Hayata Dair KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Hayata Dair

Hayata Dair Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Boşluklarda Kaybolmak

  Uzun zamandır hissettiğim en büyük şey "boşluk duygusu". Nerdeyim ben? Neden burdayım? Bundan sonra neler olacak? İstediğim yollara nasıl çıkacağım? Bir yol, bir iz yok. Öylece savruluyorum.  Ve sabır... Şu dönemde en çok ihtiya&cce

Keşkeler

  Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Hayatımda şükredecek o kadar çok şeyim var ki bazı şeyler için kendimi üzmeme değmez diyorum, ama olmuyor. Yapamıyorum. Keşke lafını bir daha kullanmayacağım diyorum ama yine keşkeler dönüp dolaşıp bir

Sonunda Bitti!

  Uzun bir aranın ardından yine merhaba! En son size mezuniyetimden önce hissettiklerimi ve sonra olanları anlatacağımı söylemiştim. Ve... Sonunda mezuniyet törenini de baloyu da atlattım. Bir şekilde. Çok eğlenceli ve değerli zamanlar

Yaz Heyecanı

  Evet, yazın gelmesine 1 ay kadar kaldı. Eminim benim gibi öğrenciler de karne gününü iple çekiyordur. Ve yine eminim ki yaz hedeflerimiz için birçoğumuzun uzun bir listesi var. Benim de var. Yani vardı. Ama fark ettim ki hedefler ço

Değişmek!

  Bugün biraz kapsamlı ve karışık bir konuya değineceğim. Bazen biz insanlar değişmek ister ve bunun için kendimizi sorgulamaya başlarız. Bunu sadece canımız istediği için veya sırf kendimizi sevmediğimiz için de yapmayız. Sadece öyle

Kafaya Takmamak

  Bazen insanın içi içini kemirir de kafaya takmamaya çalışır ya işte o çok zor bir durumdur. Şahsen yaşadığım için söylüyorum. Aslında öyle çok da içim içimi kemirecek kadar takmamıştım, bu sadece bir benze

İyiyim ama Değişmedim

  Özledim mi, evet özledim... Ağzıma geleni savurmayı, susmamayı, ağız dolusu kahkahamı, avaz avaz bağırmalarımı... Sword'u, Widely'i, Emine'yi ve nickini unuttuğum bir sürü güzel insanı...  Belki haber alamayanlar, merak edenler vardır; iyiy

Sevilmemek

  Neden sevilmez bir insan? Neden birini sevmememizin hep saçma sebepleri olur? Şişman diye, itici duruyor diye, sevmediğin insanların arkadaşı diye, yüzü çirkin diye, zengin diye, fakir diye... Sevmemek kolay şey aslında… Ama bunu bir de sevilmeyene so

Depresyonda mısınız?

    Mevsim dönüşümleri birçok değişikliklere neden olmaktadır. Kılık-kıyafet, yeme-içme vs. en çok da davranışlarımızı etkilemekte. Duygulanıp birçok insan nedensiz ağlayarak depresyona adım atabilir. Depresyon her cinste

Beklemek!

  Sanırım çoğu zaman beklemeyi seçeceğim. Sırada, durakta, kuyrukta ve aşkta… Hep karşıdan bakacağım hayata, hiçbir zaman cesur davranıp içine atılamayacağım. Ve bundan çok pişmanlık duyacağım. Bile bile be

Tuhafız İşte... Hem de Hepimiz!

Ynsanlar ger�ekten �ok garip. Ger�ekten... Ynsanlar neden birbiri ile kavga eder hi� d�?�nd�n�z m�? Ben d�?�nd�m; cany sykylan, kendini g�stermeye �aly?an, b�b�rlenmek isteyen, heyecan arayan insanlar kavga etmeyi marifet sanyyorlar. Oysaki herkes birbirine kar?y s

Bir Boşluk

   Bölüm 1: Korkuyorum, çünkü anahtarını kimselere veremediğim kişi bir gün gelip alacak o anahtarı! Korkuyorum; o kişi için bilmeden şuursuzca feda edebileceğim şeylerimin gitmesinden korkuyorum. Güzel bir rüyadayken nefes almay

Hayatın Anlamına Dair Bir Şeyler

Hayat sadece bize verilen bir g�rev mi? Bilemiyorum bo? zamanlarymda hep d�?�n�yorum. Hayatymdaki iki-�� dakikalyk k���k aralarda bile d�?�n�yorum. Hani otob�se do?ru y�r�rken, i?e giderken, okula giderken veya bir yerlerde bir ?ey beklerken... D�?�n�yorum acab

Hayat Garip

Bu sene makine mhendisli?ini kazandym. ok arzulady?ym blmd ama okula ba?lamadan her ?ey anlamyny yitirdi. Daha ay ncesine kadar kazanmak lm gibi geliyordu. ?imdi ise her ?ey bo? gibi. Her ?ey bitti! Okul har cretini nasyl deyece?im diye d?nyorum. Synyfy nasyl geece?imi d?nyorum.

Öylesine

Aklymda belli bir ?ey yok da?ynyk d�?�ncelerden ba?ka. Son zamanlarda s�rekli kendimi sorgularken buluyorum. Oldum olasy her ?eyde mantykly bir a�yklama aramy?ymdyr, �Normalde b�yle olmasy gerekirken neden b�yle� ?eklinde uzayyp giden... Her ne kadar ya? kemale erdi desek de daha

Hepsi Çinli

Koreli, Japon, �inli, Tayvanly, Endonezyaly... Fakat biz T�rklere g�re onlaryn hepsi �inli! Biz T�rklerin ve di?er �lke insanlarynyn Asyalylara baky? a�ysy neden b�yle? �ekik g�zl� olduklary i�in mi? Yani birbirine benzedikleri i�in� Tabi ki de bize g�re bu b�yle.

Silgi Yasak!

Yeni bir sayfa hi aylmayacakty hayatta. Sadece yeni gelenler, yeni ykanlar, yeni hayal kyryklyklary, yeni tesadfler, yeni a?klar Ama asla tertemiz bir sayfa olmayacak! Hibir ?ey silinmeyecek, hibir ?ey yok olmayacak. zeri yorganla da rtlmeyecek toprakla da. Hep orada olacak. Hi beklemedi?

Kıskançlık

Ynsanly?yn do?asynda olan kyskan�lyk, �zellikle T�rk insanynda bir hayli bariz ?ekilde kendini g�steriyor. Kyz olsun, erkek olsun millet�e kyskancyz... Ailemizden, �evremizden, hatta en yakyn arkada?ymyzdan bile beraber oldu?umuz insany kyskanabiliyoruz. Duydu?umuz olaylaryn neticesin

Aynı Konu Farklı Zamanlar; Yalnızlık

Yapmak istemedi?im ?eyleri yapty?ym do?rudur. Arkada?larymy uyardy?ym konularda bizzat kendim ayny konuyu a�ty?ym da do?rudur. Yanly? yapty?ymy da biliyorum. Uzaktan kendime k�f�r de ediyorum ama dayanamyyorum. Yalnyzlyk ne lanet bir ?eymi?. Ynsan ailesi dy?ynda da birine ihtiya� duyabil

Geriye Bakynca

ok uzun yyllar nce syka takyldy?ym emektar sitem! Sitem diyorum alynmayyn gemi?te ok eme?imiz geti buraya. Vay be! ?u anda d?nnce ne gnlerdi diyorum. Mahkemelik bile oldum bu site yznden. Tamam, artyk uslandym, biraz daha ya?landym. ok ?ey de?i?ti hayatymda bir ?ey hari; yine ya

Kardelen Öyküsü

Topra?yn her zerresinde kardelen misali dik ba?ly� Ben kendi se�medi?im, her zerresine kardelen tohumlanmy? bir �yk�y�m... Yaldyzly topa�laryn ipe ba?ymlyly?y misali d�n�?�m, her ba?a geldi?imde t�kenmi?li?im ve tarlasyny s�ren elleri emekli bir �ift�i Diyarbakyr! S�rm

Özel Mesaj

Günümüzde sosyal sitelerde, fikir paylaşıp görüş belirtmek için açık platformlar olmasına rağmen, hiç tanımadığınız birine gönderilen özel mesajlar nedendir?

Saçmalık

Biz insanlar, aslynda hayvanyz �yle de?il mi? Yerle?ik hayata ge�ip devletle?me adyna adym attyktan sonra g�n�m�ze kadarki a?amadan bahsediyorum. Her ?ey kysytlanmady my? Evde ya?amak zorundayyz, giyinmek zorundayyz mesela. Bize s�ylenileni yerine getirmek zorundayyz. Edepli olmak zor

Mutlu Pazarlar (Sularda)

Anlatyp duruyorlar ocuk yeti?tirme temsili zerinden mmkn mertebe Ynsancylla?tyrmaya ynelik cady masaly bu, artyk yorgan altynda dinlenmeyen. Bir varmy? bir yokmu? de?il alty varmy?, geri dnlmyor. Kk ye?il ormanda kyrmyzy ba?lykly kyz ykmyyor kurt karnyndan. Bunun imkny yok biliyor h

Ölüm ve Ötesi

Merhaba... Bende olan bir sorundan �ok aly?kanlyk. �evreme bakynca sevdi?im bir tek insan g�remiyorum. Eskiye oranla daha karamsarym ve insanlary anlayamyyorum. Basit bir ?ey i�in �z�l�yorlar ve hep yaryny d�?�nerek yatyyorlar. Oysa ki ben her gece �l�m� d�?�nmeden yat

Karamsarlık

Bazen mutsuzlu?umu unutuveriyorum. Ya?ady?ym kysa, mutlu bir an olursa e?er kendimi o anyn aky?yna byrakyyorum. Sonra ne oluyor biliyor musun ?uku? Ger�ekler, asyl olan ben ve asyl o ya?ady?ym hayat y�z�me �arpyyor tokat gibi� Mutlu oldu?uma pi?man oluyorum. Bir an i�imdeki o �ocu?u

Belirsizlik

Belirsizlik kadar kt ?ey yok. Emin olamady?yn iin sadece bakyyorsun, bekliyorsun. Yhtimaller zerine birok kurgu ya?yyorsun. Yeri geliyor bunalyyor, bazense bulutlaryn zerinde geziniyorsun. Ama bir ?ey belirsiz olunca, ne Bu ?ey beni mahvetti ne de ayaklarym yerden kesildi diyemiyorsun. Ya?

İş Hayatı

Be? g�nl�k iznim nihayetinde bitti. Yaryn pazartesi ama bende pazartesi sendromu nedense ya?anmyyor. ��nk� Allah´a ?�k�r g�zel bir i?im, elim aya?ym yetecek kadar g�c�m var bu hayatta. Cenab-y Allah´tan dile?im i?sizlerin bir an �nce i? bulmasy ve evlerine bir ta

Hayat Pişmanlık Dolu

Okul benim i�in bir kabusa d�n�?t�. Uykularym ka�yyor, ailem mezun olmamy beklerken ben hala birinci synyftayym. Beklentiler b�y�k ve hi�birini kar?ylayamyyorum. Herkesi kandyryyorum yalanlarla, en ba?ta da kendimi� Ben, eski ben de?ilim. Ne hayata ba?layan bir ?ey kaldy i�imd

Dediler ki; Sadece Bir Rüya

Size bir r�yamdan bahsetmek istiyorum. Uzun zaman �nce g�rd�m aslynda ama tuhaf i?te� Bulundu?um yerdeki y?yk dizayny Orta�a? Avrupa�syndaki gibiydi, biraz kasvetli mek�n anlayaca?ynyz. Rulo bir par?�meni a�yyordum r�yamda ve be?-alty tane insan fig�r� g�r�n�yordu.

Karanlıkta Kaybolan Fısıltılar

Neden saklamak zorunda kalyyoruz ki kendimizi, hislerimizi, d�?�ncelerimizi? Oldu?umuz gibi davransak, hissetti?imizi s�ylesek olmaz my? Ufacyk nedenler, yanly? anlamalar y�z�nden hayatymyzy rezil etmesek� Gurur y�z�nden kalbimizin sesini arkalara hapsedip, kendimize eziyet etmese

Bu Kızlar Tuhaf

Bir g�n ak?am saat 19.00 civary marketten aly?veri? yaptym eve gidiyordum. Sa?a d�n�p soka?a girdim, y�r�yordum. Di?er sokaktan iki tane kyz �ykty �n�me ama filinta gibiler yani o kadar s�yleyeyim. Benimle aralarynda 15-20 metre var ve �n�mde gidiyorlar. Hava karanlykty bira

Elimden Alynan Mutluluk

Son zamanlarda srekli a?lamama neden olan bir konuyu payla?aca?ym burada. Benim bir kalp rahatsyzly?ym var. Bir gnde ok fazla kez kasylmalara neden oluyor ve bu beni ok korkutuyor. Ayryca bu kasylmalar can yakycy ve nefes almamy zorla?tyryyor. Bu rahatsyzlyk en ok hayal etti?im ?eylerden o?unu

Uzak Dur Bizden

Bu yazymda i?leyece?imiz konu uyu?turucu maddelerle ilgilidir. Hayatymyzy bizim elimizden alyp kendi monotonlu?una eken ve de aile, evre ve ya?am kavramlarymyzy elimizden alan byk bir d?mandyr. ncelikle uyu?turucu maddeler maneviyatymyz zayyflady?ynda ve hayatymyzyn duraklama dnemlerinde

İç Girdap

�� kyz arkada?yz... Ge�en sene bu zamanlar kyz arkada?ymyzyn ya?ady?y bir olayy yererek, yargylayarak, acymasyzca ele?tirerek ve "ben asla yapmam" deyip kyyaslayarak tepki g�steren di?er kyz arkada?ym bug�n ayny ?eyleri ya?yyor. Hem de di?erine nazaran bilin�li olarak. Ve ben hayretle

Ardımda Kalanlar

Bizim gibi g�z�kenler var, kendilerini bizdenmi? gibi g�sterenler... Biz arkamyzy d�nd�?�m�zde t�m maskelerini kaldyryp arkamyzdan masum gibi bakan, ansyzyn canymyzy yakan, yaptyklaryny bazen anlayamady?ymyz insanlar� Biz canymyzy yakanlary kendimize hep uzakmy? gibi g�rsek de

Zaman

Geenlerde eskiden oturdu?umuz evin soka?yndan geiyordum. Baya?ydyr gememi?tim oradan. Nedense birdenbire orayy grme iste?ine kapyldym. Gittim yakyndan izledim evimizi. Yimde bir ?eylerin kayyp gitti?ini hissettim, anylarymy hatyrladym, oraya gelme sebebimizi... O evde tam yedi sene oturmu?tuk.

Sevgili Şuku!

Hayali arkada?ymyn ady, ?uku. Komik ama onunla konu?uyormu? gibi yapmak beni rahatlatyyor. Bug�n canym sykyldy ve yine hayatym hakkynda yazmak istedim ya da hayatymy bir tartmak istedim de denilebilir. Bir�ok insan gibi bende mutsuz oldu?umu d�?�n�yorum. Neden mi? �ncelikle mut

Yine Yeniden!

Yyllar sonra yeniden, yyllar nce ya?ady?y mahalleye belki seyirlik belki de temelli dnecek olan biri gibi hissettim ?u an kendimi. Sanal dedi?imiz bu dnyanyn bir parasy olan ?u kck sitede neler neler ya?amadym ki? Neler ?renmedim ki? Bana onca ?ey katarken benden de birok ?ey gtrd. Kim

Kendimden Bahsedeyim

Ben Ystanbul´da ya?ayan, aslen Rizeli olup, hayata hep mutlu bakmasyny bilen, ne?eli, ?amata dolu, esprili, gldrmesini seven biriyim. Tek tutkum Fenerbaheye sevdaly olmam. En sevdi?im ?ey ise arabada do?a manzarasyna kar?y mzik dinlemek, bir de bol elbise alyp giymek. Y?te kysaca bu benmi

Kendimi Tanıtıyorum

Merhaba, ben burada yeniyim. Size kendimden bahsedeyim biraz; ben Derin. En sevdi?im renk; sary, en sevdi?im s�z; sana g�veniyorum, en sevdi?im insanlar; ailem. Beni g�n ge�tik�e daha iyi bir ?ekilde tanyyacaksynyz. Merak etmeyin, size her olan ?eyden bahsedece?im. Bay bay.

Babam Beni Şaşırtı

Bug�n babamla, bir arkada?y vasytasy ile yutdy?yndaki e?itim fyrsatlaryny �?rendik. Aslynda benim birka� tane yurtdy?ynda okuyan arkada?ym var, beni de �a?yrdylar ama ben izin vermez diye babama hi� sormamy?tym. Derken bug�n babam "sen de gitsene" deyince, ?a?yrdym. Yalnyz ilk yyl �

Yüksel Yurttaş

Senin o g�len g�zlerin var ya; neler �?retiyor bana bir bilsen� �G�ven bana� diyor mesela. G�ven! �yle yarym-yamalak de?il, t�m ruhunla ve kalbinle g�ven! Sonra g�l�msemeyi �?retiyor hastalyktan solmu? g�zlerime. Ve inanmayy da� �nce sana, sonra yaptyklaryna, son

Tanyşmak İsterim

Bu siteyi tesad�fen ke?fettim. Eski hikayelerimden birinin ismi de "Aramyzda Kalsyn"dy. Neyse, konu bu de?il. Eminim burada birlikte �ok keyifli zamanlar ge�irece?iz. Ancak bunun i�in �ncelikle sizleri tanymak istiyorum. Alta yorum olarak adynyzy, ya?ynyzy veya kendinizle ilgili payla?m

Ruh Halim

Her ?ey bo? ve anlamsyz. Ya?ady?ym ?ehirde do?anyn gzelliklerini gremiyorum. Ku?laryn cyvyltylaryny duyamyyorum. zerimde srekli yorgunluk ve halsizlik var. Ve glmeyen bir yz Her ?eyden uzakla?yp sessizli?e brnyorum. Ynsanlary tanyyamyyorum, hepsi farkly farkly. Belki de her ?eyden syky

Ablama Özel Doğum Günü Hediyesi

Uzun zamandyr yoktum. Varly?ymdan da yoklu?umdan da bihaberdiniz biliyorum. Sizden bir ?ey rica etmek i�in geri d�nd�m. Yakyn bir zamanda ablamyn do?um g�n� ve ben ona �ok g�zel k���k k���k s�rprizler hazyrlyyorum. Sizden istedi?im de bu s�rprizin bir par�asy olaca

Biri Müziğin Sesini Açabilir m...

Bazen kendimi bo?lukta hissetti?im zamanlar oluyor. Kapatyp g�zlerimi hayatymy sorgulamaya ba?lyyorum. Olmak istedi?im yere ne kadar yakynym? Peki ya olmak istedi?im ki?iye? Hepsi �ok uzakta geliyor, imk�nsyz ve ula?ylmaz. Sanki �n�mdeki engeller g�n ge�tik�e �o?alyyor gibi. Kur

İyileşiyorum

Son zamanlar bu şarkıyı çok dinliyorum ve galiba iyileşiyorum. Ta ki hatırlayana kadar. Benim bu halim ne olacak? ?�yle bir ?arky da var: "Bana onu �a?yryn gelsin." Hayyr hayyr gelmesin! Bu nasyl �eli?ki anlamyyorum. S�rekli kafamda biri dola?yyor ve gitmek bilmiyor. Unuttum d

Hint Felsefesi

  Evet artık kendime gelmem gerekiyor. Öyle olmak zorunda! Biliyorum bu ilk kaybımdı ama son olmayacak. Ruhumu iyileştirmek ve hayata döndürebilmek için sanırım Hint Felsefesi’nin dört altın kuralını her gün kendime hatırlatmam gerekecek... Ney

Karamsarlık Yeniden

Yine aynı karamsarlıkta bir şeyler yazacağım. Galiba farkında olmadan içimdeki mutlu, neşeli kızı yitirdim. İçimde bana dair ne varsa hepsi acı ya da artık görmüyorum güzellikleri... Keşke sihirli bir değneğim olsa ve eski ben geri gelse. Çok mu

Hayatı Tanıyamıyorum

Bir hiç yüzünden �ok sevdi?im işimden oldum. Bir çocu?um var, eşim rahatsız ayny zamanda ben de "Behçet" hastasyyym... 2009 yylynda �demi? oldu?um �� ayry bor� i�in tekrar, "�denmedi" diye icra gelece?i s�yleniyor ve ben �dedi?imi ispat edemiyor

Bir Fincan Muhabbet

Ynanma ama onsuz da kalma. Mera?yna yenik d?. Belki de duymak istedi?in bir iki kelime, sadece mutlu edecek, sana umut verecek. Gerisi sadece bahane... Aslynda iini dkmek, konu?mak, rahatlamak Seni, senden bahsetmeden de anlayabilecek birinin varly?y arady?yn. Ynanmasan da i?te. Kendine yenik d

Annem

Gecenin karanly?y, cam arasyndan gelen tiz sesli rzgar, gzlerimi aralady?ymda korkma kyzym, sadece rzgar diyen annem... Gne?ten yanmy? yzn bir de hznl bakan gzlerin ?imdilerde hayal gibi bana, yyllar nce kk parmaklaryny yznde gezdiren minik kyzyn seni ok zledi. Senin hakkynda ta

Hayata Dair

Hayata dair hangimiz mutlu olabiliyoruz ki? Ben bedensel engelli olsam da, kendimi hi bir zaman byle grmedim, gremem de. E?im dostum da benim bu hayata pozitif yakla?ymymy seviyor. Benim anlamady?ym hatta anlamak da istemedi?im ?ey ?u, soruyorum size "Neden normal insanlar sa?lyklary yerindeyken

Kabullenmek

Giden hibir ?ey yerine gelmeyecek bunu biliyorum. Bu yzden artyk kabulleniyorum; insanlaryn benden aldyklaryny, canym dediklerimin bir gn benden vazgei?lerini, kaybetti?im topra?a verdi?im insanlaryn yoklu?unu... Her ?eyi kabulleniyorum. Hayatymda olan hibir ?eyi unutamayaca?ymy biliyorum.

Neye Kısmet...

Bu sabah bir ti?�rt bulmak umuduyla kaldyrdy?ym bazanyn k�?esine d�?m�? bir k�?yt! Belki 6-7 ay �ncesi yazmy?ym bilmiyorum. Arama �ubu?umda bile ilk syrada de?il artyk. Baktym sayfanyn ortalaryna d�?m�?. Neyse u?radym i?te� Ylk sayfadaki yazylar yabancy gibi bana.

Bıraktığın İzler

Sadece kalbimi s�k�p atty?yny, onu parampar�a yapty?yny d�?�nm�?t�m. Y�imdeki sevgiyi nefrete d�n�?t�r�p beni, i�imdeki seni, bizi �ld�r�p �yle gitti?ini sanmy?tym. Ama sen daha fazlasyny yapmy?syn. Kimseye g�venemiyorum ben senin y�z�nden. Herkese kar?y i

Hayat İşte

Hayatyn acymasyzly?yna de?il, zamansyzly?yna yanyyorum en �ok. Kar?yna �ykan fyrsat hi�bir zaman zamanynda gelmez. Ya bir g�n erken ya da bir g�n ge�� Tam zamanynda �ykarsa mutlu olaca?ymyzy biliyormu? da engel olmak ister gibi geri �evirir hayat o fyrsaty. �Syrf ona ina

Mesafeler

Yki yyl nce tany?my?tyk onla. Gerekten tam da tesadft. Bir hastanenin, bir poliklini?inde doktorla tarty?yrken grm?tm onu. Yki bayanyn arasyndaki kavgaya girerek en byk riski almy?tym aslynda. Tabi arada ben de o ?iddetten szl olarak nasibimi aldym. En azyndan kavgayy sonlandyrabilmi?tim

Başlangıç

Geride byrakty?ymyz yedi ayda sensizlik ne demekmi? onu �?rendim ben. Ynandy?ym, tek ger�e?im sandy?ym adamyn aslynda en b�y�k yalanym oldu?unu g�rmek mi, yoksa senin arkana bakmadan �ekip gitmen mi daha �ok canymy yakty bilmiyorum. Ne olursa olsun bu yedi ay hayatyma �ok tecr�b

Uzaklar

Hani hayatymyzdan birileri oraya gider de dnmez ya Ya da biz gideriz ve dnemeyiz. Belki de dnmeyiz. Y?te oraya uzaklar! deniliyor. Bir ?arky sz vardy; Ayny ?ehirde nefes almak bile bana yetiyor Yetecek, yetecek ama uzaklar var i?te Ayny ?ehir yok! Bu da Cemal Sreyyanyn; Ayny ?ehirde

Malın mı Oldu?

K���k bir il�ede ya?ady?ymdan, �evremde ya?anan olaylary rahatlykla g�zlemleyebiliyorum. Bir �niversiteli arkada?ymyz aylardyr bir kyzla �ykmanyn derdindeydi. Bunun i�in de elinden gelen her ?eyi yapyyordu. Aylar sonra ikisini yan yana gidip gelirken g�r�yorum, el ele ya da

Üşüyorum

Hava yine dansöz gibi kyvyryyor. Kara bulutlar sardy etrafy. �?�yorum... Kar atyyor yava?tan. O da ya?yp ya?mamakta kararsyz. Yarym saatte bir fikir de?i?tiriyor. D�nek i?te! Soba da yanmady gitti. O da sabrymy test eder besbelli. Televizyon kanalynda �no signal!� uyarysy da g�z

Bağlantısız Düşünceler

Ysteriz ki� Hep isteriz; istemenin yetmeyece?ini bile bile bazen de syrf egomuz tatmin olsun diye�Telefonumun duvar k�?ydy oldu� Ystedim oldu, kimse mani olamazdy!Sa�ma c�mlelerle dolu bir yazy yazmak istiyorum... Kelime de yetmiyor ille de c�mlelerle dolu olacak. Hi�

Eski Dostlar Unutulur mu?

Hayat ?artlary, bazen i? bazen de aile faktrlerinden dolayy sevdiklerimizden uzak kalmamyza neden olur. Bu sitenin eski yelerinden olmak ve burada olan birbirinden zel ve de?erli insanlarla ayny aty altynda bulunmak ok keyif verici Hele hele birka sene nce Zeytinburnunda, Aramyzda Kalsyn ai

Güvendiğim Adam

Zannediyorsun ki acy �ekti?in zaman ailen hep yanynda oluyor, �z�lme diye elinden geleni yapiyorlar. Ben de �yle zannediyordum. Amcamy kaybedince o acyyy beraber atlatacaktyk. Annem ve babam bo?anmaktan vazge�ecek, biz bu yarayy sarmaya �aly?acaktyk ve daha �ok kenetlenecektik birbi

Merhabalar

Uzun zamandyr siteye girmemi?tim, zlemi?im. Nasylsynyz? Her ?ey yolundadyr umarym. Beni soracak olursanyz, gayet iyiyim. Havalaryn ysynmasyyla birlikte acayip bir enerji doldu iime... Size de yle oldu mu?

Hayat Kt!

Ya?amak istemiyorum! Kendimi bildim bileli hep aptal i?e yaramazyn tekiyim. ok irkinim. Milyonlarca takyntym var, her ?eyi kafama takyyorum. Sosyal fobi denen o berbat hastaly?y bir trl yenemedim, yenemem de. Aptal i?e yaramaz irkinin tekiyim i?te! Her ?eyden nefret ediyorum ve lmek istiyorum.

Mutlulu?un Ynce izgisi

Bazen lanet edersin ya?ady?yn hayata, insanlara, en ba?ta da kendine. nk canyny acytyrlar. Kimse bilmez her gn a?lady?yny. Kimse bilmez glmek iin gld?n. Kimse bilmez mutlu olma problemin oldu?unu Konu?urlar, ele?tirirler, be?enmezler, sevmezler ve en nemlisi dinlemezler... An gelir h

Ayny Sorunlar Farkly Hayatlar

Hep ayny ?eylerden muzdaribiz: a?k, sevgili, arkada?, aile, ss, hayaller... Yazdyklarynyzy okurken dahi "Ba?kasy okusa benim yazdy?ymy zannedecek." diye geiriyorum iimden. Ya?amlar farklyydy, evet. Ama ya?ananlar aynyydy. En samimi arkada?ynyzyn (ki o bir erkek) sevgilisi "Onunla gr?meni istemi

Bir Hafta / Yedi Gn

Hibir edebi zevk amacy ta?ymadan syrf iimi dkebileyim diye anlataca?ym iimden geenleri! En yakyn arkada?ym a?yk oldu. Bir sevgilisi var ve mutlular. Ufak tefek tuz biber kavgalar ve kyskanlyk krizleri haricinde tabii ki... Arkada?ym her ak?am intiharyn e?i?ine geliyor; kendi kendine a?lyyor,

Bizim Aslan Askerde

Askere gitmeden nce Azro dedi?im arkada?ym beni tembihledi. Dedi ki "Askere aslanlar gibi gidip dneceksin. Gerekirse orada dayak bile yiyeceksin, yine de aslanlar gibi git. Ben askerli?in iin bir yer setim." Ben de "Tamam" dedim ve gittik. 1,5 ay geti ve dndm. Dnerken Azro yanyma geldi veba

Gnller Bir Olmaly

Ba?langyta rzgar tersine esebilir. Kim neyi, ne kadar istiyor ona bakmaly... Yki ki?i anla?mayy ilke edinmi?se zorluklar gelip geicidir. Pozitif d?nmeli, zorluklar ortak payda ve payla?ymlarla, birlikte omuz omuza zlmelidir. Zoru grnce kamak samimiyetsizli?i, ciddiyetsizli?i gsterir. En

Nereden Nereye

Uzunca bir aradan sonra, yine ben geldim. zlemi?im burayy, yazmayy, okumayy en ok da yorum yapmayy. Girmeyeli be? alty ay olmu? nerdeyse. Ne kadar ok zaman gemi? ama bana o kadar az geldi ki bu zaman. Ve alty ayda neler de?i?ti neler... Yazacak ok ?ey var ama nedense defalarca denememe ra?men

Ne Kalyr?

Hepimizin hayatynda "ke?ke olmasa" dedi?imiz bir ok any vardyr. Hele ocuklu?unuz masal gibi gememi?se herkesi ve her ?eyi unutmak istersiniz. Fakat hayatymyzyn her yerinde kar?ymyza ykarlar. Ve biri size belki de hayatynda kurdu?u en anlamly cmle olan "hi kimseyi kaybedece?in bir e?yadan ok s

Me?er ok Zormu?

Ynsanyn uzun bir dnem aly?tyktan sonra i?siz kalmasy ne kadar da zormu?... Y?sizlik nasyl bir ?eymi? ?reniyorsunuz... Evde yle ks ks oturmaktan sykylyyor insan. Kadyn programlary izliyor ve bol bol internette takylyyor bir zaman sonra. Zaten i? aramak ve internette takylmaktan ba?ka ne yapabi

Yeniden Aranyzdayym

Beni tanyyan tanymayan herkese merhaba! Arkada?lar bir dnem aranyzdan ayry kaldym ama artyk yeniden aranyzdayym. Bu zamana kadar oldu?u gibi bundan sonra da gzel payla?ymlarda bulunmak dile?i ile ?imdiden ho?buldum diyorum...

Nasyl Olduk Byle?

En yakyn arkada?ym bana gereksiz bir sebepten dolayy kst ve onunla bir ay boyunca ks kaldyk. Bir ka arkada?ym daha bu sebebi bahane edip onlar da bana kst. Daha sonra arkada?ym bary?mak iste?inin sinyallerini gndermeye ba?lady. Biraz da evrenin zorlamasyyla bary?tyk. Ama di?er arkada?ym hl

Bu da my Tesadf?

Yeni i?ime ba?layaly on iki gn oldu. Asp.net zerine aly?yyorum. Yani bilgisayar zerine Yapaca?ym i?imi yeni yeni ?renmeye ba?larken, asp.net ile ilgili bir kitap aradym internetten. Mahmut Temur adly yazaryn kitabyny almaya karar verdim, yorumlaryna bakarak. Kadykye gittim baktym, kitaby bul

Standard Hayat

Selam arkada?lar! Antalyadan yazyyorum. YGS aly?yrken sykyldym Googlea ok sykyldym yazdym kendimi bu sitede buldum. Lise son synyf ?rencisiyim. Hayattan tek istedi?im ?ey bir standardym olmasy Aslyna bakarsanyz yolunda gitmeyen pek bir ?ey yok, sadece ok geni? d?nyorum. Bir ?eyleri umu

Seri Kitap

E?er okuduysanyz ya da duyduysanyz Wardstone Gnlklerini bilirsiniz. Ben de ona benzer bir seri kitap yazmak istiyorum. Ama bu d?ncemi bir trl hayata geiremiyorum. nk kafamda derleyemiyorum. Olaylar kary?yyor bu da beni yazmaktan alykoyuyor. Bu konuda aly?malar yapmy?, az-ok tecrbe ve b

Kitap A?ky

Yeni gndemimiz romanlarym, ben ve annem. ok syk kitap okurum. Okudu?um kitaplary satyn alyp ktphane yapmayy da ok seviyorum. ?imdi halk ktphaneleri var falan diyecekseniz ama unutun. Burada yle bir ktphane yok var ama kitap yok... Gel gelelim annem benim kitaplaryma kar?y. Kadyn kendi

Buyur Burdan Yak!

Geenlerde okulda bir ocuktan ho?landy?ymdan ve d?t?m utan verici durumdan bahsetmi?tim sizlere. Rezillikte son nokta o de?il ?imdi anlataca?ymmy? me?er. Synyf arkada?larym ho?landy?ym ocu?un kim oldu?unu ?renmi?. Ben de ho?landy?ym ocu?un synyf arkada?ymyn abisi oldu?unu ?rendim. Arkada?la

Ben Geldim

Nerdeydin, diye sormayyn? Evimdeyim, bir yere gitti?im yok. Sadece kendimi hamster gibi hissediyorum. Sabah kalk, tekere gir ve ak?ama kadar ko?. Sabah kalk tekrar sil ba?tan. ok ?kr sa?ly?ym yerinde. O?lu?um da iyi... Geinip gidiyoruz i?te. Aslynda sadece "merhaba" demek istedim. O?lan uyanmada

Ke?ke...

Herkesin hayatta ke?ke dedi?i mutlaka bir ?ey vardyr. Ya?adyklarymyzyn biro?u bize nceden sylendi. Ama dinlemedik, kendi bildi?imizi yaptyk. Ya?adyk ve grdk sylenenlerin do?rulu?unu. Arkada?lar, ?imdi tecrbelerinizi ke?kelerle rica edeyim. Ke?ke...

Yapma Be Kyzym!

Ara syra kafamy kaldyryp evremi biraz izlesem, anynda garip tuhaf bir durum gzlemliyorum. Acaba diyorum hi kafamy kaldyrmasam my? Geti?imiz hafta sonu beni de adam yerine koydular bir yakynymyzyn sz kesme merasimine davet ettiler. Ben ki takym elbise giymeyen adam o ayazda ektim takymlary, d

Kar Tanesi

Korku ve heyecanla dolu klasik bir hayat ya?adym. Ama kim bilir belki yarynlar daha gzel olacak. Beni deli eden ise sessizlikler iinde ekti?im i?kence Ne demi? ?air; Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim Bu duygularla bu mysralar geldi aklyma. Kafamyn iindeki gzme bir dnya kadar

Ya?lanyyorum

Bir ya? daha ya?landym. mrmden bir yyl daha gitti ?uan. Hayatym bir film ?eridi gibi geiyor gzmn nnden, iyisiyle ktsyle. Hznlendim... Amahayatymyn bana en gzel arma?anynyn ocuklarym oldu?unu biliyorum. Ve onlary bana ba?y?layan Rabbime sonsuz ?krler olsun. ocuklar ne alaka diyecek

Kysmet

Ben hep evlenmek kolay ama evli kalmak zor derdim. Ama grdm kiartyk evlenmekte zormu?. Kaynymyn kyzy d?nne bir ka gn kalani?any atty. ok zldk ama hakkynda hayyrlysy olsun, yapacak bir ?ey yok. Belki de bylesi daha iyi olmu?tur. Kim bilir...

ylesine Ya?amak

Rollerini oynayan tiyatro oyuncularyna benziyoruz, azcyk farkla. Onlaryn elinde yazyly bir metin ve yyllaryn tecrbesi var, bizim elimizde ise koca bir hi. Ama hepimiz oynuyoruz i?te. Peki ya ksersek ne olur? Oynamaktan vaz geti?imizde mesel... Gelip elimizden tutacak, oyuna geri a?yracak biril

Zaman Yla Olmady

Zamanla geer denilen ?eyler gerekten zamanla geiyor mu? Y?te bunu merak ediyorum do?rusu. nk ben henz yle bir ?erefe nail olmu? de?ilim. Ate? yanyp yanyp kl olduktan sonra, snm? m oluyor yani? Hi sanmyyorum... Aksine ufak bir rzgarda o ate? eskisinden daha ?iddetli yanmaya ba?lyyor. Pe

Hayatymdan Bir Kare

evreme bakyyorum, ne ok dertli insan var. Utanmasalar kanatlary olmady?y iin oturup a?layacaklar. Bir de benim derdimi, derdimin asla bitmeyece?ini grseler Belki de ?kredecekler hallerine. Biraz nce abimin yanly? davrany?y yznden ona kyzdym ve ba?yrdym. Ona ba?yrynca o da bana bilinli bi

Hayatymdan Enstantaneler

Hayatym iyice karma?yk hale geldi. Evde huzur yok. Annem babam ks, yirmi gndr konu?muyorlar. Ykisi de sadece benle konu?uyor. Babamyn i?i rahat gnde bir i?e gidiyor, evde durmaktan sykylyyor ve sigaraya sarylyyor. Kafasynda kuruyor, bana Bu sene ?ehir dy?ynda bir yer kazan, seninle gelece?im

Ya?ma Ya?mur

?air zamanyn birinde, Beni bu havalar mahvetti demi?. Hlbuki beni bu havalar kendime getirdi. Geen hafta bugnn ertesi gn bir hamaratlyk tuttu. Siz deyin can sykyntysy ben deyim annemin baskysy. O sycak gzelim yaz aylarynda haly yykamaya verdi?imiz halylary ky?a merhaba dedi?imiz bugnlerde

Dengeyi Kuramadyk

Ba?larda her ?ey yolundayken anlam veremedi?im bir ?ekilde zamanla aramyz ayldy. Canynyn sykkyn oldu?unu beni zmek istemedi?ini syledi. Sevmedi?ini sylemesini istedim inkr etti. Sevmese ay boyunca benle birlikte olmazmy?. Kendinde gelecek grmyormu?. Ben ne kadar ilgilensem de konu?muyor ya

Mutsuzlu?um zerine

Her ?eyden zevk almayy bilen ve any ya?ayan bir insanym. Kimseye zararym yokken, kendi apymda mutluyken evremdeki insanlar neden beni mutsuz etmek iin abalarlar ki? ok de?er verdi?im insanlar benim mutsuzlu?umla my mutlu olacaklar? Ama buysa, sonu buysa; dnya gerekten ok sama bir yer...

Vazgeilen Ben

Canyndyr, ci?erindir, seversin. Yeri gelir karde?in yerine koyarsyn. En iyi dostlaryndan biridir. Ama gn gelir anlarsyn ki dostunun en yakyn dostu sen de?ilsindir. Bunu anlayynca ok acyr yre?in. Her gr?te batar bir ?ey kalbine. Yste yle bir gnd bugn. En sonunda dedim, Birini se. diye. A

Akyl my, Kalp mi ?

Ona iyi gelecek ?eyin ne oldu?unu bilebilir mi insan? Hayatyny olumlu ynde etkileyecek ?eyin ne oldu?unu bilebilir mi? Bilemez ne yazyk ki... Ben kalbimi semek istiyorum ama aklym engel oluyor. Aklymy semek istiyorum susmayan kalbim daha bir ok ba?yryyor. Ke?ke bilebilseydim hangisini semem ger

Mutlulu?a Gnaydyn

Hayatymyzda her zaman dram ve znt olacak diye bir ?ey yok. Mutlu olunmasy iin mutlaka bir neden olmasy gerekti?ine inanmyyorum. Ynsan nedensiz de mutlu olabilmeli. Bir sabah yataktan kalkarsyn ve mutlusundur. Bu kadar kolay olmaly. Haklylyk payym yok mu? Bu d?nce beni deli yapmaz de?il mi?

Dnya Bir Cehennem

?uan o kadar doluyum ki anlatamam. A?lamaktan gzlerim ?i?ti... Aslynda dnya mminin cehennemiymi?. Ben de kendimi yle avutuyorum. Ysyan etmek de istemiyorum tabi ki Sadece zgn ve hznlym, ?u kocaman hayatta kendimi yalnyz hissediyorum evremde birok insan olmasyna ra?men. Ama i?te sorunda

yleymi? Gibi

Annem, "sen ?ansly bir kyzsyn" derdi. Sonbahar kyzysyn, sertsin, hoyratsyn, zgrsn... Halbuki ky?yn do?mu?tum ben. So?uktum, iticiydim... Belli ki?iler tarafyndan sevilirdim. Y?te o zamanlar ba?ladym yleymi?im gibi yapmaya; ky?ken, sonbaharmy?ym gibi davranmaya... O zamanlar e?lenceliydi, nemsiz

Bu Kyz Beni Sevsin

Merhaba ben Elvin... Azerbaycan`dan katylyyorum aranyza. Bende durumlar ok kary?yk... Abiler/ablalar bir kyz var, seneden beri ne yaptyysam yaranamadym. Kollarymy bile falata ile kestim, nafile. Kyz sadece arkada? olarak kalmamyzy istiyor. Yalnyz ben kollarymy kesti?im zaman ok a?lamy?ty. ?imd

Ba?roldeyim

Daha geenlerde yine o ryalardan birini grdm. Ryamda gya ben, BEN 10 olmu?um. Her ?ey izgi filmdeki gibi ve Gwen ile arabada gidiyorum. Gwenin suratyny tutuyorum ve ona "?imdi nerede kaldyysan devam edelim" diyorum. Uyandym hayyrdyr in?allah! dedim. Aly?tym artyk kendimi, byle izgi f

ekip Gidesim Var

Bazen yle anlar geliyor ki ne istedi?imi bilmiyorum. Her ?eyi byrakyp gidesim geliyor bu ?ehirden. Ya da telefonumu kapatyp vs. herkesle ba?ymy kopartmak istiyorum. Nedenini bilmiyorum, sadece kafamy toparlamak istiyorum. Hayallerim yok, bir ?ey hakkynda umudum yok... Sadece sorumluluklarymy yerine

Ma?dur Stajyer

Ordu niversitesinde iki yyllyk bir blm bitirdim. Bu yaz da staj yapmak iin bir tanydyk aile ?irketini ayarladym. Hem eksiklerimi tamamlarym hem de namazymy rahat kylarym diye d?nyordum. Her ?ey ilk ba?larda ok gzeldi. Eksiklerimi tamamlyyordum. Staj yapty?ym ?irketin sahipleriyle ailecek d

Ne Yapmalyyym?

Nereden ba?lasam anlatmaya bilmiyorum... Alty yyllyk evliyim... Evlili?im istedi?im gibi gitmiyor. Nedenlerine gelince o kadar ok ki... Kendim mi sorun yapyyorum bilmiyorum? Bildi?im tek ?ey ben bu ?ehirde ve bu evde ok mutsuzum. E?imin kendi ayaklary stnde duramamasy, ailesinin evlili?imizde o

Y?te Hayat!

nceleri okumaya geldi?im ?ehrin beni sykty?yny d?nyordum. Vizelerden, finallerden sonra ve tatillerde hemen ya?ady?ym ?ehre dnyordum. Kendimi bu ?ekilde mutlu hissediyordum ama maalesef ki yanylyyormu?um. Beni iimde kaldy?ym ufak ?ehir de?il son dnemlerde de?i?en ve bir daha hi eskisi gibi

Baharda Ky?y Ya?yyorum

Merhaba arkada?lar Size ba?yma gelenleri anlatmak istiyorum. Bu vesile ile kim bilir belki de siz sa?lykly insanlar farkynda olmady?ynyz ?eylerin de?erini anlarsynyz Konuya gelecek olursak; geen yaz yani daha on sekizinci ya?ymyn ilk aylarynda ve niversiteye hazyrlandy?ym dnemde ba?yma bir ola

Deli Gnl

Belki de ?yle d?nmeli insan: "O istemiyorsa ben niin u?ra?ayym?" Ama o?u zaman yle olmuyor i?te... Bir gl? ona olan tm kyzgynly?ynyzy alyp gtryor. Bilirsiniz ki akly ba?ka yerde, ba?ka birindedir. Yine de vazgeemezsiniz ondan. D?nrsnz, d?nrsnz, d?nrsnz... Acaba ortamdan

Acyya Aly?mak

Ynsano?lu ne garip mahlkat. Daha elli drt gn ncesine kadar yemek yemez, su imez, uyumazken, bugn tyka basa yiyip ba?ymy yasty?a koyup uyuyabiliyorum. lrm, ya?ayamam bu acyyla diyordum ama hala ya?yyorum, hem glyorum da! Kendime ?a?yryyorum Ynsanlara, hayatyn bizle oynady?y oyunlara Y

Ayrylynca Yediremedi!

ok ayk sylyorum birlikte olmaktan sykyldy?ym bir ocuk vardy. Srekli tarty?ma konusu buluyordu, arkada?larymdan kyskanyyordu... Kysaca, beni biraz bunaltyyordu. Bir sre sonra dayanamadym ayryldym. Birka gn mesajlar atty, arady, de?i?ece?ini syledi. Ben de sznden dnmeyen biriyim, bary?mak

Tany?malyyyz Artyk

Bir kyz var be?endi?im. Bizim alt sokakta oturmakta kendisi. Ady Gizem... ok gzel bir kyz, hafif sary?yn, uzun boylu... Tabi i gzelli?inden bihaberim. ayda bir gryorum dersem do?ru olur. En son bizim sitenin nnden geerken grdm, evlerine giderken. Diyorum kendime "tany?" falan diye, ama

Gerekten Aramyzda Kalsyn

niversitede okulun son gn son synava girmeden nce bir ocuk synyfa girip kar?yma geti. ok yaky?yklyydy. Bana bakty, sonra gitti. ocu?un Azrail oldu?unu o zaman anlamamy?tym. Daha sonra anladym... ocuk o an bana ?unlary anlatty: "Yleride ben senin o?lun olaca?ym. Annemi merak ediyorsun de

Kilo Faktr

Sizce sosyal evrede, kilolu olmak arkada? veya sevgili edinmemizde ok mu rol oynuyor? Kilolu olunca neler hissediyorsunuz veya dy?aryda kilolu biriyle kar?yla?ynca hangi d?nceler geiyor beyninizden? Ben synava hazyrlanmadan nce 55-56 kilodaydym ve boyumda 1.65 metreydi. ?imdi 75-80 kilo arasyn

Ke?ke Bymesem

Lise yyllarymy hatyrlyyorum. Sama sapan her ?eye gl?m, dnyadan bihaber olu?umu Garip belki ama ergenlik hallerimi zlyorum. On sekiz ya?ymy doldurmak iin can atty?ym gnleri zerinden seneler gemi? gibi. Ke?ke hayattaki tek derdim yzmde ykan sivilce ya da ho?landy?ym ocu?un bana bakma

Karamel

ok kararsyzym. O kadar kararsyzym ki artyk bu durumdan bykty?ym iin direkt karar veriyorum. Yani mesela bana "?uraya gidelim mi?" dediklerinde hemen "evet" diyorum, ama hl sa rengim konusunda karar veremiyorum. Salarymy boyaya boyaya ldrdm resmen, yazyk ya. Onlara bakym yaptyrmalyyym ya ne

Her lm Zamansyzdyr

Tam bir ay oldu sen bizi byrakaly. Hl dn gibi, kabullenmek o kadar zor ki. Acy neymi? sen gidince anladym. Ne gereksiz insanlara de?er vermi? ne kadar bo? ya?amy?yz. Ynanamyyorum yine samalyklaryndan biridir diyorum eninde sonunda gelir diyorum ama gelmiyorsun. Seni o ta?yn zerinde gl kokunla

lm

Tam 30gn oldu sen bizi birakali. . Hala dn gibi kabullenmek o kadar zor ki. Aci neymis sen gidince anladim. Ne gereksiz insanlara deger vermis ne kadar bos yasamisiz. Ynanamiyorum yine sacmaliklarindan biridir diyorum eninde sonunda gelir ama gelmiyorsun seni o tasin uzerinde gul kokunla gormus yu

Hayat Bir Sava?tyr

Hayat bir sava?tyr ve bu sava?ta yanynyzda olacak insany iyi semelisiniz. Seti?iniz ki?i takym arkada?ynyz, ekibiniz, yolda?ynyz, syrda?ynyz, gizli gizli planlar yapty?ynyz ki?i olacak. Ona ok gvenmeli ve inanmalysynyz. O da size ayny ?ekilde Bir ka gn nce hayatymyn ne ynde oldu?una kar

Hastaly?ymy Yguana Anlatty

2011 yylynda bir bahar gn hayvanat bahesine gittim. Yolda "ke?ke yanymda bir kyz arkada?ym olsa" diye dua ediyordum. Hayvanat bahesine vardy?ymda ieri girmek iin bilet aldym. Bileti bayan bana bir ?eyler syledi, dinlememezlikten geldim. Hemen "sa?olun" dedim ve ieri daldym. Hayvanlary gezer

Ke?ke

Size de oluyor mu bilmiyorum ama bana hep olur. Mesela bir gn herhangi bir olay ya?amy?synyzdyr. Ak?am uyumak iin yasty?a ba?ynyzy koydu?unuz an o olayy d?nrsnz ve dersiniz ki "Ke?ke ?unu yapsaydym, ke?ke ?unu syleseydim, ke?ke ona yle bakmasaydym, ke?ke o szleri sylemeseydim kesin beni y

Vazgeersin

nnde gidebilece?in bir sr yol, grecebilece?in bir sr yer olmasyna ra?men; vazgeersin... Sylenmemi? szler, okunmamy? ?iirler byrakyrsyn arkanda. Bilinmemi? syrlar, aylmamy? kapylar byrakyrsyn kalbinin derinliklerinde. Vazgeersin i?te... Oysa kalsan belki de kazanma ihtimalin olacaktyr, am

Ynsanlyk Hli

Ben ba?kalarynyn kusurunu aramadan nce kendi kusurlarymy grmeliyim. nce kendime bakmalyyym, kendimi lp-bimeliyim. Hi kimse mkemmel de?ildir, kar?ymdakini ele?tirmek bana d?er mi bir d?nmeliyim... Ayny zamanda, kendim ile bary?yk olmalyyym. Srekli kendimi ele?tirir, kusur arar, zle

Kysa izgi

Yimdeki kocamy? ocu?un baston sesleri yanky bulurken odamda, bir ke?ke daha edinmek istemedim. Sadece sessiz kaldym her zamanki gibi, asyl istenmi?likler olmasa da kartlarymda olan kar?ymda, kar?ymda olan ne varsa artyk bende, hayat kadar uzaklarda. Gemi? gemi?te kalyr derler, diyenler bile inan

Don Lasti?i(!)

Sabah servisle i?e gelirken byk bir reklam panosunda, tanynmy? bir oto lastik firmasynyn "Don Lasti?i" yazyly reklamyny grdm. Bana ok ilgin geldi ama belli ki bu reklam ok fazla dikkat ekecek.

Fazla Uzun Srmesin

Drt yyllyk evliyim ama ocu?umuz olmady. Sonradan anladyk ki sorun bizden kaynakly. Tp bebek denedik o da tutmady... En kysa ve uygun zamanda tekrar deneyece?iz. Umarym o zaman ba?aryly oluruz. ocuk sevgisine uzun yyllar hasret kalmak istemiyorum... Rabbim in?allah, etti?im dualaryma kar?ylyk

p Kutunuzu Bo?altyn!

Teknolojinin ilerlemesi hayatymyzy kolayla?tyrdy. Ama bunun yany syra, hayatymyza giren erkekler de gittike teknolojiye benzemeye ba?lady. Nasyl my?Erkeklerin de alycylary oldu?unu d?nrsek, kablosuz bir wireless gibi sinyal yaydyklaryny ele alyrsak, bence ok benzerlikleri var... Yanynda kyz

Neydi Bizi Glmseten?

