Pişmanlık KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Pişmanlık

Pişmanlık Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Geri Verin Ne Olur!

?u an szle?meli i?i olarak aly?yyorum. Szde tatil yapmaya bodruma gittim hafta sonu. Be hey saf tatil senin neyine? Cebimdeki 400 YTL, 2 gn gitti ancak. Oysa bu para benim maa?ymyn yarysy, ay dedi?in 1 veya 2 lira, otel desen ona gre, dayanamadym dndm geldim. Bir daha dnyaya gelirsem

zr Dilerim

Gnlerdir bu konu zerinde birok yazy yayynlandy ve ben de dhil buradaki yeler, yapylmamasy gereken bir ?ey oldu?unu belirttik. Ama ben yaptym, kalbini kyrdym. Sonrasynda pi?manlyk, sululuk ve burukluk iinde bir ruh hali byrakty yapty?ym. Elbette ama kalbini kyrmak de?ildi fakat szler a?yzdan

Byktym

Byktym bu hayattan. Okulumdan, sevgilimden, arkada?larymdan... Ya?amak istemiyorum; kimsenin beni sevdi?ine, bana de?er verdi?ine inanmyyorum. Mutluyum, seviyorum diyerek kendimi kandyrmy?ym. Dn?m yok, ellerim kollarym ba?ly, dayanacak gcm tkendi artyk. Ailem beni istemiyor, hissediyorum. Kalp

Y?lettim, Pi?manym!

Ben i?letme ve muhasebe okuyorum. Bunu duyanlaryn yapty?y i?ren bir espri de var; "Kimi i?letiyorsun?" diye. Bundan yakla?yk bir sene nce gerekten birini i?letmi?tim. Nerden bile bilirdim ki bir gn kar?yma ykaca?yny. Eski bir kyz arkada?ym vardy beni hep Hyrvatlara benzetirdi. Geen seneydi syc

Ertelerken Hayaty

Bu gnlerde, geirdi?im gnler birbirinden farksyz. Belki ben farksyz ya?yyorum, belki de bana ya?atylanlar farksyz... O gn, yorucu olan dersleri ardymda byrakmy?, Sonunda bitti deyip bir oh ekmi?tim belki de her Bitti dediklerimin bir ba?langy olduklaryndan habersiz. Aslynda her zaman yapty?

ok Pi?manym

2 Ekimde evlendim. E?im 25 Ekimde cezaevine girdi. Ke?ke evlenmeseydim diyorum ama e?imi de ok seviyorum.

Gaflet

Bu dnyada bizden nce kimler gelip gemedi ki; dedelerimiz, ninelerimiz, anne ve babalarymyz ya?amy?lardy bu lemde. Ama artyk bu gemi?lerimiz yok yanymyzda. Yaptyklary amellerle ba? ba?a kaldylar gittikleri yerde. Ymknymyz olsa da onlarla gr?ebilsek oralarda. Nasyllar, iyi midirler? Biz de si

Ylle de Vatanym

Ben bu cehenneme ok uzun de?il, bir ka sene nce gelmi?tim. o?u insanyn kurtulu? olarak grd?; benim iin ise anlamyny yitirmi? bir viraneden ba?ka bir ?ey de?ildi burasy. yle uzun bir zaman olmady buraya ta?ynaly. Belki belki drt seneydi. Ama bu kysa zaman diliminde yle kayyplar verdim k

Kysyr Dng

Hayatym da o kadar ok engel var ki ne yapaca?ymy nasyl hareket edece?imi bilemiyorum. Ynsan, ya?am olarak hayata bir kere gelece?i gere?ini d?nmeden de yapamyyor. Neyin do?ru neyin yanly? oldu?unu bildi?im bir dnemdeyim. Hayattan tam net olarak ne istedi?imi ok iyi biliyorum. Bir amacynyn olma

Gvenmi?tim O´na

Arkada?lar oktandyr girmiyordum bu siteye. Belki ilk yazymy hatyrlayanlar olmu?tur. Neyse ben konuma geleyim. Dnya yle bir yermi? ki; hayatyn neler gsterece?ini hi bilmezmi? insan. Ba?ta zorla evlenmi?tim e?imle, sonra sonra sevdim. Yyi ki evlenmi?im dedim, ta ki bugn her ?eyi ?renene kadar
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 Sonraki (Tamamı)