İtiraflar KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


İtiraflar

İtiraflar Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Sevgime İnanmıyor

Nefret ediyorum ondan! Evet kim oldu?una dair en ufak bir fikriniz yok biliyorum. Yyi ki de bilmiyorsunuz. Ke?ke ben de hi� bilmeseydim tanymasaydym onu� Hani bilirsiniz klasik a?k hik�yeleri olur; ya kyz sevmez ya da erkek ya da ne bileyim aralarynda synyf farky olur ayrylyrlar. Benimki o

Yeniden Merhaba

Merhaba arkada?lar! Yakla?yk olarak yedi-sekiz yyl nce bir arkada?ymdan duyarak geldi?im bir site burasy Bir zamanlar ok e?lenceli ve gzel vakit geirdi?im bir yerdi. Belki sizde de olmu?tur zaman zaman; samimiyet artar ve bazy kt olaylar ya?arsynyz. Sonra siteden so?ur ve gidersiniz. Ben de t

Masumiyet

Sizin hi samalady?ynyz, kendiniz olmaktan ykty?ynyz anlarynyz oldu mu? Yakyn zaman nce byle bir durum ya?adym. Birine a?yk olmu?tum yyl boyunca. Onun beni sevmesini bekledim. Bana dese ki "Senden ho?lanmyyorum. Aramyzda bir ?ey olamaz!" eker giderdim. Ama hep mit verdi. Sonrasynda da beni

Baba!

Merhaba arkada?lar, benim adym zlem ve onbe? ya?yndayym. Maalesef ki annemle babam dokuz-on yyl nce ayryldylar ben ise annemin yanyndayym. Annem gerekten ok fedakr bir kadyn. Anne tarafymdan sevgiye doymu? ?ekildeyim fakat baba tarafym bombo? kalmy? durumda Bazen bunu d?np a?lyyorum nk b

Aşktan Korkuyorum

Aslynda korkak biri de?ilimdir ama bazen nedensizce korkuyorum. Misal annemi �zmekten, istedi?i gibi bir evlat olamamaktan korkuyorum. Kendimden ya hata yaparsam diye korkuyorum. Devir malum, hi� kimseye g�venilmez bir anlyk dalgynlyk... Allah korusun! A?k; i?te en b�y�k korkum. A?ka in

Bir Garip Pollyanna

Srekli zgn olanlary hi kimse istemez. Her zaman mutlu olup etrafynyza y?yk saacaksynyz ki insanlar y?y?a ??en kk sinekler gibi her zaman evrenizde olsun. Bir sz vardyr, ok severim; "Glersen dnya gler, a?larsan tek ba?ynasyn!" Ben bunu biraz abarttym sanyrym. Her zaman mutlu grnmeye

Yine Bana Yalnızlık Var

Biriyle tany?ynca bana umursamaz bir ilgiyle yakla?yyorsa, hani "sensiz de yaparym ama senden de ho?landym" tavryndaysa ka�ary yok a?yk oluyorum. Tam tersi olunca, yani "sensiz yapamam, �ok seviyorum" tavryndaysa arkama bakmadan ka�yyorum. Peki sonu�ta ne oluyor? Sensiz yaparym tavr

Gezmeyi Severim

Gezmeyi, sosyal hayatyn iinde olmayy seviyorum. Ama nedense bu etrafymdaki bazy insanlara batyyor. st ste evde oldu?um gnlerde "ah canym bunalmy?syndyr, biraz gez dola?" demeyen insanlar, st ste dy?aryda oldu?umda "ne kadar ok geziyorsun kyr dizini biraz evinde otur..." dedi?inde bo?azlaryny

Allah´a Havale Ettim

Kk ya da byk, yakyn ya da uzak fark etmiyor. E?er bir insanyn sz ve davrany?laryna ierliyor, kyrylyyorsam, Allaha havale etmem yetiyor. Daha bir ka gn gemeden hayatynyn tepe taklak olu?unu hayretler iinde izliyorum. Ey dualaryma cevap vermeyen Rabbim, ahlaryma nasyl da ?im?ek hyzyyla cev

Aptalca Bir Umut

Giyinmi?, sslenmi?tim Tercih etmesem de makyaj bile yapmy?tym, gzel olmu?tum nk onu uzun zamandyr grmyordum ve beni be?enece?inden emindim. Derken bir an aynadaki "beni" fark ettim. Gzlerime daldym, ok fazla umut vardy. Sonra kendimi aptalmy? gibi hissettim biraz ve kendime dedim ki ok z
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 118 Sonraki (Tamamı)