Pişmanlık KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Pişmanlık

Pişmanlık Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Ah Şu Çenem!

Bir müdürümüz var. Bol muhabbetli, esprili, iyi bir insan. Kyrk yyldyr tanyyormu? gibi cana yakyndyr. Ge�en g�n mesai sonrasy yorgun argyn konuyu nasyl d�nd�r�p dola?tyrmy?ym anlamadym ama laf arasynda ben �enemi tutamayyp koskoca m�d�re "Sizin yanaklarynyz da

Yanly? Seimler

ok pi?manym. Tam bu ki?i hayatymda olacak insan derken hemen kaybediyorum onu. Ben nerde yanly? yapyyorum, bilmiyorum. Hep yanly? ki?ileri buluyorum, hemen kaptyryyorum kendimi. Sonra da terk ediliyorum. ?u an kendimi kullanylmy? hissediyorum. Beni seveni ben sevemiyorum, benim sevdi?im de beni sev

Durum Vahim

bir arkada? link atmy?ty bu siteyi yazysy iin bende baktym baya gzel site ye olup bi?e yazmak istedim . benim durum cok fena vahim..!18 Ya?yndaydym 6 Ya?ynda ilkez .Rizespor Mayna giti?im gn o takyma tutuldum Fenerbahce vb gibi takymlary tutamadym hep rizespor da rizespor ?imdi ylebi

ok Yalnyzym

Bu aralar ok yalnyzym. Lise bitti, niversite synavlarynda da iyi bir yer tutturamadym. Ailemle srekli kavga ediyorum. Bir sene okul hayatyma ara vermi?tim. ?imdi yeniden dersaneye gitmeye karar verdim ve bu yzden srekli tarty?yyoruz ailemle. Hayatymdaysa kimse yok ve ben kendimi ok yalnyz hiss

Seni Tarihten Sildim

Senin beni zece?ini bile bile dzelir diye her defasynda seni yeniden sevdi?im iin pi?manym. Senle bu hayaty payla?ty?ym iin ve hala seni hayatymdan ykaramady?ym iin kendime o kadar kyzgynym ki... Bu kyzgynlyk bana neler yaptyryr bilmiyorum ama artyk ?unu biliyorum; kalbimde sen yokken daha

Anlayamady?ym ?ekilde Pi?manym

Yapty?ym ya da yapamady?ym ?eylerden dolayy, hayatymyn her anynda hep pi?manlyk duydum. Byle olmasyny istemiyordum tabi ama bu bizim elimizde mi? Hatalardan dolayy my, yoksa gerekten olmam gerekti?i iin mi pi?man olmalyydym? Suum var myydy? Neden ben? diye birok kez kendime sormu?umdur. B

Zamansyz Mutlulu?un Bedeli

Her ?ey geti?imiz yyl ba?yma geldi. Hayatym yeni yeni dzene girmeye ba?lamy?ty ve ben yeniden sevmeyi ok istedi?im bir vakit onunla tany?my?tym. Onu sevmemem iin ortada hi bir neden yoktu. Hatta sevmem iin birok sebep oldu?unu d?nyordum. Tam istedi?im gibi bir insandy Her neyse, biz s

Pi?manlyk

Selam arkada?lar, ben Nisa. Sevdi?imden ailem iin ayryldym. ?imdi ise neden byle yaptym diyor, pi?manlyk duyuyor ve acy ekiyorum. ok pi?manym, bunu anlatamam. Ke?ke sevdi?imin yanynda olabilsem ama bu mmkn de?il...

Dnlmeyen A?klarym

Ylk ba?ta sana ok ho? bir duygu verir. Daha sonar acysyny yava?tan anlamaya ba?larsyn. nce her duydu?un ?arkyda iinden bir of! ekmek gelir. Daha sonra a?lamaya ba?larsyn geceleri. Dua etmeye daha do?rusu Allaha yalvarmaya ba?larsyn. nne gelene yalnyzly?yny anlatyrsyn. Yin iine sy?maz,

Yanly? Seimler

Seimlerimizin do?ru ya da yalny? olduklaryny anynda anlayabilsek hayat ok gzel olurdu. Pi?manlyklar olmadan, tercihlerimiz o?u kez farketmesek de hayatymyzy byk lde etkiliyor. Bazen hayallerimizden vazgeti?imizin farkyna varmyyoruz... Ke?ke zamany geriye alabilsek...

Ke?ke Ynanmasaydym

Yki- yyl nce birini sevdim. Syrf onunla ykabilmek iin beni sevenleri kyrdym. Onlar bana ykma teklifi ettike ben reddettim. ?imdi onlary reddetti?im iin ok pi?manym. nk onlara tercih etti?im insan en yakyn arkada?ymla ykty. Hem de benden habersiz Ben onu yle ok seviyordum ki onun

mr Dedi?iniz ?u Andyr

Bekrken ok hareketli ya?ayan biriydim. O deli dolu gnlerim hep heyecan doluydu. ?imdi ise evliyim, bir de kyzym var. Arkama dnp bakty?ymda o kadar bo? ve anlamsyz ya?amy?ym ki her?eyi... Sevgiyi hak etmeyene sevgi, de?eri hak etmeyene de?er, daha hangi birini sayayym ki... ?u anda gemi?imde ya

Sevgiliye Ythafen

Af dilesem affeder misin bilmem. Ben herkesi affettim sen de beni affet. Ystedi?in sadece mutluluktu, benden sevgiden ba?ka bir ?ey istemedin, hep yetinmesini bildin. Ama ben de?er kyymet bilmedim. ?imdi her gn, her secdede, her bana iten baky?yn aklyma geldi?inde a?lasam da bo?. Geen gnler geri

