Protesto KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Protesto

Protesto Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Kamu Personelini Strese Sokma Synavy

Hayatymyn en kary?yk dnemlerindeyim. niversiteyi elimde olmayan bir takym nedenlerden dolayy byrakmy?tym. Bu yylyn ba?ynda oturdum tekrar synava hazyrlandym. aly?mam iyi gidiyordu ama sonra rotayy KPSSye evirdim. O kadar aly? ve 4 yyl oku demektense KPSSye girip atanayym dedim. Bir yyl oturdu

Ava Giderken

evremde grd?m ve bildi?im kadaryyla bir sr adam e?lerini aldatmakta. Ve ilgintir bunu kendilerine "hak!" gryorlar. Srekli eve gelmeyenleri, sa?da solda ve internet cafelerde kadynlara asylanlary ok syk duyar oldum. Bu adamlaryn bir o?uda karysy tarafyndan aldatylyyor. nk ba?kalaryyla

Gemi?ler Olsun

Mahallemize ta?yndyn ta?ynaly hi kimseye samimi bir selam vermedin. Hep gz ucuyla baktyn, hep burun kyvyrdyn. Muhte?em bir sary?ynsyn, tamam kltrlsn ok ho? bir bayansyn. Kariyerin de var ama... Kysacasy havan batsyn Fato? Hanym. Bir hasta ziyareti iin ilimiz Konyaya gitmi?tim dn?te yolda

ykyn Odamdan

Yine yeniden evdeyim. Ve maalesef yine benim odam i?gal edilmi? durumda ailenin di?er fertleri tarafyndan. Hla valizimin kapa?y aylmady, nk e?yalarymy koyacak yer bulamyyorum. Zaten 2 ay sonra gideceksin bo? ver bozma bizim dzenimizi. demeleri de cabasy. Uzaktayken yoklu?una aly?amadyk diyen

Kancyk(!)

Yazacaklarymyn uzaktan yakyndan alakasy olmayan kadynlary tenzih ederek konuma ba?lamak istiyorum. Ben ok kkken bazy kadynlar iin "kancyk" kelimesinin kullanyldy?yny duyardym. Bu kelimeye ok sinirlenirdim. Ne anlama geldi?ini zamanla ve de bu anlama oturan kadynlary grdke anladym. Anlamy; d

Yazyklar Olsun Ysrail´e

Dn Gazze´ye yardym gtren konvoy operasyonla durduruldu, yakla?yk 16 can kayby var. Bu olay beni insani boyutuyla ok zd, ok fazla sze gerek yok "van mnt" de desek ba?ka ?eyde Ysrail yine yapty yapaca?yny! Yazyklar olsun Ysrail´e!

Byklere a?ry

Fenerbaheliler bana kyzmasynlar. Bu hareketi hangi takym yapsaydy ayny ?eyleri d?nrdm. Ma kazanmak iin her ?eyi mubah grmek asla kabullenemeyece?im bir ?eydir. Trkiyede 4 bykler diye tabir edilen takymlardan birisi bana gre fire vermi?tir. Ben di?er 3 takyma bir a?ryda bulunmak ist

Hava Atma Gazyny Alyrym

Syrf evresinde farkly grnmek iin, olur olmadyk ?eyler yapan insanlara anlam veremiyorum. Bir kyzla konu?mak iin bin takla atan erkeklerle doldu internet lemi. Bu kadar ilgin olan ne? Bir kyzla konu?manyn neresi ilgin? Bu tiplerin en sakyncalysy aslynda gerek hayatta olanlardyr. Onlary MSN

Yktidar Yalakalary

12 Eyll 1980 askeri darbesinin do?al sonucu olarak sindirilmi? sesini ykseltemeyen sorgulamayan aman benim ba?ym belaya girmesin de ne olursa olsun tavryyla kaderci bir millet olduk. Darbe sonrasy ANAP (Anavatan Partisi) belirgin bir o?unlukla iktidar oldu. Syrasyyla DYP (Do?ru Yol Partisi), RP (

E?ler Arasynda Para

Malum bu zamanda tek maa? ile ev evirmek zor. E?ler kar?ylykly fedakrlyk yaparak ancak geimlerini sa?lamayy ba?arabiliyor. Ama etrafymda gzlemledi?im bir ?ey var ki bu beni ok kyzdyryyor. aly?an bayanlaryn aldyklary maa?yn tamamyny e?lerine vermelerine inanamyyorum. Dahasy buna beylerin zo
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 33 Sonraki (Tamamı)