İtiraflar KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


İtiraflar

İtiraflar Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Bitmesin Ayrylyk

Sol yanymda depremler oluyor; sen ?iddetinde Sa?ym-solum enkaz altynda. Son bir nefesle ba?yryyorum yre?imin en dip k?esinden: SESYMY DUYAN VAR MIII?" Kyzma bana telefondan yle uzaktan uza?a Sen hem ana hem baba olmak nedir bilir misin? Ben sensizli?i ?erbet gibi ierken, yarama tuz basar

Hayat Zor

Bugn ok yorucu bir gnd. ok zor geti. Artyk ya?amak benim iin anlamsyz ?yk my olsam, hayaty kendim iin mi ya?asam? Ne yapsam ki, bilemiyorum Bu hayat zormu?, artyk sykylmaya ba?ladym...

Sen Gvenirsin

salaklyk ettim i?te gvendim. ne oldu yine zor durumda kaldym yine benim hayatym berbat. ama herkes kendi halinde mutlu.artyk benden bu kadar ?imdi gerekten herkese Mutluluklar

Karma?yk Yapym

Bir insan benim kadar karma?yk bir yapyya sahip olabilir mi? En bytlecek, en karamsar olaca?ym anda mutlu, ufak ve bytlmeyecek bir anda ise ok problemliyim. Y?in komik tarafy ise ben hala kendimi zememi?ken ba?kalarynyn beni anlamasyny bekliyorum. Anlayaca?ynyz durum vahim ...

Keilerim ar?yya Katy

Sanyrym keileri kayrmaya ba?lyyorum. Geen gece ryamda okulun koridorundaydym, dersim bo?tu ve yslyk alarak yryordum. Birden synyflardan birinden mdr yardymcysy ykty ve utanmaz seni dedi ve beni disipline verdi. Ceza olarak da ne oldu?unu hatyrlamady?ym bir ?eyi yykamakla grevlendirildim

Hayata Kstm

Otuz ya?yndayym. Ylk ba?larda her ?ey gzel gelirdi. U?ra?ty?ym her ?ey zevk verir, mest ederdi. Sonra baktym ki u?ra?ty?ym konular zevk vermemeye ve sykynty yaratmaya ba?lady. Hi bir ?eyden zevk almyyorum. Sosyal evremi kaybettim, tek ba?yma kaldym. Evlendikten sonra da hayat sykyntysy ve e?im

Evrak Meselesi

Ben zel bir muhasebe brosunda aly?yrken babam bizim m?terimizdi. Bir gn dy?ary ykaca?yz patron, usta ve ben tam da o syrada babam geldi. Babama o gnlerde ok sinirliydim. Nedeni de evimize icra getirmesiydi. Evimizdeki her ?eyi alyp gtrdler. O gn hi unutmuyorum. Babamyn aresizli?ini, a

Yabancy Bir Dost

evremde kendime yakyn olarak grd?m arkada? sayym olduka fazla. Kendimi hibir konuda yalnyz hissetmiyorum. Ama bir ?eyler eksik. Ben bu kalabaly?yn iinde olmayan, evremde ve yakynymdan olmayan birisi ile dost olmak, ona gvenmek, bir ?eyler payla?mak istiyorum. Bu d?ncem belki herkese tuhaf

Sevemiyorum

Yki ay nce erkek arkada?ymdan ayryldym. Onu unutamadym. Ondan sonra kar?yma iki ki?i ykty. Resmen pe?imden ko?uyorlar. Muhabbetimiz ne kadar gzel olsa da ikisini de sevemiyorum. Robot gibiyim, o gitti?inden beri hi bir ?ey hissetmez oldum. Di?er insanlara da yazyk, onlary sevmeye aly?yrken onla

Sonu Ayrylyk my?

O zamana kadar birok kyzla ykmy?tym ama bir gn biri geldi ve ona ba?landym kaldym. Yki sene oldu ili?kimiz ba?layaly. Sevgilili?e dair her ?eyi ya?adym. Ya?anylmasy gerek ne varsa ya?adyk. Bir gn annesi ve abisi eve a?yrana dek Bana ya kyzymyzy al ya da ayryl, beraber gezip tozmanyza izin ver
Sayfalar: Önceki 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 118 Sonraki (Tamamı)