Pi?manym ama Mutluyum

Stten ykmy? ak ka?yk de?ilim, hi birimiz de?iliz Ufak ya da byk hatalarym var. Hatalarym iin pi?man ama bana kazandyrdyklary ufuklar iin mutluyum. Pi?manly?yn verdi?i olgunluk ve insanlaryn gerek anlamda insan oldu?unu, hata yapabileceklerini, birok kez hata yapsa da her zaman affedilmesi

Anlayamyyorum, Anlatamyyorum

Arkada?lar ben internette bir ok arkada? edindim ama mutlu olamadym. Umudum var ama olmady, adymyn Umut olmasyna ra?men mutsuzum. Bana inanmayacaksynyz belki ama gerekten benim hi arkada?ym yok. Arkada? grnenler ya param iin takylan, yada sokakta grnce bula?an tipler. Neden diye soracak olur

Anlatmak Bile Zor...

Ben de ok pi?man oldum hayatymda. En ok de?er verdi?im insana kar?y hata yaptym... Aslynda o benim iin ok de?erli biri, ama ben onun hi istemedi?i, yanymda grmeye dahi tahamml edemedi?i birine a?yk olmu?tum... Zaman getike bu d?ncemin ne kadar sama oldu?unu ve bana hi yaky?mady?yny anla

Pi?manlyklara Son

Eski sevgililerimin biro?una haksyzlyk yapty?ymy d?nyorum. o?u zaman hatayy ?yk oldu?um insana yklyorum Ayry ayry herkesten bir para intikam aldym. Ama artyk intikam almayy byrak, gzel vakit geirebilece?im bir sevgilim bile yok. nk ben bunu hak ediyorum. Bundan sonra daha dikkatli ya?

Beni Affet

Lise yyllarymda ok samimi oldu?um syrda?ym, bir arkada?ym vardy. Her ?eyimi onunla payla?yrdym. O da benden hi bir ?eyini gizlemezdi. Bizim okulda okuyan kom?umuzun o?lu ile arasyny yapmamy ok istedi. O kadar ysrar ediyordu ki ben de telefonunu verdim. nce telefon arkada?y, daha sonra sevgili ol

Pi?manlyklar Serisi

Deliler gibi sevmeme ra?men, ba?kalary yznden sevdi?imle evlenmedi?im iin On alty yyl gemesine ra?men onu unutamady?ym iin Onu ve kendimi bu yyllar iinde mutsuzlu?a mahkm etti?im iin Bir daha da kimseyi sevemedi?im, kimseyi hayatyma sokmady?ym iin ok ok pi?manym.

Pi?manym

Hayatymy hibir zaman ya?yma gre ya?amadym. Hep nden gittim, hep merak ettim Ya?ymdan, boyumdan byk i?ler yaptym. Her ?eye ok erken sahip oldum. Hibir ?eyi ya?anmasy gereken ya?ta ya?amadym. ?uan bo?luktayym ve yapacak hibir ?ey yok. Ke?ke aly?yp para kazanmak yerine, oyuncaklarymla oy

Pi?manlyk ve Hzn

Bundan bir yyl nce biriyle tany?tym. Bir yyl boyunca beni ilgi ve sevgi ba?ymlysy yapty. Ben de onu sevmeye ba?ladym, gnlerim ok gzel geti. Onunla synyrly ?ekilde sevi?mi?tik. Sonralary o uzakla?ty ve gitti. Sizce ya?ady?ymdan pi?man olmaly myyym? Onu kaybetti?ime de?il yaptyklaryma zlyorum.

Ah Bu Akylsyz Ba?ym

Yine ayny son ve yine zlen ben oldum. Sekiz senedir hayatyma girip ykan beni de kendisi gibi dengesizle?tiren o adam tarafyndan yine kandyryldym. Ortada hi bir ?ey yokken istemiyorum deyip bitirdi. Tabi kendimi bu durumda kullanylmy? hissediyorum. Gr?elim tekrar ba?layalym deyip yalvaran k

Genlik ve Pi?manlyklar

Syrf bilgisayar mhendisi olabilmek iin Karabk niversitesini yazdy?ym iin ok pi?manym. Genlik, insanyn en gzel dnemidir diye tahmin ediyorum ve benim bu dnemi bu kk ?ehirde geirme ihtimalim var. Yanly? tercih yapan tecrbeli bir ahmak oldu?um iin daha zeki arkada?lara kk bir neri

Bir ?ans

Benim yyllarym kimde? Aylarda de?il, gnlerde de?il, saatlerde de?il. Sende hi de?il... Kk zayyf bir a?acym ben, her rzgarda kknden ykar yykylyrym yollarda, gcm geri verseler, dnyayy yerle bir ederdim. "Kim ya?arsa ya?asyn kimse umrumda de?il" derdim. fkem byk, kinim byk, ama vicdany

Bundan Ybaret

Ben insanlary bencil gryorum ya da kimseyi deli gibi sevmedi?imden byleyim. Seviyeli ili?kilerim olsa da hepsinin sonu ayny oldu, sadece ki?iye duyulan arzudan ibaret... Bu yzden hayatyma soktu?um, onlara izin verdi?im onlary mutlu etmek iin beraber oldu?um iin tm erkeklerden, tm ya?ananlard

