Köşe Yazıları KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Köşe Yazıları

Köşe Yazıları Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Reelle?irsek Biteriz Biz

Reelle?irsek biteriz biz. Biz payla?arak mutlu olan ki?ileriz. Reelle?irsek biteriz biz. Sevgiyle yazylan payla?ymlary tebrik ederiz. Herkesin bildi?i bir site, herkesin gnderdi?i yorumlar, herkes gibi de?iliz biz. Belki biraz deli dolu, belki biraz suskunuz, ama reelle?irsek biteriz biz. Ye?il tah

Evin Gizli Kahramany "Baba"

Anneler daha n planda grlr ocukla kurulan ileti?imde fakat ocu?un ya?amynda babanyn nemi anneninki kadar fazladyr... Bebeklerde ses algylama yetene?i anne karnynda geli?meye ba?lady?yndan, ocuk babanyn sesini ilk olarak anne karnynda ?reniyor. Do?duktan sonra ise baba ile tany?yyor. Ne kada

Sylemek Ve Yapmak

Sylemek; kimi zaman o kadar kolaydyr ki. o?u zaman birok konu da "Ben bunu yapmam asla!, ya da Ben olsam yapardym/yapmazdym" diyerek, o anda nasyl bir yapyda oluyorsak artyk bilemiyorum Oysaki birok olay kar?ysynda ok kolay konu?abildi?imizin ama o i?i yapmaya gelince konu?mak kadar kolay ol

Zaman

Seni d?nyorum da; benim iin bir muammasyn. Sahi, sen nesin? D?nyorum da beklerken hi gemiyorsun; sanki duruyorsun, sonra gemi?e bakyyorum ve fark ediyorum aslynda su gibi akmy?syn. Bazen de isyan edesim geliyor sana. Tam "Gemesin, bitmesin" diyorum, bir de bakmy?ym geip gitmi?sin. Sen ne

Bu Ne Tela?!

Tm anne ve babalaryn tek hedefi evlatlarynyn ncelikle kendisi, ailesi, evresi ve toplumu iin yararly birey olarak yeti?mesini sa?lamak. Yalnyz bunlar hedeflenirken farkyna varmadan byk yanly?lyklar iinde bulunduklarynyn bilincinde de?iller. Arkada?laryyla, evresiyle kyyaslayarak yary? aty mi

En Gzel Hediye: Fare

Bundan bir ka hafta nce cady ye?enimle bilgisayarymda izgi film izliyorduk. Benim farem baya ya?ly oldu?undan ekranyn zerinde kendili?inden yryor. Bu durum cadyyy rahatsyz etmeye ba?lady. "f hala, Mouseun (faren) niye byle yapyyor ya." diye sylenmeye ba?lady. "O senden bile ya?ly, artyk es

A?k Olsun

Son zamanlarda a?k zerine okudu?um acyly yazylar, bu konuda yazy yazmaya itti beni. Cinsiyet farklyly?y usuz bucaksyz bir ma?ara gibi. Bazy ?eyleri ke?fedelim. Kadynlar ili?kilerini sohbet ederek ilerletiyor. Erkekler ise beraber yapylan etkinlikler sayesinde ba?lanyyorlar. Kadynlar hem anlayy?; h

Dnya Sorunlary

Dnya sorunlaryyla hi ilgilenmiyoruz. Yakyn evremize ?yle bir bakalym: Ege Denizi: Dnyanyn en sorunlu denizi Baty Trakya: Avrupada i?nenen azynlyk haklary Kuzey Yrlanda: Bir etnik ve din milliyetilik sorunu Bask Blgesi: Yspanyada ayrylykylyk sorunu Korsika: niter

Krd?m

Aklyma gelen bazy dnya sorunlaryny syraladym. Me?er ne ok sorunumuz varmy?: Alyk, AIDS, arylar lrse, ay kimin? Bireysel silahlanma, dikkat! sular kesiliyor, hava kirlili?i, ekolojik denge, evsizler, ysynma, beyaz e?ya, iftiler ve tarym, enfeksiyon hastalyklary, insan haklary, insan kaak

Sonsuz A?k

Eskiden dergha ilk defa adym atan Kuran ?rencilerine; ?yk mysyn?diye sorarlardy. E?er de?ilse; Git, ?yk ol, yle gel derlerdi. Mecnunun Leylaya a?ky, hakiki a?ka basamak oldu. Madem yle, bizim de hakiki a?ky bulmamyz iin sevdalanmamyz my gerek? Ya da ?yk oldu?umuz biri varsa, bu a?ky A
Sayfalar: Önceki 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 25 Sonraki (Tamamı)