Köşe Yazıları KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Köşe Yazıları

Köşe Yazıları Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Adalet!

Hangi adalet acaba? On ya?ynda toplu tecavze u?ramy? ocu?u "kendi ryzasyyla yapty" deyip ergen sayan my yoksa on yedi ya?yndaki testereli katili "ocuk" deyip cezasyny azaltmaya aly?an my? Biz hangisine gvenece?iz?

Son Zamanlaryn Modasy: Kadyn Cinayetleri

zellikle ?u son zamanlarda hangi yayyn organyny izlesek veya hangi gazeteyi elimize alsak, yine bir yerlerde kadynlara uygulanan vah?eti gryoruz. Sonra makdl hakkynda bilgiler veriliyor, sonrasynda ktil koca polisler arasynda elleri kelepeli gtrlrken, basyn mensuplarynyn katil kocaya sordu

Pencere Kyran

Hayatymyzda de?i?en birok ?ey mevcut. Buna ncelikle kendimizden sz ederek ba?lamamyz mmkn. De?i?ikli?in sebebi belki bizizdir, belki de davrany?larymyz kar?ymyzdaki insany kaybetmemize olanak sa?lamy?tyr. Bu konuyu bencilce yakla?ym ve n yargy ba?ta olmak zere iki ba?lyk altynda toplayabiliri

Nasyl Besleniyoruz?

Ya?ady?ymyz co?rafyada ne kadar sa?lykly besleniyoruz? Sizce satyn aldy?ymyz gydalaryn besin de?erleri, olmasy gereken seviyede mi? Kysa bir rnek vermek gerekirse, yspanakta olmasy gereken demir, bundan on sene ncesine gre %70 daha azmy?. Patateste olmasy gereken magnezyum ve C-vitamini de ay

Hayat Gzel

Her ne olursa olsun, hayat ya?amaya de?er. Mutlu olmak insanlaryn elinde. Her ?eye ra?men mutluyum. Ynsan oldu?um iin, yetinmeyi bildi?im iin mutluyum. Neler geldi, neler geti, ya?ananlara ra?men mutluyum. Ynsan d?meden ayakta kalmanyn de?erini bilemiyor. Hata yapmadan do?ruyu bulamyyor. Onun i

Yalnyzly?ym

Sabah uyanyyorum ve her zaman ki gibi yine ayny gne uyanyyorum. Hatta bazen hafta sonu mu hafta ii mi hi bilmiyorum. O kadar ok sykyldym ki yalnyzlyktan, bu yazyyy bile afakanlar iinde yazyyorum. Tabi bu yazyyy benden ba?ka okuyacak olan birisi olacaksa ba?tan uyarayym afakanlarymyn da birazyny

Biraz Dikkat

Dnyanyn en gzel ?elalelerinden birine sahibiz. Yerkpr ya da Gksu ?elalesi dedin mi hemen hemen herkes bilir. Hem baly?y hem do?al gzelli?iyle bir ba?kadyr burasy Gzel olmasyna gzeldir de bu garip yerin bir de gizemi vardyr. Her yyl mutlaka bir ya da iki can alyr. Her yyl foto?raf ektirmey

Temenna

Eskiler bir ba?kaymy?... Bunu d?ndren bir ok ?ey olmu?tur mutlaka ama benim dikkatimi en son "temenna" dedikleri selamla?ma hareketi ekti. Adyny yeni duydum. Osmanly dneminde insanlar birbirleriyle yolda kar?yla?tyklarynda selamla?yr, huzur, bary? ve esenlik diler, elleriyle de temenna ederler

ingeneler Gn

8 Nisan, Dnya ingeneler Gndr. Bu gnde Nazilerin ingene katliamy lanetlenir aslynda, ama bizde genellikle e?lence biiminde kutlanyr... Nazi Almanyasy dneminde, Avrupada tam bir buuk milyon ingene katledilmi?tir. Tarih nedense ingene katliamyndan pek sz etmez. nk onlaryn dnyayy yne

Karl Marx (1818-1883)

Ba?lyktan da anla?ylaca?y zere niyet ettim; aksakally, nur yzl dede iin felsefesine tezat, kysa cmlelerle bir yazy yazmaya. Bakalym nasyl bir ?ey ykacak ortaya. Umarym kendisini ara?tyrmaya de?er grenlerde ykar aranyzdan. Belli mi olur Dnyaya gelmi?-gemi? kitlelerin en o?unu pe?inden s
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25 Sonraki (Tamamı)