Sevgi - Aşk KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Sevgi - Aşk

Sevgi - Aşk Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Yeniden Ba?lasa

Anlayamyyorum... Hala birbirini seven ama ayrylmy? iki insan tekrar nasyl bir araya gelebilir? D?nyorum d?nuyorum ama bir yolunu bulamyyorum. Bunun ady gurur mu? Ylk adymy erkekten mi beklemeli yoksa gidip konu?maly myyym? Ne yapaca?ymy bilemedim. Tavsiye ve nerilerinize ihtiyacym var.

Yolun Ayk Olsun!

Ayrylyk ?akasy yok bunun. Artyk yorgunum; biliyorsun. Ka gece uykularymla bo?u?tum; saymadym. Ka gece ci?erlerimin skl?n Ve nefes alamayy?larymy Saymadym hangi kprnn altyndan ka metrekp su geti?ini ve sensizli?e aly?maya aly?ty?ym anlarda canymyn bedenimi yyrtarak beni terk edi?ler

Tesadf A?k

A?k tesadfleri sever mi? Ya da a?k ansyzyn gelip hayatymyzy altst edip gider mi? Sevmek mi zor yoksa a?k my? Bu sorularyn hepsini cevaplayan bir adam, hayatynyn adamy olacak kadar varsa, seviyorum...

Unutmak Ystiyorum

Birini unutmak kolay mydyr? Onu, onunla ya?adyklaryny, ona kar?y hissettiklerini bir anda kalbinden ve aklyndan ykarmak... Zor bir durum... nk hepimiz biliyoruz ki birini unutmaya aly?mak onu tekrar hatyrlamaktyr aslynda. Kalbinde aty?y derin yaralary onarmak bile bu kadar zorken onu silme d?

Bir Bahar Ak?amy

"Bir Bahar Ak?amy" diye ba?layan bir ?arky vardy, bilmem hatyrlar mysynyz? Mnir Nurettin Selukun Gerekten insan gerek sevgiyi veyahut mutlulu?u bir insanda buldu?unda bu duyguya fazlasyyla kapylyyor. Ben belki sevgiyi ge buldum ya da beceremedim daha nceleri ke?kelerle rlm? bir duvaryn s

Cennetin Mavili?i

Belki bir ara bo? bo? aryyordum kendi bo?lu?umu dolduracak bir sevgi olsun diye. Belki de hi gibi aryyordum benli?imi ba?ka avare gnllerde oradan oraya kuru bir yaprak misali... ?imdi yle mi ya... Yre?imin iine aktyn bir gn, bir seher yyldyzy misali d?tn gnlme, gecem gndzm oldu, yzm

Kalbim Acyyor

Onu kaybettim. O artyk benim a?kym de?il. Ve yaryn do?um gn... Onun hakkyndaki her ?eyi bilmek ve yanynda olamamak... Tanrym tarif edemeyece?im bir acy... Kalbim o kadar ezildi ki bu ykn altynda ka?yttan bile ince... Tek darbe ve sonra her ?ey parampara... Kar?ysyna bile ykamyyorum, korkuyorum

Nasyl Davranmalyyym?

Sevdi?im ocukla aramyz ok iyiydi. Sevgili gibiydik resmen. Okulda herkes "ykyyor musunuz?" derdi. Sonra bir gn mesaj atty ve ok de?i?ti. Beni terslemeye ba?lady. Geen hafta okulda ben yokmu?um gibi davrandy. Benle konu?mady hi. Baktym byle olmuyor ben de onun gibi davranmaya ba?ladym. Sanki

Byk Gn

Pazartesi gn gidip konu?aca?ym. Ltfen bana ?ans dileyin. Yimde tarif edemedi?im ocuksu bir mutluluk var. ?imdiden yorumlarynyz iin te?ekkrler. Sizleri ok seviyorum. Tekrar yazaca?ym, gr?mek zere...

Kayyky Misali

De?er verirsin, ok seversin... Ona bir ?ey oldu?unda zlrsn... Ama bu a?k de?ilmi? i?te. Nerden mi biliyorum? nk bunu ?ahsen ya?adym. A?kyn yalany ok tatly bir ?ey. Kalbi acymyyor insanyn hi. Gerek a?ky kalbimin acydy?yny hissetti?imde anladym. Geen yyl bu gnd, arkada?larymyn uydurmasy
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 85 Sonraki (Tamamı)