Bydk, ?yk olduk, aldattyk, aldatyldyk, hayatyn adaletine svdk. Hep ekilmez, hep mutsuz olduk. Anlyk tatlar ya?adyk, sabahynda kendimize kyzdyk...?imdi biraz gemi?i hatyrlamaly. Ceplerimizin diplerine bakma zamany. Onlary anymsamaya var mysynyz? Gzel ?eyler hak ediyoruz herkes gibi! Neyd

zmsz Yalnyzlyk

?u hayatta hemen hemen herkes yalnyzym diyor. Yinde bulundu?umuz metropol ya?amy yalnyzly?y da beraberinde getiriyor. Yalnyzlyk neye gre de?i?ir, kime gre hal alyr? Ben yalnyzym diyorum; kalben yalnyzym Aslynda atlatamady?ym bir travma adeta Konu?acak kimsem mi yok? Hayyr var Ailem kal

Baky? Aysy

Mutsuzdum ya da mutsuz oldu?umu sanyyordum. Ama bazy ?eylerin iyi gitmedi?i kesindi. Bunun sebebini aramaya aly?tyka bo?uldum dkntler arasynda. O kadar gereksiz ?eylermi? ki hayatymy alt st edenler. o?u zaman insanlardan sykyldym, bunaldym, yaptyklaryndan tiksindim Bu gnden sonra yine hayat

Mutluluk Anahtary

Mutluluk iin k?ydyn bir k?esine sahip oldu?um iyi ?eyleri, di?er tarafyna da sahip oldu?um kt ?eyleri yazdym. Evet, bir de baktym ki kt ?eyler iyi ?eylerin nne gemi? de artmy? bile Yyi ?eylerde; sevdi?im, parasyz pulsuz dnyanyn en iyi insany sevgilimi, hl parasyzlyktan dolayy evlenemed

Ne Bir Dost, Ne de Arkada?

ok kalabalyk bir yerde oturmama ra?men i?im gere?i, ok fazla insanla konu?muyorum. Hi arkada?ym yok... Hayatta anla?abildi?i hi bir arkada?y ve dostu olmayan ben, hayatymyn en zor dnemini geiriyorum. Yalnyzlyk; ok insan tanyyorum ama hi biri ne dostum ne de arkada?ym... Hi kimse hi bir zam

Yimde Bir Ukde

Kurban bayramy yakla?yyor, yine ocuklu?uma dnyorum... Kurban pazary evimizin yakynlaryna kuruluyordu. Her gn gidip kendimize birer kei seiyorduk; seninki ?yle, benimki ?unu dvd... Keileri kendi malymyzmy? gibi grrdk. Bir de babam inadyna boynuzsuz bir ?ey alyrsa hep zlrdm.

Bir mr

O bir Ana... Yre?inde ya?atty?y tek temennisi de yavrularyyla mutlu olabilmek ve faydaly meselelerde bir para olsun gnlnden payla?abilmek. Y?te benim yrekli arkada?ym, syrda?ym ve de bu fanideki hayal dnyamy tamamlayan yrek Acyna yrekten katylyyorum benim de acym olsun. Hayat penceresindeki

Seyyah...

ykacaksyn Tophaneye Bursa ayaklarynyn altynda Sycak bir salep e?li?inde, sarylacaksyn polar ?alyna, konu?acaksyn iindeki ki?ilerinle. Sitem ksknlk ve kyrgynlyklaryny orada byrakacaksyn... Oradan ineceksin elebihan Kona?yna, ye?ile do?ru bakacaksyn. inilerinin renklerini ruhuna i?leyip gkk

Ruh Halim Berbat

Merhaba Benim yakla?yk bir aydyr sevgilim var. Daha ok yeniyiz fakat aramyzda ok fazla sykynty var. Birbirimiz ok seviyoruz ama srekli kavga ediyoruz. Derdimi kimse anlamyyor, ok kt bir durumdayym. Ayrylyk noktasyna gelemiyoruz nk birbirimizi ok seviyoruz. Ciddi d?nyoruz ama inana

O Sadece ocuk!

Yolda yrrken bilerek bir anne ve o?lunun konu?malaryna kulak misafiri oldum. ocuk on iki-on ya?laryndaydy Annesinden cep telefonu istiyordu. Belki ocu?un talebi makul kar?ylanmayabilir ama annenin tepkisi sandy?ymdan ok daha sert oldu. Sertten daha a?yrdy kurdu?u cmle; Dershaneye verdi?im

Hayat; Adaletin Bu mu?

Hayat ok acymasyz... Hep gveniyorsun ama yary yolda byrakylyyorsun. Bakyyorum da herkes mutlu... Herkesin hayaty eksikler olsa da yolunda gidiyor. Hayat bana kar?y ok adaletsiz davranyyor. Hep safly?ymdan kaybeden ben oluyorum. Artyk yoruldum... Kimseye inanmak, gvenmek istemiyorum. nk, hep c

Ah ?u Ablam

Bu yaz ailemin yanyna gittim. Her?ey ok gzeldi ta ki ablam rahatsyzlanyncaya kadar. Benim dnmeme iki gn kala grip oldu. Bazy nedenlerden dolayy gemi? olsuna yanyna gidemedim. Bana darylmy? bir aydyr arayyp sormuyor. Babam "sen kksn, zr dilemelisin" diyor. ?imdi sulu ben mi oldum? Hak

nce Adam, Sonra Sevgilim Ol!

Gitmenin de bir onuru olmaly Ynsanlar ili?kiler ya?ar anla?amaz, dargynlyklar, ksknlkler olur ve biri arkasyna bakmadan gider... Gitmek isteyen gider, kalmak isteyen kalyr. Giden de kalan kadar saygyyy hak eder... Adam gibi gitmesini bilene dur! demeye hakkym yok benim... Bu yeni gelin gibi na

Arkada?...

Zamansyz gelen bir telefon kayryverir uykunu. Telefon gelmesimi, ondan gelmesimi bilinmeeeeez. evvel zamanda yapylan bir hata, edilen bir kfr ve terkedilen bir insanyn, muhta ve yylgyn ki?ili?inin yorgun sesi, evvel zamanda de?erli, evvel zamanda kyymetli ve evvel zamanda senin olan bu ki?i.

Deprem

Bu yyl 19 Mayys´ta gerekle?en 5.9 ?iddetindeki depremi ya?adym ve hl daha depremin n arkasy kesilmedi. Psikolojim o kadar bozuldu ki sanki her an deprem olacakmy? gibi geliyor. Glck depremini de ya?ady?ym iin bu durumdan kurtulamyyorum. Srekli panik iindeyim. Allah´a dua ediyor

Vicdanymy Seveyim

Ah bu vicdanym... Sokak ortasyda grd? yeni do?mu? tane kedi yavrusunu bu so?ukta orada byrakamyyor. Onlara sycak bir yuva, st ve sevgi veriyor.Ah bir de cyyak cyyak a?lamasalar...

Katykly Ekmek

Tm uyku mahmurlu?uyla oturup ba?yna, srlemiyorsa sabah kahvaltysynyn keyfi, ne anlamy kalyyor sabah ayazynda sokaktaki ilk adymda gne?le ysynmaya aly?manyn Pastanenin ayakst yenen st susamly po?aalary, ii zeytin veya peynirle katyklanmy? olsa da doyurabiliyor mu insany? Sonrasynda de

Ah ?u Yalnyzlyk

Kendimi o kadar ok yalnyz hissediyorum ki kapysyny alyp gidebilece?im, oturup dertle?ebilece?im hi kimsem yok. Bayram geliyor, kaygysy bana ?imdiden d?t. Bu bayram sevdiklerimin yanynda olamayaca?ym... Bu ?ehir bana dar geliyor. Aly?amadym, sevemedim ben buralary... Bir kurtulu?u var mydyr

De?i?imin Ady: Tiyatro

Hayatymy de?i?tirmek istiyorum. Bir k?eye ekilip a?lamak de?il, kaybettiklerime yanmak de?il, bende olmayyp ba?kalarynda olanlara bakyp zlmek de?il Bunlary artyk yapmak istemiyorum. Farklyly?y bulmak istiyorum. Tiyatroya ok byk bir ilgim var. Bundan sonra hayatymy tiyatro zerine kurmak ist

Babaanne Sevgisi

Babaannem ile yyllar yyly beraber ya?adyk. Hayatynyn son on yedi yylyny yatalak olarak acylar iinde srdrd. Sonra dayanamady sancylaryna, onu kaybettik. ?uan bunlary yazarken bile gzya?larymy tutamyyorum. Ben hi bir zaman babaannemin elini tutup sokaklarda caddelerde gezemedim ve onu ay nc

Bir Umut; Bekliyorum...

ocuklu?umda, Bir gn babam zengin olur bana da ciciler alyr, bir bisikletim olur diye ok bekledim ama olmady Bir gn gelir de anamla doya doya gezer miyiz? dedim o da olmady. Anam askerden gelmemi bekleyemedi, ld Babam evlenmemi istemedi, kendi evlenmeye kalkty Bana sevdi?imi alyr my aca

Sylemek Ystediklerim

On sekiz ya?yndayym ama sanki altmy? ya?ynda gibiyim. Hayattan tat alamyyorum. A?abeylerim ok evde tek kyzym bu da tabi beni gsz yapyyor. Her gn evdeyim Her gnm ayny Sadece bir yakyn arkada?ym var o da okuyor. Temizlik konusunda gerekten iyiyim Temizlik yaparken de erinmem severek ya

Asla, "Asla!" Deme

Hayalini kurdu?um, trl entrikalar evirdi?im, zaman zaman gzya?y akytty?ym, ok arzu etti?im bir ?ey nihayet sonunda gerekle?ti... Ke?kelerle geirdi?im her gn o any beklemi?tim ve istedi?im oldu. Yim kypyr kypyr de?il, aksine hi olmady?ym kadar sakin ve durgunum. yle byk mutluluklar, sevi

Bir Garip Ben!

Yhtiyacym olan ?eyler: Battaniye, sycak bir ay, kumanda ve televizyon Karnymy doyuracak kadar a?, derdimi anlatacak kadar kelime Asgari cret fazla bile! Kk evimin penceresinden dy?aryyy seyir eylesem Mahallede ne olmu?, ne olmamy? her ?eyi bilen bilirki?i olsam. Kim ne giymi?, ne sylemi?

Sen Bir ynar A?acy...

Her an yanynda olmak, sesini duymak, varly?yny ve sycakly?yny hissetmek istiyorum. Gzlerin Gzlerin yakyyor yre?imi... Ko?mak istiyorum ama yryemiyorum bile, konu?mak istiyorum olmuyor, susup kalyyorum. A?amyyorum bir trl kendimi. Ne yaparsam yapayym, ne kadar yrpynyrsam yrpynayym ula?amyy

Tikiniz Var my?

Geenlerde yle birini grdm ki, sen birisine tokat atyyorsun, adam hemen yanyndakine tokaty geiriyor. Birisini gryorum, koltuk altyna do?ru hareket ettin mi, svmeye ba?lyyor. Bir ocu?a bahemden getirdi?im ?eftaliyi uzatyyorum, ocuk "y???" deyip kayyor. Duydum ki tm gn tyleri diken diken

Sykyldym, nk...

Son zamanlarda en ok duydu?um cmle hayat ok sykycy Bunu syleyen arkada?lara sesleniyorum; hayyr arkada?ym, hayat sykycy de?il sen sykycysyn. Ya?amaktan vazgeip izlemeyi seti?in iin sen sykycysyn. En son yeni bir insany ne zaman tanydyn ya da yeni bir mekny ke?fettin? En son ne zaman kaybol

A?k ve Gelece?im

Bir arkada?ymla konu?tum Sekizinci synyfta beraberdik sanyrym. Facebooktan eklemi?ti beni. O gece konu?tuk biraz Konu?tuktan sonra uyuyamadym. Sebebini bilmiyorum. Sabaha kadar yatakta dndm durdum. Arada ya?adyklarymy anlatmak isterdim ama ok uzun olur. ?imdi ise o benim hayatymyn anlamy,

Erke?in Kalbine Giden Yol

ocukluk yyllarymda byklerimizden duyardym, erke?in kalbine giden yol midesinden geer diye. Acaba gerekten erke?in kalbine giden yol midesinden mi geer? Kim sylemi? bilmiyorum ama ben bu sze katylmyyorum. Bir erkek d?nn evde gzel yemek yok, ykar dy?aryda yer, durumu idare eder. Kimse d

Hayata Mola

Yalnyzly?yn da, susturdu?umuz cmlelerin de bir sonu olmaly... Ben zaten yeterince kendimle bir bary?yk, bir ks ya?yyorum bu hayaty. Ylle de birileri olacak ise hayatymda, ruhumun ke?meke? hallerini stn rtmeden grebilen birileri olmaly... Kopan fyrtynalaryn ardyndan yykylan-da?ylan her ?eyi ol

Hayat Mat

Hayatym bu aralar ok mat renklerle dolu. Hayatyma canly renkler katmak iin ne yapabilirim? Can sykyntysyna en iyi ne gelir? Arkada?larymyn tavsiyeleri pek i acycy de?il... Psikolojik olsa gerek, ben de havalardan diye d?nyorum... Acaba diyorum, hayat my sykycy, hayatymda ki insanlar my?

Kendimi Unuttum

Vicdanym ile isteklerim arasynda kalmak kadar kt bir ?ey olamaz... Bir yanda ailem bir yandan isteklerim ve gelece?im Her ?eye ra?men ok sevdiklerim, bir seneyi a?kyn bir sre zld?m, u?runa her gn gzya?lary dkt?m bir olaya bu kadar yakynken ?imdi vazgemek Kararlarym ve sonulary o

Gerekle?en Bir Rya

Geen hafta sonu sayysal loto oynadym. O ak?am ekilen sonulara bakamadym ve uyudum. Ryamda gkyznden yanyma gvercinler geliyordu. Teker teker yere iniyorlardy ama ka tane olduklaryny sayamadym. ok kysa bir ryaydy... Bir ka gn sonulara bakmaya abaladym ama bir trl bakamadym. Sonunda d

Psikolojik Taciz

Ynsanlar kendilerine gre sebepleri olan davrany?lar sergiler; kyskanlyk, fke, nefret gibi. Bu davrany?lar bizim zerimizde olumlu-olumsuz etkiler ve tepkiler gsterir. Birinin gznzn iine baka baka yalan syledi?ini anlady?ynyz an ve bunu bildi?inizi syledi?inizde yalan syledi?ini kabul edi

Sava?abilmek Yin...

Hayatta daima iyi bir oyuncu olmak gerek Gl olmasan bile gl grnmelisin... Sevgilim bir buuk yyllyk ili?kimizi bitirmek istemi?ti. Gnlerce a?layyp son bir kez bulu?mak istemi?tim. Yakyn arkada?larymyz da yanymyzdaydy. Onun iin tuttu?um gnlkle alay etti hatta gld. Yimi o kadar ok acy

Yki Ta? Arasynda Ezilmek

Biri anam, biri babam Ykisinin arasynda kalmak ok zormu?. Biz ocuklar onlary hep bir arada grmek isteriz. Ysteriz ki hep mutlu olsunlar, mutlu bir aile olalym.Gel gelelim bunu her zaman ba?armak kolay de?il, hele bizim evde daha da zor. Annemle babamyn ocuklu?umuzdan beri kavgalary, birbirl

ISHAL MI

bır arkadasım izmıre sevgılısıyle bulusmaya gıdecegı gun ıshal olmus fakat ne carekı gıtmek zorundaymıs otobusle zorlu bır yolculuk yapıp bulusma yerıne arkadasından once varmıs beklemeye baslamıs cok sık&

Hayat

Hani herkes (ben de dhil) hayattan bykyyor ya Her ?ey bizi sykyyor ya Bu durumda soruyorum; neden hayaty doyasyya ya?ayamyyoruz, neden hayaty bu kadar bytyoruz gzmzde?Soruyorum size; lmn oldu?u yerde daha ciddi ne olabilir ki?

Hayat

Hayat ya?ady?yn kadardyr; gerisi ya hafyzandaki hatyra yada hayallerindeky mittir. Ynsany ya?ady?y yyllar de?il eri?emedi?i duygular yypratyr.

Ho?geldin Arif Bebek!

Bir gn bir gn bir ocuk Eve de gelmi? kimse yok ocuklu?umuzun ?arkysydyr bu ?arky ocuk olmanyn aslynda beraberinde nice tehlikeleri getirdi?inin en e?lenceli ?ekilde ?retili?idir. Kck ellerimizle nice tehlikeleri eker, kck aklymyzla nice bykleri ynetirdik Onlary parm

Ah Tatil Ah!

Tatly bir ak?am rzgrynyn yzmz ok?ady?y o sahil kenarynda kaldy yre?im. Huzur dedikleri bu olsa gerekti. Telefonlarym kapaly, bilgisayarym kapaly, kapylarym kapaly Dy?arydan herhangi bir mdahale yok, ses yok, rahatsyz eden yok Kavga-grlt atlatylmy? koca bir yylyn acysy ba?ka nasyl ykary

zr Dilerim

Yudum yudum Ayrylyk yudum yudum, sensizlik yudum yudum, bensizlik yudum yudum ?imdi bu ev sensiz ok sessiz hatta yetimler gibi kimsesiz. Sana git dedi?im gnden beri ne gelenim oldu ne gidenim. Kalbim bile kst, boynunu bkt. Ysyanymy duymazlyktan geldi, ben a?ladyka o direndi. O inat ett

Bakan Gzler

Gzlerin renkli olmasy bir bayany neden ?ymartyr ki? Gzlerinden dolayy aldy?y gzel iltifatlar onu neden havaly ve kaprisli yapar ki? Gz mavi ve ye?il olan ok bayanla tany?tym. Hepsinde ayry bir hava ayry bir kapris var. Sanki kk da?lary o yaratmy? Ayryca bir de far sryorlar, ama gzn re

Nedir Ya?amak?

Ya?amak nedir? Ya?amak... Bir deniz kenarynda yrmek mi? Balta girmemi? ormanlarda kaybolmak my? Sevdi?inle el ele tutu?mak my? Ya?amak, kimileri iin gece-gndz aly?makken, kimileri iinde bol para harcamaktyr. Ya?amak, kimileri iin ?ezlongda gne?lenmektir kimileri iin de evinde TV izlemektir

Neden?

Ataerkil (erkek otoritesine dayanan) bir toplumuz. Bazy gelenek ve greneklerimize tabii ki saygy duymalyyyz. Fakat anlatmak istedi?im bir ka husus var.Hi bir bayan e?inden ileride ayrylmak niyetiyle evlilik olayyny gerekle?tirmez. Hani derler ya, byak artyk kemi?e dayandy... ocuklary var i

Sevgi zerine

Tm sevgiler bir anda yok olabilir. Sadece bir an iinde sevginin sahip oldu?u topraklar fethedilir. Sadece kk bir sevgisizlik, kk bir ktlk veya ktye dair herhangi bir?ey yykabilir koca sevgimizi. Biricik grd?mz sevgim ya dasevginizi?te bu denli basit ve biz ona tutunarak ya?yyoruz

D?nceden te

Hepimizin sevgileri, umutlary, dostlary, a?klary vardyr... Yyi, gzel de, ya bunlaryn hepsi sadece d?ncede varsa? Y?te hepsi hayal etti?im kadar. Gerisi yok. Geriye sadece ayna ve ben kalyyoruz... Ardyndan akan gz ya?y ve mzik e?li?inde...

Sevgi ve Sevdiklerimiz

Sevdiklerimiz; kendileriyle birlikte olmak istedi?imiz koku?mu? ruhlar... Be? para etmemelerine ra?men birlikte olmayy d?ledi?imiz aptal, bencil yaratyklar... Bir gn, bir an bunlary anlady?ymyz zaman sevgi ady konulan, yceltti?imiz duygumuzun de?erlerinin sandy?ymyz gibi olmady?yny, yerlerde oldu

Rya Tamircisi

Dn gecenin bir yarysy evde bulunan tek ses benim parmak tykyrtylarym ve bula?yk makinesinin maharetli sesiydi. Birden kendi sesim aklyma geldi. Ben de ?arky sylemeye ba?ladym. nce sessizce Kara ?im?ek´in mzi?ini myryldandym. Sonra ba?ymy bir sa?a bir sola evirip szlere devam ettim. Szle

Mutluyum

Kmil a?abey bizim mahallenin maskotudur. Askerde bir aya?yny kaybetmi?, kafasy hafiften uuk, yirmi drt saat iki ien, nne gelen arabayy durdurup sigara ve bira parasy isteyen, durmayan arabanyn arkasyndan svp geen biri...Ona ve ailesine hayatta oru u?ramady, kendimi bildim bileli annesi ve

Dengesiz Erkekler

Biri bana ?u varlyklary anlatabilir mi? Bir erkek tanyyorum drt yyllyk bir ili?kiyi eskisi kadar sevmiyorum deyip bitirdi. Ka kere aradym, abaladym olmady. Tatile gittim bir daha aramadym. Her ?eyimi kapattym arkada?laryma bile tembihledim nerde oldu?umu bilmesin dedim. Hi beklemedi?im bir

Ah Be Kader

Btn planlarym alt st oldu. Bir anda gelen iki cenaze haberi Ortada kalan ya?ynda bir ocuk, bir baba, on ya?ynda bir kyz ocu?u. Gurbeti bir ailenin Ankarada yapty?y bir trafik kazasy... Bir ay oldu, unutuldu. Evet, belki her ?ey unutulacak ama ok ?ey de?i?ti. Ah be yengeci?im, ah be Se

Yeter Demek Yetmez Bazen

Gn getike hayattan daha da uzakla?yr oldum. Her ?eyden sykylmaya ba?ladym. Sykylmak, sykylmak, sykylmak Sykylmaktan da sykyldym artyk. Ne ya?amak ne de ba?ka bir ?ey yapmak istiyorum. Bazen dy?ary bile ykmak istemiyorum, hayatla ba?lantymy kesmek istiyorum. Mutlu olmak ok zor sanyrym ya da ben

Den Den (" ")

Sevgili gnlk; bugn de hibir ?ey yok. Her ?ey ayny! Dnknn tekrary. Sana yazy yazmak istiyorum istemesine de yazacak konu bulamyyorum. Sevgili gnlk, den den i?areti koysam bu bo? sayfalaryna sen anlarsyn de?il mi? Gerek yok yani ayny harfleri birle?tirip hece yapmaya, sonra ayny kelimeleri

Karma?am...

Bir sr sorun var nmde. Kimisi zaman ?tc, kimisi gayret emici, kimi ise yeteneklerimi oyalayycy... Tanydyklarym, ya?adyklarym, yaptyklarym... Nereye getirdiler beni? Nereye gtryorlar peki? ?imdi bunlary d?nyorum. Yaryn my? Yaryn neler ye?erecek topraklarymda bilmiyorum. Belki tam tersin

Sanal Gnlk

Ka gndr evden bir yere gitmemi?tim. Bugn biraz dy?ary yktym, arkada?ymla dola?tym. Amfide ramazan e?lencesi iin prova yapyyorlardy biraz onlary dinledik. Bol bol foto?raf ektik, hayal kurduk, sohbet ettik. E?lenceli bir gn geirdim anlayaca?ynyz. Temiz hava iyi geldi. Yalnyz, her zaman bindi

Ynsanlar ok Tuhaf!

Uzun zamandyr konu?mady?ym biri vardy. Bir sosyal payla?ym sitesinde sayfa amy? kendinsine. Arkada?larymyn be?endi?ini grnce ben de bir "be?eneyim" dedim. Be?enmez olaydym... Demedi?ini byrakmady. Sanki yedik sayfasyny. Ukala ukala cevaplar verdi. stne bir de mesaj atmy? bana. yle bir sinir ol

Bu Belirsizlik Canymy Sykyyor!

Bu sene niversite synavlaryna girdim ve tercihlerimi yaptym. ?u anda nereye yerle?ece?imi o kadar merak ediyorum ki. Bir an nce ayklansyn istiyorum. Resmen sabyrsyzym. Nasyl geecek bu zaman?

Karma?yk Duygularym

On ya?laryndaydym Ortaokul a?ynda Sultan adynda bir kyzy sevdim. Tamamen gnlden ve o kadar ok sevmi?tim ki elini tutmaya bile kyyamyyordum. Kyzyp da beni byrakyr diye ok ince d?nyordum. O kadar gzeldi ki Ye?il gzleri ve duru?uyla tm gzler onun zerindeydi. Kendimle gurur duyardym b

Ysyanlardayym

Yaz tatilinde planlady?ymyz gibi erkek karde?im okuldan gelecek, kyz karde?imle hep beraber memlekete ailemin yanyna gidecektik. Maalesef btn hayallerim yykyldy. Onlar ?uan orada ailemin yanyndalar. Ben ise burada yalnyz ba?yma kaldym. Annemi zledim. Yemek yapmaktan, ev i?i yapmaktan byktym, yoru

Bir Tuhaf eli?ki

Bazen etrafymda tuhafyma giden ba?y kapaly bayan tipleri gryorum. Bana my tuhaf geliyor yoksa onlar normal de ben mi tuhafym anlam veremiyorum Madem inancyn gere?i kapanyyorsun o zaman neden altyna daracyk kot pantolon ya da tayt giyiyorsun? Sorgulamak tabii ki haddim de?il ama insan olarak merak

Ya?asyn Ktlk!

Hayat diyoruz, a?k-sevgi diyoruz hele hele ramazan ayynda ho?gr den bahsediyoruz... Bu devirde sevgi dolu olmak, ho?grl, anlayy?ly olmak prim yapmyyor. Sadece kendini yypratmaktan zmekten ba?ka hi bir i?e yaramyyor. Bencil olmak ne kadar ok ele?tirilse de bencil olan insanlara kar?y sempati

Yeniden

Zordur hayata tutunmak, ya?amak, sevmek, sevilmek. ok zordur... Canym acyyor, artyk iimin, yre?imin rd?n hissedebiliyorum. Daha kckken ben insanlaryn ne kadar kt olabilece?ini ?rendim. Hep hatalar yaptym belki de ama bu kadar a?yr cezalary hak etmedim... Aradan on ay geti, ben hl

Zaman

Hayat yle bir akyp gidiyor ki, zamanyn nasyl geti?ini fark edemiyoruz. Ben zamanla ilgili bir yazy okumu?tum ve ok ho?uma gitti, sizinle payla?mak istiyorum. Biz genler zamanyn de?erini bilmiyoruz. Ynsan ancak belli bir ya?a geldikten sonra fark edebiliyor zamanyn azly?yny... Servet, mal, mlk,

Yhanet!

Bunca sykynty, stres, varken ben hala seni d?nyorsam kalle?lik etmi? olurum ya?ady?ym ?u hayata... Btn ahlarymy-vahlarymy bir kenara byrakyp, ya?adyklarymy sineye ekip seni hayal ediyorsam, varly?ynyn etkisiyle btn hcrelerimle sana do?ru ekilerek seninle kysacyk bir anyn tadyny ykarmak i

Sessiz A?lamak

Yreyim yanyyur, iim kan aglyyur... Ancak gororam birinin binlerce vary, birinin he ne yoko. Hetta yemak yoko ve ?amsys yatyyur. Biri toy tutmak iin helikopter kireye ediyur, biri arabesy da yok biri ?alvar geyir on be? bin dollar... Biri bir cerik paltary da yok birinin dourt kyzy var amma bir o

Hayatymyn Anlamy

Benim canymyn bir parasy, hayatymyn anlamy gzel kyzym... O kadar ok seviyorum ki bana her?eyi unutturabiliyor. Ne e?im ne de annem babam, herkesden nce kyzym geliyor. Allahym ona uzun mrler versin, bahtyny ayk etsin, gelece?ini gzel eylesin. Tek iste?im bu...

Eyvah! Bekarym

Btn arkada?larynyz evlendi ve siz hala bekarsynyz... Arkada?larynyzyn, "Sen ne zaman evlenecek, oluk ocu?a kary?ycaksyn?" sorularyndan benim gibi bykyp, iinizdeki evlenme iste?inin arty depremlerini zaman zaman ya?yyor musunuz? Evlilik benim iindepreme hazyrlykly olmak gibi bir ?ey. Hangi in

Melek misin, ?eytan my?

Hayat ok kysa zlmeye, a?lamaya, nefret etmeye, sevmeye de?miyor. Zaman akyp geiyor, geen zaman geri gelmiyor ve giden bir daha dnmyor. Ke?kelerle, eli?kilerle dolu hayatymyza anlam yklemek iin u?ra?yp duruyoruz. Ynsan ne hissediyorsa onu ya?amaly ve gerekle?tirmek iin elinden geleni ardy

Gzel Bir Gn

Gzel bir gn geirdim. Evden uzak olmak beni mutlu ediyor. Bilmiyorum yanylyyorum belki ama kendi evrem bana zntden ba?ka bir ?ey kazandyrmyyor. Eski?ehirdeyim ve gerekten gelip gezilmesi gereken bir yer. Uzun zamandyr byle e?lenmemi?, glmemi? ve gezmemi?tim. ok mutlu oldum. Buna ihtiyac

D?n ve Ta?yn

Ben kendim bir ?eyler yapamyyorum. Ne bileyim kendi ?ansymy kendim yaratamyyorum. Zamana byraktym diyorum her seferinde ama byrakamyyorum. Ne kadar gereksiz i?lerle u?ra?yyorum. Zaman geince anlyyorum. Demek ki zaman insana bazy ?eylerin do?rulu?unu gsteriyor. yky? yolu buluyor. Ne kadar istedi?i

Cmlelerim Hayata Dair

Selam ve salt sizlerle olsun. De?erli karde?lerim bu hayat faniden te de?ildir. Bu sizlere yazdy?ym en son ve nihayet yazymdyr. Hayata dair... Canym karde?lerim insan do?ar ya?ar ve ebediyete yolculu?a ykar. Bu da bizlere bir anydan ibarettir. De?erli karde?lerim mutluluk nedir? Sevgi mi yoksa ?

Saat: 22.00

  Canım hiç yazı yazmak istemiyor! 3-4 konu yazdım sildim! Aslında iyi konulardı ama yazdığım yazılar beni bile sarmadı. Tipik Temmuz akşamı, sıcak ve nemli… Çok yorgunum! Fiziksel ve düşünce bazında… Yani iç dünyamda da v

Zoraki Veda

Merhaba arkada?lar... Elimde olmayan imknlardan dolayy siteye bu son giri?imdir. Bu gne kadar ne ya?andy ise bilinmesini isterim ki hi ama hi kimse ile ?ahs husumetim veya ksknl?m yoktur. Yinizden birini bilerek ya da bilmeyerek kyrdym zdm ise yrekten zr dilerim. Sizlerden tek iste?im

Bunalymly Gnler

Hibir ?ey yapmak gelmiyor iimden. Ba?layamadan sona ula?mak bu olsa gerek. Erken pes ettim. Gelecek gnler gelemeden gzm korkuttu. Her elimi atty?ymda bo?a d?en kolumu yukary kaldyrmaktan yoruldum. Yoruldu bu beden daha amacyna ula?madan. Erken diye bir ?ey yoktu aslynda. Bu sefer erkendi ama.

Teknik Sorun(!)

Bir sorunum var. Aslynda ok sorunum var kendi apymda ya, neyse. Bunlaryn o?u da isel ?eyler. Dy?arydan bakyldy?ynda dertsiz, tasasyz bir ben Hatta o?u insan tarafyndan da harbi dnya sana gzel dediklerini de duydum, imrendiklerini de hissettim. Ben de grsem kendimi uzaktan harbi byle d?

Saadetin Temeli

Klasik bir laf vardyr; parayla saadet olmaz diye. Ne kadar do?ru bir laftyr bilinmez. Gnmzde evliliklerin o?u mali nedenlerden dolayy bitiyor. Bir de para olmadan hi bir hayalini gerekle?tiremiyorsun. kuru? para kazanaca?ym diye insanlaryn a?yz kokusunu ekiyorsun. O zaman para neden

Kk de Olsa Bir Umut

Bazen imknsyzy istiyorum. Hi olmayacak ?eyleri, belki aresizli?imden, belki de zoru sevdi?imden istiyorum. Sonunda hibir ?ey kazanamayaca?ymy bile bile ok aba harcyyorum. Hep bir umutla istediklerimi gerekle?tirmeye aly?yyorum ki belki bu hayattan ve evremden kurtulabileyim. Biliyorum ki ke

Eskici Tezgahy

Ayry kaldyk geen zamanyn arasyna syky?tyrylmy? dip notlarynda, uzun srd yolculuk hi ykylmamy? bir sefer olsa da... O kadar yakynken bulamadyk aradyklarymyzy gz nnde sergilenen eskici tezghynda, bir yyrtyk soluk resim gibi sadece hzn anymsatyyor, esen deli poyraz son klleri de savuruyor p

Gece ve Gzya?larym

Zaman geceye vurdu?unda gizli gizli a?larym, hayatymdan akyp geen hayallere... Derin d?ncelere dalar, Neden hayallerdeki gibi gzel olmaz hibir ?ey? Neden masallardaki gibi mutlu sonla bitmez ye?eren umutlarymyz? Bu kadar my haindir insanlar, bu kadar my riyakr Bu kadar my acymasyz... diye d

Tatil Ba?lady

Gnlk planlar dy?ynda plansyz ya?ayaca?yma seviniyorum. Gezdi?im yerlerde belki internet bulamayaca?ym. Belki yazylarymy yazamayaca?ym ama olsun... D?ncelerin olgunla?masy adyna dinlenmeliyiz hepimiz... De?i?ik mekanlar, yeni insanlar ve zledi?im akrabalarym... Uzun bir yolculuk mzik e?li?inde

Mavi Kapaklar

Yki gen grdm pazarda. Ellerinde po?et, yerden bir ?eyler topluyorlardy. Baktym ki pet su ?i?elerinin mavi kapaklaryny topluyorlar. Hatta bir tanesi arabanyn altyndaydy, genlerden biri zorlanarak uzandy aldy. Merak etmeme ra?men sormadym, vardyr bir bildi?i dedim kendi kendime ve fazla ilgilenm

Ynadym Ynat(!)

Grlen ky kylavuz istermi?. Her gzel ba?langy gzel bitmezmi?. Bazy ?eyler hayalimizdeki gibi ?ekil alsa da sonu kbusumuz olabilirmi?. Ben ky grdm, kylavuza gerek duymadym. Belki de Kylavuzu karga olanyn ataszn dikkate aldym kimseyi kary?tyrmadym. Dinlemedim Yyi mi ettim? O zaman ii

Bir Sokak ocu?undan...

Uzak bir yerleri zlyorum. Karyn getirdi?i so?ukta syca?y zlyorum. Hayatyn so?uklu?unda glmeyi zlyorum. Donmu? iim... Fikrimin so?uklu?u ile bulanan beynimde hayatyn tebessmn bekliyorum. Girdi?im her oda karanlyk, yssyz, sessiz Ku?laryn cyvyltysyny, a?alaryn hy?yrtysyny zlyorum. Odamda

?i?ko!

Hamileli?im ilerledikce enime do?ru epeyce bydm. ?imdiye kadar dokuz kilo aldym. oraplarymy giyerken zorlanyyorum, e?ilemiyorum. Bir sr bedensel kysytmalar ya?yyorum. Btn bu dertler yetmezmi? gibi, sanki ben halimden ok memnunmu?um gibi, bir de benim ba?ymyn belasy ye?enim btn bunlaryn s

Kolay Olany Yapmak

Dn izledi?im filmdeki o cmle halen kulaklarymy ynlatyyor; Asyl ucuz olan ne biliyor musun? Be? kuru? demeden savurdu?unuz yargylarynyz!" Sormayyz, dinlemeyiz, nemsemeyiz, sadece yargylaryz. ?u ?yle, bu byle der, ele?tiririz. Objektif olmayyz, kendimizi o ki?inin yerine koyup, d?nmeyiz.

Sevgili Gnlk

Ak?am olmu? bile. Havalaryn ysynmasy iyi geldi, balkonda ?yp ieri kamalarym son buldu. Hi balkon deyip geemiyorum, ka kere hasta ettim kendimi. Ynsanlar, caddeler, kediler, kpekler... Ne bileyim, dy?aryyy izlerken d?nmek daha bir anlamly. Sanki ba?ka bir lemde buluveriyor insan kendini.

Uyanykken Uyanmak

Yine oldu ayny ?ey Yine sabah yatmy?tym, yine ?leden sonra uyandym. Uzun zamandyr olmamy?ty bu; yine ruhumun emildi?ini hissettim, nefes almakta glk ektim. Bazen o kadar gzel acy ekiyorum ki ke?ke hi uyanmasam diyorum. Sonra uurumlaryn kenarlarynda uyanykken, uyanyyorum.

Yalanlar

o?u zaman "her ?ey yalan" diyoruz ?u yalan dnyada. Yalan gl?ler, yalan dostluklar, yalan sevgiler, yalancy insanlar, yalan szler, vs. Sonrasynda kendi yalanlarymyzyn iinde kaybolup gitti?imizin farkyna bile varamyyoruz. Arada bir kendimizi kandyrdy?ymyzyn, etrafymyzdakileri kandyrdy?ymyzyn, ya

rtmen(!)

Evet arkada?lar, ?rencilerin deyimi ile ben bir rtmenim... Ya da yetmen de diyebiliriz. Ben bir rtmenim (rtleri rten, rtmesi gerekilenleri rten) Duran adly bir ?rencim var. Kendi tabiri ile Duyan... "R" harflerini syleyemiyor. ok ?irin ama bir o kadar da yaramaz. Kendisine bazen

Syrtyma Yakynym

Yki buuk senelik ili?kim biteli yakla?yk bir buuk sene oluyor. Toparlandym, fakat ?uan sanki dipsiz bir kuyudayym. Ynsanlar ok uzak geliyor. Duygularymy, d?ncelerimi ok kolaylykla saklayabiliyorum. Zaten o?u zaman her hangi bir duyguyu hissedemez oldum. Sadece arada sykylganlyk ve fazlasyyla

D?t, D?yor...

Kk bir kalp iinde uurumlar, sonsuzlu?a susayan nergisler bytyorum kyyymda, kenarymda. Kimi kyrmyzy, kimi beyaz, kimi mavi... En gzeli dokunulamayan olmaly. Sahi byyenlere dokunulsalar solarlar my? Uurumlar kenarynda bymek korku salar my gelece?e? Ya da bytmek iin bo?lu?u, sonsuzlu?a

Hayaty Hisset

Hayat seni asla affetmeyece?im. Sen beni aldyn... abuk geri ver, pis hyrsyz! Peki hayat nedir? Nefes alabilmek midir, yoksa nefes aldy?yny hissetmek mi? Yoksa hayat gerekten beni aldyn da ben ya?amyyor muyum? Nefes aldy?ymy hissedemiyorum, bo?uluyorum.

Yitik Duygular

Neden hi bir ?eyden haz alamyyorum? Neden gnler hi ya?anmamy? gibi geiyor? Her ?ey neden ayny geliyor bana Hislerime ne oldu, nereye gitti Nasyl bu kadar duygusuzla?tym, insany insan yapan duygulary de?il midir? Yoksa robotlardan ne farky kalyr ki insanyn? Ben robot mu oldum da hi bir ?ey his

Recebim

Ya?y henz 17 Kirli tyrnaklary, yypranmy? parmaklary vardy. Esmer teninde hafiften sakallary ve byyyklary belirmi?. Koca ?ehrin ykn syrtlamy?asyna anlatty, Drt karde?iz, en by? benim Btn yaz aly?aca?ymdan son bir kez Ystanbulu grmek istedim. Bu cmleler dudaklaryndan dklrken tuha

Yardym...

Hayattan ve her ?eyden ok sykyldym. Ne olacak benim bu hlim bilmiyorum. E?imin beni anlamamasy beni deli ediyor. ok sorumsuz bir insan, benimle hi ilgilenmiyor. Ben ne yapaca?ym?Asyl a?k konusunda merak etti?im bir ?ey var. Evlilik a?ky neden ldryor ki arkada?lar...

Sevgili Dayym

Ne ok sevmi?tim seni, bir baba, bir a?abey, bir arkada? gibiydin her zaman. Ama en nemlisi ve gzeli dayymdyn... Ne zaman sykyntym olsa aramy?tym seni, ne zaman grsem seni mutlu olmu?tum. "Nasylsyn Kocummmm..." diye sesleni?ini bir daha duyamayaca?ym dayycy?ym. Babanyn ld? ya?ta ldn, dedemi

Sykynty

Kimseye gvenemiyorum, hi bir ?eyi anlatamyyorum. Baktym byle olmayacak, ben de "Ynternet ne gne duruyor?" dedim. Madem birine gveneceksen, bu en gvenilmez olany olmaly. Sonra d?ndm, ta?yndym. Arkada?my?, sevgiliymi?, bunlar zntden ba?ka bir ?ey de?il. Ne de olsa sonunda tm ili?kiler bit

Sevgili Gnlk

Sevgili gnl?m can sykyntysyndan yine elime aldym, bu arada gn gnne tutarym gnl?m. Yki yyl ncesi tam bu gn ne yapty?ymy merak ettim atym okuyorum; Merhaba... Bu gn inanylmaz bir olay ya?adym Kuzenim telefon edip bana "bahe evine klot getir" dedi. Kendisine, "karde?im sigaran bite

Kendimizi Affetmeliyiz

Biz insanlar mrmz kendimizi sulayarak my geirece?iz? Byle yapa yapa ne hle geldik. Olan olmu?tur, geen gemi?tir. Yanly?lar yapmy? olabiliriz. Yanly?y yaptyysak yaptyk. Kendimizi gemi?le sulamak yetmez mi? nce kendimizi sulamaktan vazgeip, kendimizi affederek, kendimizle sava?maktan va

Yalnyzlyk (Yolun Sonu)

Kalabaly?yn ortasynda yalnyzsyndyr. y?lyk y?ly?a ba?yrsan da duyamaz kimse iindeki feryady. A?lasan da geceler boyu, gzya?larynla bytsen de iindeki yzdyrab ie?ini. Umutlaryny bir bir ate?e versen ve haykyrsan yalnyzym diye derinlerde bir ses duyacaksyn. zlme Duydu?un ses yalnyzly?ynyn

Sinek

nc synyf bir birahaneye oturdum. Sigara iilen blgeye... Tenteyle kapatylmy?. Masanyn st yapy? yapy?. Enlice iki tahtanyn birle?mesiyle olu?mu? bu masa. Birle?me yerindeki blgeyi de patates kyryntylary ve fystyk kabuklary doldurmu?. Etrafa bakynyrken tentenin arasyndan irice bir sine?in gird

Yapmak veya Yap(a)mamak

?imdi olmady?yn bir yerde olmak istiyorsun, olmuyor. Olmayabilir o uzun sahilde, gri bulutlaryn altynda, vah?i denizin kendini okyanus sandy?y ve bu yzden dalgalaryny ftursuzca sallady?y uzak yerde. Neden gidemiyorsun? Gidemedi?inden de?il, gitmemen iin a?yr basanlar oldu?undan. Orada bir su var

Hemen ?urasy

Merhaba dnya... yle bir d?nr oldum ki bu aralar, aklyma hi bir ?ey gelmiyor. Pencereden dy?ary bakyp a?yk olmak istiyorum, olmuyor. O kadar kolay de?il sanki. Tabi ki o da bana a?yk olsun, ?yle altyncy kat penceresinde a?k arpy?masy falan olsun istiyor gnl ama, o da olmuyor pek. Servis sa?

Beyin Ya?y

Merhaba arkada?lar! Sizlere bir sorum olacak: Gerek ya?ynyz ile beyin ya?ynyz acaba ayny my? rne?in; bazy insanlar kyrk be? ya?yndadyr ama kendini yirmilik delikanly gibi hisseder, yle davranyr. Bazylary ise henz yirmisindedir ama kendini kyrk ya?ynda gibi olgun hisseder Peki, sizin beyin ya?yn

Ekmek mi, Huzur mu?

Yyllardyr ayny i? yerinde aly?yyorum. Y? yerinde u?rady?ym haksyzlyklar ve yapylan ifte standart beni ileden ykartyyor. Artyk canyma tak etti. Anladym ki 24 saat de aly?sam, kimselere yaranamyyorum. Cumartesi-Pazar ekstra bir cret almamama ra?men aly?yyorum ama olmuyor i?te, olmuyor. En yakyn

Sadece Yrmek

Yrmek gelir insanyn iinden ftursuzca, arkasyna bakmadan ylece yrmek. Genelde bir ?ey d?nlmez bu zamanlarda, ne gemi? ne gelecek. Sadece bir-iki gzel any gelir insanyn aklyna, bir-iki damla gzlerinde ve bir az tebessm yznde. Unutmak ister nk insan ya?ananlary, ya?anacaklary, hayaty

Yazmak

Yazmak; yani sefere ykmak veya kendiyle yzle?mek, hayatla derdi olmak ya da bir nevi kusmak, kendine susamamak. Sanki ba?ka aresi olamamak, iinden ba?ka bir "sen" ykarmak... Her ?ey d?nceyle ba?lyyor, sonra ete kemi?e brnyor, ardyndan yazy oluyor. Kimsenin kimseyi dinlemeye zahmet etmedi

Akrep ve Yelkovan

Bilinmeyen bir saat zerinde ayny noktadan birbirine sykyca kenetlenmi?, ayny kaderi payla?an iki farkly ibre Ayny zaman diliminde kh ayny kh farkly rakamlary gsteren iki ayry ok; akrep ve yelkovan Her dakika ba?y yelkovany akrebe mjdeleyen gsterge; saniye Saat atlyesinden ykty?y vakitle

Yalnyzly?yn Sesi

Sen beni uzun zamandyr yok saydyn ama bak yine geldim. Hadi a kapyyy, az sonra yanynda, yanyba?ynda olaca?ym...Sen her zaman benim sessizli?imden, sana cevap veremedi?imden yakynyp durdun. Ben susmuyordum aslynda. Birilerinin seni dinlemedi?inden, anlamady?yndan dert yanyyordun. Ben de senin ka

Yine Ben

Yre?imle kalbim farkly kulvarlaryn yary?ysy. Biri diyor bildi?in yoldan ?a?ma di?eri byrak bilmedi?in yolda adymla. Birok yazymda seimlerimden dolayy dert yandym. Hlen de seimlerimin ceremesini ekiyorum. Mutlu de?ilim! Sizle beraber kendimi aryyorum. Ytiraf edemedi?im gereklerimle yzle?

En Yakyn Dostum

Bazen duygusalla?yr insan. Kt gemi?tir gn, kafasy kary?yktyr. Belki o syralar herkesten uzak hisseder kendini. Btn gn insanlarla beraberken o an ortama uymak iin gld? halde aslynda hepsinin gerek olmady?yny anlar. stnde gnn ve zamanyn yorgunlu?u varsa ve kendini hep farkly gryordu

Seks ve Ya?am (+18)

Gemi?ten, gelece?e her ?ey ok de?i?ti diyoruz. ?imdilerde Ynsanlar de?i?ti eskiden byle miydi? sorularyny arkada? ortamlarynda sohbet esnasynda soruyoruz. Kyz-kyza, ya da erkek-erke?e olan sohbetlerimiz syrasynda bu konular(evlilik-seks- bakirelik) zaman zaman da olsa konu?uluyor. Kendi adyma "

Huzur Kayran

Her iki taraftan basky altyndayym. Bir ?eyleri yoluna koydu?umu sanyyorum, bakyyorum ki bir ?eyler gene bozulmu?. Yeni yeni yapylanma tela?ynda her ?ey.Yok, kalsyn oldu?u gibi, yeter olanlar. Var olanlar kfi benim iin. Ne gerek var fazlasyna. Alttan, stten, sa?dan, soldan, heryerden geliyorlar y

Hayatymyzyn A?ky

Hepimiz hayatymyzyn a?kyny bulmak, ilk gr?te a?ka inanmak isteriz. Bazylarymyz ?ansly olabiliyor... "Ylk gr?te a?k var mydyr?" bilmiyorum ama oldu?una cany gnlden inanyyorum. o?umuz hayatymyzyn a?kyny grd?mzde ayaklarymyzyn yerden kesilmesini, kalbimizin yerinden ykacakmy? gibi atma

Kadynlar ve Erkekler

Erkekler do?ru kadyny araya dururken, kadynlar da Do?ru erkek nerde? diye bakyyorlar. ?yle bir laf vardy, hatyrlar mysynyz bilmem; Do?ru erkek ve do?ru kadyn asla birlikte olamazlar. nk do?ru erkek bir kere teklif eder. Do?ru kadyn ise asla bir kerede kabul etmez. Ylk gr?te a?k yoktur, b

Senden nce

Senden nce ?rendi kalbim sevmeyi, a?yk olmayy, sen yokken de ben vardym bu dnyada. Ylk kez grmyorum imenin ye?ilini, denizin mavisini, ayy, gne?i, yyldyzlary. Senin sayende mi ya?yyorum sanyyorsun a?ky? Senden mi ?renece?im edepli olmayy, konu?mayy, susmayy? Sen mi ?rettin bana erdemli olma

Hey!

Hey! Bak bir gn daha yazyldy mr defterine. Gne? bir gn daha do?du senin iin. ek o kalyn perdeyi. Byrak szlsn y?yklar pencerenden usul usul. Hadi! Ne duruyorsun? A bugn ki sandy?y Emin ol sandy?yndan daha fazlasyny bulabilirsin. Ge aynanyn kar?ysyna; sslen-pslen. ykar ortaya sakly ka

Selametle

Bu gece gidiyorum gnlnn limanyndan. Ma?rur baky?larymda tela?y ayryly?yn, bu gece gidiyorum. Toplayyp avularyma bir ka para "seni"mi kyrgynlyklarymyn cebine doldurup, adyna aly?an dilime ba?ka isimler srp gidiyorum. Y?lemedi?im ne kadar gnah, sylemedi?im ne kadar sz, yapmady?ym ne kadar a

Bedel

Ya?ady?ymyz her ili?kide gerek e?imizle, gerek arkada?ymyzla veya dostumuzla, ya da beraber oldu?umuz insanlarla yapty?ymyz tarty?malar da, kavgalar da her zaman kar?ymyzdaki insany sulamak bizim iin en kolay yoldur. Dnp kendimize bakmayyz, hatayy, kusuru kendimize yaky?tyrmayyz. nk biz hep d

Kelebek Etkisi

Bu, "Olaylaryn ba?yna dnmek mmkn olsa acaba neleri de?i?tirirdim?" sorusu ile ba?layan bir etki Kelebek etkisi serilik bir filme konu olmu? karma?yk bir d?nce sistemi. Uygulanabilirli?i mmkn olsa gerekten hayatlar, ili?kiler akyl almaz boyutlarda srp giderdi. D?nd?m zaman ise hay

aly?manyn Mkfaty

Bu i?e ba?larken Fransyzcam yetersizdi. Kaygylyydym Zaten ehliyet almak burada ok zordu bir de zerine dil sorunumun olmasy kaygylarymy iyice artyrdy. Evet, benim aymdan her ?ey ok zordu ama imknsyz de?ildi. Benim de yle bir yapym var ki; bir i?i ba?armadan o i?in pe?ini asla byrakmam. Canym i

Hades

Masamyza de?il ama masanyn altyna artyk bir tabak daha koyuyoruz. nk aileye biri daha katyldy. Ady; Hades sevimlimi sevimli. Kedimizden bahsediyorum. Be? ki?ilik ekirdek ailemiz var. Bir muhabbet ku?umuz (Bycyryk) bir kaplumba?amyz (acayip bir isim koymu? ocuklar) ?imdide kedimiz oldu. ok akyl

Bir An

Camyn nnde oturmu? d?nyorum. Ya?adyklarym hep gzmn nnden film ?eridi gibi geiyor. Her birine dakikalarca bakyyorum. Hi bir ?ey anlamyyorum. Her ?ey yerli yerinde bu gne kalan hi bir ?ey yok diyorum. Hah i?te, bu Ykitelliden sanayiye inen henz amur bir yoldayym. Kar?y tarafta bir simi

Sallanan Araba

Kurumumuza mal getiren bir abinin hikyesidir bu. Gece yarysy tek ba?yna yssyz bir yolda ilerlemekte, birden yolun ortasyna durmu? bir arabayy fark ediyor. Mecburen duruyor. ndeki ara bir sa?a bir sola hafif hafif yaylanmakta. Bizim ?ofr arabadan iniyor iinden sve sve; "ba?ka yer mi bulamadyny

Ysimlerin Hikyesi

Ysimlerin ki?iler zerinde olumlu ya da olumsuz etkileri oldu?u sylenir. Hal byle olunca isimlerin hikyesi dklr bir bir. Aslynda ok keyifli ve renklidir bu hikyeler. Bir dizi tesadf olayyn birle?mesiyle koyulmu? bir sr isim. rne?in: benim adymy amcam koymu?. Hastanede do?um esnasynda b

Kapyda Kaldym

Bundan bir gn nce sabah kahvaltydan sonra ama?yrlary makineye attym. Bendeki niyet aly? - veri?ten sonra ama?yrlary dy?aryya bahedeki tellere asmak. Ama; hem evde ama?yr olmayacak hem de rutubet riskini ortadan kaldyrmak. Eve dndk, antalary mutfa?a byraktym. Makineyi bo?alttym, e?im a?yr o

Davetsiz Misafirler

Gece istemsiz bir ?ekilde geliverirler yanynyza, yatarken stnzde ne oldu?u hi fark etmez, hatta isterseniz yrylyplak olun utanma duygulary da yoktur. En mahreminize en korunmasyz oldu?unuz anda giriverirler. Kimi hayra yorar kimi hayra yorulmasyny te?vik eder. Ama o?una gre illa bir anla

Ylkel Abaks

Hayat ?imdilerde ilkel bir abaks Ya?adyklarymy paralel teller zerine bir bir diziyorum; boncuk boncuk. Srekli bir hesap iinde, yeni yeni ?reniyorum saymayy. Drt i?lem hi bu kadar zor olmamy?ty. Farkly i?lemler ayny sonuta birle?iyor, farkly renkler hep ayny sayyyy gsteriyor. Ynanmyyorum! S

Elektrik

Gndz ku?a?yndaki dest-i ile ba?layyp, elektrik yznden bir trl mrvvet bulamayan izdiva programlary gibi anlamsyzla?ty artyk evlilikler. Sahi elektrikli mi, yoksa elektriksiz mi evlenmeli? Annemlere sordum; Ne elektri?i, bizde gaz lambasy vardy diyor. ?imdi aslynda ben konuyu ba?ka bir yere

Ah ?u ocuklar

Mini mini kalbi ter temiz, ii birbirinden gzel hayallerle masum, ktlk d?nmeyen tatly yaratyklar... Kom?unun daha drt ya?yndaki kk kyzyny gzlemliyorum annesi biraz uzakta Kapynyn az tesinde kendince oynuyorken yavru kediyi fark ediyor ve kendince tatly sesiyle kediye sesleniyor, pisi p

Yeni Bir Ben

Bugn benim do?um gnm! Aslynda insanlar mutlu olur ama ben ne hissetti?imi bilmiyorum. Mutlu olabilirim; olgunla?yyorum beynim zihnim mantyk yolunda ilerliyor diye. Ayny zamanda hznlenebilirim de sonuma biraz daha yakla?tym d?ncesiyle. Tabi bu son meselesi de tarty?maya ayk. Kimilerine gre

Gece-Gndz

Sen hi yyldyzlarla konu?tun mu? Aya ortak oldun mu? Geceye omuz verdin mi hi? Yata?yna uzanyp yorganyna symsyky saryldyn my? Karanlyk gnlerini geceye benzettin mi? Ben her gece dost olurum geceye. Gecenin katran karasy semasynda en parlak yyldyz benimdir o gece. Yyldyzlarla sohbet edip, ayyn sus

Acaba Hangi Elimde?

Biz insanlar ne kadar da garip mahlkatlaryz. Bir gn mutlu, bir gn zgn, bir gn yasta, bir gn durgun, bir gn e?lenceli, bir gn sykyntyly Gn gnn tutmuyor hayatlarymyzyn. Ama tm su hayatyn... Hep onun yznde oluyor tm bu yaslar, hznler. Ama bakyn mutlu oldu?umuz anlara. Nedeni hayat

Ymknsyzy Ya?amak

Bundan yyllar nce imknsyz kelimesi o kadar sama, o kadar anlamsyz gelirdi ki, imknsyz kelimesinin szlkte olu?u bile hata derdim. Ynsano?lunun becermeyece?i iinden ykamayaca?y bir durum olabilece?ine asla inanmazdym... Yyllar getike hayatymda olumsuzluklar ya?adyka, insanlaryn birok

Yasak, Hem?erim Yasak!

Her ?ey yasaklanmy? gibi geliyor. ok yasak ve sansr var. Ynternette o?u ?ey yasak Sigara bile do?ru drst iemiyoruz. Y?yerlerinde kurallar fazlala?ty. Birok yerde kurallary ok fazla koymaya ba?ladylar. Beni kontrol ediyorlarmy?, ynetiyorlarmy? gibi geliyor. Yakynda istedi?imiz yeleri de ara

Tercihler

Anneler ocuklaryny gerekten her ?eyden ok sever mi? Yoksa bazen ocuklarynyn da nne geecek birileri ykar my kar?ylaryna? Bu soruyu bu aralar kendime ok soruyorum. Yim o kadar dolu ki, nereden ba?layaca?ymy bile bilmiyorum! Annem ve babam bo?andylar, bunun zerine annemin hayatyna yeni biri

Umudum

Yyllarca hep senin hayalini kurdum. Ryada ve ayykta hep senle ya?adym ve ya?landym. Artyk gelmeyeceksin biliyorum ama ben yine de hibir zaman ne umudumu ne de hayallerimi terk ettim. yle bir zlemle, yle bir a?kla ve yle bir tutkuyla bekleyerek ya?landym ki bunu ancak Allah bilir. Sen gelmedin

Hayat Bir Cehennem

Cennet ve Cehennem Bu iki terim var ya, i?te zerinde ya?ady?ymyz bu dnya Cehennem Hayata sarylyyoruz, kar?yly?ynda ise azap ekiyoruz. Bir yerden hayaller hedefler kuruyoruz ve hedefe ula?amadan, yapaca?ymyz i?ler bitmeden lyoruz. Ben on dokuz ya?yndayym ama benim hayallerim de hedeflerim de

Ynsan

Bir hayat iziyor sana yaradan; en ince detayyna kadar halk ediyor her hareketini, her anyny ya da ya?ayaca?yn her ?eyi. Kim olaca?yn, kimden olaca?yn, kimle olaca?yn ve daha birok ?ey... Bir ruh fleniyor varly?yna, embriyo oluyor ilk adyn. Bir rahim iinde besliyor seni yaradan; vesile kyldy?y ca

Bo?luktayym

Uzun zamandyr zerimden atamady?ym bir yorgunluk var. Hayatta hi bir ?eyden tat alamyyorum. Doldurulmayan bir bo?luktayym Takyntylyyym, huzursuzum, kahkaha atarak glmelerimi yok uzun zamandyr. Siyah-beyaz ya?amaktan byktym; bu hayat geer mi byle? diye soruyorum kendi kendime. Gzm hi kesmiy

Yksek?retime Gei? Synavy

Synava iki ay kaldy... En ba?ta uzun bir zamanmy? gibi geldi, ok rahattyk ama synav gn yakla?tyka hepimizi iten ie bir korku sardy. Bir de "Ne olaca?ym, hayatymy hangi do?rultuda ilerletece?im?" gibi sorularla kar?y kar?yyayyz... Hayatymyzy sama bir synava gre ynlendirmek, bir synava bel ba

Pazartesi

Kendimi her zamankinden daha uyuz hissetti?im bir ba?ka gn yok. Stres, sykynty, uykusuzluk, yorgunluk, i?e konsantre olamama, ne ararsan var Onun yznden hafta sonunu bile rahata geiremiyorum. Arada bir aklyma gelip, pis pis syrytyyor. Gez, dola?! Yaryn gr?rz nasylsa diyip kayyor. Hi

Aile Sevgisi

Bir arka bahem var kalbimde, gzlerim buna aylan pencere, a?lady?ymda zlme anne, gzya?larym bahemi sulayan kaynaktyr sadece, gzlerime bakty?ynda grd?n ben olmamalyyym artyk anne, her ne kadar sana anne olarak bakmayy unutmu? olsam da ko?up sana symsyky sarylyp yanaklaryny pmeyi artyk iste

Usuz Bucaksyz

Bilinmez bir fyrtyna kopuyor iimde... Alyp gtryor beni bilinmez diyarlara. Sonra kayboluyorum bir enkaz yy?yny altynda. y?lyklarym ykseliyor, fakat duyulmuyor! Kimse duymuyor, grmyor beni... Sesim gkyznde yankylanyyor. Ben susuyorum, gzya?larym konu?uyor. Hznn sesini dinliyorum. Kendi

Yap-Boz

Ben bir yapbozum Hani oynady?ymyz bir oyun vardy; adyna puzzle dedi?imiz. Y?te oyum Binlerce parayym. Kim bilir ka parayym Ama paramparayym Ve bir param kayyp sen(benli?imin bir ba?ka hali) yokken. Hibir para doldurmuyor senin yerini Mihenk olan parasyn sen. Varly?ymyn yeniden ?e

Nefes Alsam da Umudum Yok!

Bo?luklardayym Ne oldu?unu anlayamady?ym bir bo?luk... Hayatymyn gitgide ktye gitti?ini gryorum. Durumum ok kt Derslerim de ktye gitmeye ba?lyyor. Artyk dayanamyyorum. ekip gitmek istiyorum bulundu?um her yerden. Sanki duvarlar stme stme geliyor. Etrafymda mutlu olan insanlary grdk

?ifa Niyetine

Gzel bir szle ba?lamak istiyorum yazyma; tomurcuk derdinde olmayan a?a odundur! diyor stat... Bu szden yola ykarak bir ka satyr yazmak istedim. Malum her dnemde bir ka ki?i d?nr. Geri kalan insanlar da o bir ka ki?iyi d?nr. Bu cmleyi do?ruluyor stadyn sz. Tomurcuk derdinde olma

Adyny Sen Koy

Her ?eyin ba?y ve sonu oldu?u gibi gnlerimiz de her gn ba?lyyor ve bitiyor. Y?te ?imdi koltu?uma oturdum. Arkama yaslandym, yanymda sycak iece?im ve yazyyorum Evet, bir gn daha bitiriyorum. Camdan dy?ary bakty?ymda batan gne?i grebiliyorum. Bugn de bana veda ediyor. Huzurluyum hem de ok hu

Annem

Canym annem, her geen gn seni daha ok zlyorum. Ben de artyk anneyim belki de bu yzden seni daha iyi anlyyorum. Bana hep, Anne oldu?un zaman beni anlarsyn kyzym derdin. Dedi?in gibi de oldu anneci?im. Ama artyk sen yoksun. Gidi?inle ailemiz da?yldy. Senden sonra de?il bir yyl, alty ay bile y

Doyumsuzluk...

Gnmz insany mutfakla tuvalet arasy bo?altym sistemi grevini gren, ortalama 60-70 kilo arasy bir et yy?yny haline geldi. Bedenin kabul etti?i arzulary-istekleri mantyk ve ruh kusuyor ancak insanlar farkynda olamayacak kadar aciz ve gzleri kapaly. Vcuttaki her uzvun bir aly?y vardyr ve doyurul

lm Bilmek

Henz 24 ya?yna yeni girmi?ti. Ne ok sevmi?tim onu belki de yeryzne benim iin gnderilen bir melekti. Ondan bir o?lum var ama annesi yok. Eve girdi?imde ona ait olan e?yalary grmek o kadar i acytycy ki anlatylmaz. Hayat doluydu her ?ey pozitifti gznde. Ama o biliyordu bugn lece?ini ve ben

Her Kelime Bir Ya?am

Her gn yeni bir kelimeyi ya?yyoruz. Yyllaryn a?yrly?y altynda de?il kelimelerin anlamlarynda bo?uluyoruz. A?k, para, do?ru, yanly?, farkyndalyk, itibar, saygy, ko?mak, tkezlemek, d?mek, a?lamak, kyzmak, ?evkat Her gne yeni bir kelime, her gne yeni bir ya?am. Mutlu olmak iin ok bilmeyeceksin

Ortak Nokta

Bir bardak su gibiyiz hepimiz; kimimiz plastik bardakta, kimimiz ise altyn bardakta fakat e?it miktardayyz, tadymyz, kokumuz ayny. Tek fark, iinde ?eklini brnd?mz bardaklarymyz... Altyn bardak di?leri syzlatyr, plastik bardak ise buru?turulup atylyr. Y?te sorun ?u, sen hangi barda?y seerdin?

Yalnyz Kalmak

Yalnyz kalmak; bazen evrenizde bulunan kalabalyktan kaynaklanyr, bazense bu kuru kalabaly?yn iinde sadece bir ki?iyi beklersin, ancak grlt o kadar yksektir ki., o ki?i seni duyamaz bile Bazen ya?lanmadan lece?ini zannedersin, kalbin syky?yr bu kalabalykta, szckler yetmez tariflere Kalab

Fyndyk, Fystyk ve Bira

Bir arkada?yn daveti zerine gitti?im gazinoda grdm onu. Bu ya?yma kadar grd?m en alymly en seksi bayandy, bir manken edasyyla szlyordu. Giydi?i minisi bana bak bana bak! derken st taraftaki dekoltesi adamy ?a?y edecek kadar ilgi ekiyordu. Uzaktaydy nce ok ilgimi ekti gzlerimi al

Beklentilerim

2010 yyly bazylarymyz iin ok iyi, bazylarymyz iin ise ok zc olaylara neden olmu?tur. Her yylyn ba?langycy hep iyi ?eyler olmasyny ba?ta huzur olmak zere bol kazan dileriz. mit ederek gnlerimizin gemesini isteriz. Benim de bu yylym ok iyi gemesine ra?men son gnleri gzel geen gnlerim

Cevapsyz Sorular

Dzen iinde kendime bir dzen bulamadym. Sulu benim! Gitmek istemedi?im gzargahta ilerliyorum, duramyyorum. Yanly? ba?lanylmy? bir cmleyi bitirmek de istemiyorum. O kadar ok soru var ki cevaplanylmasy gereken... Yalnyz hepsinin de sresi dolmu?. Pek de nem arz etmiyor artyk. Ama yine de ge ka

Birinci Synyf Y?ileri...

Ka kere nefes alamadyk? Kyrylan kalplerimizi ka defa tutkalla yapy?tyryp ba?kalaryna satmaya aly?tyk? Kyryk bir vazo gibiyiz, tutmaz artyk tutkalymyz paralarymyzy, her gitti?imize bir para eksik varyryz. Oysaki tam oldu?u zamanlar o manasyz kayyplaraydy kyryly?lar, kaybedi?ler, paralarymyzy u

Ay I?y?y

Benim kaybolu?um sadece gne? y?y?yyla olur, o kadar aydynlanyr ki etraf gremezsin beni. Budur benim lanetim, budur benim felsefem. Gremedi?in zaman sanmaki kayboldum, sadece parlayan y?y?ynyn arkasynda gizli kaldym ay gibi... Gne?e sava? asam sndrsem y?ygyny, karanlykta kalyryz, ya?amy snd

Ben Nerdeyim?

Mmkn m bir karyncanyn bile senin nnde diz kmesi? Etrafyna bir bak bu muazzam sistem senin gzelli?in olmadan da var olmaya devam edebilir. Neden hl kurda ku?a hkmetme abasy iindesin? Hkmedildi?inin farkynda de?il misin? Neden hl ben yoksam olan da yok felsefesindesin? Senin varly?yn y

Gne?i D?lyorum

rpererek geiyorum engininde hzn kokan denizimden Yava?a kelime kelime batan gemimden Harf harf uu?an martylarymdan Sonsuzlu?a do?ru giden limanymdan Kapatyp gzlerimi dalyyorum yine kendi bo?lu?uma. Yimde ykty?ym yolcusuz yolculuklarda her resim benden bir renk alyyor. Kkken renkl

Harikalar Diyary

Gezdim, grdm, inceledim, ara?tyrdym ve edindi?im en gzel d?ncemi sizlerle payla?mak istedim. Trkiyede din, dil, yrk ayyrymynyn, yapylmady?y nadir yerlerden birinin; Mardin ilimizin oldu?u kanysyna vardym. Rehber e?li?inde gezdi?im Deyr-l Zafaran Manastyry, Ulu Camii, ara sokaklarda yol

Syrtymdaki Un uvaly

Nasyl damlayaca?ymy, nasyl dklece?imi bilemiyorum. Sanki yyllardyr syrtymda bir un uvaly; adym adym bkm?m belimi, dolanyyorum ortalarda bir yerlerde... Velhasyl zormu? kimsesizlik... Yetim olmak, ksz kalmak Hele ki hayatta olduklary halde onlarsyz ya?amakTutamadym... Bir bir kayyp git

Bir Dilek Tut!

Hayattaki en gzel ?eyin "sevmek" oldu?unu bir kez daha anladym. Sevmek beni gerekten mutlu ediyor. Ben mutlu isem di?er teferruatlaryn hi bir nemi yok... Bu aralar duygusal moddayym. Yinden ykamady?ym, ba? edemedi?im btn duygularymy serbest byraktym, ne halleri varsa grsnler. Hi kimsenin

Dnden Bugne

Hayat bana byraktyklaryyla var oluyor her defasynda. Yykyk kent sevdasy gibi her ?eyi yykyp geen bir kan damlasynda var sevgim. Buz ie?i ellerim; ysynmyyor, ysytmyyor. Yimdeki iyiyi uurumlardan byrakmak zoruma gidiyor. Sze byle ba?lamak; hi bir ?eyin de?i?medi?ini mi, yoksa her ?eyin de?i?

Elma ?ekeri

Ynsan, ya?amanyn anlamyny sorup durur kendine, bu sorunun birok cevaby vardyr ama hi biri tatmin etmez insany. Ya?adyka, darbe yedike, yaralandyka, yaralary kabuk ba?ladyka ?renir insan. Ya?amanyn anlamyny buldu?um her sebep zaman a?ymyna u?rady ve zamanla geerlili?i ortadan kalkty. Sevdike

lme Be? Kala-3

Artyk saniyeler sayylyr Son bir cmleyi sylemeye g yetmez ykmaz o son cmle bir trl, ykamaz... Ayrylyk vakti gelmi?tir artyk, yapacak bir ?ey yoktur. Kalmasy iin btn gcnzle mcadele edersiniz, dua edersiniz giden iin. "Gitme" dersiniz, defalarca; "gitme, gitme..." Oysaki hayatynyz bo

zde Gzellik

Herkesin hayaty, ya?adyklary, yaptyklary, yanly?lary, do?rulary hep insanyn kendi elindedir ve pratikte yle de olmak zorundadyr. Bir insanyn inanlaryny, d?ncelerini, kararlaryny etkileyen sebeplerden biri de hi ku?kusuz etrafymyzdaki, evremizdeki insanlaryn size yaky?tyrdy?y syfatlar ya da gr

Deprem Etkisi

Hayatymyzyn belli bir dneminde bunu mutlaka ya?yyoruz. Kendi yapty?ymyz bir hatayla, sevdiklerimizin yapty?y bir hatayla ya da ok sevdi?imiz bir insany kaybedince ya?yyoruz depremi. Evimizi, barkymyzy yykyp geen, sevdiklerimizin lmne neden olan do?al afet deprem hayatymyzda ok byk hasarlara

Hkmsz Kelimeler

Senin aydynly?yna esir olmak yerine kendi karanly?ymda zgrce dola?mayy ye?lerim (yalan). Kim bilir belki de kendi karanly?ymda kaybolmaktyr niyetim. Belki de kendimi kandyryyorum, bilmiyorum. Aly?kyn olmady?ym duyguyu ?retmeye aly?yyorsun, korkuyorum. Korktu?um iin susuyorum. Sustu?um iin gidi

"Ben"

Kafandaki benle beni kar?yla?tyryyorsun ve yanylyyorsun. O ben artyk ben de?il. Benden geriye bir ben kalmady. Ama bu ben bana ok yaky?ty. Olmak istedi?im yerde olamasam da olmak istedi?im d?teyim. Ve ben byle mutluyum. Yapamadyklarym bir bir stme kt. Ben zordayym. Yorgunum. Halim kalm

IX.Haly Seferi (Modern Zamanlar)

Binbir Gece, A?k-y Memnu, Yaprak Dkm, Kk Syrlar, Gelinim olur musun?, Biri Bizi Gzetliyor yapymlary ve daha birok dizinin senarist ve yapymcylary tamamen ruh hastasy. Yster komplo teorisi, ister gerek deyin. Ama bunlar bilerek yapylan, Trk aile ve gelene?ini bozmayy amalayan y

Sebepsiz zlemler

En kts nedir? Ki?inin kendini zlemesi mi? Zayyf, mutlu, gen hallerini Gemi? bir zamandaki masumiyetini mi zler? Ne yazyk ki bunlary zlesek de yolda kar?yla?yp zlem giderme ?ansymyz hi yoktur. Mutluluk, seni nasyl da zlemi?im me?er bir zamanlar ne gzel mutluymu?um bile diyemezsin. Bu

zledim

Bir ka ?arky dolandy dilime bu gn: "Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?" nce bu ?arky, sonrasynda rahmetli Sadri Aly?ykyn kendi yorumuyla: Ben seni unutmak iin sevmedim Glmen ayrylyk demekmi? bilmedim... ?arkysy Tylerim diken diken ?u an. Bazen kendimi bu tarz Trk sanat mzi?i pa

Borcum Bor

Ayrylyklar, dargynlyklar, kavgalar ve mutluluklar insanlary bytyor olgunla?tyryyor. Senden nefret ederek de byyebilirdim ama benim ruhum iyi, senden nefret etmeden iimden seni sindire-sindire benden gitmene izin verdim... Seni severek girdi?im o yolda tek ba?yma kayncy kaybolu?umun tekraryydy

KADINLARIMIZI BYLE ANALIM!

lkemizin varly?ynda ok nemli bir rol oynamy?larydyr. Bu nedenle bu byk ruhlu ve kahraman kadynlarymyza ?kran ve minnet duygularymyzy bir kere daha ifade etmenin ulvi bir grev oldu?unu d?nyorum.Anadolunun d?mana kar?y ?ahlandy?y  mcadele dneminde kadynlarymyz vatan

?eytan Marka Giyer

Kadyn erkek arasyndaki farklylyklar yyllardyr tarty?ma konusu yaratmy?tyr. Genelde; Erkekler kadynlardan, kadynlar da erkeklerden ?ikyeti olur. Bazen de kadynlarda kadynlardan ?ikyeti olabiliyor. Kadyn-erkek arasyndaki en belirgin zellik erkek ne istedi?inden emindir, kadyn ise genelde kafasy

Bazen

Bazen bazy yollar yle a?ylmaz gelir ki insana, yrmeyi byrakyn bir adym bile atamazsynyz. Ya ok yorulmu?sunuzdur, ya da yollar ok zor ve uzun gelir. Kimisi uzun yolu sevmedi?inden yerinden bile kypyrdayamaz. Bir ?ekilde gideyim dersiniz, yklenirsiniz btn yknz bir anda ta?yyamaz hale gelir

Cevapsyz Sorular

Bir insanyn ikilemde kalmasynyn ya da bir insana ba?ymly kalmasynyn unsurlaryndan biri muhakkak ki kafasyndaki cevaplanmamy? sorulardyr. "Neden acaba?" sorusu beynimizi btnyle me?gul eder ve kar?ymyzdaki ki?iden bu sorunun cevabyny alana kadar da iimiz rahat etmez ve bizi srekli rahatsyz eder..

Minik Bir Dnya

O kadar gzel, o kadar muhte?em bir ?ey olamaz herhalde... Dolaby, yata?y hele o abajuruyla aynasy nasyl da muhte?em bir ?ey yle. Duvar k?ytlary ve perdesine diyecek bir ?ey bulamyyorum! Ne olur, ne olur Allahym biricik bebe?imize ve bize yardym et, alalym o takymy... Arkada?lar, ak?am ki grd

Sevgili Gnlk

Sevgili gnlk; Yine bitirdik bir gn iyisiyle ktsyle. Monoton geen sabahyn ardyndan nankr ev i?leri geldi yine. Ve semt pazary... Bu arada fiyat arty?lary da almy? ba?yny gidiyor. Neyse ki bu hafta geen haftaya gre biraz daha iyiydi. Ama yine de pazar paramyn neredeyse yarysyny domatese yat

Temizlik ?art

Bir gn gelir bir bakmy?synyz ki; Hayatynyz er p insan arty?yndan geilmiyor. Hayatymyza o kadar ok gereksiz insan girmi?tir ve bu bizi gittike rahatsyz eder. O zaman ne yapmak gerekir? Hayatymyzda temizlik yapmamyz kaynylmazdyr... Ynsanyn en de?erli zamanyny, safly?yny, enerjisini alan

Ben Sustum

Bu hayat ne kadar acymasyz ne kadar gaddar, bir sycak orba bir kuru ekmek iin ya?yn pasyn iinde aly?anlary grdm. O ya?yn pasyn iinde garibimi aly?tyryrken yevmiyesini vermemek iin trl bahaneler bulan ama lemlerde su gibi para harcayanlary grdm. ocu?u olmuyor diye yuvayy bozanlary yuva

Eyvah!

Git gide normalle?iyor her ?ey. Tm tabular yykylyyor. "Olamaz" dedi?in her ?ey bir bir oluyor. Hayyr dediklerine evet demeye ba?lyyorsun. Sana ters gelen her ?ey ne kadar da dzm? onu gryorsun. Ama eski mi, yoksa yeni mi hakly bilmiyor musun? Bilinen bir ?ey varsa; o da normalle?ti?in (normalle?

Canym Annem

ok gen ya?ta evlendim ve ?u anda 18 yyllyk evliyim. Kayynvalidem her zaman bana z annem gibi yakyn candan ve sevgi dolu davrandy. Yyi gnmz de oldu kt gnmz de. Bazen dargynlyklarymyz da oldu ama ben onu hep ok sevdim. O ?imdi bana z annemden daha yakyn. zlse zlrm, sevinse sevinirim

Zorlamayla Sevgi Olmaz

Ynsan ne arady?yny ya da ne istedi?ini biliyorsa do?ru zamany beklemek en mantyklysy. Yanly? zamanda alynan kararlar ya ok ge kalynmy? yada ok erken alynmy? olabilir... Gerekten ne arady?yny bilmek sa?a sola arpyp hasar almaktan daha iyidir... E?er birinin bizi sevmesini istiyorsak "o" insana n

Duygusal ve Cinsel Aldatma

Aldatmanyn birok nedeni var ve hibiri hakly de?il. Bunlardan duygusal ve cinsel anlamda olan aldatma sebeplerinden birkayny saymak istersem: Evlenmeden nce cinsel ili?kiye girmek istemeyen bayanlarla birlikte olan erkelerin, cinsel ihtiyalaryny kar?ylayabilmek adyna ba?ka kadynlarla birlikte ol

Milenyum a?y Yli?kileri

Gnmz ko?ullarynda ili?kilerin ne kadar bozuldu?unu gz nne alyrsak, zellikle byk ?ehirlerde ya?ayan, aly?an, bekr, kendi hayatynyn iplerini elinde tutan ve cinsel olarak aktif kadynlaryn ili?ki sayysy da fazla oluyor... Romantizmin olmady?y ?ehir ili?kilerinde tek gecelik ili?kiler, sevi?m

Uykusuzluk

?u an yakla?yk 50 saat kadar uyumayarak sanyrym kendi rekoruma kyrdym. Yahu arkada? resmen gzlerim hari geri kalan her yerim uyku modunda. Sa?da solda sama-sapan mikro ryalar gryorum. Aslynda keyifli de olmuyor de?il hani. Beyin biraz daha farkly aly?yyor. Bilmiyorum bilimsel olarak nedir

Ne Yapmalyyym?

Kafam ok kary?yk... ?uan hem?irelik okuyorum ama hayallerimde hukuk var. Ykisi ok zyt biliyorum ama hem?irelik beni yansytmyyor. Zaten lisesini okuyorum. Synava e?it a?yrlyktan my girsem, bilemiyorum... E?er kazanamazsam ailem hakly ykacak. nk onlar ba?yndan beri hem?ire olmamy istiyor ve huku

Hayat ok Anlamsyz

Hayat neden bu kadar anlamsyz... Yeri geliyor sizi dnyanyn en mutlu ki?isi yapyyor, yeri geliyor en sykycy yzn gsteriyor size. Ama zamanyn gemesi iin de hep bir me?gale buluyor. Geen zamanyn bo?a geti?ini d?ndke bir ?eyler yapmak istiyorum. Yapaca?ym ?ey her ne olursa olsun zamany tutam

Unutmak Ystiyorum

?u aralar srekli yalnyz kalyp d?nmek istiyorum. Hayattan eskisi kadar zevk alamyyorum artyk... Yim bir tuhaf... Geen sene bir ocu?a ?yk oldum. ok seviyordum ama sonra ayryldyk... Onu unutamadym ve unutmak iin zerine ba?ka biriyle yktym. Ama olmady, unutamadym Duydum ki o beni unutmu? Ar

Havan Batsyn!

Son 1000 yylyn en so?uk ky?y bizi bekliyormu?. Bakalym biz onu bekliyor muyuz? Kabul edecek miyiz iimize? Misafirli?in kysa olany makbuldr. Acep bilir mi ki bu kuraly? Geri Avrupadan geliyorlarmy? kendileri. Bizim grg kurallaryndan bihaber de?ildir umarym. Bir grnp gitse kendileri. Ho? geld

Hacy Murat Efsanesi

Geen gn hava ok gzeldi ve gne? tepemde bir ba?ka glmsyordu.Dy?ary yktym ve syradan her vatanda? gibi fedakrlyk yapyp, sokaklarda dola?yp egzoz dumanlaryny iime ekerek yryordum. Yolun kar?ysyna gemek iin nce sa?yma, sonra da soluma bakyyordum ki kar?ydan yava?a gelen, beyaz Hacy Mu

Ultraslan

Taraftarlyk, fanatiklik gibi sama sapan bir oyun zerine sevdiklerimizi kyryyor, kavgalar ediyor ve bir ton para harcyyoruz. Fanatiklik demek takymyny sevmek demek mi? Peki, takymynyz sizi seviyor mu? Biraz ge oldu ama ben bunu bu yyl d?nmeye ba?ladym Her yyl farkly formalar ykararak saty?lary

Tamamlanmamy? Cmleler

Akmayan hayatynyn aky?yna byrakmak kendini Senin dy?ynda ?ekillenen hayatyn bir parasy olmak, en kts de o paranyn sen oldu?una kendini inandyrmak... Olmak istemedi?in her ?eyi olmak ve olmak istemedi?in hibir ?eyi olamamak Sadece izlemek uzaktan, syra sana geldi?inde roln oynayyp tekrar

Yorgunum...

Epey bir sredir kendimi yorgun, bitkin ve hasta hissediyorum. Ba?tan ayaklara do?ru ayklarsam; ba? a?rysy, ?akaklarda zonklama, suratta asylma, kalpte syzlama, omuzlaryn d?mesi, acykty?yny anlamama, doydu?unu bilememe, bacaklaryn a?rymasy, ayaklaryn srnmesi, tabanlaryn yanmasy gibi belirtileri

Siz de Trkiyeden Sykyldynyz my?

Ben artyk bu lkede ya?amak istemiyorum. Bir Avrupaya, bir Amerikaya bakyn, bir de bize Onlar refah iinde ya?arken, biz niye apartman katlarynda ya?ayan diplomaly i?sizler ordusu olalym ki? Onlaryn memur nfusu bile iki katly, baheli evlerde ya?yyorlar. Her imknlary var ve her ?eyleri kusursuz

Umarym...

Trkan Saylan yle bir kadyn ki; adyny yalnyzca byk harflerle de?il, byk harfleri de altyn harflerle yazmak gerekir. O ki; binlerce kyzymyzy okutmu?, mesle?i iin elinden geleni yapmy?, ba?yny nne e?memi? bir Atatrk Ben ?ahsi gr?m olarak onun izini takip etmeyi ve onun gibi ba?aryly bir

Allaha Olan Ynan Neden Yok Olur?

Bu konunun ok hassas bir konu oldu?unu bildi?im halde yazmak istedim. Bazy insanlary anlamamakta ysrar ederken son bir yyldyr anlar hale geldim. Ynsanlaryn inanlaryny kaybetmelerindeki en byk sebep ok dua etmeleri! Garip ama gerek... Bundan 4-5 yyl nce Ateist bir arkada?a; "Ynancyny nasyl

Herkesin Hesaby Kendine

Bugnlerde aklymda bin bir e?it d?nce dolanyyor... Ne zaman kafam kary?yk olsa aklymyn oyunlary devreye girer. Her ?eyden, herkesten kamak isterim ama hi bir zaman kamak zm olmamy?tyr... Depresyona girmek, kendini byrakmak, sorumluluklardan kamak bir lkstr. Bu lks kullanmanyz iin ark

Gerekler Can Acytyr

Hayatymyzda bazy insanlar vardyr kadyn ya da erkek fark etmiyor... Bu ki?ileri ne kadar ok sevseniz de acy ekmeniz, hayal kyrykly?yna u?ramanyz kaynylmaz oluyor... Kimseye ok gvenmeyeceksin, kimseye gnl kapylaryny, syr kapylaryny sonuna kadar amayacaksyn. Hep srgs olacak kalbinin kapysynd

Dn?m Muhte?em Olacak

ok hyzly ve gzel ba?lady... Yyl boyunca yle olaca?yny ummu?tum. O kadar ok umutluydum ki... Hep tozpembeye aly?mak istedim ama olmady. Belki ARAMIZDAKALSIN ile tekrar ba?layabilirdim. Kk bir ?eyi unutmu?um; ailem... Bu sadece kk bir ara. Yeniden ve son hyzynda devamy gelecek. Ama sadece

Sonbahar

Sonbahary seviyorum yle e?siz, ihti?amly, tatly bir vedasy var ki Yinde gizemli bir mutlulu?u saklyyor sanki. Bylyor insany. Sary yaprak penceremin kenaryna d?erken, rzgr ne ok so?uk ne sycak; hayatyn anlamy sonbaharda sarylmak Yapra?yn d?t? yerde birine(sevdi?ine) sarylmak sonbahar

Gl Yanym: Tutma Beni!

?imdiye dek her d??mde beni tutu?un iin, her a?lamamda beni susturu?un iin ve her boyun e?i?imde bana destek olu?un iin te?ekkr ederim gl yanym. Ama bu gece zayyf yanym hykyryklara bo?ulup a?lamak istiyor. Bu seferlik bana dokunma, byrak yykylayym, byrak biteyim, tkeneyim. Byrak! Yansyn

Gerekle?en Hayalim

Bu siteyi ve yazylanlary fyrsat bulduka takip ediyorum. Ben de bir ?eyler yazmak istedim... Hayalimdeki niversiteyi kazandym. Benim iin ok zor bir sre oldu (Dersane, kurs, okul arasynda ko?u?turma, yo?un aly?ma temposu, stres) ama ailem ve sevdiklerim beni hep destekledi. Kazanmamda onlaryn

Sama Ki?ilik

nce gelip, Seviyorum, aylardyr hayalini kuruyorum. Ben seni ok sevdim! diyor. Sonra Ben bu hayattan sykyldym, birilerinin yardymy olmadan (sevdi?im kadyn hari) ya?amak istiyorum, bu ?ehirden uzakla?malyyym Ystediklerimi yapmak istiyorum diyerek, konuyu da?ytyp 180 derece dn? yapyyorsun.

Sana Sylyorum

Btn gn sama sapan ?eylerin pe?inden ko?uyorsun, hayal edip umut ba?lyyorsun, sonra birinin gelip seni bu dngden kurtarmasyny bekliyorsun. Ummak dilemek bir yere kadar, aya?a kalkacaksyn, sende dnyayy de?i?tirebilecek potansiyelin varly?yny fark edeceksin. Hedeflerine uygun stratejiler belirle

Dertli Dertli

Ynsan ncelikle kendini bilecek... Derdi olany anlarym, derdini dile getiremeyene ise zlrm, sonuta dy?a vurumu ve ifade etme yetene?i azdyr ve bu durum kabul edilebilir. Bir de derdinin ne oldu?unu bilmeden "derdim var!" diye ortada gezenler vardyr. Onlara da "Gel yamacyma nedir derdin bir

Bugn Benim Do?umgnm..

Do?umgnm olmasy benim iin hibir anlam ifade etmiyor. Ne kimsenin umursady?y var ne de hatyrlady?y. Evdekilerin de umurunda de?il zaten, hi biriyle konu?muyorum. Olsun ilk defa kyrylmadym kimsenin umursamamasyna. Hayata geldi?ime pi?man myyym? Hayyr! Ama bu aileyle ya?ama 1-0 geride ba?lady?

Benden Nasyl Uzakla?yr?

Evet ayryldym. nk bana ya?attyklaryna dayanamadym. Beni ve ailemi ok incitti! ?imdi ise pi?manmy? gibi rol yapyyor. "Hatalary oldu?unu ve bunlary anlady?yny, de?i?ti?ini, ona son bir ?ans daha vermem gerekti?ini... En azyndan insan olarak ona de?er vermemi, arada syrada da olsa telefonda sesimi

Canym Kyzym

Sen hayatyma bir gne? gibi do?du?undan beri o kadar mutluyum ki Allahym seni bana verdi. Bunun iin Ona ne kadar ?kretsem azdyr. Seni ilk kez kuca?yma alyp, sarylyp-pt?m any son nefesime kadar unutmayaca?ym. Ylk gz a?rymsyn. Seni bu dnyadaki her ?eyden ve herkesten ok seviyorum. Zaman sen

Sylenmemi? D?nceler

?yle bir gemi?e bakty?ymyzda o gnden bugne bir arpa boyu kadar yol alamady?ymyz apayk ortada... Sen sorunun de?il, zmn bir parasy olmak istedin. Ben her zaman sorunu kendimde aradym durdum, asyl sorun sendeydi... zmn de?il, sorunun parasyydyn aslynda bunu hep biliyordum ama senden vaz

Yntihar!

?iddet dedi?imiz kavram iki trldr: 1.Ye dnk. 2.Dy?a dnk. Y?te intihar dedi?imiz kavram ie dnk olanydyr. Ynsan asly oldu?u gibi salt makina de?ildir, hayaty boyunca de?i?ik ruh hallerini yansytan bir canlydyr, bu da zaman gelir ruh hali iyidir ya da an gelir cinnet haline dn?ebilir

Neden?

Bu gn uzun uzadyya d?ndm bu konuyu; "hayat sahnesinde yrrken herkes neden e?it de?ildir?" Dini aydan d?nrsek, imtihandayyz evet. Ama ayny sahnede farkly konumlardayyz. Neden? Zengin fakiri ezer, fakir parasyzlyktan dert yanar isyan eder, gnaha girer... Zengin olan ise paranyn ve lks

Bir Nefes Kadar Yakyn

Memleketim kk bir ile, dolayysyyla cenaze trenleri de ok nadir olur ama bu gn iki cenaze birden kaldyrdyk. Bir tanesi en iyi ocukluk arkada?ymyn babasy, di?eri de ilemizin fyryncysyydy. Her ikisinin cenazesine izin alarak katyldym. Ve her ikisinde de lmn so?uk yzn ensemde hissettim. H

mitliyim Ama

Bugn direksiyon synavyma girdim, biraz tereddtlym ama hayyrlysy in?allah. Yyi srdm arabayy ama hatalarym vardy bazy yerlerde. Belki vermeyecekler ehliyeti. Yine de diyorum ki; "bir yerden puan vermezse bile ba?ka yerden yksek puan alyrym kim bilir?" Sordu?u bazy sorulary anlamadym. nk Fran

Canym Amcam

Yyllar nce Almanyaya gurbete ykmy?lar yengemle. Orda bir ?eylerin sahibi olmak iin gece-gndz aly?my?lar fakat bu syrada tek ocuklary olan o?ullaryny ihmal etmi?ler. Bu bo?lukta ne yapaca?yny bilemeyen ocuk uyu?turucu tuza?yna d?m?. ?imdi amcamyn maddi olarak her ?eyi var fakat bir de yar

Gnaydyn!

Bu sabah 07.30 arabasy ile bir emanet gndermek iin erkenden kalktym. Emaneti verince canym eve geri dnmek istemedi, i?e geldim erkenden, Bismillah dedim atym kapyyy. Getim PCnin ba?yna ve elbette aramyzdakalsyn.com kar?ymda. "Kujucuk" vardy, gnaydyn yazdym cevap yok(bana kalsa uyuyordu ke

Tutulma

Ba?ly?a bakyp da a?k yazysy sananlar iin zgnm. Bu tutulma ba?ka tutulma nk. Gkyz hareketleriyle biraz ilgiliyseniz bilirsiniz, bu ayyn 11inde nemli bir gne? tutulmasyna ?ahit olaca?yz. Tutulmanyn iki hafta ncesi ve iki hafta sonrasy tm canlylar zerinde etkili olacak. o?u insan 17

Synav ncesi

Ehliyet almam iin direksiyon synavyma az kaldy; bir ka gn sonra girece?im in?allah. Yakla?yk iki yyldyr ehliyet synavy iin abalyyorum. Bu sre zarfynda sadece ehliyet synavyna ynelmedim. Ayny zaman da bir takym i?lerim vardy ve bu yzden gnlerim hep ko?u?turmaca ile geti. Bir sene nce traf

Dnyanyn Yki Yz

Bir tarafta geli?mi? zengin lkelerin sorunu obezite, di?er tarafta alyktan gzlerinin feri kesilmi?, kolunu kaldyracak mecali kalmamy?, hatta len insanlar...Bir tarafta renk renk elbisesi, birbirinden farkly oyunca?y, yedi?i nnde yemedi?i arkasynda olan ocuklar, di?er tarafta yiyecek ekme?i,

Sonunda Bitti

Be? ay nce dil kursuna ba?lamy?tym, dil kursu i? zerine idi. Baya bir yo?un geti bu sre zarfynda gnlerim. Hem yo?un hem stresli ve yorucu idi. Benim iin iyi oldu ama her ?eyin ve her i?in st ste gelmesi beni baya yypratty. Kursta bazen sykylsam da yine de bir ?eyler ?rendim. Yeni ve yabancy

Bilgi ve Gven

Bilgi toplumu olmak iyi Yleti?im a?yyla lkeyi donatmak iyi Bilgi bankalary kurmak iyi Ynternete girmek, o da iyi. Bunlar teknolojinin getirdi?i kolaylyklar, hepsi ok iyi ok gzel ?eyler. Zaten bunlara kimse kar?y ykmaz. Be?enmeyen benimsemeyende yoktur. Ancak bunlar sa?lykly drst bir toplum

Syrada Bu mu Var?

Bir mail aldym, daha ok taze hemen sizlerle payla?mak istedim. Mslmanlar neden geri? Ysrail neden hep nde, hep lider? Bu konuyu irdelemi?ler. Yazynyn z ?u; Ysrail her trl konuda bizden ilerdeymi?. E?itimleri ara?tyrmacyymy?. Bizde ise ezberci sistem varmy?. Onlarda bilim adamy doktor, m

Ters - Dz

Eski dost d?man olmaz da eski d?mandan dost olunur mu? Kafam yine allak bullak. Yine yazasym var ama yazdyklarymyn nereye gidece?ini bilmeden yazmak. Anla?ylmak de?il gayem. Sadece yazmak. Kendimle eli?kiye d?m?ken sizin de beni anlamanyzy bekleyemem. Ama yazmak istiyorum. Sava?ym kendimle. Es

Mekn

Uygun meknlara uygun insanlar manty?yndan hareketle srekli karalanan bir meknda daimi ikamet etmek insana ne gibi bir kayyp ya?atyr biraz durup d?nmek lazym. Srekli mekny ktleyerek, iindeki canly varlyklary da ktlemi? olmaz myyyz? Yoksa mekn drt duvardan ibaret iinde cansyz materyalle

Aranyza Ho?geldim

Bugn aranyzda ilk gnm, ?imdilik ortamy tanymaya aly?yyorum. Yleride payla?ymlarymla aranyzda olaca?ym. ?imdiden gzel ?eyler payla?aca?yma inanyyorum. Herkese selamlar ve aranyza ho?geldim!

Geliyorum Trkiyem

lkemi o kadar ok zledim ki... Ama yakynda bitiyor bu hasret. Haftaya yola ykyyoruz Allah nasip ederse. Edirneye geldi?im zaman lkemin o gzel topra?yny pece?im. Aslynda ok ?ey de?i?ti; babaannem ve anneannem yoklar artyk. Korkuyorum da ilk defa arabayla geliyoruz, Bulgaristan falan tehlike

Ho?akalyn!

Yaryndan itibaren uzun bir sre aranyzda olamayaca?ym tatile gidiyorum. Benden arkada?ly?yny ve deste?ini hi esirgemeyen bir ka ki?iyi ayryca ok zleyece?imi bilmenizi istiyorum. Beni tanyyan-tanymayan, beni seven-sevmeyen herkese kucak dolusu sevgiler... Sizleri tanymaktan ok mutluyum. Kendini

Yine Grip

Ba?ymyn belasy, her mevsim kurtulamady?ym hain grip... Anlamy? olmaly ki haftaya izinli oldu?umu, yine geldi beni buldu. ok bitkinim, her tarafym a?ryyor. ok myzmyzlanyr oldum ama myzmyzlanmakta haksyz myyym? Bu mevsimde ekilecek hastalyk de?il ki...

Eski A?yk

Eski a?klar yeniden kllenebilir alev alabilir. Sizden sonra kyz ya da erkek arkada?ynyzyn ka tane sevgilisi oldu?u ya da kimlerle beraber oldu?unu d?nmemek ve takmamak gerekir. nemli olan o ili?kisindeki sorunlary tamamen halletmi? duygusal ba?laryny koparmy? olmasy. Size geri dnmesi aklynyn v

Drst Olun

Byrakyn artyk zor kyz, zor erkek tavyrlaryny... Gnmz milenyum a?yna geldik, geiyoruz. Artyk kadyn da ne istedi?ini biliyor erkek de ama bunu direkt belli etmeden dolayly yollardan ifade etmeyi daha uygun buluyorlar. Acaba yle olunca istekler daha my bir uygun hale geliyor ya da isteklerimiz di

Tahammlm Yok

Ynsan tabiki birlikte oldu?u insany kyskanyr, ufak-tefek ?eylerine mdahale etmek isteyebilir veya trplemeye aly?abilir. Ama "ya kyz arkada?laryn ya ben", "bundan sonra canyn ne yapmak istiyorsa birlikte yapaca?yz", "makyaj yapmana hi gerek yok, cildin zaten gzel" diyen ve tarty?ma esnasynda te

Biz ve Babamyz

ocukken babalarymyzyn sevgisi, hi bir erke?in bize verece?i sevgiyle kyyaslanamazdy. Babalarymyza hep hayran olmu?uzdur. Bizim babalarymyz hep ok iyidir, bizi dvmez, bize kyzmaz, asla annemizi aldatmazdy. ocukken her ?ey daha masumdu, ocuk gzmzle bakty?ymyzda anne-babamyz her zaman di?er an

Yeni Bir Yli?kiye Ba?lamadan nce!

Biten bir ili?kinin ardyndan yeni bir ili?kiye ba?lamak ok zor gelir insana. Korkularymyzla yzle?mek zorunda kalyryz. Eski sevgilimizi unutmak iin harcady?ymyz zaman ierisinde... Daha ie kapanyk, daha kyrylgan, daha gvensiz ya da daha fkeli oluruz. Tabiri caizse "stten a?zy yanan yo?urdu f

Kocamy?yz

Nihayet memleketimde kirazlar oldu. Kirazla olan hasretimizi a?yr a?yr gideriyoruz. Dairemizin bahesi kiraz a?alaryyla dolu. Yalnyz bu yyl niversiteliler dadandy bizim baheye, yurtta yakyn olunca bir ?ekilde yiyorlar. ?le sonrasyydy ho? grnml kapaly iki niversite ?rencisi gen kyz yakla?

Ya?lylyk

Ya?lylyk zor zanaat ama asyl zor olan ya?lylara sabyr gsterip onlarla iyi geinebilmek. Annemle babam ya?landyka bazy ?eylerin de?i?ti?ini fark etmi?tim. Ykisi de bir ?eyi devamly tekrar ediyor, do?rusu yanly?y fark etmez kendi istekleri olsun istiyorlar. Ysteklerinin yanly? oldu?unu onlara anlata

Ben Varym!

oktandyr yazmady?ymy fark ettim. Kalemde vardy k?ytta ama i? yazmaya niyetlenmekte. Bir baktym yaz gelmi? yine gne? tepede. Tabi ben yine a?a?ydan bakyyorum ona. Geen hafta aldy?ym gne? gzlklerimi de takmyyorum. Klimayy da amyyorum artyk. Bir de yeni ?rendim arabayy bo?ta kullandy?ym za

Kurgu zerine Bo? Kelimeler

Hibir ?ey grnd? ve sanyldy?y gibi de?ildir Ajan filmleri ba? diyaloglaryndan birisi Ya da ?yle; Her ?ey yeni ba?lyyor Ben birinci konudayym ikincisine aklym ermez. Ynsano?lu hayal kurmak ve kurdu?u hayal zerine senaryo yazmak konusunda mkemmel bir donanyma sahip(tir). Bu faaliyetler

irkin Kadyn Yoktur

?imdiki erkekler nasyl kadynlardan ho?lanyyor? Gnmz medyasy birbirine benzeyen sanaty hatunlarla dolu. Botokslu yanaklar, okka gibi bir burun, kaldyrylmy? ka?lar, kfte gibi dudaklar. Bunlar dy? gzelli?in ambalajy sadece. Vcudumuz az nce saydyklarymyz gibi de?ilse ne olmu?? Btn bu saydy

Mekny Cennet Olsun

Bir yyl oldu Bir yyly doldu sensizli?imizin be ebem Her gnmz hasret, gurbet olsa da varly?yny bilmek yetiyordu bizlere. Kimi zaman zlem vursa da, dualaryn ve sevgin hi gitmezdi ki yanymyzdan. Yavrumun yavrulary deyi?ini, gzlerimizden pmeni zledim ebem. Bizi grnce hastaysan iyi olurdun,

Mevlana Der ki;

Mevlana der ki "Ne olursan ol, gel"... Ama bunu eminim her cuma iki ien, Cumartesi-Pazar vcudundan ikinin etkisinin gitmesini bekleyen, pazartesi namaza ba?layan ve cumaya kadar bir fiil kylan, her hafta ayny ?eyi tekrarlayan akrabamyz iin sylememi?tir. zlyorum byle iki dnya arasynda syk

Kaybolan Masumiyet!

Bugn hafta sonu ekildi?im iin evde kalmak zorunda kaldym... Yeni bir yazy yazylmy?tyr umuduyla siteye girdim. Belki bir-iki yorum yazar muhabbeti kuraryz diye d?nyordum. Baktym ki yeni yazy yok en iyisi ben yazayym dedim. Hem canym sykylmaz hem de sitede beklendi?ini umdu?um yazy benim olur diy

Unutulmak!

Hayatta ya?anabilecek en kt ?eylerden biridir unutulmak. Ynsana derin bir acy verir ki bu acy hi dinmez. Ke?ke Allah unutmayy ve unutulmayy ortadan kaldyrsaydy.

Hafta Sonu Tatili

Y?te bir hafta sonu daha geliyor. Hafta sonu kysada olsa gzel bir tatil zamany. Dinlenmek ve uyumak iin bulunmaz fyrsat. Ben kendi adyma ?leye kadar danalar gibi yatyp gzel bir kahvaltydan sonra da balyk avlamayy d?nyorum. ?imdiden "Rast gele" dedi?inizi duyar gibiyim. Yarynda bir piknik Oh

Bitti?im An

Bazen yle anlar vardyr ki baltayy ta?a vururuz ne yapsak o hata dzeltemeyiz, iimizde bazen tatly bir glmseme bazen sycak bir hzn olarak kalyr. Ben 12 tane yazyyorum bakalym sizlerde neler var? Haydi, bakalym ete?imizdeki ta?lary dkelim. Ylkokulumuzun ilk gn artyk okula ba?lyyorum biraz g

Umuda Yolculuk

Gnlerdir bu gnn hazyrly?y yapylyyordu... Evde gerilim ve stres had safhadaydy. Kyyafet, taky, sa, makyaj derken tm hazyrlyklar yapylmy? ve i?te o gn gelmi?ti. Her ?eyin yolunda gitmesinin de rahatly?y ile hazyrlanyp gle-oynaya evden yktyk. Tren yerine gidinceye kadar bana, Kyzyn bugn mezu

Mutluluklar Herkese

Bir ba?ka glyorum bugn. Keyifliyim, sa?lyklyyym, ailemin yanyndayym... Daha ne isteyebilir ki bir insan? Bir gnlkte olsa unuttum dnya sorunlaryny, hastalyklaryny, kysacasy dertlerini kederlerini. Glyorum... Gldke gzlerim ve yre?im de glyor. Televizyonda en sevdi?im filmlerden biri

Birimiz Gidecek!

