Protesto KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Protesto

Protesto Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Saati 5 Dolara Kiralyk E?

Ukraynada bir ?irket saati 5 dolara kadyn ve erkekler iin geici e? sipari?i yapyyor. Saati 5 dolara, kadyn eli de?mesi gereken bekr erkek evlerine giden kadynlar, temizlikten yemek pi?irmeye, cinsel ihtiya, ama?yr ve bula?yk yykamadan tye kadar her trl hizmeti yapyyor. Erkek i?lerinin s

Bo?dunuz

Bu gn sabahtan beri m?terilerle u?ra?yyorum. Laf anlatmaktan dilim dama?ym kurudu, cahil insana laf anlatmak ne zor ?eymi?. Y? yznden tarty?ma ykty, velhasyl kelam bir ara toplanty odasyndakiler koridora ykty. Aralarynda konu?uyorlar, benim odamyn kapysy da ayk ve dinliyorum. Adamlardan biris

10. Ky

Do?ru syleyeni dokuz kyden kovarlarmy?. Do?rulary sylyorum ve bu sebepten dokuzuncu kyden sonra bile ky ky dola?yyorum ve kovuluyorum. Su bende mi yoksa dilimde mi? Do?ru konu?maya devam edeyim mi yoksa artyk bu son ky olsun diyip bende mi yalancy olayym. Bilemiyorum. Bu istemekle olabilir

Sahte Yzler

De?er verdi?im sevdi?im, her ?eyimi payla?ty?ym, hibir ?eyimi esirgemedi?im, karde?im dedi?im arkada?ym da bana kalkyp yalan sylyorsa inanyn her ?ey bo?tur bu dnyada. Bydke gryorum sahte yzlerini, gerek sandy?ym insancyklaryn. "Hayat kumdan kale yapmaksa deniz kenarynda, dalga hesaby yap

Nereye Gidiyoruz

Efendim helya girerken sa? aya?ynyzla girin. Sol ayakla girerseniz sa? aya?ynyz darylyr. Merdiven altyndan geme sakyn, atlylar kovalar. Efendim bilmem nereni sa? ile yykama sol ile yyka. Peki, solaklar cehennemlik mi? Her ramazan ncesi orulu iken sakyz i?nenir mi, yok ili?kiye girerek oru b

Ytirazym Var!

Ya?cylykla bir yerlere gelenlere ve getirenlere, her trl hatayy yapyp; "ben yapmadym" diyenlere, "kriz" deyip bunun ardyna gizlenerek emekinin hakkyny yiyenlere, her ?eye sahipken ?kretmeyi bilmeyip a?layanlara, lkemiz zerinde oynanan oyunlara, haddini bilmeyenlere, tahammlszlere, sanki koca

Sa?lyk aly?anlary

Merhaba; biz ampul kyrmak, enjeksiyon yapmak, hastalaryn ve yakynlarynyn kaprislerini ekmekten bitap d?m? biare hem?ireleriz. Biz de ya?am sevinci falan kalmady karde?im. ?yle bir baktykta yazylan mesajlara, pek o?u bizimkinden farkly de?il. Byktyk karde?im byktyk. Ya?amdan zevk almyyoruz. Has

yldyrmy?lar

?len aly?veri? iin ar?yya indim. Ynanylmaz bir kalabalyk vardy. Ky?lyk orap ve atky alacaktym. Ma?azaya girdim. Aman yarabbi! O da ne! nmde otuz ki?i her birinin elinde kyrmyzy bir i ama?yry, kasada syra bekliyor. Syra bekledike ben daha bir sinirlendim. O esnada aklymdan milyon tane ?ey ge

Amerika

Tesadfen ke?fetmi? Christopf Kolombus (Kristof Kolomb) Amerikayy. Aslynda Hindistana baharat almak iin yola ykmy? gemiyle. Kyzylderililer ya?yyormu? orada. Yabancylary beyaz tenli ve parlayan zyrhlaryn iinde grnce tanry sanmy?lar. Her ?eylerini payla?my?lar ama beyaz adamlar hep daha fazl

Do?algaz De?il Lksgaz

Do?algaza yapylan zam; ysynma ihtiyacymyzy millete kreltmemize sebep oldu. Ky?yn evimizde iliklerimize kadar ysynamyyor, tam tersi iliklerimize kadar donuyoruz. nk ysy derecesi herkesin evinde olmasy gerekenin altynda. Daha bir-iki hafta ncesine kadar havalaryn mevsim normallerinin stnde
Sayfalar: Önceki 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 33 Sonraki (Tamamı)