Pişmanlık KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Pişmanlık

Pişmanlık Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Ah Şu Çenem!

Bir müdürümüz var. Bol muhabbetli, esprili, iyi bir insan. Kyrk yyldyr tanyyormu? gibi cana yakyndyr. Ge�en g�n mesai sonrasy yorgun argyn konuyu nasyl d�nd�r�p dola?tyrmy?ym anlamadym ama laf arasynda ben �enemi tutamayyp koskoca m�d�re "Sizin yanaklarynyz da

Yanly? Seimler

ok pi?manym. Tam bu ki?i hayatymda olacak insan derken hemen kaybediyorum onu. Ben nerde yanly? yapyyorum, bilmiyorum. Hep yanly? ki?ileri buluyorum, hemen kaptyryyorum kendimi. Sonra da terk ediliyorum. ?u an kendimi kullanylmy? hissediyorum. Beni seveni ben sevemiyorum, benim sevdi?im de beni sev

Durum Vahim

bir arkada? link atmy?ty bu siteyi yazysy iin bende baktym baya gzel site ye olup bi?e yazmak istedim . benim durum cok fena vahim..!18 Ya?yndaydym 6 Ya?ynda ilkez .Rizespor Mayna giti?im gn o takyma tutuldum Fenerbahce vb gibi takymlary tutamadym hep rizespor da rizespor ?imdi ylebi

ok Yalnyzym

Bu aralar ok yalnyzym. Lise bitti, niversite synavlarynda da iyi bir yer tutturamadym. Ailemle srekli kavga ediyorum. Bir sene okul hayatyma ara vermi?tim. ?imdi yeniden dersaneye gitmeye karar verdim ve bu yzden srekli tarty?yyoruz ailemle. Hayatymdaysa kimse yok ve ben kendimi ok yalnyz hiss

Seni Tarihten Sildim

Senin beni zece?ini bile bile dzelir diye her defasynda seni yeniden sevdi?im iin pi?manym. Senle bu hayaty payla?ty?ym iin ve hala seni hayatymdan ykaramady?ym iin kendime o kadar kyzgynym ki... Bu kyzgynlyk bana neler yaptyryr bilmiyorum ama artyk ?unu biliyorum; kalbimde sen yokken daha

Anlayamady?ym ?ekilde Pi?manym

Yapty?ym ya da yapamady?ym ?eylerden dolayy, hayatymyn her anynda hep pi?manlyk duydum. Byle olmasyny istemiyordum tabi ama bu bizim elimizde mi? Hatalardan dolayy my, yoksa gerekten olmam gerekti?i iin mi pi?man olmalyydym? Suum var myydy? Neden ben? diye birok kez kendime sormu?umdur. B

Zamansyz Mutlulu?un Bedeli

Her ?ey geti?imiz yyl ba?yma geldi. Hayatym yeni yeni dzene girmeye ba?lamy?ty ve ben yeniden sevmeyi ok istedi?im bir vakit onunla tany?my?tym. Onu sevmemem iin ortada hi bir neden yoktu. Hatta sevmem iin birok sebep oldu?unu d?nyordum. Tam istedi?im gibi bir insandy Her neyse, biz s

Pi?manlyk

Selam arkada?lar, ben Nisa. Sevdi?imden ailem iin ayryldym. ?imdi ise neden byle yaptym diyor, pi?manlyk duyuyor ve acy ekiyorum. ok pi?manym, bunu anlatamam. Ke?ke sevdi?imin yanynda olabilsem ama bu mmkn de?il...

Dnlmeyen A?klarym

Ylk ba?ta sana ok ho? bir duygu verir. Daha sonar acysyny yava?tan anlamaya ba?larsyn. nce her duydu?un ?arkyda iinden bir of! ekmek gelir. Daha sonra a?lamaya ba?larsyn geceleri. Dua etmeye daha do?rusu Allaha yalvarmaya ba?larsyn. nne gelene yalnyzly?yny anlatyrsyn. Yin iine sy?maz,

Yanly? Seimler

Seimlerimizin do?ru ya da yalny? olduklaryny anynda anlayabilsek hayat ok gzel olurdu. Pi?manlyklar olmadan, tercihlerimiz o?u kez farketmesek de hayatymyzy byk lde etkiliyor. Bazen hayallerimizden vazgeti?imizin farkyna varmyyoruz... Ke?ke zamany geriye alabilsek...
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 Sonraki (Tamamı)