Yaz mevsimi geldi. Her yaz oldu?u gibi bu yazda syk syk baheme gidiyorum. Son ya?ady?ym olaya kadar orada huzur buluyordum. Yine bir Cumartesi sabahy bahemdeyim. Kuyunun stndeki inkoya hafife aya?ym takyldy, inko oynady ve biraz da grlt ykty. Daha grltnn etkisindeyken inkonun altynd

Ah be Amcam

Normal bir gne benziyordu, gelen giden m?teriler susmayan yazycy derken birden ellerinde ilalarla yorgun bir amca girdi ieri; "Ne olur bana yardym edin!" diye yalvaryyordu adeta. Amcayy zor sakinle?tirdik, beyin ameliyaty geirmi?. Adamca?yzyn tek derdi, diabet ilalary ve inslin i?nesi. sosya

Ah ?u Hayaller

Ynsanlaryn hayalleri vardyr ve bu hayalleri do?rultusunda ya?arlar. Kimi zamansa tesadfen kar?y cinsden biri ile tany?yp gayet ciddi bir ili?ki ya?ayabilirler. Sonra birden her ?ey ok iyi giderken bylesi bir ili?ki saygysyzly?a yenilip bitti?inde hayallerinizde yykyly verir. Oysa ki onun evlenece

Ortaokul Arkada?ym

Her nedense son yyllarda bir bir okul arkada?larymla kar?yla?maya ba?ladym. Okul arkada?ynla kar?yla?yp ?u an da ne yapty?yny bilmek ve gemi?ten anylardan bahsetmek tarifsiz bir tat veriyor insana. Bu sefer de hi aklymda yokken tamamen tesadf eseri ortaokul arkada?ymla kar?yla?tyk. Ama bu biraz f

Hayata Dair

Y? yerindeyim, oturuyorum. Yapty?ym ok ?ey bir nceki gnn kopyasy. Ben oturuyorum drt duvar arasynda. Ama dy?aryda hayat akmaya devam ediyor. Bir yerlerde bir ocuk ko?uyor, di?er bir yanda birileri ?en bir kahkaha savuruyor umarsyzca. Mevsim tm gzelli?ini sunuyor. Gne? aydynlyk ve sycak.

Kolayca Vazgemeyin

Bu nasyl bir zaman byle arkada?lar! Yhanetler, arkadan vurmalar, yalan- dolan, gvensizlik, ktlk ve daha birok ?ey... Eskileri zlyorum; bu kadar nimetin arasynda, evet ben eskileri zlyorum. O saf ve tertemiz a?klary, birbirine kar?ylyksyz iyilik yapan insanlary. ?imdi ise herkes birbirinin

Erken

Bizim zamanymyzda eteklerimiz dizimizin iki parmak zerine ykty?y zaman Mrvet hocamyz eki?tire eki?tire indirirdi, hatta disiplin cezasy alyrdyk. Tyrnak kontrollerimizi asla unutamam, cetvel elde "Yum ocu?um parmaklaryny... ?lakkk!" ?imdi bakyyorum da hocalar ?rencilerden korkar olmu?, sad

Artyk Yeter

Lisede okuyorum ve okula beraber gidip-geldi?imiz bir arkada?ym var. seneden beri tanyyorum, srekli kavga ediyorduk, yine ettik. Bu seferki di?erlerine pek benzemiyor baya bir ?iddetliydi. Bana nazire yapar gibi, okul yky?ynda toplamy? synyftan btn kyzlary kol kola ykyyorlar, ?a?yrdym kaldym

Dnden Bugne A?k!

ok de?il daha bir ka gn nce ya?andy olay. Balkonda oturmu? ayymy yudumlarken bir yandan da etrafy izliyordum. Bir anda parktan ba?yrma sesleri geldi. Kom?umuzun 12 ya?ynda ki kk o?lu kyz arkada?yyla tarty?yyormu? me?er. Kyz: Dinlesene beni, bunu ba?kasyndan duyaca?yna benden duy. diye fery

Ko?!

Sabah erkenden kalk, i?e git. ?ubede bir ki?i eksik, millet tyky? tyky?, nefes almak yok aly?. Fazla mesai yap, boynun tutulsun ba?yn a?rysyn, strese gir hata yap. Evine git kocan beklesin, yemek derdi t derdi temizlik derdi di?er yandan. Hafta sonun bunlarla gesin. Sonra yine tekrar sil ba?tan

Do?a Kanunu

Evet hayat ok acymasyz, bazen ?ansyzlyklar yznde ok daha acymasyz bir hale gelebiliyor. yle ki insan ykmaza girebiliyor. Madalyonun br yzne bakyldy?y zaman, grlyor ki hayaty insanlar acymasyz hale getiriyor. Ynsanlar acymasyz olunca haliyle hayat da acymasyz ve ekilmez oluyor. Ynsa

Tercih Meselesi midir?

Hayat her zaman ya?amaya de?er. Her ne sykyntyn olsa da hayat seninle gzel. Bor bata?ynyn iinde olsan da, ykmaz bir yola girdi?ini sansan da, olmayacak i?ler yapsan da, herkes tarafyndan kt bilinsen de, etrafyndakiler arkandan kuyunu kazsalar da, kendine gvenin kalmamy? olsa da, yalnyz ve ar

Hayat Denen ok Bilinmezli Denklem

Sevsek de sevmesek de tamamyna sahip oldu?umuz tek ?ey hayatymyz. Bazen erkenden gp gidenlere, bazen de a?alara zendik. Bazen vcudumuzdaki bilmem ne hormonlary yznden mutluluk denen ?eyi hissettik, bazen de a?ladyk. Bir gn nefret etti?imizi bir gn seviyoruz, asla dedi?imiz her ?eyi tek t

Canym Abim

Bir tanecik abim, ben asla dy?lamam ki seni. Utanma sykylma benden. Zihinsel zrlysen ne olmu?. Ynsan de?il misin sonuta. ?unu bilmeni istiyorum; senden hi bir zaman utanmadym ve utanmayaca?ym. Seni hi yalnyz byrakmayaca?ym. mrm yetti?i kadar elimden geldi?ince senin iin her ?eyi yapaca?ym,

Sahte Dostlara

Nedense bazylary sadece i?i d?t?nde aryyorlar bu millete ne olmu? ya byle herkes kendini d?nyor. Btn arkada?larym iin aynysyny sylemem. Ama bazylary var ki beni sadece dolma olarak gryorlar. ?uraya gidelim, ?u i?i halledelim, yok doktora, yok buraya. Ben de sabahyn krnde kalkar gi

ok Yalnyz Olmak

Kimsem yok, yapayalnyzym. Yyi gnmde kt gnmde yanymda kimse yok. D?t?mde elimden tutacak kimse yok. evremdeki herkes empati d?many olmu?, kimse beni anlamyyor, hikimse! Oysa ben istersem okulda, serviste, dy?arydaki btn insanlarla arkada? olabilirim. Ama o kadar fena bir ?eyin iind

Kysmetim Ayldy

Evet evlilik bana yarady. Yolda bile evirip "Sen kimin kyzysyn, ka ya?yndasyn?" diye soran teyzeler var. Evlenirken e?ime "Babam Hacdan geldikten sonra niye istemediniz?" diye sorunca hep "Benden nce ba?kasy isteseydi" diyordu. Glp geiyordum. Adam haklyymy?.

Annem

Annem! Sensiz tam bir yyl ay Dile kolay. Seni ok zledim annem hem de ok. Ne kadar zormu? annem sensizlik. Allah kimsenin ba?yna vermesin bylesi bir acyyy. Hani derler ya; kyymetleri kaybedince daha da iyi anla?ylyr. ?u an yanymda olman iin nelerimi vermezdim be annem. Sana olan zlemim h

Bir Dilek Tut

Bugn hydyrellez, belki bilmeyenler vardyr, mevsimlik bayram bir nevi. Her inany?a gre farkly kutlama gelenekleri var, hurafilere ayk bir mevzu olmasy da can sykyntymyzy gidericek cinsten. Nasyl kutlandy?yna gelecek olursak ben bir ka rnek vereyim: Hydyrellez ak?amy tuz yeyip yatar ve gece rya

Aradaki Fark Ne?

Canynyz my sykkyn? Hibir ?ey sizi e?lendirmiyor mu? Yznzde tebessm olu?turacak olaylar yok mu? ykyn bulundu?unuz yerden ve bilmedi?iniz bir parkta bir banka oturun. Ve ba?layyn evrenizdekileri izlemeye. yle sadece bakmayyn etrafa aval aval, grmeyi deneyin bir de. Aslynda grdklerinizin hi

Ne Ystiyorsunuz Benden?

Emeklerimin bo?a gitmesinden korkuyorum. Her gn yeni bir engel ykyyor kar?yma. Yylmayaca?ym desem de her seferinde, artyk sabrym kalmady. SSyi kazandyk iyi gzel. Her ?ey bitecekti kazanynca. En azyndan ben yle d?nyordum. Me?er yanylmy?ym. Gereklerin hi de byle olmady?yny okulu bitirmeye

Sa?lyk

Uzun zamandyr e?im rahatsyzdy ve ok aly?ty?y iin yorgun sanyyorduk. Gribim diye de nemsemiyordu. Uzun zamandyr da a?rylary vardy. Ben doktora gitmesi iin ysrar ediyordum ama geer diyerek pek nemsemedi. En son ise gribim sandy ve yine pek nemsemedi. Yyice rahasyzlanmaya ba?lady. A?ry kesici i

Sevdi?im Sen Ol Rabbim

Ey Rabbim biliyorum hakkyyla sana layyk kul olamadym. Emrini hakkyyla yerine getiremedim. Sana kar?y ok kez mahcup oldum. Haddimden fazla kusur i?ledim. Ama ben acizim, ben mahlkum, Sen ise Halyksyn. Sen gnahlary silensin, ben ise gnahlary i?leyenim. Kuvvetli olan Sensin zayyf ise benim. Veren S

Hangisi Ynsan?

Ulusal televizyon kanallarynyn birinde haberleri izliyorum. Konu ba?ly?y aynen ?yle "Hangisi insan?".Haberin devamynda Yngilterede bir sincapyn len arkada?yny kargalara yedirmemek iin verdi?i mcadele anlatylyyor. Bu grntnn devamynda da Amerikada kapkaylaryn byaklady?y bir kadynynyn

Abime

Bazy ba?lar vardyr yakynynda olmasa bile insany bir birine eker. Yyllardyr tanyyormu? biliyormu? gibi. Ynsanyn adeta kahramany olu verir.?imdiye kadar gsterdi?in sabyr iin ok te?ekkr ederim. Yyi ki varsyn, iyi ki seni tanymy?ym Metin abi.

Maddi Birliktelik

Ni?anlyyym, bu yaz evleniyorum. evremde grd?m kadaryyla evlilikler ok karma?yk. Benim kafamy kary?tyran asyl konu, aly?ty?ym iin e?imle param ortak my olsun yoksa ayry my? Ben ayry olmasyny istiyorum, nedenine gelince; beni gerekten seviyorsa paramy almak istemecektir, almamalydyr. Tamam, ha

Canym Babacy?ym

Ey benim gzel babam; bizleri bytp i?-g sahibi yapyp 10 tane ou?un kahryny ekip da?, bayyr demedin yol aldyn. Gece-gndz demeyip yaylalary dola?yp bir ordan bir oraya g ettin. Yeri geldi sava? grdn, yeri geldi sykyntylary grdn, yeri geldi ouklarynyn ba?yna kalkan oldun. Trkiye Cumh

Biraz Mola Mmkn m?

Hayatym o kadar yo?unla?ty ki, inanylmaz derecede yo?un geiyor. Biraz evde kalyp dinleneyim desem, imkansyz gibi bir?ey. Ne zaman karar alsam; "bu hafta evde dinlenece?im kurs dy?ynda ba?ka bir i? yapmayaca?ym" desem olmuyor. Benim i?lerim ve isteklerim dy?ynda bir yy?yn i? ykyyor maalesef! Bir i?

Karde?im Gibiydin

Biliyorsunuz alty ay evvel kayynvalidemi kaybettim. Cumartesi gn altyncy ayy dolacakty. Ama henz onun acysy tazeyken bir acy daha eklendi. ar?amba gn kayyn birader kalp krizi geirmi? evde yalnyzmy?. Ne yazyk ki onu da kaybettik. Acymyz ok byd.

Ben A?larsam...

Ben de bir anadan do?madym my? Gnahsyz, masum, aresizA?lamakty gcmn yetti?i, tesi yok. Acykyr a?lardym, bilirdim tm acylar o zaman ba?lar. Yalnyzlyk acyktyryr, mutsuzluk acyktyryr, sevgisizlik acyktyryr.Doymak istersin sevgiye, kalabaly?a, sevince. Zaman gelir a?lamakta fayda etmez.

lm Kapymyzda

Yakla?yk 6 ay kadar nce boynumda yuvarlak bir ktle oldu?unu fark etim. Ev doktoruna gittim zararsyz, ?u an iin almaya gerek yok dedi. Geenlerde aniden ?i?ti chirugiye ynlendirdiler, gittim. Doktor tam bir yabancy d?manyydy, asabi ve azarlar gibi tavyrlary vardy; apseye evirmi?, kesmemiz g

Gzya?ym

Sen, ben, o... Herkes ayny hikayede. Ba?y ve sonu ayny, gerisi farkly. Bir yerden tutunduysak hayata bo?a geirmemeli, gzlerimiz byrakmamaly sebebsiz yere gzya?larymyzy yanaklarymyza. Ama ya ok cahilsem ya hi sevmemi?sem. O zaman bu akan gzya?larym hangi sebebin sonucu?

Hayat

Hayat yle bir karma?a ki; ya do?ru zamanda yanly? insany ykaryyor kar?ynyza, ya da yanly? zamanda do?ru insanyn kaybyna neden oluyor. Ya zamana yeniliyorsunuz, ya da ki?ilere... Geriye dnp bir d?nn. Ykisine birden sahip olan ok az ki?i vardyr.

Uyu?alym

ok sykyldym... Bo? bo? dolanyp duruyorum, bir i? ykarmadym kendime. Alkol yok, kadyn yok hayat acayip anlamsyz gelmeye ba?lady. Evde temizlik yapmaktan dibim ykty. Ynsan hafta sonu gelsin dedinleneyim der bana i?kence gibi geliyor. Ruhum sykyldy havalar iyice ysynsa da atsam kendimi deniz kenary

Sizce!

D?nler, halaylar, bayramlar, farkly diller, ?iveler, a?ytlar, bozlaklar, trkler uzun havalar, bereketli Anadolumuzun zengin renklerini yansytmaktadyr. Geleneklerimizin, ananelerimizin o?u de?i?ime u?rasa da avularymyzyn iinden kayyp gitmeye ba?lasa da o?u eski tadynda ya?atylmaya aly?ylmak

aty?yk

Kyvan Tatlytu? gibi adamlaryn hayalini kurup gidip ?erafettinle evleniriz. "Denizden babam yksa yerim" diyenler lazanyayy balyk sanyr. Sorsan herkes belgesel izlemekten ho?lanyr ama asalak, sama diziler reyting rekoru kyrar. Dostluk kazansyn abi diyip yanyndaki herifin burnunu kyrar. Ssl-p

Evlilik Bu Kadar Ucuz mu?

Bazen bir limanyn kar?ydyr a?kyn son dura?da?ymyz vardy onunla gr?tm me?er bizim Oktay gizlice evlenmi?, ya? farkyndan dolayy. Ya? farky da ke?ke syledi?i kadar olsa.

vn Beni!

Yine aklyma yazy yazmak geldi... Siyaset ve gncelden uzak, alakalem -be? cmle dkmek istedim. Dn ak?am ma vardy, aslynda ma genel bir kavram, sportif mcadelenin genel ady. Futbol kar?yla?masy demek daha do?ru olur. Yazy gncele do?ru kaymaya ba?lady. Aman ne yapayym gelsin hayat bildi?

Bunlary Yapmadan lme!

Hayatynyzda ok fazla adrenalin oldu?unu d?nuyorsanyz birde bunlary deneyin; 1-Yeni aldy?ynyz parfm denemek iin kar?y cinse iyice sokulun. 2-Okeyde ta? alyn. 3-Rahibe gibi takylyp sonrada umulmadyk bir anda okkaly bir kfr savurun. 4-ok be?endi?iniz antaya sizi Kayserili sanacaklary kad

Bahtsyz Bonkr

Ben artyk evlenmek istiyorum. Sykyldym arkada? tek ba?yma ?u hayatta. Arkama dayanak olacak, hanym hanymcyk ve en nemlisi gzel bir hatun istiyorum. Ailem ve evrem bu istedi?imi biliyor tabii. Bu durumda devreye hemen teyzem giriyor. Esra Erol gibi kadyn vallahi. Hemen birini buldu. Kyzla yak

ay Keyfi

Seni hayatymyn vazgeilmeziyle bir tuttum. Her sabah uyandy?ymda tek d?ncem vardy, bir iki sohbeti ssleyecek ta ki sen izin almadan giri? yapana kadar d?me. Artyk sabahlary aklyma gelen, yre?imde arzulady?ym sendin. Sonra gelirdi ince bardakta ay ime arzusu. Hi ayrylmayacakmy? gibi gelmi?ti

ocuklarda Y?tahsyzlyk

1,5 ya?yndaki kyzym ok i?tahsyz hibir ?ey yemiyor. Valla artyk gcmde kalmady. Doktor kilosunun normal oldu?unu sylyor ama almasy gereken vitaminleri almyyor. Et yemiyor, yumurtayy grnce sanki c grm? gibi kayyor. Sebze-meyve yemiyor yerse bir orba, uykusunda mama veriyorum 100ml iers

Ynsanlary Anlama Kylavuzu

Bir tu? yeterli olsaydy ynlendirebilmek iin hayaty. Ama- kapama d?mesinden ba?ka bir ?eye ihtiya olmasaydy mesela. Ystedi?imiz bir zamany dondursak, o an geince tekrar kaldy?ymyz yerden devam etsek. Ystemedi?imiz olaylary veya istemedi?imiz ki?ileri geri dn?m kutusuna yollayabilseydik. Am

Hayatymyza Yn Veren Nedir?

Sahi nedir hayatymyza yn veren? Ya?arken ya?antymyzy etkileyen nedir? Ynsan kaderini ya?ar evet (tabi kadere inananlar iin evet). Bir ocuk do?arken annesini kaybetmi?tir, ya da bir anne ocu?unu kaybetmi?tir ocu?u do?du?unda, burada kaderlerini ya?amaktadyrlar. O ki?inin kaderidir diyebiliriz. P

Pasta Sipari?i

Dn dil kursundan bir Arap arkada?ymyn do?um gn idi. Ben de ona bir srpriz yapmak istedim. Ya? pasta ?eklinde ya? kek yaptym ikolata sosu ile, kursa gtrdm. Mola syrasynda da srprizi gerekle?tirdim. Arap arkada?ym ok sevindi. Portekizli arkada? ve kurstaki di?er ki?ilerde ok be?endiler kek

Makl Hayallerim

Hayaller gzel oluyor bazen fazla kaptyrmamak kaydy ile. Benim o kadar byk bir hayalim yok, helal st emmi? bir e?im, bir evim olsun biraz da hayatymy idame edece?im kadar param. Fazlasynda olmady hi gzm, azy karar o?u zarar d?ncesinde yola yktym hep. Sizin en byk hayalleriniz ne, gerekl

Mazeretim Var; Yine Mutluyum

Yime fenalyk geldi, sabahtan beri oturuyorum monitrn ba?yna tam bir ?eyler yazmaya ba?lyyorum, kalkmam gerekiyor yazymda yarym kalyyor. Sonrada unutuyorum ne yazaca?ymy. Ama ba?lyyorum artyk. Biliyorsunuz son bir aydyr hayatymda birok ?eyi de?i?tirmenin mutlulu?unu ya?yyorum. Bunu sizlerle de pa

Gzya?laryma Adym Adym (Final)

...Bir sre baky?tyk ylece, hareketsiz, donuk, fersiz gzlerle ok ya?lanmy?ty. Teni hl bebek gibiydi. Kilo almy?ty. Ama gzleri Eskisi gibi fyrtynalar kopmuyor, ?im?ekler akmyyordu oralarda I?y?yny yitirmi?ti belli ki Elini uzatty peyim diye. ptm. Ho? geldin dedim. Ho? buldum kyzym

Gzya?laryma Adym Adym-4

Her zamanki gibi ta?yn altyndan yine annem ykmy?ty. Bizleri ziyaret etmek isteyen amcama ve e?ine yany syra ocuklaryna syledi?i cmle balla-brekle yenilir-yutulur cinsten de?ildi: Gitmeyin, sizi istemez O! Bu da ne demek oluyordu? Bir ye?en nasyl olur baba yarysy amcasyny evine kabul etm

zledim!

Ben ekmek kytyrynyn bayatlady?ynda ve fkenin yzne haykyrdy?ynda yok oldu?unu ?rendim. Yoklu?una ra?men bir tek seni sevmekten vazgemeyi ?renemedim i?te. Uzak kaldy?ym her an ok zledim seni. Bir anlyk a?laman bile ok geldi bana. Arkamdan yle umarsyzca baky?yny hi unutamadym. Oysa ne ok g

Hayyrly Teskereler Karde?im

Daha dn gibi geen zaman da birbirimiz ile iti?irdik. Sen hep bana takylyrdyn annem ise bana kyzardy. Bir de ?ymaryk bytlm?tn, ama zaman getike birbirimize ne kadar ba?ly oldu?umuzu anlyyorduk. Birbirimize olan deste?imizi, birbirimize olan sevgimizi ve en nemlisi birbirimiz iin fedakrlyk

lm Gere?i

lm; her daim yany ba?ymyzda Do?du?umuz andan itibaren bir geri sayymyn iindeyiz. Sayyly gnler, saatler belki de saniyeler kaldy o mutlak gere?e ula?mak iin. Ne kadar garip yine de hi lmeyecek gibi kurulmu?uz ?u dnyaya. yle bir zaman gelip de bir yakynynyzyn hayatynyn belli bir zaman s

Gemeyen Ba? A?rylarym

Srekli mide a?rylaryndan ?ikyet eden ben ?imdi de srekli devam eden ba? a?rylaryndan ?ikyetiyim. Bir trl gemiyor. Yatyyorum, uyuyorum, dinleniyorum, yry? yapyyorum, ila iiyorum yine gemiyor. Fazla da ila imek istemiyorum ila ierek artyk bir sre sonra ila da fayda etmez oluyor. Ba

Ne Yapmaly?

Hafta ii yapamady?ym ev temizli?ini hafta sonlary mutlaka birileri yanymda olmak ko?uluyla yapardym. Bu hafta ise kimse olmadan iime sindirerek yapmak istedim. Ev temizli?i aly?malary ok gzel gidiyor, ok mutluyum. Parkelerde matla?my? d?ncesiyle tavsiye zerine aldy?ym rnle sildim, silmez

Hayata Bir Baky?

Son zamanlarda arkada? kayyplarym olduka fazla olmaya ba?lady. Birka arkada?ym ayny anda uzakla?ty benden, hayatymdan bir anda ykyverdiler. Hata aramak anlamsyz, elbette ki bende de hatalar oldu. Ama d?nd?mde yerleri doldurulamayacak insanlar de?iller. Ben onlary kaybettiysem onlarda beni kay

Gzya?laryma Adym Adym-3

...Ama ben kim oldu?unu hemen anlamy? ve kuru bir ho?geldini ona ok grmemi?tim. Amcamyn kyzlaryndan biriydi Filiz. Aramyz ok sycak olmasa da amca kyzyydyk. Ben asyl ablasyyla daha yakyndym nk ya?ytym o idi. Filiz biraz daha kkt benden ve ok samimi olamamy?tyk ablasy Esma gibi. Yine

Bencillik mi? Fedkarlyk my?

Ynsanlar srekli bir ?eyler ister, kendi istekleri do?rultusunda ya?arlar bazen de ne istedi?ini bilmez durumda ylece hayatyn onu srklemesine izin verirler. Herkes bencildir! nk herkesin kendi istekleri her ?eyden nce gelir... Bir ki?iden veya ki?ilerden, bize saygy duymasyny sevmesini istekl

Gzya?laryma Adym Adym-2

...Kapy ayldy?ynda atylan sevin y?lyklary sinirli halimi eritmeye yetmi?ti de artmy?ty bile. Herkes birbirine sa?-salim kavu?manyn verdi?i mutlulukla sarylyyordu. Gzel bir olay iin toplanylmy? o evde hi kimse hi kimsenin keyfini kayrmazdy zaten.Glen gzleri grdke dnyanyn maddi boyut

Ben Kimim? Yeter!

Y?te bu kadar basit her ?ey, insan kazanmak zor ama kaybetmek bir o kadar kolay. Kendimi bo? bir kuyuda yapayalnyz hissediyorum. Sanki y?lyklarymy hi kimse duymuyor. Karanlyk sessiz rktc ve so?uk Hayata neresinden tutunaca?ymy bulamyyorum. Sevsen ayry dert unutsan ayry ok yykyldym hayatta,

Oldu Y?te

Evet, sonunda oldu. Ben de mutluyum, sanki bir rzgr esti, uurdu btn kasvetimi. Ya da ?u me?hur e?ek inadyny kyrdy ve sonunda sudan dnd. Karnym da doymu? olabilir tabi. Neyse ne... Bu aralar kendimi mutlu hissediyorum i?te. Bu benim iin iyi mi kt m tam farkynda de?ilim ama bir de?i?im var

Gzya?laryma Adym Adym

ar?amba ak?amyydy... Ge saatte gelmi? bir telefonla yerimden fyrlamy?, solu?u kuafrde almy?tym. E?imin en kk kyzkarde?ini szlendirmek zere dnrleri gelecekmi?. Bizi de a?yrdylar. Ltfetmi?ler... Hava buz gibi, kar ya?yyor ve don olayy gerekle?ebilir. O saatte nereye, hangi akla hizmet

Mutlugiller

?u hayatta; -Sevdi?i i?i yaparak hayatyny kazananlar. -Kk bir kasabada ya?ayanlar. -Hayalleri u?runa sava? verenler. -Saat ba?y ila imek zorunda kalmayanlar. -Siyasetten anlamayanlar. -Kendilerini oldu?u gibi kabul edenler. -Her daim etrafynda gvenilecek insan bulanlar. -Michael Jackso

Yabancylaryn Gznde Trkiye

Bulundu?umuz ?ehirde ailemle beraber ya?yyorum ve bir otel i?letiyoruz. Birka gn nce buraya ok ?eker zenci bir ift geldi. Geri zenci demeyeyim, artyk a?a?ylamak oluyormu?. Siyah vatanda? demek daha do?ru. Neyse yanlarynda da byle bycyr bycyr bir ocuk var. Kyvyrcyk saly simsiyah ?eker bir ?

Teoride ve Pratikte Komplo

Komplo teorileri, zerinde konu?masy dinlemesi ve ara?tyrmasy ok zevkli konulardyr. Fakat her konuda oldu?u gibi, fazlasy akyllara zarardyr. Yinde komplo teorileri geen kitaplardan bir tane dahi okumu?sanyz tm dnyaya kar?y inanlarynyz birazcyk sarsylmy? demektir. Teorilerin o?u da sadece

Ktlk Erdem De?ildir

Ya?anan kinat zerinde hepimiz biliriz ki hem iyi hem kt iki insan tr vardyr. Fakat bilmeyiz ki iyi ve ktnn arasynda birde tehlikeli olan bu iki rnek arasynda iyi gzkp ktl? ama edinmi? gruplaryn da oldu?unu. Yyi grnp ktnn tesinde insanly?a en tehlikeli olany da budur. Birbirl

Olmuyor Y?te

Bir ka siyah dut ellerimde ko?uyorum. Annem gene yryemiyor yine dvyor beni ellerim kirlenmi? diye. Ah be annem zaten kirliydi ki ellerim. Evet, annem her sykyntyda ko?tu?um, hi zm bulamasan da dinledi?in, anlayamady?yn, a?lady?yn, kyzdy?yn, ba?yrdy?yn seni ok zledim ben. ?imdi yine yany

Telefonun Azizli?i

Geti?imiz cuma gn yine ayny vaktimde i? yerine geldim.Kendisinden alaca?ymyz olan fakat uzun sredir ula?amady?ymyz, her defasynda bizi atlatan bir m?terimiz var. Patronumuzla sabah 9.00da szle?mi? ve vaktinden de nce gelmi?. Patronum ise ortalarda grnmyordu. Bana i?inin oldu?unu e?er pat

Sulamak!

Sulamak; sorumluklarymyzy zerimizden atmanyn en kolay yoludur. Sulayycy olmak, kendimize olan saygymyzy ve gvenimizi zedeleyebilir. Bu da kendi sorunlarymyzy zmemiz iin gerekli olan motivasyonumuzu kaybetmemize neden olabilir. Kontrol edemedi?imiz birok olay ve durumu yani kontrolmzn st

Benim Olany Ystiyorum

Ey zaman! Senden alaca?ym var. Hesap ettim demekle bitmez bana olan borcun. Ama kolay kolay da kurtulamazsyn benden bilesin. Biliyorum senin de demek gibi bir d?ncen yok borcunu. Olsun, ben yine de sitemliyim bu gece sana. Saniyeler dakikalar, saatler derken; gnler, haftalar, aylar, yyllar oldu

Lezzet Mucitleri

Bugn sofralarymyzy ssleyen, bir birinden lezzetli, bir birinden gzel yemeklerin nasyl olu?tu?u hakkynda bir fikriniz var my? Yani bir gn birisi ykyp ?yle kat kat bir tatly yapayym, ady da baklava olsun mu demi?? Ya o gzelim dolmalara, sarmalara ne demeli. Her biri bir birinden lezzetli. st

Her ?ey Bizim Yin

Hayatta her ?ey insanlar iin, acy da mutluluk da. yle kt ?eyler ya?yyorsunuz ki, ya?adyka daha da ok gl oluyorsunuz. Ylk acynyzda ya da ilk felakette o kadar ok a?lyyorsunuz ki hayatyn sonu gibi geliyor size. Ykincisini ya?yyorsunuz, biraz daha az a?lyyorsunuz. Sonra di?erleri takip ediyor

Bir Garip Haller

Anlatty?ymda herkes mevzuyu ?a?kynlykla kar?ylady, sizleri de bu hikyeden mahrum byrakmak ne yalan syleyeyim iimden gelmedi. Yylba?y ak?amy i? yky?y eve gidiyorum, minibsn en arkasynda erke?in yanyna oturmak zorunda kaldym. Ben yanyna oturunca 45 ya?laryndaki beyefendi yerdeki po?etleri

A?kymyn Katili

Yyl 2007, en deli a?ym... Beni akyllandyran, byten, uslandyran ?imdilik ilk ve tek a?kymla tany?tym. Benimki de ?u sanal a?k hikyelerinden biri. Arkada?ym tany?tyrdy bizi, ilk zamanlarda hi ciddiye almadym onu, her anlatty?yna gldm, sadece muhabbeti ho? biri oldu benim iin. Ancak fark ettim

Bu da ylesine...

Az nce salaryma d?t Ankaranyn ilk kary. Ylk sevin gibi kar?ylasam da hi istememi?tim gelmesini. ok ?ey vardy ona dair iimde bir yerlerde gizlenip duran. Bembeyaz sokaklarda ayak izlerimizi ip gibi dizercesine ko?tu?umuz zamanlaraydy belki inceden isyanym. Ben sevdayy hi sensiz ya?amadym.

Y? Fyrsaty

Merhaba arkada?lar! Y?sizlik var denilen lkemizde aslynda i?sizlik yok sadece i?i be?enmeme var. Ben Ystanbul Avcylar semtinde VLK AJANS ady altynda casting, manken, fotomodel, stant host/hostesi, menajerlik ve sreklili?i olan i?lerle alakaly ajans atym. E?er sizinde i?e ihtiyacynyz varsa, kariy

Bembeyaz

Bembeyaz oldu i?te her yer, nk kar ya?dy gzel memleketime, bu karda ko?mak kartopu oynamak kaymak istiyorum. Yapamyyorum, eskisi gibi de?il hibir ?ey artyk. Kar ne kadarda kirletti?imiz yeryzn beyaza boyasa da, ne kadarda gzel gsterse bile ben artyk o eski ben de?ilim. Ne o pyryl pyryl ge

Her ?ey Dozunda Gzel

Evet, her ?ey dozunda gzel arkada?lar mutluluk zlem hatta ve hatta znt, keder bile. ?unu ?rendim yakyn zamanda hayattan. Dozunda zlyorum, dozunda glyorum, dozunda a?lyyorum, dozunda yalnyz kalyyorum, dozunda ya?yyorum. Bylelikle i huzuru yakaladym, herkese tavsiye ederim. Gere?inden faz

zlemlerim

O kadar zlyorum ki bahary Gne?in aydynlyk yzn, yzme yaydy?y o tatly gl?leri O kadar zlyorum ki gzlerimden ya?lar bo?anyrcasyna atty?ym kahkahalary Eskiden ok ki?iydik. Hem de bir sr ki?i. Anne, baba, amca, dayy, teyze, hala, kuzen, kuzin, ye?en, torun ohooo bir sr Birimiz b

Sabyrsyzly?ym

zgrlk meydanynda seni ilk grd?mde baky?laryndan farklyly?yny hissetmi?tim. Y?te, bu benim zgrl?m demi?tim. rkekli?in, sykylganly?yn, utangaly?yn ilgimi ekmi?ti. Yyllar yyllary kovalady, bydn serpildin. Ergenlik dnemini zor olsa da atlattyn okudun, yksek makine mhendisi oldun. Bu e

rg Terapisi

Son gndr kendime yeni bir u?ra? buldum. Y?ten fyrsat buldu?um vakitlerde rg ryorum. Yple, ?i?le, ilmiklerle u?ra?mak insany mthi? rahatlatyyor. Hem zlemi?im, uzun zamandyr el i?i namyna bir ?ey yapty?ym yoktu. Okeyi byrakty diye d?nyorsanyz yanylyyorsunuz. Hem okeyimi oynuyor, hem r

Beni Rahat Byrak

Ben senden oktan vazgetim. Zaten hi benim saymamy?tym ki seni. Ben senden hep uzaktym. Kabul edemedim, senin yzne bile bakmadym o?u zaman. Bazen nefret ettim, bazen hi bir ?ey hissetmedim. Belki hayatyna girmekle ben hata ettim. Ama bu tepemde yeller eserken yapylan bir yykymdy. Bu szleri sa

Ylk Yardym

Kimin, neyle, ne zaman, nasyl kar?yla?aca?y belli olmaz. Onun iin birka ki?inin bile ilk yardym konusunda bilgisi olursa bir hayat kurtarylabilir. Bo?ulmalardaki ilk yardym konusunda herkesin ani hareketle yapty?y en byk yanly?. Bo?ulmu? hastayy ters evirip sallayarak yuttu?u suyu ykarmaya al

?imdi Yoksun

Her gidi?inde biraz sen byrakyrdyn bende. ?imdi ne sen varsyn ne de byraktyklaryn. Belki de ilk defa zlmyorum biti?ine! Artyk sana da sahte sevgine de yer yok yre?imde. Nefret de etmiyorum senden, o da bir duygu ve sen nefretimi bile hak etmiyorsun. Bir zamanlar en de?erlimken ?imdi kocaman bir

Ablan Kurban Olsun Sana

Yki saniye yan yana olmak yeterliydi bir kavganyn ykmasyna. Ne kadar yorgun olursak olalym, ne kadar ko?u?turmanyn iinde bo?ulsak da yan yana geldi?imizde grlt, patyrty bir de arkadan annemin "byktym ikinizden" feryady yykardy ortaly?y. Ka tane ampul patlatmadyk ki evde, ka odanyn camyny yere

Hangimiz Aptal?

Bu kyz milletine bo?una sinir olmuyorum ben. Birok kyz arkada?ym sevgililerimiz konusu ayldy?ynda bana, Falanca bana altyn yzk aldy, beni ?uraya yeme?e gtrd, bana saat aldy, telefon aldy gibi muhabbetler yapyyorlar. Bense ?imdiye kadar hi bir sevgilimin bir kuru?unu gyrtla?yma sokmadym, pa

Karde? Kavgasy

Eskiden tarty?an kavga eden ve yyllarca ks kalan karde?leri grd?m zaman derdim ki Ya karde? karde?e kser mi hi? ?imdi yyllar geti anladym ki ksermi?. Karde? karde?i ldrm? insanly?yn ba?langycynda... Habil Kbili ldrm?, hem de gurur ve kibir yznden, bir hi yznden. D?nnce ya

Kararlylyk

Kararly olmamyz bizi ba?aryya do?ru eker ve ba?aryya odaklanmamyzy sa?lar. Engelleri bizden uzakla?tyryr. Zorluklary yenerek g kazanyryz. Zorluklardan korkmayyz. D?ncelerinde kararly olan insanlaryn verdikleri kararlary uygulayacak cesaretleri ve hyrslary olmaly. Duygulardan ok mantykla kararl

Ah Ahmet Ah!

Sizinle, beni ok ?a?yrtan gldren, hayretler ierisinde byrakan ve hatta beni benden alan bir olayy payla?aca?ym. Buradaki beni benden alma tabi ki mecazi yoksa bir yere gitti?im yok. aly?ty?ym firma sanayinin en kuytu k?esinde, yani insan gemez, y?yksyz bozuk yollardan geiyoruz. Hal bu ki o

akma Dostlara

Neden sadece iyi gnlerde dost sandy?ymyz insanlar yanymyzda olurki? Biz onlara dost demi?iz, dost; kt gnde de hibir kar?ylyk beklemeden yanynda olmak de?il midir? Ama do?ru, arkadamyzdan atyp tutmak varken, neden dost dedi?imiz insan yanymyzda olsun ki? Zaman arkadan vurma zamany.

Mutsuzluk

?u gnlerde ok mutsuzum hi bir ?ey yolunda gitmiyor. Hayatta neye adym atsam yary yolda kalyyorum. Hep istedi?im hayat buydu evet ama ben yinede mutsuzum. En nemlisi be? senelik bir ili?kim bitti ve ben hala unutamadym. Oda beni seviyor ve ayryyyz. En nemlisi benim ondan ba?ka kimsem yok annem

De?i?ik

Genelleme yapmak istemiyorum ama bizim salona lazere gelen erkekler kadynlardan daha gzel i ama?yry giyiyorlar. Kadynlar arasynda kyyaslama yaparsam, otuzbe? ya? st kadynlar daha seksi i ama?yry giyiyor. Kadynlar erkeklere oranla epilasyonda daha az oflayyp pflyor. Geri bize gelen beyl

Dert mi Bu?

Bana my kalmy? dnyanyn sekizinci harikasyny ke?fetmek? Ne yelken alyrsyn bilmedi?in denizlere? Ama karnyny doyurmaksa ne gerek var yanynda tatly yeme?e? Sanki hi dert yokmu? gibi bir de sen mi peyda oldun ba?yma? Senden nce tek d?ncem gn atlatmaktan ibaretken; nerden yktyn o?lum sen kar?yma

Ben Sustum

Hayatynyzda hi bulundu?unuz bir ortamda susmak ile iinizden geldi?i gibi davranmak arasynda kaldynyz my? zerinize ok gelindi?ini hissetti?inizde aya?a kalkyp aklynyza geleni syleyip vurup kapyyy ykmayy my yoksa olan biteni grmezden duymazdan gelip susmayy my tercih edersiniz? Sizden beklenil

Nemli Hayallerim

Demirden kalelerim var benim, grnmez duvarlarym var. Ben a?lamayy d?t?mde annemin beni nazlamasy ile de?il, kimsenin beni kaldyrmayy?yyla ?rendim, tek ba?yna kalkabildi?im gnde a?lamaya tvbe ettim. Ama az evvel grd?m o ryadan a?layarak uyandym. Sonra... Sonrasy yok i?te. Hla yanaklarym

Bo?luktayym

Bo?luktayym! Kocaman bir zifiri karanly?yn tam ortasynda, ne yapaca?ymy bilmeden, nereye gidece?imi kestiremeden dolanyp duruyorum. Syrasyny bekleyen o kadar ok ?ey var ki yapmam gereken, hi bir ?ey yapmyyorum. Yimden gelmiyor her nedense. Her yerden her kafadan bir ses geliyor kula?yma, anlayamy

ocuklu?umu zledim

ocuklu?umu zledim! Olduka kalabalyk bir ailem var. Yaramazlyklarymyzy, kavgalarymyzy, annemin dayaklaryny bile zledim. Bykannemi, bykbabamy, kydeki meyve hyrsyzlyklarymyzy, fyndyk toplarken ?arky sylemelerimizi zledim. Abilerimin beni hoplatarak sevmelerini, annemin sabah erkenden kalkyp

Bana Alty Saat Verin

Tm ya?ady?ym bir gn ko?u?turmayla geiyor. Normalde bana -drt saat uyku yetiyor. Yani uykuyla sorunum yok ama gn iinde yapaca?ym i?ler iin yirmi drt saat yetmiyor. Bazen bir gn otuz saat olsa gibi bir d?ncem oluyor. Drt saat uyusam yirmi saat aly?sam kalan alty saatte de yemek dinlenme

Kavgamyzyn ?ehri

Kavgamyzyn ?ehri dedim, nk daha ocukken dinledi?im Ey sen ne gzelsin, ey kavgamyzyn ?ehri, bekle bizi Ystanbul... ?arkysy beni buraya ekmi?ti. Grmeden sevmi?tim o ?arkyyla Ystanbulu. Hi alakam yokken bir gn orda olmalyyym diyordum. Ve gerekten hayalini kurdu?um ?ehre evlenerek geldim.

Yarym Kalanlara Ra?men

Git dedi?inde gitmeliydim aslynda. Kalmak benim fikrimdi benim iste?imdi. Kaldym nk iimde saygy duydu?um duygularym vardy. Sana anlatmak istedi?im szlerim, duda?ymyn ucunda kalan cmlelerim vardy. Her ?eyden nemlisi ocuka hayallerim vardy, kelebeklerin uu?tu?u ky?yn aan kardelen iekleri

Anka Ku?u ve Ynsan

Anka ku?laryny bilir misiniz? Mcadeleci, asla pes etmeyen ve ba?yna ne gelirse gelsin hayatta kalabilen, kllerinden yeniden do?an efsanevi bir masal ku?u. Ynsanlarda bazen bu ku? gibidir, insanlar ve hayat bizi aresiz byraksa da bazen, biz yine dimdik ayakta durmanyn er ya da ge bir yolunu b

Evimizin Dire?i

Evimizin son dire?i son mihenk ta?y; Pembu?umuzu kaybettik. Aylardyr ekti?i yzdyraplar sona erdi ama bizi acylara gargetti. Onu tanydy?ymda ok toydum, ogluyla arkada? olmu?tum o arkada?ymyn annesinden ok benimde annemdi. Kyrk yyl oldu ona evlat olaly. O artyk yok, acymyz iimize sy?myyor.

Hayatyn Renkleri

Hayat hep yalnyz kalmayy gretir bize, ailemiz arkada?larymyz aslynda hayatymyzyn aksesuarlarydyr. Gecenin bir yarysy yalnyzly?yn vermi? oldu?u rperti ile elimiz telefona gitti?inde kimi arayabiliriz? Hadi aradyk diyelim bizi gerekten anlyyormu yoksa sadece duymak istediklerimizimi sylyor pembe

A?ka Dair Hissettiklerim

Ynsanlar sevdiklerini hep kyskanyr sadece kendilerine ait olmasyny ister ama bunun imkny var mydyr? Sevmek sadece bizi ilgilendirir kar?ymyzdakinin sorunu de?ildir ister kabul eder isterse reddeder ya da saygy gsterir bu tamamen o ki?inin inisiyatifine kalmy?tyr. Bir insany seviyoruz diye sahiplen

Ben Bunu Seviyorum

So?uk ve sessiz... Ben bunu seviyorum. Daha dingin olmama bir bahane oluyor. Bahede iek gremesem de, hayal edebiliyorum. Herkesin so?uktan ?d?ne ve biraz sycak bir ?eyler arady?yny d?np anlamaya aly?yyorum onlary. Ben mi? Ben ?myorum. Ama sycak bir ?eyler oldu?undan de?il, umursamaz o

Kasym

Her zamankinden farkly de?ildi bugn de gne ba?layy?ym. Du?um, yatak keyfim, kahvaltym, radyom, giyinmem; i?te yine sokak kapysyndayym. Ya?mur kysa bir sre nce durmu?, yslak kaldyrymlar, yolda su birikintileri ve serin bir rzgr. Binadan be? adym uzakla?maya kalmady bir homurtu ba?lady kul

Ne Zaman

Arkada?lar hayatyn yorucu temposunun ve bizlerin bir ?eylere sahip olma abasynyn yanynda hayatta kayrdy?ymyz bir ok fyrsatyn ne zaman farkyna varabilece?iz? Neden hi birimiz mutlu de?iliz? Kendimden ve bir ok tanydy?ymdan rnek vermek istiyorum, kimse ya?ady?y hayata layyk olmady?yny d?nyor

nce Bir Tany?saydyk

Oturdu?um daireye ta?ynaly iki yyl oldu. Kom?uluk ili?kileri yok denecek kadar az, hatta hi yok. En ok zoruma giden ise hi kimse bu gelen kimdir, necidir diye bir kere bile kapymy almady. Bebe?im oldu gidip bir grelim diyen olmady. Ama apartman yneticisi olan kadyn sa? olsun(!) iki kez kapymy

Y? Yerinin aly?andan Bekledikleri

Geenlerde Ama Nedir? ba?lykly yazymda sorgulady?ym sitenin insan kaynaklary yetkilisinden gelen cevaby aynen size aktaryyorum. "Kurumumuz bnyesindeki X pozisyonumuz ile ilgili olarak deneyim ve ki?isel zelliklerinizi takdirle kar?ylamaktayyz; fakat amacymyz en iyi adayla de?il, en uygun adayla

Zykkymyn Kk

Ben bu zykkymy imek iin iiyorum arkada?, ne kederden ne sevinten. Ben bu zykkymy adam gibi iiyorum arkada?. Koyuyorum barda?yma, dnyanyn dertlerini meze yapyyorum, yanynda mutlu gnlerimi. Ytim mi sonuna kadar. Ne do?unun batyya sava?y umursuyor beni, ne de yeni do?an bebe?in glmseyi?i

Dn? Yok

Dn? olmayan bir yola giriyoruz. Asla hatalaryn telafisi olmayan bir yol. ld?nz d?nn. Arkanyza bakamadan gitmek zorunda oldu?unuz yola gidiyorsunuz. O yolun sonunda; ne yapty?ymyz hatalary dzeltmeye, ne kyrdy?ymyz kalpleri onarmaya ne zamanymyz ne de aremiz var. Hepimizin bu yolun yolcus

Ama Nedir?

Bilmiyorum aranyzda hi i? ve eleman ilanlary yayynlanan siteleri kullananyz var my? Bu sitelerde bazy i? ilanlary abartmyyorum aylarca duruyor (tabii yyllarca duranlar da var). Acaba bu ilan sahipleri neden bu kadar ok masraf yapyyorlar? Hem kendi masraflary hem de onlara ba?vuran insanlaryn masr

Mihenk Ta?ymyzdan Veda

Uzun zaman nce farkly bir ortamda, normalin dy?ynda bir tany?mayla birbirimizi bulduk. nceleri deliler gibi kavga etsek de sonralary iimizdeki hasret kaldy?ymyz ocuklaryn birbirini deliler gibi sevmesi oldu?unu anladyk her bir kavga ?eklimizin Sonra can olduk, sonra ci?er olduk ve sonra hi

Ynsanlary Anlamak G

Ynsanlar bir ya?am kavgasyna girmi?ler, evrelerinden bihaber hale gelmi?ler. Bir sorunda, ikili ili?kilerde birbirini dinleyen ve anlayan yok. Acaba diyorum, insanlar birbirlerini anlamayy ne zaman byrakmy?lar? Neden bu hale gelmi?iz? Sizce buna etken ne olabilir?

Anlayamadym

Konuda bahsi geen bir arkada?ym. Evli bir adamla a?k ya?yyorlar. Fakat bu ili?kiyi tam olarak kabullenmi? de de?il. Yani sululuk duygusu ya?yyor. Bir de bu evli beyimiz her gn ayry telden alyyormu?. Bir gn sevgilisi, bir gn karde?i, bir gn arkada?y gibi davranyyormu?. Sizce bu adam ne yapmaya

Yimdeki Fyrtynalar

Ben sevdi?imle beraber olabilmek iin kendimi askeri okuldan attyrdym. Artyk bu lkede kalamayaca?ym iin sevgilime yurtdy?yna gitmeyi nerdim. Fakat o burada bir hayat kurabilece?imizi ve her ?eyi beraber a?abilece?imizi syledi. Neyse bende ailemle beraber kredi borcuna girip ev aldym. Fakat bu se

Spriz Hatyralar

Dn ak?am, aly? veri? listesi yapmak iin karalama k?ydy ararken elime eski bir ajanda geti. Bo? bir sayfa bulmak umuduyla ?yle bir sayfalaryny evirdim. Yinde yedi yyl ncesine ait notlary grnce ok ?a?yrdym. Hemen okumaya ba?ladym. O zamanlar syka kavgalar etti?imiz karde?ime yazdy?ym bir n

Huysuz ve Ya?ly Kadyn

Geenlerde ablamla pazara gittik. ok yorulmu?tuk, belediye otobsne binip eve gelelim dedik. Otobs ok kalabalykty, nmde de ya?ly bir teyze vardy. Birden ba?yryp a?yrmaya ve nndekileri iteklemeye ba?lady. Sanki otobsde ona yer kalmayacak. Ya?ly ama din bir teyzeydi ma?allah, yani benden

Dumansyz Hava Sahasy

Sigaraya 8-9 ya?larynda ba?lamy?tym. Gerek arkada? evrem gerekse ttn bahemiz oldu?undan sigaraya aly?mamda zor olmady. Zaten o zamanlar sigara imek baya?y nemli bir ?eydi. Okul bitene kadar sigarayy gizli sakly itim. Daha sonra Ystanbula geldim, burada da evre ayny evreydi, imeye devam et

Baba Oldum

Son iki yylda hayatymyn en byk de?i?ikliklerini ya?adym. Kendime yeni bir i? kurdum. Evlendim. Baba oldum. Ylk ocuk olmasy ve erkek olmasy sebebiyle isim koymak bana kaldy, Barbaros koydum adyny. ok sevimli, minicik bir?ey. Ona bakmaya doyamyyor insan. Bu duygular o kadar gzel ki, o kadar mu

Korkuyorum

Hi kimsenin beni anlamady?yny d?nyorum. Belki de yle sanyyorum ama yalnyz hissediyorum kendimi. Nereden ba?lasam bilmiyorum. Anlatacak o kadar ok ?ey var ki. Ben on alty ya?yndayym Almanyada ya?yyorum. Buraya on iki ya?ynda geldim. Trkiyeden ayrylmak ok zor olmu?tu. Bir dzenim vardy, ark

Siz Kazandynyz ve Ben Kaybettim

Yakynda okulum aylyyor. Yine gurbet yollary grnd yava? yava?. Beni zen ne okulun aylmasy ne de gurbet aslynda. Canyma yakan tek ?ey var gecenin bu saatinde. yyl nce nme iki ?yk koydular: Ya gzerghy belli olmayan ayny yolda ilerleyecektim ya da sonu beni mutlu etmeyen yeni bir yola ba?l

Bir Umut

Hayata dair ok fazla beklentilerim olmady. Bir ?ekilde ufak ?eylerden mutlu olmasyny biliyorum. Mutlu bir ailem, bana de?er veren bir insan, sycak bir evim var. A de?ilim aykta de?ilim Allaha ?kr. Hayaty insanlary dolu dolu ya?amayy seviyorum, en ok da glmeyi, gldrmeyi seviyorum. Hayatyn b

Duygusal Kyz

Ben yine geldim, hatyrlayanlar bilir beni. Yine ayny duygusal sorunlarym devam ediyor ama eskisi kadar hayatymy etkilemiyor. Artyk bydm on sekiz ya?yndayym, hayata daha ciddi gzle bakabiliyorum. Duygularymy biraz daha istedi?im ?ekilde ynlendirebiliyorum ama hala bir sorun var ki hi teklif

?imdi Utanma Zamany

Neler oluyor bize? Ulusal dayany?ma nerede? Ynsanly?ymyzy vicdanymyzy ne ara sattyk? Birlik beraberlik ruhunu milli malaryn tutsakly?yn da my byrakmalyyyz? Bu sorulary kendimize hi sormamy?tyk de?il mi? Ta ki sel de ki ya?macylyk grntleriyle yz yze gelene dek.

Ba?ardym!

Arkada?lar bir nceki yazymda son szl synavymyn oldu?unu,kazanyrsam okulun bitece?ini ve hem?ire olaca?ymy yazmy?tym. Dn son synavym vardy ve Allahyma ?krler olsun ki ba?ardym. Kazandym! Sonunda bitti. ok mutluyum...

Aramyzda

Okudu?um bir makalede ilgimi eken bir paragraf oldu. Diyor ki; taktiklerinizi ba?ka insanlarla konu?un, bir konuda i?e yarayan bir yol biliyorsanyz payla?yn. "Ben bu konuda bir yol buldum ve kullandy?ymda sonu verdi, sen de yaparsan i?ine yarayabilir!" diyebilece?iniz bir fikriniz varsa beraberce

Bir Kadyn

Bir kadyn mutlu, huzurlu, iyi. Bir kadyn bunlarla avunan.Yazynyn ba?langycy byle olmalyydy byle geli?meye ba?lamalyydy ve merak uyandyrmalyydy. Merak neydi ki ben sadece bu hzn nakliyesini merak ediyorum. Hi mi izin almaz, hi mi ykn tartmaz? Sahip olmady?ym hi bir ?ey iin benim demedi

Koku Faciasy

Bugn i? dn? Mecidiyekyden bir otobse bindim, orta ya?ly bir kadyn ve en by? 910 ya?larynda be? ocuk. Biraz terliler bir de ya?antylary pis grnyor, birazda otobs kalabalyk olunca durum iyice vahim oldu. Bir de gelip yany ba?ymyza dikildiler. Otobsn ufacyk bir camy var bilirsiniz, n

Yalnyzlyk

Yalnyz kaldy?ym gnden beri kimseyi istemedim ben hayatymda, taba?ymy de?i?tirmeyi terliklerimi bulmayy, geldi?imde y?y?yn yanmasyny ve kapynyn aylmasyny hi istemedim. Yalnyz ve sessiz her ?ey daha iyiydi. Yykylmady da hi bir ?ey, yok olmadym da, yalnyzlyk sa e?er bu hayatyn dl ben onu oktan

Dikkatli Olalym

Her k?e ba?ynda onlar var. Camii nnde onlar, ara sokakta, mahallede, trafik y?y?ynda, evlerin kapysynda, i? yerinde hep onlar. Allah yardymcylary olsun. Lakin gerekten ihtiya sahibiyse ve o gn asa tamam. O zaman ltfen alyn karnyny doyurun, geri evirmeyin sevaptyr. ocuklu?umdan beri dilene

Ya Hibir?eyim, Ya Her?eyim Kendimin

Birini sevebilmeye aly?ty?ym mevsimlerde, tanymy?tym seni. Tutamady?ym elleri, bakamady?ym gzleri, syleyemedi?im cmleleri kurmaya aly?yrken yakalandym sana. Kimine gre ocuk, kimine gre bym?, kimine gre kaak,kimine gre kuralcy, kendime gre ise daha a?kla kar?yla?maya cesareti olmayan b

Meslek Seimi

Siteye yeni ye oldum formaty ok ho?uma gitti. Grd?m kadaryyla hepiniz bilinli insanlarsynyz. Bu yzden de sizden meslek seimi konusunda yardym almak istedim. Sizce bu dnemin en sekin meslekleri neler. Bana yardymcy olur musunuz? Tercihlerimi ona gre belirleyece?im. Byk ihtimal Anadolu Me

ok zgnm

Bir bayan arkada?ymla ve e?iyle, gece ho? sohbet ederek geceyi sonlandyrdyk giderken e?i cep telefonunu unuttu. Gece telefon kez aldy. Amadym bu kez mesaj gelince mesajy okudum. Ho?uma giden, gidilecek mesaj de?ildi. Sabah telefonunu almaya geldi?inde kez telefonun alyndy?yny, amady?ymy

Sondan Bir nceki ?ans

Son zamanlarda Sondan bir nce diye bir kavram yerle?ti kafama Ynsan ili?kilerinde son ?ans olayyna inancym gittike azalmaya ba?lady. Klasiktir o cmle; Bu senin son ?ansyn! Peki ya sonra? Aslynda farkynda de?ildir son ?ansy veren, aslynda bu ?ans mantyk olarak kendisinin de son ?ansydyr. Yro

Ba?aryya Son Adym

Beni tanyyanlar bilirler, Almanyada hem?irelik zerine okuyorum ve bu sene son senem. Allah nasip ederse bir ay sonra bitecek in?allah. synavy vermem gerekiyordu; evvelki hafta ba?aryyla yazylyyy, geen hafta hastanedeki synavymy verdim A?ustos sonunda ise son olarak, szl synavym var. Onu da v

Protokol

Dilimize eski Latin dilinden gemi? bir szck; Protokol. Szck anlamy iki farkly kelimeyle birle?erek olu?uyor. Ylki proto ve birinci demek, ikincisi ise kolos, bu ise poponun o?ulu. Yani birle?tirdi?imizde Latin dilindeki anlamy ile nde gelen popolar, Trkede ise birinci popolar demek.

Ben Geldim

Ben geldim. Benim iin uzun ama gerekte ok da uzun olmayan bir sre buralardan ayry kaldym. Bu sre ierisinde hep burada olmayy istedim ama bir trl olmady. ?imdi tekrar burdayym, zlemi?im desem abarty olmaz sanyrym. Ama gerekten zledim.

Sistem Kleleri

Trkiyede ya?ady?ym iin burasy hakkynda yorum yapyyorum. Buradaki kadynlar ne kadar kabul etmese de, ok modern de geinseler hepsi modern kle olmaktan kurtulamamy?tyr. Hatta buna o kadar inanmy?lardyr ki modern kleli?i normal bir ?eymi? gibi grrler, hayata bundan ba?ka bir nedenle do?madyklar

Satyrlarda Kalmaly

Kuzgunlaryn sesinde bir alaca karanlyk gzlerin lo? grdklerinde her sahteli?e delice sarylaca?yn vurgun yemi?li?inde, anlayamazsyn bunu satyr-satyr kendini iinde bilmedike. ?imdi bir gri hayat ya?amanyn alacaly sahteliklerine tercihim olmu?sa yargylamanyn bana ne hkm geer ki ben siyahy sevmi?

Hep Ben!

Bu hayatta herkes her ?ey bo?. Hi bir zaman ba?kalaryny d?nmeyeceksin hayat felsefen Hep ben, hep ben! olacak. Ben de kendime, Bu insanlar neden hep kendilerini bu kadar ok d?nrler? diye sorardym. Me?er mutlulu?un forml oymu?. Hi kimseyi d?nmemek, hibir ?eyi kafana takmamak, insan

Bir Sorun

E?er herkes i?ine gelince sana sevgisini belli ettirirse. Ysleri d?tke iyi davranyrlarsa? Dertlerinizi, sykyntylarynyzy kmserlerse. Sevdi?in insan dahi sana, bana uymalysyn derse. Siz ne yaparsynyz?

Yorumsuzum

E?er ok gen ya?ta zorla bekretinizi almy? adamla evlenirseniz 1- Tecavzcnz ile evlenerek ne byk bir hata yapty?ynyzy anlamanyz yyllar, iinizde aylan yarayy tedavi etmeniz ise daha uzun yyllar alyr. 2- Zorda olsa ayrylmayy ba?army?ynyzdyr ama size birinin dokunmasyna izin vermek iin ok

Bu Nasyl Y??

Daha on drt ya?yndadyr kyz, bir gn okul yolunda kar?ysyna bir adam ykar. Yirmi alty ya?yndaki adam kyzyn aklyny eler, gnlne girer kyzyn. Kyzyn ailesi kar?y ykar bu gnl oyununa. Ama nafile ne yapsalar sz geiremezler kyzlaryna. Sonuta kyz okulu byrakyr ve adamla szlenirler. Bir sre sonr

Biraz Daha

Sicim sicim ya?an bir taneden br taneye okyanus ta?yran, zelzele zerine zelzele bak kalmaz tek ta?yn ta?yn stnde. ?imdi yykylma zamany byrak sahte g oyunlaryny. Neysen o sun arkada?, virane ve harap, bitap, d?knsn yine Saklan kuytulara, ykma tekrar gn yzne. Solgunsun arkada?, yoksa

Olumlu D?nceler

Hep kendime sormu?umdur; Nasyl bir ki?ilik ta?yyorum? Cevabyny da gayet gzel almy?ymdyr. Gn iinde geli?en olaylara hep ama hep olumlu bakyyorum. Arkada?larym tepki gsteriyor; nasyl beceriyorsun bunu? diye. Y?te burada ardy ardyna sorular geliyor aklyma; ben mi tuhafym yoksa di?erleri mi? Olu

Zamany Ya?amak

Zaman ok abuk geiyor ve biz kyymetini bilemiyoruz. Doya doya ya?ayamyyoruz. Bazen vakit bulamyyoruz, vakit bulsak ya para bulamyyoruz ya da zaman geirecek do?ru ki?iyi bulamyyoruz. Ve bu durum benim canymy ok sykyyor.

Balon Kp?

Her ?eyi bildi?ini sanyp akyl vermeye kalkarlar, grmekten yoksunlar ya grdklerini gerek sanyrlar, sanki dnya etraflarynda dnyor kendileri Roma, birde ukalalyklary yok mu ne kadar komik oluyorlar. Hkm kylmaya bayylmak niye? nce tart kendini kalbinin terazisinde, eksi?ini fazlany ?ren de gi

Kul Hakky

Yakla?yk sekiz ay nce sevdi?imi sandy?ym(!) birine bir miktar bor para verdim. Bor para... Yani bir ihtiyacyn grlmesi iin alynan para... Mteakip defalar de?i?ik a?yzlarla bazen deyece?ini, bazen demeyece?ini syledi. Bu para benim helal kazancym ve hakkym... Aslynda unutabilirimde bu paray

Yeter!

D?nyor muyum hala bilmiyorum. Olgun sary bir yaprak gibi ayaklaryma dola?an dikenli tellerim. Yoksa hala mutsuz muyum? ykmady?yn bir kilitli sandyk iinde hapis olmu? her ne varsa yssyzly?ymda gmlm? Yok, aramak zor gelir artyk. Gnlsz ve istemekten usanmy? oyunbozan ve myzykyly?ym benim

n Yzleme

Hayata nasyl bakyyoruz? Dedikodularla my, yerinde olan ayklamalarla my, toz pembe hayallerle mi? Ya?arken ufkumuza nasyl bakyyoruz, nasyl bakmalyyyz? Ynsanlary ele?tirmeden, do?rulary bilerek hayata bakmalyyyz derim ben. Ki?isel grevlerimizi yaparken, yerinde olup olmady?yny d?nelim. Toplumu

Hayat

Hayat dedi?imiz nedir ki? Kimi zaman o kadar uzun gelir ki, bazy zamanlaryn abuk gemesini isteriz fakat gemek bilmez. Aslyn da ne kadar de?erlidir o zamanlar kim bilir? Fakat bilemeyiz hayat ne kadar kysadyr... Bazy anlar vardyr ki, bizi ok yypratyr, bazy anlar ise bu kysacyk hayatyn de?erin

Mahkum Gibiyiz Sanki

Bizim buralarda haly yykamak bir sorun. Binalarymyzyn nnde yasak haly yykamak. Su sorunumuzda yok ki ondan yasaklamy? de?iller. Yasak, o kadar. Neyse dedik, izin aldyk haly yykamak iin, bir-iki ki?iye izin verdiler, bu sefer de e?im istemedi binanyn nnde yykamamy. Haly yykama yeri de yok ki, ve

Glym ve Mutluyum

Ben a?k acysyny ok ektim. Bu sitede o kadar ok itirafym var ki. Ynanyn nefes alamyyordum ve sizden ba?ka kimse bu acymy bilmiyordu, mecburdum sizlere anlatmaya. nk imknsyzy sevdim, evet o evli ve bana ok ektirdi. Ystemeden bazen haberlerini alyyorum, ?imdi yeni sevgilisi de varmy?. Ama

Depresyondaki ?retmen

O?lum bu yyl anaokulunun birinci synyfynda, seneye ikinci synyfa gidecek. Burada ya?yndan itibaren anaokuluna alyyorlar. Her neyse, bu yyl ki ?retmeni seneye olmayaca?y iin okulun kapanmasyna bir hafta kala yeni ?retmen gelmi?. Ben de daha bugn grdm. Grdm ama kadyn bir garip geldi bana.

n Yargysyz Ya?am

Bir ok karga?anyn temelinde yatan nyargynyn ne kadar zararly oldu?unu elektronik postama gelen bir hikaye ile ayklamak istiyorum. Hikayeye gre; uzaklarda bir kyde kocasy ocu?u do?madan lm? tek ba?yna ya?ayan hamile bir kadyn kendisine arkada? olmasy aysyndan da?da yaraly olarak buldu?u bir

Synav Sonrasy

Tm slalemizin gzdesi kuzenimin geen haftalarda SS synavyny atlatmasyyla hepimiz biraz hafifledik. Kyzymyz bu yylki synavyn dersanelerdeki denemelerinden daha zor oldu?unu syledi, ama gzel bir netice almayy da umuyor. Bakalym hepimiz merakla bekliyoruz nereyi kazanacak. Hanymefendi synav bitti

Merhaba Diyece?im

Bir sabah olacak ve btn duygular hilikle bulu?acak, olmayacak biraz daha kal demeler ve olmayacak hissedilenler sadece bir a?lama sesi, biraz sitem arasynda ve susaca?ym her zamanki gibi. Benim lal olmu? gnlme merhemlerden are bulunmayacak. Ge kalynmy? sorulara cevaplarym bulunmayacak, her ta

Kyyaslama

Ynsanlar ne kadar merakly kendilerini vmeye ve her i?lerini ba?kalaryyla kyyaslamaya? Benim de zaman zaman bunu yapty?ym oluyor evet. Yapmyyorum desem yalan olur. Ancak a?yryya kamak hite ho? de?il. Hele ki buradaki bayanlar; hem e?lerini, hem ocuklaryny zellikle de kendilerini ok fazla kyyas

Tarifsiz

Ve yine yryordum sokaklarynda bir yabancy gibi. Bir adym sonrasy di?er adymyn ncesinde. ylece ve hep saymy?ymdyr kaldyrym ta?laryny. Sek-sek oynar gibi izgilere basmadan, bir ritimle ar?ynladym silinirken grntm bir yerlerde. Yansymalar arasynda yslak ve orak bir hal varken zerimde dnd?m

Basky Altyndayym

Son zamanlarda en ok duydu?um bir cmle; "basky altyndayym!" Nedense bana dertlerini anlatan herkes en sonunda bu cmleyi kuruyor... Biliyorum Trkiyede ya?yyoruz szde basky oktur. Aslynda herkesin bir konuyu anlamasy lazym: basky ve dy? etkenlerle insanlar ynlendirilemez. nk hayat bir synav

Yyilik Yaptyk

Geen gn gece yarysy ba?ry?ma sesleriyle uyandym ne oluyor diye! Afallamy?ken st kat kom?umun e?ini dvd?n farkettim ve ok zldm. ocuklaryn ba?ry?masy; "baba yapma" deyi?leri hala kula?ymda. Dayanamayyp e?ime seslendim ve polisi aramasyny syledim. o?u kez byle ?eylerin oldu?unu duymu?tum

Ne Anladynyz?

Havalar iyiden iyiye ysyndy. Bu sycakta aly?mak daha bir sinir bozucu oluyor. Ynsanlar gergin, herkes ba?yracak yer aryyor. Bir an evvel senelik izine ykmak istiyorum. Uf sykylacak vakit bile bulamyyorum diye konu?uyordum dn i?yerime gelen saygy duydu?um ve sevdi?im a?abeylerden biri ile bana;

Sessiz

Kyrpyyor gzlerini ve hafif bir tebessm yznde, nedense asyk suratym her karede, mutlu olmayy beceremeyen myzyky bir halle, geiyorum yine hayatlardan, bahardan uzak olmayy hep ben mi semi?im bilinmez, sebeplerim neler ve nedendir sonularym ayny yani ben aslynda yine ayny ve yazmayaca?ym sylem

Hey Gidi Gnler

Torunum da asker artyk. Do?du?u gn hatyrlyyorum da, yyllar ne abuk gemi?. Daha dn gibi babasyny asker edi?im. ?imdi ise o?lu byyp asker olmu?... Cmlesinin evlady hayyrlysyyla gidip gelsin in?allah. Allah yollaryny ayk etsin onlary korusun.

ylesine

Daha bir iyiyim bu gnlerde olsa gerek kfr byraktym ve svmyorum artyk kk sykylganlyklaryma, cce devlerim de bir bir yok olmakta, sana son bir yazy yazacaktym ilk kez iimden gelmedi, sana satyrlary kurban vermek. Nede o satyrlarda i? tanelerini izlemek, hzn kylmyyor bende senin uzakla?an

Yorgun Bir Gnde

ok yorgundum, eve geldim bilgisayarda falan biraz oyalandym, sonra sycak yata?yma girdim. Nasyl uyudu?umu bile anlamadan direkt uykuya daldym, ok yorgundum nk. Birden bire gzlerimi atym, kap kara bir yerdeydim, ?a?kynlykla etrafyma bakyndym. Sadece parlak gzler gryordum. Korkutucu bir ?eki

Her ?ey, Hibir ?ey Yin

Mutluluk gelip geici, hayat fani, d?nce yok, a?k yalan. Peki, ama nedir? Hi kendinize sordunuz mu nereye gidiyoruz? Gn gelecek yok olaca?yz. Hatta unutulaca?yz. Peki bu hyrs, bu kaygy, aba ve mcadele ne iin. Sakin ve mantyklyca d?nebiliyorsak; her ?ey, hibir ?ey iin. Yalan olan bu d

Ba?ka Bir ?ehirde

Buruk bir glmseyi?, gzya?y szlrken yanaklarymdan zor gelir glmsemeye aly?an dudaklarymla elveda demek... Ve kalbimi sende byrakmak, bir yarymy sende unutup ekip gitmek acytyr canymy en ok. Tm acylary syrtlanyp, sensiz ba?ka diyarlarda ya?ama devam etmek mi, yoksa sensiz ykmazlarda ya?am

Yeniden Merhaba

Uzun zamandan beri ilk kez yazyyorum bu sitede. Zaman zaman yazmak konusunda kendimi geri planda tutmak istemi?sem de bir sre sonra bu fikrimin beni yanyltty?yny anladym. Uzun zaman bu siteden de uzak kaldym. nk yazmak meselesi o kadar da basit olmamaly bence. Ynsan e?er kayda de?er d?nceleri

Yorgunum

Kyzyl oluyormu? aky?kan hayatta dura?an ruhun temennileri, bak dinmezmi? ya?an yre?e i? taneleri, ?imdi yle uza?ym ve so?u?um ki sus olmu?um yine yeniden, byraktym her halini kenarda seyirci kaldym bir haberim kendimden. Ama olsun ve belki mutlu de?ilim, olsun zgnde de?ilim. Bo?lukta dolanan bi

Yok Daha Neler

Bu gece canym dedektifilik oynamak istedi. Herkese bilinen bir arkada?lyk sitesine ye oldum. Arama blmne ya?ady?ym bu mini minnacyk kasabanyn adyny yazdym ve butonuna tykladym. Baktym kar?ymda bizim kasabanyn yaky?yklylary. ?enmeden btn profillere teker teker baktym. Aman Allahym bunlar

?a?yrmy?lar

Her yyl, yylda bir kez gezici genlik parky geliyor bulundu?umuz ?ehre. Fransanyn genelinde de byledir, yani sabit genlik parky pek yoktur. Bir iki yerde ancak var. Neyse, geldiklerinde ise on gn kalyr giderler. Genel de geldiklerin de sadece ar?amba gnleri fiyatlar yaryya iner. Bu yyl ise, ko

Kk Ysteklerim

Ystemek ba?armanyn yarysy ise bende bunu baz alarak ?yle diyorum; Cinayet, tecavz, terr, tre, gibi kavramlar kalksyn istiyorum. Dinler arasynda ayrymcylyk yapylmasyn istiyorum. Ynsanlaryn hepsi bir birini sevsin istiyorum. Dnyada alyk bitsin istiyorum nyargy kavramynyn insanlaryn bellekle

Askerlik Kuyru?u

Y?im gere?i sabahyn altysynda d?erim yollara. Hali Kprsnn altynda Beyo?lu Adliyesinin kar?ysynda bir ka ileye ait askerlik ?ubesi var. o?u zaman sabahyn o saatlerinde en az 100 metre kuyruk oluyor. Bu kuyruk askere gideceklerin kuyru?u. Kim bilir ilerleyen saatlerde kuyruk ne kadar daha u

Yazyk Bu Erkeklere

Hep bayanlar erkeklere sorar; paran var my, araban var my, evin var my, sigortan var my? Varsayalym ki, toplumsal bu gidi?in temeline bir dinamit koyuldu ve her?ey tepe taklak oldu ve erkekler sormaya ba?lady neler olurdu? Konunun ilham kayna?y; izledi?im bir kanalda alt yazy ?eklinde geen ?u cmle

Bu Nasyl Hoca?

Geenlerde arkada?ymla birlikte Eyp Sultan Camisine gitmi?tik. Oturmu? arkada?ymyn namazynyn bitmesini bekliyordum. Mezzinlere ait olan bir blmde biri grme engelli iki kadyn ile cami hocalaryndan biri oturmu? fysyr fysyr bir ?eyler konu?uyordu. Aramyzdaki mesafe bir buuk metre var ya da yoktu

Kandyrma Beni, Kandyrmayayym Seni

Bir; grd?ne inanan insan vardyr. Yki; grmedi?ine inanan insan... ; ba?kasynyn anlatty?yna inanan insan vardyr. Buna benzer bir ok d?nceye sahip insanlar vardyr. Ysimler, mevkiler, mertebeler de?i?ir. Geride senden sadece izlerin kalyr. Bunun da olmasy iin, sanyrym kalbin do?ru olmasy g

Ba?rolde; Hayat!

Hayat denilen ?ey perdelik bir oyundu belki de. Giri?, geli?me, sonu Hayata giri?inden sen sorumlu de?ilsin belki, sonuta sana sorulmady gelmek ister misin bu dnyaya diye? Ama buradasyn ve hayatyn iindesin artyk. Ortasyna d?t?n bu hayat kavgasy iinde bir nevi mecbursun bir ?eyler ?re

Huzur Kuca?ym

Do?du?um gn; bir yere geldim ama tanymyyordum. Ylk defa grd?m yabancy yzler vardy etrafymda. Yalnyzdym sanki bu koca kalabaly?yn iinde. Gzlerimi amaya bile korkuyordum. ?yordum, stm rtn diye ba?yraca?ym ama heyhat konu?amyyordum. Acy ekiyordu vcudum, her zerrem yslakty. Geldi?im y

Kapatyyorum

Bu aralar isyanlaryn e?i?inde hissediyorum kendimi. Bir sykymlyk kur?un gibi dilimin ucunda tm haykyrmak istediklerim; haykyramyyorum Gnl yorgunlary vardyr hani; vura vura rtm?tr sevda sazynyn tellerini. Yol d?leri yol d?knleriyle tkenmi?tir bir de Ve sandyklarda kilitli kalmy?tyr

Korkularym

Ya?anan her ?ey insanyn hayatynda bir iz byrakyyor istemese de. zellikle acy hatyralary hafyzadan silmek o kadar kolay olmuyor. Unuttum normale dndm derken, kbuslarla uyanyp o any tekrar tekrar ya?ayabiliyorsunuz. Her an kt bir ?ey olacakmy? hissi kaplyyor tm benli?inizi, alan her telefo

Deniz, Rzgr ve zlem

Sanyrym bir ilkbahar sabahyydy, hava sert esen rzgra esir olmu?tu. Oca?yn stne ayy koydum, TV izlemeye ba?ladym. Yimde anlamsyz ve tarifsiz bir dy?ary ykma zlemi ba?lady. Bir bardak ayy zar-zor ierek kendimi dy?aryya attym. Aklymda gitmek istedi?im tek bir yer vardy; mavinin ye?ille bulu?t

Sanat

Evet; hangi sanaty ne iin seviyoruz? Ne kadar syklykla bir?eyler okuyor, iziyor, oynuyor veya izliyoruz? Ben amatr bir tiyatro ekibinin ynetmeniyim ve grsel sanatlar benim ilgilendi?im bir alan. Amatr de olsa herkese tavsiye ederim.

Dertler Derya

Sorunlarym yznden kendimi a?ka vurdum, artyk ne olursa olsun umurumda de?il diyorum ama olmuyor i?te. Sorunlarym o kadar basit konular de?il, genli?in yol aty?y gei? bunalymlary de?il. nce annemle babam bo?andy, pe?inden ablam evi terk etti. Bir vey annem var ve de vey bir karde?im (o da ayr

Karanlyk Dnyam

Ben daha 17 ya?yndayym. Aynaya bakyp, nasyl bir dnyada ya?yyorum? diye sorup, a?layanlardanym. A?lyyorum nk karanlyk bir dnyam var. Nasyl ya?ayaca?ymy bilmiyorum. Dertler boyumu a?yyor, dayanylmaz bir i?kence ekiyorum sanki. Sadece ya?amak isterdim nceden ama artyk sadece lm istiyorum. K

Ah Babaanne

Dedem erkenden Trkiyeye gitti diye babaannemin sinirleri tepesinde. Dalmak iin birini ararken gelip bana atty. ok zoruma gidiyor benim hi bir ?eyimi be?enmiyor, yapty?ym her ?ey su. Bende babaanne seni ne sevindiriyorsa syle de onu yapayym her gn somurtuyorsun, yzn glsn artyk dedim. B

Kumdan Kaleler

Ne zaman dosttan daha fazlasyna ihtiya duysam kendimi bu sitede buluyorum, belki kayytsyz ?artsyz beni dinleyecek ve yormayaca?y iin... Yoruldum artyk umut etmekten, "neden?" diye sormaktan. Kendime hazyrlady?ym mutluluk kumdan kaleler gibi kurmasy zaman alyyor, bozulmasynaysa tek bir dalga ye

Trbe

Drdnc Murat zamanynda Bekri Mustafa adynda bir zaat varmy?. Bu ki?i ayya?ly?y ile tanynyyormu?. ?u an onun mezaryny resmen trbe haline getirmi?ler. Yani anla?ylan, yatyr olmu? herhalde. Ynsanlar akyn akyn buraya ziyerete geliyorlar. Ziyarete gelmeleri ilgimi ekmedi; hani dua etseler, garipsemem

Genlik

Gnmz genlerine bakyyorum da, hep olduklary dy?ynda. Yzde sekseni kendi benli?i dy?ynda ya?amdan bir haber. Acyyorum gerekten. Bir tarz var ortalykta; "sagopa". Bir d?nce var; e?lence ve taklit. Zaten ?imdiki ergenlik a?yda bir tuhaf. Ynternet sitelerinde haberler; "annemi nasyl ldrebiliri

Ensest İlişkiler

  Genelde erkeklerin, kızlarına ya da kız kardeşlerine göz koyduğu haberlerine aşinayız. Ama dün okuduğum bir haber bana "pes artık" dedirtti. Almanya´da, küçük yaşlarda iki çocuğunu yurda bırakan bir kadın; ilerleyen yıllarda iki ç

Tyknaz Cady

Bizim synyfta kimsenin yere g?e sy?dyramady?y bir kyz var. Btn ?retmenler onu ok seviyor. (ne buluyorlarsa artyk) senedir ayny synyftayyz ama kyzyn daha ses tonunu bilmiyorum. Sesiz bir kyz gibi grnyor. (ama sadece grnyor) Synyfta anla?abildi?i sadece iki kyz var di?er 18 kyzla kavgaly

Haydi Kyzym Kocaya

Karsta on be? ya?yndaki liseli S.M.yi otuz iki ya?ynda ki kyls kayrdy. Baba ba?lyk parasy olarak 10.000 tl. aldy ve ?ikyetinden vazgeti. Anne isyanda; "Kyzymy zorla kendinden ya?ly birine imam nikahy kyydyryp verdi. Hayaty mahvoldu!.." deyip ?ikayeti oldu. Bu bir gazete haberi. Ne yazyk k

Kyyy Ynsanlary

Ya?amyn kyyysynda gezinen insanlar vardyr. Ama hep kyyysynda, ya?amyn iine dalamadan gezinip dururlar bu kyyy insanlary. Kafalaryndaki karma?a onlaryn ya?amyn ortasyna dalmalaryna her zaman engeldir. Birileri ykar; sana engel olany de?i?tir o zaman der, de?i?tirece?im dese de bu asla mmkn olam

A?kyn Farkly Halleri

Ya?ady?ym ?eylerden ?rendi?im kadaryyla a?kyn ya?y, yeri, zamany ve medeni hali kesinlikle yok. Kim diyebilir ki evli bir insan bir ba?kasyna ?yk olamaz diye ya da aralarynda on ya? fark olan bir ift mutsuz olur diye? Gnmzde bazy yobaz insanlaryn lafyna kulak verip onlara kt kadyn gzyle mi

Affeder misiniz?

Kusur ve hata bizler iin, hepimiz iin. Her an, her yerde ve her zaman hata ve kusurlara ay?yz istemesek de. Dikkatinizi ekiyor mu; elde olmayan, bilemedi?imiz, gremedi?imiz sebepler yznden hataly durumlara d?t?mzde "affedersiniz" diyoruz, "pardon" yani. Ancak pek ok insan canynyn istedi?

Patron Kim?

Kalbiniz manty?ynyzyn nnde oturuyorsa, kaza kaynylmazdyr. Manty?ynyz kalbinizin nnde oturuyorsa, ba?ary kaynylmazdyr. Hepimiz duygularymyza esir oluruz zaman zaman. Ve en byk hatalarymyzy da o zaman yaparyz. Oysa manty?ymyzy dinledi?imiz zaman hata oranymyz syfyra yakla?yr. Amma velakin

Yok Olu?

Bu?usunu kaybetmi? sabahlaryn kapylarynda uyanyyorum artyk. Hangi kaybolmu?lukta yrpynmakta hayallerim, hangi yollar uzamakta gittike ve aylmakta mesafeler... Bilmiyorum... Kara gzlm! Sevemedim seni; doyunca dedi gzlerim. A?lady... Hykyra hykyra... Yalandy, gremedi gzlerin... Artyk h

Veda

?imdiye kadar sana veda edemedi?im iin pi?manym. Temiz kalplili?ine, kaybetmekten korktu?un iin pasif duru?una, iine kapanyk mahcup yapyna. Ba?kasy mutlu olsun diye hayaty kendine zehir etti?in zavally haline. Umutsuzca geriye dnme arzuna. Her ma?lubiyet sonunda tekrar toparlanmaya aly?mana, sa

Burlar

Burlar; bence bazy insanlaryn hayatyny ynlendiren bazylaryny da hayatyndan bezdiren, kendini onlara esir eden, ki?inin zelliklerini ta?ymasa bile syrf inandy?y iin kendini ona gre yorumlamasyna sebep olan safsatalardyr. Hayatla bir alakasy olmady?yna da eminim. Ba?kalary ne d?nr bilmem a

Patlamaya Az Kaldy!

Biz yedi karde?iz en bykleri benim, benim k?mle ba?ym dertte. Gece lemlerine takylmy? srklenip gidiyordu. Bana tekrary olmayacak diyerek sz verdi, inandym elinden tutup ykardym. Ben yanylmy?ym, bana yalan sylemi?. Bu sabaha kar?y saat 3de bana mesaj ekiyor Abi mahvoldum! Kredi kar

Kt Srpriz!

Arkada?lar ar?amba gn ni?anlym konsolosluktan vize ba?vurusunda bulundu. Herkes en az 3-4 ay beklerken memurlar uyumamy?, yememi?, imemi? 24 saat bize aly?my?lar sanyrym. Dn konsolosluktan vize kabul oldu diye haber geldi. Bir gnde ykty?yna sevineyim mi zleyim mi bilemedim. Vize sresi bil

Bekletmek!

Bir randevum varsa, biriyle szle?mi?sem vaktinden ok nce hazyr olurum ki bekletmeyeyim. Gelin grn ki, bekletilen hep ben olurum. Kysa sreli bekletmelere szm yok. Ynsanlyk hali olabilir. Ama kimileri a?a ediyor resmen. Kyzacak olsan ya? gibi ste yky veriyorlar. Sen erken gelmi?sindir, ace

Neden Do?duk?

Aranyzda hi niye do?du?unu, bu dnyaya niye geldi?ini sorgulayan oldu mu? Hayattan beklentimiz nedir? Gerekten iimize dnp ?u bize bir kereli?ine verilmi? ?ans olan hayatta ne istedi?imizi sormamyz lazym bence. "Ne istersin?" dendi?inde hepimizin topik bir iste?i vardyr; X marka spor araba

Modern Zamanda Kadyn Olmak

Bugn hangi kadyna sorsanyz; "dnyanyn en zor mesle?inin ev hanymly?y oldu?unu" syler. Tabi ben bu gr?e katylmyyorum. ?yle ki; ocukluk yyllarymy hatyrlyyorum, Rahmetli annem sabah ezany kalkar, namazyny kylar i?e koyulurdu. Hayvanlaryn bakymy, bahe i?leri, yemek, ama?yr, bula?yk bunlaryn he

Yyilikten Maraz Do?ar

Bundan ay nce kayynvalidem ortanca kaynyma kyz aryyordu, kaynym 28 ya?ynda ve grc usul istemiyor. Kendi de bulmak iin u?ra?myyor. Ben de kayynvalideme ocukluk arkada?ymdan bahsettim, getir, grelim dedi. Ben nce kaynym grsn diye ysrar ettim, tamam dedi fakat tamam derken beni kandyrmy

Para Para Para

Parasyz olmuyor tabii ki. Para olmazsa ekmek olmuyor, su olmuyor. Mutluluk bile olmuyor sanki veya tam olmuyor. Tamam da her ?ey de para mydyr? Mutlulu?umuz sadece paraya my endeksli? Para olmazsa olmaz my?

Kk Grlen, nemsenmeyen Kadynlarymyz!

Bazen kadynlarymyz yle kmsenir ki, haddi hesaby yoktur. En ok kyzdy?ym da budur ya neyse, bu gere?i de?i?tiremiyoruz ne yazyk ki! Ben konuya ba?layym en iyisi... Ablam ok erken ya?larda evlendi, evlilikten nce de zaten ile ekmi? bir insan. Daha beter durumda olanlar var, evet biliyorum fa

Minik Mutluluklar...

Sivil toplum kurulu?laryndan kendimize uygun organizasyonlaryn birinde yer alyp, faaliyetlerde bulunmanyn ve bunun sonularyny duymanyn mutlulu?unu cmlelerle ifadesi zor... Hikaye kitaplary, e?itici dergiler, ansiklopediler, giyecek (ve benzeri) ba?y?y kampanyasy ile ilgili aly?malaryn 7.sini ge

Ynanmak

Ynsan grd? ?eye de?il, grmedi?i ?eye inanyr. Grd? ?eyin varly?y zaten ortadadyr; "var oldu?una inanyyor musun?" diye sormaya gerek yoktur. Ki?i grd? ?eye inanmaz; onu bilir. Grmedi?i ?eye ise ya inanyr, ya da inanmaz. Ynanmak kelimesinin tarifinin nasyl yapylabilece?ini hi d?nmemi?tim;

Son yrpyny?lar!

Dn ak?am mahallemin tam giri?inde kom?um olan, ama tanymady?ym biri, tam arabayy park ederken nmde kedi ezdi. Bu olayy grnce iim syzlady. Fakat kedinin can eki?mesini de detayyna kadar izledim. A?a?y yukary yarym saat srd. Bir ara bu ay iindeki kyvranmaya son vermeyi d?ndm. Ama do?any

Dengesiz Sevgilim

Arkada?lar benim bir sevgilim var. Bir seneyi geti beraberiz. Ylk ba?larda ok stme titrerdi ama ?u an pek ilgilenmiyor. Benim her dakika onu aramamy istiyor. ok kyskan ama bazen ok dengesiz oluyor, bugn geldi bana sayny be?enmedim dedi ve bu aralar sadece be?enmedi?i ?eyleri sylyor. Bu

Kyzym Yin!

Arkada?lar! Dualarynyza ihtiyacym var; kyzyma araba arpty! ?u anda m?ahede altynda tutuluyor. Kyzym drt ya?ynda, ok sevimlidir. Adeta mahallelinin sevgilisidir. Herkesin telefonunda, bilgisayarynda onun resmi vardyr. Allah btn gzelli?i esirgememi? kyzyma vermi?. Bu yzden sanyrym ok nazar ol

Aldatyldym!

Pazar gn o?lumla evdeyiz zil aldy, kapyyy atym. Kar?ymda 4045 ya?larynda bir bey ezik, zavally bir ?ekilde; Dilenci de?ilim diye sze ba?lady. ok zor durumdaymy?, belli ki yardym istiyor. Bir dakika dedim, hemen antamdan bir miktar para ykartyp verdim. Ba?ka bir ?eye ihtiyacynyz var my?

Duyarly Olalym

Ambulans ve itfaiye... Ykisinin de siren sesi beni hep rktm?tr. Seslerini duyunca her zaman korkarym. Birinde acil hasta vardyr yeti?tirilmesi gereken. br de yangyna yeti?mek zorundadyr. Acil yardym aralarydyr. Yolda grd?mde sirenleri ayk bir ?ekilde giderken hep korkarym ve iimi znt

Hamdolsun

Bu gn hastaneye gittim, kontrolm vardy kendimce de bu duruma ok canym sykylyyor ve problem ediyordum. Ama sedyede yatan akut lsemi hastasyny grnce halime ?krettim. Bazen sa?lyk sorunumuz olmasa dahi sadece ibret iin ?kr iin gidilmeli. Gereklerle kar?yla?mak insanyn aklyny ba?yna getiriy

Ynsaf!

Bulundu?umuz ?ehre yeni bir Trk Camisi yapylacak, ?imdiki cami kk ve yetersiz. Her neyse, bir ka ay nce insanlarymyzdan yani caminin yelerinden 1000 Euro toplandy. Bir kysmymyz pe?in, bir kysmymyz ise taksitle verdi. Bir kysmy ise hi vermedi. Ve hala caminin parasy tamamlanmady. 400.000 Euro

Huzurumdan Huzursuzum

Ynsanyn kendini kendine yakyn hissetti?i anlar o kadar az ki. Y?te o nadir zamanlardan birindeyim. Ne kadar huzurluyum, kendimi tam anlamyyla objektif olarak gzlemleyebiliyorum ?u anda. En azyndan ?imdi sorun ettiklerimden uzakla?tym, sadece kendime yo?unla?my? olmamyn verdi?i mutlulu?u ya?yyorum v

Neden Biz?

Yngilterede yapylan bir ara?tyrmaya gre, kadynlaryn erkeklerden daha fazla psikolojik rahatsyzlyklarla kar?y kar?yya kaldy?y ortaya ykmy?. Yngiltere genelinde geen yyl psikolojik tedavi gren bir milyonu a?kyn ki?inin %56syny kadynlar olu?turuyormu?. Ara?tyrma sonucu ortaya ykan en arpycy

Cam Gibiyim

Arkada?lar, yine bir tarafymy kyrdym. Bu kyrykla beraber drdnc oldu. Bir kere aya?ymy, bir kere parma?ymy, bir kere de elimi kyrmy?tym. Bu sefer yine parma?ymy kyrmayy ba?ardym. Drt senede bu drdnc kyryk, sanyrym bende aly?kanlyk yapty. Cam gibiyim sanki, her an kyrylmaya msait. Yn?allah

Sakyn Denemeyin!

Hepimiz kalem-k?ytla oynama; duvar, koltuk izme iste?ini ocukluk yyllarymyzda ya?amy?yzdyr. Giri?imlerimiz sonunda annelerimiz tarafyndan ba?ymyza gelebilecek her trl talihsizli?e ra?men, yapaca?ymyzdan geri kalmamy?yzdyr. zellikle 35 ya?lary arasy ocuklarda bu kalem ve nne gelen her yeri

Ah!

Siz kime ah ettiniz? Kim size ah etti? Bugne kadar kimlere ah ettiniz? D?nn bakalym. Ettiniz de?il mi? A?kynyza my, patronunuza my, i? arkada?ynyza my yoksa ok ki?iye mi? Neden? Peki ya siz aldynyz my acaba ah? Ya aldyysanyz, nasyl onaracaksynyz hayatynyzdaki bu kocaman deli?i? Ynsan ol

Hayallerin Synyry

Hani insan bazen, sayysaldan ya da piyangodan para ykarsa ?unu yaparym deyip, hayaller kurup hedefler tayin eder. Bende o ?ans yok ama olur ya bana byk miktarda para ykarsa, hayata geirmek istedi?im bir ka fikri sizlerle payla?mak istedim. Anlatmasy kolay olsa da gerekle?tirilebilirlikleri

Kedi!

Bizim patron ok hayvan sever bir insandyr. Zaman zaman bu hayvan sevgisinin birok rne?ini grme fyrsatymyz oldu. Bir ka ay nce i? yerinin kapysyna hasta-yaraly yavru sayylabilecek bir kedi sy?ynmy?ty. St ve ekmek verip orda barynmasyna izin vermi?tim. Gnn ak?amynda ise patron grm? kediyi i

Hangisinden Vazgeersiniz?

Sizde olmayan hangi iyi zellik iin, sizde olan hangi iyi zelli?inizden vazgeersiniz? Aslynda bu sorunun orijnali "sizde olmayan hangi iyi erdem iin, sizde olan hangi iyi erdeminizden vazgeer siniz?" idi. Ama erdem kelimesini, aksi durumunda erdemsizilik ?eklinde algylanabilece?ini d?nd?m i

Dostluk

Bir varyz bir yokuz. Ansyzyn hayatymyza giren insanlar ve ansyzyn hayatymyzyn bir noktasyndan giden insanlar. Gitmeyip kalan insanlara ise; i?te bu benim dostum diyorsun. Ama bir zaman geliyor adyna dostum dedi?in insanlar farkly kylyklarla kar?ymyza ykyyor. Dostlarymy hep olduklary gibi kabul ett

Muhsin A?abey!

Muhsin A?abeyim; seni tanymasam bu kadar zlmezdim belki, ama bir yandanda seni iyi ki tanymy?ym diyorum. Bu nasyl helikopter? Yazyklar olsun ona, bir sen mi fazla geldin, d?rd seni kara topra?a! Allahym ne olur duy bu sesi; Muhsin agabeyimi bizlere bagy?la. Varly?yny Trk milletine adamy? bir

Dedikodu!

o?unlukla gnmz geirdi?imiz bir gnn ardyndan ba?ymyzy yasty?a koyunca bir an kusursuzca uyuyabiliyor muyuz acaba? Yaptyklarymyz, sylediklerimiz, hareketlerimiz ne kadar kararly? Hi d?ndk m? Bir fidanyn bymesini bile uzun sre sabyrla izleyebilirken, nedendir ki; kendimizde bu sabr

Hepsi Ben

Daha bu sabah durgundum, otobs beklerken salaryma konan kar tanelerini izliyordum. Ama onlara dokunmuyordum, her zaman ?yen ben; aldyry? etmiyordum so?u?a. Mantomun kollaryny avulamy?, ceplerime sokmu?tum ellerimi. Beremden ykan salarym iyice beyazla?yyordu, otobs gecikti. Sinirlenmiyordum,

Hayatyn Forml

Ya?ady?ymyz hayatyn bir tanymyny yapan veya yapany tanyyan var my acaba? Milyarlarca hayat geti ?u yer yznden ama her gn hayata kar?y binlerce insan manzarasy dklyor orta yere. Ynsan d?e kalka, her?eyi kendisi ?renmek durumunda kalyyor. Bu hayat denen bilmecenin bir cevap anahtary, daha

Szcklerin tesinde

Ya?am tercihlerimizi nmze defalarca koyuyor. Ya daha ykse?e, ya da daha geriyo gidiyoruz. Seim bizimdir... Semememiz sz konusu bile de?ildir. Sememek bile bir seimdir. Aslynda sylediklerimden ok sakladyklarymyzda gizliyiz... Siz en iyisi beni anlamak iin, konu?tuklarymdan ok sustuklary

Haydi Oyuna!

Ne zamandyr voleybol, yakan top oynamyyorduk. Ben de bayylyrym oynamaya. Burada o?u oynamaz bu oyunlary. Hayat ok basit ve monoton geiyor. Geti?imiz pazar gn parka gtrdk ocuklary, ocuklar oynamaya ba?ladylar. Ben de nceden planlamy?tym oyun oynamayy. Kom?umuza; "hadi gel voleybol oynaya

Sevmeme Hakky

Nereye baksam, kimi grsem, kimle konu?sam ayny terane. Dostluk, arkada?lyk, bary?, karde?lik mesajlary. Her gn mail kutuma d?en birbirinin aynysy, belki binlerce ki?iye gnderilmi? dostluk gsterileri. Yazylan, izilen sevgi mesajlary. Canymlar, cicimler, ?ekerimler. Sanyrsynyz ki sevgi tutsa?y o

Kendini Be?enmek

Nedense hep toplumda hor grlm? bir konu. ocuklar yeti?tirilirken belli ?eylerde vlseler de, kendilerini a?yry be?enmeleri adeta yasaklanmy?. Ve "kendini be?enmi?" sz da?arcy?ymyza kfr gibi nerdeyse kazynmy?. Oysa kendini be?enmek insana gven verir, gtr, bir duru?tur. Ba?kalaryna kar?y

Herkese Canym Diyenler!

Bazy insanlar var, herkese ve daha yeni tanydyklaryna bile "canym" diye hitap ederler. Kelimenin anlamyny d?nmeden! Ben anlam veremem bu insanlara. Herkes nasyl "canyn" olabilir senin? Bu insanlaryn zaten herkesle iyi olma derdi de vardyr genelde. Herkese ayny mesafe ayny ilgi, yakyn olana da-uzak

Oldu?umuz Gibi Grnyoruz!

Hayat her gn perdelerini i?tahla aan haylaz kocaman bir tiyatro sahnesi. Bizlerse hi ko?ulsuz her gn o sahnede var olmak zorunda olan profesyonel ya da amatr oyuncular. Kimi zaman tanydyk bir yzle kimi zamanda hi tanymady?ymyz biriyle payla?yyoruz o sahneyi. Peki, ne kadar gere?e yakyn oynay

Ta? Gibi

?u kavanoz dipli dnyada gariplikler tesadfler neden hep beni bulur? Bu kadary da olmaz artyk, benim gibi bir adamyn bnyesine a?yr gelir byle ?eyler. Bu gn, ?u olmayan binliklerin vadesine bakmaya bankaya u?radym, syra bekliyorum. Yanyma 25-26 ya?larynda afet gibi bir bayan oturdu. Yimden

Hayatymdan Bezdim!

Nerden ba?lasam nasyl anlatsam inanyn hi bilmiyorum! Yaryn do?um gnm... Do?du?uma pi?manym! En iyisi ba?yndan, yani a?k-me?k i?lerinden ba?lamak. Hani byle birini seversiniz, o da sizi byrakyr gider, sonra bu dng kendini tekrarlamaya ba?lar ve sizde bu dngnn dy?yndaki bir ili?kiden zevk a

Yyi ya da Kt

Btn yykycy d?nceler be?enmemekten trer. Yykycyly?yn d?nce binalary, be?enmemek temelinde olu?mu?tur. Yapycyly?yn temelinde ise be?enmek vardyr. Herkes kendi zihin yapysyna bakyp, hangi tarafynyn a?yr basy?yny anlayabilir. Anlady?ynda ise, o tarafyn bireyi oldu?unu ve gere?ini yapar. Y

Ymkanlary Zorladyk

Malumumuz 23 Nisan yakla?yyor. Ve hazyrlyklara ba?lamak istedik. ocuklary aly?tyrmak iin de bir yere ihtiyacymyz vardy. Mahallemiz de bulunan Trk ocuklaryny aly?tyrmamyz gerekti?i iin, mahallemizden bir yer ayarlamaya aly?tyk. Ama ne yazyk ki, kapylar hep yzmze kapandy! Okulun bahesinde

Affetmenin Hafifli?i

Affetmek, kyzdy?ynyz ya da kst?nz ki?inin acy ekmesinden feragat etmektir. Ki?iyi affetmek, illa onunla gr?p, boynuna sarylmak ve yzne sylemek de?ildir. Yinizde, yre?inizde onunla ilgili acy ekmesinden feragat etmenizdir. Artyk onun size yaptyklaryndan dolayy acy ekmesini istemen

Var my Byle Bir Sevgi?

Bu gn internette gezinirken bir yazy dikkatimi ekti. Okudum ve ok etkilendim. Gzleri yanly? te?his sonucu kr olmu? bir kadyn ve ona hayatyn her safhasynda sonsuz destek veren deniz subayy bir e?in hikyesi. Tekrar tekrar okudum. Var myydy byle bir fedakrlyk. Hele yazynyn sonunda kocanyn

Pasif Uygaryz

Pasif uygaryz! "Nasyl oluyor?" demeyin, oluyor i?te, bize zg. ?imdiye kadar gzlemleyebildi?im insanlaryn geneli uygarca d?nyorlar ama sadece d?nyorlar. Henz prati?e dn?trmeyi ba?arabilen ok fazla birey gremiyorum ben. Sorsan, neyin do?ru neyin yanly? oldu?unu herkes biliyor, biliy

Seni Grmek

Uzaktan emin olamadym, benzettim galiba dedim. Son bir umutla yakla?ynca gzlerine gzlerimi de?dirdim. Sen bihaberdin.Hala sycacykty gzlerinin ii, hala sakin, hala umut dolu Gzeldi seni tekrar grmek, ne gzeli muhte?emdi. Hatyralaryn iinden syyrylyp, tekrar o anlara dnmek. Masumlu?u, seve

Do?a ve Ynsandan Sezintiler

Ylkbaharda iekler aar, tohumlar yeniden filizlenir. Hayata bir anlam katar ilkbahar. Kimi iin byk mutluluk, kimi iin tatly bir huzur belki... Ardyndan yaz gelir, insanyn iini ysytyr. Hayat devam ederken insan aly?yr bazy ?eylere, bazy ?eyler nemlidir kimileri iin. Yazyn gne? ysytyr insa

Olan, Olmaly, Olmalydyr!

Olan; birbirinin haklaryna kar?y saygysyz bir toplum olduk.Olmaly; her insan, di?er insanlaryn haklaryna saygyly olmaly.Olmalydyr; her insan, di?er insanlaryn haklaryna saygyly olmalydyr ki, denge-uyum sa?lanabilsin, uzla?y kltr olgunla?abilsin.Olan "gerek", olmaly "net, kesin, emirv

En ok Neyi?

En ok neyi zlersiniz gemi?e dair? Mesela;-Annemin sabah okula gnderirken ba?yma kondurdu?u o sycak buseyi. -Kar ya?dy?ynda a?zymy gkyzne ayp o var ile yok arasyndaki tady. -?imdi hergn giydi?im ama o gnlerde annemin dolabyndan gizlice aldy?ym yksek keli ayakkabynyn ykardy?y

Yalnyzlyk

Attila Ylhanyn bir ?iirinde ?u dizeyi okudum; "Yalnyzly?ymdan da kurtulup yalnyz olmak isterim." Bir daha okudum, durdum sonra. Ve ba?yrmak istedim, "ben deee!" diye. Ben de yalnyzly?ymdan da kurtulup yalnyz olmak istiyorum. Gerek bir yalnyzlyk istiyorum. Gerek ve yalyn. Laf olsun diye de?il

Ruhumuzun Kprleri

Hayatyn seenekleri nmde syralandyka, bugne kadar kazandyklarymla yetinmeli miyim yoksa ya?ayamadyklarym beni bekliyor diye kprden gemeli miyim? Bazen bugne kadar kazanylanlar emniyetli gelir insana, ama bazende hayaty tam kenaryndan yskalady?ynyn farkyna varyrsyn. Bir ok ?eyi ya?ayamady?

Zevk

ok syk kullandy?ymyz bir kelime "zevk". Her durum ve her an iin bize bir ?eyler ifade eden bir kelime. Zevk nedir, grsellik midir? Temas mydyr? Duyu mudur? En ok neden zevk alyrsynyz? Sizi zevkde etkileyen nedir? Bir kahvenin tady my? Kokusu mu? Dama?ynyzdaki lezzeti mi? Yoksa fincanyn gze

Daralyyorum

Son zamanlarda inanylmaz derecede daralmy? ve bir o kadar isyanlardayym. "Sorun ne?" derseniz inanyn sorun yok ama her ?ey her yer beni daraltmaya yetiyor. Serseri bir mayyn gibi dolanyyorum ortalarda. Hani biri selam versede kafa gz dalsam modundayym. Y? yerinde bunalym takylyyorum, evde tv amaya

Kader Yolculary

Byklerimizin bize; okuyun, aly?yn, ayaklarynyzyn stnde durun, hayat ok zor demelerinin sebebini zlerek bir kez daha anladym. Geenlerde abimle gezmek iin Adanaya giderken yolda, otobanda bir kadynyn her nne gelen arabayy durdurmaya aly?yp o anyny kurtarmak derdinde oldu?unu grdm. Ne

Kod Ady: DNA

Sizinde ba?ynyza geliyor mu hi? Bir yeriniz a?ryyor, gemeyince doktora gidiyorsunuz ve sonuta bilmem ka bin ki?ide bir grlen bir zelli?inizin oldu?unu ?reniyorsunuz. Hla benimle ya?yt olan bir st di?im duruyor, altyndan normal di?te gelmiyor. Yine ki azy di?im oldu?u iin grnmyor. Bir

"Issyz" De?il nce Adam Olun

?u me?hur Issyz Adam filminden sonra, Trk erkekleri pek bir benimseyip bu syfaty "yssyz adam" ?eklinde dola?yr oldular. Herkesin iinde bir yssyz adam varmy?ta bugne kadar grememi?iz. Oysa filmi izleyenler bilir. Filmin %90y sevi?me sahnelerinden ibaret. Ana temasy ise yi?itli?ine amur srdrme

Mkemmeliz

Ynsano?lu tuhaf yaratyk. Tamamen bencillik ve egolar zerine kurulu bir manevi yapyya sahip. Bende dhil! En byk icraaty ise srekli kendine yontmak, kendi ykarlaryny kovalamak, anlyk mutluluklar iin hyrs yapmak, hyrsynyn esiri olmak. Bu satyrlarymy yazarken hi kimsenin bu yazyyy zerine almaya

Ynsan Ynsanyn Sesine Sa?yr Oldu

Haykyrsan bir y?lyk atsan sonsuzlu?a. ok uzak diyarlaryn, ok ok uzak mekanlaryn ve hepimize ok uzak sandy?ymyz do?matik sancylaryn daha da uza?yna. Biz kadar uzak. Bizim bize olan uzakly?ymyzdan daha uzak. Kimbilir ne kadar uzak? y?ly?ymy tm evren tm evrenlere, tm ya?am formlary tm ya?am f

Ebeveyn Olmak

Geri anlatylmayacak bir duygu fakat, geen gn parkta oturuken minik yreklerin sevincini annelerin ve babalaryn gzlerinde grebiliyordum. O heyecan ve sizden bir paranyn bymesini keyifle izlemek kadar muhte?em bir duygu olmamaly. Ben bir anne de?ilim. Eminim ki babalyk ve annelik duygusu

Peki Sen?

ok sevdi?iniz birisi ile ok byk bir a?k iindesiniz. Ve ya kusursuz bir dostluk iinde. Ve her ?ey ok kusursuz, mkemmel tesi giderken, aniden sevdi?iniz sizden yapamayaca?ynyz bir ?ey istiyor. Ama siz d?nyorsunuz. Acaba? Acaba sizden dank diye neyi isterse kabul etmekte ok zorlanyrsy

Para Bitti A?ka Paydos mu?

Seviyorum tabi ki, hem de ok seviyorum. Lakin ekonomik kriz malum. Giderek i?i bozulmaya ba?lady sevdi?imin. Ben de iyi bir hayat d?nerek birlikte olmak istedim. E, seviyorum da tabi ki. Ama! Ne bileyim? Sanki bu i? biraz zor gibi grnmeye ba?lady gzme. yle ya, ne demi? eskiler? Yki ypla

Bilmiyorum

Anlamady?ym ?eyler ya?yyorum ?u aralar. A?acy anlamyyorum, gne?i anlamyyorum, topra?y anlamyyorum, nceden anlamly myydylar onu da bilmiyorum. Hep bir anlam yklyorum her ?eye, bunu bulamady?ymda iyice kary?yyorum. D?nmek d?ten treme diye biliyorum, d? kurmayy beceremiyorum, ama d?nebiliyor

Yok!

Dn gece oktandyr okumady?ym kitabyn sadece bir blmn okumak geldi iimden. Diyordu ki; Senin nargile iti?ini hi grmedim ve di?eri diyordu ki; Bo? vakitlerimi hep ayhane kahvehane k?elerinde, tanymady?ym kimselerle sohbet arasy nargile imekle geirdim ben. Sonra bir de televizyona dn

Sayysal D?nceler

Nedense sayysal a?yrlykly derslerden pek anlamyyorum. Szeli ise daha ok seviyorum. Sayysal bir ders oldu?u zaman iime korku d?yor. Bu duruma acil bir zm bulmam gerekiyor. Ltfen bana acil olarak, samimi tavsiyelerde bulunun. Bu durumdan kurtulmanyn bir yolu var my? Kendi iyili?im iin b

eli?ki

Neden bizler erkek olarak hep bayanlara ilgi duyuyoruz ve onlara adeta "yer!" gibi bakyyoruz? Sokakta olsun, genel olsun bu hep byle de?il mi? Acaba bayanlar kendilerine bakylmasyndan ho?lanyyorlar my? E?er yleyse neden bakanlara tepki gsterip, hakaret ediyorlar? Genellikle de bu tepki, neden

Ne Yapardynyz?

Aylardyr sohbet edip, syrlarynyzy payla?tygynyz, dostum dedi?iniz, arkada?ym dedi?iniz, ona dost ve arkada?lyktan ba?ka bir gzle bakmady?ynyz, ya?a sizden kk olan biri size a?yk oldugunu sylese ne yapardynyz? Ylk tepkiniz nasyl olurdu? Bu durumu nasyl kar?ylardynyz? Buyrun bakalym, byle ii

De?erli!

En de?erli ?ey nedir sizce? En kyymetli olan, telafisi mmkn olmayan. Bazen onunla yary?yryz, bazen tembel tembel yatarak ldrrz. Bazen bir arkada?ymyz lzumsuz ziyaretiyle onu bizden alar. Bazen nasyl geti?ini anlayamayyz, oysa ki mr geivermi?tir. Biz fark etmesek de bizim iin her zaman e

Gn Yeniden Do?uyor

Sahte y?yklarla aydynlanmy? sokaklarda yryorum Mzik dinliyorum her zaman ki gibi ama ne alyyor duymuyorum bu sefer Kula?ym sadece dy?arydaki sessizli?in sesinde Adymlarym hyzlanyyor farkynda bile olmadan. Uzakla?mak istiyorum ?ehrin ke?meke?inden uzakla?mak Kendimden uzakla?mak belki de

Gln Kaderi

Hayatyn uzayyp giden ileli yollarynda, zaman gelir bir gl ykar kar?yna. Gl gldke, dikeni elini acytsa da iini ysytyr. Dikeninin dikenli?i verdi?i kk bir syzynyn tesine gemez, geemez. Belli ki solup gidecektir bir sre sonra. Solmak dalyndan kopmu? gln kaderidir. Solaca?yny bile bile

Yaranamyyorum

Bizim hanym yakla?yk sekiz aylyk hamile, in?allah kyzym olacak. Bir ak?am eve gittim yz bir kary?, a?kym ne oldu sana? diye sordum. Suratyny asarak artyk sen beni sevmiyorsun dedi. ?a?yrdym, Nerden ykty ?imdi? diye sordum. Bana bugn arkada?laryma gittim, herkesin kocasy aryyor soruyor. S

Her?ey Olacaksyn

Syrasy olmayacak ne oldu?unun, nk syradan olmayacak hibir ?ey. Her ?ey olacaksyn. nce ?ok olacaksyn. Heyecanlanacaksyn. Hem a?layacaksyn, hem gleceksin, hem ?a?yracaksyn, hem kyzacaksyn ama kyzgynly?ynyn sebebini bulamayacaksyn. Bulmak istemeyeceksin. Bir foto?raf makinesi olacaksyn. Sevdi?in

Tersine Hayat

Hayatta her ?ey stmze gelir ya, sykyntylar, aksilikler akla gelmeyecek trl trl olumsuzluklar. Byle durumlarda hayatymyzyn zehir oldu?unu, dnyamyzyn yykyldy?yny d?nr ve hep ?yle deriz; bu kadarda olmaz, btn olumsuzluklar da beni buldu! Hayatta her ?ey stne stne geliyorsa, be

Sorumsuz Baba

Dn ak?am durakta e?imi bekliyordum. Arabanyn arka tarafyndan ocuk sesleri geldi?ini duyunca, merak edip arabadan inip baktym. kk ilk?retim ?rencisi ?m? ve korkmu? bir ?ekilde kendi aralarynda konu?uyorlardy. Vakit ocuklaryn dy?aryda olmamasy gereken saatti, Yanlaryna yana?yp korku

Dersimi Aldym

Ynsan bazen birilerine canyndan ok gvenir. Gvenir ama bazen de hata yapar. Herkim olursa olsun, karde?in bile olsa gvenmeyeceksin, ben bunu ?rendim. Bana verdikleri bu gzel ders iin, arkada? bildi?im iki insana, zellikle ok te?ekkr ederim! Ne demi? atalarymyz; Ummadyk ta?, ba? yarar

Yzmir; Gzel ?ehir

Hafta sonu i? dolayysyyla Yzmirdeydim. En son Yzmiri on iki yyl nce grm?tm. O zaman bir gnl?ne de olsa gezme fyrsatym olmu?tu. Bu sefer ise sadece bir ak?am fyrsat bulabildim, maalesef Yzmirin me?hur ayazy ve so?u?u bize pek yardymcy olmady. ?imdi Kordon, Konak, Alsancak diye, tek tek saya

Sadece Ah Ettim!

Dn Ystanbulda kar vardy. Bende bu karly havayy de?erlendirip biraz dola?tym. Hem i? gezisi hem zel tur olunca bu fyrsaty kayrmak istemedim. Daha ncede defalarca gitmi? olmama ra?men yine a?zym acyk, yine byk bir hayranlyk iinde izledim, Ystanbulun o muhte?em surlaryny. Yyllaryn yorgunlu?u,

aresiz!

Gece defalarca yazmayy denedim. PCnin ba?yna gelip klavyenin tu?laryna dokunup dokunup sildim. Ne yazaca?ymy bilemedim. Ya?ayan ben de?ildim nk. Uyuyamadym dn gece, sa?a sola dnmekten usandym. Sonra kalk muzur bu gece uyku sana haram kylyndy anla?ylan dedim. Yine geldim PCnin ba?yna tam size

Ybrahim Emmi

Dn ak?am bir kanalyn yardym ierikli programynda grdm Ybrahim emmiyi. Syradan bir grnts vardy aslynda, bildi?imiz Anadolu emmisi yani.Onu farkly kylan ve zihnimde yer etmesine neden olan ?ey ise konu?masyydy. ylesine tatly dilliydi ki hani derler ya; a?zyndan bal damlyyordu.ok syk

Mutlu Olsunlar

Bazen gecenin iinde yalnyz kaldy?ymda; insanlara nasyl yardymcy olurum, onlary nasyl mutlu edebilirim? diye kendi kendime sorular sorarym. Hayat benim zerime kurulu olan bir dzen de?il, biliyorum. Ama bir insanyn yznde tebessm yakalarsam o an dnyalar benim oluyor. Benim de zamanynda bazy

Karmakary?yk

Saat sabahyn sekizi ve benim bir ?eyler yazasym var, ama tam olarak toparlayamyyorum. Yine bir cihangir azmiyle kendimle sava?yyorum. Bunu syk aralyklarla yapyyorum her nedense. Ne yapaca?yma da tam karar vermi? de?ilim. Mesela ?u an karnym a ama ben ne yiyece?ime bile karar veremiyorum, onu da byr

Gece Uykusu

Yki yyldan fazladyr uyku sorunu ya?yyorum. Geceler gndz, gndzler gece misali. Zaten bu siteylede tany?mam bu ?ekilde olmu?du. Gndzleri fazla uyumamaya dikkat ediyorum, zaten istesemde uyuyamyyorum. Byle tuhaf-garip bir ?ekilde zaman akyp gidiyor. Farkyna vardy?ymsa gece uykusunun ok daha de?

Sabret Gnl

Dnyanyn ssl, gsteri?li yalanlaryna kanma gnl; kanma ki sonrasynda pi?manlyk kuyusunun iinde bulmayasyn kendini Kaysan da, tkezlesen de, d?sen de yolunu kaybetme dnya ykmazynda. Yerin burasy de?il biliyorsun. Uyan gnl rehavetinden. Silkelen, dimdik dur ayakta sahte hayata inat; gemi?te

Yimden Geldi

Hayatymyn tm kontroln aniden yitirdim, hi olmayacak bir ?eydi ama oldu. Y?ten ykaryldym, ?yk oldum. Korkunun getirdi?i bencilli?e kapylmamak en ok ihtiyacym olan ?ey. Tekrar ba?a dnp bakty?ymda, egonun ne kadar bo? oldu?unu, evrensel olanyn kar?ysynda ne kadar aresiz oldu?umu, kck

Anlamly Bir Hayat

Dn Tuncay Bey i? yerimden arady ve bu sabah iin bir toplanty yapmamyzy istedi. Benimle i?birli?i ve bazy i?ler yapmak istedi?ini syledi. Bende kabul ettim, bu sabah bir bayan arkada?y ile birlikte geldi. Birka saat oturduk, uzun uzun konu?tuk. o?unlukla ben dinledim. Sonra benden bir k?y

ll Ya?am

Yyi bir ya?amyn, ll ya?amla oldu?unu biliyoruz ama iyi ya?amak isteyen bir insanyn, kendisi iin do?ru ly bulmaktan ba?ka bir aresi yoktur. Ya?am aralyksyzca devam eden bir arama srecidir ve do?ru lye yapylan ve bitmek bilmeyen bir ke?if gezisidir. Bu ke?if gezisi iinde yntem

Bitmeyen Virgller

Hani hep yazarak rahatlaryz deriz ya, ben artyk rahatlayamaz oldum. Aslynda ilk zamanlar ok iyi geliyordu ama artyk yazmakta beni rahatlatmyyor. Depresyonda de?ilim yanly? anla?ylmasyn, gayet iyiyim. Benimkisi yazsam da zlmeyen, de?i?meyen, bir sorun. Ve byle olmasy sanyrym canymy sykan. Hayata

Pi?manlyk

Bugn okul ya?antymy irdeledim. niversite okuyan arkada?laryma bakyyorum. Mutlu oluyorum onlar adyna ama kendimi onlaryn yerine koyamadan da yapamyyorum. ?uan niversite ikinci synyf okuyor olacaktym, yani o ismi lazym de?il okula yazdyrylmasaydym ve lise 2.synyftan terk etmeseydim okulu. ?imdi A

Ysyanlardayym

Yeter artyk Allahym yeter diyorum. Korkularym ile yzle?mekden byktym. Bir defa olsun, "hsn kuruntum" diyemedim. Hep korkularymy zerime ektim. Yine ayny ?ey oldu. Korkum gerek oldu. Sevdi?im bir kadynyn yine mutsuz oldu?unu grdm. Ayryly?yn acysyny ne kadar zaman geerse gesin benimle ya?ady

Ho?akal!

Ylk kez titredim gidi? yolumun ilk adymynda. Ylk kez d?t zerime yangyn gibi bir y?. Kalkamadym bu defa. Bu defa nasip de?ilmi? kalkylasy d??ler. Hangi d?n aya?yna takyldyysam, yle d?tm d?ne Bitmez bendeki bu hicran. Yolum yitik kalmy? pi?manlyklarda; heyhat! Grmesin bendeki kan i

ylesine

Hayal ediyorum; hani hep "yssyz adaya d?seniz" diye soru gelir ya. Bende ?imdi d?sem diyorum. Tam vakti, en azyndan kendimi toplayana kadar. Bol gne?li bol denizli gnler geirsem. A?alara dokunsam, her bir yapra?yny incelesem. D?en yapraklary da kendime benzetsem; i?te bak d?t typky benim

Japon Akly

Bu Japonlaryn zeksyna gerekten hayranym. Bakyn neler icat etmi?ler;E?inizin veya sevgilinizin sycacyk omzunu aratmayacak insan kolu ?eklinde yastyk. Emekleyen ocu?unuzun yerlerde gezinirken st kirlenmesin diye tulumuna ekledikleri pskll koruyucu. Ya?murlu gnlerde ayaklarynyz yslanmasyn

Ka Ayarsynyz?

Ynsano?lu en do?ru sz nefsiyle ba?ba?a kaldy?y zaman kendisine syler. Hi yalansyz, dolansyz sadece kendisine. Hepimiz, kar?y tarafy 24 ayar altyn olarak grmek ve elimizdeki para ne olursa olsun 24 ayar altyny almak isteriz. Hibir zaman sorgulamayyz kendimizi, 24 ayar altyn istiyorum ama acaba

Saygy ile Terbiye

Saygy nedir? Neleri saygysyzlyk diye nitelendiririz? Kimler bizim iin saygysyzdyr? fkelendi?imizde saygyyy unutur muyuz? En basiti bize yapylan bir saygysyzlykta ki tepkimiz pardon ama ok terbiyesizsiniz olmuyor mu? Terbiye ile alakalyysa saygysyzlyk, terbiye nedir? Sizler bunu nasyl de?erlend

Ysyan Ediyorum!

Ysyan ediyorum! Ysyan ediyorum! Duygu Asenanyn "Kadynyn Ady Yok" kitabyny okuduktan sonra ben de isyan ediyorum. Erkeklerin dilinde srekli bir cmle; kadynlar iektir, ba? tacymyzdyr, derler. Ynanmyyorum bu cmleye. Madem iektir neden aldatyyorsunuz, erkek aldatyr elinin kynasy derler, kadyn al

Yarym Gerek

Bir yarym gerek girdabynyn yuma?ynda dnp duruyoruz. Yarym gerek yalandan daha tehlikelidir. Gerekle bu kadar oynanynca, acaba dnya bir yanylgydan my ibaret? diye d?nmeden edemiyor insan. Oysa ya?amyn ortasynda lmn iindeyiz. Ve yine de lmeyece?imizi d?nrz! Her gnmz kolayca

Keskin Viraj

Bir anlyk irkilmeyle do?ruldum. Dizlerimde takatsiz bir yrme iste?i. Ko?mak istedim; kamak Neyden-kimden oldu?unu bilmeden kamak... Do?rulu?umda buldum do?rularymy. zldm, a?ladym. Zoruma gitti bir ba?yna kalmak. Kaldyrdym ba?ymy bulut aysynda. Gremedi?im ku?laryn kanat sesleriydi kulakla

Hayvan Sevgisi

?imdiki konumuz; iimizdeki hayvan sevgisi. Sevimli o cana yakyn hayvanlar, bakyn hayvan derken bile iim syzlyyor. Hayvan beslemek sorumluluk ister, birazda maddiyatynyz iyi olacak, zevk iin hayvan beslemek ok zordur. Sa?da solda gryorum hayvan satan dkknlary. M?terileri ise genelde geici h

Biraz da Motivasyon

Issyz bir adanyn nndeki martynyn sessizli?inde d?nn kendinizi. Sadece gzlerinizi kapatyp bir an o duyguyu ya?ayyn. Her ?eyi syfyrlayyn insanly?a ait. Rzgryn esi?ini hissedin bir an teninizde, deniz kokusunu, e?siz gne? y?yltysynyn iinizi ysytty?yny. Bir martysynyz i?te ?u an; kanatlarynyzy

Ey Ergenlik, ok Fazla Oldun Sen!

Ergenlik bunalymlary ya?ayan bir kyz annesiyim Kyzymyn (ve aslynda benim de) hayatynda her ?ey ya?anmasy gerekti?i gibi ya?anyyor aslynda ama ben yine de aresizim. Btn bu srecin normal oldu?unu, zamanla her ?eyin yoluna girece?ini bilmek hibir i?e yaramyyor. Gerek aldy?ym e?itimler, gereks

Bir in Atasz

Kar?yndaki insan ile bir konu hakkynda tarty?madan nce iyi d?nn. O ki?i samalyyor, atyyor-tutuyor, sallyyor, asyyor-kesiyor olabilir. Siz byle bir tarty?manyn iinde olmak ister miydiniz? Sanmam. Bu gibi durumlarda en iyisi tarty?madan kaynmak olur. Byrakyn onu havalardan atsyn, birazda ufak

Sizce de Bence mi?

aly?makta oldu?um ?irketin ?ubelerinden birinde Seher diye bir kyz var. Bir ka defa "acaba?" diye d?ndm. Sonra "yok yok samalama Demet!" diye, kendi kendime hayyflandym. Seheri yyldyr tanyyorum, bir defa bile erkek arkada?y olmady. Bir defa bile bana ?u ocukla yktym filan demedi. Anlayac

Zeki ve Kurnaz

Kurnazlyk ve akyllylyk birbirinden kopmayan ikiz karde? gibiler midir? Zeki ve akylly olana, ayny zamanda kurnaz my derler veya kurnazlyk zeki ve akyllyly?yn bir gstergesi midir? Kurnazlyk kt bir ?ey midir? Aradaki farky ben bulamadym.

Ah Bu D?nceler!

Bazen k?ydy kalemi elime alyp yle ok ?ey yazmak istiyorum ki; iimdeki kini, zntleri, nefreti, mutluluklary, heyecanlarymy ve kalabaly?yn iinde ara ara ya?ady?ym yalnyzlyklarymy tek tek dkmek istiyorum. Sessizlikle ba? ba?a kalyp nce yutkunuyor sonra beynimden geenleri dy?ary atmak iin ha

Vedala?ma

Son bir kay? ve son bir umut, yinelerimi kenara koydum, bir ba?langy izgisinde, sonlarymy yanyma aldym hakem start vermek zere. Eziyetleri kendimin ruhuma ve zme ksknlklerim, bary?mak dile?i ile son bir gidi?im, ya tamamym ya yine yinelerim, denemeliyim ve son bir kez gitmeliyim. Bir sre a

Kaybolan Sevgiliye Mail

Ylgimi ayklady?ymda bir anda kaybolan sevgiliye atty?ym mail; bu siteyi okuyorsa buradan ula?abilir. Hem seni grmek zevkinden yoksun kaly?yma, hem de beni bundan yoksun byrakan nedenlere ok zgnm. Umarym nemli bir ?ey yoktur. Sana gnlmdekileri bir anda aty?ym iin mi? Gsterdi?im bu gvend

Tvbe Edin!

?yle bir evreme bakyyorum da, yazyk diyorum, gnah diyorum. Son zamanlarda bu insanlara ne oluyor diyorum, kendi kendime. zellikle Avrupada Almanyada yasayan insanlarymyzyn yani Trk vatanda?larymyzyn son zamanlarda, maddi aydan Trkiyedeki yapmaya mecbur olduklary gayrimenkul ya da menkul ya

Akyl Nerde?

Akyl ya?ta de?il ba?tadyr demi? byklerimiz. Ne kadar do?rudur bilinmez. Bir de ok ya?ayan de?il ok gezen bilir demi?ler. Bu konuda da istisnalar vardyr elbet. Bence her iki konuda da do?ru sentezleme yapylmaly. Bazen akyl ya?tadyr, bazen ise ba?ta. En makbul olany ise ya?taki akyly ba?taki i

Anlatamam ki...

Bir ate? daha d?t nceki kzn iine, daha bir kuvvetli yakty bu defa. Unutmadan lmn so?uklu?unu, bir kez daha ya?adyk o acyyy. Her lm ba?ka bir zor, her acy ba?ka bir tarifsiz. Bildi?im tek ?ey bencilli?im, tek kendimi d?n?m. Telefonum alyp da Abla sana bir ?ey syleyece?im ama na

Yime Sy?myyor

Bir ?ey var iimde ve artyk ben onu iime sy?dyramyyorum. Zaman geliyor hayattan sykylyyorum. Zaman geliyor huzur doluyorum. Yinede bildi?im tek ?ey var; mutluluklar yalan. Tam hayatta mutluyum diyorsun, bir bakyyorsun ki yine her ?ey darmada?yn. Yinede her ?eye ra?men hayat devam ediyor. Ne ka

Bir Kadyn Tanydym

Koltu?a yaslanmy? ylesine d?ncelere dalmy?tym. Nereden geldi?ini bilmedigim bir ?arky sz takyldy dilime. "Bir kadyn tanydym ok a?lyyordu, gznden sel gibi ya? akyyordu" sadece burasy vardy aklymda, devamy da olsa gam yemeyece?im ya neyse... Duymu?um demek ki bir yerlerde zamanynda. Aslynda

Gzel Grnmek de Zor

Yine bir sabah, saat 06.30 syralarynda i?e gitmek maksadyyla evden yktym. Dy?aryda buz gibi bir hava var. Hani ?u Sibirya so?uklary deniyordu ya, i?te o zamanlardan bahsediyorum. Arabayla gidiyorum, trafikte biraz syky?yk, ince ince yol alyyorum. Servis bekleyenler, hyzly hyzly i?lerine gidenleri

Byktym Artyk!

Her gn ayny yalanlardan, ayny insanlaryn sahte yzlerinden byktym artyk. Tiksiniyorum hepsinden. Hem de ok. Yapabilece?im bir ?eyde yok. Ailemden sykyldym, arkada?larymdan sykyldym, kyz arkada?ymdan sykyldym, derslerden, okuldan kysaca hayatymdaki her ?eyden sykyldym. Bir ?ey yapmak istiyorum, a

Gurbetin Ku?lary

Gurbetin ykn yklenmi? gurbetin ku?lary. Diyarlardan, diyara uup gitmi?; ama akly hep vatanynda, sevdiklerinde, geride byraktyklarynda kalmy?. zlemi?; zlemlerini iine gmm?. Aramy?, arayy?laryny iinde saklamy?. Uup gitse de gurbetin ku?lary, kalbini byrakmy? geldi?i yerlerde. Gn getike

Kk Fidan!

Gerek ya?anylmy? henz yayynlanmamy? ilerde kitapylarda grebilece?iniz bir kitabyn n sznden bilgi vermek istedim.Farkly kltrlerden gelen iki ki?i tesadfen kar?yla?yrlar.Hayalleri evrede bulunan fidanlara hayat verebilmekti.Ortak d?nceyle birle?erek sadece kendilerine ait fida

Ystanbul

Yllaki ya?amasanyz da Ystanbul´la ilgili bir fikriniz vardyr. Kimisi nefretle anar, kimisi tutkuyla ba?lydyr. Ta?y topra?y altyndyr derler de, gerekten altyn mydyr?Byle gzel bir kentte do?mu?, bym? ve ya?yyor olmaktan dolayy kendimi ok ?ansly hissediyorum. ?yle diyebilir miyiz

Kader Y?te!

Hayatymda hep erken bymek durumunda kaldym. Bu durum evlendi?imden ?u gne kadar de?i?ti sanyyordum. Haftalardyr bir baktym ki, hi bir de?i?im yok. Grmcemin annesi olmady?y iin onu ynlendirenin, onun annesi yerine geenin ben oldu?umu fark ettim. Kyz evlenme a?ynda, tany?ma faslynyn yarysynd

10.000 Dolarlyk Yzk

nl baletimiz Tan Sa?trk, ayryldy?y sevgilisi Bergzar Korele aldy?y yz? sert bir dille geri istemi?. Beraberken ona verdi?i de?erin ni?anesi olarak alynan o pahaly yzk, ili?ki bitince anlamyny da yitirmi? belli ki, peki geri istemek niye? Hi verilen hediye geri alynyr my? Siz olsaydyny

Aklyma Geldike Sinirleniyorum

Zamanyn birinde ben itiraz ederken, syrf benim lehime oldu?unu syleyerek, benim yerime karar veren bir insanyn, olayyn zerinden epey bir sre getikten sonra; bu olaydan tamamyyla benim sulu oldu?umu sylemesi canymy sykyyor. O zamanlar bahanesi beni korumakken, ?imdi yermeye aly?yyor "hata send

Bendeki Bana, Mektup

Merhaba! Ya?amym boyunca ne kadar ok ki?iye selam verdim Allah ryzasy iin. Bir, iimdeki seni es getim. Herkese syledi?im gzel szlerden bir seni mahrum ettim. Etrafymdaki herkese gvendim de bir tek sana acaba dedim. ok sevindin, frenledim. Her gzel ?eyi senden esirgedim o?u zaman.

Memleket Nere?

Ben; Trabzonluyum! Fyndy?y, ye?ili, hamsisi, horonuyla, Trabzonsporuyla, Karadeniziyle ve yksek dalgalary ile bu lkenin incisi olan memlekettenim.Merttir Karadeniz insany, Kayseriliye benzemez, cimrilik yoktur ruhunda. Vatan! dedin mi, akan sular durur onun iin. Oralarda kim vurduya

Kaynana Sendromu

Babaannem leli tam onbe? sene oldu. Ama annem hala kaynana sendromundan kurtulmu? de?il. Ne zaman arkada?laryyla ya da akrabalarla bir araya gelsek konu kaynanalardan aylmaya grsn; annem ayyor a?zyny yumuyor gzn. Taa 32 sene nce ilk gelin oldu?u gnden giriyor, ykaca?y yeri ben bile kestir

Bizim Trk Akly

Ben bazen bizim Trklere kyzyyorum. Beyinlerinde ocuk ?art manty?y yatyyor. Neymi? efendim; ev yardymy, ocuk parasy daha fazla oluyormu?, o?u konuda iyiymi?. Tamam, iyi, do?ru, onlar bazy konularda kolaylyk sa?larken, ba?ka yerden o verdiklerini geri alyyorlar. O da nemli de?il benim i

Hayata Akmak my? Hayatla Sava?mak my?

Hayatyn girdabyna kapylarak akmak my? Bu girdapta yrpynarak sava?mak my? Aky?taki her ?eyi ya?antymyza bah?ederek ilerlemek ne zordur. Aky?a ayak uydurarak ilerlemek yerine, nedeni bilmeden iimizde hissetti?imiz diren ile zlerek ve acy ekerek ?rendi?imiz hayat. Bir tarafta yani sa? cepte; sev

Tanymyyormu?, Zorla De?il Ya!

Emekli babacy?ym yyllarca annemin stne yykty?y dy?ary i?lerini devraldy. Artyk fatura yatyrma i?leri kendisinden soruluyor. Yine fatura iin dy?ary ykty?y bir gn deme yapaca?y ?ubede syra beklerken bir bayan yanyna yakla?yp; amca ben sizin sitedeyim, benim faturamy da yatyryr mysyn? ocuk oku

Papu, Ters ve ?eytan

Yki bardak yykamayy i? sayan, ama?yr, bula?yk, t, temizli?i gznde ok ama ok bytp abartan, milyarlary versen ertesi gn arkasy var my diye gzne bakan, hayatta yaptyklary tek ?ey ocuk do?urmak olan ama onu da dokuz do?urtarak yapan, nazyndan, kaprisinden, havasyndan dn vermeyen, lafa ge

Daha lmedik Mehmet´im

Unutulur yaralar, bir vatan unutulmaz. Ah bu Mehmet i kim duyar? Krsen ve sa?yrsan, tutmuyorsan Mehmet in ellerinden, yznden a?a?yya aksa da gzya?laryn ne anlamy var? Vatana bir de?il bin Mehmet feda ama sen de ne olur bir ara bir sor Mehmeti. Ay yyldyzy gklerde dalgalandyr. Daha be

Gelece?in Meslekleri

Teknolojinin hyzla geli?mesi nedeniyle yapylan ara?tyrmalarda 10-15 yyl iinde bazy mesleklerin tamamen ortadan kalkaca?y veya byk bir de?i?im geirece?ini, yeni mesleklerin gndem olu?turaca?yny belirtmekte. rne?in; Gen programcylyly?y. Gen programcyly?y insan vcudunun kromozom haritasyny ykar

Kbe Manzaraly Otel !

Benim bildi?im ki yanylyyorsam dzeltin ltfen, etrafyna in?a edilen hibir bina Kbenin yksekli?ini gememelidir. Hadi ihtiya zere bu tr binalara izin verildi?ini varsayalym; ?a?aaly, bilmem ka yyldyzly, Kbe manzaraly otel in?a etmekteki mantyk din zerinden insanlaryn Yslamyn ?artlaryndan

Bak Sen ?u Bilinaltynyn Yapty?yna

Bastyrylmy? d?nceler kimi zaman zor anlar ya?atyr bize, sylememiz gereken kelimeler bir anda a?zymyzdan yky verir. Fark etti?imizde toparlamak gle?ir, sylememi? olmayy dileriz ama i? i?ten gemi?tir i?te. O anlyk bir bocalama ya?asak ta sonrasynda tarifsiz bir rahatlyk ya?aryz. Oh ya syled

Yypratmak Kolaydyr

Yypratmak sadece ki?inin yaptyklaryyla de?il szleriylede olur. Szleriyle yle yypratyr ki, gzle grlmez yypratyldy?y insanyn. Ynsan o anda kendi egolaryyla d?ncesizce hareket etti?i iin umrunda olmaz kar?ysyndaki. Nasyl olsa o anda rahatlamy?tyr, sylenmi?tir syleyece?i, gerisi umrunda

Ah Bu Erkekler!

Genelde erkekler bir yere giderken e?lerini beklemekten yakynyrlar. Ama bir ba?ka yerde bir ba?kasyny beklediklerinde sesleri ykmaz. E?lerine gelince sylenmedik laf byrakmazlar. Mesela e?im; bir yere giderken e?imin beklemeyi sevmedi?ini bildi?im iin elimden geldi?ince acele edip e?imi kyzdyrma

A?k Yok

Ben artyk a?kyn olmady?yna inanyyorum...Bence a?k sadece insana acy veren bir?ey...

Sen Eski Sen Olunca

Sen eski sen olunca ben seni sevemem ki Zorla kapydan girersin, niin byle yaptyn? dersin, ben canym sykkyn, buna ra?men ukalalyk yapmaya devam my edeceksin? derim, sen ukala sensin dersin, ben kapyyy arparym yzne, konu?turmam bile seni ve sen aresiz, sesini duyuramamanyn fkesiyle yk

Synyrly mrde Synyrsyz Ystekler

Ynsanyn ebedi ya?ama duygusu ile dolu oldu?u her halinden bellidir. Mesela; ya?y elliye gelmi? bir insanyn iinde hi ya?lanmamy? ebediyet arzusu vardyr. Hala bir ev alma, hala bir araba alma, hala uzun emeller grr ve duyarsynyz. Bir mrne bakar, bir de isteklerine bakarsynyz. Synyrly bir mrde

Biz Ynsanlar...

Nelere sebep oluyoruz farkynda olmadan. Dnya kan glne dnd. Anlamsyz sava?larda yzlerce susuz lyor. Sebebi; biz insanlar. ocuklar a, peri?an, ocuk olduklaryndan haberleri yok, lyor. Sebebi; biz insanlar. Do?a isyanda, her geen gn bir bitki ya da hayvanyn nesli tkeniyor. Yakynda ie

Ya?lyly?ymdan

Yeni bir gn, yeni bir gne?, yeni bir sabah, kahvalty, i?, ko?u?turmaca, hayat... Hayyr hayyr, gne? yeniden do?sa da; ayny gne?. Dert yeniden ba?lasa da nceki dert... Kahvaltym ayny, sofram ayny, ayakkabylarym ayny, ?emsiyem, arkada?larym, izledi?im diziler, iti?im kahveler, iimde

zledim....

Zaman su gibi akyp gidiyor avularymdan.Birok ki?iye sylemek istediklerim var ama syleyemiyorum.Herseyi iimde ta?ymak a?yr gelmeye ba?lady.Tekrar ykyp gitmek istiyorum uzaklara,gene syrra kadem basmak tek ba?yma uzak kk bir ?ehirde herkesten uzakta ya?amayy zledim.Bazen diyorum neden dndn

Ben Olsam...

Ne kadar kolaydyr pe?in hkm vermek. Ben olsaydym bunu byle yapmazdym, Olur mu hi ya, sen de hi akyl yok mu? Ne kolay dklverir dilimizden ba?kasy iin bu ve benzeri cmleler Hatta daha da a?yrlary... Dy?arydan bakyldy?ynda her ?ey kolay gibi grnr. Bilemeyiz ki hangi duygular iinde y

Derdiniz Derdim Olsun Benim Derdim Yok nk

Duygusal bir milletiz. Gszn yanynda olmak isteriz ama gl olmakta hedefimizdir. Sordu?unda kimse parayy sevmez ama para kazanmak iin rekabete girmektense kar?ymyzdakini acymazsyzca ezmeyi tercih ederiz. Buna benzer o kadar ok ?ey varki hayatymyzda. Ne kadar dogru ne kadar yanly? insanyz ac

Son

Bak kalemim artyk ayrylyyoruz, senide ok grdler her ?eyi yarym byrakyyoruz, ?imdi sen anlat ben tercmanyn olayym, kalemim bu son dansymyz bir daha sarylamayaca?yz. Son gece bu son sevi?memiz, her ?eye ben nokta koyuyorum senin yerine, okuyup ta a?artmasynlar seninle yazyly beyaz sayfalary, sakl

Geici Hevesler

Kur?un kalemim vardy, kyrmyzy kalemlere zenirdim. Sonra kyrmyzy kalemim de oldu, fosforlu renkli kalemlerim olsun istedim, hem de bir tane de de?il bir sr. Onlardan da oldu, ama yine de yetmedi. Bu seferde yaldyzly kalemlerim olsun istedim. Hepsiyle yazdym. nceleri renkleri ho?uma gitti, sadece

Dy?aryda Kar Ya?yyor

Nasyl anlatsam, nasyl tarif etsem ki. Pencereden bakmaya kyyamyyorum. Doyamyyorum. Her yer bembeyaz. Vakit gece olmasyna ra?men gzme y?yl y?yl geliyor. yle tatly ya?yyor ki kar. Pamuk gibi hafife szlyor, rzgarla bir o yana bir bu yana uu?uyorlar. Ve yerde birikiyorlar. Yollarda a?yr a?yr gi

Cesareti Olmayyp Hayata Pencereden Bakanlara!

Ya?ady?ymyz her ?eyin ayklamasyny yapamayyz. Hayatymyzda bir ?eyler yolunda gitmiyordur. Tarif edemeyiz ama glmelerimizin arkasyna saklaryz onlary. Belki ba?arysyzlyk, belki kyskanlyk, belki daha ba?ka ?eyler. Sykylyryz... Sonu gelsin isteriz. Belki de bu huzursuzluk her?ey yolunda oldu?u iin ya

Uykum Var!

Son gnlerde uykusuzluk problemi ekmeye ba?ladym. Son bir aydyr aly?ma sistemim nceki aylara gre de?i?ik ama pekte farkly sayylmaz. Ne kadar ok uyursam uyuyayym uyandy?ymda bir uykusuzluk hali var stmde. nceleri gnlk 4-5 saat uyursam yeterli gelirdi, ?imdi ise nerdeyse 7-8 saat uyur o

Neden?

Neden hep bir byk olarak affeden, her ?ekilde seven, kollayan, hatalary grmezden gelen taraf olmalyyym? Neden kkler byklerinden hep bu bahaneler ardyna gizlenip, hep olumlu davrany?lar beklerler? Bunun ady suistimal olmuyor mu? Anlayamyyorum!

Kirli Ruh

Kcktm. Elimde imento bula?y?y bir tahta parasy. Pasly ivisi dy?yna do?ru e?ilmi?. Ko?tum Yzmde belli-belirsiz heyecanlar Yalnyzdym; arkama bakmadan ko?tum. Takyldy aya?ym; d?tm. Dizimde akyl ta?larynyn yarasy. ylesine acyyla batmy?ty. A?lamadym, a?layamadym Elimdeydi hl imento bu

ocukla ocuk Olmak

Bu bir oyun aslynda. ok nceleri ocuklarym kkken onlarla da oynady?ym bir oyun. ?imdiler de nereden mi aklyma geldi? Benim ye?en bizde. Yumurcak my yumurcak, sevimli mi sevimli, haylaz my haylaz bir bebek. Daha bir ya?yny biraz gemesine ra?men hepimizi etrafynda drt dndryor. Sevildi?inin d

Giyen zgr de Bakan De?il mi?

Yanly? anla?ylmasyn, anormal baky?lardan bahsetmiyorum. rne?in; yolda giderken bir kadynyn giydi?i mini etek, bir erke?in ok ho?una gitmi? olabilir. Ete?e baksa kadyny tanymaz, ne tepki verece?ini bilmez. Bakmasa iinde kalyr; mini ete?i giyen kadyn zgr de, neden ben bakarken zgr de?ilim

Bu Kadar nemli miydi?

E?ime sylemeden salarymy kestirdim. ?imdi konu?muyor benimle. Bu erkekleri anlamak zor i?. Hakikaten anlayamyyorum. Ciddi ciddi kyzyyor bir de...

Yeni Yylda

ncelikle ?imdiden herkesin yeni yylyny kutlarym. Yeni yyla az kala, aklynyza geirdi?imiz sene daha baskyn bir ?ekilde geliyordur. Belki de bu yzden daha bir heves ile yylba?y gecesini bekliyoruz, yeni umutlar iin. Benim adyma da bu durum byle. Geirdi?im en kt sene idi. Bunun yany syra, gere

E?er

Toplumumuzu ba?layan, o?u zaman ya?amymyzy ?ekillendiren de?er yargylarymyz, gelenek, greneklerimiz ve inanlarymyzdyr. E?er bu ba?lamlar olmasaydy, hayatynyzy yine ?u andaki gibi mi yoksa farkly my kylardynyz?

Sizin de A?zynyz Yandy my Hi?

"Ne biim laf bakim o.. Vallahi a?zyna acy biber srerim" derlerdi. Ylk ba?larda kuru tehdit oldu?unu d?nd?nz bu cmlenin; zamany geldi?inde gereklik payy oldu?unu tecrbe etmemi?sinizdir umarym. Vallahi ka?yk ka?yk pul biber ya da karabiberi ocuklarynyn a?zyna tykayyp yutturan cani anneler v

Yimdeki Ynan

Hayat ok zaman vefasyz, acymasyz, adaletsizdir. Gzle grlr elle tutulur her?eyi birgn kaybedebiliriz. Bu kadar adletsizli?in, vefasyzly?yn oldu?u bu hayatta sy?ynacak bir tek kimse bulamayabiliriz. Kendimizi hibir yere ait hissetmeyebiliriz. Tm kainatta kendimizi yapayanlyz kimsesiz de bulabi

Kopuk Sayfalar

Kopuk birka dizenin ardy, yalan yanly? hkm giydirilmi? sabahy; bataly gne? burada tan a?armady, yozla?yyorum hayattan, kynyyorum her bahary. Ky? gecelerinin kar tanelerinde sakly gelmeyen beklentilerimin bendeki safly?y. Berrak acylaryn g?smdeki sol yany titreyerek do?ruluyor uyany?ymyn her sa

Yol Benim Yolum

Her zaman gl ol! Umudunu hibir zaman yitirme! nnde bir kapy varsa o kapynyn aralyk olmasy ?art de?il. Sen kendin de o kapyyy aralayabilirsin. nnde uzanan yol ok etin ve dikenli olabilir. Ama bu seni asla yyldyrmasyn. Korkadabilirsin ancak korkunu hibir zaman belli etmemelisin. Yara d

Protokol Dedikleri!

Bir hafta nceden mlki amirimizin evreyi ziyaret edece?i duyurulmu?tu. Bunun sonucunda evrede ki tela?lar hayret vericiydi. Bir yylda yapylmasy planlanan ama yapylmayanlar zellikle temizlik, gzardy edilenler, tm olumsuzluklaryn bir haftaya sy?rylmasy, insanlaryn ko?u?turmasy karynca misal

Bedel

Henz 19 ya?yndaydy. Canyndan ok sevdi?i, hayatynyn merkezine oturttu?u, hi ayrylmayyz zannetti?i ve evlilik hayalleri kurdu?u sevgilisi tarafyndan terkedildi. Bo?luktaydy, yediremiyordu ve sevgilisini cezalandyrma iste?i iini yiyip bitiriyordu. Aslynda cezalandyraca?y ki?inin kendisi oldu?unu bi

Var Bir U?ursuzluk

Ky? geldi, kseler yenilendi. Yenilendi nk hi bir ky? bilmiyorum ki ayny ayakkabyyy giyeyim. ay iinde parampara oluyor ayakkabynyn de?eri ne olursa olsun. Sanki hep zerimde bir u?ursuzluk var. Prizden fi?i ekti?imde priz fi?le birlikte elimde kalyr, hibir yerine dokunmady?ym halde b

Nedensiz Hznler

Yimde nedenini bilmedi?im hznler var. Sabahlyyorum ftursuzca yorgun sandalyemde; her zamanki k?emde. Yalnyz... Anlamsyz... Masum... Hangi sabah diner kabuk ba?lamaya yz tutmu? yaralarymyn acylary bilmiyorum. Bildi?im tek ?ey; ?imdilik hi bir glmseyi?in yre?ime ve yre?imden damla damla

Acaba!

Bu gn grev icaby Ystanbul dy?ynda bir yurt k?esine gittik. (Ayny Yere bu ayki 3. gidi?im) Dy?ardan bakylynca cafe-bfe, bakkal, ay oca?y kary?ymy bir mekana girdik. Yanymdaki arkada? limonlu bir soda istedi, i?letmeci bayan "limonlu soda yok" dedi. Arkada? da, "limonlu yoksa, elmaly soda ver o z

Do?um Gn Dedesine

Sitemizin en olgun yesi, Necip emmimizin bugn do?um gn. Sa?lykly, uzun ve hayyrly bir mr diliyorum kendilerine. Yyi ki do?dun emmi, nice uzun yyllar daha aramyzda olman temennisiyle... pervanne Bir tonton ki sormayyn. Her sabah "gnaydynlar"la alar kapylary. Ba?lar sonra ?akalar yap

Ben Hayatyn Neresindeyim?

Kysalmy? bir yolun son dura?ynda anymsanamayacak kadar silik buhran dnemlerim olmayacak geride.. Emekleyerek ba?lamy? bir hayatta ka kez kalkmaya aly?tym ve takyldym sayysyz engele. Acyyan yanlarymy ovu?turamadan bir sesle irkildim; ko?up yanyna gitmek istedim. Do?rulmaya aly?tym ama izin verm

Cinsel Yerikli A?k

Kom?umun bir kyzy var, annesi ok sevdi?im biridir. Kyzy kkken salyncaktan d?p rahatsyzlyk geirdi?i iin annesi onu kkl?nden buyana hi bir yere tek byrakmaz. Ya?y bir hayli olsa da aly?kanlyk haline gelmi? artyk. ar?y, pazar, konu kom?u tek gezme yok. Kom?umuzun bir kom?usu artyk kyzyn

Milli Piyango

Malum bir yyly daha geride byrakmanyn heyecanyny ya?yyoruz. Her yyl oldu?u gibi, bu yyl da ikramiye olduka byk, haliyle hayallerde. Milli Piyango bileti almayy d?nyor musunuz? Peki para size yksa ne yapardynyz, mesela babanyzy tanyrmyydynyz?

Kysmet Atyrma

Bugne kadar bu konuda neler duymadym ki? Cami avlusundaki e?meyi ayp kapamalar, cuma gn camiye gidip bir makara ip ve kilit amalar, trbelere ul aput ba?lamalar vs... Bunlaryn dinimizde oldu?una asla inanmyyorum ve kim ne derse desin kesinlikle birer batyl inantan ibaret. Bugn arkada?

Hayattaki Tek Gerek Ne?

Hayat o kadar tuhaf ve karma?yk ki bazen her ?ey tam yoluna girdi derken, birden bir ?eyler oluyor, ne oldu?unu bilmedi?imiz bir g hayatymyzyn aky?yny de?i?tiriyor. Her ?eyin yalan, sahte, halsinasyon oldu?unu anlyyoruz ve aklymyzda tek bir soru kalyyor: Hayattaki tek gerek ne? A?k my?

Kuyruklu Yalan

Seneler nce daha internete yeni adym atmy? acemi biriyken, arkada?yma ait olan bir siteye giriyordum. Haliyle bir ka sanal arkada?ym olmu?tu. Bunlardan birinin seneler sonra bana yalan ataca?y aklyma gelmezdi tabi. Ama aklyma gelmeyen ba?yma geldi. Kyz arkada?ym son birka aydyr biriyle ykyyordu.

Gurur

Yz verirsen nereye gtrd?n bile bilmeden katylyr nne gidersin. Sen, sana ne yapty?yny anlamadan yapaca?yny yaparda, sonra geer pi?manly?ynyn kar?ysyna peri?anly?yna gler..."Evet" demek isteyen yre?ine inat dilini lal ederde, sana yalancy "hayyr" lary dedirtir. stn grr kendini her ?eyd

Kendi Ayaklary zerinde Durabilmek

Bir kadynyn kendi ayaklarynyn zerinde durabilmesi, ya?amla gelen sorunlarla ba?edebilme gc mdr? Ya da de?er yargylaryny ncelikli syraya yerle?tirebilme becerisi ve bunlary dengeleyebilme sanaty mydyr? Yoksa rahmetli babamyn nasihat etti?i gibi "kolunda altyn bilezik olma durumu" mudur? Bir ka

O gn Hi Gelmese...

Ortalama zekaya sahip herkes bir gn lece?ini bilir lakin bilmezden gelir. Bir nevi savunma mekanizmasydyr bu. Ynsan lm aklyna getirmemeye aly?yr; aklyna lm geldi?inde unutmaya, ne?eli ?eyler d?nmeye aly?yr. Bu d?nceyi bir an nce hayatyndan ykartmak iin mcadele verir. Oysa lm

Bir Bebe?in Mektuplary

Meyhaba Amcacy?ym; Amanin nce s.a. diyecektim. Hani usun usun syleyemiyoyum ya, hani kysaca s.a. diyebiliysin demi?tin ya. S.a. amcacy?ym. Sana biy ?ey syleyeyim de gl biyas, oluy mu? Annem babama dedi ki bak sen bu ocu?u daha bebekken ?ymaytmaya ba?ladyn. Babam da anneme; ?ymaymas, hem

Mutlu Gnlere

Bugn yapty?ymyz her davrany?, her iyi ya da kt yaptyklarymyz gelece?imizi ?ekillendiriyor. Bugn her ne ?artlar altynda ya?yyorsak, mutlu ya da mutsuzsak, bu durumun tek sorumlusu yine biziz diye d?nyorum. Var olan ?artlarymyzdaki olumsuzluklarymyzdan kimseyi sorumlu tutamayyz. Ve ?uanda her

Yyllyk Bilano!

Nihayet 2008in gitmeye hazyrlandy?y bu gnlerde, hadi gelin hep beraber bu yylyn muhasebesini yapalym. Ne kazandyk? Ne kaybettik? Kardamyyyz? Zararda my? 'Merhaba' deyip hayatymyza girenler, 'Kendine iyi bak' deyip gidenler, nelere fkelendik, nelere ?a?yrdyk, vs vs...

Bu "Aldatma" Dedikleri Aly?kanlyk my?

Bahsedece?im insan; ocukluk arkada?ym. Ayny apartman iinde beraber bydk. Paralanmy? bir ailenin; anneanne ve dedeye kalan ocuklaryndan biriydi. Erken ya?ta evlendi. ?uan sekiz yyllyk bir evlili?i ve bir de ocu?u var. Ylk ba?larda ok problemler ya?ady. ?iddet dahi grd. Zamanl

U?urlu Site ve Ta? Kafa

Bu site bana u?urlu geldi yoksa tesadf olamaz. Buraya yazy yazana kadar hi arayyp sormayan ta? kafaly sevgilim bu sabah "seni ok zledim" diye mesaj atty. Mutluluktan okula bile gidemedim. Mesaja ne cevap verdi?imi merak ediyorsanyz vermedim. ok seviyorum ama bana ok ektirdi. Yimden mesajyna

Hayyrdyr Yn?allah!

Enteresan yahu! Bir foto?raf makinesi almy?tym zamanynda, yakla?yk ikibuuk sene oldu. 600 ksr lira vererek. ?imdi ki de?eri 300 ya var ya da yok. Y? bu ya o tarihten bu yana yakla?yk 8000 (sekizbin) foto?raf ektim ama sadece 3 tane bastyrdym yanly? hatyrlamyyorsam e?er. Velhasyly kelam, ?u

Bo?luk

Ka zamandyr aklymda yoktu, hatyra gelebilmi? anylaryn saydam glgelerinin bendeki yansymalary, sy?ynmacy bir yrekle terk edilmeye hazyrdym, artyk umursamyyordum, umursanmyyordum. Biti?i merak etmiyor ama zlyordum. Demek ki byle bir duyguymu? diz boyu yalnyzly?yn verdi so?ukluk. Yazaryny bilm

Kolay Elde Edilen Ve Edilmeyen ?eyler

Bazen bir ?eyleri elde etmek iin ok acele ederiz. Anynda elimizde olsun isteriz. Bazen aba sarf etmeden elimize gesin isteriz. Kolay elde edilen ?eylerin de?eri ya ge anla?ylyr, ya da hi anla?ylmaz. Emek vermeden elde etti?imiz ?eyleri o kadar basite alyryz ki, bir sre sonra bir kenara byraky

Site Sakinlerine

Geceye kulak verip o sessizli?i dinlediniz mi hi? Biraz yalnyzly?y anlatyr belki de gnn yorgunlu?unu atlatyr. Gecede hzn bir ba?kadyr, gecenin karanly?y aydynly?yn da?ynykly?yny kapatyr. Gece beni bana anlatyr. Geceye sorsanyz size ok ?ey anlatyr, ama anlatmasyn demi? Her?ey gece gibi ka

Tek Ba?yma Kalynca...

Her ?ey bana ait 15 gn boyunca wc ye nce kim girecek tarty?masy yok artyk, belimden tutup beni duvara itmiyor kimse ekil nmden diye ve ben, kollarymy syvayyp ?imdi seni kndeye getirip, burnunu srtecem! edalaryyla bakamyyorum yzne. Buzdolabynda ki her ?ey oldu?u gibi duruyor, elimi bile s

Hayat Selinde

Kimi zaman kocaman bir umut ykselir gnllerde. Kimi zaman umutsuzca ya?anyr, kaybolup gider insan kendi benli?inde. Aylan kapylaryn yanynda, kapaly kapylarla birlikte. Kapylyp gitmi? belki hayat selinde, ya da yok olmu?lu?u ile birlikte. Alabildi?ine hyryn, ya da suskun. Belki de yorgun. Ne geti

Her?ey Unutulur mu?

Zaman bu demi; her?eyi siler sprr. Do?ru mudur acaba? Gerekten her?ey unutulabilir mi? rne?in ok sevdi?imiz bir insanla kavga ediyoruz ama ne kavga; sayyyoruz a?zymyza geleni, bir gn geliyor bary?yyoruz, her?ey eskisi gibi olabilir mi acaba? Bence olmaz, benim iin olmaz en azyndan.

Hurafe Dedikleri

Kyrky ykmamy? bebe?in tyrna?y kesilirse o ocu?un hyrsyz olaca?yna inanmak, dile?inin kabul iin a?alara bez ba?lamak, burlaryn insan karekterine etkili oldu?una inanmak ve dahasy... Diyanet Y?leri Ba?kanly?y halkyn yanly? bildi?i inany?lara, hurafelere kar?y halky bilinlendirmek amacyyla h

Son ynarymyzdyn

Kalan son ynarymyzda serildi kara topra?a, son atamyzy kaybettik bayram gn. Hayat gzel di ama hastalyk acy verici, ok acy ekiyordun, belli etmek istemesende. ?imdi acylarynyn dinmi? olmasyny umuyorum tm kalbimle, mekanyn cennet olsun dedem. Sana dua etmekten ba?ka bir ?ey gelmez elimizden. Bi

Devrimcinin Gncesi

Amatr olarak Ocak ayynda ADDnin (Atatrk D?nce Derne?i) tiyatro kursuna ba?ladym. Kurs bitimine bir oyun hazyrladyk; Ylk olarak heyacan vardy ve nasyl ba?aryrym diye d?nyordum. Hocamyz ve arkada?lar sa?olsunlar bana ok yardymcy oldular. Provalarda biraz zorlansak da Atatrkn hayatyny ca

Bayram da Bitti

Bayram bitti yine. Her ba?langy gibi, her ba?langycyn sonu oldu?u gibi... Di?er bayramlardan pek farky olmady bu bayramyn da. Syradan, monoton ama ?ikayeti de?ilim. En azyndan kt gemedi sz verdim kendime; olumsuz cmleler yok artyk hayatymda.

Szm Sana!

Yimdeki kk adam seni kurtarmak istedi; seni kurtarmak adyna seninle temasymy kesmedim. Anlatty?ym ?eyleri ne kadar az anlarsan o kadar ok saygy gsteriyorsun. Anlatty?ym, anlamady?yny sandy?yn her ?eyi aslynda biliyorsun. Seni kurtaracak olan iimdeki bense bendeki kendini ve kendindeki beni ke

Trk Bayana Tecavz

Geti?imiz gnlerde Fransanyn bir ?ehrinde ikisi yeni gelin, birisi de kyz ormana; yanlarynda erkek olmadan ceviz toplamaya gitmi?ler ki, ne yazyk! Orada da bunlary iki yabancy grm?. Grenler Trk de?iller. Sonra bu yabancylar gidip yanlaryna be? ki?i daha almy?lar; oradaki bayanlaryn elleri

Selam Olsun Herkese!

Selamla ba?ladyk... Yn?allah herkes iyidir. Beni tanyyan-tanymayan site sakinleri! ok yakynda geliyorum. Y?lerim dolayysyyla dokuz aydyr siteden uzak kaldym; zlemi?im. ?imdi internet kafe ayyorum. Restauranty sattym; ok yordu beni. Yakynda gr?mek zere, Allaha emanet olun.

Neden Olamyyor?

Ka gndr bu konu zerine yazmaya ba?lyyorum ancak ya yazyyy be?enmiyorum ya da i?im ykyyor, yarym byrakmak zorunda kalyyorum. Yazmak istedi?im konuaslynda bildik bir hikaye; pek oklarymyzyn ya bizzat ya?ady?y ya da muhakkak yakynlarynyn ya?amynda ?ahit oldu?u ?eyler. Gelin-kaynana ve yi

Mele?ime

O minik ellerini ellerimin arasyna aldy?ymda, hayatymy bylesine de?i?tirece?in hi aklyma gelmemi?ti. Glmseyi?inin bir mre bedel oldu?unu gzlerindeki y?yltyyy grnce anladym yavrum. Her d?t?nde acyyan dizlerin gibi acydy yre?im. Ynce ince kahkahalarynda can buldu bedenim. Damarlarymda

Yeni Bir Ba?langy

Sonunda yeni evimize ta?yndyk. Yeni evimizi ?imdilik seviyorum, iime sindi. evresi de temiz, bir tane de Trk kom?um var; alt katymyzda oturuyor. Yyi-kt yine birbirimize gidip geliriz. Sa?olsun geldi?imizde yardymlaryny esirgemedi. Mahallemizde Trkler de ok, ama her insanla samimi ol

?retmenim Canym Benim

Kimi zaman bir anne, kimi zaman bir baba olan, bizleri kck ya?ta hayata hazyrlayan canym ?retmenlerimizin gn bugn. Onlara ok ?ey borluyuz. Haklary asla denmez. ?ekilsiz hamurlara elleriyle ?ekil veren usta sanatkarlar gibi bizleri bilgileriyle mayalayyp yo?urdular, ?ekil verip ha

Bela Geliyorum Demez!

O?lum ve e?imle gezmeye yktyk. Yolun kar?ysyna gemek iin arabalary bekliyorduk, o esnada ben yzm ka?ymakla me?gulken, e?im yolun kar?ysyna gemi? bile. Baktym o?lum yanymda, elini tutmak iin ona bakarken bir kary kocanyn ortasynda kaldym. Onlary grmemi?tim. Adam; Yuh be! Oha yani dedi

Klavye Kahramanlaryna!

Klavye delikanlylaryna bir a?rydyr bu; Erkek, bayan farketmez. Kendinizi farkly kimlikler ardyna gizleyerek yapty?ynyz mide bulandyrycy hareketlere, etti?iniz alakasyz kfrlere ve hakaretlere belli bir sre sonra dnp bir bakyn. Loglarynyz varsa dnp tekrar tekrar okuyun. Ve hlen daha yapty?yny

Sondan Bir nce

Ya?lyly?ymla ilgili ipulary verecek olsam syrasyyla bunlar olabilirdi herhalde: 1-Kyry?yklyklarym olacak ok gld?m ve ok ka?larymy atty?ymdan. 2-Salarym beyazlamy? ama ben hala boya kullanmamakta ysrar edicem. 3-Etek giymiyce?im kesin bi kot bi bluz yeter. 4-Yemek yapmayy hala bilmeyecek ol

Mutlu Yyllar Emine

Zaman getike bir ya? daha byyor, bir ok ?eyleri de beraberinde ?reniyor insan. Bazy insanlar zlrler zaman getike ya?lanyyorum diye. Her ya?yn kendine gre gzelli?i, kendine gre zelli?i, getirdikleri ya da gtrdkleri vardyr mutlaka. Senin de zaman getike kendine katmy? oldu?un, ya?a

Tesadflerle Dolu Bir Hayat

Ak?am 18:00 syralary Y?ten ykmy? her zaman ki gibi otobs dura?yna gidiyorum. Durakta beklerken; bir tane kyz bir ileri bir geri gidiyor. Bana bakyyor ama ben de kyzy bir yerden tanyyorum. Sonra hatyrladym ki yakla?yk sene nce bir defa gr?t?m bir ki?iydi. Adyny syledim. Kula

Byle de Olmaz ki!

?rencilik yyllarymda halk e?itimi ?retmenimiz Ylerideki hedefleriniz neler olabilir? cmlesini kapsayan bir kompozisyon yazmamyzy istemi?ti. Ben de kendi apymda yazmaya aly?tym. ?retmenim yazymy ok be?endi?i iin nce okul gazetesinde ki o dnemlerde yerel gazeteler nem ta?yyordu- sonra

Nice Senelere Pervanne

Gnlerden bir gn, bir kyz gelmi? dnyaya. Adyny bilmiyorum. Sormayyn da zaten. Sonra bu kyz ocu?u bym?, serpilmi?, kocaman gen bir kyz olmu?. Sevmi?, sevilmi?, arkada?lary olmu?. Dostlary bile olmu?. Yanly?laryndan ders ykaryp, hayaty sevmenin ?renmekten geti?ini ?renmi?. Sadece ?ren

Ah Bu Synavlar

Synavlar ba?lady. Sunumum var iki hafta sonra. Btn hafta sonum ona slyt hazyrlamakla geti. Stajda tabiri yerindeyse canym ykyyor. Syrf bu synav stresi yznden evremdeki herkesi kyryyorum. Herkese kt kelimeler kullanyyorum ama mazeretim var i?te, sinirliyim. Gelmesinler stme. Zaten dik

Ne Umdum Ne Buldum

Bundan birka ay nce burada seimler vardy. Politikadan nefret eden biriyim. Abimle konu?urken "Komnistleri se; onlardan ba?kalary yabancylary istemiyor" dedim. Babam da vardy ve bir ?ey demedi. Aradan haftalar geti. "Seninle konsere gidelim mi?" diye sordu babam. Aslynda acayip stresliydim ama

Dostluklar da Bitermi? Me?er

Bir dost aile gibidir de?ilmi insana. Belki de aileden daha sycakdaha samimi gelir. Sonsuzdur belki de duygularynyz, kendinizden emin olmanyz kadar sonsuz. On yyllyk bir dostluk hikayesi bu. Nedenlerini ok fazla ayklayamayaca?ym bir dostluk bitiyor. zlyormuyum hayyr, garip itici bir so?ukluk

D?tm

Yine Otobs, yine ben ve yine bir olay. ?imdiye kadar hep arkada?laryma otobste ba?laryna gelenlere glm?tm. Ee ne demi?ler "Glme kom?una gelir ba?yna". Bugn izme giyiyim dedim haliyle biraz daha ge yktym evden. Otobs tam kalkmak zereydi bende zayyfym, gencim ya normalde kapynyn arasyndan

Pazar Sakarly?y

Bir pazar gnnn bu kadarda cmb? olaca?yny d?nmemi?tim. E?im benden nce kalkty lavobaya gitti ben uyuyor numarasy ekiyorum. Bir nceki hafta onu tehtit etmi?tim. Sobayy kurmazsan btn gn yataktan ykmam demi?tim. Hatyrlamy? olsa gerek ki Canym ben sobayy kurarken sende kahvalty hazyrlarmy

Anlatylamayan

Bir yerlerde byraktym belki, ama hep aklymda, kalbimde, hcrelerimde. Anlatylmayan bir duygu. zlyorum; hyrynla?yyorum, kimi zaman nemsemiyorum, aldyrmyyorum durumuma. Ama hep aryyorum... Nasyl anlatsam bilmiyorum ki? Ynceden, inceden kokunu alyyorum. Yavruma saryldy?ymda gryorum nasyl bir ?ey

Uzaklarda Arama

Son zamanlarda ne aradyysam hep alakasyz yerlerde bulmaya ba?ladym. Uzakta arady?ym burnumun dibinde, yakynymda arady?ym ise grnemeyecek kadar uza?ymda. Sebebi neydi peki bunun? Ezbercilik anlayy?y my? Ya da kendine ok gvenmek mi? Arady?ymy arady?ym yerde bulurum d?ncesi mi? Y?in gerekilik b

Samalyyorum

Son birka haftadyr ben bende de?ilim. yle bir isteksizlik hal oldu ki bende, iimden hi bir ?ey yapmak gelmiyor. Di?er yandan kendimi yle bir gzel oyalyyorum ki, ba?ymy ka?yyacak zaman bulamyyorum. Sabah ok erken kalkyp evi temizlemeden ykmyyorum. Okula gidiyorum, eskisi gibi canym sykyl

Bavullary Hep Toplu Durmaly Ynsanyn!

Can Dndaryn bir ?iirini okudum. ?iirin ady ba?lykla ayny ve o kadar etkilendim ki; her an hayatymyz de?i?ebilir ya da bitebilir ama biz sanki kazyk akaca?yz bu dnyaya, hep byle byk hyrsla ya?yyoruz. Ne kadar yanly?. Evet, Bavullarymyz hep toplu durmaly. Bugn lecek gibi ahirete, hi l

Hayallerim Yykyldy

Dnden plan yapmy?tym.. Bu gn kendimi dy?ary atyp, yorulasyya kadar gezecektim.. Ama olmady, eve tykylyp kaldym. Kimin kabahati? Hi kimsenin, yaz de?il ki havalara bahane bulayym. Aslynda bir Taksim-Ystiklal hatty iyi gelirdi ama gzm kesmedi. Devremle de bu ara irtibaty kopardyk. Kar?y tarafa da

Anemiyim

Bundan 4-5 gn nce i?tahsyzlyk, halsizlik ve kilo kaybyndan doktora gittim. Kan tahlili falan istedi ve sonucunda ileri derecede anemi hastasy oldu?umu ?rendim. Ba?larda bytmedim ama sanki hastaly?ymy ?rendikten sonra hastaly?ym btn etkilerini gstermeye ba?lady halbuki doktora gitmeden bunla

El Yazysyndan Ki?ilik Analizi

Dn bir m?terimiz e?iyle birlikte geldi, i?lemleri epeyce uzun srd, gn boyu beraber vakit geirdik sayylyr. Y?leri bitip de gitme vakti gelince benden yapylan i?lerin dkmn istediler. Daha hyzly olaca?y iin el yazysyyla yazyp i? dkmn verdim. M?terinin e?i ka?ydy aldy, bakty. Bu ara

Yalnyzly?ym

Yalnyzly?y anlatmak ok zor. Hele bir de sevdiklerinizden uzakta iseniz. Onca kalabaly?yn ierisinde kendimi yalnyz hissediyorum. zlyorum, sevdiklerimi ve ya?ady?ym ?ehri. Bir taraftan da lkemize gzel ve faydaly bir tesis in?aa etti?imiz iin sevinliyim. Beni burada tutan tek duygu bu. Bu

Oyun de?il!

17-20 ya? dnemi sizin iin ya?am toz pembe. Her ?ey size gzel grrnr. Hele de sizi sever sandy?ynyz, kanatlarynyn altyna alabilecek biriyle kar?yla?ty?ynyzda adeta kelebekler gibi uarsynyz. Annenizin babanyzyn nasihatleri bir kulaktan girer bir kulaktan ykar. Hi kimseyi dinlemezsiniz. S

Eyvah Basyldyk!

Geti?imiz hafta sonu annemler yanyma geldiler. Ylla ki her ?eyde bir terslik olacak ya, e?im de i?lerinden dolayy mecburen ailesinin yanyna gitmek zorunda kaldy ve bir birlerini hi grmediler. O gece babam da eve gelmemi?ti ve biz annemle bizim yata?ymyzda yatmy?tyk. Babam sabah erken saatte eve

Sevdim Bu Yasayy

Tam benimistedi?im gibi bir yasa en sonunda ykty. Artyk arabasy olan hi kimse, yayaya amur syratmayacak de?il, syratamayacak. Ystiyorsa syratsyn o amuru, 60 ytl cezayy kimse gze almaz, alamaz. Ysterdim ki cezasyz saygy olsun ama insanlar cezadan anlyyor.

Villakondu

Ufak bir i?imi halletmek iin bugn dy?ary ykmy?tym. Eve dn?te dolmu?a binmek yerine yrmeyi tercih ettim. Bir ara sokakta tam kar?ymda duran ev dikkatimi ekti. Muhte?em grnyordu ve zerinde bir afi?te "satylyktyr" yazyyordu. Tek katly, son derece lks, villa grnml bir yapyydy. Saniyeler

Tuhaf!

Hayat cok tuhaf; bir gn ierisinde kimi insanlar iin cok gzel ?eyler olurken, kimi insanlaryn hayaty mahvoluyor. Ayny anda bir insan do?arken, bir insan lyor. Her insan hayattan cok farkly beklentisi var. e?it e?it insan var ve bu insanlaryn ayry ayry sorunlary var. Ynsanyn kendi ba?ly b

Allah Damperine Zeval Vermesin

Hayatymda grd?m en entersan sahnelerden birisi. Adam karysyna (sanyrym karysydyr) yklemi? yk, damperli kamyon gibi.Kendisi de bir eli cebinde, di?er elinde sigara tellendire tellendire oban gibi eskort etmekte. Kadynyn yznde ise; "Eve bir varsaydym da ?u yk bir indirseydim de, ?u davaryn

Su

Su nedir? Ne de ok tanym var suya yapylacak. Su ya?amdyr, susuz hayat d?nlemez, ayryca gzel bir addyr da vs. vs. Su muhta oldu?umuz en temel ya?amsal syvydyr. Rabbimizin yaratty?y her ?eyin, insanyn da, evrenin de temel maddesidir. Onun iindir ki, ?airimiz Necip Fazyl; Her ?ey suda ya?ady

Ysim Aranyyor

Biraz ilan gibi bir ba?lyk oldu ama henz anne karnynda ikamet eden bebi?ler iin iki kyz, iki de erkek ismi aryyorum. Mmknse Arapa veya Farsa olacak. Anlamy gzel ve nadir bir isim olacak. Neden Trke de?il derseniz; Anne okunan bir isim istemektedir. Neden iki?er isim istedi?ime gelince, ikiz

Tyrnak Yeme Hastaly?y

Bilmiyorum ne zevk alyrlar tyrnaklaryny yiyen vatanda?lar ama, tyrnak yemeyen ki?i iin kar?yda birisinin tyrnak yemesi ok byk stres yapyyor. Bunu tyrnak yiyen bir arkada?ym syledi, do?ru da gerekten. Konuyu ben amy?tym. "Tyrnak yemeyen ba?ka insanlar da stres yapyyor mu?" Bilmiyorum ama bende

Yine Gidiyorum

Leyle?i havada da grmedim ama evet, gidiyorum. Bu koca ?ehri byrakyp yine gidiyorum. Bu sefer i?imle ilgili. Firmanyn di?er kolunun bulundu?u Bursada alyyorum yaryn solu?u. Drt ay kadar da oradayym. Bu ak?am yola ykyyorum, yaryn Bursadan gr?rz.

Yoruldum

Ben de iimden geldi?i gibi, herkes nasyl ya?yyorsa yle ya?amak istiyorum. Ben niye di?erlerinden farklyyym? Ben de herkes gibi olmak istiyorum, ben de sevilmek istiyorum. Ben de be?enilmek istiyorum, iltifat almak istiyorum ama bunlar olamayacak. Herkese gzellik veren, herkese tatly dil veren Al

Kusur Sevgiye Engel De?ildir

Sevmenin en zoru insan sevmektir. nk, insanlar birbirinin ay?yny, eksi?ini arar. Genelde hep kusursuz, hatasyz, eksiksiz arayy?lar iinde bulunuruz. Kusursuz insan olmady?yny bile bile bu arayy?la mrmz geer gider. Gerek sevgiye bu zan ve hayallerle hibir zaman ula?amayyz. Sevmek, bazen k

Mutlu Yyllar Eyzun

Byle gnlerde neler sylenir bilmiyorum. Henz yeni tany?mamyza ra?men nasyl bu kadar yol kat ettik inan onu da anlamy? de?ilim. Seviyorum seni. Niye mi? Ne bileyim ben karde?im; seviyorum i?te. Kavgany, geni? spektrumlu i?nelerini, Baltazar tipi duru?laryny, glmseyi?lerini, ?akalaryny, dedikodun

Do?um Gnn Kutlu Olsun

mrm sona erer, doyamazsam sana ben. Bilki her?eyden ok seviyorum seni. Bugn do?um gnnd, sana hediye gnderemedim ama gnlmn iindeki gnl bahene sevgimi ektim. Senle a?lyyor bu gzlerim, mutluluk iin abalyyor btn hcrelerim. Yyi ki do?mu?sun! Seni sevmeyi ya?adym. Mutlulu?a gtr

Anlayamadyk

Son zamanlarda teyzemin o?lu ayry bir ki?ili?e brnm?t. Ergenlik a?yny zor geirdi?ini d?nyorduk hepimiz. Yine kapanmy?ty tamamen. Ne ya?amaktan zevk alyyor ne de hayaty umursuyordu. Bu halinden dolayy 16 ya?ynda depresyon tedavisine ba?lamasy nerildi. Yla tedavisine ba?lady sonrasynda.

Tarzym

Herkesin kendine yaky?tyrdy?y veya sevdi?i bir tarzy vardyr. Hiphop, rock, cazz vs Ben Emoyum. Ailem ve evremdekiler buna kar?y ama ben memnunum halimden. Sa ?eklim, giyini?im ailemi rahatsyz ediyor tabi. D?nnce; ya?a benden byk ki?ileri hakly buluyorum ama tarzymy de?i?tirmek istemiyo

Sanry

Kapy hafife aralanyp dy?arydan gelen soka?yn a?yr, kekremsi kokusu odayy doldurmaya ba?lar ba?lamaz iimdeki heyecan yerini acynyn verdi?i hazza byrakty. nce bir sarsynty hali hsyl oldu bedenimde. Bir an o odadan yok olma iste?iyle yanyp tutu?tum. Aklym ve bedenim bir kavgaya tutu?mu?, ben de

ok zledim Seni A?kym

Sanyrym Eyll sonlaryna do?ru bir gnd. Annemin O?lum kalkmayacak mysyn artyk? diyen feryady ile uyandym. Kim bilir ka kez seslenmi?ti bana, aman anne yaa! Byrak da pazar pazar doyasyya uyuyayym diye myryldandym. Ama bilmezsiniz annemim ne kadar dedi?i dedik bir kadyn oldu?unu, kalk! dedi m

lme Be? Kala-2

Artyk bitmi?tir inanylan hayat Ne kavgalar kalmy?tyr aklynda ne de u?runda mcadele verdi?i ?eyler. Ne amel i?lenmi?se ona gre grr muamelesini. Kt bir amel i?lemi?se e?er; can bo?aza gelmi?tir. Terler akar yakarcasyna. Ortalyk zindan olur bir anda. Kaacak delik aranyr kurtulmak istercesine. P

Adam Gibi Adam

Adam gibi adam deyince ilk aklyma gelen denge ve dengeli erkek oldu. Yrekli, merhametli, sadyk, yalan sylemeyen, yalaka olmayan, sznn eri bir erkek Kyz karde?ine, kyzyna, karysyna de?er veren onlary incitmeyen, alnynyn teriyle para kazanan, kazandy?y her lokmayy ailesiyle payla?an,

Ysyan

Sorsak onlara ?artlarynyz bunlar olacak diye; do?mak ister miydiniz byle bir ya?ama? Yzlerinde hzn, gzlerinde umut, seslerinde o acy titreme, cevap verirler miydi acaba hayat her ?eye ra?men gzel diye. Kmrlkten bozma kerpi bir baraka, ince bir kilim bile yok altlarynda. Drt kk karde

Bildik Bir Hikye

Mavi bir buluta ykleyip acylaryny, sevinlerini; yeni bir rotaya evirmi?sin ynn. Yznde hayatla dalga geen glmsemenle, yeni umutlar doldurmak iin deli rzgrlara amy?syn yelkenlerini. Ardyna bakmak ihanet sanki ba?langylara. Sy?ynacak bir liman aramaktansa in?a etmi?sin kendi limany

Kazym Kanat

Ynanylmaz bir insandy. Hayata baky? aysy farklyydy. Dokuz yyl nce kolon kanseri olmu?tu Kazym Kanat. Ama o typ dnyasyny ?a?yrtmy? ve alty ay denilen mrn uzatmy?ty. nce insan diyen ve sporu ncelikle insan olarak ya?ayanlardandy. Byk bir centilmendi ve en sadyk Be?ikta? taraf

Dikkat!

MSG diye bir ?ey duydunuz mu? Nedir? Nerelerde kullanylyr? Hayatymyzdaki yeri nedir? Sa?ly?ymyz ve geli?imimiz, hatta genlerimiz ne kadar etkileniyor bu maddeden? Ne kadar sa?lyklydyr? Bunun gibi birok soruyu syralamak mmkn. Gelelim MSGnin hayat hikyesine MSG; yani Mono Sodyum Glutamat. Y

Oturma Parasy

Geen gnlerde arkada?ym e?yalaryny dzenlerken eski bir fatura bulmu?; getirdi. Daha eskimemi? hatyralar canlandy. Elimizde fatura, bir?ey sylemeden ba?ladyk glmeye. Bundan iki sene nce Ytalya´ya gezmeye gitmi?tik. Bir gnn de Venedik´te geirdik. nce otobsle gittik sonra feribot

ile Blblm

Yylba?yndan hemen sonra 8 Ocak gn ta?ynma fasly ba?lady bizim. Bir semtten bir semte de?il de bir lkeden ba?ka bir lkeye ta?ynyyorduk sanki. Yeni evimize adym atty?ymyz daha ilk gn, su basmy?ty evi, onu atlattyk. ocu?umuzun kaydyny ba?ka bir okula naklettik. Teknolojik aydan son derece yete

vey Evlat

Bir ka gn nce Tv programlarynyn birinde ?yle bir tarty?ma vardy; ´´Evlatlyk aldy?ymyz biriyle evlenebilir miyiz?´´ Bu nasyl bir soru ve nasyl bir tarty?ma konusu; bunun iin saatlerce tarty?yldy. Bence insanyn nce midesi olmaly evlatlyk aldy?yn birine byle duygular besl

nce Sen!

Nasihat etmek kolaydyr. Sylersin; "Bunu yap, aman ?undan uzak dur" diye. Ahkam kesmek gzel "Ben olsam" demek ya da "Ben demi?tim" deyip ykmak i?in iinden. Peki, sen ne kadar do?rusun? Syledi?inle de?il yapty?ynla ders verdi?in oldu mu hi? Y?te orasy muamma...

De?erliyiz!

Kendimiz hakkynda ne d?nyorsak biz oyuz, yle oluruz. Zihnimizde kendimizi nasyl tarif ediyoruz; sevilen mi, sevilmeyen mi, korkak my, gvenli mi? Ba?kalary bizim hakkymyzda ne d?nrse d?nsn bizler ba?kalarynyn d?nd? gibi olacak de?iliz, olmamalyyyz. Bizi yneten kabullerimiz, onaylam

yk

Politikadan ya da dnyada ya?anan yzyylyn hareketlerinden bahsetmek bana gre de?il ya da bahsetti?imde ok derine iniyorum ki sykyyor beni. Ben daha ok, bu ya?anmy?lyklardan insanyn ykardy?y sonularla ilgileniyorum. Yani satyrlardaki yazy biimini Arial puntosu 12 olarak de?il; alty izgili, ka

Evlenmi?

Syyyraca?ym vallahi bu ocu?un elinden. Erkek karde?im arady, gebermeyesice ba?y derde girmese kontrne kyyyp aramaz zaten ?renciyim diye. Yre?ime indirdi e??ek. Abla bir ?ey syleyece?im ama annemlere sylemeyece?ine sz ver diye ba?lady?y her cmle facia ile bitmi?tir. Ne oldu yine? diye

Dost

Dostu olmayanyn hayaty bo?tur. Dostu kim nasyl bilirse bilsin, kim nasyl yorumlarsa yorumlasyn, dostun tanymy ?udur: Seni kendisinden nce d?nen de?il, seni senden nce d?nendir. Hibir maddi ve manevi ykar gzetilmeden srdrlen ahbaply?a dostluk denir. O eskidendi, ?imdi yok diyeceksiniz;

Yanly? Nerede?

Yanly? ili?kilerin altynda hep ilgisizlik, sevgisizlik ve sevgi aly?y yatyyor. Bunlar ki?iyi yeterince sorgulamadan a?k hayatyna srklyor. Sonra my? Sonrasy bazen ayrylyk dolusu ya?amlarda savruluyor insan, bazende tohumlarynyn filizlendigi, bir icek dolusu ya?amlaryn hzn, ilgisizli?i kaplyyor

Neyse!

Saat mi? Bakayym. Hay Allah! Yine gece yarysyny gemi?. Peki, ben niye sycak yata?ymda de?ilim? Yine sabahlayacak myyym yoksa? Off! Hi de ekilmez ki bu saatler. Deli bir rzgr kapylary tyrmalyyor sanki. Kk bir ocu?un sokakta kalmasy ve yalvarmasy gibi Nolur, a kapyyy, al beni ieri!. Beni

Kadynlarymyz Bilinmiyor

Kadynlaryny istismar eden toplumlar, cehennem hayaty ya?arlar. Kadynyn do?asyndaki stn meziyetler ve yetenekler toplumuna cennet hayaty ya?atmasy iindir. Hangi toplum cennet hayaty ya?amak istiyorsa, nce anneye, kadyna toplumda en saygyn yeri vermelidir. Kadynlarymyz bilinmiyor. Cennet de, cehe

E?lenmek Haram Oldu

Geenlerde Rafet el Romanyn konserine gidecektik sevgilimle birlikte. Gidecektik diyorum nk ben gittim o gelmedi. Ben her zamanki gibi onu grece?im iin ok mutluydum. Ailesiyle tany?mama ra?men onlar beni ok sevmi?ti ta ki geen cumaya kadar. Romantik bir gn olacakty fakat mstakbel grmc

Yeter ki Ymana Gel

Yaryny belli olan bir dnya iin ahiretini neden feda eder ki insan, neden anlyk ya?ar sanki hi lmeyecekmi? gibi? O duydu?u Selalar, yakynlaryny teker teker kaybedi?i Allah Teala´nyn o ki?iye bir ltfudur; lm hatyrlamasy iin birer bahanedir aslynda. Tamam; belki ok fazla gnah i?lemi?

Siz Olsaydynyz 2

Ya?anmy? olaylar neticesinde atalarymyzdan miras kalan ve gnmzde de syk syk sohpetlerimizde yazy?malarymyzda kullandy?ymyz ataszlerimizin bazylaryny varsayymlar zerine geerlili?ini d?nyordum. Gelin ata binmi? ya kysmet demi? atasznn geerlili?ini bizzat gzlemleyerek, duyumsayarak ?a

5 Dakika Sonra lsen?

5 dakika sonra lsen kimin umurunda olursun? Yoklu?un kime koyar? Kim seni arar? Kim zler? Kim a?lar? Kim arkandan a?ytlar yakar? Sevgilin mi? Hayyr de?il... ok a?yksanyz birbirinize en fazla 1-2 sene kimseyle ykmaz kimseye bakmaz. Ylk ba?larda ok a?lar belki, ya sonra? Evde seni mi bekler? Hayy

Sadece Yla Alacaktym

Alerjik bir durumdan dolayy ka?yntydan uyuyamaz olmu?tum. Ka?yntyya kar?y bir ila almak iin sa?lyk oca?yna gittim. Beni inceledikten sonra keneden ?phelenip, i?ne yaptylar, "yaryn gene gel" dediler. Vcudumda olu?an deri alty kanamalar kene belirtisiydi onlar iin. O gn sabaha kadar uyuyamadym "

Yalnyz Adam

Hastane koridorunda rastladym ona. Syrasyny bekliyordu besbelli, duru?u dik ve magrurdu. Ama gzlerinde hzn vardy. Belli etmeden etrafy szyor, o?luyla, kyzyyla, gelini ve torunuyla gelenlere gyptayla bakyyordu. Belki onunda sevdikleri, yanynda olmasyny istedikleri vardy ama yalnyzdy. Oda kapysyn

Merak

Merak i?te! Peygamberler gnah i?lemezler. Onlar cennetliktir. Y?ledikleri ancak hata olabilir. Mesela Adem (as), Yunus (as), Musa(as), vs... Hayatlary boyunca i?ledikleri bu tek hatadan dolayy da tevbelerini taze tutmu?lar, her neyse... Hepsi de gelmi?, hem kendileri iman ve ibadet etmi?, hem d

Pekin Olimpiyatlary

Trkiye olimpiyatlarda yine byk bir hsrana u?rady. Synyrly sayyda katyldy?ymyz bran?larda ?imdiye kadar bir altyn aldyk. Y?in ilgin tarafy Trkiye adyna yary?anlaryn o?unun aslynda sonradan Trk vatanda?ly?yna geen yabancylar olmasy. Yetmi? milyonluk bir lkede bayra?ymyzy gururla dalgal

A?kta Cinsellik Olmaly my?

Sizce a?yk olmak, a?yk oldu?un ki?iyle onun ihtiyacyny kar?ylamak maksadyyla ili?kiye girmeyi de gerektirir mi?

E?lence Dedi?in Y?te Bu

Y?yerinden e?ime izin verdiler. Bizde bu izni nasyl de?erlendirsek diye kafa patlatyrken, bu sycakta ancak deniz iyi gelir d?ncesiyle, karde?im, ailesi ve biz atladyk arabaya. Ylk aksilik arabanyn lasti?inden ba?lady. Neyse, onu yaptyrdyk. Biraz ilerledik bir kpe?i ezmeyeyim diye direksiyon kyr

Seven Mutludur

Hi kimse sevgiye doyamaz, sevgiden bykamaz. nk sevgi sonsuzdur. Sevgi hibir engel tanymaz. Sevgi cennettir, sevgi mutluluktur, sevgi doyumdur, sevgi enerjiden te de y?yktyr. Seven insan y?ykla dolar, evresine y?yk yayar ve onu herkes sever. Gerek sevgide kesinlikle ykar olmaz. ykarsyz ve k

Dolunay ve Ben

Yimde birikenleri biraz hafifletmek ve soluklanmak iin bir?eyler yazmam gerekti?ini artyk hissettim bu gece. Bir yandan yeni bir eve ta?ynma tela?y, bir yandan di?er ?ehirlerdeki akrabalary ziyaret ve stne stlk henz gidilmemi? bir ka gnlk tatil umudu ile gnler bir birini kovalyyor bu yaz.

Hayat Ynsana Verilen En De?erli Hazine

Her gn do?umu ile her gn aylan bu hazinenin iinde ne de ok kyymetli de?erini bilmediklerimiz var. Evet, hayat devam ediyor. Hayat, gemimizi yrtrken ekilen ilelere, fyrtynalara bakmyyor. Hayat, gemiyi karaya ula?tyryp, ula?tyrmady?ymyza bakyyor. Hayat, yklerin a?yrly?yna bakmyyor. Hayat, g

Her?eye Ra?men

Her?eye ra?men bu hayaty seviyorum. Neden mi yle dedim? Dinleyin o zaman: Hayat bazen bakty?ynyzda sizi zer yaptyklaryyla... En ba?ta hi beklemedik anda bir telefonla uyanyrsynyz sabahyn krnde, bir bakmy?synyz ki en yakynynyzy kaybetmi?sinizdir. Ya da her?ey yolunda gider, sevgiliniz s

Kimse Kimseden stn De?ildir

Kimisi ok gzel konu?ur, kimisi konu?amaz ama ba?ka ?eylerde iyidir. Kimisi d?ncelerini ok gzel dile getirir gzel anlatyrken kimisi anlatamaz dile getiremez. Kimisi iyiyim der, stnlk sa?lar, insanlyk taslar, kar?ysyndakini a??a?ylama crretinde bulunurken, kar?ysyndakinin hatalaryny kullana

Az Kaldy!

Az kaldy, hem de ok az kaldy. Hayat hep srprizler ile dolu. Ama ben hi sevmedim srprizleri. Kendi yapty?ym yka gelmeler dy?ynda. Sevdiklerimi, sevmediklerimi kyyaslamy?tym bir ara. Bana tahamml etmesi gerekten zormu? hak verdim sana. Ama dedim ya ykyp gelmeler benim olmaly, geride kalan ol

Sa?lyk Dramy

Dn bir haber vardy gazete ve televizyonlarda. Katarakt ameliyatyna girdi ama kk bir yanly?lyk sonucu rahmi alyndy. Gz ameliyatyna giriyor ve bir kadynyn reme organlary alynyyor! Ne kadar basit bir olay de?il mi? Trkiye de olacak ?eyler bunlar nk hibir canlynyn lkemizde de?eri yok. Ba

Oldu?um Gibi

Hi ba?kasy olmaya aly?madym hep kendim gibi oldum. Gerekte nasylsam sanal lem de benli?imi muhafaza etmeye aly?tym. Belki kimlik bilgilerim gerek de?il ancak ki?ilik bilgilerim yani yazy ve yorumlarymda ki tm bilgiler gerek beni anlatyyor. Hznm, sevincimi, umudumu yani yre?imin iini ayn

Hyrsyza Kar?ylama

Birgn kuzenim evden acilen ykmak zorunda kalyyor ve karde?ini evde byrakyp syky syky da tembihleyip dy?ary ykyyor."Bak sakyn dy?ary ykma anahtary almyyorum ." diyor ve ykyyor. Neyse baya?y bir zaman geince tabi bizim ufakly?yn -ufalyk dedi?imde 16 ya?ynda- cany sykylyyor ve dy?ary ykyyor. Ara

lm

Dn annemle ay ierken, televizyonda Bary? Akarsu´nun klibi yayynlanyyordu. Allah rahmet etsyn. Sz ister istemez lmden ayldy. Bir sre konu?tuk, lm sonrasyydy, vs... Bir ka dakika sonra gnlk i?lerin tela?yna d?t?m ?imdi anlyyorum. Sanky ben de?ildim o zlen. Bugn rya gryordu

?ansy Kararlarymyz Yaratyr

?ans, raslanty, tesadf bunlar e? anlamly kelimelerdir. Hayatta raslanty diye bir olay yoktur. ?ans faktrn insanlar icat etmi?tir. Bazen insanlar aresiz ve beceriksiz kaldyklarynda ise bu varsayyma sy?ynmy?lardyr. ?ans herkese gre de?i?kenlik arz eder. rne?in bana gre; yerli arabasy olan merc

Mehul Yarynym

Daha nce "mrm" rumuzuyla aranyzdaydym. Dokuz aydyr uzak kaldym internet ortamyndan. Nedeni ise ardy ardyna gelen felaketler... Ni?anlyydym, ayryldym ve ailemin istemedi?i birine katym. ?u an 6 aylyk hamileyim ama ailemin yanyndayym. ?imdi ise yzlerine bakamyyorum, hi yzm yok nk... B

Hayat Beni Neden Yoruyorsun?

Uzun sredir nette i? ilanlaryna bakyyorum. Evde yapylabilecek ek gelir getirecek v.b i? diye kendi ilanymda var. Fakat ilanlara bakarken de?i?ik trde ilanlary grnce kyzyyorum. Adam tatil iin bayan aryyor. E o bayanyda besleyecek de?il herhalde... De?erini insanlar yle yitirmi? ki, inanm

lke Bary?y Nasyl Sa?lanyr?

lke bary?y, hatta dnya bary?y ncellikle kendimizden ba?lar. Kendisine saygyly,drst olmayan, ba?kalaryna kar?yda saygyly ve drst olamaz. Ynsanyn en de?erlisi, ne paraly olanydyr,ne de parasyz olanydyr. En de?erlisi drst, payla?ymcy , syledi?ini yapan, hedefine ula?mak iin yalanlara, k

ocuk Diyaloglary

Geen gnlerde cady ye?enim geldi yine, kom?um (Glaty) torununu yanyma byrakty. Yki tane nazly, cilveli minik insanla kaldym. Benim cadyya karde? gelecek haberide var di?er kyza bakty "Benim annemin karnynda bebek var" dedi. Bu kyz benim cadymdan byk olmasyna ra?men bilmiyor "ok yemek yemi?tir

Suskun Kalp

En olmadyk zamanlarda, hi beklenmedik anlarda, bir garip hal alyr insan; Bir anda oldu?unuz zamandan farkly bir zaman tnelinde, hatta mekanda bulursunuz kendinizi. Ylk hissetti?iniz yreci?inizde ki ufak arpyntylardyr. Syklyr iiniz, heryer size dar gelir. O anda ya bir anynyzdyr sizi aly

Ynsan Olmak

Bir yerlerde tykanyp kaldy?ynda hayat, soluk almak gle?ti?inde, yre?in susup, manty?yn srklemeye ba?lady?ynda ayaklaryny, da?lara dnmeli yzn insan. Yeni patikalar, yeni yollar semeli, yre?ini ferahlatacak Yeni insanlarla tany?maly, yeni ke?ifler yapacak... Hep isteyip de, bir gn yaparym

Bu Muhte?em Gzler Lens mi Yoksa Senin mi?

Uzun sredir dikkatimi eken bir konu var, bakymly olmaya ve makyaja asla kar?y biri de?ilim ancak gnmzde artyk neyin gerek neyin orjinal oldu?unu d?nr oldum.rne?in renkli ve ok gzel bir ift gz grsem kesin lenstir diyorum ve nitekimde yle oluyor.Ki?isel tercihtir saygy duyarym anca

Anlama Zorlu?u

Son zamanlarda anlama zorlu?u ekiyorum. Aslynda yakla?yk 3 aydyr bunun nedeni birok ?ey olabilir, ne bileyim, mesela eskisinden fazla uyuyorum, okul bitti?inden bu yana hikitap okumuyorum, synav stresleriyle bo?u?uyorum. Bunlar belkide hem dikkat kaybyma yol aty hemde anlama kytly?yma. yle by

Benim Yalnyzly?ymdan 2

Bu bilgisayardaki a? iin kaydedilen ayarlar a?yn gereksinimleri ile e?le?miyor. Cevap nereden geliyor, default dan. Cevap nereden geliyor zoom dan. Di?erleri ise e?le?mi?ler. E?lerine ?ifre koymu?lar, saklamy?lar. Benim iin; Revamy derler?,Bu yaky?yr my derler? Yaky?maz ama i?te byledir g

Ey Hayat

Hibir ?ey ayny kalmyyor nedense? Eskilerin tady hibir ?eyde yok. Bir an nce geip gelmesini iple ekti?imiz zamanlar, inadyna hyzla akyp gidiyor elimizden. Oysa beklerken zaman hi gemiyordu. "Ah! bir onsekiz ya?yma gelsem" dedi?im gn, dn gibi aklymda. O aklymda da ne vakit onsekiz ya?yma gelm

Sorun Varsa zm de Vardyr

Hibir zaman aresizlik diye bir ?ey yoktur. Yanyty almak iin do?ru soruyu sormalyyyz. Nerede insan varsa orada sorunlar da vardyr. Bu gibi basma kalyp szleri sevmiyorum. Bazen "bana ne?" diyorum. Bana necilere rastlayynca onlara kyzyyorum Ama benim "bana ne?" demem, zihnimi rahatlamak iin. Byl

Sizlerden Yardym Bekliyorum

Burada syleyeceklerimi kimse yanly? anlamasyn. Kendimi vp veya kabadayy sanma gibi bir yanym yoktur. Ben Adanalyyym ya?ym 19. Hemen hemen bir sene oluyor bilgisayar firmasynda aly?aly. Her ?ey yerli yerinde gidiyor. Severek yapty?ymyz bir i?ti. Patronumun akrabasy bizim i? yerine sekreter olarak

Kyrylmy?tyr Bir Kere

Kimi zaman bir kalp kyrylmy?tyr, kimi zaman kanady kyryk bir ku? gibi kol kanat kyrylmy?tyr. Yaralar aylmy?tyr. Bu yaralar kapansa da geti sanyryz. Olmadyk zamanlarda kanar, acytyr iten ie. Kimi zaman kyryk kalpler iyile?tirilmeye aly?ylsa da eskisini tutmaz. Unutturmaz, geen zaman ne kadar ge

Gl Severim

Gl severim dikeni olmazsa. Sevdi?imi anlayamam dikeni batmazsa. Ynsan acy ekece?ini bile bile sever yaradanyn yaratty?yny. D?t?m, dvld?m anlayamam canym yanmazsa. Acylar ba?lamaz bymeyince. Sevdalar ba?lamaz sevilmeyince. Yaralar aylmaz ki terk edilmeyince. Zaman en iyi ila geer der

Asla Vazgeme

Bir ?eyi ka kere denersiniz? Bir, iki, belki de vazgeersiniz erkenden? Ben size bir hikaye anlatayym. Bir akvaryumu cam ile ortadan ikiye ayyryyorlar. Bir tarafa kpek baly?yny, di?er tarafa ise fok baly?yny koyuyorlar. Kpek baly?y, fok baly?yny yemek iin bir ka kez deniyor. Ama herdene

Aldanmanyn Yarasy Kapanmaz

Ynsanyn en ok zoruna giden aldanmaktyr. Aldanmak zorumuza gitti?i iin, aldatana kyzaryz. Aldandy?ymyz iin kendimize daha ok kyzaryz. Neden aldanyryz?Arkada?lyklar, ortaklyklar, evlilikler bozuluyor. ok iyi tanydy?ymyzy zannettiklerimizi gn geliyor hi tanymady?ymyzy anlyyoruz. Bu durumlar i d

Glsem mi A?lasam my?

.S.S. synavynda baraj puanlary d?rlm?. Daha nce 160 olan nlisans puany 145, 185 olan lisans puany ise 165 olmu?. Her yyl e?itimde birok de?i?lik yapylyyor. Kafa kary?tyrmaktan ba?ka bir?ey de?il belki de... ?imdi sevinsem mi zlsem mi? Yoksa glsem mi a?lasam my; bilemedim do?rusu...

Kamak Ystiyorum

Yyllar evvel u?runa evimi, barkymy, annemi, babamy terkedip geldi?im bu ?ehirden kamak istiyorum. Neden mi? Syleyeyim. Ben bu ?ehre medeniyet ?renip, adam olmak iin gelmi?tim. Oldum mu bilemiyorum ama bir ok dostum Ystanbul efendisi oldu?umu syler. Ama bu ?ehir bu yk kaldyramyyor artyk.

Sen de Yaz

zellikle yurt dy?yndan katylan yelerimiz iin byk kolaylyk sa?layacak Trke karakterler blm yaratyldy. Tm yelerimiz iin de yazdy?y konuyu n izleme yntemiyle kontrol etme kolayly?y sa?landy. Artyk hatalary kolaylykla grebilir, gerekli yerlerde rahatlykla dzeltme i?lemini gerekle?tireb

Kary-Koca Yli?kileri

Sabah i? yerine gelmek iin servis bekledi?im noktanyn hemen yanynda bir aile var. Onlar da ba?ka bir yerin servisini bekliyorlar. Bu sabah ben onlardan biraz erken geldim ve bir ka dakika sonra aile geldi. Fakat kadyn o kadar sinirliydi ki kocasyna hakaret derecesine varan szler sarfediyordu. Bu

Kyser Soze

Yyllar nce Ola?an ?pheliler isimli bir filim izlemi?tim. O filimdeki bir karakter beni ok etkilemi?ti; Kyser Soze. Ne yapmy?ty da etkilemi?ti beni? Kendisine kar?y ailesini zaaf olarak kullananlaryn gz nnde karysyny ve ocuklaryny hi d?nmeden tabancayla tek tek ldrm?t. O sahne gzm

Birey Anneden Bozulur

Toplum bireyden, birey de anneden bozulur. Toplum bireylerden gelmi? bir btndr. Bireyler zihinsel ve duygusal olarak hasta ise o toplum sa?lykly olamyyor. Bozulan toplumlaryn dzeltilmesi ve kaybolan de?erlerin yerine konmasyyla ba?lar. Bunu klasik e?itimle yapamayyz. Bu ancak ki?ilik e?itimiyle

Tatil Zamany

Yaz geldi okullar kapandy, ?imdi tatil zamany. Tatil iin gzel bir yer tavsiye edebilecek arkada?lar, yazylarynyzy ve yorumlarynyzy bekliyorum.

Ystanbul A?lyyor

"Sultana sultanlyk, gedaya gedalyk yara?yr" cihetiyle hibir varly?y kendinden olmayan bir fakir, bir belde sakinlerinin Sultan´a hediye takdim ettikleri bir gnde, "olsun bende Sultan´yn deresinden kyryk testimle su ikram ederim" der. Gurbet hisleriyle dolu, vuslat gzleyen herkesin

Dostlara

Ynsan kalabaly?ynda a?ikr yzler aranyyordu. nk masada yd edilen bir gemi? vardy. Bir masanyn etrafynda, eskimeyen 3 kafa, her kafadan ykan unutulmu? ama ye?eren any cmleleri sze geliyordu. Ynsanlarda anylar gibi fy?kyryyordu sanki... Gelecek, umutlar, kurulmasy korkulan hayal cmleleri y

Editrlerle Arkada? Olmak

Sevgili aramyzda kalsyn sitesinin de?erli editrleri ile arkada? olmanyn avantaj ve dezavantajlaryny kysaca anlatmak istiyorum size. Ylk nce avantajlaryndan ba?layalym 1. Onlarynda sizin gibi syradan biri oldu?unu anlamanyz kolayla?yr. 2. Sizi daha iyi anlamasyny ve tanymasyny sa?larsynyz. 3.

ocuk Yre?i

Ynsancyl bir davrany? grmek gerekten ok gzelmi?. Sokak arasyndan giden motosiklet ocu?a arpacakty. Motosiklet sa? sol fren yapty. O esnada ocu?un babasy ykty. Tekme tokat ocu?a giri?ti. Resmen kar?ysynda kk bir evlady de?ilde byk biri var gibi... Ve sokaktan geen biri; " neden vuruyo

Anlatym Farky

Tm hayvanlary az-ok sevmeme ra?men bceklerden genelde uzak dururum. Nedense korkarym onlardan. E?imle ikindi zeri baheye gittik, u?ur bce?i buldu bir tane(u u bce?i) tutturdu illa "Eve gtrece?im, arabaya koyaca?ym" diye, "Olmaz" dedim. O inat, ben ondan inat. O dedi "Arabaya koyup gtr

Bana Biraz Glmse

Merhaba glen gzl arkada?ym. Hayat yormu? seni, yypratmy?, canyny yakmy?. Sen ok gl birisin. Gitmek yaky?yr my sana? Yaky?maz tabi ki. Hadi gel iyi ynden bakalym arkada?ym, barda?yn dolu tarafyndan bakmayy ?renmelisin. Ya?ady?yn kt anlary bir yana, iyileri bir yana koy. Ne kadar de?erlisin

Bir Kere de Memnun Ol !

Bazy insanlar vardyr; ne yapsan mutlu olmazlar, her ?eyin eksik yanyny grp ele?tirirler. Senin iinden gelip tebessm etsen "bana bakyp pis pis syrytty" diye d?nr. Veya yine ylesine hi mecbur olmady?yn halde bir jest yapsan, altynda mutlaka ba?ka sebepler arar, bulur da i?in ilginyany. Ge

Tarot

Arkada?lar; tarot faly hakkynda bilgisi olan var my? Ya da sylenilenler ykyyor mu? Baktyranlar yardymcy olursa sevinirim.

ocuka

Mezarly?yn kar?ysynda bir ev. Yakla?yk 50 m. Neredeyse i ie. Y?te yine bir cenaze. Ko?uyoruz mahallenin ocuklaryyla tabutun arkasyndan. Herkes a?lar, herkes yanar ama biz ne?eliyiz i?te. Tahta bir tabut ye?iller iinde. Tutalarynyn altynda srekli yer de?i?tiren amcalar. Arkalarynda a?la?an teyz

Ayry Diller

Gncel ya?amyn yo?un temposu iinde, yanymyzdan rastgele geen birinin kokusu, kula?ymyza bir iki saniye alynan bir mzik, belki bir bahar havasy, belki bir yemek, bir sa ?ekli bize birini hatyrlatyr. Ya?arken unutmu? gibi grnd?mz ama en derinlerde hep yerini koruyan biridir hatyrlady?ymyz. B

Bir ift Kara Gz

Bugn okula sadece arkada?ymdan kitap almak iin gittim, ba?ym a?ryyordu zaten ders dinleyecek halde de?ilim. Otobse bindim aklymda cuma gnk girece?im son synav var. Ne sorar, ka saat srer, ne gelir? Kendi kendime daldym gittim, hi farketmedim bir ift kara gz beni szyormu?. Tam bakty?ym no

Geliyorum Memleketim

Tatile ykmak mutluluk bir o kadar da sykynty yaratyyor bende. ok bir ?ey de?il ama de?i?im ?art dedik de?i?tirdik her ?eyi. Olmayacak her ?eyi ortadan kaldyrdym. Deniz yok fakat sper insanlar var bu tatilde. zledi?im, kokusuna hasret kaldy?ym her ?eyi bulmak var sonunda. Beni sykynty aldy, yanym

Ystiyorum

Beni benden iyi tanyyan, param kadar aly? veri? yapty?ym, mahallemin insanlaryny tek tek ismen tanyyan, tanymady?y kimselere mahalle insanlarynyn adresini vermeyen bakkalymy geri istiyorum. D?nlerde, lmlerde beraber a?layan, beraber glen, elinde sprge soka?yny spren, kom?usu aken tok y

Kazanova

Kazanova kimdir? Benim bildi?im Kazanova uzun boylu yaky?ykly ve a?zy iyi laf yapan biri. Bu zelliklerini ok iyi kullanarak zengin bayanlaryn dikkatini ve ilgisini ekerek paralaryny yedi?i anlatylyr. Bir de gnmzde Kazanova tabir edilen bay ve bayanlar vardyr. Bunlar ise para yemekten ok egola

Bir Masal

Bir varmy?, bir yokmu?. Zamanyn birinde herkesin birbirleriyle gzel gzel geinip mutluluk iinde ya?ady?y bir lke varmy?. Bu lkedekilerin bu kadar mutlu olmasy o lkenin vezirlerine ba?lyymy?. lkenin vezirleri; gen-ya?ly, kadyn-erkek kim varsa herkese e?it davranyr, e?it olmalary iin ellerind

Karmakary?y?ym

ok de?il, daha 6 ay ncesine kadar evlili?in bana ok uzak oldu?unu d?nrdm. Hatta sz konusu evlilik oldu?unda, kendimi bir uurumun tepesinden atlamak zereymi?im gibi hissederdim ve "o uurumdan atlamaya karar verdi?im gn, birine evet diyece?im gn olacak" derdim ama dedim i?te... Evet,

Kary?y?ym

Son gnlerde o kadar kary?y?ym ki, belki szlere vuramyyaca?ym ya da yazylara yazamayaca?ym kadar. Ynsanlaryn vyzyltylaryny, araba sesini, ku? sesini, annemin ba?ry?yny, yan kom?unun bebek sesini, elimde kyrdy?ym yarysy dolu bardak sesini ya da telefon sesini... Duymuyorum, anlamyyorum? Bazen dn ne

Mecnunun Leylasy, Ferhatyn ?irini ...

llerde yana yana Leylasyny arayan Mecnunun gznde, Leya nasylda ?irin, nasylda bamba?kadyr. Ya da sevdi?i iin da?lary delen Ferhat, nasylda iindeki sevdanyn bykl?yle o a?k ate?iyle sevdasyna ko?maktadyr. Sevdi?i ki?inin tm kusurlaryny ya da hatalaryny bir tebessmle rten, onu bir paras

Niye Ben

Benim iin arkada?lyk byk nem ta?yr. Ve ben herkesten farkly bir baky? aysy ta?yyorum sanyrym. Yoksa gerekten herkes bir anda de?i?ti mi bilemeyece?im? Neyse biliyorsunuz ben rahatsyzym diye okula gidemiyorum. Arkada?larla her zaman okul gezisi dzenleriz. Yine dzenlemi?ler. Genelde

Garip

Onu dn sabah i?e giderken tanydym. Kir pas ierisindeydi, kck , titrek, bir o kadar da sevimli... Korkmu? ve acykmy?ty. Bo?lu?a do?ru adeta inliyordu; "buradayym, beni grn " diye... Kulaklaryny dikip bir anda pusuvermesi, yakla?an bir tehlikenin habercisiydi sanki. Oldu?u yerden do?rul

Sen Seni Unutma!

