Köşe Yazıları KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Köşe Yazıları

Köşe Yazıları Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Adaletin Temeli

Adalet, sa?lyk ve e?itim kurumlary toplumun temel kurumlardyr. Uygarla?manyn temel gstergesidir. Bu kurumlaryn retti?i hizmetler, toplumun ihtiya duydu?u olmazsa olmazlarydyr. Toplumda hkim olan gr?e gre parasy olan haksyz olsa da mahkeme kapysynda hakly ykmasy mmkndr. rne?in, eli kanly

Bizim Sinemamyz

Gnler ncesinden plan yapmy?syn; mysyrlary patlatyp iece?ini eline aldy?ynyn, ayaklaryny uzatarak film keyfinin hayalini kurmu?sun. O mbarek gn gelmi? ama ne izleyece?ine karar veremiyorsun. O film mi olsun, yok ?u film mi olsun? derken, bakmy?syn ki aradan iki saat gemi?. Film keyfinin "keyf

Zihin Jimnasti?i

Hayal leminde kysa bir tur yapalym Biraz zihnimizi yoralym Bu ak?am iki test ile ykyyorum kar?ynyza. Cevap seenekleri yok, siz ne d?nrseniz do?ru cevap o olacak. Birinci test sorum: A?ustos syca?ynda sahilde bo? bo? dola?yyorsunuz. Sahildeki banklardan birine oturdunuz ve etrafy seyretmeye

Hayatyn Bir Parasy

Bugne kadar yazdy?ym konulara bakynca; hep hayata dair, a?k-me?k ve fedakrlyk zerine yazylar yazmy?ym. Bunlar hayatymyzyn bir blmnn belli bir parasy Peki ya di?er blmn paralary ne olacak? Bazy insanlaryn telaffuz etmekten bile ekindi?i, ayyp, gnah gibi kavramlarla bastyryldy?y bir di?

Benim Bahem

Hepimizin bir bahesi vardyr, nemli olan ona ne ekip yeti?tirdi?inizdir... Y?te benim bahem; Beyaz gllerim: Masumiyeti simgeliyorlar, iimdeki o kk ocu?un o saf merakyyla ayyorlar... Kyrmyzy gllerim: Hayatymda ilk a?kym olan, Allaha olan a?kymy simgeliyorlar, biraz umursamasam hemen sol

Evlilik Hayaty

Evlilik hayatyndaki ki?ilikleri futbol msabakalaryndaki ki?iliklere benzetirim. Futbol kar?yla?malarynda bir may hakem ynetir, bir de yan hakem vardyr. Futbolcusu, teknik direktr, oyunculary vs. Yazacaklarym yalnyzca bir gelin ya da damat iin geerli olmayyp her ikisi iin de geerlidir.

Osmanlyda Harem

Bu aralar popler bir konu ama ilgintir neredeyse hi bilgi yok haremle ilgili. nk mahremiyet kabul edilmi? ve do?ru dzgn kimse grememi? haremleri. Kysaca harem; tek idarecisinin Valide Sultan oldu?u(yani padi?ahyn annesi) kendisine ait, padi?ahyn bile bozamady?y ok kesin ve katy kurallary b

Ey Ynsan!

Sykyntylaryndan ve iinde bulundu?u durumdan bunalan insana hitaben diyor ki yce Yaradan; Biz, insana kaldyramayaca?y ykten fazlasyny vermeyiz... E?er iinde bulundu?un durumdan kurtulacak ve feraha erecek bir yol bulamyyorsan bil ki kendini zayyflatmy?syn demektir. Ynsan bir noktada mutlak aci

Sen

Ynsan bom bo? bir kalple ba?lamady ya?amaya, sevme olgusu yerle?ikti zaten, ama bir yerlerde bir "sen" katyldy hayatyna. Senin katylmasy demek, onun sen harici herkesi syradan, seni zel grmesi demekti. Daha do?rusu kalbine kalbinin zel gelmesiydi. "Sen" tm zamanlara ta?ynabilirdi ve herkes sen(e

Gere?i mi Ystiyorsun?

Gerek yssyzla?maktyr. Gerek, insanyn kendini alyp, yzne so?uk kendini vurmasydyr. Gerek; iindeki sycakly?yn bile, aslynda kendi gerek so?unu kapatmak iin oldu?unu anlamaktyr. Gerekleri mi grmek istiyorsun? Sonuna kadar hazmedebilece?ini mi zannediyorsun? Gere?i duymaya, yani yalnyz kalmay
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25 Sonraki (Tamamı)