Kararsyz ve Mutsuzum

ok kararsyzym ok. yyl nce biriyle tany?tym, kusursuz giden bir ili?kimiz vardy. Herkes ke?ke siz gibi olsak bizde derdi. Kavgasyz ve sorunsuzdu her ?ey. Ama bir buuk yyl nce benim yurt dy?yna ykaca?ym kesinle?ti. E?itimim iin gitmem gerekti?ini d?nyordum. Ama sonra her ?ey o kadar zor

?imdilerdeyim

Islak bir gece daha, co?maktayym yine. Ama de?il bu sefer nedenim belli. So?uk de?il buralary nedense, ?tmyor beni, araya giren mesafeler mi dersin? Silini?in mi? Bitiri?in mi? Bitirmek isteyi?im mi? Ya da lm bu olsa gerek! Hissetmiyorum bir ylyk iklim kalbimde, hyrynym her anym kavga etmekle

Fazla Merak

Annemle sohbet ediyorduk, anneme her zaman ok merak etti?im do?umumu sordum. Bana do?umumu anlatty, merakymyn tamamen gitmesi iin de ellerimi ba?layyp beni bir gzel emzirmi?ti. Bu emzirme olayy, merakymdan pi?man olmama yetmi?ti de artmy?ty bile.

Sevgisizlik zerine

?yk olana kadardyr her ?ey, karaktersiz be? para etmez birine ?yk olursun, de?erini bilmez gider seni aldatyr... Affetmezsin ama bir sene gese de yine de unutamazsyn... Y?te yle aptalca bir durum iindeyim ki ve iimden geen tek ?ey; onu tanydy?ym gne lanet etmek.

Duygularym Peri?an

Trkeyi o kadar yanly? kullanyyorum ki bu eksikli?imin boyutu sevdiklerimi kyrmaya varacak kadar byyebiliyor. yle ki daha bugn birini, canymdan ok sevdi?im ki?iyi kyrdym. Ama istemeden Trkeyi hataly kullanmaktan, kendimi do?ru ifade edememekten onu zdm. Evet, tek sebep dzgn ve anla?ylyr

Pi?manlyk ve Korkularym

Kendi tercihlerimle, kendi elimde mahvetti?im hayatymyn ve dn? olmayan yollaryn pi?manly?yny ya?yyorum. Evliyim, hem de ok sevdi?im ama hi anla?amady?ym bir adamla. Artyk bir mr onunla ya?amak zorundayym... ocuk sahibi olmak istiyorum. Hayatta en ok istedi?im ?ey ama o bile beni korkutu

Beni Affet

Allahym nasyl yapabildim bunu sevdi?ime? Ben bu kadar kt bir insan olamam. Allahym affet beni, affet Allahym. Canym sevdi?im, biricik szlm affet beni. Sana bunu asla syleyemeyece?im belki ama ok pi?manym, ?eytana uydum a?kym. Seni her ?eyden daha ok seviyorum affet beni. Sana bu yaptyk

Gelmez Olaydym!

Patronum seminer iin ?ehir dy?yna ykty. Fyrsat bu fyrsat bende di?er arkada?lara bu gn gelmeyece?imi, ?ahsi i?lerim oldu?unu, idare etmelerini syledim dn. Fakat bazy evraklary i? yerimde unuttu?um iin i?e gelmek zorunda kaldym. Evraklarymy alyp tekrar ykycaktym. Ofisimiz dubleks, anahtarla i

Karde? Geliyormu?!

Arkada?lar iki gndr yer demiyim gk temiyim bilmiyorum. Dn sabah annemin hamile oldu?u haberiyle sarsyldyk. ?oktayym hala. Herkes seviniyor, bense iki gndr a?lyyorum. Temmuz ayynda d?nm var ve annemin hamile olmasyny kabullenemiyorum. Ben karde? istemiyorum. Allaha da kar?yda gelmek istemiy

Yim Acyyor

Pi?manym, hastaneye gitti?in halde hem de sonular iin bana haber ver, ne olmu? bitmi? ?reneyim diye sana mesaj atty?ym halde, ysrar edip aramady?ym iin. Pi?manym bir kere arayyp saat 13.42, gzel bir haber alacaksyn olayy gibi seni arayyp, me?gule verdi?inde tekrar ysrar edip aramady?ym iin.

lesiye Pi?manym

Ka gndr yre?im kendini ldryor ve beynim uyu?uk. Yhanet etmi? gibiyim tm duygulara oysa ilk de?ildi bu yapty?ym, kendi gzmde hata. Pazar gn uyandym sahilde, sensiz geldim uzun zaman sonra ilk defa, saat 5 gibi gz kapaklarym aralandy ve kalbim yerinde ykacak gibi yldyrmy?ty. Her zerrem

Affet Beni Arkada?!

Bilirsin affetmek gibi bir ba?ka byklk yoktur. Ben de bir hata yaptym ve affyna sy?ynyyorum. Affet ltfen beni! Dostluk kolay kurulur ama devam ettirmek zordur. Bugn kyrdym seni. Ama inan istemeden oldu. Bu nedenle senden ok, ok zr dilerim. Beyaz bir gvercin yolluyorum sana bu mesajla b

En Nazlymyz..

Hayat bizlere hergn ba?ka bir?eyler sunuyor. Kimi zaman gzel, kimi zaman sa kt. Ben kuzenim Ekremin hastalygyndan sonra bunalyma girdim. lmn ba? ucumuzda oldu?unu ve her an bize de gelebilece?ini, ahiretimiz iin bir?eyler yapmak zorunda oldu?umuzu anladym. Herseyi bilip de rabbimizin emrini

De?di mi?

Hayatymyz planlar kurmakla geiyor,oysa hayat pek o?unu uygulayamayacak kadar kysa. Tezatlarla dolu bir dnyada ya?yyoruz; pek ok ?ey bir birine pamuk ipli?iyle ba?lanmy? ?ekilde. Bize ok uzak gelen bir durum, bakmy?synyz ki ok kysa bir zaman sonra ba?ymyzda bitivermi?. Asla olmaz deyip yaky?ty

Aldatmanyn ?ekli

Aldatmanyn ?ekli-?emli olur mu olmaz my bilinmez ama ne var ki gnmzde bazy aldatma unsurlary var ki bunlara kaamak denilip geilmekte. rne?in; biri ile ciddi bir birlikteli?iniz var. Aranyzda ya?anan ufak bir problem sonucu kslk oldu?unda, ?eytana uyup gn birlik biri ile birlikte olursa

Geri Verin Ne Olur!

?u an szle?meli i?i olarak aly?yyorum. Szde tatil yapmaya bodruma gittim hafta sonu. Be hey saf tatil senin neyine? Cebimdeki 400 YTL, 2 gn gitti ancak. Oysa bu para benim maa?ymyn yarysy, ay dedi?in 1 veya 2 lira, otel desen ona gre, dayanamadym dndm geldim. Bir daha dnyaya gelirsem

zr Dilerim

Gnlerdir bu konu zerinde birok yazy yayynlandy ve ben de dhil buradaki yeler, yapylmamasy gereken bir ?ey oldu?unu belirttik. Ama ben yaptym, kalbini kyrdym. Sonrasynda pi?manlyk, sululuk ve burukluk iinde bir ruh hali byrakty yapty?ym. Elbette ama kalbini kyrmak de?ildi fakat szler a?yzdan

Byktym

Byktym bu hayattan. Okulumdan, sevgilimden, arkada?larymdan... Ya?amak istemiyorum; kimsenin beni sevdi?ine, bana de?er verdi?ine inanmyyorum. Mutluyum, seviyorum diyerek kendimi kandyrmy?ym. Dn?m yok, ellerim kollarym ba?ly, dayanacak gcm tkendi artyk. Ailem beni istemiyor, hissediyorum. Kalp

Y?lettim, Pi?manym!

Ben i?letme ve muhasebe okuyorum. Bunu duyanlaryn yapty?y i?ren bir espri de var; "Kimi i?letiyorsun?" diye. Bundan yakla?yk bir sene nce gerekten birini i?letmi?tim. Nerden bile bilirdim ki bir gn kar?yma ykaca?yny. Eski bir kyz arkada?ym vardy beni hep Hyrvatlara benzetirdi. Geen seneydi syc

Ertelerken Hayaty

Bu gnlerde, geirdi?im gnler birbirinden farksyz. Belki ben farksyz ya?yyorum, belki de bana ya?atylanlar farksyz... O gn, yorucu olan dersleri ardymda byrakmy?, Sonunda bitti deyip bir oh ekmi?tim belki de her Bitti dediklerimin bir ba?langy olduklaryndan habersiz. Aslynda her zaman yapty?

ok Pi?manym

2 Ekimde evlendim. E?im 25 Ekimde cezaevine girdi. Ke?ke evlenmeseydim diyorum ama e?imi de ok seviyorum.

Gaflet

Bu dnyada bizden nce kimler gelip gemedi ki; dedelerimiz, ninelerimiz, anne ve babalarymyz ya?amy?lardy bu lemde. Ama artyk bu gemi?lerimiz yok yanymyzda. Yaptyklary amellerle ba? ba?a kaldylar gittikleri yerde. Ymknymyz olsa da onlarla gr?ebilsek oralarda. Nasyllar, iyi midirler? Biz de si

Ylle de Vatanym

Ben bu cehenneme ok uzun de?il, bir ka sene nce gelmi?tim. o?u insanyn kurtulu? olarak grd?; benim iin ise anlamyny yitirmi? bir viraneden ba?ka bir ?ey de?ildi burasy. yle uzun bir zaman olmady buraya ta?ynaly. Belki belki drt seneydi. Ama bu kysa zaman diliminde yle kayyplar verdim k

Kysyr Dng

Hayatym da o kadar ok engel var ki ne yapaca?ymy nasyl hareket edece?imi bilemiyorum. Ynsan, ya?am olarak hayata bir kere gelece?i gere?ini d?nmeden de yapamyyor. Neyin do?ru neyin yanly? oldu?unu bildi?im bir dnemdeyim. Hayattan tam net olarak ne istedi?imi ok iyi biliyorum. Bir amacynyn olma

Gvenmi?tim O´na

Arkada?lar oktandyr girmiyordum bu siteye. Belki ilk yazymy hatyrlayanlar olmu?tur. Neyse ben konuma geleyim. Dnya yle bir yermi? ki; hayatyn neler gsterece?ini hi bilmezmi? insan. Ba?ta zorla evlenmi?tim e?imle, sonra sonra sevdim. Yyi ki evlenmi?im dedim, ta ki bugn her ?eyi ?renene kadar

En Byk Hatamsyn Jujum

Bu nicki de yazy?ymyn sebebi odur. Birbirimize jujum derdik. Onunla tany?tym. Ylk gr?te derler ya a?kymyz byle ba?lady. Evli oldu?unu ?rendim, zaten saklamady ama kahretsin kalbime yenildim. 1,5 sene yktyk sonra ayryldyk ama hep gryordum konu?uyorduk. Kopamadyk. Ni?anlandym geen ay. ok sy

