İtiraflar KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


İtiraflar

İtiraflar Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Bunaldım

Y�imi d�kebilmek i�in buraya geldim. Nasyl yaptym inanyn ben de bilmiyorum. Her ?ey anlamsyz, hayat sykycy. Ynsanlar deseniz zaten ?eytani varlyklar... Umdu?um bir hayat yok �n�mde. Her ?ey b�yle... G�vendi?im insanlar bana darbe vurmakla me?guller falan filan i?te... Ya?amanyn l�

Pişmanım

�?yk oldu?um insan ?u anda yurt dy?ynda. G�r�?�yoruz ama aramyzda bir t�rl� duygusal anlamda bir ili?ki ba?lamady. �n�m�zdeki yaz tatile geldi?inde tekrardan g�r�?�p bir ?eylere ba?lama durumumuz vardy� Bu beni bir erkek arkada?yyla tany?tyrdy. Bulundu?um yere tayi

Hayatın Baharında Rezillik

O kadar çok derdim var ki, hangi birini anlatsam bilmiyorum... Şu anda en çok canımı sıkan, cebimde beş kuru? paramyn olmamasy� Biliyorum diyeceksiniz ki, o kadar �ok dert var ki sen de ona my taktyn? Ama bo?azyma kadar borca battym. Yapacak hi�bir ?eyim yok� �ukurova

Acınası Şirket Hayatım

Bug�n de her zaman oldu?u gibi sycacyk yata?ymy geride byrakyp i?e geldim. �zel sekt�rde bir firmada satyn alma ile u?ra?yyorum. Yeme?imizi yerken bile bizi yerimizden kaldyryp bir ?eyler isteyen, egolaryna doymayan bir patronumuz var. Tabi ben de dokuz aydyr devam eden bu maceradan yoruldu

Hayattan Zevk Almıyorum

Sorunum nedir ben de bilmiyorum ama hi� bir ?ey beni mutlu etmiyor� 21 ya?yndayym ve d�rt yyldyr hayatymda biri var. Onunla b�y�d�m diyebilirim. Kendisi 27 ya?ynda� Dy?arydan bakynca herkesin kyskandy?y bir ili?kimiz var. Bir de i�inden g�rseler� Aslynda ilk ba?lady?ynda

Gönüllü Delilik

Duygularyn mantykta az olan tarafy insanyn b�t�n�ne h�kmediyorsa adyna delilik mi denir? E?er �yleyse ben deliyim. Mantyk olarak kendime uyduramady?ym o ?ey, bedenimin, duygularymyn tamamyna etki ediyor. Belki bunun ady bilimsel olarak delilik de?ildir ama bu d�?�nce beni delirtiyor

İşte Şimdi Hastayım!

Beni hep hasta bildiniz ve ben size "ben hasta de?ilim" dedim. Bir t�rl� inanmadynyz bana. Ger�ekten de bug�n hastaly?ym yeniden n�ksetti. Y?te ?imdi haklysynyz, hastayym! Bu yazylary bile yazmak bana zor geliyor. Nasyl hasta oldu?umdan bahsedeyim; g�z�me bilgisayarda g�z�kenler

Korku Filmi Gibi

1999 senesinde, niversiteye gitmeden hemen nceki yaz, bir cam fabrikasynda aly?yyordum. Camdan gazly lamba ssleri yapyyordum. Bir gn atlyede yalnyzken ieri iki tane gen girdi ve cam e?yalaryyla oynamaya ba?ladylar, arkalary bana dnk olarak. Yimden bunlarda kim? dedim. Aralarynda konu?uy

ocukken Ya?adyklarym

Henz alty-yedi ya?laryndayken, bulundu?um muhitte benden byk drt ocuk tarafyndan tecavze u?radym, hem de defalarca Ama anneme ve babama syleyemedim, bir sre sonra oradan ta?yndyk. Aradan be?-alty yyl geti, o zamana kadar ya?ady?ym ?eyler hi aklyma gelmiyordu, daha do?rusu ne oldu?unu anla

Hi Mutlu De?ilim

O kadar mutsuzum ki ?u hayatta yyldyr psikolojim a?yr derecede bozuk, hayatymy mahvettim. midim yok ve hibir ?eyden mutlu de?ilim. Her gnm bana acy veriyor, sabahlar olmasyn istiyorum. Y?im olmady?y srece evden dy?ary hi mi hi ykmyyorum. Arkada?larym da yok, insan iine dahi ykamyyoru
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 118 Sonraki (Tamamı)