Tüm Kategoriler


Sayfalar

30 A?ustos

Birinci Dnya Sava?y sonunda imzalanan Mondros Mtarekesi ve Sevr Antla?masyyla yurdumuz tamamen elimizden alynyyor, vatanymyzda hr olarak ya?ama hakkymyza son veriliyordu. Yzyyllardyr zerinde ba?ymsyz olarak ya?ady?ymyz bu topraklar d?manlara veriliyor, bizim de bunu kabul etmemiz isteniyordu.
Trk milletinin bu durumu kabul etmesi elbette mmkn de?ildi. 19 Mayys 1919´da Atatrk´n Samsun´a ykmasyyla, lideriyle kucakla?an Anadolu, Atatrk´n nderli?inde Kurtulu? Sava?y´ny ba?latty. Amasya Genelgesi´nin yayynlanmasynyn ardyndan Erzurum ve Sivas Kongreleri yapyldy. Daha sonra 27 Aralyk 1919´da Ankara´ya gelen Atatrk, 23 Nisan 1920´de TBMM´yi kurdu. Bylece hem memleketin ynetimi halkyn iradesine verilmi? oluyordu. Hem de Kurtulu? Sava?y´nyn merkezi Ankara oluyordu.
TBMM Meclisi yapty?y gr?melerde yurdun durumunu ve kurtulu? arelerini arady. "Misak-y Mill synyrlary iinde vatanyn bir btn oldu?u ve paralanamayaca?y gr?nden hareketle, d?manla mcadele karary alyndy. Olu?turulan dzenli ordularla sava?a girildi. Ylk ba?ary, Do?u´da Ermeni etelerine kar?y kazanyldy. Daha sonra, Baty cephesinde, Yunanlylarla, I. Ynn ve II. Ynn Sava?lary yapyldy. Bu sava?laryn kazanylmasyyla Yunanlylara byk bir darbe indirilmi? oldu. Bunun zerine Yunan ordusu yeniden saldyryya geti. Saldyry zerine Mustafa Kemal, ordularyna: "Hatty mdafaa yoktur sathy mdafaa vardyr. Bu satyh, btn vatandyr. Vatanyn her kary? topra?y vatanda?yn kanyyla yslanmadyka terk olunamaz." emrini verdi.
Trk askeri, byk bir azim ve fedakrlykla bu karara uydu. 23 A?ustos ve 12 Eyll 1921 tarihleri arasynda yapylan Sakarya Meydan Muharebesiyle, Trk milleti 1699 Karlofa Antla?masyndan beri ilk defa toprak kazanmaya ba?lyyordu. Sakarya Sava?y, Trk milletinin savunma durumundan taarruz durumuna geti?i nemli bir sava? olarak da tarihe geti. Bu zafer sonunda, TBMM tarafyndan, Mustafa Kemal´e "gazi" unvany ve "Mare?al" rtbesi verildi.
Trk tarihinin dnm noktalaryndan biri olan Sakarya Sava?y´ndan sonra, byk bir taarruzla d?many tamamen yok etme karary alyndy.
1922 yyly A?ustosuna kadar, hazyrlyklar tamamlandy. Gneydeki Trk birlikleri, byk bir gizlilik iinde Baty cephesine kaydyryldy. Ystanbul´daki cephane depolaryndan silah ve cephane kayryldy. Ytilaf Devletleri tarafyndan tahrip edilerek kullanylmaz hle getirilen toplar onaryldy. Yeni silhlar satyn alyndy. Ordumuza taarruz e?itimi yaptyryldy. Bu hazyrlyklardan sonra, Gazi Mustafa Kemal´in ba?komutanly?yny yapty?y ordumuz, 26 A?ustos 1922´de d?mana saldyrdy. Bir saat iinde d?man mevzileri ele geirildi. 30 A?ustos´ta d?man ember iine alyndy. Sa? kalanlar esir alyndy. Esirler arasynda Yunan Ba?komutany Trikopis´te vardy.
Bu sava?, Atatrk´n ba?komutanly?ynda yapyldy?y iin Ba?komutanlyk
Meydan Muharebesi olarak adlandyryldy.
Byk Taarruzun ba?aryyla sonulanmasyndan sonra d?man, Yzmir´e kadar takip edildi. 9 Eyll 1922´de Yzmir´in kurtarylmasyyla yurdumuz d?mandan temizlenmi? oldu. Hain d?manyn, haksyzca ve alaka i?galine "dur" diyen ve kanymyzyn son damlasyny akytmadan yurdumuzu byrakmayaca?ymyzy dnyaya ispatlayan bu byk zaferi her yyl 30 A?ustos Zafer Bayramy olarak kutluyoruz.Yazar Hakkında

Sword76
sword76

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun