Köşe Yazıları KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Köşe Yazıları

Köşe Yazıları Kategorisindeki Son Paylaşımlar

nc Sayfa ocuklary

Kimi zaman parklaryn kuytu k?elerinde, kimi zaman mahalle aralarynda, kimi zaman da yol kenarynda kar?yla?my?yzdyr onlarla. Ellerinde uucu madde sykylmy? bir po?et ya da tinerli bir bezle, kendilerinden geercesine nefes aly?laryny grm?zdr ve lanetler ya?dyryp geip gitmi?izdir. Onlarsa nleri

Seviyeli Tv

lkemizde RTK diye bir ?ey var. Neden var? Bilmiyorum. RTKn gereklili?i ve bir mantykly ayklamasy var my? Sanmyyorum. Bir zamanlar reklamlarda ykan ine?in?ut ekerken memeleri grnyor diye ?ikayette bulunan vatanda?y kaale alan bir kurumdan bahsediyoruz, dikkatinizi ekerim. Kafasyna eseni

Glge Etme Ba?ka Yhsan Ystemem

Kadyn zgr mdr? Sormasy bile hata, elbette ki de?ildir. Bir ok ki?iye gre de zgr olmasynyn gere?i yoktur, ve hatta sakyncalydyr. Kimine gre kadynyn zrl? ya?ama hakkyyla synyrlydyr, tabi bu ya?ama hakky da belirli kurallara uyarsanyz vardyr. Hem yeterlidir de. Daha fazlasyny istemekle ne

Kadynyn Anneli?i

Kadyn daha duygusal oldu?u iin ocuk e?itimi ve bytlmesi grevi kadyna verilmi?tir. nk o duygusaldyr. Acyma, sevme yo?unlu?u erkekten daha fazladyr. Erkek ocuk bakycysy olamaz. nk erkekte acyma, sevme, ?efkat daha az yo?unluktadyr. Halbuki ocu?a sevgi, anne sevgisi lazymdyr. Erkek evi dy

Miras

zerinde ok tarty?malar yapylmy? konulardan birisi de miras konusudur. Bu konuyla ilgili sorulardan biri neden erke?e iki hisse, kadyna bir hisse? Cevap; herkesin kyz, erkek karde?i var. Mesela benim iki kyz karde?im var. Evliyim. E?imin bir erkek, kyz karde?i daha var. Babamdan bize miras kalsa

Vardyr ve Olmalydyr

?iddete kar?yyyz! Bu, iki kere iki drt eder gibi biline. Bakyn btn rportajlara "Kadyn dvlmez", "?iddete kar?yyym", "Bugne kadar kimseye tek fiske vurmadym" trnden cevaplar duyarsynyz. Ben ?ahsen kar?y de?ilim, hatta ok severim. Bizim memleketimizde olmady?yna(!) bakmayyn, dnyanyn her yeri

Yapycy Olmak Herkesin Harcy De?il

Bu gn sizlerle ok gzel ve bir o kadar da zmze dnp, benli?imizi sorgulamamyz gerekti?ini hatyrlatacak bir hikayeyi payla?mak istedim. Me?hur bir ressamyn ?rencisi sonunda e?itimini tamamlar. Byk usta ?rencisini u?urlarken kendisine bir tavsiyede de bulunur. Yapty?y resmi ?ehrin meydan

Kadyna Dayak

ncelikle belirtmeliyim ki e?er Efendimiz´in hayatynda e?lerine dayak rne?ine rastlasaydym "Dayak Cennetten ykma" szne ben de katylyrdym. Madem yle Kuran; "nce ikaz edin, uslanmazlarsa yataklarynda yalnyz byrakyn, yine uslanmazlarsa hafife dvn!" fermany ile bize ne anlatyr? Hayalinizd

Big Bang Teorisi (Byk Patlama)

Zaman yoktu, uzay yoktu kysacasy hibir ?ey yoktu evren yaratylmadan nce. Big bang teorisi evrenin syfyr hacminde, sonsuz bo?luktaki bir noktadan gnmzen 14 milyar yyl kadar nce byk patlamayla ba?layan hayaty bizlere anlatyyor. Allahyn evreni yoktan varetti?i gere?inin bilimsel bir kanyty.

Saygy Tedavlden mi Kalkyyor?

a? gere?i her ?ey de?i?ebilir de saygy kavramy de?i?ir mi? Ben nceden saygy olarak nitelendirilen bazy ?eylerin ?u an saygyyla llp llmemesinden bahsetmiyorum. Saygynyn tedavlden kalkmasyndan sz ediyorum. Kendini syrady?y farkly gstermeye aly?an insanlar, saygysyzca etraftaki insanlara s
Sayfalar: Önceki 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 25 Sonraki (Tamamı)