Tüm Kategoriler


Sayfalar

Gemi?in Yzleri

Yyllar ncesinde gemi?imin getirisi olan maneviyat mevzularynyn iklimlerinde, bu?ulu sabahlaryn sregeldi?i srete, hayatymyn en nemli dnemeci olan aylarda ok nemli atylymlar yaptym. Y dnyamyn derinliklerinde da?lary, ovalary, yolary a?tym.
Gemi?in anylary ve gelece?in belirsizlikleri ortasynda, nmdeki yollaryn sisli telerinde neler oldu?unu bilmiyordum. Bir yandan gemi?imle hesapla?yrken, te yandan da gelece?imin ynlerini bulmaya aly?yyordum. O milenyum yylynda ben de nemli de?i?imler geiriyordum. Bir yandan gemileri yakarken, bir yandan da ayrylyklaryn hznlerini ya?yyordum. Hzn ma?asyyla kor alevleri yrd?m yolardan teker-teker atyyordum ve yoluma devam ediyordum.
Evet, hznler benim ma?amdy, kor alevleri ellerimle tutamazdym. Bu minvalde atylymlar yapyyordum. Ben kendimle hesapla?yyordum. Bu yollarda ok sevdi?im a?kymy bile terkettim. Bir yandan terk edemezken, bir yandan da fele?in emberi onu terketmem gerekti?ini gsteriyordu ve beni buna mecbur ediyordu. Sonunda fele?e kar?y koymaya aly?maktan vazgemi?tim.
Ya?ady?ym ?iddetli ?oklaryn sonrasynda ardyma bakty?ymda nelerin olup bitti?ine bir anlam vermeye aly?yyorken, birka yyl sonrasynda her ?ey netle?meye ba?lamy?ty. Nelerin olup bitti?ini anlamaya ba?lamy?tym. Do?um gnmde o mekandan ta?ynmamyz ve yeni mekana gememiz yeniden do?du?um anlamyna geliyordu.
Bir gece ryamda sevdi?im kyzla olamazsam sevgimin para-para olaca?yny ve da?ylaca?yny grdm. Onun ba?kasyyla evlenece?i haberini aldy?ymda ise bu ryamyn gerekle?ti?ini fark ettim. Artyk prizmadan yansyyan y?yk gibi sevgim saylmy?ty her yne. Her ?eyin netle?meye ba?lady?y milenyum sonrasy yyllarda aslynda her ?eyin olmasy gerekti?i gibi oldu?unu anladym. Onu terk etmem gerekiyormu?. Do?ru olany buymu? me?er. Ve ben btn bir gelece?imi kurtarmanyn sruru ierisinde gemi?imi d?ndke bamba?ka duygulara kapylyrym, ya?adyklaryma inanamamanyn ?a?kynly?yyla.Yazar Hakkında

cengovan
cengovan

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun