İtiraflar KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


İtiraflar

İtiraflar Kategorisindeki Son Paylaşımlar

aresizim

Ben otuz bir ya?yndayym ve bir buuk yyllyk evliyim. Benim sorunum da e?im, ne yapaca?ymy bilmiyorum... Ben evin tek kyzyyym, bir a?abeyim bir de erkek karde?im var. Annemle babam oldum olasy hi anla?amamy?lardyr. Srekli kavga grlt arasynda bydk. Annem ok tatly, ok masum ve evresinde se

Havaly Ka?

Merhaba arkada?lar! Bana gre byk bir sorun te?kil eden bir takyntymy sizlerle payla?mak ve fikirlerinizi almak istiyorum. Sol ka?ym di?erine gre daha havada yani yukaryda. Aynaya bakynca ya da fotograflarymda bu durumu grmek beni ok rahatsyz edyyor. Bu durumu nasyl dzeltebilirim veya dzelteb

Babam Haklyymy?

Lise son synyfta okuyordum.Askeriyeden davetiye gelmi?ti katylmam iin. Ama nce foto?raf ektirmem gerekiyodu. Ben de foto?raf ektirecektim. Babamla gittik foto?rafyya ve ben saymy, yzm dzeltiyorum. Babam, "Salaryny ne do?ru yapma, geriye yatyr." dedi. Salarym ok dalgaly oldu?u iin kab

Aklym Kaydy

Dany?mak istedi?im ok nemli bir mesele var. Yki senedir birlikte oldu?um sevgilim var. Kendisi niversiteden dolayy Ystanbulda Yylba?y gecesi de haliyle beraber de?ildik. O gece biriyle tany?tym benden drt ya? byk. ok yaky?ykly boylu poslu falan O gece alkoln etkisiyle de beraber olduk. Ak

Sevgiler Piyasada

Ynsan bazen sadece sevmek istiyor. Birinin kar?ysyna geip ona kocaman, syky syky sarylmak yanynda oldu?unu bilmek ona gvenmek... Ama bu ne kadar zor olabilirdi ki? Ynsanlar ne zaman bu kadar gvensiz olmaya ba?ladylar? Biz ne zaman bu kadar ta?la?tyk? Sevmek istiyorsun, sadece sevmek ama olmuyor.

Belki

ocuklu?umun o masum halleri yok artyk, sanki yzmde eksiliyor tebessmler. Durup dururken eski sevgili geliyor aklyma, ne de ok sevmi?tim... Kalbim bir yaprak gibi savruluyor. Bitsin istiyorum ?u sonbahar, bahar asyn yine ?u gnlme... ?imdi ok uzaklarda sevdiklerim, belki de bu yzden buruk ka

Nasyl Anla?ylyr?

On yedi ya?yndayym ve bu zamana kadat hi sevgilim olmady. Bu durum bende problem olmuyordu fakat kyz lisesinde okuyorum ve arkada?larymyn var... Kursa gidiyorum orada erkekler var ama bana baktyklaryny d?nmyorum. Ho?landy?ym insanlar oluyor ama gidip onlara bir trl aylamyyorum. Ve bir insan b

Başlıksız (!)

Synav haftasy yakla?an bir ma?dure olarak �n�m�zdeki final, b�t�nleme vb. synavlarda site arkada?laryma ba?arylar dilemek, varsa i�lerinden iyi niyetli birka� dua almak temennisindeyim. Okullu olarak on altyncy yylyny dolduracak biri i�in ders �aly?mak bu kadar my zor gelir kard

Avatar Konusu

ye olmak mesele de?ildi de avatar semekte bu kadar kararsyz kalaca?ym ve bu kadar seenek olaca?y aklyma gelmemi?ti.

Gzel Sayfa

Arkada?lar eminim siz de benim kadar bu siteyi ok seviyorsunuzdur. Her dershane yky?ynda beni velim gelmeden dy?ary ykarmadyklary iin bilgisayarda her hangi bir sayfa amak zorunda kalyyorum. Aslynda zorunda kalmak de?il; canym sykylyyor Ben de bu siteyi ayyorum, can sykyntymy gideriyorum. Bu
Sayfalar: Önceki 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 118 Sonraki (Tamamı)