Protesto KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Protesto

Protesto Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Memleket Gibiyim

  Bu aralar çokça dertleniyorum. Sizler de gündemi takip ediyor musunuz bilmiyorum ama ben elimden geldiÄŸince takip ediyorum… Zor iÅŸtir vesselam. Her gün acı acı haberleri dinleyip üzülmek, üzülmek ve elinden hiç bir

İçime Dert Oldu

Kurtlarla sava?yyorum, syrtlanlary par�alyyorum zoruma gitmiyor. Bana her ?ey do?al geliyor. "Yaparym!" diyorum yapyyorum da... Ama i? bir kyz bulup da mutlu olmaya gelince, bizim T�rk kyzlaryndan hi�bir ilgi g�rm�yorum. B�t�n T�rk kyzlary sanki "o aslan d

Yunan Kızları

�ok ucuza, aylyk sekiz liraya bir arkada?lyk sitesine �ye oldum ge�enlerde. Yyi de yaptym, gelin g�r�n ki bayanlarla konu?mak istiyorum yani tany?mak ama T�rk kyzlary ger�ekten de burnu Kaf da?ynda, kendini bir ?ey sanmy? insanlar. Sitede Yunan kyzlary da var ï

Destekli Atış

Herkesin benim gibi bir hayali vardyr. Hayatta hep tek ba?ymyza u?ra?yryz hayallerin ger�ek olmasy i�in. Ama bazen birilerinin destek vermesi gerekir. Bazylarymyz ?anssyzyz, bazylarymyzsa bu konuda �ok ?ansly... ?u hayatta hayallerimizin ger�ekle?mesi i�in destek de?il, k

Uyuşturucuya Hayır!

Uy?turucunun zararlaryny anlatmakla bitiremeyiz. Bazylaryna g�re keyif verici madde olarak adlandyrylsa da hem maliyetli hem de yan etki ve zararlary zamana yayylyyor. Yani sinsice insany bitiriyor. Yasak olmasy bir yana ekonomik olarak herkesin alyp ya da temin edip kullanabilece?i maddeler

Mega Ä°stanbul

Neden medyada, T�rkiye�de tek ?ehir olarak sadece Ystanbul varmy? gibi bir imaj yaratylyyor? Bazen anlamakta zorlanyyorum. Kar ya?dy ve megakent t�m haber kanallarynda dakikalarca haber yapyldy. Tamam yapylsyn l�kin �lkemizde kar altynda kalan onlarca ?ehir var ve kimseni

Kaderin Böylesine Yazıklar Olsun

Aslynda her ?eyin bir a�yklamasy var. Lakin bu kadaryna da pes... Ben bir ?eye ba?lasam ya da bir olay ya?asam hemen b�y�k bir de?i?iklik oluyor d�nyada. �rne?in �niversiteyi bitirdi?im yyl Tayyip Erdo?an ba?bakan oldu ve �lkenin ya?am d�zeni bozuldu. Yngil

Bu Başlık Yine Değişecek

  Åžimdi beni sitede sinir eden bir olaya deÄŸinmek istiyorum. Niye bu baÅŸlıklar deÄŸiiyor? Nerede özgürlük? Nerede özgün düÅŸünce? Ben yazdığım konuya baÅŸlık yazmayı bilmiyor muyum?

Kadına Şiddete Son

Hasta toplumun saÄŸlam kalbi olan kadınlar! Sizler olmasanyz ne renklerimiz olacak ne gülüÅŸlerimiz ne de evlatlarımız. Sizler olmasanyz yollarymyz da sokaklarymyz da sessiz olacak. Size yapylan haksyzlyklary g�r�yoruz. Y? hayatynda, sokakta trafikte, her yerde ho

ÖSS synavy

öss synavy hakkynda kysa bir itirazda bulunacam. Synava giren ö?renciler synav zamanyndan bir yyl önce hazyrlanmaya ba?larlar ve yary?a bir adym önde ba?lamak isterler. burada bir sykynty yok çünkü herkes e?it ?artlarda hazyrlanabilir ve herkes hazyrlandy?y kadaryyla ba?aryly olur. yanly? ola
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 33 Sonraki (Tamamı)