Köşe Yazıları KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Köşe Yazıları

Köşe Yazıları Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Sabyr

Sabryn ne oldu?una de?inelim istedim bu gn. Neye sabyr deriz, sabretmek nasyl olur; zetle bakalym. Sabyr ncelikle iyi bir huydur. Misal, fkelenmemek sabyrdyr. Beklemek ve mit etmek sabyrdyr. Sevmedi?imiz bir ?eye dayanyyorsak sabrediyoruzdur. Acyya dayanmak ta byle. Oruluyken aly?a dayanyyor

Yalan Dnya

z vatanyndan ayry, gurbet ellerde ya?ayanlara garip denir. Bizler bu dnyada gerekten de garibiz. Ynsanly?yn ilk atasy ilk babasy Hz. Adem ve Havva anamyz cennete ya?adylar. Yediler, itiler, gezdiler, gldler, e?lendiler ve btn gzelli?iyle cennet hayatynyn btn nimetlerini tattylar. Sonra

Yunus (as)

Ninovaly Yunus(AS)u bilirsiniz. Yunus Ybn-i Metta. Keza dillere destan olmu? duasyny da; "Senden ba?ka ilah yoktur, seni tenzih ederim, ben zalimlerden oldum". Peki, bunun bize bir ders ve faydasy olmasy lazym ama ne? yle ya... Kuranda geen her ayet kyyamet kopana dek hkmn srdrecek. Yunusun

Kanaatkr Olalym

Modern dnya, insana kanaat etmeyi unutturmak iin hi mola vermeden aly?yyor. Marketler her gn dolup dolup, bo?alyyor. Bakkallar artyk insanlaryn gznde yok denecek kadar azaldy. Sper marketler, yetmiyormu? gibi hipermarketler ve onlaryn da yerini byk aly?veri? merkezleri almaya ba?lady. Biz

Nurullah Ata Hakkynda

Nurullah Ata ady bana, kendimi bildim bileli hep so?uk gelmi?tir. Daima teki kalmy?, sevememi?imdir. Adyny ilk olarak ortaokul yyllarynda, Trke ?retmenimden duymu?tum.70li yyllarda birok ki?i tarafyndan uyduruka diye vasyflandyrylan dil sadele?tirme gayreti taraftarlarynyn 40li 50li yyll

Aralarda Ya?amak

Ya?am dedi?imiz ne aslynda? Dnyada, lkemizde olup bitenler mi? Kendi ya?adyklarymyz my? Yany ba?ymyzda bir sava? ykty?ynda my, ok sevdi?imiz yakynlarymyzdan birinden ya?am boyu ayryldy?ymyzdan my, lke ekonomisi dzeldi?inde mi, sevdi?imiz birinden vc szler duydu?umuz da my; hangisi daha ne

Trplemeli mi?

Kimisi kendisine rahat batty?yndan ?ikayet eder, kimisi batacak rahat bulamady?yny syler. Ki?i rahatlyktan rahatsyzlyk duyulabilirse, rahatsyzlyktan rahat olmak ta mmkndr belkide. Yyilik nimettir kimileri iin, kimilerine iyi olmak batar. Sessizlik kimilerine yarar, kimilerine de batar. Ne isted

Devletin Maly Derya-Deniz

Sayyn milletvekillerimiz lkemizdeki btn sorunlary hallettikten sonra, kendi kendilerine oturup d?nm?ler. "Bu kadar gzel i?lerden sonra ?yle cukkaly bir emekliyi hak ettik" diyerekten kendi emekliliklerine %50 zam yapyp, emekli maa?laryny 6000 YTL´ye ykseltmeye karar vermi?ler. Gzmz

Yzk Parma?ynyn Hikmeti

Alyansy neden drdnc parma?ymyza takaryz? Bunun farkly ve mantykly bir acyklamasy var. Ba? parmak "aile"ye, i?aret parma?y "karde?lere", orta parmak "kendi ?ahsyna", drdnc parmak "hayat arkada?yna, serce parmak ise,"ocuklara" temsil eder. Ylk nce avularynyzy birbirine bakacak ?ekilde ay

Mani

Kltr bir toplumda geerli olan ve gelenek halinde devam eden dil, duygu, d?nce, inan, sanat ve ya?ayy? ?elerinin tmdr. Kltr toplumsaldyr, tarihseldir. ?renilip ku?aktan ku?a?a aktarylan bir mirastyr. Kltr dokusu szl, yazyly gelene?e, rf ve ananelerimize dayaly zengin bir edebiyat di
Sayfalar: Önceki 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 25 Sonraki (Tamamı)