Tüm Kategoriler


Sayfalar

Aldatylmak

ok gzel giden bir ili?kim, beni ok seven kendimden bile ok gvendi?im ve benim de ok sevdi?im bir sevgilim vardy. Anladym ki gvenilecek kimse yokmu? bu hayatta. Her gnmz birlikte geerdi. Aly?veri?e beraber ykar, hastalyk anynda birbirimize bakar, synavym olsa beraber aly?yrdyk. Yani her zaman yanymda oldu. Kk srprizler yapar beni ?a?yrtyrdy. niversite synavy olaca?y gn bana destek olabilmek iin on saatlik yolculuk yapyp sabahyn krnde hi uyumadan yanyma geldi ve synava birlikte gittik. Msn ve di?er ki?isel payla?ym adreslerini birlikte kullandyk hep. Geen gn tesadf eseri bir msn adresi grdm, sordum kullanmady?yny syledi. Biraz u?ra?yp o adresi atym. Me?er benden gizli bir msn ve payla?ym adresi varmy?.
ay kadar nce onun istedi?i olmadan ?ehir dy?yna ykmy?tym. Bu seyahat nedeniyle kysa bir sreli?ine ayrylmy?tyk. Bu srede kendine ba?ka adresler amy?. Ve eskiden ykty?y bir kyzla tekrar gr?meye ba?lamy?. Gya benden intikam almak iin. Ben geldi?imde tekrar bary?tyk ama kyzdan ayrylmamy?. Bir gece o kyzyn evine gitmi? aralarynda yakynla?ma olmu? ancak bir ili?ki ya?anmamy?.
Daha sonrada bu kyz srekli mesaj atmy? ama o bu do?ru dzgn cevap vermemi?. Adresinden kyza en son atty?y mesajda da beni bir daha arama yazyyordu. Onun d?ncesi hattyny de?i?tirerek kyzdan kurtulmakmy? ama ben ?renince i? de?i?ti. Kyzla da gr?tm kyz her ?eyi do?rulady.
Beni sevdi?ini ve yapty?yndan ok pi?man oldu?unu syledi. Ona kar?y hibir ?ey hissetmedi?ini, yapty?y yanly?y fark etti?ini beni kaybetmek istemedi?ini yineleyip durdu.
Beni ok sevdi?ini biliyorum, herkes sevilip sevilmedi?ini anlar. Ama bunca ?eyden sonra da ne yapaca?ymy bilemiyorum. Btn gvenim, inancym hepsi yykyldy.
Bana akyl verin ltfen; siz olsanyz ne yaparsyny? zellikle beylere soruyorum; bir adam bir anlyk hyrsy, siniri iin sevdi?i birini byle harcar my?Yazar Hakkında

bahtsizkivircik
bahtsizkivircik

Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun