Pişmanlık KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Pişmanlık

Pişmanlık Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Ke?ke Ynanmasaydym

Yki- yyl nce birini sevdim. Syrf onunla ykabilmek iin beni sevenleri kyrdym. Onlar bana ykma teklifi ettike ben reddettim. ?imdi onlary reddetti?im iin ok pi?manym. nk onlara tercih etti?im insan en yakyn arkada?ymla ykty. Hem de benden habersiz Ben onu yle ok seviyordum ki onun

mr Dedi?iniz ?u Andyr

Bekrken ok hareketli ya?ayan biriydim. O deli dolu gnlerim hep heyecan doluydu. ?imdi ise evliyim, bir de kyzym var. Arkama dnp bakty?ymda o kadar bo? ve anlamsyz ya?amy?ym ki her?eyi... Sevgiyi hak etmeyene sevgi, de?eri hak etmeyene de?er, daha hangi birini sayayym ki... ?u anda gemi?imde ya

Sevgiliye Ythafen

Af dilesem affeder misin bilmem. Ben herkesi affettim sen de beni affet. Ystedi?in sadece mutluluktu, benden sevgiden ba?ka bir ?ey istemedin, hep yetinmesini bildin. Ama ben de?er kyymet bilmedim. ?imdi her gn, her secdede, her bana iten baky?yn aklyma geldi?inde a?lasam da bo?. Geen gnler geri

Pi?manym ama Mutluyum

Stten ykmy? ak ka?yk de?ilim, hi birimiz de?iliz Ufak ya da byk hatalarym var. Hatalarym iin pi?man ama bana kazandyrdyklary ufuklar iin mutluyum. Pi?manly?yn verdi?i olgunluk ve insanlaryn gerek anlamda insan oldu?unu, hata yapabileceklerini, birok kez hata yapsa da her zaman affedilmesi

Anlayamyyorum, Anlatamyyorum

Arkada?lar ben internette bir ok arkada? edindim ama mutlu olamadym. Umudum var ama olmady, adymyn Umut olmasyna ra?men mutsuzum. Bana inanmayacaksynyz belki ama gerekten benim hi arkada?ym yok. Arkada? grnenler ya param iin takylan, yada sokakta grnce bula?an tipler. Neden diye soracak olur

Anlatmak Bile Zor...

Ben de ok pi?man oldum hayatymda. En ok de?er verdi?im insana kar?y hata yaptym... Aslynda o benim iin ok de?erli biri, ama ben onun hi istemedi?i, yanymda grmeye dahi tahamml edemedi?i birine a?yk olmu?tum... Zaman getike bu d?ncemin ne kadar sama oldu?unu ve bana hi yaky?mady?yny anla

Pi?manlyklara Son

Eski sevgililerimin biro?una haksyzlyk yapty?ymy d?nyorum. o?u zaman hatayy ?yk oldu?um insana yklyorum Ayry ayry herkesten bir para intikam aldym. Ama artyk intikam almayy byrak, gzel vakit geirebilece?im bir sevgilim bile yok. nk ben bunu hak ediyorum. Bundan sonra daha dikkatli ya?

Beni Affet

Lise yyllarymda ok samimi oldu?um syrda?ym, bir arkada?ym vardy. Her ?eyimi onunla payla?yrdym. O da benden hi bir ?eyini gizlemezdi. Bizim okulda okuyan kom?umuzun o?lu ile arasyny yapmamy ok istedi. O kadar ysrar ediyordu ki ben de telefonunu verdim. nce telefon arkada?y, daha sonra sevgili ol

Pi?manlyklar Serisi

Deliler gibi sevmeme ra?men, ba?kalary yznden sevdi?imle evlenmedi?im iin On alty yyl gemesine ra?men onu unutamady?ym iin Onu ve kendimi bu yyllar iinde mutsuzlu?a mahkm etti?im iin Bir daha da kimseyi sevemedi?im, kimseyi hayatyma sokmady?ym iin ok ok pi?manym.

Pi?manym

Hayatymy hibir zaman ya?yma gre ya?amadym. Hep nden gittim, hep merak ettim Ya?ymdan, boyumdan byk i?ler yaptym. Her ?eye ok erken sahip oldum. Hibir ?eyi ya?anmasy gereken ya?ta ya?amadym. ?uan bo?luktayym ve yapacak hibir ?ey yok. Ke?ke aly?yp para kazanmak yerine, oyuncaklarymla oy
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 Sonraki (Tamamı)