Protesto KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Protesto

Protesto Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Memleket Gibiyim

  Bu aralar çokça dertleniyorum. Sizler de gündemi takip ediyor musunuz bilmiyorum ama ben elimden geldiğince takip ediyorum… Zor iştir vesselam. Her gün acı acı haberleri dinleyip üzülmek, üzülmek ve elinden hiç bir şey gel

İçime Dert Oldu

Kurtlarla sava?yyorum, syrtlanlary par�alyyorum zoruma gitmiyor. Bana her ?ey do?al geliyor. "Yaparym!" diyorum yapyyorum da... Ama i? bir kyz bulup da mutlu olmaya gelince, bizim T�rk kyzlaryndan hi�bir ilgi g�rm�yorum. B�t�n T�rk kyzlary sanki "o aslan d�nyanyn en �irkin ?ey

Mutluluk Paylaşınca Güzel

Bu gereksiz d�nyada ya?ayanlary anlayamyyorum. Ynsan gibi g�z�k�p de herkesin yuvasyna, kocasyna, karysyna g�z diken insan bozuntulary� Birini mutsuz ederek mutlu olabileceklerini d�?�nmeleri de ayry bir sorun tabi... Rabbim onlary bildi?i gibi yapsyn. Herkes birbirine k�t�l

Yunan Kızları

�ok ucuza, aylyk sekiz liraya bir arkada?lyk sitesine �ye oldum ge�enlerde. Yyi de yaptym, gelin g�r�n ki bayanlarla konu?mak istiyorum yani tany?mak ama T�rk kyzlary ger�ekten de burnu Kaf da?ynda, kendini bir ?ey sanmy? insanlar. Sitede Yunan kyzlary da var �stelik �ok g�zel

Destekli Atış

Herkesin benim gibi bir hayali vardyr. Hayatta hep tek ba?ymyza u?ra?yryz hayallerin ger�ek olmasy i�in. Ama bazen birilerinin destek vermesi gerekir. Bazylarymyz ?anssyzyz, bazylarymyzsa bu konuda �ok ?ansly... ?u hayatta hayallerimizin ger�ekle?mesi i�in destek de?il, k�stek olanlar

Uyuşturucuya Hayır!

Uy?turucunun zararlaryny anlatmakla bitiremeyiz. Bazylaryna g�re keyif verici madde olarak adlandyrylsa da hem maliyetli hem de yan etki ve zararlary zamana yayylyyor. Yani sinsice insany bitiriyor. Yasak olmasy bir yana ekonomik olarak herkesin alyp ya da temin edip kullanabilece?i maddeler de

Anlaşılmamak!

Hani bir ?arky var ya; "sevdi?imi, �ld�?�m� anlamadyn diye, bin defa �lemem ben�" diyor. Hakikaten insanlaryn birbirini anlamasy kadar zor bir ?ey yok galiba. Bir baky? bile yeterken bazen, onca s�ze ra?men anlamayan insanlar iyi ki varlar yoksa biz nasyl bu kadar �z�lebilirdik

Mega İstanbul

Neden medyada, T�rkiye�de tek ?ehir olarak sadece Ystanbul varmy? gibi bir imaj yaratylyyor? Bazen anlamakta zorlanyyorum. Kar ya?dy ve megakent t�m haber kanallarynda dakikalarca haber yapyldy. Tamam yapylsyn l�kin �lkemizde kar altynda kalan onlarca ?ehir var ve kimsenin bu kadar dikk

Kaderin Böylesine Yazıklar Olsun

Aslynda her ?eyin bir a�yklamasy var. Lakin bu kadaryna da pes... Ben bir ?eye ba?lasam ya da bir olay ya?asam hemen b�y�k bir de?i?iklik oluyor d�nyada. �rne?in �niversiteyi bitirdi?im yyl Tayyip Erdo?an ba?bakan oldu ve �lkenin ya?am d�zeni bozuldu. Yngilizce kursuna ba?ladym bi

Bu Başlık Yine Değişecek

  Şimdi beni sitede sinir eden bir olaya değinmek istiyorum. Niye bu başlıklar değiiyor? Nerede özgürlük? Nerede özgün düşünce? Ben yazdığım konuya başlık yazmayı bilmiyor muyum?
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 33 Sonraki (Tamamı)