Köşe Yazıları KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Köşe Yazıları

Köşe Yazıları Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Yki Yyl Kala

Yeni bir dnem, yeni yzler, yeni hocalar... ?uana kadar sitede ya?ytym ya da benden k?n gremedim... Benim aymdan farkly bir yazy yazmak istedim... Aslynda hazyrym yeni dneme fakat ne biliyim i?te... Sanki yarym kalan ?eyler var hla... 2 yylym kaldy synava, aslynda ok az var, herkes ne

zgr Kadynlar

Gnmz kadynlarynyn bu gnlerde bula?ycy hastaly?y yalnyzlyk. Yalnyzly?yn ady son zamanlarda "zgrlk" oldu... zgrl?mz kaybetmemek adyna evlili?e sycak bakmyyor "bekarlyk sultanlyktyr" szn dilimize doluyoruz. Acaba kendimizimi kandyryyoruz yoksa iten ie sycak bir yuvanyn gizli hayalinim

Altyn Fyrsatlar

Sizce hayat hep fyrsatlary nmze mi sunacak? Yoksa fyrsatlary bizler mi yaratmalyyyz? Bence ola?anst fyrsatlaryn nmze gelmesini beklemeyip, sadece yapmayy amalayyn. Typky George Stephenson´un ilk buharly lokomatifi bir para tebe?irle madende ki kmr vagonlarynyn zerinde aly?ara

G Yetene Kadar

Belki de insan seviyor, seviyor seviyor. Ve yle bir an geliyor ki; sevgi iin ilgi ve alakayy esas alma kysmyny gei?tiriveriyor. Sevgi da?arcy?y klyor, sevmeye doyuyor. O an i?te belki ele?tirmeye ba?lyyor. Hata aryyor, kusur aryyor. Grmedi?i ?eyleri gryor. Batmayan ?eyler yeni yeni batyyor

Kalypla?my? Hayatlar

Ynsan kendi hayatyny ya?ar evet, ama insanyn hayatynda ki bazy etkenler insan hayatyny en etkili derece de etkiler. Kimi zaman insan iinden geldi?i gibi ya?asa da bir yerlerde o ya?am tarzy tak diye kilitleniverir. Ynsan hayatyndaki ba?ka etkenler bunu engeller. Hayatymyzda yer alan bazy etkenler b

Y?i ile Evlenmek

Bir ka gn nce aly?yrken ok sinirlendim ve m?terilerin olmady?y bir anda patladym. Y? arkada?ym "Guelacti ne yapabilirsin ki? Bu senin i?in." dedi. Tabi ben daha da ok sinirlendim ve dayanamadym. "Sonbaharda yokum artyk byrakyyorum, burada aly?aca?ym diye sinir hastasy olamam!" dedim. Duydu?

Engelli Synavy

Engelli synavy 4 Temmuz 2010 yylynda Trkiye genelinde yapylacak. Benim anlamady?ym yyllarca Trkiyede kamu kurulu?larynda o kadar engelli ayk varken neden bu zamana kadar, devletin hibir kurumu bunu grsel ve i?itsel medyaya yansytmady? Biz di?er normal insanlardan ayrycalyk istemiyoruz, ya da f

Matild Manukyan: Kirli Bir Servetin Syrry

Kadyn 1914de do?mu?, 2001de inanylmaz bir servetin sahibi olarak da lm?. Sayysyz kere vergi rekortmeni olmu?, nemli ki?ilerle syky fyky ili?kiler geli?tirmi?. Kk kyzlary aly?tyrmakla sulanmy? ve adalet bakanly?yna kiralady?y adliyede yargylanmy?, takipsizlik kararyyla bu sulama d?m?.

Hayat Zor

E?er hayat bizim iin foto?raflardan olu?uyorsa ?anslyyyz demektir, derinli?ine d?nmemize gerek yok o zaman. nk grd?mz sadece bir enstantanedir ve bizim iin herhangi bir derinli?i yoktur. Dz bir kesittir bize grnen. Yyi bir foto?raf ya da berbat bir foto?raf deriz ve i?imiz biter. Oysa

Ermeni Tasarysy

Amerika Temsilciler Meclisi her sene oldu?u gibi bu senede irkin yzn gsterdi ve 1915 olaylaryny soy kyrym olarak kabul etti. Kimdir bu Amerika, bizim dostumuz mu? Ba?kalary ne d?nr bilemem ama bence dostumuz de?il. Bunu bir kez daha ayka sergilediler aslynda. Asyl soy kyrymy aleni olarak
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25 Sonraki (Tamamı)