Protesto KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Protesto

Protesto Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Memleket Gibiyim

  Bu aralar çokça dertleniyorum. Sizler de gündemi takip ediyor musunuz bilmiyorum ama ben elimden geldiğince takip ediyorum… Zor iştir vesselam. Her gün acı acı haberleri dinleyip üzülmek, üzülmek ve elinden hiç bir şey gel

İçime Dert Oldu

Kurtlarla sava?yyorum, syrtlanlary par�alyyorum zoruma gitmiyor. Bana her ?ey do?al geliyor. "Yaparym!" diyorum yapyyorum da... Ama i? bir kyz bulup da mutlu olmaya gelince, bizim T�rk kyzlaryndan hi�bir ilgi g�rm�yorum. B�t�n T�rk kyzlary sanki "o aslan d�nyanyn en �irkin ?ey

Yunan Kızları

�ok ucuza, aylyk sekiz liraya bir arkada?lyk sitesine �ye oldum ge�enlerde. Yyi de yaptym, gelin g�r�n ki bayanlarla konu?mak istiyorum yani tany?mak ama T�rk kyzlary ger�ekten de burnu Kaf da?ynda, kendini bir ?ey sanmy? insanlar. Sitede Yunan kyzlary da var �stelik �ok g�zel

Destekli Atış

Herkesin benim gibi bir hayali vardyr. Hayatta hep tek ba?ymyza u?ra?yryz hayallerin ger�ek olmasy i�in. Ama bazen birilerinin destek vermesi gerekir. Bazylarymyz ?anssyzyz, bazylarymyzsa bu konuda �ok ?ansly... ?u hayatta hayallerimizin ger�ekle?mesi i�in destek de?il, k�stek olanlar

Uyuşturucuya Hayır!

Uy?turucunun zararlaryny anlatmakla bitiremeyiz. Bazylaryna g�re keyif verici madde olarak adlandyrylsa da hem maliyetli hem de yan etki ve zararlary zamana yayylyyor. Yani sinsice insany bitiriyor. Yasak olmasy bir yana ekonomik olarak herkesin alyp ya da temin edip kullanabilece?i maddeler de

Mega İstanbul

Neden medyada, T�rkiye�de tek ?ehir olarak sadece Ystanbul varmy? gibi bir imaj yaratylyyor? Bazen anlamakta zorlanyyorum. Kar ya?dy ve megakent t�m haber kanallarynda dakikalarca haber yapyldy. Tamam yapylsyn l�kin �lkemizde kar altynda kalan onlarca ?ehir var ve kimsenin bu kadar dikk

Kaderin Böylesine Yazıklar Olsun

Aslynda her ?eyin bir a�yklamasy var. Lakin bu kadaryna da pes... Ben bir ?eye ba?lasam ya da bir olay ya?asam hemen b�y�k bir de?i?iklik oluyor d�nyada. �rne?in �niversiteyi bitirdi?im yyl Tayyip Erdo?an ba?bakan oldu ve �lkenin ya?am d�zeni bozuldu. Yngilizce kursuna ba?ladym bi

Bu Başlık Yine Değişecek

  Şimdi beni sitede sinir eden bir olaya değinmek istiyorum. Niye bu başlıklar değiiyor? Nerede özgürlük? Nerede özgün düşünce? Ben yazdığım konuya başlık yazmayı bilmiyor muyum?

Kadına Şiddete Son

Hasta toplumun sağlam kalbi olan kadınlar! Sizler olmasanyz ne renklerimiz olacak ne gülüşlerimiz ne de evlatlarımız. Sizler olmasanyz yollarymyz da sokaklarymyz da sessiz olacak. Size yapylan haksyzlyklary g�r�yoruz. Y? hayatynda, sokakta trafikte, her yerde hor görü

SS synavy

ss synavy hakkynda kysa bir itirazda bulunacam. Synava giren ?renciler synav zamanyndan bir yyl nce hazyrlanmaya ba?larlar ve yary?a bir adym nde ba?lamak isterler. burada bir sykynty yok nk herkes e?it ?artlarda hazyrlanabilir ve herkes hazyrlandy?y kadaryyla ba?aryly olur. yanly? olany; ?un

Hayyrsyz Evlat

Bu dnyada terbiye hi yok mu? Utanma-arlanma, by?e saygy denen bir ?ey yok mu? Gzlerime inanamadym! Daha demin yoldan geerken, bir evladyn annesini kfr ederek sokakta dvd?n grdm. Bu nasyl bir evlat? Bu nasyl bir vicdan? Ynsanda zerre kadar da my vicdan olmaz... Devletimiz byle insanlar

ONDAN SONRA-1

Bu, buraya yazdy?ym ilk yazy. ok okuyun ve pek ok yorum yazyn ki,cesaret bulup yeni yazylar yazayym...ONDAN SONRA;Bir ?arky alynmakta bir yerlerden...do re mi fa sol la si doSesim irkin de olsa ne gzel e?lik ediyorum; dinle bak, duyuyor musun?Ondan Sonra;Yaz, tm gze

Annemi Anlamak...

Evhanymy olmak ne kadar da zor bir i?mi? Annem ve babam evde de?iller ve bir sre a?abeylerime ben bakmak zorundayym. Anladym ki bu dnyadaki en zor i?lerden bir tanesi evhanymly?y. Sylemesi ok kolay gibi geliyor ama ev i?lerini yapmasy bir hayli yorucu. Yemek yapmak, bula?yk yykamak... Bir k

Szn Bitti?i Yer

Daha ne kadar kan akacak, daha ne kadar bu vatanyn evlady topra?a kanlar iinde d?ecek? "Byak kemi?e dayandy" ya da "gereken yapylacak" diye ba?layan szler daha ne kadar devam edecek? Kimsenin gc yetmiyor mu bu lkedeki terr bitirmeye? Herkes neden bu kadar suskun, neden bu kadar her ?eyi ola

Otobanda Y?porta

"Ystanbulun ta?y topra?y altyn" derler, biliyorum ama artyk otobanlary hatta kprleri de i?portaya para basar oldu. Trafikte her durdu?umda yanyma bir ?ey satmak iin gelen insanlara ister istemez gycyk olmaya ba?ladym artyk. Hani kazayla birinden bir ?ey alsan, hepsinden almak zorundaymy?syn gibi

Neyin Bedeli?

Ara syra gndeme pat diye ykan, bazylaryn drt gzle bekledi?i, son gnlerde meclisi me?gul eden ve benim sinirlerimi alt st eden konu; bedelli askerlik. Neyin bedeli bu? Devletin hazinesine birka kuru? daha eklenecek, bilmem kimin o?lu tatile gider gibi evinden birka gn ayry kalacak sonra te

Ya Fettah!

Ayryntylarda bo?ulan insanlarla ayny ortamda bulunmaktan nefret ediyorum. Ama ?u mecburiyet yok mu? Grmezlikten duymazlyktan gelmeye aly?yyorsun fakat olmuyor. Yok, Bu niye byle olmu?? Yok, Bu niye byle dedi? Bunun byle davranmasyndaki kasyt nedir? Yok, Bu niye burada? Ynsany delirtme

Beni Bana Byrakyn

Tam ders aly?aca?ym baktym ki defter yok. Ben de kyrtasiyeye do?ru yol aldym. Yolda kar?yla?ty?ym on bayandan dokuzu ayny soruyu sordu(!) Kyz sen hl okuyor musun? Bak Hatice teyzenin kyzy yaryn ni?anlanyyor! Karde?in de d?n hazyrly?y yapyyor. Byrak bu i?leri; oku oku nereye kadar. Senin

mobbing uygulayanlary protesto ediyorum

i?yerinde drst ve aly?kanlykaryndan dolayy, patron veya kendini be?enmi? i?e yaramaz aly?anlar tarafynda, psikolojik olarak tacize u?ramasyny protesto ediyorum

Sesimi Duyan Var my?

Bu bir protestodur... Usanmadan, bykmadan geldim bu siteye ye oldum. Sonra yazdym, bir ?eyler anlattym ama geneli yayynlanmady. Buradan editr (yazylary okuyup onay veren) olarak grev yapan ki?iye sesleniyorum; Seni buradan protesto ediyorum... Bunu da yayynlayabilir misin? Bence hayyr...

ok Kyrgynym

Bu insanlary gerekten anlamyyorum. Nasyl da gzel rol yapyyorlar. Her ?eyi aslynda senin iyili?in iin istiyorlar. Ama biraz d?nd?nde altyndan kendi bencillikleri ykyyor. Kimsede ho?gr de kalmamy?. Yki gn iin evine gitti?in insan (ki ok yakynyn bu) sana surat yapar olmu?. ok kyrgynym ins

Sevgi Bu Kadar Basitle?memeli

Herkesin a?zynda bir sevmek trks almy? gidiyor zellikle ady dizi olan televizyon programlarynda aile sistemimizi iten ie rtyorlar. Ylkokulda bile kyz-erkek arasynda flrt etme olayy ortaya ykmaktadyr. Soruyorum herkese; bu karde?lerimiz bu ya?larynda bu duruma srklenirse ileride bi

Sinir

Ak?am yeme?ini ben yapty?ym halde, syrf oru tutmady?ym iin ak?am yeme?ini haketmedi?imi d?nen bir kom?um var! Dinin byle kullanylmasyna sinir oluyorum. Ben herkesin hayatyna saygy gsteriyorum, kar?yly?ynda da sadece saygy bekliyorum. Ben oru tutanlaryn kar?ysynda yemek yemem, hatta evde oru

Havuz Problemi

Bir i? ilany Ba?vuru sayysy on bin ki?i. Synava hak kazanan ki?i sayysy ise bin... Bizim bir hocamyz vardy lisede; szl notu yerine kelle notu verirdi. Kelleyi kurtardyn hadi gene iyisin" der, dalgasyny geerdi. Bu i?e alym srecinin ilk etabyny da bizim hocanyn kelle notundan farkyny gremiyor

Pi?kinlik Tavan Yapty

Her zamanki huyudur, bu gn yine tekrar etti Sabah 08.30da gelmesi gerekti?i halde i?e saat 10.15de geldi. Mdr de aly?kyn artyk bu durumlara o da sesini ykarmady. Odada koltu?una kurulup bana msaadenle ben biraz uyuyayym dedi. Ben de Saat 10a kadar zaten uyudun, bu neyin uykusu? dedim. P

Ben Temizlemekten Yoruldum, O Sylemekten Yorulmady

Ben de e?imi protesto ederek sitedeki yazylaryma ba?lamak istiyorum. Benim sevgili biricik kocam, her gn ak?am eve girer girmez ?urasy tozlu, burasy bilmem ne diye ba?ymyn etini yer. Yapmasam hakly diyece?im ama her gn yapyyorum. Ben ne kadar temizlik yaparsam yapayym O, gzden kamy? bir ?

Kendine Gvenenlerden Byktym

Byktym... Az konu?an insanlara "ezik" denmesinden, birisine sahip ykynca "sevgili" diyenlerden, bir ?ey yapmamy? gzkp insanlaryn canyny acytanlardan, kendini bilmi? ?ymaryk kyzlardan... Dahasy var. Sadece kendinin stn oldu?unu zanneden insanlardan, ba?kalaryny ezip mutlu olan ki?ilerden (ki on

Kbus

Toplu bir ortamda ya?yyorsan, bir takym kurallara uymalysyn. Biz de kurallara kar?yyyz, kysytlamalara gycy?yz, ama kimsenin ya?am alanlaryna da mdahale etmeyiz, de?il mi? Ak?am ge yatmy?ym, sabah 09:00da dersim var. Kyzyn biri koridorda sayny kurutuyor, tam da bizim kapynyn nnde. Byle bir g

Sus(ma)

Ynsanlaryn bir konu hakkynda konu?uldu?unda ya da tarty?yldy?ynda tepki vermemesine, susmasyna tahamml edemiyorum. rne?in; atylan bir mesaja cevap verilmemesine, me?gule d?rlen telefonun geri sana dnmemesine sinir oluyorum. "Susmak en byk cevaptyr" diyen insanlara selam sylyorum. Susmak as

Bo? Cmlelerim Var

Dnya ok de?i?mi?, amacyn tek kelimeyle elde edeceklerin olmu?. Elde etmek u?runa sylenen yalanlar artyk gurur ve zekilik olmu?. Hayat bizi yendi derken, herkes buna mutlulu?un syrry diye tutunmu?. A ruhlar kendilerine sevmedikleri e?ler bulup bulu?turmu?, kimisi de bunu parayla satyn almaya koyu

Sahte Tavyrlar

Mahallenin bakkaly eve yakyn bir yerde Ne zaman dy?aryda olsam ya da pencereden baksam rahata grebiliyorum. Yakla?yk bir buuk sene nce el de?i?tirdi. Yeni sahibi de kom?umuzmu? bize biraz uzak olsa da. Bakkaly aldy?y ilk dnemlerde mahalleden pek kimseyi tanymady?y iin adam ayyrmaksyzyn etrafa

Savunma Mekanizmasy: Yansytma

Bir model hanede aly?yyorum ve iki ki?iyiz. Ne hikmetse yanymda aly?an eleman -ben ona Ercan abi diyorum- srekli modelist bayandan azar i?itip, fyra yiyen bir tip. Her nasyl olduysa bugn aksesuarcy ve modelist kendi hatalaryny bana yklemek maksady ile btn cesaretlerini toplayyp bana laf ka

Haset ?ef

Y? yerinde bir ka makine zerinde aly?yyoruz. o?u zaman be?inci makinede aly?yrym. Makineler genelde kar?y kar?yya. Ykinci makinenin ?efi bir Arap (szde Mslman din karde?iyiz kendileriyle!) Gemi?te aralaryndaki bir srt?meden dolayy en samimi arkada?yma takyntyly Bu takyntydan ben de arad

Ben Kimim?

Ben kim miyim? Ben de senin kadar insanym, lkemin herhangi bir ?ehrinde, hayatyn trl trl oyunlary ve tatlaryyla, kimi zaman yanly?lara sarylmy?, kimi zaman do?rular u?runda sava?my? biriyim. Belki de kendimdeki tek artym, yapty?ym yanly?lary fark edebilmek ve dzeltmeye aly?maktyr. Ben sevgin

Her ?eyden Sykyldym!

Ailemi, hayatymy, sevgiliyi, kendimi her ?eyi protesto ediyorum! nk ok sykyldym bu hayattan... Monotonluk nereye kadar gidecek? Her ?ey para my bu hayatta, nasyl e?lenebiliriz ki? Hayattan nasyl zevk alaca?yz?

Medeniyet Dedi?in

?imdi yazyyy okudu?unuzda o?u insan kendinden bir para grecek. Belki sinirlendi?i iin, belki de Aman ya! diyece?i iin yorum yapmayacak... Ancak bence kendinizde grd?nz yanly?lara sesiz kalmayynyz. Sadece kendinize de?il topluma da zarar veriyorsunuz! Nedir medeniyet? Medeniyet; aslynd

Ba?yrmak!

Karde?ime ve bana, kendisinin yanynda sesimizi ykseltmemizi annesinin yanynda ba?yra ba?yra anlatmaya aly?an babamy protesto ediyorum! Bunu onun yzne kar?y syleyemedi?im iin de kendimi protesto ediyorum!

Pardon!

Sabah saat 05.30 Acy acy alyyor Yim titredi, korktum kesin bir kaza ya da lm haberi dedim. Yary uykulu kaptym telefonu efendim dedim. Kar?ydan bir ses Mustafa abi selamnaleykm dedi. Kar?ylyk verip selamyny aldym ama tanydyk bir ses de?ildi. Buyurun dedim. Abi ne yapyyorsun? dedi. Y

Kamu Personelini Strese Sokma Synavy

Hayatymyn en kary?yk dnemlerindeyim. niversiteyi elimde olmayan bir takym nedenlerden dolayy byrakmy?tym. Bu yylyn ba?ynda oturdum tekrar synava hazyrlandym. aly?mam iyi gidiyordu ama sonra rotayy KPSSye evirdim. O kadar aly? ve 4 yyl oku demektense KPSSye girip atanayym dedim. Bir yyl oturdu

Ava Giderken

evremde grd?m ve bildi?im kadaryyla bir sr adam e?lerini aldatmakta. Ve ilgintir bunu kendilerine "hak!" gryorlar. Srekli eve gelmeyenleri, sa?da solda ve internet cafelerde kadynlara asylanlary ok syk duyar oldum. Bu adamlaryn bir o?uda karysy tarafyndan aldatylyyor. nk ba?kalaryyla

Gemi?ler Olsun

Mahallemize ta?yndyn ta?ynaly hi kimseye samimi bir selam vermedin. Hep gz ucuyla baktyn, hep burun kyvyrdyn. Muhte?em bir sary?ynsyn, tamam kltrlsn ok ho? bir bayansyn. Kariyerin de var ama... Kysacasy havan batsyn Fato? Hanym. Bir hasta ziyareti iin ilimiz Konyaya gitmi?tim dn?te yolda

ykyn Odamdan

Yine yeniden evdeyim. Ve maalesef yine benim odam i?gal edilmi? durumda ailenin di?er fertleri tarafyndan. Hla valizimin kapa?y aylmady, nk e?yalarymy koyacak yer bulamyyorum. Zaten 2 ay sonra gideceksin bo? ver bozma bizim dzenimizi. demeleri de cabasy. Uzaktayken yoklu?una aly?amadyk diyen

Kancyk(!)

Yazacaklarymyn uzaktan yakyndan alakasy olmayan kadynlary tenzih ederek konuma ba?lamak istiyorum. Ben ok kkken bazy kadynlar iin "kancyk" kelimesinin kullanyldy?yny duyardym. Bu kelimeye ok sinirlenirdim. Ne anlama geldi?ini zamanla ve de bu anlama oturan kadynlary grdke anladym. Anlamy; d

Yazyklar Olsun Ysrail´e

Dn Gazze´ye yardym gtren konvoy operasyonla durduruldu, yakla?yk 16 can kayby var. Bu olay beni insani boyutuyla ok zd, ok fazla sze gerek yok "van mnt" de desek ba?ka ?eyde Ysrail yine yapty yapaca?yny! Yazyklar olsun Ysrail´e!

Byklere a?ry

Fenerbaheliler bana kyzmasynlar. Bu hareketi hangi takym yapsaydy ayny ?eyleri d?nrdm. Ma kazanmak iin her ?eyi mubah grmek asla kabullenemeyece?im bir ?eydir. Trkiyede 4 bykler diye tabir edilen takymlardan birisi bana gre fire vermi?tir. Ben di?er 3 takyma bir a?ryda bulunmak ist

Hava Atma Gazyny Alyrym

Syrf evresinde farkly grnmek iin, olur olmadyk ?eyler yapan insanlara anlam veremiyorum. Bir kyzla konu?mak iin bin takla atan erkeklerle doldu internet lemi. Bu kadar ilgin olan ne? Bir kyzla konu?manyn neresi ilgin? Bu tiplerin en sakyncalysy aslynda gerek hayatta olanlardyr. Onlary MSN

Yktidar Yalakalary

12 Eyll 1980 askeri darbesinin do?al sonucu olarak sindirilmi? sesini ykseltemeyen sorgulamayan aman benim ba?ym belaya girmesin de ne olursa olsun tavryyla kaderci bir millet olduk. Darbe sonrasy ANAP (Anavatan Partisi) belirgin bir o?unlukla iktidar oldu. Syrasyyla DYP (Do?ru Yol Partisi), RP (

E?ler Arasynda Para

Malum bu zamanda tek maa? ile ev evirmek zor. E?ler kar?ylykly fedakrlyk yaparak ancak geimlerini sa?lamayy ba?arabiliyor. Ama etrafymda gzlemledi?im bir ?ey var ki bu beni ok kyzdyryyor. aly?an bayanlaryn aldyklary maa?yn tamamyny e?lerine vermelerine inanamyyorum. Dahasy buna beylerin zo

El Ynsaf!

Adym adym yakla?yyor yine o gn. Bu ay zaten eksik, bir eksik gnn daha kimseciklere bir zarary dokunmaz dy herhalde. Para tuza?y bence tm bunlar. Geen yylda byle d?nyor muydum acaba? Ne gzel yine geldi o gn deyip, ne srpriz yapacak diye d?nd?m, uykumu kayran merakym, bu sefer nasy

Maganda Terr

Trk milleti olarak gelenek ve greneklerimizde silah kullanymy var. Bunu inkr edemeyiz. Eski Trk´lerde ?ey namus sayylmy?tyr; At, avrat, silah! Bu ?ey iin sava?ylyr, ya?anylyrdy. Gnmze bakarsak; Atyn yerini (hipodromlarda kumar amaly kullanymy mevcut) araba almy?tyr. En eskisinde

Denizlinin Horozlary

Hepimiz biliriz Denizlinin me?hur horozlaryny, renkleriyle, zellikle de t?leriyle kendilerini di?er horozlardan ayyryrlar. ?imdilerde ise onlaryn bu nlerini ellerinden alan yine renk ve sesleriyle kendilerini meslekta?laryndan ayyrmamyzy sa?layan me?hur tabipleri ykty. Hibir Denizliliye ki?i

Zamane Genlik

Vaktiyle zamane olan size hitaben! Ne yapsak gze batyyor. Bir etiket yemi?iz ya, zamane genlik szde. Size gre biz a?k nedir bilmeyiz, duygularymyz yoktur. Sizin zamanynyzdaki a?klardan sz aarsynyz, gypta ile dinleriz. Ama siz bunu grmezsiniz, sanyrsynyz ki biz sizi anlayamayyz. ?yk olduk d

Ynsanlyk Depremi

Ynsanyn kendi dnyasyna verdi?i zarary ba?ka canly vermemi?tir. Sava?lar, cinayetler, hyrsyzlyklar, yalan, riya, iftira, k?ytylyk... Ve daha sayamady?ymyz birok ktlk. Peki neden? Klasik gelecek ama ?u gnlk dnyada payla?mady?ymyz nedir? Hem artyk gzelim dnyamyzy da mahvettik, yani bo

Bunaltan Kyskanlyk

Kyskanlyk konusunda kendisini a?my? bir arkada?ym var. Artyk aklynyza ne gelirse. Giydi?im oraby dahi gzyle szer. Bugn ne giymi?, ne srm?, salaryny ne zaman boyatmy?? Ve daha bir sr ?ey. Artyk ok sykyldym bu tavyrlaryndan. Srekli yaptyklarymy yapmaya aly?masyndan benimle yary? halinde

Alaca?yn Olsun

Son zamanlarda ne samalyklara imza atyyorum bir bilsen. Syrf seni bula bilmek iin malum payla?ym sitesine girip mezuniyet grubu kurdum. Birok eski arkada?ta kysa srede gruba ye oldu bulu?tuk ve nemi oldu sen gruba katyldyn ama beni arkada? listene eklemedin. Alaca?yn olsun. ?imdi ne yapayym ben

Al Takke, Ver Klah

Neden bana bu kadar ok gvenirsiniz ki? Byle yaparak bilmez misiniz beni benden uzakla?tyrdy?ynyzy? zgr byrakty?ynyzy d?nd?nz beni grmez misiniz nasyl zincire vurdu?unuzu? Her ?eyin bir kar?yly?y olmak zorunda mydyr? E?er seviyorsan kar?yndaki de seni sevmeli mi? Sen onu seviyorsun diy

Zoraki Hamam

Annemin bitmek tkenmek bilmeyen ysrarlary zerine hayatymda ilk defa hamama gittik. Ylk izlenimim pe?tamal denen ?eyin sadece filmlerde oldu?uydu. O dev irisi tella?a yaptyrdy?ym kese esnasynda ykardy?ym off-puff seslerinden dolayy kafama tasy geirip, Edepli ses ykar. diyen annem, sen ok ya

Ma Sevdasy

Siz erkeklere soruyorum; Allah a?kyna nedir ?u matan toptan anlady?ynyz? Tamam, anlarym hobiniz olabilir ama yakynymdakinden rnek vereyim; haftada kez haly saha may, hafta sonlary arkada?larla ma izlemeye gitmeler, eve geldi?inde de spor programy izlemeler. Ynanyn ye?il saha ve top grmekten

Ba?arabilir miyiz?

GSM operatrleri, yapmy? olduklary reklmla ve uygulamy? olduklary kampanyalarla biz m?terileri ekiyorlar. Ve sonra hepimizin yskalady?y kampanya detaylaryny okumama yznden bizleri ma?dur ediyorlar. stelik tketici kanunu ve rekabet kuruluna haber verdiklerin de dzenlemi? olduklary kampanyayy

Beyaz tesi

Son zamanlarda Trkemize yeni giren bir deyime takmy? durumdayym; Beyaz Trkler. Bu ne demek? ok glnesi mi yoksa a?lanasy bir durum mu, anlayamadym. Birileri di?erlerini tekile?tiriyor, kafalaryndaki yrkylyk ?eklini modernize mi ediyorlar? Bu Beyaz Trklerden anlatylmak istenilen, olsa olsa b

Neden?

Saat 23.30 kimse yok evde. Btn mutlu gnlerim gzmn nnden geiyor. Eve gelmesi iin bekledi?im insanyn, hayatyma daha girmedi?i zamanlar mutluymu?um me?er ben. Ben ok sevdim, a?yk oldum, kendimden ok onu d?ndm. Ama bana mutlulu?u hi bir zaman veremedi a?k kelimesiyle adlandyrdy?ymyz ve h

Hatyrasy Var!

Zor arkada? zor. Bir, iki, , drt derken artyk gyna geliyor. Bir de bu kyzlar ok geveze. Biz mahremiyet bozulmasyn diye flrte kar?yyyz ama evlenme gr?mesine gidiyorsun. Hanymefendiler saatlerce susmuyorlar. Zaten iyi bir edebiyaty iki paragrafla hayatyny anlatyr be. Neyse konuya dneyim.

Grip

Gripten geberiyorum. Hemde yaz gn, hemde ramazan. Hap?yryyorum, burnumu siliyorum, e?im "Smkl" diye dalga geiyor. Hayyr acaba kendi burnundan ka?yky elmasy my ykyyor anlamy? de?ilim.

Uyuma Hak´ky

Evet ?iddetle protesto ediyorum! Gecenin kr saatinde yatakta olmasy gereken sekiz ya?yndaki ocu?unu uyutamayyp bizleri uykusuz byrakty?y iin. ocu?una sz geiremeyip gece yarylaryna kadar yaramazlyk yaptyryp, bizleri grltlerini dinlemek zorunda byrakty?y iin. Ve btn gece bizi uyutmayyp, sa

En Hakly Protestom

Kimilerini memleketimizin en gzel yerlerinde. ?yle deniz kenarynda falan ?retmenlik yapyyor. Kimilerimiz de memleketimizin yine gzel ama cra elektri?i, suyu, yolu, hatta ?rencileriyle ayny dili bile konu?amady?y yerlerde ?retmenlik yapyyor. Ayny maa?a tabi tutulmayy kendimce en byk protesto

Korsana Evet!

Eme?e saygy diyorsunuz, peki anlyyorum eme?e saygy gstermeliyiz. Okumak istedi?im bir kitaby senin gibi 19 liraya de?il de 8 liraya almayy tercih ediyorsam, gcm buna yetiyorsa benim okuma sevdam alky?lanmamaly my?

Baskycy Tutum

D?ncelerimi kendilerine ters geldigi iin tersleyen. D?ncelerim ile dalga geen. zgrlk kar?yty, a?yry tutucu insanlary protesto ediyorum.

Sinir Oldum Artyk

Ka yyldyr midem iin bulundu?um ?ehirde tedavi grmeye aly?yyorum! aly?makla kalmayyp a?rylara katlanmak zorunda kalyyorum ve doktorlaryn verdikleri hap hibir i?e yaramyyor. Ve artyk a?rylarymyn artmasyyla birlikte bbreklerime vurmaya ba?lady. Drt seneyi a?kyn bir sredir hap tedavisi gryoru

Utanyn

Sokaklarda birok sahipsiz insan yatyp-kalkarken, a sefil, kirli peri?an gezerken evlerinde rahat uyuyan idarecilerimizi protesto ediyorum. zellikle byk ?ehirlerimizde buna gz yuman yerel ve idari yneticileri protesto ediyorum. Ynsanymyz evsiz barksyz (ok affedersiniz bunu a?a?ylamak iin ya

D?ncesizlik

E?lerinin hamileli?i boyunca onlarla ilgilenmeyen, tm zorlu?u kadyn ekti?i halde ona destek olmayan, duygusally?yny bildi?i halde onu hyrpalayan,kendisi iti?i sigaradan taviz vermeyip e?inin beslenmesi iin yapylan masrafy lzumsuz gren tm beyleri kynyyorum. Kynamakla da kalmyyor Allaha haval

Emek Hyrsyzly?y

Geen hafta saly gn internette sayfalary kary?tyryrken forum sitelerinden birinde ok ilgin bir ?eyle kar?yla?tym. Adamyn biri, ben ve bu sitedeki arkada?ymyzyn (Ayy?y?y, Polyanna ve Sev-su) kaleme aldy?y alty tane yazyyy sanki kendisi yazmy? gibi tutup forum sitesinde yayynlatmy?. Bir sr v

ok Temiziz!

Trk toplumu olarak ok temiz bir milletiz. Fakat kendimize temiziz!.. Neden mi? D?n salonlarynda dikkat ettiniz mi, bilmiyorum ama, en pis neresi biliyor musunuz? Bayanlar tuvaleti, evet bayanlar tuvaleti! Bunun kanytyny her d?n salonunda gryorum. Burada d?n salonlarynda btn i?l

Bu Oyuna Gelmeyelim!

Son gnlerde Rauf Denkta?yn aleyhinde bir kampanya ba?latyldy. Oysa O; liderli?ini kanytlamy? kahraman bir vatanseverdir. Biliyorsunuz, Kybrys Trk ok zor ?artlarda yyllarca mcadele ettikten sonra 1974 Bary? mdahalesi ile bugnki durumuna gelebildi. Rauf Denkta?ta yyllarca Kybrys Trk tarafyn

Lanet Kadynlar!

Her ne kadar etik olmasada, bazen bazy erkeklerin kadynlary aldatmasyna kyzamyyorum. Hele bugn hi kyzamyyorum! defa gzlerimle grd?m, drdncde sevgilisi ile kol kolayken kar?yla?ty?ym arkada?ymyn kocasyna artyk hi bir ?ey diyemiyorum. Karysy gibi bir kadynla ayny evde ya?ayabiliyor olmasy

Ynsanlyk Namyna!

Size ba?yma gelen bir olayy yazayym. Saygy, insanlyk bu kadar my zor oldu? Ynsan olmanyn de?eri bu kadar my d?t? Birilerinden de?er grmek iin insandan ba?ka ne olmak lazym? Bilmiyorum! Siteden bir arkada?la arada selamla?yyorduk. Bir ka kelimede olsa konu?uyorduk. Geenlerde yine selam verd

Yleti?im ?art!

Benim sorunum site ile ilgili. Ynsanlar kendi korkulary ve sorunlary yznden ba?kalaryny yargylyyorlar. Birileri tarafyndan rahatsyz edildiler diye herkese ayny ?ekilde yakla?yyorlar. zelden konu?mak susa kapatyn mesaj uygulamasyny ya da engelleme koyun, istedi?iniz yeler yazsyn, istemediklerin

Usandym!

332 Sayfalyk ders kitabyny drt haftada bizlere bitirtmeyi hedefleyen, ilkokul ?rencileri gibi yzlerce soru verip bunlary evde zmemizi isteyen, zmedi?imiz takdirde verdi?i devi ikiyle arpyp bir o kadar daha soru zmemiz iin bize ceza veren, derse ondan sonra girdi?imizde yine ceza olarak b

Yryen Merdiven

Yryen merdivenler niye yapylmy?? Ya?ly, hasta, zrl, yorgun v.s.. Ynsanlaryn rahatly?y iin de?il mi? Yani yrmeden kendini yormadan yukaryya ula?abilmek adyna. Ben anlamyyorum bizim insanlarymyzy, yle aly?ylmy? ki her ?ey amacy dy?ynda kullanylmaya. Geen gn taksime gittim, bilirsiniz metrod

Kyzlaryn Megaloman Sevgili Meraky

Kyzlaryn nedense megaloman serseri sevgili meraky var. Bu meraktan tr, bu tiplerin sayysy da artmaya ba?lady. Kolay tanyrsynyz; ayna en iyi dostu olan, salaryny her gn gemi arkasy modeli yaptyran, fyrfyrly gmlekler giyen, e?it e?it marka pantolonu olan ve bu pantolonu utanmadan olabilecek en

Sinir Eden Tarifeler

Yyllarca yksek telefon faturalary ile smrldk. Serbest piyasa ekonomisinde, birileri halkyn yararyna bir ?eyler yapmaya aly?ynca olanlar oldu. Rekabet ortamynda daha iyisini beklerken, tam tersine hemen engellemeler geldi. Synyrsyz tarifeler donduruldu. Zaten ?u anda rakip firmalaryn aboneleriy

Saati 5 Dolara Kiralyk E?

Ukraynada bir ?irket saati 5 dolara kadyn ve erkekler iin geici e? sipari?i yapyyor. Saati 5 dolara, kadyn eli de?mesi gereken bekr erkek evlerine giden kadynlar, temizlikten yemek pi?irmeye, cinsel ihtiya, ama?yr ve bula?yk yykamadan tye kadar her trl hizmeti yapyyor. Erkek i?lerinin s

Bo?dunuz

Bu gn sabahtan beri m?terilerle u?ra?yyorum. Laf anlatmaktan dilim dama?ym kurudu, cahil insana laf anlatmak ne zor ?eymi?. Y? yznden tarty?ma ykty, velhasyl kelam bir ara toplanty odasyndakiler koridora ykty. Aralarynda konu?uyorlar, benim odamyn kapysy da ayk ve dinliyorum. Adamlardan biris

10. Ky

Do?ru syleyeni dokuz kyden kovarlarmy?. Do?rulary sylyorum ve bu sebepten dokuzuncu kyden sonra bile ky ky dola?yyorum ve kovuluyorum. Su bende mi yoksa dilimde mi? Do?ru konu?maya devam edeyim mi yoksa artyk bu son ky olsun diyip bende mi yalancy olayym. Bilemiyorum. Bu istemekle olabilir

Sahte Yzler

De?er verdi?im sevdi?im, her ?eyimi payla?ty?ym, hibir ?eyimi esirgemedi?im, karde?im dedi?im arkada?ym da bana kalkyp yalan sylyorsa inanyn her ?ey bo?tur bu dnyada. Bydke gryorum sahte yzlerini, gerek sandy?ym insancyklaryn. "Hayat kumdan kale yapmaksa deniz kenarynda, dalga hesaby yap

Nereye Gidiyoruz

Efendim helya girerken sa? aya?ynyzla girin. Sol ayakla girerseniz sa? aya?ynyz darylyr. Merdiven altyndan geme sakyn, atlylar kovalar. Efendim bilmem nereni sa? ile yykama sol ile yyka. Peki, solaklar cehennemlik mi? Her ramazan ncesi orulu iken sakyz i?nenir mi, yok ili?kiye girerek oru b

Ytirazym Var!

Ya?cylykla bir yerlere gelenlere ve getirenlere, her trl hatayy yapyp; "ben yapmadym" diyenlere, "kriz" deyip bunun ardyna gizlenerek emekinin hakkyny yiyenlere, her ?eye sahipken ?kretmeyi bilmeyip a?layanlara, lkemiz zerinde oynanan oyunlara, haddini bilmeyenlere, tahammlszlere, sanki koca

Sa?lyk aly?anlary

Merhaba; biz ampul kyrmak, enjeksiyon yapmak, hastalaryn ve yakynlarynyn kaprislerini ekmekten bitap d?m? biare hem?ireleriz. Biz de ya?am sevinci falan kalmady karde?im. ?yle bir baktykta yazylan mesajlara, pek o?u bizimkinden farkly de?il. Byktyk karde?im byktyk. Ya?amdan zevk almyyoruz. Has

yldyrmy?lar

?len aly?veri? iin ar?yya indim. Ynanylmaz bir kalabalyk vardy. Ky?lyk orap ve atky alacaktym. Ma?azaya girdim. Aman yarabbi! O da ne! nmde otuz ki?i her birinin elinde kyrmyzy bir i ama?yry, kasada syra bekliyor. Syra bekledike ben daha bir sinirlendim. O esnada aklymdan milyon tane ?ey ge

Amerika

Tesadfen ke?fetmi? Christopf Kolombus (Kristof Kolomb) Amerikayy. Aslynda Hindistana baharat almak iin yola ykmy? gemiyle. Kyzylderililer ya?yyormu? orada. Yabancylary beyaz tenli ve parlayan zyrhlaryn iinde grnce tanry sanmy?lar. Her ?eylerini payla?my?lar ama beyaz adamlar hep daha fazl

Do?algaz De?il Lksgaz

Do?algaza yapylan zam; ysynma ihtiyacymyzy millete kreltmemize sebep oldu. Ky?yn evimizde iliklerimize kadar ysynamyyor, tam tersi iliklerimize kadar donuyoruz. nk ysy derecesi herkesin evinde olmasy gerekenin altynda. Daha bir-iki hafta ncesine kadar havalaryn mevsim normallerinin stnde

Protesto Ediyorum!

Dn gece kendimi huzursuz hissettim ve herzaman yapamasamda sabah namazy kylmak istedim. Fakat o da ne! ylesine kt okunan bir ezan ki btn ibadet i?tahymy alyp gtrd. Ezany tenor okusun demiyorum ama okunan ezanynda huzur vermesi gerekir ki huzur iinde grevini yerine getirebilsin insan.

Yemekteyiz Programy Ve Hijyen Kurallary

Hepiniz az ok denk gelmi?sinizdir bu programa. Hangi kriterlere gre yary?macy seiyorlar? Bilemiyorum ama ilerinde gerekten hijyen kurallaryna uymayanlar var. Ah be gzel ablacy?ym, karde?im milyonlar seni izlerken nasyl a?zyna soktu?un ka?y?y yine tencereye daldyryyorsun? Yeri mutfak beziyl

Tip Erkekler

Bugn yolda yrrken bir bayan geti yanymdan, stnde ayk yerini gsterecek bir kyyafet de yoktu. Sadece makyajly,az da ssl Bir adam dnd dnd bakty bayana,ben de adama terbiyesiz dermi? gibi ,dndm dndm baktym. Adam baky?ymy grnce hemen ba?yny evirdi. Sokakta yrrken bayan varmy?

Yemekteyiz

Yeni bir program var duymu?sunuzdur. Haftada be? yary?macy kendi yaptyklary yemekleri di?er yary?macylara be?endirmeye aly?yyor. En yksek puany alanda 10.000 ytl lik para dlnn sahibi oluyor. Ylk zamanlar de?i?ik geldi takip etmeye ba?ladym ama artyk yary?macylar ve yaptyklary yemekler fa

Mustafa Filmi

Filme heyecanla gittim, i?te dedim belki bir film yoluyla Atatrk´n daha ba?ka ynlerini ?renece?im, belki bu filmi izledikten sonra onu daha da ok sevece?im ve onu yeni tanyyan kkler de daha iyi tanyyacak diye sevinerek gitmi?tim Can Dndar yn filmine. Ne yazyk ki ok yanyldym. Filme gi

Aynaya Bakabiliyor muyuz?

Bugn biraz internet de gazete okuyayym dedim, neredeyse tm haber sitelerinde bir tecavz olayy. Hayret etmemek elde de?il, bu millet bu kadarmy sapytty? Aile dedi?imiz messese nasyl bir toplum yeti?tirir oldu? Varsa yoksa namussuzluk... Yok kayykta tecavz, tecavzc terr rgt yesi ykty, f

Pislik Yuvasy

Oturdu?umuz apartmanda asansr var ve bu asansr hemen hemen her gn, ya kpekleri olanlar ya da ocuklar tuvalet olarak kullanyyorlar. Her gn bu pisli?i, bu kokuyu ekmekten byktyk artyk! Bir ka ay nce ?ikayet etmi?tik, fakat daha bir ?ey yapmy? de?iller. Oturdu?umuz yer be?inci kat, yry

Milletin Oca?yna Yncir A?acy Diktiler Yine

?u Euro,USD ve de altyn yky?laryna biri dur desin. Borcu olanlar donuna kadar satsa deyemeyecek karde?im. Milletin a?zyna ettiler yine. ok sinir oluyorum. Az evvel kapycy geldi kadynyn ev borcu var, dolar olarak bor almy?, iki katyna ykty nasyl derim diye karalary ba?lyyor. Ne olacak bu millet

?u Anda ok Kyzgynym ok!

Tamam sigara ben de kullanyyorum. Bu zykkymy iiyorum ama bunu evimin en havadar yeri olan balkonda zykkymlanyyorum. Kayynpederimin bize geli?inde yatak odasy hari -ki byraksam orada da iecek- bir paket sigarayy ziftlenmesinden nefret ediyorum. Y?in yoksa kanepeye sinen sigara kokusu yksyn di

Kyrk Defa Byaklamy?lar

Geen gnlerde Fransa´da oniki ya?ynda bir ocu?u kyrk defa byaklamy?lar. Y?in ilgin yany bu olayy bir evin nnde yapyyorlar. Evde ki insanlar yemek yiyorlar bahede, hi duymuyorlar. Haberlerde sylendi?ine gre byaklama olayy bittikten sonra ev sahipleri ancak grebiliyorlar ocu?un b

Benden Tatly Bir Serzeni?

Sevgili site arkada?larym; size aranyzdan birini ?ikayet etmek istiyorum. Ady bende sakly, sz verdi szn tutmady. E?er szn tutsaydy, bugn bende kahvalty yapyyor olacaktyk. Oysa onunla ilgili hayallerimi hi acymadan yykty. ?imdi nerede bilmiyorum, ok kyrgynym ona kar?y. Er ya da ge bana ver

Yangyn

Trkiye´ nin ci?erleri yanyyor. Be? gndr de kontrol altyna alynamyyor. Buna can my dayanyr? Haberlerde seyrederken gzya?larymy tutamadym. Bu yangyny ykaranlary Allah kahretsin! Bence sabyk Cumhurba?kany Kenan Evren´ in tabiriyle; bu yangyny ykaranlary ormana atyp yakmak lazym.

Nasyl Bir Ynternet Hizmeti Bu?

Yakla?yk 5 senelik internet kullanycysyyym. Ba?lanty aysyndan hibir zaman yzm glmedi srekli gidip gelmeler, geilen kotalar. Ancak ?u son iki aydyr resmen internete ba?lanmam bir ile. Modemimde sorun yok, kablolar tekrardan elden geirildi, m?teri servisiyle konu?tum, biraz artistik yapyp or

Key demelerinde Yapylan Haksyzlyk

Kadynyn bu kadar pasifize edildi?i, bu kadar adil olmayan ve insany isyan ettiren bir toplumda ya?amaktan nefret ediyorum artyk. Key demeleriyle ilgili ayklamada ?yle bir karar alynmy?; kadyn ve erkek kary-koca olarak o dnemlerde ikisi birden aly?yyorsa ve sonradan bo?anmy?larsa parayy adam ala

Kahrolsun Terrizm

Dn gece Gngrende meydana gelen terrist saldyrydan haberiniz oldu?undan eminim. Saldyryda Trk halkynyn yardym severli?inden faydalanarak; ilk nce bir ses bombasy patlatylyyor, ilk patlamada yaralananlara yardym etmek amacy ile caddede toplanan yzlerce ki?i, yaralylara ilk mdaheleyi gerekle?t

Gz Gre Gre Yanly?

Gzel Trkiyemiz´in bir ok sektrnde oldu?u gibi ila sektrnde de bir ok kazan iin yanly?lar bulunmakta. Bunlardan biri de guatyr tiroid ilalary. Bende bu hastalar arasynda bulunmakta oldu?um iin nette ara?tyrdym. Grd?m yanly?lar hite yenilir yutulur cinsinden de?ildi. Her ay

Medeni Mahalle Karylary

ok af buyurun, biraz kaba bir tabir olacak ama dayanamyyorum! ?u mahalle karylary gibi car car car e?lerine ya da erkek arkada?laryna, toplum iinde a?zyna geleni syleyen hemcinslerim yok mu? Ah diyorum dolayayym sayny elime sus be kadyn diye arpayym a?zyna ?apla?y ki ben bir bayan olarak bu ka

Tahta Kyly

Tanymyyorsun beni, ben de pek tanymam seni. Tanymyyorsun lakin yaftan elinde Senden adam olmaz deyip basyyorsun koca bir mhr. A?yryma gitmiyor de?il ama naparsyn; mahkm olan bir elim var. Her ?eyi benim iin yapyyormu?sun ama bu yaptyklaryn ya byk geliyor ya kk. Sen bizden ayryymy?syn, n

Vay Ba?yma Gelenler

Bugn kuafrde randevum vardy, sabaha kadar uyuyamadym. nk kendi kuafrm Trkiye´ye dn? yapty bende bir ba?kasyna gittim. Ke?ke gitmeseydim olanlar oldu. Tam on senedir sary?yn bir bayan olan ben, kadynyn saymy ye?ile boyamasyyla ?ok oldum. Ne yapaca?ymy bilemedim. Sinirimden a?ladym ve

Trbana Dil Uzatmayyn

Bir haber sitesinde teknoloji ile ilgili haberlere gz atyyordum. Sanal a?klaryndanbahseden haberde bo?anmy? iftin sanalda tekrar a?yk olmasy ve bunu reele ta?ymasy sonucu ?a?kynlyklaryny okurken; bir de yorumlara bakayym dedim, bakmaz olaydym. Trbanly bayanlar iin yle kt cmleler seilmi? ki

ocuk ?arkylary

Kendi ocuklu?umu d?nnce saf saf syledigim ?arkylar geliyor aklyma "kk araba, byk araba.." diye. Tam hatyrlamyyorum ne sylediklerimizi ocukken ama biz masumduk, yani simdiki ocuklara gre... Bizim ?arkylarymyz gzeldi. ?imdiki kk ocuklara bakyyorum 7 ya? alty ne slyediklerine ?a?yp

Kendinize Gelin

Sevgili aramyzda kalsyn yeleri uzun bir aradan sonra sitemize kavu?tuk. Sitede ynetimden ba?ka hi bir?eyin de?i?medi?ini hepimiz grdk. Ama bence sadece ynetim de?il biz yelerde de?i?tik. Birbirimize saygy ve sevgimiz azaldy hatta bence kalmady bile. Yazylan konulara sama sapan yorum yazanla

Sana Diyorum!

Ne oluyor anlamyyorum bu millete. Dn ak?am sitede birisi zelden "Sen mi geldin?" dedi. Cevap vermedim. Dn kendi konuma bir yorum yapty zemedim. Ynanmady MSN istedi, kamerayy amamy istedi. Yyi, tamam dedim kamerayy atym, beni grd ve kapattym. Hla inanmamakta ysrar eden ?ahsiyet! Sana sesl

Cyzz Sinek ldrc

Dn ak?am sahil kenarynda cafe tarzy bir yere gittik. Arkada?larla glp e?leniyorduk ki gzme, kar?ymda tavana asyly duran kafesli, iindeki uzun ubukta parlayan ve ses ykaran bir ?ey grdm. Sonra dikkat ettike fark ettim ki uan her ?ey oraya gidiyor ve o ubuktaki y?ykta yanyyorlardy. Grd?

A?ka Ysyan

A?k 3 harf ama 3 asyr gibi ileli bir kelime. "A?k insany mutlu ediyor" derler ama bir okadar da acy ektiriyor. Mutlu olandan ok acy ekenlerle dolu hayat...

Yimizdeki Vah?iler

Son aylarda ardy ardyna i?lenen anne cinayetlerine nceki gn bir yenisi daha eklendi. Aklym , vicdanym almyyor. Bir insan nasyl bir insana kyyabilir? Kaldy ki bir evlat kendi z annesini nasyl byle canice ldrebilir? D?nyorum bir anlyk sinir anynda yapylabilir mi diye?Yani aldyn eline b

Ah Gzel istanbul!

Ystanbulun fethini nasyl da tersyz etmek istiyorlar bilseniz. New York Timesda bir yazy ykmy?. Dany?tayyn iptal etti?i plany biliyorsunuz. Bundan 2 yyl nce pazarlamaya ba?lamy?lar gzel ?ehrimizi. Kltr, turizm, finans, ticaret ve hizmet merkezi olacakmy?yz. Bu yazyya dayanarak yapty?ymyz ta

Boykot

Caydyrycy bir yaptyrymdyr boykot, geni? bir tabandan kabul grrse. De?i?ik ?ekilleri vardyr. Benim bahsedece?im ekonomik boykot... Yabancy lkelerden bir kysmyna kar?y zaman zaman gndeme gelmi?tir boykot. Ama uzun sredir, A.B.D. ve Ysrail´ e kar?y aralyksyz yapylmaktadyr bazy kesimler

Marjinal

Eskiden marjinal tipler; kenardakilerdi. Farkly ve syra dy?y olanlar, ?imdilerde ortalama bir insan tipi haline dnverdi. Marjinal olmak iin bir yerlerini yyrtan ki?ilerle doldu evremiz. Hyristiyanly?a zenenler, trban takmakla Mslman oldum zannedenler, seksle a?ky birbirine kary?tyranlar, zen

27 Mayys

Bu gn 27 Mayys 1960 darbesinin yyldnm. Bildi?imiz gibi 27 mayys 1960`ta bir asker darbe olmu?, Ba?bakan Adnan Menderes ve 2 Bakan`y asylmy?lardy. Adnan Menderes ve arkada?laryna Allah`tan rahmet diliyor, tarihimizdeki bu yz karasy olayy kynyyorum.

Ykinci Aysun Vakasy

Nedir bu kendini be?enmi?, ?hret budalasy, boya kplerinin, da?daki obanlardan istedikleri? Birdi ?imdi iki oldu. Ne de farky varmy? da?daki obanyn, ?ehirdeki insandan? Bunlar kendilerini ne sanyyorlar, bir insanyn onuruyla oynamak bu kadar basit mi? Da?daki obana kurban olun siz e mi?

Bu Merak Neden?

Arkada?lar eski ye, olmamy my istiyorsunuz? Peki! yleyse eski yeyim. Yinizdeki meraky giderebildim mi ?imdi? Oysa ben yeniyim diye diretmedim sizlere, ya da yeni oldu?umu ispatlama abasyna girmedim. Ne de?i?ecek eskiyim dedi?imde ok merak ediyorum aykasy. Daha my iyi davranacaksynyz? Ya da

Moralim Syfyryn Altynda

Bazylarynyz bankaya yapmy? oldu?um mracaaty ve gitti?im e?itimleri biliyor. Ben bu ay ba?y katylym bankasynda i?e ba?lamayy beklerken, ?u an aly?my? oldu?um i?ten de ayryldym. Bankanyn sahibi bizim ek olarak yapmy? oldu?umuz ihracat i?lerinde ortak ve patronumla arasy ok iyiydi. Benim iin ko

Hepinizden Utanyyorum!

Nereden geldi?inizi unuttu?unuz iin, kim oldu?unuzu fark edemedi?iniz iin. Anlamyny bile bilmedi?iniz o aptalca kelimeleri koca koca yazylarla dkknlarynyza, ?irketlerinize tabela yapty?ynyz iin. Bir Yngiliz, bir Amerikan, bir Fransyz hayrany oldu?unuzu her konu?manyzda, her yazy?manyzda Y?te b

Gzmz Aydyn Kyzlar!

Bugn sabah kahvalty yapyyoruz ailecek. TV ayk, haberler var. Her zamanki gibi spikerin, ne olacak bu lkenin hali? mimikleri e?li?inde haberleri izliyoruz. Baktym ki haber spikeri hanym kyzymyz sanki bu kez ba?ka bir memleketten yayyna ba?lanmy? gibi, yznde mutlu mesut bir ifade ile konu?may

Pippa Bacca

Evet bu isim hi yabancy de?il. Ytalya`nyn Milano kentinden ba?lady?y otostopla bary? yolculu?u, Gebze yakynlarynda tecavz edilip ldrlmesiyle trajik bir ?ekilde biten Ytalyan sanaty. Sanaty olmasy nemmli de?il, sonuta bir insan. Peki bu vah?eti yapan kim? Ne yazykki bizden biri. Byle bir sa

Elisabeth

Ylk kez 11 ya?yndayken babasy tecavz eder Elisabethe, annesine bile anlatamaz utancyndan. Defalarca evden kaar, ama bulununca geri baba evine yollarlar. Genlik dairesine ?ikyet eder ama nafile, Elisabethe yardym edilmez. 18 ya?yna girince babasy bodruma kapatyr. Soranlara, evden katy, ya?yny

Gidece?im

Site el de?i?tiriyormu?. Ba?kasy gelirse ben nickimi alyr ykarym. Her ne kadar tarty?sak da ben Lal ablamy Yakamozcu?umu severim ve ayryca tm arkada?lary da. Anla?yldy ki bize burayy terketmek d?er. Site el de?i?tirdi?i an kaydymy sildiriyorum. Herkese sesleniyorum, e?er bir nebze vefalyysanyz

Ergenekon

Ergenekon destany! Son gnlerde bu ady syka duyar oldum. ok sevdi?im bu Ergenekon ady hi ho? olmayan yerlerde anylyr oldu. eteler, rgtler filan Yalan yalan yalan! Bu ady okullarda ocuklarymyza nasyl ?retecek hocalar merak ediyorum. Tarihimizi karalayan, tarih bilmeyen cahil yetkililer! Ne d

Haysiyet Yeren Tehdit

Siteye girmemem konusunda tehdit alyyorum. Ylgin... "Anayurt" nickine sahip ki?i buradan syle, neden haysiyetli davranypta siteye girmeyeymi?im? Syle ki ben ve di?er site sakinleri de bilsinler. Yleti gndererek bir yere varamazsyn. Yoksa ok mu damaryna bastym yazdyklarymla, nedendir bu tepkin?

Sevgisizlik

Dnya ok hyzly de?i?iyor galiba ya da ben geriden geliyorum. Ynsanlar o kadar duygusuzla?maya bencille?meye ba?lady ki, kimse birbirini gerekten sevmiyor. Herkes bir ykar pe?inde.

Bayan ?ofr

Kadyn d?manly?ym yok ama denildi?i kadar da var bu bayan ?ofrler. Ehliyet almakta ve trafi?e ykmakta erkeklerden geri kaldyklary yok. Yyi hasta kullanmaya gelince ok gerideler. yle araba my kullanylyr? Altynda yumurta varmy? gibi a?yr a?yr. Birde havalary var ki sormayyn. Sanki UFO aracy kullan

Kabul Edemiyorum

Bu lkeye 30 yyl devlet memuru olarak hizmet etmi? bir emekliyim. Emekli olduktan sonra zel sektrde de aly?ty?ym gibi siyasetlede u?ra?tym. Belki kimileriniz "bize ne?" diyecekler, ama bu yazyyy yazmak zorunda hissetti?im iin yazyyorum. ncelikle bayanlarla ilgili yoruma yanyt vereyim. Bir Trk

Sapyk

Kaldy?ym yurdun kar?ysyndaki erkek yurdunda kalan gya niversiteli, gerizekalynyn daniskasy, gsterecek bir ?eylerin varsa git ba?ka yerde striptiz yap, iyi para kazanyrsyn. Burda sana bir i? ykmaz. Tamam, kimseler yokken gece yarysy ykyp cama ayp gsterdin tm takymlaryny, peki anladykta; gpe

Neden Erkekler?

Arkada?lar benim bu sene niversitedeki 4. senem ve en ok ele?tirdi?im ve en ok rahatsyz oldu?um konu ise; bu erkeklerin kar?y cinslere zenmesi. Kpe takmalar, ka?laryny, dudaklaryny, yanaklaryny deldirmek pirsink (piercing) mi ne deniyor ona ama deliyorlar resmen. Peki, benim anlamady?ym bu niv

Ak Partiye Kapatma Davasy

Yargytay Ba?savcysy laikli?e aykyry fiillerin oda?y haline geldi?i, iddiasyyla AK Parti´nin kapatylmasy istemiyle Anayasa Mahkemesi´nde dava aty. yle anlyyorum ve zlyorum ki Trkiyenin iyiye ve ileriye gitmesini istemeyen evreler ok nemli yerlere syzmy?lar.Demokrasiyi ayaklar a

Protesto

Washington Post Gazetesi, 7 Mart 2008de Andrea Bruce imzaly yayynlanan haberde PKKly terristleri, bir yavru ayyyy biberonla beslerken ekilmi? foto?raflaryna yer vererek, romantik gerillalar olarak gsteren haber foto?raflar iin Hrriyet gazetesi bir imza kampanyasy ba?latty. Ynternette Hrriyet

28 ?ubat

Bundan tam on yyl nce bugnlerde, Erbakanyn ba?bakany oldu?u Refah-Yol koalisyonu iktidardaki nc ayyny henz doldurmu?tu. Ama hkmeti d?rmeyi hedefleyen tahkimat oktan ba?latylmy?ty. 28 ?ubat Kararlarynyn zerinden evet 10 yyl geti. Ama 28 ?ubat tarty?malary bitmedi, bitmez de. 28 ?ubat

Sellitlerin Yin Gel

Tam 5 gndr eve giderken caddenin ba?yna aylan gzellik merkezinin, tanytymyny yapan 20 ya?laryndaki tysz delikanly, habire elime tanytym katalo?u tutu?turuyor. Lazer epilasyon, cilt bakymy v.s bana fyrsat vermeden srekli konu?uyor. Yki ak?am te?ekkr ederim, hayyr diyerek nezaketle geri evi

Sevmiyorum

Ykiyzlleri yalan syleyenleri, aldatanlary, kendini be?enip "Alak da?lary ben yarattym" diyenleri, ukalalary, kendini okbilmi? sanyp ta hi bir ?ey bilmeyenleri, yalakalyk yapanlary, mevki ve parasyna gre davrananlary sevmiyorum.

Ah Bu Kadynlar!

aly?ty?ym daireye hy?ymla girdiler, sylenip duruyorlardy. Merak edip yanlaryna gittim, sordum Mesele nedir? diye. Yoldan geerken bir gen stlerine su syratmy? ve basyp gitmi?, aracy da bizim oraya gelince hemen pe?inden gelmi?ler. Biz bu aracyn sahibini grmedi?imizi tanymady?ymyzy syledik,

Gerekten Merak Ediyorum

Yyl 1997. Emekli olduktan sonra aly?maya ba?lady?ym ?irkette muhasebe mdr olarak bir arkada? i?e ba?lady. Ba?langyta gayet efendi namazynda, niyazynda espritel bir beyefendi. Hepimizin sevgisini ve saygysyny kazanmayy ba?army?ty. Zamanynda her ?eyi ya?amy?, fele?in emberinden gemi?, sonra da

Gel de Gven

ocuklu?umdan bu yana bana byk sykynty veren bademciklerimden kurtulmaya niyetlendim. Sordum soru?turdum, kontrolller, tetkikler, sonunda alynmasyna karar verildi. Zaten ocuklu?umda da doktorlar alynsyn demi?lerdi ama ailem zararly olur d?ncesiyle hep erteledi.Gel zaman git zaman bademcikl

Samalayan ?arkycy

lkemizde sesi gzel veya de?il bir sr ?arkycy ve ?aklaban var. Bence artyk gerek ?arkycy ve ?aklabanlaryn yerinin ayrylmasy gerekiyor. Hatta bazylary bizlerin parasy ile bir yerlere gelerek ahkm kesiyor. Neymi?, o?lu olsaymy? askere gndermezmi?! Ben anlamyyorum, bunu diyen ki?inin bu memlekete

Anla(?a)myyor(muyuz)musunuz?

Mecburiyetten bir yazydyr. Konu karmakary?yk anla?ylmayan yazylarym. ?imdi desem ki "Ybn-i Arab, Allahtan gayri hibir ?ey yoktur, ancak o vardyr demi?. Ben de diyorum ki hem do?ru hem yanly? demi?". Lafym meclisten dy?ary, birileri anlamasa "Ne demek ?imdi. Bir ?ey hem do?ru hem yanly? nasyl o

Byktym

?u Be?ikta?lylaryn her mata Galatasarayy karde? takym ilan etmesinden byktym. Ynsanyn bir takymy vardyr ve iyi bir taraftarsa kendi takymyndan ba?kasynyn yanynda, yalaka ya da yaranmaya aly?an bir be?ikta?lynyn yapty?yny yapmaz. Saygy duyarsyn ama bu dneklik neden? Btn be?ikta?lylary protesto e

Sitem

Sadece bir ka ki?iyi hedef alarak yazmyyorum bunlary, zaman zaman hepimiz yapyyoruz. Yazylan yazylar, konu her ne olursa olsun en fazla 15-20 civary konuyla alakaly yorum aldyktan sonra da?ytylyyor. Ve bu duruma nedense konu sahipleri seslerini ykarmyyor. Tamam, konu vardyr, konu vardyr. Bir kysmy

Kadyn Gibi Oynama

KA-DER (Kadyn Adaylary Destekleme ve E?itme Derne?i), Be?ikta? Kulb Asba?kany Levent Erdo?anyn; takymynyn performansyny de?erlendirirken, Bayan takymy gibi futbol oynanyyor cmlesini protesto eden bir ayklama yapmy?. Noktasyna dahi dokunmadan ayklamayy yazyyorum. Erkek futbol takymyndaki oyu

Karde?imle Ba?ym Dertte

3,5 ya?ynda karde?im var ve ya?yna gre ok gzel bilgisayar kullanyyor. Ancak bana bilgisayar syrasy hi gelmiyor. Sabah 08:00 de ba?lyyor oyun oynamaya, mzik dinliyor, resim yapyyor ve film izliyor. Gzleri iin de zararly fakat bu durum beni daha ok rahatsyz ediyor. Onu bir trl bilgisayaryn

Endi?eliyim

Ben babayym ve evladymyn gelece?i iin endi?eliyim. Neden mi i?te bu diplomaly kara cahiller yznden. ?imdi ben evladymy i huzuru duyarak hangi niversiteye yollamalyyym. Halktan alynan vergilerle kurulan niversiteler de yine halkyn vergilerinden maa? alan bir kysym aydyn yobaz yznden elbette.

?ikayetiyim

st katymyzda dersimize giren ?retmenim oturuyor. Tabii ben okulda o oldu?u zaman fazla kymyldayamyyorum evdekilere yeti?tirmesin diye. Allah ba?y?lasyn 2 tane ok gzel, tatly, ayny zamanda canavar kyzlary var. Gece 24:00 den sonra ba?lyyorlar zyplamaya. yle sinir oluyorum ki anlatamam. Gnl diy

Adaletsiz Avrupa

Son gnlerde televizyonda birok ki?i seyretmi?tir Hrant Dink cinayeti ile ilgili haberleri. Zira Trk televizyonlary bu konuya ok nem veriyor bizim ?ehitlerimizi pek anmasalar da. Neyse, esas protesto nedenime geleyim. Avrupa; Sabancynyn ve daha birok nde gelen Trkn katillerini yargylamazke

lm Sayyor

Dn bir televizyonda e?cinseller hakkynda bir tarty?ma programy vardy. Telefona ba?lanan bir e?cinsel gen, 27 ya?ynda nversite mezunu. Aids oldu?u halde fuhu? yapty?yny itiraf etti. Y? bulamyyormu?, dy?lanyyormu?. O kadar ok tiksindim ki, gece burnum ka?ynmaya ba?lady sivilce ykyyor sandym. Yat

Maillere Dikkat!

Arkada?lar, geenlerde bana bir E-Posta geldi. Aman dikkat edin size de gelirse. Mail bir bankadan geliyor. Neymi?, bilgilerimizi gncelleyecekmi?iz. Hemen bizim Y?letme hocasyna sordum. "Fishing" diye adlandyrylan, bir e?it banka bilgilerini alma yntemiymi?. Bana Mail Trk bankasyndan geldi?i i

Dedim Ya Ben zgrm!

zgrlk her insanyn her istedi?ini yapmasy my, yoksa yasalar do?rultusunda istedi?i hakky kullanmak mydyr? Dnyanyn hangi yerinde mutlak zgrlk vardyr ki? zgrlk tek tarafly bir kavram mydyr ki? E?itli?in olmady?y bir yerde nasyl olur da zgrlkten bahsedebiliriz? nce e?itli?i sa?lamak lazym

Byle Annelik Olur mu?

Dn ak?am baldyzym, iki o?lu ile misafirli?e geldiler. Ba?ym, gzm stne okta iyi a?yrladyk, Allah ne verdiyse. Ak?am kyzymyn odasynda yattylar. Sekiz ya?yndaki kk o?lan yata?a i?emesin mi? Daha yeni haberim oldu. Yata?y yeni almy?tym, aslynda yatakta de?ilim. Baldyzyn sorumsuzlu?una yanyyorum

yplaklyk

Artyk zellikle grsel medya da reklam yani pazarlama aracy olarak kullanylyyor. Alakasyz bir rn reklamynda bile yary yplak bir hemcinsimin vitrine konulmasy beni rahatsyz ediyor. Bu da yetmiyor, gazetelerde boy boy yplak mankenlerin sama sapan haberleri ve en nemlisi artyk magazinle?mi? anaha

Sokak Kpekleri

Kk bir iledeyiz. niversiteden dolayy olduka ok ?renci var ilemizde. Bir ara sokak kpekleri o kadar o?aldy ki, neredeyse insanlara saldyracaklar. Okulda birazcyk tenha bir yerde, ocuklar haliyle korkmaktalar. ?ikayetler ba?lady kpeklerden yana. Sonuta on gn sonra tm kpekler kayboldu

?ekerlemeler

Ak?am zeri mahalledeki mini markete u?radym. Alacaklarymy aldym, kasaya yneldim. Ben, kasada syramyn gelmesini beklerken gzm gayri ihtiyari yan taraftaki anne - kyza ili?ti. Kyz bes veya alti ya?laryndaydy, annesi de muhtemelen yirmi - yirmibes arasy.Anne, yanyndaki gen bayanla sohbet eder

Insan ve Hayvan Sevgisi Kary?tyrylynca

Sizce insan ve hayvan sevgisi e?it olur mu? ocuk sevgisinden mahrum olan, kpek sevgisiyle yetinen bir ki?iyle aramizda ?yle bir tarti?ma gecti; " Benim dnyam ve her?eyim kpegimdir, onunla cocuk sevgimi gideriyorum ve asla cocuk dogurmayi d?nmyorum, hayatima bir engel katmak istemiyorum".

Konserlik Tacizciler

Ybrahim Tatlysesin konser grntlerini tv. de izlerken hayli rahatsyz oldum. Kalabaly?yn yaratmy? oldu?u izdihamy es geiyorum, en ok dikkatimi eken bayan arkada?laryn ya?ady?y zor anlar oldu. Resmen toplulu?un iinde asimile olan bayanlar tacize u?rady. Bu eylemi gerekle?tiren erkeklerde hi m

Evli Bekar Ayrymy

Yakla?yk iki aydyr bu siteye yeyim ve pek ok iyi dost edindim. Bunun iin beni oldu?um gibi bir dost, arkada? kabul eden herkese te?ekkr ediyorum. Sadece dikkatimi ?u ekti; neden insanlara do?ruyu yani evli oldu?umu syleyince nce bir yadyrgamayla kar?yla?yyorum? Burada bir ok evli insan

YETT Otobslerine Saldyry

Ystanbulda hava karardyktan sonra belediye otobsleri varo?lara gvenle giremiyor. Terr saldyrylary yznden bazy seferler iptal edilirken, bazylary da ancak polis eskortlaryyla yapylabiliyor. Gvenlik zafiyeti ya?anacak semtin giri?inde otobs bekleyen polis ekibi, son dura?a kadar otobse e?l

Hayal Kyrykly?y

Sizde okudu?unuz bir kitabyn sinemaya uyarlandy?yny grdkten sonra hayal kyrykly?y ya?adynyz my? Ama neden edebiyat uyarlamasy? ?u anda o kadar ok senaryo varken, neden ynetmenler edebi eserleri beyaz perdeye aktarmak isterler, bunu hep merak etmi?imdir. Oysa her insanyn kafasynda canlandyrdy?y

Sevgiliye Sahip Olmanin Avantajları

Ge�en g�n bir ka� kyz arkada? konu?uyorduk ki, ortaya "erkek arkada?" konusu a�yldy. Ya?lary 15 ile 22 arasynda olan bu arkada?laryn, her birinin zamanynda erkek arkada?y olmu?. Bir arkada?yn d�?�nceleri olduk�a ilgin�ti ve sizlerle payla?mak istedim. Ona g�re; bir kyzyn sevgili

Nerde Kaldy Kadynly?yn?

Bu gn bir bayanla kar?yla?tym, e?inden bo?anmak istedi?ini ?rendim. Bir de mini mini okta sevimli ocu?u vardy. Geldi?i kyle ilgili birka soru sordum, ben bilmem ne ?ehirliyim dedi. Zaten bo?anacam demeside bundanmy?. ?ehiri byrakyp gelmi?ler e?i i?sizmi?. ?imdi gel de kyzma bu kadyna. ?ehirli

Srpriz Sigortalysynyz

Kredi Kartymyn bor ekstresi geldi?inde harcama dy?y demelere tabi tutuldu?umu bir ka faturada grnce, sorunun giderilmesi iin m?teri hizmetlerini aradym. Ystemim dy?ynda hayat sigortasy yapylmy? ve bunu faturaya yansytmy?lar. Me?er sigortalyymy?ym da haberim yokmu?. Peki poliem neden elime ge

Dilenci

Dilencilik mevcut yasalara ve alynan tedbirlere ra?men tam bir seferberlik ierisinde devam ediyor. Kadyn, erkek, ocuk, ihtiyar kylyk ve kyyafetliri ne olursa olsun sadakaya muhta durumda tek dilenci bile oldu?unu sanmyyorum. Hergn caly?ty?ym i?yerinin biti?i?inde ki zabyta mdrl?ne onlarca di

Adam Sendecilik

Bugnn kandil olmasy sebebiyle, cuma namazyna daha bir istekli gittim. Her ?ey iyi ho?, imam hayat yolunda bizi aydynlatyyor. Gerekten bir ok ders ykarttym. Yimdeki allah inancy kat kat arty. Ama sonlara do?ru bizim imamyn ses tonu de?i?ti "sevgili cemaat sizlerden zel bir istirhamym olacak"

Kandil Falan Dinlemedi

Bu ak?amda her zamanki gibiydi, fitil gibi sarho?, bomba gibi rktc. Bu adamy bir trl anlamyyorum, gl gibi karysy, pyrlanta gibi evlatlary var. Yyi, kt bir devlet dairesinde aly?makta. Bir ka kez hapishaneye de girdi ama genede iflah olmuyor. Bu durumdaki bir insan hala neden ier ki? Ned

Hafta Sonu

Balyk avy ve piknik konusunda hasta bir ki?iyim, hi dayanamam. Bu hafta sonu da kayynymy davet etmi?tim.122 km.lik yoldan gelecek Hanymy da alyp baly?a gidecektik.Her trl hazyrly?ym tamam, kayynymda geldi ama yle bir so?uk ve ya?y? var ki dy?aryda anlatamam. Yola ykarsak so?uktan hasta olma

a?da?lyk Perdesi

Bir ka yyl nce Ortaky mezarly?ynda satanizm vah?eti ya?anmy?ty. dost grn?l cani tarafyndan hunharca ldrlen, ldrldkten sora tecavze u?rayan gen bir kyzymyzyn hzn kaplamy?ty tm lkeyi. Bu zc geli?melerden sonra Trkiye de e?itim sistemi ve aile yapysyndaki aksaklyklar tekr

Osmanly

Dnya zerinde hi bir millet yoktur ki, bizim kadar gemi?ine d?man olsun. stelik yle bir gemi? ki, evrenselde?erler konusunda dnyaya rnek olmu?, btn dnya milletlerine nclk yapmy? bir gemi?. Byle bir gemi?i yok saymak, karalamak hangi akylla yapylabilir, anlamak mmkn de?il. Osman

Ahlaksyzlyk

Maddi ve manevi varly?ymyzyn, birinci tehtidi ahlaksyzlyktyr. Ynsany ve toplumu sarsan gerek tehlike ile yz yze bulunuyoruz. Ahlaksyzlyk yava?, yava? ve kendini saklayarak geliyor. Geli?ini aly?tyra aly?tyra yapyyor. Ahlaksyzlyk artyk yadyrganacak, ayyplanacak, tiksinecek bir irkinlik olmakt

Y? Yerinde Stres

Neden insanlar birbirlerini kiskanir, birbirlerine dnyayi dar etmeye calisir hala anlamis degilim. Herkes kendince isinde en iyisini yapmaya calissa bunlarin hic biri yasanmayacak. Bazen, insanlarin asagilik kompleksi oldugunu dsnyorum ve kendi hayatlari mutsuz diye baska insanlarada bulastirma

Ev Y?leri

Ben bu ev i?leri kadar nankr bir ?ey daha tanymyyorum. Bugn yapyyorsun, yaryn ya da biraz sonra sanki hi yapmamy? gibi oluyor. Nefret ediyorum bu i?lerden.

Yeter Artyk

Bugn yolda yrrken arka taraftan bir otomobil gazlama sesi duydum. Bir de baktym ki sratle gelen bir otomobil hyzlyca geiyor. Ya?mur da ya?my?ken ve yollar kayganla?my?ken araba caddeye yakla?ty?ynda sert frenler yapty. Arabanyn tekerlekleri sa?ly sollu arabayy sallady.Islak zeminde araba ka

Hanymlarla Aly? Veri?

Ailede aly?-veri? e?lerin ortak sorumluluklaryndandyr. Ancak biz erkekler i?lerinden dolayy bazen de i?in kolayyna kaarak evin btn aly?-veri? ykn hanymlaryn zerine byrakmaya aly?yryz. Her ne kadar evin ihtiyalary ncelikle hanymlary ilgilendirse de, bu i? tek ba?yna hem yorucu olur, hem

Kime Dostsun?

Senin gzelli?in, zengin olman ya da bazy evreler tarafyndan benimsenmen ok da nemli de?ildir. Kimi ne iin sevdi?in ve kimi incitti?indir, nemli olan. Kendin iin neler hissetti?in, gven, mutluluk, ?efkattir. Arkada?laryna destek olmak ve nefretin yerine sevgiyi koymaktyr. Kyskanly?y yenm

Pardon !

On iki ya?ynda berdel usul ile evlendirilen, erkek ocuk do?urmady?y iin ?iddet grd? e?inden ayrylmak isteyince, sy?yndy?y ana evinde gizlendi?i eyiz sandy?ynda kala?nikofla taranarak tre gere?i ldrlen yirmi ya?yndaki kadynyn cinayetiyle ilgili dava duru?masynda sanyk avukaty; "ldrlen k

Soyguncular

Cep telefonuyla doyasyya konu?mak artyk ok zor. Sa?olsunlar ne zaman telefon amaya kalksak en fazla 3 dakika sonra kapanyyor. Yok ?ebeke ekmiyor yok arama yapylmaya izin verilmiyor diyor. Byk bir firmanyn hattyny kullanyyorum ?imdi isim vermeyeyim, zaten o da yeni isim de?i?tirdi. Kampanya yapy

Ylk Okulda Olay

Bu bir syradan olay de?il. Zaman bunu mu gerektiriyor bilinmez ama ahlaki k? sadece re?it olanlarda boy gstermiyor. Gelece?in temiz ve gen nesilleri de bundan etkileniyor. Buna en byk rnek ise Amerika´dailkokulda ya?anan rpertici olay. Henz be?inci synyfta okuyan, 11-13 ya?lary

Sahtekarlara Dikkat

Bir televizyon kanalynda izledi?im haberde, diplomasy bile olmayan bir ?ahys di?iyim diye ykyyor piyasaya, tabi kaak olarak i? yapyyor. Pek ok hastaya, ekmek parasy iin yanynda aly?maya gelen bayanlara yapmady?y kalmyyor.stelik birde kamera koymu? drt bir yana, yani ilerde istedi?ini yap

Sakyzly Ve Topuklu

Dairedeyim, iinden ykylmaz bir durumda olan hesapla u?ra?yp duruyorum. Adeta beynim durdu. Salondan bir ses geliyor tak, tak, tak. Evet bunlar ayak sesi ama ok rahatsyz edici. Kadynyn ayakkabylary ben buradayym diye ba?yryyor. Odaya girdi, a?zyndaki sakyzy i?neyerek "merhaba bir ?ey sorabili

Protesto

Ynsanlara tepeden bakan, garibanyn hakkyny yiyen ve eme?ine saygy duymayan, borcu oldu?u halde demeyen, sevdi?i insanlary kayyryp di?erlerini horlayan insanlary sevmiyorum. Bu tip ykar ve ykarcy gruplaryny protesto ediyorum.

Binbir Umut

Canym Trkiyem ta?yna topra?yna kurban oldu?um vatanym.Aksakally dedemin u?runa ?ehit oldu?u, canym gurbetilerimize topra?ynyn buram buram koktu?u, biz ierdekinlerinde kyymetini bilmedi?i biricik vatanym.Yyllardyr duyarym ?urada altyn madeni bulundu, ya?asyn ?uradan do?al gaz ykty, ?u bl

Yerli Hoca Ystiyorum

Merhaba arkada?lar; siteye yeni ye oldum, nce hepinize merhaba demek istiyorum. Ben bu byk takymlaryn ba?yndaki yabancy hocalar konusuna de?inmek istiyorum. ?u anda takymynyn ba?yndaki hocadan memnun olan var my? Bunlar Trk hoca olsaydy, bu kadar sabredebilirmiydik? ?imdiye kadar kulupleri

Yazyk Bu ocuklara

A?a?ydakilerden hangisinin 6 yz 8 k?esi 12 ayryty yoktur? a)Kp b)Kare Prizma c)gen Prizma Bu soru ilkokul ikinci synyf ?rencisine sorulmu? bir sorudur. Ben bile bu soruyu izmeden cevaplayamadym. Ye?enim de tabi izemedi?i iin atmasyon yapmy?. "?imdi ders ba?lycak" diyecekl

Vatan Hainleri

Ynsanlaryn dili, dini, yrky iin yargylanmasy ya da ldrlmesi hangi dinin manty?ynda vardyr acaba? Ne islam dininde, ne hristiyan, ne de budistlikte. Her dinin yky? noktasy sevgi ve ho?grdr. Din zgrce seilmelidir ve yine ayny zgrlk iinde ya?anmaly, ifade edilebilmelidir. Dnyada dinle

Ayn Genlerin nn

Yyllar ncesi bir doktoru hatyrlyyorum, kansere are buldum dedi, bir ka ki?iyi de iyile?tirmi?. Adamy neredeyse hapse atacaklardy, kendini yut dy?yna zor atty.Konya da bir gen piknik tp ile aly?an motosiklet yapty, kayboldu piyasadan. Su ile gne? enerjisi ile aly?an arabalar yapanlar bir

Hatalar

Bugn izin gnmd, patronum tela?la beni arady bir belgenin yerini sordu. Bende her zaman bu tip belgeleri koydu?umuz yerde oldu?unu syledim. Adam ne kadar tela?lyysa artyk gremiyor ve telefonda bana ba?yryp durdu. Bende apar topar i? yerine gittim ve istedi?ini verdim. Te?ekkr etmek bir

Byktym Artyk

Niye bazy insanlar oturduklary zaman hep konu?mak istiyorlar ve di?er insanlary dinlemek istemiyorlar hi anlamam. Bir toplumda oturuldu?u zaman herkesin sohbete katylmasy gerekir. Sadece ben konu?ayym, ba?kalary hep beni dinlesin d?ncesindeki insanlary protesto ediyorum...

Evlili?in Bylesi

Yakyndan tanydy?ym ailenin kapylaryny ayp anlataca?ym olayda sizlerin de gr?lerinizine?de?erde olup olmamasy adyna olu?acak atmosferden herkesin kendine pay ykarmasy temennisi ile konuya girmek istiyorum. Neredeyse herkesin evinde internet var. Peki bu ileti?im ve bilgi aracy amacyndan sapyp, k

Y?ren Bir Yary?ma Daha

Cine5 kanalynda Trk televizyonlarynda yapylmamy? bir program ba?layacak bu ar?amba. Ady Sakly Kysmet. Programda erkekler ve kadynlar sadece i ama?yrlary kalacak ?ekilde soyunacak. Seray Sever´in sunaca?y program, daha nce Yngiltere´de Nothing to Hide (saklanacak bir ?ey yok) adyyla

Milletin Vekili

Bir seim ya?andy, gzel Trkiye"m iin bir adym daha atylacakty.Evet Cumhurba?kanly?y seiminden bahsediyorum. Bu seimde muhalefet olan pek ok partinin Milletvekilleri meclis binasyna bile gelmediler.Koskoca Trkiye Cumhuriyetinin Cumhurba?kany seilecek ve sen orda yoksun.Abdullah G

Duamdyr

Allahym; zengin olupta zekatyny vermeyenin, garibany ezenin, fakir ve yetim hakky yiyenin, haksyz oldu?u halde yalancy ?ahitler ve itibary sayesinde ste ykarak kul hakky yiyenin, sadece ben do?ruyum sen e?risin deyip de aslynda e?ri yolda olanyn, boynu altyna kalsyn. Bile bile haksyzlyk yapan ve y

ernobil

Bugn tarihin kara gnlerinden birisi. Bu gn ernobil nkleer g santralini patlamasyndan drt gn sonrasy, yani patlamanyn dnyaya ayklandy?y gn. Patlama syrasynda ve sonrasynda birok ki?i hayatyny kaybetti, biro?u kanser oldu ve ilalarla ayakta durdular. Kimileri daha do?amadan anne ka

zgrlk

niversitelerde kylyk ve kyyafet ynetmenli?inde, giyim ku?am serbesttir yazyyor. Ya anlamady?ym konu ?u; serbesttir yazyyor ise, neden trbanly ki?iler bu serbestlik dy?ynda kalyyorlar? E?er trbanlyya yasak ise ?yle diyebilirlerdi; niversitelerde trban dahil her trl dini sembol ta?yyan kylyk

Haksyzlyk

Bir Fenerbahe taraftary olarak, ?ampiyonluk yolunda nmz kesmek isteyenlerin haksyzlyklaryna artyk tahamml edemeyen yneticilerimizi patlama noktasyna getirip, sulu konuma sokanlary kynyyorum. ?imdi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdi?i a?yr cezalara (hak mahrumiyeti, o da yetmezmi? g

Defolu

2005 senesinde, yeni aldy?ym aracymy satmak istedim. Maksadym aracy yenilemekti. Fakat ?rendi?im bir ?ey, beni ?ok etti. Me?er aracyn n kaputunda boya varmy?. Halbuki ben aracy de?il boya, asla kaza bile yapmadym. ?imdi bunu kanytlamaya aly?yyorum. E?er olmazsa hukuki yollara ba? vuraca?ym.Ar

Baky? Aysy

Bugn okudu?um btn gazetelerde Aysu Kayacynyn Pepsi Max reklamyndaki p?me sahnesinden byk bir gelir elde etti?i yer alyyor. Ve iftihar edilecek bir durum sz konusuymu? gibi insanlara lanse ediliyor. Bu tr haberler sebebiyle genlerimizkolay yoldan para kazanmanyn albenisine kapylyp farkly

Ne Ynsanlar Var?

Hydyrellez diye pikni?e gidece?imiz tuttu, hava gzel, gnlerden pazar. Tm hazyrlyklary yaptyk hatta kom?umuzu da davet ettik.Gitti?imiz yer tam bir mesire alany, zenle yapylmy? kamelyalar, tertemiz bir pynar ve mkemmel bir evre.Zaman getike kalabalykla?yldy, her yeni gelen aile biraz

Hayal Bu Ya

Gzlerimi kapyyorum; ?u tabiatyn canlandy?y, mis gibi iek kokularynyn insanlaryn iini ferahlatty?y bahar gnnde dalyyorum hlyalara. Yemye?il imlere uzanmy?ym, dert yok, tasa yok. Sadece tabiatyn kokusu ve ku? sesleri var. Her ?ey hayat bilgisi kitaplaryndaki resimler gibi. Ama neden sonra by

Pislik Herif

Bir ka kez topluluk iinde birlikte ay iti?im ve oradan tanydy?ym kasabaly bir arkada? geldi yanyma. Ylgilendim, ayyny syledim, yeme?ini yedirdim, konu?tuk havadan sudan. En son gr?t?mzden beri iki yyl zaman gemi?ti. Ben bu ?ahsy tanydy?ymda drt yyllyk evli ve henz ocu?u yoktu. Tam kas

Cezasyny eksin

Ne olacak bizim halimiz? Sokakta yalnyz yryemez hale geldik. Bu bir yana; kk, sa?yr bir ou?un kula?yndaki aleti alacak kadar a?a?ylyk, egoist, ahlaksyz olabilir mi bir insan? Ynsanly?ymdan utanyyorum, bu nasyl hyrsyzlyk? Ba?ymyzdakiler bu konuya ne zaman el atacak ok merak ediyorum. Kap

YETT

Yyldyz Teknik niversitesi Davutpa?a Yerle?kesinin nizamiye giri?inden binaya kadar bir kilometre yoku? ykmak zorunda kalan ?rencilere ring tedarik edemeyen rektrlk bilirki?ileri; sevaptyr diye YETT ile anla?my? nizamiyeden okula cretsiz alyyorlar ?rencileri. Hani geerken, sevabyna! YETT

Biraz Dikkat

Arabamy alaly iki ay oldu, ancak ba?ladym gbek byrakmaya. Sebebini d?nyorum, a?zymy ayversem para yok diyorum. Yaya olarak on dakikalyk yolu illa arabayla gidece?im. Bir gnde iki kez i?e gidip geliyorum, bu kadar zengin miyim? Ya bir de bo?a akan sular, bo?a harcady?ymyz elektirik, bo?a ge

Allah Korudu

Kyden gelen bir bayan 4-5 ya?laryndaki kyz ocu?uyla yryor ar?ynyn ortasynda. Arabamla geiyorum asude asude, gzlerim etraftaki gzelliklere bakmakta. Bir anda o kck bebe atlady yola ve bir anlyk reflks ile kurtardym son anda. Allah korudu, kck bebe eziliyordu neredeyse. Suum yoktu ama

Kendini Bilmez Ynsanlar

Ynsanlary zemez oldum hi.. O kadar ok kendini bilmez insan var ki etrafymyzda. Hatayy, kusuru kendinde aramak yerine ba?kasynda aryyor.Otur karde?im nce bir kendini yargyla, ba?kasynda kusur arayaca?yna. Nedir bu ekememezlik anlamadym gitti.Bu tr insanlary esefle kynyyorum. Oysa oturu

Unluler Sirki

Acaba unluler sirkinde cifte standart mi var? Diye aklima takildi, oylede gordum sanki. Yabanci unluleri elestirmeden direk puan veriyorlar. Iyi hos Noella olsun Jess olsun. Noella etkileyici, yakisiyor tamam. Nedense bizim unlulere surekli bir elestiri. Peki olur elestiri olmaz degil ama neden sure

Kendimle Kavgalyyym

Olmak istedi?im gibi olamamaktan byktym. Aileme, dostlaryma hep mutluluk vermek istiyorum. Hayatlaryna katkym olsun istiyorum. Ama yapabildi?im tek ?ey ku?lara ekmek kyryntysy ufalayyp camyn nne koymak. Kendime bile faydam yok.

Katiller

Bugn, her zamanki gibi ofisimdeydim. Hava sycakty bende biraz temiz hava almak iin pencerenin kenaryna geldim ve dy?aryya baktym. Bir anda, sitenin ierisinde bir ara dikkatimi ekti. Siyah renkli aracy kullanan bir bayandy. Sitenin ierisinde ok yava? gitmesi gerekirken, o ok hyzly ara kullan

Nerdesiniz

Tm dostlarym iin her zaman elimden ne geliyorsa yaptym. Kimi sarho? olmu? evine gidememi? arayyp buldum, araba tutup evine gtrdm. Kimi karysyyla kavga etmi? araya girip bary?tyrdym, kiminin deyemedi?i faturalary yatyrdym. Kimi iinse kredi ekip kendimi riske attym. ?imdi ise ben dar

Sava? my Spor mu?

Her mata ykan olaylar reva my? Sava?amy, yoksa maamy geliniyor? Akyllaryna geliyor mu acaba, o kyrdyklary koltuklaryn paralarynyn kendi ceplerinden ykty?y? Nedir bu eki?me, nedir bu nefret, nedir bu kavgalar? Madem bazy ?eyleri sinderemiyorsunuz gelmeyin maa. O kadar kyrylan koltuklara, ma

Benimle U?ra?mayyn

Nasyl ba?layaca?ymy bilemiyorum. Bazen yle ileri gidiliyorki. Lafym hepinize de?il, mesenger adresimi almak iin ne kadar u?ra?yrsynyz, bir ?ey olmaz dersiniz. Konu?mak istemem adym kt olur. Evliyim evet. Ben burada adam gibi, seviyeli bir ?ekilde, ahlakymla durmaya aly?yyorum bunu kimse unu

Arsyz Kpek

Yenleri sarho? olanlary duymu?sunuzdur da, bu kadaryny hi duymadynyz eminim. Kklkten beri ara syra beraber kafa ekti?imiz bir arkada?ym var. Parasy bitti?i an beni bulur, parasy oldu?unda ise beni grmezden gelir. Ama omuz omuza ok kavgalar etti?imiz iin gvenirim ona... Daha otuzb

Zalim Ayakkabylar

Bir ok bayanda oldu?u gibi bendede ayakkaby tutkusu var. Hatta benimkine tutkudan ok saplanty denilebilir. Gzel bir ayakkaby grnce vitrine adeta yapy?yp, y?yl y?yl gzlerle arpyldy?ym ayakkabyya bakarym. Be?endiysem mutlaka benim olmaly... Tamam ben onlary gerekten ok sevip himaye ediy

Trkler

Ne mzikler dinledim yyllar boyunca, her trlsn dinledim mzi?in. Trklerin yeri bamba?ka. Ya?anmy? bir olayyn arkasyndan sylendi?i iin mi, halkyn ba?ryndan koptu?u iin mi bilmiyorum? Hi bir zaman, hi bir mzik ile de?i?mem onlary. Trkler, trklerimiz bembeyaz tertemiz. Bu trkleri

dm atlady

Y? yerime tanymady?ym birisi geldi, fiziksel engelli, konu?makta glk eken, 35-40 ya?larynda. Kapyda hemen bizim kom?u esnaf Mustafa amca belirdi. Aralyktan olup biteni izlerken, cylyz ve korku dolu bir ses ile "Mustafa amca ieri girsene" dedim. M?teri mi, dilenci mi, sapyk my oldu?unu anlayama

Aramyzda Kalsyn

Ynsanlar nasyl da kendilerini iyi saklayabiliyorlar bunu zemedim. Ya da i?in do?rusu nasyl bu kadar akal olabiliyorlar anlamy? de?ilim. Ben mr hayatymda byle ?eylere tanyk olmamy?tym. Kendilerini efendi bir insan gibi lanse edip gz boyamakla aslyny inkar ediyorlar desek yeridir. Hi olmadykla

Artyk Yeter

Tm hafta boyunca yeterince yoruldum. Cumartesi pazar rahata yatarym diyordum. Mmkn m yatmak. Yan binada tamirat varmy? adamlar saat 07 de ba?lady i?e.yle bir grlt varki oturdu?um ev yykylacak sanyyorum.Hafta sonu insanlary rahatsyz eden ki?ileri sevmiyor ve dinlenmemi engelleyen ki

Tatil Zamany Geliyor

Havalaryn ysynmasy ile tatil zamany geldi. Fakat birok ki?i tatil yerlerinin fiyatlarynyn yksek olmasyndan dolayy istedi?i tatili yapamyyor. Yurt dy?yndan gelen tatilci yerli tatilcinin dedi?i paranyn yarysy ile bizim cenet sahillerimizde tatil yapabiliyor ama bir ok yerli halkymyz o gzelim ye

Kpek

Bazy insanlar vardyr, toplumda kendine bir yer bulamaz. Adam yerine koyan olmayynca ba?lar ona buna iftira etmeye. Bu gnde byle biriyle kar?yla?tym. Adam yerine konulmayynca ona buna iftira atyp kendine bir yer edinmeye aly?an adileri protesto ediyorum!

Acaba Hak Yediklerini D?ndler mi?

buuk yyldyr dil kursu iin u?ra?yyoruz gitmem iin. Ama bir trl almadylar. Burada dil kursuna gidenlere para veriyorlar. Yyllarca burada durupta dil ?renemeyenler, aly?yyorlar i?ten ykyp dil kursuna geliyorlar. Maddiyatlary ktdr bir ?ey diyemem ama syrf para almak iin de gelenler var.

Dedikoducular

Ynsanlar bazen d?nmeden yaptyklary dedikodularla bir?eyleri de?i?tirdi?inin farkynda olmayabilir . Birinden aldy?y lafyn zerine kendi yorumunu ekleyip ok gzel dostluklary ve belki de ba?layacak gzel ili?kileri mahvedebilir . Bu nedenden dolayy insanlar syleyece?i kelimeye ok dikkat etmelid

Su Ysrafyna Devam

Bu yyl, kurak bir ky? mevsimi ya?adyk ve hala ya?amaya devam ediyoruz. Geri, do?u illerimize bolca ya?mur ya?dy. Oralarda da sel felaketleri oldu. Su sykyntysyna ra?men, hala su israfyna devam ediyoruz. Bakyyorum, yasak olmasyna ra?men haly, kilim ve bilimum e?yayy soka?yn kenarynda yykayanlar

Kei Ynadym

Bir gn evvel bazysebeplerden tr bir sreli?ine zaman verelim birbirimize dedim ve o da kabul etti. Byle olmasyny istemiyordum ama onun bazy ?eylerin farkyna varmasy gerekiyordu. Sevildi?imden emin olmak iin bu yolu tercih etti?im sylenemez ama en azyndan bunun da cevabyny almy? olaca?ym. D

Cumartesi Gn de aly?ylmaz ki

?u cumartesi gnlerini sevmiyorum. nk aly?yyorum. Herkes gezerken, ailesiyle ya da arkada?laryyla birlikteyen ben ise yo?un bir ?ekilde aly?yyorum. Evli bir insan iin cumartesi gn aly?mak ok zor. E?iniz evde ayaklaryny uzatyp dinlensin, siz caly?yn. Zaten bir gn tatil de yetmiyor. Bir tek

Metro

Ya?ayanlar bilir, artyk toplu ula?ym aralaryndan metrolary kullanyyoruz. Ama bu nasyl bir iledir ki; inmesi ve binmesi bir ke?meke?dir gidiyor. Eminim hak vereceksiniz; medeniyet grmemi? gibi davranmak, bizim toplumumuza zg bir ?ey sanyrym. Binen kapy kenaryna dikiliyor. Sanki deniz manzaraly

Bayan Olmak Zormu?

Bu d?ncemi yazyp yazmamakta gerekten byk bir tereddt ya?adym ama artyk dayanamady?ym iin yazmak istiyorum. Arkada?lar ltfen ama ltfen nickime bakyp beni bayan zannedip abuk subuk ?eyler yazmaktan vazgein artyk. nce bir ara?tyryn kar?ynyzdaki kim, onu ?renin ondan sonra ne yazacaks

Diyalog Altyndaki Hisler

Alaca?ymyz bayan eleman i? gr?mesine geldi ve ieri girer girmez, nce benim yzme bakty. Konu?ma syrasynda alttan alttan beni szd?n de farketmedim de?il. Yyi de, ben erkeklerin hemcinslerini bu ?ekilde incelediklerine hi bir zaman tanyk olmadym. Onlar my belli etmiyor yoksa sadece bayanlara

Kyyamet Bekary

Gazetede okudu?um bir haber dikkatimi ekti: Evde kalmy? paraly kyzyna talip bulmak iin, kyz babasy ilan veriyor ve drt gnde ikiyz damat adayy ba?vuruyor. Bu arada kyz babasy tam 107 milyar dolarlyk servetin sahibi... Aykasy hem o kyzyn, hem babasynyn hem de taliplilerin durumuna zld

Kuru? Yin De?mez

Tam anlamyyla aklyny yitirmi? bir kyz arkada?ym var. Ayny muhitten tany?yyoruz fakat onun aly?ty?y i? sektr farkly. Gnlk on ytl, on tane makine bulunan bir yerde tekstilde aly?yyor. Kata ykacaksyn bu ak?am diye sordum, sabaha kadar mesai yapaca?yz dedi. Sen yldyrdyn my, yirmi ytl iin sa

Galatasaray´a Haksyzlyk Yapyldy

Cimboma verilen be? ma seyircisiz oynama cezasyny kynyyorum. O cezayy Aziz Yyldyrym´dan korktuklary iin verdiler. ifte standart yapyyorlar ama Galatasaray´yn nn kimse kesemeyecek...

Mahalle Kavgasy

Sa? olsun belediyemiz btn p arabalaryny toplatty ve sadece sabah saat 09.00 sularynda dy?aryya p ykartylmasy ?artyny koydu. Di?er saatlerde ykarylyrsa ceza kesilece?i de duyurdu. Fakat kimse kulak asmyyor, herkes farkly saatlerde ykartyyor ve kediler iyicene ortaly?y da?ytyyor. Geen gn ba

Dngel Karhanesi

Dn ak?am haber programlaryna gz gezdiriyordum, 20:00 haberleriydi sanyrym. Sinamalara konu olan dngel karhanesini anymsatmayacak bir olay. Otobsn ii son derece muntazam bir ?ekilde d?enmi?; dvd, tv, banyo. Yolculuk esnasynda eti?e aykyry, tamamen insanlyk dy?y, su niteli?inde olaylara sahne

Otobste Horon

Dn aksam televizyonda lkemizden ba?ka yerde olamayacak bir grnt seyrettim. D?nn ?ehirler arasy otobslerin uzun yolda nasyl gitti?ini? Otobs yolda giderken bir kemene sesi devreye giriyor. Bizim otobs ?ofrde koltu?undan oynayarak kalkyyor. Koridorun ba?yna kadar geliyor ve oynama

Patron Kyzlary

Benim aly?ty?ym yer bir aile ?irketi; erkek karde?ler, yani patronum var. Arada syradada patronlarymyn ocuklary gelir buraya... Byklerin kyzlary, k?nde o?lu var. Bunlara hep ablalyk yaparym, hi onlaryn ktl?ne bir?ey yapmam, uyaryrym, hatalaryny saklamaya aly?yrym. Yapylan sy

Haberler

Artyk ak?amlary haberleri izlemek istemiyorum. Yurttan ve dnyadan haberim olmasyn. Bu ne i? anlamadym, haberlerde magazin programlaryna dnd. Kim nerede ne yapmy?, kime ne demi?, o yary?mada ne olmu?, bu yary?mada kim kazanmy?. Zaten onlara ayrylan sre ierisinde, isteyen izliyor o programlary

ok Bilmi? Kuafrler

?u kuafrlerin bilmi?lik taslayyp siz bize byrakyn en iyini yaparyz demesine sinir oluyorum. Dn kuafre gittim sacymyn rengini atyrdym. Ben adama ?yle yap ?u renk olsun diyorum, tamam diyor. Ama i? bitince, istedi?im gibi olmayynca biraz byle kullan sonra tekrar yaparyz. Bu ne ya bizim sa

Kyl

Hayatymda en sinir oldu?um ?eylerden biridir kyl. Ynsanlary anlamyyorum. Bugn dy?ary yktym. Yazyn gelmesiyle bayanlar, kolsuz bluz giyiniyorlar. Tamam giyinin ama koltuk altynyza dikkat edin. Resmen bir bayan olarak kendimden utandym. Madem giyiniyorsun koltuk altyny temizle. Ben bayan olarak b

Oluyor Demek ki

Yurdum insanynyn a?k hikayelerini konu edinen Mahmut Tuncer´ in programyny arada bir izlerim. gn evveldi sanyrym. Aya?y sakat, orta ya?ly bir bayan chat sitesinde , e?inden ayrylmy? a?y bir beyle tany?yyor. Uzun sre konu?uyorlar ve en sonunda yz yze gr?me karary alyyorlar. Devletin

Ah ?u Seimler

Seimler yakla?ty. Artyk ok sabyrsyzlanyyorum. Ke?ke biran nce bitse Bu sabyrsyzly?ymyn sebebi hangi partinin kazanaca?y ya da kimlerin hangi partiden milletvekili olaca?y de?il. Bunu d?nmeme engel olacak kadar byk bir sorun btn sinirlerimi altst ediyor. Grlt ve grnt kirlili?i. Sa

Davet Var

Bir belgeselde izledim timsah kendi yavrularyny byrakyrken o esnada yavru kaplumba?anyn yrpyndy?yny ve ters d?t?n gryor. Bu kaplumba?ayy hemen a?zyn alyp yuvasyna byrakyyor. Oysa kendisi insan ama duygulary bir hayvanynkinden daha vah?i olan ki?iler var. Bu insanalary hayvanlardan ibret almay

Biz de Buyuz

Biz kadynlar ok severiz, de?er veririz, u?runa her?eyi terk edecek kadar ok. Ondan ba?kasyny gzmz grmez. Hep hayatymyzy onun iste?ine gre ynlendiririz. aly?yr, abalar, onun iin kendimizden bile vazgeeriz. ocuk do?ururuz, 9 ay ekilen acylar bir yana trl acylarla. Geceler boyu uykusuz

Hey Sen

Hey sen! Evet sen, hemcinsim. D?t?n bo?luk duygusuyla saryldy?yn yanly?yn farkynda mysyn? Belki de anasyn. Olmasan da bir kadynsyn. Erkek yapyyor diye sanada my aldatmak d?er? Yapma! Ylgisiz kaldym, sevgisiz kaldym, hor grldm deme. Hangi sebep senin namusundan olmana bahanedir? Hangi sebep se

Edep Dersi

Dn ?ahit oldu?um bir kavgayy anlataca?ym. st kom?umuza Ystanbuldan misafir gelmi? ama ocu?un altynda ?ort vardy. Birden mahallede sesler ykseldi. Bir bakayym dedim a?a?ydan adamyn biri "baban nerede" dedi. ?a?yrdym bende, bizimle ne alakasy var diye. O syrada a?abeyim ve eni?tem geldi. Tabi onl

Yok mu?

Yakla?yk be? alty ay kadardyr aranyzdayym ama bekledi?im ya da mit etti?im yazy erkeklerden bir trl gelmedi. Arkada?lar kadyny ven, onu ba? tacy yapan bir erkek yok mu aramyzda? Kadyn, ana, bayan size ne ifade ediyor? Bizleri ?a?yrtyp yazylarynda kadyny yceltecek saygysyna, sevgisine hayran byr

Basit Ynsanlar

Net ortamynda tanyk oldu?um bazy insanlaryn yapty?y i?renlikler gerekten insanyn canyny sykyyor. Neden hi tanymady?y ki?ileri bir ?eylerle tehdit ederek ve ktlyerek zyorlar anlamyyorum. Birde nne gelene kfrler savuran aciz insanlary anlamyyorum. Gerekten normal hayatta bunu yapabilirler

Av

Mutlaka ki reel hayatta da var. Ama zellikle sanalda; evli ama mutsuz olup ncelikle kafa da?ytmak iin nete giren ama daha sonra zayyflyklaryny yansytynca birer avlanacak av olarak grlen kadynlarymyzy, iki tatly szle aman tesellin olayym diye yakla?arak kullanmaya aly?anlary protesto ediyorum.

Do?a Katilleri

Biro?umuz televizyon da seyretmi?tir orman yangynlaryny. Gzelim do?ayy cayyr, cayyr yanarken grmek insanyn iini kavuruyor. Acaba bu yangynlara dolayly veya kasti neden olan insanlar, yanan gzelim ormanlary grd?nde neler hissediyor. Ben buna neden olan insanlary protesto ediyorum. Umarym Alla

Okumadan Geme

Biz insanlar neden bu kadar ?krsz, neden bu kadar vurdumduymazyz ki? Neredeyse tuvalete bile arabayla gidece?iz. Bo?a geirdi?imiz zamanlar, pe giden ekmekler. Bir damla akan musluk bile yylda 6 ton su akytyyormu?. Hala bir nlem almyyoruz, hala ok vurdumduymazyz. Ltfen hem kendimiz duyarly

Anlamyyorum

Ynsanlar neden kendinden gszleri hep ezmeye aly?yyorlar? Hatyr kyrmayanlar, her zaman nedense kendileri kyrylyyorlar. Haklysyn ama arkan yok, haksyz oluyorsun. Ben byle adalete inanmyyorum. Garibe vurmu?lar "ah arkam" demi?. Bo?una dememi? bence! Siz ne dersiniz?

Kresel Bahaneler

Yaz geldi ve geiyor. Mevsimsel sebze ve meyvalar ucuzlayacak diye beklerken, iki hatta misli oldu. Satycylaryn bahaneleri hemende hazyr, kresel ysynma sonucu su sykyntysy oldu ve fiyatlar ykseldi. Buna birde yurt dy?yna ihra edilen rnlerde eklenince fiyatlaryn artmasy kaynylmaz olmu?. Baky

Erkekler

?u erkekleri bir trl anlayamyyorum. Bazen kendileri, bayanlar iin derler ki elinin hamuruyla erkek i?ine kary?ma ama kendi burunlaryny da kadynlaryn i?lerine sokmadan yapamazlar. Ben bir mutfak firmasynda aly?yyorum ve burada her ?ey kadynlary ilgilendiriyor yani kadynlara ynelik. Ama bazen g

Duyarsyz Belediye

Bir arkada?ymyn d?n iin hafta sonu Tekirda?a gittim. Oraya gitmi?ken kumba?a da gidelim denize gireriz diye d?ndk arkada?larla. Plajyn nndeki otoparka aracymyzy ektik. Adamlar e?kiya misali 10 Ytl. istemesinlermi. Ya dedim Ystanbul da bile bu kadar cret demiyoruz. Tabi makbuz falanda yok

Melek Yzl ?eytanlar

Hepimiz biliriz ki, biri bizim yzmze glse, bu iyi kyz veya erkek diye d?nrz. Yyi oldu?unu d?nd?mz iinde diyalog kurmaya aly?yryz. Zaman geince de bir garip olurlar. Arkamyzdan etmedikleri dedikodu, yapmadyklary pislik ve aklynyza bile gelmeyecek daha neler neler. Ama neden? Ylkten

Emin la?an

Bilmem duydunuzmu tarafsyz gazetecilermizin biri daha i?inden kovuldu. Peki nedeni neydi? Acaba yazylary kimlere dokundu ve bu ki?iler illegal neler yaptylarda sayyn la?an bunlary ortaya ykarmak istedi? zgr bir basyn istiyouz, sorumlulary kynyyoruz.

Nergis

Kaymyz nergis ie?ini biliriz veya onun efsanesini? Kendisine a?yk olanlara aldyrmayan gzel peri kyzy, Echo Hera´nyn bysyle d?t? ormanda yaky?ykly avcy Narkissos´la kar?yla?yr ve ilk gr?te a?yk olur. En az peri kyzy kadar gzel bu adam Echonun bu sevgisine kar?ylyk vermez. Ka

Do?alarynda Var

Erkekler neden nazik de?il? Neden kadynlara hep ba?ka anlamda yana?yyorlar, arkada? olamyyorlar? Bunu anlamak sanyrym ok zor. Kar?yma ?imdiye dek ykan tm erkekler arkada?, sevgili, i?te yada okulda tanydy?ym tm erkekler biraz sohbetin ardyndan "ok ho? grnyorsun" kelimesini eklemek zorundamyd

Evlenecek Kadyn Eglenecek Kadyn

Evlenecek bayan var e?lenecek bayan var, bu ne demek? Ben yadyrgadym do?rusu ve bunu bana bir bayan syledi.

ok Bilmi?lerden Nefret Ediyorum

Her?eye mualefet olan, her?eye burnunusokan insanlardan nefret ediyorum. "Her?eyi okbiliyorum" diyen insanlar aslynda hibir ?ey bilmeyen insanlardyr.

Sahtekar Adam

Sahtekar adam; gen bir kyzyn hayelleryny yyktyn. Yki hafta nce ba?ka bir kyzla evlendin. Ama mahvetti?in kyzyn pe?ini byrakmadyn. Sen ne sahtekar adamsyn. Kyzy mahvetti?in yetmiyormu? gibi, slk gibi yapy?my?syn yakasyna. Yazyk evlendi?in kyza...

Erkek Msvetteleri

Sokakta abartysyz ve sade bir ?ekilde dola?ylmasyna ra?men, a?yzlaryndan su akyyor misali bakan ve laf atan erkek msvettelerini esef ve ?iddetle kynyyorum. Allahynyz´dan bulun...

Kynyyorum

Protesto ediyorum. ocuklaryny soyunun getirdi?i geleneklere gre yeti?tirmeyen aileri. Medeniyet diye diye kltrn ucuza satanlary. Bir yabancy grd m batyly olany. Do?udan gelene byyyk altyndan gleni. Kendini srekli empoze edilmi? yalanlarla tatmin edenleri. Birileri soyuyla gurur duyarken,

Kyssadan Hisse

Son bir ka gndr okudu?um yorumlar beni ?a?yrtyyor. zellikle birileri, kendini her alanda ihtisas sahibi sanyyor ve bunca bilmi?li?ini bir kenara byrakyn; zerine ahlaksyz espiriler yapyyor. Nitekim ki?i her alanda kendini geli?tirmeli. Mustafa Kemal Atatrk diyor ki; "byk olmak iin hi kimsey

Yeter Artyk

Siteye daha bugn ye oldum. Bilseydim erkek nicki ile ye olurdum. Sitenin mdavimleri be? dakika rahat vermediler. Cevap vermedi?im iin srekli kfr ediyorlar. o?unun yapty?y yorumlara bakty?ymda akly ba?ynda, seviyeli insanlar sanyrsynyz. Ama hepsi birbirinden karaktersiz insanlar (gerekirse n

Geri Gtrn Beni

Bu i?ren dnyada ya?amak istemiyorum birader. Do?madan nce bir meleksem, tekrar oraya dnmek istiyorum. Hibir varly?yn gcn ispatlamasy iin beni kullanmasyny istemiyorum. Hayat bir synavsa bu synava tabi olmak istemiyorum. Geri gtrn beni, duyuyor musunuz?

ok De?il

Herkesin inandy?yny ya?ama hakky vardyr. Bunda hem fikir oldu?umuz haldenedense bazy insanlar byrakyn inanlarymyza saygy duymayy, aksine ok irkin bir ?ekilde alay iindeler. Neden? Bu hakka sahip oldu?umuzu dile getirdikleri halde, neden her fyrsatta ele?tiri ve i?ren alaylarynytelafuz etmekte

Dzene Protesto

O?lumu okuluna byraktym dn sabah. Okul kapysynda mdr duruyordu. O?lum antasyny aldy?y gibi syrasyna ko?tu.10 ya da 12 ya?larynda bir kyz ocu?u tam okula giriyordu, mdr sen dur bakalym dedi. ?rencide buyur hocam dedi. Mdr; Sen bu ayakkabylarla okula giremezsin dedi. Afalladym aykasy

Sosyal Hayata Katylyn Artyk Bayanlar

Politika konu?mak konusunda, tarty?ma konusunda genellikle lkemizde erkekler daha n plandadyr. Tarty?ma programlaryna bakarsanyz o?unlu?u erkekler olu?turur. Peki kadynlar neden politika konusunda bu kadar suskunlar? Hatta hemen hemen tm bayanlar erkeklerin bir aaraya geldi?inde siyaset konu?mal

Fabrikada Namaz Kylmak

Yzmitte ki bir otomobil fabrikasynda, aly?an i?iler e?itli bahanelerle i?ten ykarylyyor. Bu durum sivil toplum kurulu?lary ile fabrika ynetimini kar?y kar?yya getiriyor. Bu fabrikada 6 bin i?i aly?makta. Y?ten ykarylanlar ise, bu duruma bir anlam vermediklerini sylyor. Bu i?iler i

Dersimiz Ne Olmaly, AYHM´ye soralym my?

Trkiye zerine oynanan oyunlara seyirci kalmakta zerimize yok. Yyllar boyunca grd?mz din dersini Avrupa Ynsan Haklary Mahkemesine 2 alevi Trkn aty?y davayy sonulandyrmy?. Bu zde mi szde mi olan Trk antipatisine sahip mahkeme, din dersini zorunlu olmasyny istemeyen davacylary hakly bul

Byktym Sizden

Herkesi kendi gibi zanneden, bayram tela?yny burada payla?an vatanda?lar; sizlerden tepki almak pahasyna da olsa sizi protesto ediyorum. Yeter artyk bu bayram laflary. Yim acyyor yeter artyk. Anlamanyzy beklemiyorum, zira ya?amayan bilmez bu acyyy. Bayramy ve bayramy kutlayanlary ayryca yazymy yayy

Net Olalym

Erkekleri bazen anlayamyyorum. Yli?ki konusunda zellikle. Tabiki istisnalar mutlaka vardyr ama kar?y cinse hisler konusunda ya vardyr ya yoktur de?il mi? Neden net de?iller? Ve gzlemledi?im kadaryyla srekli yedekte tutma e?ilimindeler (tabiki btn erkekler iin geerli de?il). Byle yapan, d?n

Tacizci ?retmen

Geen gn bo? dersimiz vardy ve biyoloji gretmenimiz elinde bir sopa okulda gezinip duruyor. Bende bir synyf arkada?ymla (erkek), di?er bir synyf arkada?ymyzy bekliyoruz ayaktayyz. Bu gretmen geldi, geerken elindeki sopayla kalama vurdu, glerek gitti. Neye ugrady?ymy anlayamadym, a?zym ayk kal

Erkekleri Protesto Ediyorum

Srekli yatan ve evinde i?lere yardymcy olmayan erkeklerden nefret ediyorum. Hayyr bizlere evde yatyyormu?uz gibi davranmalary ldryor zaten beni. Ne var sanki kalkyp suyunu kendin alsan veya yemek yedi?in taba?y ortadan kaldyrsan? Ama yok "kyz de?ilmiymi?iz, biz yapacakmy?yz!", onlaryn grevi far

Mitinglerin Ardyndan

len ?ehitlerimizin ardyndan bir ok mitingler, yry?ler, konvoylar oldu. Ynsanlaryn fkesi tabi ki dinmese de, ortalyk biraz duruldu denilebilir. Tabiki bir ?eylere ulusa tepki gstermek ho? bir olay. Fakat ?yle de bir gerek var. ?imdi saat 12´de 7 ya?ynda yata?ynda olmasy gereken bir o

Kral yplak

Ka yyldyr vd?m, oylarymy atyr atyr verdi?im ve gene size oy verece?imi syledi?im iin ok zgnm sayyn hkmet yeleri. Bu kadar korkak bir politika izlenilmemeliydi, ABD´nin abili?i bu kadar abartylmamalyydy. Gittiniz teskere aldynyz, artyk ne i?e yarayacaksa?. Aty alan skdar´

Bayanlar Sizden Nefret Ediyorum

Evet sevgili bayanlar, sizlerden nefret ediyorum. Neden mi? Zahmet buyurup okursanyz, birazda kafanyzy ellerinizin arasyna alyp d?nmek ltfun da bulunursanyz ne demek istedi?imi anlayabilirsiniz. Belki? Yeryznde hi kimse beni inandyramaz ki erkekler karylaryny bir ba?ka kadynla aldatyyor diye.

Dizi ylgynly?y

Hayatymyzda ok basyt gibi ama ok yer kaplayan bir konu dizi ylgynly?y. Ak?amlary evlerimize ba?lanma nedeni o?u insan iin. o?umuz sama dedi?imiz bir diziyi izleyebilmek iin hayatymyzy i?imizi ayarlyyoruz. Sosyal hayatymyzy bitirme konusu. Ke?ke kendimize, sevdiklerimize daha ok vakit ayyrab

Flrt Ne Demek?

Flrt ne demek? Bir ok zaman insanlardan duydu?um "benim kyzymyn flrt var ?u an flrt dnemimdeler yeni yeni sevi?meye ba?ladylar"... Oh ne ala! Gez, toz, bir ok halty ye adyna flrt de. Kim getirdi bu flrt bu lkeye? Adyny sevmedim, sizce filrt yapylmaly my, yapylmamaly my?

Yalandan Kim lm?

Yalan sylemek hemen her insanyn hayatyna girmi? durumda. Bazen farkynda bile olmadan yalan sylyoruz artyk. Hatta bazen bunlara beyaz, pembe yalan gibi kylyflarda uyduruveriyoruz. "Nolucak canym, benim syledi?ime de yalan denmez ki, nemsiz bi?ey" deyip gei?tiriyoruz. "Senin kalbinin gzelli?i

Glge Etmeyin Yeter

Aslynda habire hatyrlatmasalar belki de farkynda olmayaca?yz, ama ne mmkn? Yakynlarymyzdan duydu?umuz "Bu ya?tan sonra" yla ba?layan ele?tiriler, uyarylar. Gazeterlerden, dergilerden okuduklarymyz, televizyondan seyrettiklerimiz. Szde iltifat olarak sylenmi? "Hala gzelsiniz" sznn altynda yat

Taraftar Yn Takym Out

ar?y grubuna byk gemi? olsun. Bu takym, bu taraftara yaky?myyor. Taraftar dnyada bir numara, takym ise sekiz numara. Be?ikta?´y taraftaryna layyk olmamasyndan dolayy protesto ediyorum.

Yki Ayakly Hayvanlara

nyargyly, ben merkezli, saygysyz, do?ruyu sadece ben bilirim havasyndaki kendisini uyanyk sanan aptallary... Sevgisiz, tahamlsz, ya?ady?y evreye duyarsyz, sadece kendini d?nen bencilleri... Ynsan suretindeki yaratyklary... Ynsanlary dinine, diline, rengine, maddi durumuna, mevkisine gre de?er

ocuk Hyrsyzlary

Bir ka gn nce Fransada ocuk hyrsyzlary yakalandy. Bu hyrsyzlar Afrikanyn bir kynden aileleri, ocuklary ?ehre gtrp bakmakla ya da yardymcy olmakla kandyrarak alyyorlarmy?. Sonrasynda ise Fransaya getirip kimsesiz diye Fransadaki ailelere satyyorlarmy?. Daha byle ka ocuk kayrdylar ki

Protesto Ediyorum

Ben buraya ?u "Trk kadyny ahlaksyzla?yyor" cmlesi iin kayyt oldum. Bu cmleye katylmyyorum. Ahlaksyzlary kary?tyrmayyn ltfen, ahlaksyzlyk sadece cinsellik boyutunda de?ildir. Ahlaksyzlyk bence birinin yuvasyny yykmak ya da ekme?inden etmektir. Ne bileyim ba?kasynyn hakkyna tecavz etmektir. Ahla

Pa?alar Emekli Olunca my Konu?ur?

Son zamanlarda basynda olsun, medyada olsun emekli pa?alaryn sansasyonel ayklamalaryny grmekteyiz. Ben ?ahsen ya?anan veya ya?anmy? olaylara baky? aysynyn; grev yaparken ayry, grev bitince ayry olmasyna hala bir anlam veremiyorum. Sanki emekli olunca dillerinin ba?y ozlyor, madem d?nceler

Sinir Oluyorum

Sadece kendini d?nen, hayatyn kendi etrafynda dnd?n sanan bencil insanlar o kadar ok var ki; onlara sinir oluyorum. Uzay iinde bir nokta gibi nemsizler aslynda.

Evde Grev Var

Ben babamy protesto ediyorum. 1. Evden ykamama cezasy verdi bana, hafta sonlary ve ak?amlary (sevgilimle gr?emeyeyim diye) 2. Sabahyn krnde i?e getirdi (normal insanlar iin normal bir i? saati ki sorun ?u ben normal de?ilim i?te)...

Glhane A?yklary

Synav stresi ikimizi de ok yordu. Henz daha bitmedi ama biraz nefes almak, stresten kurtulmak adyna Glhane´ye gitmeye karar verdik. Enfes bir grnt vardy. Hafife esen rzgar, a?a yapraklarynyn rzgardan ykan sesleri, dklm?, kurumu? a?a yapraklary. Tablo gibi bi grntyd. Ama

Kim Bu?

Arkada?lar "gulacty" nyckynde biri var yorumlara bile kfr yazmy?. Bir de o yetmiyor gibi zelyme abuk sabuk ?eyler yazmy?. Kimdir bu ya? Engelleme ?ansym yok mu? Off! ok rahatsyz oldum...

Organize Kulp

"Memleketin refah seviyesi, kaldyrym yksekli?inden belli olur" demi?ler. Herhalde bizim lkemiz kadar refah seviyesini ykseltme abasynda olan ba?ka bir lke yoktur. Ancak gelin grn ki, bizim kadar da bir aya?yny amura bula?tyrmadan duramayan bir lke de yok. Sorunu lke yapysynyn ekirdek

Toplu Ta?ymaya Binmenin Adaby

Toplu ta?yma aralarynda; Babasynyn malyymy? gibi, iki ki?ilik koltu?u sahiplenip de yanyndaki koltu?a da antasyny koyanlary protesto ediyorum. Otobsler sanki ki?iye zel Bir de paldyr kldr giren ve otobste ba?yra ba?yra konu?anlary da esefle kynyyorum. Sanki otobste de?il de evde oturma

Bayram my Bu?

Bir kurban bayramynyn daha arifesindeyiz. Olacaklary ?imdiden kestirmek kahinlik olmasa gerek. Yine hastanelerin acil servisleri kolunu, baca?yny kesen acemi kasaplarla dolacak. Uluorta kurbanlyklaryn gz nnde kesip yapacaklar. Ortalyk kan glne dnecek. Hayvanca?yzlara ektirilen ile cabasy. B

Grip Oldum

Yyile?ene kadar insany trl ileye tabi tutan, gnlerini zehir eden, ne yazyk ki henz nne geilememi? bir hastalyk olan "grip" le i ieyim ?u syralar. Pek ha?yr-ne?ir olduk sormayyn. Sayesinde hap?yrma rekoru kyraca?ym. Ve bugn itibariyle hastaly?y bula?tyrdy?ym insan sayysy be?e ykty. Ah

Ystenmeyen ocu?um

Kendinizi nasyl hissederdiniz, ananyz veya babanyz size; "kyzym seni istemiyorduk, tane o?lumuz vardy zaten" derse? Evet beni istemiyorlarmy?. En byk a?abeyimle aramda tam on ya? var, en kkle de alty. Sizi bilmem ama ben kendimi kt hissediyorum. Siz siz olun kazara, istemeyerek ocu?un

Gsteri?

38 Ya?ynda bekar bir baldyzym var. Ciddi bir firmada ynetici ama maa?y ahym ?ahym de?il. Gitmi? 2.500 Ytl.ye diz st bilgisayar almy? Geen bize geldi. ocuk gibi yanynda ta?yyor, yatarken bile yanynda. Neymi? efendim, alarlarmy?. Bilgisayar ile ok nemli i?leri olsa hadi neyse, syrf desinle

Kyyafet Ta?yma Sorunu

Son yyllarda moda olan beli kysa kadyn t-shirtleri hemen her ya?tan ve her trl vcuda sahip kadynlar tarafyndan benimsendi. Eyvallah ta, madem giymi?sin dakika ba?y ne eki?tirip durursun anlayamyyorum? Rahatsyzsan ne giyiyorsun? Giydiysen, hele de arkana baka baka (sanki ba?ka bakacak ?ey yok se

Bana Bir Akyl

Karar verdim kapyya bir tabela asycam "Her trl soruna are bulunur Falcylar gibi olur galiba. Ama olsun. Dany?manlyk Brosu da diyebilirim mesela. Yli?kiler Uzmany en gzeli galiba. Demek istedi?im ?u, Byktym e?-dostun beni arayyp "Durum byleyken byle, aman bir akyl ver" demesinden Nedir bu ek

Akyl Almaz Hyrsyzlyk

Yslami kyyafetli birisi geen arabaya el kaldyryyor ve arabaya biniyor. Arka koltu?a oturan otostopu ?fre; "ben Azrailim, senin canyny almaya geldim hatta az ileride birisi daha sana el edecek" diyor. Hakikaten az ileride biri daha arabaya biniyor. Sonradan binen yolcuya ?fr; "bu arka koltukta

Protesto Ediyorum

Arsyzmelek77 rumuzlu arkada?yn siteden ykarylmasyny istiyorum. Bu ne terbiyesizlik, ne kendini bilmezliktir? Bu insanlara ayyp, gnah hi mi ?retilmiyor? Bir insan bu kadar terbiyesiz, bu kadar ahlak dy?y nasyl konu?abiliyor? Sevgili site arkada?larym bu kadynyn bu denli konu?masyna fyrsat vermeye

Performans devi

sizlerle payla?mak istiyorum nki benim ok garibime gidiyor. O?lum 9 ya?ynda 3.synyf ?rencisi. Konu ise dersler. Performans devimiz. Eskiden yyllyk devdi. En azyndan bir dersten dev olurdu, ?imdi tm derslerden veriliyor ve aileleri baya zorluyor. Olmaz bu kadar dedirtiyor. Gyna getirtiyor. Ba

Farkedilmeyen Katliam

Do?al afetler, terr, i aty?malar, katliamlar, siyas baskylar, brokratik i?kenceler derken hayatymyz bsbtn Allaha emanet hale geldi. Herkes birbirinin arkasyndan kuyu kazarken, birilerinin iimizdeki bazy ba?lary kopardy?yny fark etmedik ya da i?imize yle geldi. Sorunun derinliklerine inip

Kyza Atylan Yftira

Malum son zamanlarda herkes bir?eyleri protesto ediyor. Bende bu gelene?e uyup devam ettireyim dedim. Evet bende kyz arkada?yyla arasynda gemeyen yalan, yanly? ?eyleri gemi? gibi erkek arkada?laryna anlatmayy marifet sanan erkekleri protesto ediyorum. ok zgnm, nk canym arkada?ym bu yzd

Yki Yzller

Avrupa birli?ine katylym konusunda yine bu gnlerde ykan bazy tarty?malardan biri, bir kez daha Avrupalylaryn, ikiyzll?n ortaya koyuyor. Moruklar toplulu?u Fransa´nyn, ba?y ekti?i "Trkiye kar?ytly?y" bizim do?ru yolda oldu?umuzu gsteriyor. Bence artyk Avrupa lkeleri d??te, ykse

Yylba?y

nmz yylba?y arkada?lar ama bizim rf ve adetlerimizde byle bir gn yok. Nedense bizler bir bayram ne?esinde kutlamaya aly?yyoruz ama bence yanly? yapyyoruz. Yylba?ynyn da ba?ka gnlerden farky olmamasy lazym. Aksine bizim dini ve resmi bayramlarymyz unutulmaya yz tutmak zere. Dikkat edin gene

Soyuldum

Ystanbul Gaziosmanpa?a etinkaya ma?azasyna dn saat 14.00 syralarynda aly?veri?e gittim, zemin kattan pantolon aldym ve denemek iin kabine girip zerime giydim, kabinden ykyp zerimde nasyl durdu?unu grmek iin aynaya baktym sonra kabine dnp elbisiyi ykardym. Elbiselerimi giyerken pantolanumu

Leblebinin Anavatany

Aslynda birok ki?inin leblebi diyince aklyna orum geliyor. Ben orum leblebisinin Tav?anlyda yapyldy?yny, hatta isimlerini de verebilece?im firmalaryn, oruma leblebi satty?yny ok iyi biliyorum. Leblebi eskiden orumda yapylyyordu, fakat artyk orumda ok az leblebi imal ediliyor. Tav?anlyly

Eski Galata Kprs

Eski Galata kprsn Ystanbul da ya?ayanlar iyi bilirler, hatta Eski Ystanbul" filmini seyredenler de. Yenisi yapylynca eskisini Hasky-balat arasyna in?a ettiler. Be? sene kadar kpr ayk kaldy. Sonra ne hikmetse kpry yaya ve ara trafi?ine kapattylar. Halada kapaly. Neden kapaly oldu?unu

Yakynda Evlenicem Mi Acaba

Toplumda bekaret kavramy varken kyzlary zaptedemiyoruz. Pe?lerindeki 45 ki?iden dolayy kendilerini (ha?a) Allah sanyyorlar, kyrk yylyn ba?y ho?lansak 2 yyl nceden kuyru?a girmek ve kene gibi yapy?mak zorundayyz. Gene de reddedilebiliyoruz, i?ren bir duygu. D?nyorum da, bu toplumda bekaret gibi

Bomba

Hepiniz duymu?sunuzdur sanyrym Mecidiyekydeki bombayy. O bombacy benim oturdu?um binanyn arkasyndaki binada oturuyormu?. stne stlk ben onun e?iyle konu?tum. En kts de bu. Gzmze baka baka sizi patlataca?yz, canynyza kyyaca?yz dermi?te haberimiz yokmu?. Evlerindeki bombalar btn mahal

Bittim Be

Sokakta grdm onu, sallana sallana yryordu. Hafif bir parfm kokusu, yyrtmaly bir etek ve savrulan salar. Kim grse dnp bir daha bakyyor, tabi bende bakakaldym. Resmen eridim ya! Evlili?imden, ya?ymdan ba?ymdan utanmasam pe?inden gider ve tany?maya aly?yrdym. Byle zehir zemberek giyinip de

Lanet Kapkaylar

Bu ak?am otomobil ile giderken, yerde yatarak a?layan bir bayan grdm. Durdum; yssyz ve karanlyk bir yerdi ?a?yrmy?tym. Olanlara anlam vermeye aly?yrken kapkaa u?rady?yny syledi. Arabasynyn kapysyny aarken bir otomobil hyzla antasyny almy? ve birazda srklenmi?. Polisi aradym geldiler. Bur

Lanet Olsun

Bu memleketin yyllardyr ekme?ini yiyorsunuz, havasy bedava, suyu bedava. Eli kanly bebek katillerini kynayamyyorsunuz da; ?anly ?erefli Trk ordusunu ele?tirmeyi biliyorsunuz! Bu lke de Trk, Krt, Laz, erkez, Dada? karde? karde? ya?ayyp gidiyoruz, araya kin garez sokmaya aly?ana lanet o

Onlarynda Cany Var

Eski?ehir´de kimli?i belirsiz ki?iler tarafyndan 2 sokak kpe?ini zehirlediler. Fakat sadece biri ld, di?er kpek lenin ba?yndan ayrylmady. Bunun resimleri beni ok etkiledi. Ynsanlardan daha duyarly daha sadyklar. Her hayvana zarar veren insanlary buradan kynyyorum. Unutmayyn onlaryn da bi

Sanalda Bayanlara Kurulan Tezgah

nce kendimi tanytmakla yazyma ba?la?mak istiyorum yeni yeyim. Kimya mhendisli?ini bitirdim. Askere gitme gnm beklemekteyim. Bu aralar zaman doldurmak iin adeta bilgisayaryn ba?ynda uyukluyorum. Site, site dola?yyorum. burayy da tesadfen grdm. Birka gn yazylary, yorumlary okumakla me?guld

Unutma Ey lkem

Ne kadar abuk unutuldu de?il mi? Yakla?yk 1,5 ay nce Isparta da ya?anan uak kazasyny hepimiz biliyoruz diye d?nyorum. Sanyrym tarih 30 Kasym dy, uak saat 01,45 civarynda 50 yolcucu ve 7 mrettebatyyla ysparta yakynlarynda bir tepeye akylarak d?yor ve uak ierisindekilerden kurtulan ki

Mutluluk Gel Artyk

?yle bir dnp geriye bakyyorumda, hayatymda ne ok yanly?larym var. Bazen do?rulary bulmakta zorlanyyorum. Do?rular ve yanly?lar hayatymyzyn btn oldular. Yapty?ymyz her?ey de "acaba bu yapty?ym do?rumu yoksa yanly?my" diye sorgular olduk. Bizi ne mutlu ediyor? Mutluyken bile, acaba do?rumu yanl

Kasis

Bu otoyollar nereye ba?ly Allah a?kyna? Mahmut bey gi?elerinden otobana girdim. Aman Allahym o yolun hali neydi yle, her yer kasis dolu. Birde para alyyorlar, aldyklary ne parasy peki? Di?er yolda trafik olmasa orayy kullanacaktym. Sorumlusu kimse kynyyorum. Byle otoyol olmaz.

Bu Kyz Beni Deli Edecek

Bir arkada?ym var. Liseden 4-5 senedir biriyle beraber, ok kavgaly grltl bir birliktelik ya?ayyp defalarca ayrylyp bary?tyktan sonra, kyz arkada?ymyn yo?un ysrarlary zerine artyk ni?anlandylar. Temmuz ayyydy sanyrym. Neyse o yz? takynca her ?ey gllk glistanlyk olacak sanyyordu hanym, ama

Demesinler

Bir kadyn d?nn, yapty?y her i? desinler zerine kurulu. evreye de?ilde kendi ailesine desinler diye u?ra?sa ya. kadynyn vazgeilmezi ailesi olmaly, ba?kalary de?il. Kocaya ?irin grnmek varken, evreye ?irin grnmek ne demek allah a?kyna? Bu tr kadynlary pretosto ediyorum.

Pazar Sabahy

Sabah sabah byk bir grltyle uyandym, ama ne oldu?unu zemedim. Ses bizim evin 4. katyndan geliyordu. Bendeki de merak, nede olsa kuzenim orada oturuyor. yktym baktym, dayysy gelmi? kapyya i?kence ektiriyorlar, ama banamysyn yok, sanki lm?te ondan bakmyyor kapyya. ?leden sonra kuzene ula?a

Her i?i Gelene Kapyyy Aarsak

Arkada?lar dn ?le yeme?i yemek iin ofisten yktym. Her zaman gitti?im bir yere girip sipari?imi verdim ve gazeteleri aldym nme. Ylk dikkatimi eken syky?ana kapy amak ?art yazyly bir ba?lykty. Konu; ABD ve Avrupa da birbirinden acayip kanunlar hala i?liyor. Arkansasta; bcek ldrmek yasak a

Artyk Grev Olmasyn

Herhangi bir i?e girmek iin olmadyk ?eyler yaparyz, her yerden edinebildi?imiz kadar torpil araryz ve i?verene ?irin grnmek iin, ?artsyz ko?ulsuz her trl i?i her saatte yapabilece?imizi beyan ederiz. Y?e alyndyktan sonrada her trl hakkymyzy aramaya kalkar, gerekirse greve gideriz. Yapty?y

Konu ders çalışmak olduğunda herkes sıkılır fakat benim ki biraz farklı, şevkimi kırdılar. Gecenin şu saati olmuş bilgisayaryn y�z�ne bakyp duruyorum. Yki ay boyunca yapty?ym �aly?malaryma vizeden 15 verdi. Bir iki ay daha �aly?tym projemin �st�nde, ama sonu� yine
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 33 Sonraki (Tamamı)