Tüm Kategoriler


Sayfalar

Ba?arabilir miyiz?

GSM operatrleri, yapmy? olduklary reklmla ve uygulamy? olduklary kampanyalarla biz m?terileri ekiyorlar. Ve sonra hepimizin yskalady?y kampanya detaylaryny okumama yznden bizleri ma?dur ediyorlar. stelik tketici kanunu ve rekabet kuruluna haber verdiklerin de dzenlemi? olduklary kampanyayy isterlerse tek tarafly de?i?tirebileceklerini not d?yorlar.
Kullanycylary bu ?ekilde kullanmalaryna sevk ederek ba?ymly hale getiriyorlar, tabi her ne kadar bizler yeti?kin insanlar olsak da sanayile?mi? ve sanayile?menin sonucu toplumun bireyle?meye ve tketmeye do?ru hyzly bir ?ekilde ilerledi?i apayk grnmekte. Bu ynde belle?imize gizlice yapylan algy da saldyrylar ve ?artlandyrylmalar sonucu farkynda olmadan (bazen de farkynda olarak) bu kampanyalara katylyyoruz.
En son Trkcell GSM operatrn bundan birka ay nce dzenlemi? oldu?u; 1200 Dakika her yne kampanyasy kullanycylar iin ok avantajlyydy. Ayny zamanda bu kampanya ye olan kullanycy yanynda be? kullanycyya daha bu kampanyaya katylma avantajy sunuyordu. Biro?umuz bu kampanyaya ye olurken en azyndan bir arkada?ymyzy daha bu Trkcell ?irketine kazandyrmy? olduk. Bu kampanya en az iki yyl srmesi beklenirken, drt ay iin de ieri?i de?i?tirilmi?. Her yne 1200 Dakka kampanyasy blnerek, kullanycylary bir st kampanyasyna ynlendirilmeye itilmi?tir. Bir st kampanya 1500 dakika olup fatura bedeli 45 TLdir. Bu kampanyada herhangi bir yne synyrlandyrma yoktur.
Yalnyz 1200 dakika kampanyasy e blnm? szde kampanya dakikasy 300 dakika arttyryldy?y syleniyor. Yani 500 dakika Trkcell, 500 dakika sabit hat ve 500 dakika da Avea, telsim. Bu blnmeyi nasyl ve neye gre yaptyklary bilinmemekle birlikte. Trkcell M?teri hizmetlerini arady?ymyz da kar?ymyzda ki sorumlu memurun, sorumuza cevap olarak,; Rekabet Kurulunun basky yapty?yny bu kampanyayy sonlandyrylmalaryny yoksa cezalandyracaklaryny beyan etmekteler.
Dnelim ba?ly?a; Ba?arabilir miyiz? sorusuna. Biz tketiciler olarak. Bir araya gelebilir miyiz? Tketme ba?ymlyly?yndan kurtulabilir miyiz? Bizler, aleyhimize olan bu yeni kampanyayy de?i?tirebilir miyiz? Trkiye de bir ilki ba?arabilir miyiz? Yoksa her zaman oldu?u gibi yine bir dayatmanyn ve sr anlayy?yna kurban my olaca?yz? ok azymyz ferdi refleks gsterip yesi oldu?u Trkcell operatrnden vazgeip hattyny iptal mi edecek. Yoksa el ele olup yine eski kampanyamyzy kazanacak myyyz? Neden bir hatta ynelik synyrlama konulmasyna izin verece?iz? Neden birileri bizi ynlendirip kendi eme?imizin kar?yly?y olan paramyzy siz sadece ?u hatlarla ?u kadar konu?acaksynyz dayatmasyna fyrsat veriyoruz? Farkynda olmaya davet ediyorum sizleri. Ve birli?e! Sade ve yalyn olacak bir atasz ile bitirmek istiyorum bu sesleni?imi; Bir elin nesi var iki elin sesi var.
Sen yoksan eksi?iz!Yazar Hakkında

siyah_karga
siyah_karga

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun