Köşe Yazıları KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Köşe Yazıları

Köşe Yazıları Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Zihin Rahatly?y

Ynsano?lu evini ynetir, i?ini ynetir vs. ama kendi zihnini ynetemez. Rahatly?yn veya rahatsyzly?yn zihinde ba?layyp zihinde bitti?ini bilemez. Rahatlyk ve rahatsyzlyklaryny kendi dy?yndaki ki?ilere ve olaylara ba?lar. Kendi dy?ynda sebepler arar. Zihnimiz bilgisayar ekrany gibidir. Zihnim

Bir Yerlerde Byraktyk

Bir yerlerde byraktyk h?gry, tatly bir tebessm etmeyi. Kanady kyryk bir ku?un yaralaryny sarmayy. Anlayabilmeyi kar?ymyzdakini, hatryny sorup, dinlemeyi derdini. Beraber glp, beraber a?lamayy. Gzlerine bakypta derdini okuyabilmeyi. Unuttuk sevgiyi, hatyrlayamadyk kimi zaman! Kaptyrdyk kendim

Gze Almy?

Bir zamanlar birisi varmy?. Bazen mutlu, bazen hznl, bazen sabreden bazen ?kreden, bazen zlen bazen sevinen herkesten biri. Cesaret ona biraz uzakmy?, ama gven ona yakyn. Durum byle olunca d?nm?; en son ne zaman doya doya ocukla?my? da gzlerinin taa ii glm?, ne zaman kendini kanatlar

Kalp Elmasa Benzer

Kalp Elmasa Benzer...Ynsan ruhunun ortasynda ya?ayan yrek typky topra?yn iinden ykarylan, renksiz ve saydam olarak bulunan, ok sert ama kolay kyrylyr bir cevher olan elmasa benzer. Elmas inciden i?lev bakymyndan daha gl oldu?u iin, yre?in akly d?ncenin aklyndan daha keskin. Akylsyz kalp y

Kalemlerimizle Sava?alym

Okuldan yktym eve geliyorum otobsle, bir yazy asmy?lar herkesin grebilece?i bir yere Hyrsyz, yalancy, dolandyrycyya kar?y yry? saat bilmem kata, bilmem ne meydanynda. Birden ok sinirlendim. Hangi cesaret insanlara byle bir?ey yaptyrabiliyor. D?ndm, ok d?ndm... Okulda genel

Synyf Farky

Okullar ayldy?ynda arkada?ym ufak bir i? teklifinde bulundu babasynyn aly?ty?y ?irketin yeni bir projesi iin web sitesi kurulaakmy?. nce fazla zamanym yok diye pek sycak bakmadym "Ki?i ba?y 100 avro verecek" dedi hemen aklyma zel paraly synavlar geldi "BEC (Business English Certifikate) iin n

Zora Kar?y

Ymkansyza kar?y ka defa arpy?tyk ya da arpy?mayy neden hemen unuttuk? Ymkansyzyn en gzel tarafy onu kaybetmeden anla?ylyr; kaybettikten sonra de?il. Ama bilmezsiniz ki siz onu byraktyktan sonra neler ekti?ini? Bilmeden bir k?eye atmy?synyz, yapayalnyz ve tek ba?yna Ona hediye etti?iniz a

El Adamy - El Kyzy

Yapylan istatistiklere gre evliliklerde en byk sorun maddiyat de?il, %80 sizinkiler- bizimkiler tarty?masyndan kaynaklanyyormu?. Sizinkiler iyi, sizinkiler byle yapty, sizinkiler benim hakkymda ?yle sylemi?ler. Bizimkiler sana de?er veriyor. Bizimkiler ok iyi, sizinkiler iyi de?il gib

Onu Sevmek...

Bir insan kendi gnl evinde Allahy nereye koyarsa, Allah da onu oraya koyar. Allahy sevmek; her?eyin Ondan gelip yine Ona dnd?n bilmek, Onun hatryna Onun sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemektir. Seven sevdi?ine sonsuz bir teslimiyet iinde olmaly ki, sevdi?ide onu hi ummadyk yerden r

Ynci Tanesi Akyl

Denizin derinliklerinde gml bir istiridyenin iinde koruma altyna alynmy? etrafyna y?yltylar saan bir inci tanesine benziyor akyl. Bazy midyelerin iinde inci olmasy, bazylarynyn ise bo? olmasy rastlanty de?il bir mesaj aslynda. Aklyn de?erlili?ini srdrebilmesi, d?ncelerimizdeki pozitif ener
Sayfalar: Önceki 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 25 Sonraki (Tamamı)