Ke?ke

Ben ?u an 21 ya?yndayym. Bundan 2 yyl nce bir erkekle tany?tym. Ben ilerisi iin idealleri olan birisiydim. Kyt-kanaat dershaneye gidip niversiteyi kazanmy?tym. O´nunla kklkten beri ykyyordum ama tam niversiteye gidece?imiz syrada beni kandyrdy ve tecavz etti. Onu tanydy?yma ok pi?m

Ayrylmalyydym

Seni ok seviyorum ama sen sevmiyordun. Tek sorun bu. Sen bunu kabullenmesen de sevmiyordun i?te. Seven insan senin gibi yapmazdy bence. Ke?ke bu sevgine inanabilseydim, bunu ok isterdim. Seni terk etmek zorunda kaldym. nk yanynda a?ksyz kalamazdym daha fazla. Tek ba?yma ya?amak istemedim a?kymy

Sessiz Bir Haykyry?

Her zamanki k?emdeyim yine. Mutsuzum, a?lamaklyyym. Terk edi?lerimin bedelini dyorum ?imdi. Sensiz olamayy?larymyn srgnndeyim. Evet, vardym bir zamanlar. Bir yavru ceylan gibiydim o sycacyk g?snde. Pamuk ellerinle yzme, salaryma, kalbime dokunu?laryn vardy. Kyymazdyn, kyyamazdyn ahu gzl

En Byk Pi?manly?ym

nceleri seninle konu?mak, seninle bir ?eyler payla?mak, o kadar gzeldi ve beni o kadar mutlu ediyordu ki. Senin her szne inanyyor, gn getike seni kabullenmeye ba?lyyordum. Ne de gzel hayallerimiz vardy. Beni mutlu etmeyi ok gzel ba?aryyordun. Mutluydum senin yanynda, seni sevmi?tim, ba?lan

Dostuma

Bu gn seni anyyorum dostum! Sen gideli telere, henz geti bir yyly. O gn seninle ay iecektik, 2 saat nce gr?t?mzde, seni ok zledim karde?im demi?tin, bende seni ok zledim dedim ve gariptir ki, ilk kez bu kadar ayk ve netti, dostlu?umuzun sevgisi. Sen, benden daha iyi anlatyrdyn ba

Her?ey Ayny

Buyrun i?te! Ben hayattan bykty?ymy sylyorum, insanlaryn insanly?yny kaybetti?ini anlatmaya aly?yyorum, bu konudan bile dalga geecek ?eyler ykartabiliyoruz. Y?te bizim insanymyz bu. Helal size millet! Elveda!

Bir Anlyk fke

Yyllarym kk bir pencereden acyyla bakyp hayal kurmakla geti. Avluda olta atmak dahi mutlu eder olmu?tu beni. Gnleri unutmu?tum. Her dakika iim yanyyor, pi?manlyk artyk fayda etmiyordu. Koskoca be? yylym kck bir odada geti. ekti?im acyyy anlatmamyn imkany yok. Orasyhi filimlerdekine

D?ler Dar A?acynda

ok mutluydum ocukken, birileri bana byynce ne olacaksyn dedi?inde; pilot olaca?ym diyordum. nk dedem yle istiyordu, her pilot olaca?ym dedi?imde para veriyordu ikolata almam iin, bir nevi r?vetti yani. Biraz bydm, artyk doktor olmak istiyordum ama bu benim kararymdy sadece! Dok

Torpil

Askerlik deyince bir ba?ka olur insan, vatan borcu namus borcu denir gider on be? ay boyunca vatani grevini yaparsyn gururlanyrsyn, "ben askerlik yaptym" diye. Ben de on be? ay askerlik yaptym ama ben hi bir zaman gururlanamyyorum. nk babam orgeneral rtbesi olan bir akrabamyzy devreye soktu ve

Zavally Kedicik

Kkken ok inatyymy?ym, dedi?im mutlaka olacakmy? yoksa byk bir yaygara koparyrmy?ym. ?imdide inatylyk var bende ama o zamanlarki gibi de?il. Neyse yine byle bir gn, dy?aryda kck bir yavru kedi grm?m, zor ?er eve sokturmu?um onu ve ak?ama kadar sevmi?im. Sonra kedici?i bir po?ete

Bahar ve Izdyrabym

Yazynyn ba?ly?yny okuyunca; yine bir a?k hikayesi, bahar hikayesi, mutluluk diyeceksiniz ama de?il. Bu yazy bahara bir sitem, bahardan kay?. Bundan tam be? yyl nce, bende bahary sever ve ne?eli bir insan olurdum ama artyk olamyyorum. Bahardan nefret ediyorum. Be? yyl nce bir anne adayyydim,

Sakin Olalym

Bir ka zamandyr sinirlerime hakim olamyyorum. En kk bir olayda hemen parlayyveriyorum. Gene bir ka arkada?la istemeden de olsa tarty?maya girdik. Aslynda tamamen haklyyym ama o an iin anlatamyyorum ve ispatta edemiyorum. Kaldyryp biraz kyrycy bir ?ekilde konu?tum ve bir ka arkada?yn kalbi

Hakkyn Yok Buna

Bu sitem dolu yazyya nereden ba?layaca?ymy, duygularymy nasyl ifade edece?imi, en nemlisi sitem etmek istedi?im insany kyrmadan, beni nasyl zd?n nasyl anlataca?ymy bilemiyorum. Dalgaly, hyryn bir denizin iinde bir liman arayan, yana?maya aly?an bir gemi olarak gryorum kendimi. Hyryn

Gvenmiyorum Artyk

Bundan bir sene nce beni ok seven, benim iin saatlerce a?layan, benimle evlenebilmek iin birok zorlu?a g?s geren bir erke?e a?yk oldum. Ailem istemedi nk onun ba?yndan bir evlilik gemi?ti hatta 2 tanede ocu?u vardy. Bunlar yetmezmi? gibi bazy yolu yordamy belli kadynlarla dost hayatyda

Fedakarlyk

Hepimiz gnn birinde birileri veya bir ?eyler iin fedakarlyklar yapmy?yzdyr. Evet dedi?inizi duyuyor gibiyim. Yyllar sonra ke?ke demek acy ama ke?ke yapmasaydym diyorum. Pi?manly?ym da burada ba?lyyor. Ailem iin okulumu, kariyerimi, her?eyi terk etti?imin farkyna daha yeni vardym. Ke?kele

Duy Beni

Ne zamana kadar srecek bu suskunluk? Bir hatanyn bedeli mr boyu susmak mydyr? Yapylan bir yanly? vardyr ve bu yanly?y telafi etmek vardyr. Sen yanly?ymy syledin ama telafisi iin fyrsat vermedin. Sence bu adil mi? ok insan tanydym ama sen farklyydyn. Ha belki yanly? anla?ylyr bu ama farkyn

Yuva Yyktym

Arkada?lar ya hepinizden ok zr diliyorum ve bu yapty?ymdan ok utanyyorum, ok pi?manym gerekten. Byle bir ?ey olmasyny asla istemezdim, yuva yykmak ok kt bir ?ey biliyorum ama ben yaptym i?te bunu. ok pi?manym nerden bilebilirdim ki ben o suyu koyunca di?i ku?un yuvasyna bir daha gelmeyece

Ya?murun Sesi

Per?embe gn, ak?am st ya?an ya?murun sesi, beni o kadar etkiledi ki; iimden dua ettim ve o anda Bebek sahilinde olup zerimde bir kysa ?ort, ayakkabysyz, orapsyz, zerimde syfyr kol atlet Saryyer´e kadar yrmek istedim. Ben ya?muru ok seviyorum ve bir daha bu ?ekilde ya?mur ya?arsa

Hayatymyn Hatasy

Sen var ya sen? Hayatymyn en byk hatasysyn. Artyk ne seni grmek ne de sesini duymak istiyorum. Artyk sen bana de?il ba?kasyna aitsin, kabul et bunu. Sevdi?im iin daha fazla pi?man etme beni ltfen. Ve beni yalnyzly?ymla ba?ba?a byrak, yk git hayatymyn hatasy...

Pi?manym

Bugn benim do?um gnm. Ve hep pi?manlyklarla dolu iim. Hayatta o kadar ok hata yaptym ki artyk kendim bile tahamml edemiyorum bu aptalca yapty?ym ?eylere. Umarym bundan sonra her ?ey daha gzel olur

ok Pi?manym

O gn hi unutmuyorum. Doktora ilk gitti?imizde 45 gnlk hamyle oldu?umu ?renmi?tim. Doktor kalp aty?yny dahi dinletmi?ti, ok heycanlanmy?tym. ok imkansyz bir ki?iden hamyle kaldym. yle bir duygu ki, o kadar kysa bir srede neler hissettim neler. Ucunda her ne olursa olsun bendo?urmak ist

Hayat Benden Ne Ystiyor?

Artyk ya?amaktan o kadar yoruldum ki; hibir ?ey istedi?im gibi gitmiyor. Ylk nce senelerce ya?ady?ym ?ehirden ayryldym, sevdigimden uzak kaldim. Sonra hayatta tek kaldym, evremde kimsenin olmady?yny anladim. Asosyal ya?ady?ymyn farkyna vardym. Liseden sonra hep niversite diye u?ra?tym ama ol

Ben Uslandym

Saat 00:45. Bu saat oldu, ondan ba?ka bir ?ey d?nemiyorum. O kadar aresizim ki, ?u an sadece bir a?ry atsaydy yeterdi. Buna umut y?y?y derdim ama atmyyor. Yzlerce a?ry, onlarca mesaj attym ama nafile. Belli ki, geri dnmeyecek. O kadar yandy ki iim; susuz, uykusuz, nefesimsizim gnlerdir. Dn

Byk Hata

Zamanynda aly?my? oldu?um kre?in ?rencilerinden birisinin velisi beni ve di?er ?retmen arkada?ymy srekli aya a?yryyordu. Bir gn ?retmen arkada?, ak?am kre? yky?y gelece?iz diye kadyna sz vermi?. Evleri kre?in hemen az a?a?ysyndaydy. Arkada? syleyince, erkek arkada?yma haber vereyim diy

Tinerci ocuk

Ak?amyn bir vakti; kfte, ekmek yaptyrdym hem yiyorum hem araba kullanyyorum. Y?im acele olsa gerek. Yerde Taksim blgesi. Kyrmyzy y?ykta bekliyorum. Tinerci bir ocuk yakla?ty "a?abey karnym a para var my?" dedi. Bir an d?ndm; acaba para vererek sokakta ya?amaya te?vik mi ediyorum diye. Ama yin

Unutamady?ym ?aka

Geen yaz, bu yaz oldu?u gibi kuzenlerimle tatile gelmi?dik. Yki kuzen bir odada, iki kuzen de di?er odada kalyyorduk. Bir gecə saat 3:30 falan, biz uyuyamyyoruz. Ne yapalym dedik, di?er kyzlary da uyandyryp sohbet edelim dedik. Kyzlary uyandyrdyk ve bizim odaya gitdik. Sohbet etmeye ba?ladyk.

