Tüm Kategoriler


Sayfalar

Faydasyz Pi?manlyk

Liseye gidiyorum, bundan 45 ay nce oturdu?umuz evrede ismi n yapmy? serseri diye tabir edilen ama birok kyzynda ykmak istedi?i biriyle sohbet etmeye ba?ladym, sadece bir ka gn takylmak iin ykma teklifini kabul ettim. Ylk ba?larda ciddi de?ildik daha sonra korktu?um ?ey olmaya ba?lady ben ba?lanmaya ba?ladym. Arkada?larymyn bu ocuk yaramaz baskysy sonucu ayryldym. 12 hafta sonra mesaj atty konu?alym diye ve tekrardan bary?tyk. Bary?mamyzyn stnden iki gn gemeden bizim okuldan bir kyzla beni aldatty ayklamalary beni tatmin etmedi?i iin ben yine ayryldym.
Bir sre sonra tekrardan bary?tyk. Bir gn okulu ektim onlaryn evinde bulu?tuk, biraz samimile?tik birlikte olmak istedi?ini syledi, yapamayaca?ymy syleyince kendinden emin ruhsuz bir ?ekilde ysrar etti. A?lamaya ba?ladym kapyyy arpyp yktym gururuma yle ok dokunmu?tu ki. Sonra mesaj atty yanly? anladyn falan dedi inanmadym tabi ama artyk yle ba?lanmy?tym ki ayrylmayy bende istemiyordum, bir yandan da ondan korkuyordum. zrn kabul ettim.
Arkada?laryma olayy anlattym hepsi, hemen bitirmem gerekti?ini kesin bir ?ekilde sylediler. Hatta bir arkada?ym onu unutmam iin yakyn bir arkada?y ile gr?memi istedi, ocu?a telefon numaramy vermi?, konu?maya ba?ladyk. O kadar iyiydi ki onu kyrmak istemiyordum ama bir yandan da Eren ile gr?meye devam ediyorduk ve bazy ?eyler yerine oturmaya ba?lamy?ty. Bir aksam MSN de Eren ile yazy?yyordum, kfr etmeye ba?lady br ocu?u ?renmi?. ocukla beni yzle?tirmek istedi, kabul etmedim. nk suluydum diyecek bir lafym yoktu ve br ocu?a ok ayyp etmi?tim.
O ak?am Eren ocu?u dvd bana etmedi?i hakaret kalmady. br ocuk susuzken benim yzmden dayak yemesine ra?men hl bensiz yapamayaca?yny falan sylyordu, o kadar ?efkatli konu?mu?tu ki Ereni sevmeme ra?men onun arkada?lyk teklifini kabul ettim. Ama yapamadym aklym hl Erendeydi ve bitirdim.
Erene onsuz yapamady?ymy ve bulu?mak istedi?imi syledim, kabul etti evine gittim. Hi konu?mady suratyma bakty uzun uzun inceler gibi, sonra telefonumu istedi hattymy kyrdy, internetteki tm profillerimi kapatty, bundan sonra benim malymsyn tek bir hatanda seni ldrrm dedi.
Kpe?i gibi olmu?tum evli gibiydik, gel diyordu geliyordum git diyordu gidiyordum. Paramy harcarken bile ondan habersiz harcayamyyordum ne isterse alyyordum, ona harcady?ym paranyn haddi hesaby yoktu. Daha nce ailemle kimseyi tany?tyrmak aklymyn ucundan bile gemezdi ailemden korkardym, bu konularda ok katy ve sykyydylar ama ben onu anneme bile syledim. Ondan habersiz dy?ary yktym diye 23 sefer dayak yedim ama ben hep sustum.
Sonra bir gn yine onlaryn evindeydik, yakynla?tyk nasyl oldu?unu anlamadym her ?ey bir anda geli?ti kyzly?yma zarar vermeden birlikte olduk ve bu her evinde bulu?mamyzda tekrarlady. Ona hayyr diyemez hale gelmi?tim hayatymda ne arkada?larym kalmy?ty ne ailem ne de kendim, sadece o ve onun istekleri vardy.
Ben balkona bile ondan habersiz ykamazken o her istedi?ini yapyyordu. Bir de aramyzda hep eski kyz arkada?ynyn muhabbeti oluyordu, seni kyzdyrmak ho?uma gidiyor o yzden o kyzdan bahsediyorum falan diyordu. Drt ay daha devam ettik sonra bir gn yine Erenlerin evindeyken sykyldy?yny anladym. Benimle srekli dalga geiyordu zaten son lafy her ?eyi bitirdi, istersen sana arkada?larymdan birini ayarlayayym dedi. A?layarak hi bir ?ey demeden yktym evden, bunun stne mesaj bile atmady ve bitti.
?uan o eski ykty?y kyzla ykyyor, canym ok yanyyor hem de tarifsiz bir acyyla. Daha sonra benimle arkada? olmak isteyenler oldu ama bu olay her ?eye olan inancymy gvenimi bitirdi?i iin kabul etmedim.
Ve ?imdi ben ?u sorunun cevabyny aryyorum; Ben nerde hata yaptym?Yazar Hakkında

uCuQ
uCuQ

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun