Protesto Kategorisi



Tüm Kategoriler


Sayfalar


Protesto

Protesto Kategorisindeki Son Paylaşımlar

mobbing uygulayanlary protesto ediyorum

i?yerinde drst ve aly?kanlykaryndan dolayy, patron veya kendini be?enmi? i?e yaramaz aly?anlar tarafynda, psikolojik olarak tacize u?ramasyny protesto ediyorum

Sesimi Duyan Var my?

Bu bir protestodur... Usanmadan, bykmadan geldim bu siteye ye oldum. Sonra yazdym, bir ?eyler anlattym ama geneli yayynlanmady. Buradan editr (yazylary okuyup onay veren) olarak grev yapan ki?iye sesleniyorum; Seni buradan protesto ediyorum... Bunu da yayynlayabilir misin? Bence hayyr...

ok Kyrgynym

Bu insanlary gerekten anlamyyorum. Nasyl da gzel rol yapyyorlar. Her ?eyi aslynda senin iyili?in iin istiyorlar. Ama biraz d?nd?nde altyndan kendi bencillikleri ykyyor. Kimsede ho?gr de kalmamy?. Yki gn iin evine gitti?in insan (ki ok yakynyn bu) sana surat yapar olmu?. ok kyrgynym ins

Sevgi Bu Kadar Basitle?memeli

Herkesin a?zynda bir sevmek trks almy? gidiyor zellikle ady dizi olan televizyon programlarynda aile sistemimizi iten ie rtyorlar. Ylkokulda bile kyz-erkek arasynda flrt etme olayy ortaya ykmaktadyr. Soruyorum herkese; bu karde?lerimiz bu ya?larynda bu duruma srklenirse ileride bi

Sinir

Ak?am yeme?ini ben yapty?ym halde, syrf oru tutmady?ym iin ak?am yeme?ini haketmedi?imi d?nen bir kom?um var! Dinin byle kullanylmasyna sinir oluyorum. Ben herkesin hayatyna saygy gsteriyorum, kar?yly?ynda da sadece saygy bekliyorum. Ben oru tutanlaryn kar?ysynda yemek yemem, hatta evde oru

Havuz Problemi

Bir i? ilany Ba?vuru sayysy on bin ki?i. Synava hak kazanan ki?i sayysy ise bin... Bizim bir hocamyz vardy lisede; szl notu yerine kelle notu verirdi. Kelleyi kurtardyn hadi gene iyisin" der, dalgasyny geerdi. Bu i?e alym srecinin ilk etabyny da bizim hocanyn kelle notundan farkyny gremiyor

Pi?kinlik Tavan Yapty

Her zamanki huyudur, bu gn yine tekrar etti Sabah 08.30da gelmesi gerekti?i halde i?e saat 10.15de geldi. Mdr de aly?kyn artyk bu durumlara o da sesini ykarmady. Odada koltu?una kurulup bana msaadenle ben biraz uyuyayym dedi. Ben de Saat 10a kadar zaten uyudun, bu neyin uykusu? dedim. P

Ben Temizlemekten Yoruldum, O Sylemekten Yorulmady

Ben de e?imi protesto ederek sitedeki yazylaryma ba?lamak istiyorum. Benim sevgili biricik kocam, her gn ak?am eve girer girmez ?urasy tozlu, burasy bilmem ne diye ba?ymyn etini yer. Yapmasam hakly diyece?im ama her gn yapyyorum. Ben ne kadar temizlik yaparsam yapayym O, gzden kamy? bir ?

Kendine Gvenenlerden Byktym

Byktym... Az konu?an insanlara "ezik" denmesinden, birisine sahip ykynca "sevgili" diyenlerden, bir ?ey yapmamy? gzkp insanlaryn canyny acytanlardan, kendini bilmi? ?ymaryk kyzlardan... Dahasy var. Sadece kendinin stn oldu?unu zanneden insanlardan, ba?kalaryny ezip mutlu olan ki?ilerden (ki on

Kbus

Toplu bir ortamda ya?yyorsan, bir takym kurallara uymalysyn. Biz de kurallara kar?yyyz, kysytlamalara gycy?yz, ama kimsenin ya?am alanlaryna da mdahale etmeyiz, de?il mi? Ak?am ge yatmy?ym, sabah 09:00da dersim var. Kyzyn biri koridorda sayny kurutuyor, tam da bizim kapynyn nnde. Byle bir g
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 33 Sonraki (Tamamı)