Köşe Yazıları KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Köşe Yazıları

Köşe Yazıları Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Bir Tür Erkek Modeline Kısa Bir Bakış

Yine bir gireyim dedim siteye, neler olmu? bakayym dedim, sonra da �Kocamy Anlamyyorum� ba?lykly yazyyy ve yorumlary okudum. Bitirdi?imde g�lmekle a?lamak arasynda kaldym. Hemen bir yorum d�?endim tabi. Ama sonra yazdyklarymy yorum olarak de?il ayry bir yazy olarak sizlerle payla?maya kar

Kadın Olmak!

Ne kadar da zormu? kadyn olmak. Ynsan ?ekilden ?ekile girer mi? Yeter Allah a?kyna! Her kafadan bir ses �ykyyor. En iyisi ba?tan anlatmak... Ben babamyn sevmekten dahi sakyndy?y, hep ?ymartmamak i�in tersledi?i k���k kyzyydym. E kolay my �� o?lundan sonra do?an, ge� gelen minik ky

Sizi Seviyorum

Burayı seviyorum, sizi seviyorum... Ystedi?im zaman gelip, sorgusuz-sualsiz bir ?eyler payla?abilece?im bir yer oldu?unu bilmek �ok g�zel bir ?ey. Zaman geliyor rastgele gezindi?im ?u sayfalarda �yle farkly ?eyler okuyorum ki hayata dair bir ?eyler �?reniyorum. "Vay be b�ylesi de

Çürük Zeminler Gerçek Zamanlar

Ynsanlar aslynda neyin do?ru ya da yanly? oldu?unu gayet iyi biliyorlar. Sadece i?lerine gelmez� Bu g�n k�t� olan yaryn iyi ve hatta tam tersi de olabilir. Bu ?artlary olu?turan insandyr. Do?asy, karakteri ve ya?ama ?eklidir� Ama a?a?yda daha kary?yk bir konuya de?inece?iz. Do?ruyu bulm

Muson Rzgrlary

Nasyl oluyor da bu kadar kary?yk ve anlamsyzisteklerimiz ayny anda bizi ziyaret ediyor... ?u byk aly?-veri? merkezleri bu kary?yk isteklerimizi bildiklerinden her ?eyi satyyorlar. Ya?amak istemedi?imiz a?klar, trl trl dostluklar, sevgililer de yle. Acaba ne istedi?imizi bilmeden bu kadar kys

Ya?ama Sanaty

Ya?am; kendi kurallary olan bir sanattyr. Kurallary ok ayktyr; sizden zgn olmanyzy, retmenizi, faydaly olmanyzy ve daha iyi olana ynelmemizi ister Biz ise do?adan, bize uymasyny, her ?eyi bizim isteklerimize be?enilerimize gre uyarlamasyny bekler, kendi kendimizi kandyryr srekli acy ekeriz

?kr

Kimi insanlar vardyr her ?eyden abucak sykylyr. Hibir ?eye hibir zaman ba?ly kalamaz. Misal daha az nce bir yazy okudum, adam; sykyldym ya?amaktan sykyldym her ?eyden yazmy?... Oysaki ka lke var alyktan kyrylan onlar bile haline ?krederken biz gelmi?iz buraya sykyldyk yazyyoruz. Adil mi

Gelecek Benim!

Son on yylda dnya zerindeki bazy devletlerin sosyal, ekonomik ve siyasi hayatynda byk de?i?iklikler oldu. rne?in Facebook, Amerika-Irak sava?y, AKPnin ba?a gelmesi, Trk toplumunda ba?takiler tarafyndan ya?atylan din smrleri vb. ?eyler... Yyllar geldi geti Ben bunlaryn olaca?yny yyllar

Feminist

Bir mr boyu "feminist" yalanynyn arkasyna sy?ynanlary tanydym; genli?ini bu yalanla rtenleri... A?kyn aptal kyzlaryn i?i oldu?unu, erkeklerin yaradyly? amacynyn kadynlary zmek oldu?unu, hi ?yk olamayaca?yny, a?kyn gerek olmady?yny, a?k romanlarynyn, filmlerinin sama oldu?unu, "onu d?

Ele?tiri

Biraz evvel bir ba?lykta okudum ve yazmadan duramayaca?ym. ok sevgili bir arkada?ymyz Canan Tanyn "En Son Yrekler lr" kitabyny okumu? ve ok etkilenmi?. Canan Tan okuyanlar bilir ki kitap hep ayny olay rgsyle anlatylmy?, bunu anlamak zor de?il zaten. rne?in; Kalbim Seni ok Sevdi, Piraye, v
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25 Sonraki (Tamamı)