Köşe Yazıları KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Köşe Yazıları

Köşe Yazıları Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Gzmn Nuru Namaz

Gece sessiz... D?nsenize; herkes uykusunun en tatly deminde ?imdi. Usulca serdiniz seccadenizi; kenaryna gnlnzn gln koydunuz tek Onun grd? "Dnyalyk her ?eyi elimin tersiyle geri eviriyorum" d?ncesiyle, Allah-u Ekber! deyip; alyyorsunuz tekbirinizi. Sanki dnya durdu o an. Kalbi

Canly Bir Kitap

Birtakym ba?ymlylyktan kurtulmayy ba?aramayan insanlara do?a pek bir ?ey ifade etmez fakat mana gz, kalp gz aylmy? olanlara do?a, Allahyn yazdy?y oku oku bitmeyen canly bir kitap gibi gelmektedir Buyurun birlikte d?nelim rne?in bir tohum Tohumdan beklenen byyp geli?mesi ve olgunl

Do?a ve Ynsandan Sezintiler

Do?anyn kanunu ve do?ada bulunan varlyklaryn insanlarla arasynda a?a?y-yukary benzerlikleri vardyr. Bir mantar; kimi zaman ok gzel grnr ama birden zehrini gsteriverir insanlar gibi. Herhangi bir bitki ya da a?a; ekilen tohum filizlenir, byr, kimi zaman bakyldy?ynda gzel bir ?ekilde ye?ille

Ylahi Adalet

Co?rafik ve jeolojik nemi nedeniyle, yany denizlerle evrili dnyanyn medeniyetler anlamynda merkezi sayylan Anadolumun yzyyllar boyunca kana, gzya?yna, ihanete u?ramy? topraklarynda en zor ?ey hkmetmek olmu?tur. Yz yyllarca adilane bir ?ekilde din, dil, yrk ayrymy yapylmadan ynetilen bu

Parmak Yzindeki Kimlik

Tarih boyunca ya?amy? olan ve ?u anda dnya zerinde ya?ayan tm insanlaryn parmak izleri birbirinden farkly. Hatta ayny DNA dizilimine sahip tek yumurta ikizlerinin bile parmak izleri farklydyr birbirinden. O kadar ince bir detay, o kadar ince bir ayrynty ki Buna benzer bir rnek daha verecek olur

Sende Yaz

Bilinmezli?in en bilinen yanydyr yazmak. Bazen bir tutku olur, bazen bir zorunluluk; bazense bo? vakitlerinde karalayyp degi?ik ?ekiller yaptygyn bir ka?yttyr. Hipnoz gibidir yazmak. Ya?arsyn, yazarsyn... Yyllar sonra yazdyklaryna bakmak, yyllar nceki ya?ananlara dnmektir adeta. Yazmak, hayat

Kefenin Cebi Yok ki!

Kimi zaman sebepsiz yere birok kalp kyrylyr, mal, mlk u?runa... Olmadyk szler sylenir, olmadyk ktlkler yapylyr. Ama bazen oluyor ki o kyrylan kalp ya da yapylan ktlklerin hite de?meyece?i anla?ylyyor. o?u insan az miktar bir para da olsa onu alabilmek iin trl trl ?ekillere giriyo

Acaba?

Do?u blgesini hep durumlary zayyf diye biliriz. Her yerde oldu?u gibi orada da fakirler var mutlaka, inkar edemeyiz. Ama byk kysmy fakir diye bilinir. Fakir ya da de?il. Geen ak?am haberlerde ki grnt hite i aycy de?ildi. Maddi durumlaryny bir tarafa byrakyyorum. D?nlerde ve birok yerde

Ula?amazsyn A?k Olur

Ne gzel sylemi? ?yk Veysel de?il mi? ?u sz dikkatli ve sakin bir kafa ile d?nd?mzde inanyn hepimiz bu sz do?rulayaca?yz. Ki?iden ki?iye anlamca de?i?ebilir bu sz. Biz insanlar ula?amayynca ?yk olanlardanyz ya da bir kysmymyz yleyiz. Bir araba sevdalysy, gen ya?larda iken Aman da a

Atatrklk Bu De?ildir

Bir ?eylere fanatiklik derecesinde ba?lanmak, tek do?ru olgunun o oldu?una inanarak benimsemek, onun dy?yndakileri yok saymak ve farkly de?erleri birbirleriyle kar?y kar?yya getirmek ahmaklyktan te bir ?ey de?ildir. Bahsedece?im ?eyler uydurma de?il, e?itli kaynaklardan alynmy? gereklerdir. Cum
Sayfalar: Önceki 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 25 Sonraki (Tamamı)