İtiraflar KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


İtiraflar

İtiraflar Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Duyguların Esiri

Uzun zamandyr devam eden bir ili?kim var. Kimi zaman �ok iyi kimi zaman ise k�t�y�z. Ayny zamanda birka� aydyr bir ofiste �aly?yyorum. Yazmama sebep olan ?ey ise beraber �aly?ty?ym arkada?yma kar?y olan duygularym. Devam eden ili?kimin uzun s�resinden mi, i? arkada?ymla ofiste �

Üçlem

Para my, aile mi, sevgili mi? Kafam karmakary?yk...Yapty?ym her se�im bir ba?ka tarafy zedeliyor... Sevgilim seni �ok seviyorum ama ailemi de �ok seviyorum. Bu �ok normal... Bu sene okulum bitiyor ve �aly?maya ba?layaca?ym... Ailem ba?ka ?ehirde sevgilim ba?ka bir ?ehirde... Yki t

Olgunlaşıyorum!

Uzun yyllardyr g�rmedi?im arkada?larymla kar?yla?yyorum. Herkesten ortak ?u kelimeyi duyuyorum, "sen sa�lary ne yaptyn?�kel olmu?sun!" Kelli?i hi� kabullenemiyorum, onlara "olgunla?tym" diyorum. Eminim sizlerin de zaman ge�tik�e kabullenemedi?iniz ?eyler vardyr... Var mydyr?

Bana Geri Dnsn

Merhabalar Sizlere aklymy ba?ymdan alan konudan bahsetmek istiyorum. Benim be? yyldyr beraber oldu?um bir kyz arkada?ym vardy. Yyi-kt birbirimizi idare ediyorduk. Ama birbirimizi ok seviyorduk. Ne olduysa benim niversite iin ?ehir dy?yna ykmamla oldu. O da niversiteye gidiyordu. Ama o Ystanb

Gizli Sevda

Bazen kar?yndakine her ?eyi sylemek istersin ama syleyemezsin. Korkarsyn, kaarsyn gereklerden. Ben de korkuyorum! Ytiraf edemiyorum ona, onu ne kadar ok sevdi?imi. Onu grd?mden beri unutamady?ymy, syleyemiyorum. Bilmiyor i?te! Ne kadar sevsem de o bilmiyor bunu.

Sıkılmaktan Sıkıldık

Yine kasvetli bir haftanyn sonuna gelmi? bulunuyoruz. �ok ?�k�r bu hafta da sykyntydan delirmeden bitmi? bulunmakta. Bir i? yeri, bir y�netici insanlary bu kadar my huzursuz edebilir? ?irketin i� sesi oldum ben burada. Hepimiz bir anda istifa edip, ka�yp gidelim diye d�?�n�yoruz

Bizi Ateşe Attım

Bir insanyn hayatyna mal olacak bir hata yaptynyz my? Bunu en k�t� ?ekilde ya?amy? biri olarak, hayatym boyunca vicdan azaby �ekecek olmam beni �ok d�?�nd�r�yor. Elimde de?ildi bu ama, insan nereden bilebilir ki ba?yna gelecekleri? Bir insanyn syrf sizin i�in canyndan vazge�iy

Toplama Merkezi miyim?

Mutfa?y topla, ocuklaryn odasyny topla, di?er odalary topla... O?lum okulagidecek antasynytopla, kyzlarymyn arasy bozuk onlary topla... Karde?lerimin arasybozuk onlary topla... Byktm artyk! Ben de kendimi da?ytaca?ym. Birileri de gelsin beni toplasyn!

Dengesiz İlişki

Facebook�ta biriyle tany?tyk. Ylk g�n biraz yazy?tyktan sonra hemen telefon numaramy istedi. Israr edince vermek zorunda kaldym. Gece-g�nd�z konu?maya ba?ladyk. Bir ay boyunca bana telefonda asyldy. Benden ho?lanyyor gibiydi. Benle bulu?mak istedi?ini falan s�yledi ben her seferinde kab

Ama Evlisin!

Aldatmaktan, aldatylmaktan yakynyrlar ama biraz ilgi ve biraz ?efkatle hemen ynlerini de?i?tirirler... Bu zamana kadar evli kimseyle ili?kim olmady ?imdiyse gemi?ten gelen birisi gece gndz yazyyor, gr?mek istiyor... Ylk ba?ta hani arkada?tyr dedim ama yok bu farkly bir ilgi, ho?uma gidiyor. E
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 118 Sonraki (Tamamı)