Tüm Kategoriler


Sayfalar

Krd?m

Uzun zamandyr bir ?eyler yazmyyordum sizlere. Oysa bugn neden bilmem iimde kopan fyrtynalary payla?mak istedim. ?imdi imla hatalarym yznden bu yazy hemen yayynlanmayacak ve ben kimbilir ne zamana kadar bir-iki ki?inin gzel bir ?ey yazmasyny byk bir merakla bekleyece?im ve ilk yazana hemen cevabymy verece?im. Bundan nce hep szlerimin haklyly?yna inandym; bazen de kyzdym bu szlere ama bu bendim i?te. Kyzsam da, kyrsam da bendim Seti?im hayat myydy bu? Bunca kyrgynlyk, bunca acy Evet, ortaly?a sayyordum ben, sonra da tek-tek ipe diziyordum ve sonra sayyyordum ka ki?i daha d?p gidecek diye. Hani diyor ya Bu yaralar bereler sanadyr... Evet, ok yaraladym kendimi, hem de bunun hi farkyna varmadan. Oysa ben hep di?erlerine zarar vermek isterken kimseye bir ?ey olamamy?ty, benden ba?ka Zor gnler geirdim, iyilikten firar yoruyor insany. Ben byk baheler istemi?tim. Camdan da bakmak de?ildi amacym ama ben o baheye, hep o dik duvarlardan bakmy?tym. ?imdi iyile?me yolunda bu iyilik beni gzelle?tirir mi bilmem; ama ben bu kokuyu sevmeye ba?lyyorum. Sycacyk bir ekmek yemeyeli bile ok olmu?. Her ?eye tersten bakmak ya ama, o bayat ekmek bile bana iyi geliyor derken doymuyormu?um da farkynda de?ilmi?im. Ben byle her ?eyden vazgemi?ken, herkes yolda bir yerlere ko?arken, ayakkaby ba?laryna takylyp d?en ocuklar gibi hep yerden bakyyormu?um. ?u an bildi?im bir yerdeyim, svd?m saydy?ym... Btn heveslerim tkendi derken, biro?u syrada beklemeye ba?lamy? bile. Sizden istedi?im, syleyece?iniz bir ka ho? sz gzelle?tirsin beni...


Yazar Hakkında

oyku
oyku

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun