Protesto KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Protesto

Protesto Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Sus(ma)

Ynsanlaryn bir konu hakkynda konu?uldu?unda ya da tarty?yldy?ynda tepki vermemesine, susmasyna tahamml edemiyorum. rne?in; atylan bir mesaja cevap verilmemesine, me?gule d?rlen telefonun geri sana dnmemesine sinir oluyorum. "Susmak en byk cevaptyr" diyen insanlara selam sylyorum. Susmak as

Bo? Cmlelerim Var

Dnya ok de?i?mi?, amacyn tek kelimeyle elde edeceklerin olmu?. Elde etmek u?runa sylenen yalanlar artyk gurur ve zekilik olmu?. Hayat bizi yendi derken, herkes buna mutlulu?un syrry diye tutunmu?. A ruhlar kendilerine sevmedikleri e?ler bulup bulu?turmu?, kimisi de bunu parayla satyn almaya koyu

Sahte Tavyrlar

Mahallenin bakkaly eve yakyn bir yerde Ne zaman dy?aryda olsam ya da pencereden baksam rahata grebiliyorum. Yakla?yk bir buuk sene nce el de?i?tirdi. Yeni sahibi de kom?umuzmu? bize biraz uzak olsa da. Bakkaly aldy?y ilk dnemlerde mahalleden pek kimseyi tanymady?y iin adam ayyrmaksyzyn etrafa

Savunma Mekanizmasy: Yansytma

Bir model hanede aly?yyorum ve iki ki?iyiz. Ne hikmetse yanymda aly?an eleman -ben ona Ercan abi diyorum- srekli modelist bayandan azar i?itip, fyra yiyen bir tip. Her nasyl olduysa bugn aksesuarcy ve modelist kendi hatalaryny bana yklemek maksady ile btn cesaretlerini toplayyp bana laf ka

Haset ?ef

Y? yerinde bir ka makine zerinde aly?yyoruz. o?u zaman be?inci makinede aly?yrym. Makineler genelde kar?y kar?yya. Ykinci makinenin ?efi bir Arap (szde Mslman din karde?iyiz kendileriyle!) Gemi?te aralaryndaki bir srt?meden dolayy en samimi arkada?yma takyntyly Bu takyntydan ben de arad

Ben Kimim?

Ben kim miyim? Ben de senin kadar insanym, lkemin herhangi bir ?ehrinde, hayatyn trl trl oyunlary ve tatlaryyla, kimi zaman yanly?lara sarylmy?, kimi zaman do?rular u?runda sava?my? biriyim. Belki de kendimdeki tek artym, yapty?ym yanly?lary fark edebilmek ve dzeltmeye aly?maktyr. Ben sevgin

Her ?eyden Sykyldym!

Ailemi, hayatymy, sevgiliyi, kendimi her ?eyi protesto ediyorum! nk ok sykyldym bu hayattan... Monotonluk nereye kadar gidecek? Her ?ey para my bu hayatta, nasyl e?lenebiliriz ki? Hayattan nasyl zevk alaca?yz?

Medeniyet Dedi?in

?imdi yazyyy okudu?unuzda o?u insan kendinden bir para grecek. Belki sinirlendi?i iin, belki de Aman ya! diyece?i iin yorum yapmayacak... Ancak bence kendinizde grd?nz yanly?lara sesiz kalmayynyz. Sadece kendinize de?il topluma da zarar veriyorsunuz! Nedir medeniyet? Medeniyet; aslynd

Ba?yrmak!

Karde?ime ve bana, kendisinin yanynda sesimizi ykseltmemizi annesinin yanynda ba?yra ba?yra anlatmaya aly?an babamy protesto ediyorum! Bunu onun yzne kar?y syleyemedi?im iin de kendimi protesto ediyorum!

Pardon!

Sabah saat 05.30 Acy acy alyyor Yim titredi, korktum kesin bir kaza ya da lm haberi dedim. Yary uykulu kaptym telefonu efendim dedim. Kar?ydan bir ses Mustafa abi selamnaleykm dedi. Kar?ylyk verip selamyny aldym ama tanydyk bir ses de?ildi. Buyurun dedim. Abi ne yapyyorsun? dedi. Y
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 33 Sonraki (Tamamı)