Protesto KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Protesto

Protesto Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Denizlinin Horozlary

Hepimiz biliriz Denizlinin me?hur horozlaryny, renkleriyle, zellikle de t?leriyle kendilerini di?er horozlardan ayyryrlar. ?imdilerde ise onlaryn bu nlerini ellerinden alan yine renk ve sesleriyle kendilerini meslekta?laryndan ayyrmamyzy sa?layan me?hur tabipleri ykty. Hibir Denizliliye ki?i

Zamane Genlik

Vaktiyle zamane olan size hitaben! Ne yapsak gze batyyor. Bir etiket yemi?iz ya, zamane genlik szde. Size gre biz a?k nedir bilmeyiz, duygularymyz yoktur. Sizin zamanynyzdaki a?klardan sz aarsynyz, gypta ile dinleriz. Ama siz bunu grmezsiniz, sanyrsynyz ki biz sizi anlayamayyz. ?yk olduk d

Ynsanlyk Depremi

Ynsanyn kendi dnyasyna verdi?i zarary ba?ka canly vermemi?tir. Sava?lar, cinayetler, hyrsyzlyklar, yalan, riya, iftira, k?ytylyk... Ve daha sayamady?ymyz birok ktlk. Peki neden? Klasik gelecek ama ?u gnlk dnyada payla?mady?ymyz nedir? Hem artyk gzelim dnyamyzy da mahvettik, yani bo

Bunaltan Kyskanlyk

Kyskanlyk konusunda kendisini a?my? bir arkada?ym var. Artyk aklynyza ne gelirse. Giydi?im oraby dahi gzyle szer. Bugn ne giymi?, ne srm?, salaryny ne zaman boyatmy?? Ve daha bir sr ?ey. Artyk ok sykyldym bu tavyrlaryndan. Srekli yaptyklarymy yapmaya aly?masyndan benimle yary? halinde

Alaca?yn Olsun

Son zamanlarda ne samalyklara imza atyyorum bir bilsen. Syrf seni bula bilmek iin malum payla?ym sitesine girip mezuniyet grubu kurdum. Birok eski arkada?ta kysa srede gruba ye oldu bulu?tuk ve nemi oldu sen gruba katyldyn ama beni arkada? listene eklemedin. Alaca?yn olsun. ?imdi ne yapayym ben

Al Takke, Ver Klah

Neden bana bu kadar ok gvenirsiniz ki? Byle yaparak bilmez misiniz beni benden uzakla?tyrdy?ynyzy? zgr byrakty?ynyzy d?nd?nz beni grmez misiniz nasyl zincire vurdu?unuzu? Her ?eyin bir kar?yly?y olmak zorunda mydyr? E?er seviyorsan kar?yndaki de seni sevmeli mi? Sen onu seviyorsun diy

Zoraki Hamam

Annemin bitmek tkenmek bilmeyen ysrarlary zerine hayatymda ilk defa hamama gittik. Ylk izlenimim pe?tamal denen ?eyin sadece filmlerde oldu?uydu. O dev irisi tella?a yaptyrdy?ym kese esnasynda ykardy?ym off-puff seslerinden dolayy kafama tasy geirip, Edepli ses ykar. diyen annem, sen ok ya

Ma Sevdasy

Siz erkeklere soruyorum; Allah a?kyna nedir ?u matan toptan anlady?ynyz? Tamam, anlarym hobiniz olabilir ama yakynymdakinden rnek vereyim; haftada kez haly saha may, hafta sonlary arkada?larla ma izlemeye gitmeler, eve geldi?inde de spor programy izlemeler. Ynanyn ye?il saha ve top grmekten

Ba?arabilir miyiz?

GSM operatrleri, yapmy? olduklary reklmla ve uygulamy? olduklary kampanyalarla biz m?terileri ekiyorlar. Ve sonra hepimizin yskalady?y kampanya detaylaryny okumama yznden bizleri ma?dur ediyorlar. stelik tketici kanunu ve rekabet kuruluna haber verdiklerin de dzenlemi? olduklary kampanyayy

Beyaz tesi

Son zamanlarda Trkemize yeni giren bir deyime takmy? durumdayym; Beyaz Trkler. Bu ne demek? ok glnesi mi yoksa a?lanasy bir durum mu, anlayamadym. Birileri di?erlerini tekile?tiriyor, kafalaryndaki yrkylyk ?eklini modernize mi ediyorlar? Bu Beyaz Trklerden anlatylmak istenilen, olsa olsa b
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 33 Sonraki (Tamamı)