Köşe Yazıları KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Köşe Yazıları

Köşe Yazıları Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Hani Bencil Olacaktym?

Bundan yakla?yk bir ay nce kendime sz verdim. Artyk bencil olacaktym, kendimi d?necektim samalamayacaktym. Kendimden kayp, kendi hayatyma seyirci kalmayacaktym. Sonuta Her ?ey herkes gelip geiyordu, geride yalnyz kalan ise bir tek ben oluyordum. Abim demi?ti; "Adil ol!", evet derin bir nef

Alevi-Snni Meydan Muharebesi

Efendim, Alevilikle Snnilik ayrymy fi tarihinden bu yana nice eki?melerin, so?uk sava?laryn hatta gizli kyyymlaryn ba?ynda yer almy?, birok siyasi partinin ykar oda?y olmu?, karde?i karde?e kyrdyran en byk silah olarak provokatr zihniyetlerce kullanylagelmi?tir. Ben Snniyim. Yani Alevil

A?k Suya D?t!

Dilimi ll eyledi?imden beri iimdekileri anlatmanyn yollaryny aradym durdum. Bundan yyllar ncesi bir a?kla ll olan dilim grevini yre?ime vermi?ti. Yrekte birikti sevdanyn ate?. Yakty kl eyledi... Kllerim bir tekne suya d?t ?imdilerde. Duygularymyn her biri bir renk aldy kendince. Korkula

Lider lke

Siz lkemizin iinde oldu?u konumdan memnun musunuz? Trkiye dnya lideri olsun ister misiniz? Evet Trkiye lider lke olabilir ama sen istersen olacak! Ystemezsen bak etrafymyzda olanlara ; Irak, Filistin, Karaba?, Bosna, eenistan, Grcistan, Kybrys, daha ok var, hangisini sayayym? Saymakla bitm

Neyin Kltrn ?reniyorsun Abu Dhabi?

Abu Dhabi; Dubai yakynlarynda Mslman bir Arap lkesi. Dn ak?am Fransyz programynda izliyoruz. Abu Dhabide Paris niversitesi var. niversite de Fransyz kltrn ?reniyor o lkede bulunan Araplar. Ayryca, Fransyz ?retmene lks ve sosyete olan bir dairede yksek miktarda cret dyorlar. Yyi-g

?ener ?en

Bizim ku?ak onun filmleri ile byd. Belki kyrk kere izlemi?izdir ayny filmini. Syleyece?i replikleri bile ezbere biliriz. Ve hala da o filmler izlenme rekorlary kyryyor. Glmeyi ?reten adam desem abartmy? olmam sanyrym. Hababam synyfyndan, Kabadayy ya kadar izlemedi?im filmi yok. Tiplemeleri a

Ayryntylar-1

Kim ne derse desin meselelerin halli, anla?mazlyklaryn zm yada anla?manyn yegne yolu konu?madyr. Benim anlatmak istedi?im ise konu?abilmek iin kk ayryntylary hatyrlatmak olacak. "Bedevilere galebe; zor kullanmak ise, medenilere galebe; ikna iledir". Madem bedevi zamanynda de?iliz cebri ya

eli?kiler ve Tuhaflyklar Dnyasy

Dinleri, dilleri, yrklary farkly milyarlarca insan do?udan batyya, gneyden kuzeye milyonlarca kilometrekarelik bir dnyada ya?yyor. Dnyanyn bir yznde gecenin kmesiyle birlikte kimi insanlar tatly ryalara dalarken, kimileri bir gz ayk diken stnde yatyyorlar. Di?er yznde gne?in do?

Bir Bu Eksikti!

ocuklara okulda cinsel konularda ders verilecekmi?. Allah a?kyna bu dersi kim nasyl verecek? Okurken gzlerime inanamadym, samalyk bu. Ba?ka ders mi yok? zgr Avrupa olma yolunda myyyz yoksa Avrupa´nyn byraktyklaryny my topluyoruz?

400 Yyllyk Garanti

Bir Mimar Sinan eseri olan ?ehzadeba?y Camiinin 1990ly yyllarda yapylan resterasyon aly?malaryyla ilgili bir yetkili ya?ady?y olayy bakyn nasyl anlatyyor; Cami bahesini evreleyen havale duvarynda bulunan kapylaryn zerindeki kemerleri olu?turan ta?larda yer yer rmeler vardy. Restorasyon prog
Sayfalar: Önceki 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 25 Sonraki (Tamamı)