Medyatik KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Medyatik

Medyatik Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Gazeteme Dokunma

Kamu Yhale Kanunu ile Kamu Yhale Szle?meleri Kanununda De?i?iklik Yapylmasyna Dair Kanun Tasarysynyn yasala?masynyn yerel basyn kurulu?larynyn teker teker kapanmasyna yol aaca?yny bilmeleri gerek. Tasarynyn yasala?masy ile kamu yatyrymlaryndaki basyn ilanlary zorunlulu?unun kalkacak olmasy, bu

Seksi mi De?il mi?

Ya ok merak ediyorum; Yyldyz Tilbe´nin ?u en son ykan, tuhaf tuhaf dans ettigi klibini ka ki?i seksi buluyor? Birka ki?i ykty da seksi bulan. Sizce nasyl?

Gazeteciler Birli?i Kuruldu

Gazeteciler Birli?i kuruldu. Gazeteciler Birli?i kurulu?undan itibaren yo?un bir ilgiyle kar?ylandy. Gazeteciler Birli?i, ba?ta Karadeniz Blgesi olmak zere tm yurtta te?kilatlanmaya ba?lady. Gazeteciler Birli?i Karadeniz Blge Sorumlusu Mehmet ERTU?RUL; ye aly?malarynyn tm yurtta ba?lad

Mzik Tercihi

Gen ya?ly, kadyn erkek hemen herkesin sevdi?i bir e?lentidir mzik dinlemek. Do?ru bir mzik tercihi ve karary kadar dinlenildi?inde psikolojik fayda sa?lar. Osmanly´nyn hastalary tedavi yntemlerinden birisi de musikiymi?. Bir zamanlar arabesk poplerdi, ok ki?i ya Mslmc, ya Ferdici ya O

Dest-i Yzdiva

Geen gn bir televiyon kanalynda rastladym, evlenmek isteyenlere ynelik bir program. Acaba katylsam my diye d?nyorum. Belki bana hayyrly bir kysmet ykar ordan ne dersiniz? Kim yktyysa birini buluyor, ben niye bulamayayym ki? Yalnyzlyktan ok sykyldym...

Yalan Makinasy

Reha Muhtaryn sundu?u yary?ma programy ne kadar ilgin. Hayatynda yapty?yn yanly?larla, do?rularla resmen yargylanyyorsun. ?yle de diyebiliriz, resmen hesaba ekiliyorsun e?inin, arkada?ynyn ve babanyn yanynda. Sadece do?ruyu syleyerek para kazanyyorsun. Fakat o parayy tatly yiyemeyebilirsinde. E

Gazeteciler Kendinize Gelin

Yki gnden beri bu gazetecilere bir ?eyler oluyor. Hem de trajy byk her kesimin okudu?u gazetenin yazarlary. Size yaky?tyramyyorum biri "kim bunlar?" deyip adres gsteriyor. Di?eri "evimin krakosini izip vermezsen namertsin" diyor. Biri "lmden korkan ?erefsiz" diyor. Yaky?yyor mu bu szler?

Be?inci Boyut

Arkada?lar, geen gece sabaha kadar, bir program seyrettim. Konusu foton ku?a?yydy. Dnyamyzda, bir takymyyldyzynyn bizim yrngemizden geince, garip bir takym olaylar olacakmy?. Y?in asly, 5.boyutta ya?am ba?layacakmy?. 5.boyut ?u: Herkes telepatiyle anla?acak birbirimizin d?ncelerini okuyabilec

Ahlaki k?

Televizyonda seyretti?imiz magazin programlarynda sanatylaryn nasyl bir hayat ya?ady?yny ve bugn sevgilisi olanyn, yaryn bir ba?kasynyn nasyl sevgilisi oldu?unu seyrediyoruz. Bunu ok nemli bir habermi? gibi insanlara lanse eden yapymcylaryn, yeti?mekte olan yeni genli?e kt rnek oldu?unu male

Benden Selam Syleyin Tm A?klaryma

Bu ?arkyyy bilmeyen var my acaba? ok sevdi?im ?arkylar listesinde ba?y eken bu ?arkynyn sz yazary Aysel Grel, dn vefat etti. Ona sorarsanyz O; "Trk kadynyn ba? kaldyrmy? haliydi". 80 sene 20 yasyndaymy? gibi ya?ady. Ka ki?inin harcydyr bu? Toplumun Ona dayatmak istedi?i kalyplary kabul etme
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 (All)