Sevgi - Aşk KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Sevgi - Aşk

Sevgi - Aşk Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Ne Yapmak İstiyor?

Merhaba ben genç bir doktorum, sevgilim de öyle. İş ortamynda tany?my?tyk, üç sene önce. �yle a?yk olmu?tuk ki... Bu �� senede �ok kavgalarymyz oldu, aylarca konu?madyk ama o yine bana d�nmem i�in yalvardy ve her defasynda affettim. Aile fertleriyle de t

İlk Görüşte Aşk Gerçek mi?

Hayatymda kimseye kar?y ilgi duymadym ama ilk defa birine kar?y ne yapaca?ymy bilemedim. Onunla ilk defa bankada hesap a�arken tany?tyk. Ben adamy imam sandym belki �ocuk�a ama �yleydi... Sonra gi?edeki kadyn hesaby dy?arydan bizim a�aca?ymyzy s�yledi. Ben bilmiyordum, nerden bilebili

Kusura Bakma

Hani koluna dokunmu?tum o gn, hatyrlyyor musun? Bana nefret dolu bir baky? atmy?tyn... O gnden beri senden nefret etmek iin u?ra?yyorum. Bana sonradan yaptyklaryn da malm... Lafy fazla dolandyrmayaca?ym. O gn; tam drt gn nce... Seni fark etti?imde beni seyrediyordun. Neden yaptyn demiyorum.

Bir Dilek Tuttum

Seni tanymadan gelen geen gemilere bakarken her martynyn arkasyndan bakakalyrdym, kar?y sahile ya da bir ufu?a Sycak bir Yzmir gecesinde, yyldyzlar y?yl y?yl yine gkyznde. Ay nazly bir ?ekilde aydynlatyrken gkyzn, yyldyzlar evresinde sevdaly ?yklar gibi dola?yrken, bir gl? veyahut bir n

Rahatım Yerinde(!)

Ben, neden hep senin i�in yazyyorum ki? Neden sadece tek i?im senmi?sin gibi, senden ba?ka u?ra?acak bir ?ey yokmu? gibi syrf senin i�in yazyyorum? Olur da g�r�rs�n bir g�n, okursun sana yazdyklarymy ve sana olan nefretle kary?yk sevgimi anlarsyn belki� Aslynda ben istemem okumany.

Sen, Sen, Sen

Kalbimi ikiye bldm senin iin Bir yarysynda sen, di?er yarysynda ben varym. Oysa ikimiz biz olmalyydyk, kalbin tamamynda birle?mi? olmalyydyk Herkes biz gzyle bakmalyydy. Ba?aramadyk bunu, kimseye biz oldu?umuzu kanytlayamadyk. nk en nce buna ikimiz inanmalyydyk, inanarak arkasynda durma

İstanbul'u Gördüm

Ylk c�mleleri se�mek her zaman zor olmu?tur benim i�in. Yazmayaca?ym, bu gece seninle konu?aca?ym. Eskiden Ystanbul; sadece Ystanbul�du� Benim i�in hi�bir anlamy yoktu. Bug�n ne fark ettim biliyor musun? Ystanbul, Burak olmu?. Tam on bir saat adym adym seni gezdim, dola?tym, seni

Sevdanın Rengi

Sevdanyn rengi bana g�re, ne bir ne de iki tanedir. Yeri geldi?inde, bir ?elalenin k�p�?�ndeki beyaz gibi co?kulu ya da g�ky�z� kadar u�suz bucaksyz bir sevgide yanmaktadyr, kor olup i�ten i�e� Bir dolunayyn y?y?ynda yahut bir bu?day ba?a?ynda saklydyr, sapsary sa�laryyla

Canım Karıma

Seni bulmadan �nce, kurak ��llerdeki bir saman yuma?y gibiydim ya da o yssyz sycak ��l gecelerinde, g�ky�z�nde bir yyldyz misali parlyyordum. D�?meyi bekliyordum, belki de beni d�?�recek bir kuvveti ararken o ��lde, bir gece da?laryn eteklerinden ay y�zl� bir melek

Zamansız Zamanlar

Ortalama bir insan i�in, orta ya? denilebilecek zamana yakyn bir zamanda ya?yyorum. Konuya girmeden evli olmady?ymy �zellikle vurgulamak istiyorum� Bu vurgudan da anla?ylabilece?i gibi konu a?k� A?kyn her t�rl�s�n� ya?adym. Kimi a?klarym saman alevi gibi yanmadan s�nd� k
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 85 Sonraki (Tamamı)