Köşe Yazıları KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Köşe Yazıları

Köşe Yazıları Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Yeni Gn

Gne? do?du ykseliyor, ben neden onunla hareket edemiyorum? Y?te bilmecem; ya ok a?yr yklerim var kymyldayamyyorum ya da ok huzurluyum gitmek istemiyorum. Ama gne? kendinden hi dn vermiyor ve yoluna devam ediyor. Acaba ?imdi kalksam onu yakalayabilecek miyim, bilmiyorum. Bildiklerimin de kes

Krallaryn Sava?y

Yardym etmeyece?im, arkamy dnece?im. Hayatymda hi yapmady?ym bu sadistli?i yapaca?ym, i?ledi?im gnahlaryn en by?n i?leyece?im ve sana yol byrakmayaca?ym. Hepsini kapatyp gei? izni tanymayaca?ym. Sava? suu i?leyip esirleri dahi yargylayaca?ym. Ama sava?yn sonundaki tek galibi kyrylan kalpler

Seviyorum Demek ve Sevmek

Enteresan ?ekilde herkes sevdi beni, ama nedense ben sevildi?imi hi hissetmedim. Sevgi kar?yndakinin hissettiklerimidir? Yoksa sana bunu hissettirebilmesi midir? Anlayamady?ym herkes iten ie seviyor. Ancak ben bunu hissedemiyorum, neden sorun ben miyim? A gzl mym? Ynsanlardan duymak istedikl

Birazcyk da Ktden Bahsedelim

Dile gelen hep gzel hep zel ama nerde o hastalykly hayat anlamy... Ben ktlkle sarylmy? bir gencim, zorlama ykmaz tenimde benimle btnle?mi? vebaly d?ncelerim. Ben yayylyrym evrene insanlara ula?yrym. Onlara ne kadar sa?lykly ama ne kadar acynasy ?ey varsa farkynda olmadan yaptyryrym. Ben h

Fedailerin Kalesi; Alamut

Deylemi lehesinde Kartal Yuvasy anlamyna gelen Alamut deyince aklymyza ilk Hasan Sabbah ve fedaileri gelir. Kimine gre kfir, kimine gre maceracy, kimine gre de ?eytan kadar zeki bir insan Hasan Sabbah Ama bir gerek var ki dnya ya iz byrakanlardan. Yranyn Kum ?ehrinde do?mu?, aslen Yemen Y

Mslm Grses

Ba?ly?y grnce eminim ki yznzde hafif kmsemeyle birlikte kyvrak bir tebessm belirdi. Bunu yapan yanylyr ba?tan syleyeyim. Arabeskin gelmi? gemi? en byk markasy. Birok insan iten ie sever ama ne var ki itiraf edemez. Gzel bir ses, muhte?em bir yorum Ynanylmaz do?al glen, kendisini v

Kalp-Mantyk Sava?y: Kararsyzlyk

Hayatymyzyn hemen hemen her a?amasynda bazy kararlar almak zorunda kalyryz. Biz bu kararlary alyrken ya manty?ymyzyn sesini dinleriz ya da kalbimizin sesine kulak veririz. Bazen de hi bir ?ey yapmadan her ?eyin kendili?inden olmasyny bekleriz... Di?er yandan da kaderin a?laryny rmesi var; hi bekl

Dip Not

Renkler ve kelimelerin karde? olabilece?ini sylyor Orhan Pamuk, Benim Adym Kyrmyzyda. Oysa biz renkleri tarty?myyoruz ama kelimeleri tarty?yyoruz. D?nmeden sarf ediyoruz, iyi de olabilir kt de Gldrmek, a?latmak, sz vermek, yaralamak, acytmak, umut vermek, umut sndrmek ve yalan sylemek

Hayaller, Kyryklary ve Ben

Ben hayal kurmam, hedef koyarym; ady stnde "hayal" gerekle?mez. Bunu der bunu bilirdim yeni bir ?ey daha ?retti bana hayat. Ula?amady?ym hedefim ve gerekle?tiremedi?im ?eyler "hayal" oldu. Biraz pozitif d?nmek iin "hayal" kavramyny kendim iin dzenlemek geldi iimden. Artyk benim iin "

Toplumda Kadyn Olmak

Pek Trk filmi izlemem ama TVde eski Trk filmlerinden biri gzme ili?ti. Konusu yine fedakrlyk yapmasy gereken bir kadyn ve ya?adyklaryydy Filmin sonunda her zamanki gibi kafamda birok soru i?areti olu?tu. Neden filmlerde ve reel ya?antymyzda hep kadynlar fedakrlyk yapmaktalar? Atalarymyz ned
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25 Sonraki (Tamamı)