Ayklayamyyorum

Merhaba, ben 14 ya?ynda ilk defa a?yk oldum, benden tam 5 ya? byk birisine. 2,5 sene yktyk, bu sre ierisinde defalarca ayryldyk ve bary?tyk. O askere gitti geldi, ben bekledim onu... Daha sonra beraber olduk, o zaman 15 yasyndaydym daha. ?uan ayryyyz ve ben kyzly?ymy kaybettim, artyk sevmiy

Kalp Kyrmak

Bir insany kyrmak ne kadar kolay. Ya peki o kyrdy?yn kalbi tekrar kazanmak, kyrmak kadar kolay my? Ben bugn bir hata yapyp hi lafyn nereye gidece?ini d?nmeden n yargyly davranyp bir arkada?ymy kyrdym. Kyrlydy?yny anlayynca, ben onun zld?nniki lkaty zldm ama neye yarar? Kyrdym kyraca?ym

Çok Sıkıldım

  Sıkıldım şu hayatta yaşamaktan. Sıkıldım kalabalığın içinde yalnız olmaktan. Konuşup konuşup anlaşılmamaktan sıkıldım.Eskileri düşünmekten sıkıldım. Yenilerin bir şeye kar etmediğini yinelemekten sıkıldım.  Riya dolu sohbetlerde

Ke?ke

O kadar pi?manym ki; seni bir hi u?runa kaybetti?im iin, de?erini anlayamady?ym iin. Gereksiz ve be? para etmez biri iin seni terkettim. Ne desen haklysyn. Hayatymda o varken ve sen acylar ya?arken dnp bakmadym bile sana. Telefonunu amadym. Kim bilir ne haldeydin, nasyldyn hi d?nmedim bile

Affet Sevdi?im

Nihayet hasret bitiyor ve biz kavu?uyoruz. Yaryn nikahymyz var. Ama biz ak?am, benim kyskanly?ym yznden tarty?tyk. Sonra bary?tyk ama kyrdym onu biliyorum. Ne yapayym i?te ok seviyorum, kyskanyyorum. Senin kalbini istemeyerek kyrdy?ym iin zr dilerim, affet sevdi?im...

A?kym ve Ben

Allahym ya! Byle giderse, yemin ediyorum ki kafayy yiyece?im ok yakynda. Her?ey yolunda, gllk glistanlyk giderken; pat diye bir ?ey oluyor. Ne mi?Benim ok sevgili erkek arkada?ym, mstakbel ni?anlym gelecekteki sevgili e?im, beni sinir ediyor. Seviyorum onu. O da deli gibi a?yk bana. Her?ey ta

Hem Yaraly Hem Deli

nceleri dilenciydim. Hep "azycyklar"yn pe?inden ko?ar, "birazcyk"larla teselli bulurdum. "Bir paranyn hesabyny yapar, "yeteri kadar" avunurdum. Hayatymda hi "daha fazla"sy olmady. Neyden mi bahsediyorum? Yre?imden. Yre?imin istedi?i azycyk mutluluk, birazcyk huzur ve yeteri kadar mrd. Varly

Artyk Pes

Niye sevdim seni bilmiyorum. Neden takyldym gzlerine, yre?im neden kanyyor seni grnce? Ben seni neden sevdim? Oysa bir rya de?il miydin? Yalan bir dnya kurmamy? myydyn mhrl gzlerimde ve szlrken gzya?larym, sen yine terk etmemi? miydin vakit geldi?inde? Grmekse niyetin kahyrlarla tken

Yanly? Nerde

Bir senedir biriyla ykyyorum. ykmaya baslamy?tyk aradan 1 ay geti beni aldatty. Kendi gzlerimle grm?tm ve o gnden hayatym boyunca nefret ettim. ok kt bir gnd. Bende ona tokaty atmady?ym iin ok pi?manyn. Neden atmadym diye soruyorum kendime. ?u andada o ki?i sevgilim, asker ve ben onun

Yasaklar

18 ya?yma gelene kadar hep re?it olmak isterdim. Barlarda polis soru?turmasyndan rahat geebilmek iin rahat rahat gezebilmekti re?it olmak. Ama 18 ya?yma girdi?im gn hevesim kyryldy. Artyk yasak de?ildi istedi?im yere gidebilirdim ya da okulda gizli sigara imeler. Re?it olduktan sonra sigara ime

Ke?ke Sevmeseydim O´nu

Ke?ke sevmeseydim onu, belki bu kadar zlmezdim, belki bu kadar nefret etmezdim hayattan, belki de mutlu olurdum... Ama sevdim i?te bir kere, ke?ke sevmeseydim ke?ke... Onun iin harcady?ym zamana yazykmy?, ben bunu yeni anladym. Seviyorum, benim sevgimin yarysyny alamyyorum ondan. De?er veriyor

Seni zledim

ok uzun zaman nce yine bir sitede kar?yla?my?tyk seninle. ok ysrar etmi?tim messengerini almak iin. E tabi bayan oldu?uma inanmyyordun haliyle. Velhasyl zar zorda olsa messengerini almy?tym ve gzel bir arkada?ly?yn ba?langycyny yapmy?tyk. Sonra bu siteye a?yrdyn. Burada da srd gzel arkada?l

Hayatymyn Hatasy

19 ya?ynda, syrf babam yznden bir evlilik yaptym. Bu benim iin bir kay? yoluydu. Ben 19 ya?ynda yle sanyyordum ve evlendim. Evlendi?imin ertesi sabahy "Allahym ben nerdeyim, neler oluyor?" dedim. nk daha ocuklu?umu ya?amadan bilmedi?im bir dnyanyn iine girmi?tim. Aly?maya aly?tym seneler

Bekaretimi Kaybettim

Arkada?lar ben ?imdi yirmibir ya?yndayym. Onyedi ya?ynda biriyle tany?tym bir ay ncesine kadar gr?yorduk. Ylk ba?larda o beni hi sevmiyordu ilgilenmiyordu. Askere gitti arkada?laryyla hergn gr?r beni aramazdy. Sonra ayryldyk. Ama ben hala ok seviyordum. Onun intikamyny ba?kalaryndan almaya

Bu Nasyl Yli?ki?

Bir arkada?ymyn arkada?ysyn. ok da gzelsin, herkes sana hayran, ya?ynda gen. nce benle ilgilendi?ini belirterek ortak arkada?ymyzy araya koyarak yakinen tanymak istedi?ini belirtmi?sin. Seni red etmek akyl kary de?il elbet. Bende af buyurun sazan gibi atladym ama ok abuk dersimi aldym? Sosyete

aresizim!

Artyk iimde tutamyyorum ve anlataca?ym burada. Anlatabilece?im hi kimse yok nk. 3 sene nce evlenip, cahillikle 5 ay sonra ayryldym. Aradan 3 sene geti ve 2 gn nce ilk defa kar?yma ykty. Kendimi toparlamy?ken aniden kar?yma ykmasy aklymy kary?tyrdy. Uzun zaman aramy? bulamamy? beni. Ve ?im

Canymyn Canyny Yaktym

Bu aralar o kadar hareketli ki dur durak yok hi. Hop orada hop burada, saniye bulmuyor yer de?i?tirmesi. E, haliyle bende onu zaptetmek de zorlanyyorum. Ama biliyorum ne desem mazeret olamaz, ok daha dikkatli olmam gerekirdi. Geti?imiz saly ak?amy i?ten geldim, bir sre o?lu?umla vakit geird

O Sen De?il

Evet, sana mutluluklar dileyemiyorum nk hayatymy aldyn. Genli?imin 3 yylyny arkandan a?lamakla geirdim. Sevmedi?in bir insana nasyl dokundun, ellerin nasyl de?di ellerime? Sana intizardan, bedduamdan ba?ka diyecek szm yok. Seni sevmiyorum, yapamyyorum deseydin. Girmeseydin hayatyma, hi ahym

Unutamyyorum

Beni tanyyanlar bilir Yranly bir sevgilim vardy. Ondan ayryldyktan sonra evlendim. Ama onu hi unutamadym. Aldatmady?ym tek kisiydi. Onu unutamyyorum, iimden onu hic ykaramadym. Hani derler ya drtdrtlk kimse olamaz diye, benim iin o drtdrtlkt. Ah! kyymetini bilemedim. Benimle Yrana tatile

Beni Kim Affetsin

Ben, akly ba?ynda iyi niyetli olan ben, bu hataya nasyl d?tm neden yaptym? hala bilmiyorum. Hayatym da ilk defa bylesine pi?man ve aresizim. Yyllar nce a?yk oldum, senelerce onu bekledim. "Askerlik" dediler sabrettim, "annesi istemiyor" dediler sabrettim. Sonunda annesi de ikna oldu ve ni?an

Pi?manlyk A?ktan Betermi?

Bir zamanlar bir kyz benden ho?landy?yny syledi. Ylk ba?ta hi ho?lanmamy?tym ama sonradan ysyndym. Yava? yava? bir girdabyn iine girmi?tim. Sevmi?tik birbirimizi, ya da ben yle sandym. Bir sre sonra arkada?laryna artyk sykyldym ayrylmak istiyorum gibilerinden laflar sylemeye ba?lady. Yyi

Hakkyny Helal Et Babacy?ym

Hayat yolunda bir yaprak misali oradan oraya savrulurken, babamyn varly?y en byk destek oldu benim iin. Tkezleyip d?t?m de o tuttu ellerimden. Hatalar yanly?lar da yapsam bamba?kaydy onda yerim, farkyndaydym bunun. Ne de olsa ilk gz a?rylaryydym. Yeri geldi ok zdm onu, dertlerinin st

De?erimi Bilmiyor

Evet hayatynda birinin olmasy gzel, hele de sevdigin biri olunca nefes almak daha da kolayla?yyor sanyrym. Hayatyn daha da renkleniyor. Bazen sevgi limitinin tavana vurdugu da oluyor. Y? kendinle yzle?meye gelince i?te o zaman ba?lyyor hayatyn gercek yz dedigimiz hikaye veya yk. Evet hayat

Byktym Artyk

Bu sene Kapadokya bisiklet yary?laryna katylmak iin bir takymla anla?tym, anla?tym ama anla?maz olaydym. Deyim yerindeyse, anamdan emdi?im st burnumdan getiriyorlar. Ylk ba?larda temel hareketleri ?retirken zorlanmyyordum ama i? yol antrenmanyna gelince, orada ben bittim! Gnde en az 10-11 km

Yanly?my Yaptym

Ye?enimin ocu?unu almaya gittik. Ye?en okula girdi, bende arabamda bekliyorum kadyn dikkatimi ekti, aralarynda konu?uyorlardy. Ylerinden biri yanyndaki 5-6 ya?laryndaki ocu?a bir ka tokat atty. ocuk a?lyyor tabi, bir sre sonra yine tokat atty, bende dayanamayyp aracymdan indim kadynlara
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 Sonraki (Tamamı)