Ana, baba, e?, ocuk hepsi geici, hepsi gidici. Gerek olan sensin. Sen sana syky saryl! Sen sana ok gven, sen seni ok sev. nk senden ba?ka her ?ey geicidir. Kalycy olan sadece sensin. Sen, her ?eyden daha de?erli, daha nemlisin. E?er sen olmasaydyn, evrendekilerin de?erini kim anlayacakty

lme Be? Kala

Sonbahar da dklen yaprak misali. Gkte kayan yyldyz gibi. Son bir cmleye koyulmu? nokta gibi. Biten bir masalyn arkasyn da kalanlar. Sessiz, usul, randevusuz, habersiz, ansyzyn ne olaca?y bilinmeden lme be? kala. Bir soluk misali her saniye ba?ucun da. Bir biti? de?il aslyn da, yeni bir ba?lang

Condomla Kariyer

Geenlerde uzun sredir gr?emedi?im eski bir arkada?la gr?tm. O, bu, ?u derken sohbetimiz baya?y geni?ledi. Konumuz, niversiteyi bitirdik de i? olanaklaryna geldi. Trkiye´nin ekonomisinden ba?ladyk ve i?, kariyer derken, bana uzaktan kendi akrabasynyn yapty?y bir i? bulma yntemini anla

?u An Kimsen O Ol

Okudu?um kitaptaki harika bir yazyyy sizlerle payla?mak istedim. Bana ok ?ey anlatty bu yazy, zellikle son cmle ok manidar. Hepimiz aslynda biliriz ?imdi yazaca?ym yazydaki tavsiyeleri. ok kez de duymu?uzdur. E?er yleyse bu yazy sadece bildi?imiz bir?eyleri hatyrlatmak olsun. Bir ?eylerin

Tokalarym ve Dertlerim

Kyrmyzy ete?imi abucak giyip ko?tum soka?a, arkamdan annem tokalarym elinde ko?tu. Tm ocukluklaryyla oyun oynayan salarym birden snverdi, toplanyverdi bir lasti?in iine... zerinde kelebek vardy ama uan kelebekti, salarym de?il! Hi sevmezdim tokalarymy... Annem her gn rengarenk alyrdy ba

Camyn mr

Elinizden kaydyryp kyrarsanyz onlary, bir daha eskisi gibi olmazlar. Hasar az bile olsa; dikkatli hibir gzden kamaz beceriksizce yapylmy? tamirler. Artyk onu ba?k?eye de koysanyz, kyryktyr i?te. Atlas halylarla d?eli salonlarda da oturtsanyz; altyn sulara da bulasanyz, kyryktyr. Kaprisinden

Emanet

Yaryna atym perdemi, yine yeniden merhaba dedim hayata, bu ko?u?turmacaly, bu hengame dolu hayata tekrardan bir daly? yaptym.ykarken evden dy?ary geride byraktyklarymy emanet ettim ona. Ak?am dnebilmeyi sa?salim ve dnp bulabilmeyi umarak. O nun yanynda hibir emenetin kaybolmady?yny bilmeni

Her?eyin Bir Cevaby Vardyr

Siteyi terk edeli neredeyse 1 yyla yakyn bir zaman oldu. Geen bu sre zarfynda zorunlu haller dy?ynda siteye girmedim. Ne yazylanlary okudum, ne de merak ettim. ?u anda da siteyi devrettim ve siteyle hibir ba?lantym kalmady. Sitede olanlar, yazylanlar izilenler hakkynda en ufak bir fikrim bil

Yyilik Yap Denize At

Gnmzde bazy de?erleri gerekten yitirmeye mi ba?ladyk? Biri size iyilik yapyyor ve yle zaman geliyor ki o yapty?y iyili?i ekinmeden ben sana ?u iyili?i yapmy?tym diyebiliyor. Bunun neresi iyilik olarak kaldy?Birine yardym edersin, iki gn sonra o yardymy yzne vuracak olduktan sonra yardymyn n

Yalnyzyz Sizce?

a)Yalnyzyz; yalnyzlyk bir kuyu. b)Yalnyzyz; yalnyzlyk kuyudaki su. c)Yalnyzyz; yalnyzlyk kuyunun iine sarkylan arkyn ucundaki kova. d)Yalnyzyz; yalnyzlyk kendime itiraf edemedi?im kavram. e)Yalnyzyz; o yzden net ortamynda fazla vakit geiriyoruz. Aramyzdakalsyndaki arkada?lary

Ya?mur

Defne yapraklaryndan bir ka damla ya?mur szlyor gz kapaklaryma. Ya?murun hayaliyle arpynyyor yylgyn yre?im. Kendimde tanymady?ym bir yz var ve bahar ki en kaypa?ydyr mevsimlerin. Gel gitlerle ya?yyorum hayaty, "gel" diyorsun geliyorum. "Git" diyorsun gidemiyorum ama. Ben tanymlamalara takylm

Kyymetini Bilelim

Sitemiz kapaly oldu?u anlarda her yeri gezdim nette ve her trl takyldym. En kral arkada?lyk siteleri, msn dostluklary, sesli chat kanallary, erotik siteler ve daha neler neler. Yemin ederim hi bir yerde ve sitede buradan aldy?ym tady ve mutlulu?u bulamadym. Erotik yerlere takylyyorsun ahlak s

Demokrasi Kltr ve Tahamml

Ynanyyorum ki bir gn farkly d?nd?mz insanlarla ya?amayy ?renece?iz. Eskiler "Msademe-i efkrdan barika-yy hakikat tecelli eder" derken acaba fikirlerin arpy?masyndan kastyn, bireylerin de bir birleriyle sava?masyny my kast etmi?lerdi bilemem ama sanyrym bugn biz bu lkenin sakinleri olarak

Hayatymyzy Uzatamayyz Ama Mutlu Ya?ayabiliriz

Uzun zamandyr yazy yazmyyordum bu siteye ve bugn bir gazetede okudu?um yazy okadar ok ho?uma gitti ki bunu sizlerle payla?mak istedim.?yle bir d?nsek hayat ne kadar acayip geliyor insana de?il mi?Bir d?nsenize gnn birinde hi tanymady?ynyz insanlar iinde kendinizi buluyorsunuz.

Yki ?ey

Bugn bir arkada?ym bu maili yollady bana, cok ho?uma gitti ve sizlerle payla?mak istedim. Ya?ama anlam ve boyut katan iki ?eyin nemi. Yki ?ey Kalitesiz Ynsanyn zelli?idir:1-?ikayetilik 2-Dedikodu Yki ?ey zmsz grnen problemleri bile zer : 1-Baky? aysyny de?i?tirme

Kimisi

Kimisi bugn ne kadar ekmek alaca?yny d?nr kenar mahalledeki bayat ekmek veren sycak fyryndan, kimisi de Ak?am hangi gzde yerde takylsam diye, ykmaz sokaktaki e?lenceli bardan. Kimisi be? kuru? iin sabahtan ak?ama kadar aly?yr, Ak?am evime sayyly ekmek gtrebileyim diyerekten. yrpynyr,

Gurbet

Gurbet, adymlarymy saydy?ym mesken. Ayaklar aly?yk lkin gnl bir yabancy gibi yolunu ?a?yryyor. Giden iin de kalan iin de zormu? me?er gurbet. Kalmak my, gitmek mi daha zor bilinmez Ne fark eder ikisi de acynyn be?i?inde. Hangi yana sallansa ba?y dnyor unutuyor acysyny, sallanty durdu mu ba?l

Benli?imizle Sava?malyyyz!!

En gzel sava?,insanyn kendi tutkularyna kar?y verdi?i sava?tyr.. Bazy ?eyler kolaylykla yapylyr. Bazylary da vardyr ki, isteyip de irademizi zorlasak da yapamayyz.. Mesela sigarayy byrakmak; Kimilerine gre ok kolay gelir,kimilerine gre ok zor.. Bunun rneklerini o?altmamyz mmkn.. Yrade ist

Msn de Flrt

A?k ?arkylaryndaki yalanlaryn kurbanlaryyyz hepimiz... Ynsanlar melek de?ildir ve rumuzlary melek anlamyna gelen angel bile olsa kadynlar hi melek de?ildir.Dnyanyn sandy?ym gibi temiz, gvenilir ve ya?amaya de?er bir yer oldu?una dair inancymy yitirdim. Erkekler iin: amacymyz kyzla flrt etmek,

Gz Yumma Sessiz Kalma!

Ba?bakanly?yn hazyrlatty?y bro?rde, aile ii ?iddet konusuna yer verilmi?. Fiziksel ?iddetle ilgili konular zaten bilindik ?eyler... Ben psikolojik, cinsel ve ekonomik ?iddetle ilgili konulary aktaryyorum size: Szl- Duygusal- Psikolojik ?iddet: Ba?yrmak, kfretmek, tehdit etmek, korkutmak,

Pi?manlyk Kefaretse

Kimi zaman hayatyn yk ok a?yr gelirde ta?yyamaz insan. Her?ey bo?, her?ey koskoca bir yalan gibi grnr gzne... Bir yky? kapysy, bir kurtarycy arar her zaman. Yindeki bo?lu?u doldurmak ister. Kalbi pi?mandyr belki i?ledi?i birtakym hatalardan ya da gnahlardan tr. Pi?manlyk bile affa

Mutluluklar zerine

Havalar ysyndy, her yer ok gzel grnyor. Yimde de e?siz mutluluklar var kendi olumsuzluklaryma ra?men. Nolursa olsun glebiliyorum ve kendimi mutlu edebiliyorum. Ama yola ykty?ymda dy?aryda, yolda, evremde birok mutsuz insan var. Galiba biraz da bizler abartyyoruz. Silkelenelim ve kendi

Hatalar

Dn ok sevdi?im bir dostumla gr?tm. ok uzun sredir mola vermi?ti hayata, bizlere ve sanyrym en ok da kendine. Bu hali ba?lady?yndan beri, aty?ym her telefonumda bir arpa yol bile alamadan kapamaya aly?tyrmy?ty beni. Susuyordu. Hep susuyordu. Cmleleri bitmi?ti sanki. Son cmlesini bir yerler

Her?eyin Ba?y Sa?lyk

Bizler o?u zaman sa?ly?ymyzyn de?erini ya yitirince ya da ok hastalanynca anlaryz. Haytamyzyn aky?ynda pek de sa?ly?ymyza dikkat etti?imiz sylenemez. Son zamanlarda alternatif typ zerine kamuoyunda olsun, basynda olsun syka yorumlar yapylmakta ve bilim adamlary da giderek alternatif typa destek

Yine de

Kimi zaman durgun, kimi zaman yorgundur insan. Kimi zaman anlamyny yitirmi?tir, belki de yle sanmy?tyr. Kimi zaman derin sularda bo?ulmu?tur. Kimi zaman ykmy?tyr, kimi zaman ise istememi?tir ykmayy... Kesmi?tir hayatla olan ba?lantysyny. Kendi i dnyasynda sava?yyordur. Byk okyanuslarda yol a

Ne Yapmaya aly?yyorsun?

Erkek arkada?ymla ayry ?ehirlerdeyiz. Fazla uzak olmasa da ayny ilde oturmuyoruz. Bana dn iin gelece?ini syledi. Hatta bir de?i?iklik yapyp bu kez kendi arabasyyla gelecekti. Dn bulu?aca?ymyzy haftalar ncesinden belirlemi?tik. Her ?ey gzeldi. Ben uyanmy?tym ve bulu?aca?ymyzy sanyp, hazyrlanyp

Hani Beni Byrakmayacaktyn?

Gzlerinin tam iine bakarak Hani beni byrakmayacaktyn yalnyz ba?yma? Nereye gidiyorsun ?imdi? dedi ilk nce. O kadar yorgunum ki sava?acak gcm kalmady dedim. Peki neden geldin, gideceksen? diye sordu; Hi kimse gitmek iin gelmez ki dedim. Beni d?nmyorsun tamam, peki di?erleri sens

Etki mi Tepki mi?

Her insanyn bu hayatta iyi veya kt bir birlikteli?i olmu?tur. Kimimiz severek evlenip-ayrylmy?yzdyr, kimimiz sevdi?imizden ayrylmy?yzdyr. Bir ili?kiye ba?larken kimse bitmesini istemez ama ortaya zlmesi zor anla?mazlyklar ykty my insan ister istemez bu iyi giden birlikteli?ine ve evlili?ine so

Aramyzda Kalacak Demi?tim

"Duru" bir su gibiydi hayat nceleri... Bydk bir sava? ba?lady, iimizde bir "kyzgynlyk" (jiyan) , hayatla sava?yyoruz. Hayat bir "sava? sanaty" (sayokan) aslynda ama bunu yeni anlyyoruz. Etrafymyzda "pembe melekler" (pink_angel) bir nebze olsun "panzehir" etkisi iimizdeki fkeye...

Tany?alym

Bu tany?ma zellerimizi ifade etmek anlamynda de?il, ruh halimizle ilgili bir tany?ma. Birazda ben meraklylyk yapayym msaade ederseniz. Kim ne kadar duygusal? Hangi yeniz ne kadar gururlu? En a?yk olanynyz kim? Kinci miyiz? Sinirli miyiz? Mizacymyz sert mi? Bir anlamda z ele?tiri diyebiliri

Bir Halk Otobsnden

Bugn her zamandan farkly hayatyn iinden bir yazy yazmak istedim size. Geen hafta arabam bozulup yolda kalynca otobse binmek zorunda kaldym. Ben Taksimde idim, gidece?im yer Bahe?ehir. Bu durumda Taksim-Bahe?ehir otobsne binmek zorundaydym ki ancak orta kapydan binebildi?im otobsm gelmi?t

Yalnyz De?ilsin

Her canly hayatyny idame ettirmek iin ba?ka bir canlyya muhtatyr.En kk mikrobik canlylardan tutunda en sistematik yaratylmy? insano?luna kadar.Kimi canly sadece besin kayna?y olarak bir ba?ka canlydan faydalanyrken, biz insanlar vcut gydasynyn dy?ynda ruhumuzu beslemek iinde ba?ka bir canly

Ne Yapayym?

Hayat artyk onsuz ekilmez oldu arkada?lar. 2 yyllyk bir ili?kimiz vardy ve ayryldyk. Onun kendince nedenleri yznden. Benim evremdeki arkada?larym hi bir zaman onunla ili?kimi onaylamady ve ben ona ra?men devam ettim. En yakyn arkada?ym Ayryl diyordu. Ayrylmadym ama sonunda bitti. Ancak ikimiz

Yre?imi Amak Su mu?

Birini tanyyorsunuz ondan etkilendiniz. Giderek yalnyzca onu d?nmeye ba?ladynyz. Ve yre?inizi yesi oldu?unuz bir sitede atynyz. ok de?erli yeler yorumlaryny yazyyorlar. Bazylary sizi anlyyor bazylary anlamyyor. Kimisi zelini, yre?ini niye ayyorsun? diyor. Bazylary da Neden kar?ylyk gr

Okula Kay?

Gzlerimi annemin ?efkat dolu sesiyle ayyorum. ?retildi?i ?ekilde e?meye ko?uyorum yzm yykamak iin uyku mahmurlu?uyla. Minik ayaklarym kk akyl ta?laryny kymyldatyyor yerinden, sesler ykaryyor akyl ta?lary... Karyncalar benden nce uyanmy?lar, i?e koyulmu?lar bile... e?meden dnerken y

Ystekler

Birok ki?i ya?amy sona erene kadar birok ?ey isteyecektir . Ysteklerimizin tamamyna kavu?amasakta bu istekler hi bitmeyecektir. Ama isteklerimizi d?nrken kaynyn gerek oldu?unu veya kay gerekle?ebilir diye d?ndnz m? Bence birok insan ne istedi?ini biliyor ama neyi hak etti?ini anlamy

Akylly Ol!

Halk dilinde vardyr bu sz; derler ki; akylly ol. Kim ne kadar akylly olursa olsun herkesin akly akyllydyr. Grmedim ok akylly olup ta, dnyayy syrtyna alyp ta gideni giderken. Nerede bu hayatta ya?arken evresine verdi?i znt, ihanet, a gzllk? Kim kimin malyny mlkn yanynda gtrd? Nere

Tanry Misafiri

Dn ak?am tam yemek vaktinde masamyzyn zerinden bir ku? utu. Elimde kepe bakakaldym. Yemye?il bir ku?tu. Gitti televizyonun zerine kondu. Durmadan da tyor. E?im hemen kapylary camlary kapatty. ocuklar sevinten dondular, bakyyorlar. Kk kyzym c diye haykyryyor. Korkmasyn diye de ne yapa

Canymy Acytyyorsun

Hep sen vardyn zaten. Benim hi sz hakkym olmady, hibir zaman da tanymadyn bunu bana. Hep sen a?ladyn, sen gldn. Dertler bir yana sevinlerin bile katmerlisini sen ya?adyn. A?lasan da kendinleydin, glsen de kendinle. Yorulmak nedir bilmedin. Kanatlaryn ayldy?ynda kh kartal gibi ykseklerden s

?ofr Katliamy

Yyl 2004... Irak sava?ynyn ?iddetli dnemleri... Dayym o dnemlerde ?ofrlk yaparak Iraka gidip ryzkyny ykarmaya aly?yyordu. Gitme diyorduk her seferinde ama borlary vardy, o da haklyydy kendince. Son gidi?inde ok yalvardyk. Kendi deyimiyle kelle koltukta gidiyordu ve konvoy halinde gittikle

vey Annem

Hayatyma, iki gndr gelen telefonlar yn veriyor. Sabahyn krnde babam arady, hastanedeymi?. O pek sevgili e?ini (vey annem) kontrole gtrm?. Ve sonu: Bir sr hastalyk... Biraz bahsetti de; Allah ne kadar byk diye d?ndm. Belinde kayma, beyninde tmr, dizinde mensks ykmy?. Kkken

Pahaly Kitaplar

Kitap okuyanlar bilirler. Yz sayfalyk bir kitap, bugn en fazla 7 YTL, iki yz sayfalyk bir kitap en fazla 10 YTL, yz sayfalyk bir kitap ise en fazla 1112 YTL. Tabii bu rakamlar e?er kitabyn belli sayyda bir heyet tarafyndan hazyrlanmasy sz konusu ise 2 ya da 3 YTL artacaktyr. Genellikle al

Pimpirikli Olmak

Bu kelimeyi ok kullanmam, pimpirik. Ancak bazy konularda, bu ?ekilde bir hassasiyet gsterdi?im de bir gerek. Bunun kt bir huy oldu?unu da hi d?nmemi?tim. Mesle?imde olduka da faydasyny grdm diyebilirim. Lakin sabah ya?ady?ym olaydan sonra bir defa daha d?nmek gerekti?ini anladym.

Memleket zlemi

Ben memleketimi zledim. Sykyldym Ystanbuldan, daral geldi. O temiz havasyny o ye?illikleri, o baktyka gremedi?iniz da?laryn tesini zledim. Mis gibi orman kokusunu, horozlarla uyany?lary. Yneklerin m seslerini, tavuklaryn gydaklamalaryny. Bu kadar ilk kez doldum. De?i?ime ihtiyacym var sanyr

Masumiyet Gitti

ocukken en ok byme?i isterdim. Nerden bilirdim bir ok gzelli?i geride byrakaca?y my? Bydm; artyk kiraz a?acynyn dallarynyn arasynda saklanamyyorum, bebeklerime de?il kendime makyaj yapar oldum. Geen sene aldy?ym pantollarymyn boyu kysa gelmiyor, sykmyyor ayakkabylarym. Parktaki salynca?a s

Byk m Kk m?

Gecenin bir yarysy d?nyorum ve "ne kadar kocaman bir alemde ya?yyorum" diyorum kendime. Dnyada ya?ayan yakla?yk yedi milyar insany, insanyn yzlerce katy kadar hayvanaty, bitkileri ve evrendeki trilyonlarca yyldyzy, gezegeni d?np; "evet, ok byk" diyorum. Sonra bazy zamanlarda bu koca aleme

Evde Tek Ba?yna

Sevgili arkada?lar; size bir sorum olacak. Bildi?iniz gibibazylary mutfakta tek ba?yna bir ?eyler yapmak ister, bazylarypayla?arak birlikte. Ben hep tek ba?yma yapmayy seviyorum. Elimin, aya?ymyn iinde birinin olmasyny sevmiyorum. Ya da birinin bana "bunu byle yap" ya da "bunu yap" denmesini hi

Tek ?ans

Hayatta her insan tek kaldy?ynda veya yata?yna yatty?ynda gemi?ini d?nr. Yyi veya kt belli olaylary kafasynda hayal eder. Gemi?imize bir seferlik olmak ?arty ile dnme fyrsatymyz olsaydy, acaba hangi kt olaylary dzeltmek veya hangi ya?amy? oldu?unuz gzel anlary tekrardan ya?amak isterdini

Minik Blbl

Kar?y kom?umun iki ya?ynda o?lu var. Benim yatty?ym oda onlaryn yatak odasyyla biti?ik. Birgn evlerini gezdirmi?ti. Biz buraya ta?yndy?ymyzda daha yeni yeni yryordu. ?imdi maa?allah kocaman oldu. Duvarlar ince oldu?u iin, ister istemez sesleri geliyor. Banyo yapty?yny hemen anlarym zaten.

Annelerin Gzlerinde ocuklar

Bebekler do?madan ba?lar anne ocuk ili?kisi... Anne o zamandan evladyny d?nr, evlady iin endi?elenir. Bebek do?ar, anne bebe?ini gznden sakynyr. Zamanla byr bebek, fakat annenin gzn de hala bebektir, bymemi?tir. Aradan uzun yyllar geer, ocuk hala annesinin gzn de bebektir. 7,1

AF Okuyanlaryn Dikkatine

Arkada?lar belki bu ba?lyk garip gelebilir ama aramyzda AF okuyanlar vardyr muhakkak. Bu ayk ?retim hakkynda pek bir bilgim yok. Okuldan veya herhangi bir yerden ne yazykki bizleri ayryntyly bilgilendirmiyorlar. Kitapyklarda da pek zellikli yazmyyor. Ben dz lise EA mezunuyum ve SS´de pu

Ya?amymyzdaki Ke?keler!

Bireylerin ya?amynda her zaman gemi?te ve gelecekte ke?keler vardyr, var olacaktyr. rne?in; "ke?ke bu hatayy yapmasaydym" dedi?imiz birok ?ey, "ke?ke byle konu?masaydym" vs... Bazen gemi?imize takylyp adeta iimizde sava? veririz. Bir dostumuzla, arkada?ymyzla, syrda?ymyzla ke?kelerimizi payla

Kutsal Misafir

Ynsan kudretli, gl oldu?unu d?nd?, zannetti?i srece kk, aciz ve zayyf oldu?unu bildi?i srece byktr. Nasyl my? Allah Kadir-i Rahimdir. Yani sonsuz kudret ve kuvvet sahibi, her?eye gc yeten, sonsuz merhametlidir. Bu sonsuz syfatlar, ancak sonsuz acizli?e ve zayyfly?a sahip olanlar

Syledi?ini Ya?amak

Bu konuyu yazmama sebep, benim amirim. Gzel konu?ur. Hatta dersiniz ki; " (ha?a) peygamber gibi". Onu ilk defa dinleyen, hakperest der. Ben bile bazen oniki yyllyk tanymamy bir kenara atyp, her?eyin bir dedikodu oldu?una inanaca?ym geliyor. Hatta grdklerim iin de gzm yalanlamak geiyor iimde

Ytiraf Ediyorum

Herkes gibi benimde iyi ve kt huylarym var. Kt huyumun bir tanesini hastalykla tany?tyktan sonra edindim. Erken alynmak ve ele?tiriye dayanamamak. En ufacyk bir ?eyi bazen bytebiliyorum. Ele?tiriye katlanamyyorum. Moralim erken bozuluyor. Hayattan buz gibi bir anda so?uyorum. Ynsanlara gvenim

Yok Olan Anylar

Bir insan ne ya?ar, ne hisseder de acysyny, sevincini, mutlulu?unu, umudunu not d?t?, gz gibi bakty?y bir defteri bir anda hi gzn bile kyrpmadan yakar, yok eder.Bu ya?anylan iyi ya da kt gnlerine, anylaryna ihanet de?il midir? Zamany geri getirmenin, ayny duygulary tekrar hissetmenin i

Seven Katlanyr

Bugn ok moralim bozuk. A?kymla mutluyuz, ama bazy konular var ki yypratty bizi. Eski kankam ?imdi sevgilime ?yk ve bizi ayyrmak iin ok kt dedikodu yapyyor. Aklynyza gelmeyecek ?eylerle bana iftira atyyor. Namusuma, ?erefime, onuruma bile laf atyyor. Ama bugn yemin ettim ona yle bir ?ey yapa

Hayat Bir Ayna

Arkada?lar bence hayat herkese kar?y e?it. Bu d?nceme katylmayabilirsiniz, ama ?yle d?nelim; Hayat zaten bir ayna de?il mi? Biz, hep aynanyn bize gsterdi?i yzne bakyyoruz, hi arka tarafyna bakmyyoruz. Onun iin bize, bizi yansytty?y iin hep acymasyz ve kyrycy gibi geliyor. ?imdi ne alaka?

Kyskanlyk

Bugn yine bizim ev ok hareketliydi. 2 kyz karde?im var. Ykisinin de pyrlanta gibi evlatlary var. Byk ablamyn 8 ya?ynda bir kyzy ve 3 ya?ynda bir o?lu var. Diger ablamyn 4 ya?ynda bir kyzy var. Bugn di?er ablam gece bizde kaldytabi kyzy da. Byk ablamyn o?luda bize gelecekti. Yki ocuk aslynda

zlemi?im

Hangimiz zlemedi ki bu siteyi? Yini kana kana dkmeyi burada. Kim sevmedi, sevilmedi, yazylarynda sevdasyny ya?atmady? Kim unutamady?yny itiraflara dkmedi bir solukta? Bu sitede kaymyz byrakyn konu?mayy, gerek hayatta hislerini dahi yansytamady?y ?eyleri, ayk yreklilikle ?u 4 ereveye sy?dyr

Tanymak-3

Gzeldir tanymak sevdi?ini, arkada?yny, dostunu. Her geen gn bir ynn ?renmek. ?rendi?in de ise nasyl yakla?aca?yny bilmek incitmeden. Her yn bilindi?in de ise "O"nun diliyle konu?mak. Tanyndy?yn da ise gzlerinden, kk bir hareketinden anlayabilmek "Onu. Emek sarf etmek, de?er vermek, y

Kadynlara zel Genelev

Sevgili arkada?lar, yanly? anlamazsanyz sizlere bir soru sorarak gr?lerinizi almak istiyorum. Trkiyenin hemen hemen her ilinde erkekler iin bir genelev var. Acaba kadynlar iinde genelev aylsa, Trkiye nasyl bir dnemece girer?

Tanymak-2

Bu yazymda tanyyabilmeyi aalym biraz. Ben diyorum ki; bir insan ok iyi gzlemci ise sevdi?ini tanyyabilir, evet. Fakat drt drtlk de?il. Drt drtlk tanyyamayy?ynyn nedenine gelince; bir psikolog bu konuda ?unu demi?ti: "Ynsanlar ve zevkler srekli de?i?ti?i iin insan sevdi?ini drt drtlk ta

Benim Kyzym Yapmaz(!)

Yki tane kyzym aralary 2 ya?. Elimden geldi?ince iyi yeti?tirmeye aly?tym onlary ve bugne dek beni hi ?a?yrtmadylar. Ama bugn ?ok stne ?ok ya?adym! Byk kyzymyn bugne dek hi erkek arkada?y olmady! K?n Kaan adynda bir erkek arkada?y oldu?unu iyi arkada? olduklaryny biliyordum ancak bunu

Neredesin Huzur?

Dnya zerinde de?i?ik amalara kendini adamy? bir ok insan toplulukary, gruplary vardyr. Kimileri havaly i?lerle me?kul olup sa?a-sola ahkam keserken kimileride btn dnya ?ifrelerini zerek sessiz-sedasyz derinden ilerleyip insani amalarda aly?yrlar! Btn bu insanlaryn ortak bahsettikleri bi

Yeniden Ba?lamak Lzym

Yeniden ba?lamak lazym bazen, gemi?i arkada byrakarak. Her gn aan gne? gibi, her yeni gn umut etmeli insan. Hayatyn zor oldu?unu anlady?ynda daha syky syky sarylmaly tm gcyle hayata. Kendinden ba?ka kimsenin kendine zarar veremeyece?ini bilmeli. Belki de yalnyzca kendini d?nmeli, kar?ylyks

Tanymak-1

Sizi daha iyi kim tanyyabilir? Sevdi?iniz ki?i mi, yoksa arkada?ynyz my? Peki "Ben sevdi?imi ok iyi tanyyorum, her hareketinden nasyl oldu?unu anlayabilirim" diyebilir misiniz? Mesela; neye kyzaca?yny, bazy ortamlarda nelerden ho?lanyp, nelerden ho?lanmayaca?yny anlayabilir misiniz?

Ev Kedisi Olmak

Acaba herkes benim gibi mi diye d?nyorum. Srekli evde olan ve evden dy?aryya ykmak istemeyen, hava ?artlary ne olursa olsun evde tykylyp kalan. Ben byleyim. Evden ba?ka bir yere gitmek istemiyorum. ok rahatym byle. Evimde evim diyorum. Belki de i?im gcm yok o yzden bu durumdayym ama ho?nu

Kimsin?

Can sykyntysy bu, ba?ka bir ?ey de?il. Bazen deniz kenarynda byrakyrym seni, bazen evimin iindesin. Bazen zerine basyp hyzla gemek isterim hayaty seninle ama bir muz kabu?u olursun kayyp d?erim. Sizin de bu d?nceleri hissetti?iniz biri var my?

Kalpten mi Konu?uyoruz A?yzdan my?

Kalkpten ykan sz Kalbe gider, acaba biz bu ileti?imde hangisini esas alyyoruz? Yani Kalptenmi konu?uyoruz A?yzdanmy konu?uyoruz? ncelikle bunu ben kendime soruyorum. Sonrada herkesin kendine sormasyny arzu ediyorum. nki ileti?imde bu ok nemlidir. E?er kalpten konu?ursak, iten inanarak ko

Sayma Ak D?t

Henz 20 ya?yma girmeme iki ay var, ve benim saymyn bir teli bembeyaz. Geen gnlerde aynanyn kar?ynda saymy tararken fark ettim. Ylk i?im abilerimin, ki en kc? 6 ya? byk, salaryny kontrol etmek oldu. Hi birinde beyaz yok annemin babamyn ya?laryna gre ok az beyazlary var. Yani yrsi bir du

Aptally?a Son

Sanyrym bu dnya gerekten etme bulma dnyasy.Birinin kalbini mi kyrdyn, senin kalbini de bir ba?kasy gelip parampara edebiliyor. Sana de?er veren birini hie mi saydyn, senin de?er verdi?inde seni paavra yerine koyuveriyor bir anda, ne oldu?unu bile anlayamadan. Anlayamazsyn tabi, nk sen tam

Sadece Bekliyorum

Merhaba ismini bilmedi?im sevgili! Yine sabaha kadar seni bekledim. Bak i?te yine gn a?aryyor ve ben yine gne sensiz, umutsuz ba?lyyorum. Kyzmyyorum kendime, biliyorum hi bir zaman gelmeyeceksin. Bu bekleyi? nedendir bilinmez. Gemi?imi sildim, seni bekliyorum. Bekli de mrmn sonuna kadar bekle

Kader Nedir?

Kader dedi?im ?ey neyi ierir? Tam olarak neler kaderdir? Biz sadece yaradanyn yazdy?yny oynuyoruz yani oyuncak myyyz? Her ?ey kaderse ahiret yurdundaki synav niin? Evlenece?im ki?iyi kendim mi belirlerim veya o da my kader? Bu gibi sorulary herkes kendine sormu?tur, soranlar vardyr diye ara?ty

Delikanly Kadyn Olur mu?

Sizce delikanly kadyn olur mu? Erke?in delikanlysy olur ya, kadynlardan da ykyyor mu? Evet bence ykyyor. Bir kyzla tany?tym erkez kyzy, tam bir hanyma?a. Hani insana, "vay be!" dedirten trden.

Y? Gr?mesi

Son zamanlarda fark etti?im kadaryyla; kapaly bayanlara i? gr?melerinde itici bir gzle bakylyyor. Kendimden biliyorum. Bunun sebebini anlamy? de?ilim. Size ne benim ba?ymdaki rtden, e?arptan? Fyndyk kadar aklynyzy bu tarz bo? ?eylerle oyalayaca?ynyza, benim kafamdaki rt ile de?il aklymdaki bi

Beklenen Son

Daha nce yakyn bir arkada?ymyn sanal lemden bir ?ahysla tany?ty?yny, ya?amyny ona endeksledi?ini, onun iin ?arkylar, ?iirler yazdy?yny onu ok sevdi?ini, kar?y tarafyn da yani sanal arkada?ynyn bana gven vermedi?ini ve bir an nce uyanmasy iin benim de onu ikna etmeye aly?ty?ymy daha nceden

?iir Gibisi Var my?

Ya?adyklarymdan ?rendi?im bir ?ey var:Ya?adyn my, yo?unlu?una ya?ayacaksyn bir ?eyiSevgilin bitkin kalmaly plmektenSen bitkin d?melisin koklamaktan bir ie?iYnsan saatlerce bakabilir gkyzneDenize saatlerce bakabilir, bir ku?a, bir ocu?aYa?amak yeryznde, onunla

Pe?in Hkm

Hep deriz ya insanlary anlamak ok zor. Evet bende katylyyorum. Ynsanlar bana bir gn ok iyi, bazen ok kt grnebiliyor. Ben de insanlary hemen cahil aklymla "menfaatci" syfatyny yaky?tyryyorum. Ama i?in asly hi de yle de?il bence. Ynsanlaryn yapty?y davrany?laryn sebeplerini insanlarla payla?

Daha nce Kimdiniz?

lm bazen acy olsada acaba yeni bir ba?langy mydyr? diye soruyum kendime. Acaba lm ardyndan yeni bir hayat ba?larmy? Reenkarnasyon, yani ba?ka bir deyi?le yeniden dnyaya gelme, len birinin ruhunun ba?ka bir vcutta yeniden hayat bulaca?y.Ben reankarnasyona inanyyorum hatta daha nceki haya

Hangisi?

Burda tarty?ty?ynyz, asla sevmeyece?iniz insanlarla belkide reel hayatta tam tersi durumlar ya?ayacaksynyz, kim bilir? Ya da kanynyzyn kaynady?y, pozitif enerji aldy?ynyz insanlar, hi sevmeyece?iniz tiplerdir. Sitede en ok merak etti?imiz insanlar kimler acaba? Anla?abildiklerimiz mi? Anla?amadykl

Erik A?alary

ocuklu?umda ?u eriklerden ok ektim. Arkada?larla erik bahelerine dalyyorduk. Genellikle yakalanyr bahe sahibinden bir araba dayak yerdik. Tabi yine de akyllanmazdyk ertesi gn bir daha dalardyk baheye. Artyk adamyn canyna tak! demi? olacak ki bir ak?amzeri, elinde tfe?i ba?lady bizi kovala

Sabit Kocaya Ceza

Erkeklerle ladese girmeyeceksin karde?im. 2 defa lades yaptym kocama, paraya asla hayyr demez, 50 ytl verdim ona iki paket dawidof al diye, hemen kapty parayy bende ladesi bastym tabi, sonra o parayy bir fyrlaty?y vardy yere sormayyn, glmekten kaburgalarym sancydy vallahi. yle ok morali bozuldu k

Torpil

Hayatta en nefret etti?im durumlardan birisidir torpil. Haksyz yere, haksyz kazantyr. Ba?kalarynyn abasyyla, alyn teri dkmeden geldi?i yerdir. Onca ki?inin emeklerinin gz ardy edilmesi ve adeta bir kapy nnde paspas gibi i?nenmesidir torpil. Bu o kadar kt bir ?eydir ki. mrn aly?makla ge

Hznn Yyl Dnm

Pek o?unuz iin tebessmlerin, ?a?kynlyklaryn ve muzurluklaryn anymsandy?y gn, bugn. Yedi yyldan beri bizim iin acynyn ve gzya?ynyn hatyrlandy?y, hatta hatyrlamak dahi istemedi?imiz bir gnn yyl dnm.Byle bir gnde sizi zmek istemezdim, ancak iim ok acyyor. 2001 yylynyn 1 Nisanyydy,

Ynsan

Trl trl insan var bu dnyada. Her insan bir dnyadyr ayny zamanda. Kinatyn olmasyna sebep yine insandyr nihayetinde. Ynsandyr kendi dnyasyny yykan ve bununla yetinmeyip yykmak iin trl dnyalary da pe?inde srkleyen. Ynsandyr y?yklar saan ve geti?i hayyr kapylaryny ardyna kadar ayp ba?ka

Y?sizlik Var my? YoK mu?

Y?sizlik giderek artyyor bu bir gerek, bunu evremizdeki bo? gezen insanlar yeterince kanytlyyor. Ama bir yandan da i? be?enmeme durumu sz konusu. Ynsanlary anlayamyyorum. Tamam belki verilen maa? hayal edilen ya?am standartlarynyn altynda olabilir, ama bo? gezmek daha my avantaj sa?lamakta anlaya

Sevenlerinle Ve Sevdiklerinle

Umutlaryn olsun hayat yolun da. Umutlaryn gerek, gereklerin mutluluktan, do?ruluktan olsun. Her zaman ba?yn dik, atty?yn adymlar gl olsun. Sofran tatly mrn bahtly olsun. Sevincin, okyanuslar kadar byk, hznn noktalar kadar kk olsun. Sevgilerin sonsuz ,dostluklaryn kalycy olsun. Yeni ya?

Sanal Dedi?imiz

Sanal dnya, hayatymyzyn vazgeilmez bir parasy. Bazylary a?k, bazylary merak, bazylary e?, bazylary niversite heyecanyny, mutlulu?unu, hznn bu drt kare iinde ya?yyoruz. Acaba sitemizde ciddi anlamda drst bir itirafta bulunursak sanaly niin tercih ediyoruz? A?k my, i? mi, yoksa interneti

Zorlu Mcadelem

Son zamanlarda kendime olan gvenimin bitti?ini gryorum ve eskiden birok konuda hemen her i?e ba?arabilece?ime inanarak atylan ben, ?imdi yapamayaca?ym endi?esi ya?yyorum. Oysaki atyldy?ym birok i?i ba?ardym, en azyndan denedim, ba?armak iin abaladym. Yakynda ehliyet almak iin kursa ba?lamayy

Kuran Ziyafeti

Dn burada (Avusturyada) Kuran Ziyafeti programy dzenlendi. Yim hala huzurla dolu. Gitmek iin ok u?ra?tym ve gittim. Ezan sesine bile hasret ya?yyoruz buralarda, bana ok iyi geldi. Hafifledim, iim huzurla doldu sanki. Yimdeki sykyntylar gitti, yzmde glmseme var dnden beri. Yn?allah uzun

Anlayamyyorum

Hayattan gerekten sykylmaya basladym. Aykcasy bu lkeden ve insanlaryndan sykyldym. Ne gler yzler, nede eglenceler beni mutlu edebiliyor son gnlerde. nk hepsi sahte. Herkes sahte. Geenlerde bir arkada?ym, ba?ka bir arkada?yny yerden yere vurdu. Arkasyndan konu?tu, bir daha onla konu?mam, he

nce Ynsan

Toplum olarak son zamanlardaki do?ruluk, haklylyk kavramlary adyna ya?ady?ymyz gerginlik adyna benimde nacizane iki kelamym olacak. Hep kendime sordu?um bir soru var do?ru neye, kime, ve hangi zamana, hangi mekana gre do?rudur? Tek do?ru diye bir kavram varmydyr? Yoktur. Do?ru ki?ilere, mekana, zam

Umudum Var

Ne gzel sylemi? ?air; Ben bir ceviz a?acyyym Glhane parkynda,Ne sen bunun farkyndasyn, ne polis farkynda Ben de bir ceviz a?acyyym. Yksek dallarym, derinlere ula?an kklerim var. Her rzgra boyun bkmez dallarym, her darbede kopmaz kklerim. Ne gemi?imden koparym, ne gelece?imi byra

niversiteli Olmak

niversite, potansiyel fark = akim x diren gibi denklemler ?retiyor bana. Ve ben bunu ?renince, benim niversiteye gitmeyen bir insandan ne farkym var? diyorum kendi kendime. Sadece ben bu bilgiyi ?renmi? olurum, o kadar. Bu bende daha da ba?ka bir de?i?ikli?e sebep olmaz. Di?er alanlarda in

Takdir-i Ylahi

Gnn birinde diye ba?lar masallar. Ke?ke ayny ?ekilde ba?lasa hatyralar. Acysyyla tatlysy ile geen gnler, ya?anan anylar. Ve onlardan biri, son kez kalemimde. Son olmadan olmuyor ba?langylar.Acysyyla tatlysyyla ya?anan bir hafta sonunun, son gnnn ikindi vaktiydi. Her zaman dn? yolu zor

zgrlk

Ynsan; d?nebilen, konu?abilen, retebilen, ?erefli ve sevgi ile yaratylmy? bir varlyk. O halde ey insan; mademki ?ereflisin ?erefine sahip yk. Mademki retebiliyorsun rettiklerine sahip yk. Mademki konu?abiliyorsun diline sahip yk. Ve mademki d?nebiliyorsun aklyna sahip yk. Velhasyl mademki

Tketiyoruz

Giderek msrif bir toplum olduk. Geen gn 10 ya?yndaki ye?enim imek istemedi?i st balkondan biz grmeyelim diye dkm? ve yemedi?i yumurtayy pe atmy?... Bunu ?renince sinirlendim ama en gzeli dzgn bir ?ekilde bunu onunla konu?mak diye d?ndm ve ba?ladyk konu?maya... Neden yapty?yny sordu

Patronlarym

aly?ty?ym yerin iki orta?y var, biri ok mutahasyp di?eri ise alabildi?ine ayk gr?l. Ve arada her nedense hep ben kalyrym. Ayk giyinsem biri tafra yapar, kapaly giyinsem di?eri, bu ne kyz hacymy oldun? der. Birbirleriyle anla?amazlar solu?u bende alyrlar. Biri gider barda harcama yapar, di?e

Annemi zledim

Annemi ok zlyorum hem de ok. Annesizli?in bu kadar zor oldu?unu ancak annemi kayyp ettikten sonra anladym. Her?ey anne demek, anne yoksa baba da yoktur. Babamdan nefret ediyorum. Hayaty zindan etti bana ve 2 karde?ime. Annemin lmnden 3 gn sonra evlendi. Ynanabiliyor musunuz? Bizi de kapyya k

Hepimiz Mini?iz

Minik varlyklaryz. Minicik ?eylerden kyrylabilen minik kalplerimiz var. Hayatyn kocaman grn?ne aldansakta, kktr hayat oysa. Mini mini nlklerle ba?laryz ?renmeye. Ama minik hayatlarymyz, minik syralarda ba?lamaz. Ne zamanki o minik syralardan geer, tebe?irin kokusunu duymaz oluruz, o zama

Sessiz Ol 2

Birlikteli?i olan iftlerin kavgalaryna dayanamyyorum. Tam olarak kendime te?hisi koyamadym. Neden bu yrek arpyntysyna kapylyyor, dizlerimin ba?y zlyor bilemiyorum. Sesleri duymaya ba?lady?ymda kaacak yer aryyorum resmen. Kaamaz isem gidip ikisine de ba?yrmamak iin kendimi zor tutuyorum.

Gnlsz

Bir gnlsz var kar?ymda. Niye saplandy, kaldy ki kar?ymda. Bir syzy, bir a?ry ba?ymda; ne oldu da byle oldu gnlsz? Ne syledin bana ilk ba?tan, yapylyr my bu? Hangi kalp seninki kadar ta?tan? Biz konu?tuk nce ya?tan ve ba?tan, syky kurulur dedik byle olursa dostluklar gnlsz. Bir baktym bi

Maymun Y?tahyma Yenildim

Benim bir kankam var, en azyndan o yle biliyor. Ady Mehmet, bundan 1-2 gne kadar ok seviyordum onu. ?imdi bir ykty?ym var mer diye. Onu da ok seviyorum. Ee, ?imdi de o kankamdan ho?lanyyorum. ok kararsyzym, ne yapaca?ym yardym edin ne olur? Ayryca ben Mehmete yani kankama onu sevdi?imi syle

Bizim Site

Arkada?lar, bu site nasyl denk geldi size? Ba?ymlylyk yapyyor hakikaten insanda. Canymyn sykyldy?y bir gn googleye "canym sykylyyor" yazdym da buldum bu siteyi. Tamamen tesadf. Sizlere nasyl buldunuz merak ettym?

Pynar

Ylkokul ve ortaokul dnemlerini ayny synyfta okuduk Pynarla. Pynar, anne-baba ayryly?y ya?amy?, hayattan kopuk bir kyzdy. Ama benim ona kar?y hi bir olumsuz d?ncem yoktu. Lise dnemlerinde ayrylmak zorunda kaldyk. Pynar farkly bir okuldaydy ben farkly. Yyllarca gr?medik. Geenlerde annemle kar?

Dertler Derya

Mutluluk bu kadar nadir bulunurken, neden dertlerimiz derya ve denizde kum misali gibi ok? Nedir bizi mutlu edecek, ?u da olsa mutlu olurum dedi?imiz ?eyler? Lks bir ev, spor bir araba, dolgun bir banka hesaby my? Ya da yaky?ykly veya gzel bir sevgili, mevki sahibi bir i? mi? Bunlar yeterli mi mu

Devlet Baba

Gaziantepde bir aile, 4 ocuklu. Baba asgar cretle aly?yyor. Malum, drt ocuk ve asgar cret, geinmek zor. Buraya kadar ola?an dy?y yada haber niteli?inde bir ?ey yok tabiki. Taki ailenin en kk bireyi olan 18 aylyk Yasinin "Langerhans Hcreli Histiyositozis" diye adlandyrylan ve nadir grl

Kysa Bir Mola

Bir sre kendimizi nadasa byrakmaya ne dersiniz? Mutlu oldu?umuz ?eyleri yapsak, yediklerimize dikkat etsek, sohbeti ho? insanlarla syk syk gr?meye aly?sak, uzun sredir gr?medi?imiz arkada?larymyza bir haber uursak, sevdi?imiz lezzetlerden mahrum etmesek kendimizi, felekten aldy?ymyz gece sa

Yeti?tirme Tarzy

Geenlerde bir olay duydum; 20 ya?ynda bir delikanly (artyk ne kadar delikanly bilemem ama) bir kyz kayrmy?, evine getirmi?. ocu?un annesi kyzyn karnynda biraz ?i?lik oldu?unu farketmi? ve kyzy ertesi gn doktora gtrm?. Kyz 4 aylyk hamileymi?. Ya tuhafyma giden kyzyn ya?y 14, daha ocuk sayylyr

Gemi?ten Bir Any

Ortaokul bitmi? tatile girmi?tik. Ablalarym evlenmi? annemin yardymcysy olmu?tum. Benimde pe?imde dola?an o?lanlar olu?maya ba?lamy?, her istedi?im yere gidemez olmu?tum. Yemye?il bir kyd. Yaz ayy nedeniyle ne d?nler bitiyordu, ne de kyna geceleri. Ttn yeti?tiriyorduk. Bembeyaz bir atymyz vard

Ystiyoruz Ama Ne Yapyyoruz?

Bize bir arkada?ymyz bir iyilik yapty?yn da veya bir hediye verdi?in de ona kar?y minnetimizi sunaryz ya da te?ekkr ederiz. Bizlere o kadar nimetler veren, bizleri i?lemi? oldu?umuz gnahlarymyza kar?y affeden Yce Allah´a kar?y minnetimizi sunmak iin ne yapyyoruz?Srekli bir ?eyler istiyoru

Dilek

Ady Dilek, kara kuru, henz liseye ba?lamy?. Yri kahverengi gzleri, uzun siyah syrma salary, daha cymbyz grmemi? ka?lary, sanki kalemle izilmi? dudaklary. Aklynda gelece?e dair yok hibir plany. Fakir bir ailenin nc evlady, o di?erlerinden daha ?ansly ortaokul bitmi?, liseye devam ediyor. Bi

Kararsyzym

Ben bundan bir ka ay nce internette Yngiliz bir kyzla tany?tym. Zamanla MSN`de konu?arak bir birimizi tanydyk. Yngilizcem iyi olmady?y iin srekli szlk yardymy ile konu?uyordum. Askerden yeni geldim ve maddi durumum o kadar iyi de?il. aly?yyorum ama malum Trkiye ?artlary. Neyse Yngilizcemin v

Hadi Glmse

Bazen daraldy?ymda bir kahve ve bir sigara iyi gelir bana. Byk bir kitabyn tek satyryny okuyup byrakmak ve ysyrmak ekme?in topuzundan kocaman. ?a?kyn baky?lar iinde pijamalarla bakkala gitmek. Evet, benim mutluluklarym ok ucuz, ama bana koca bir kahkaha gibi geliyor. Ben bunlarla mutlu oluyorum

SS´deki Kararsyzly?ym

Geen yyl mezun oldum dz liseden. E?er karar verebilirsem bu yyl 2.kez girece?im synava. Diyeceksiniz ki Byle bir ?eyin karary my olur? Evet olur, ben henz ne yapmak istedi?ime karar verebilmi? de?ilim. Bir yandan diyorum kendime; Ne kaybedersin, bu sene de gir, sonra giremedim diye, yapamadym

Szn Bitti?i Yer Neresi?

Her olaya, her ?eye, herkese kar?y syleyecek bir szmz vardyr her zaman. Ama do?ru, ama yanly?, ama gzel, ama irkin Mutlaka bir ?eyler syleriz. Kiminin duymak i?ine gelmez, kiminin muhatabyna duyurmak. Duyurmasak ta syleriz; myryldanarak ta olsa, iimizde koymayyz yani. Kimi zaman da sz

Farkly Renkler

Hepimiz bir birimizden farklyyyz. Anlayy?ymyz, baky? aymyz, duygu, d?ncelerimiz, de?eryargylarymyz ve dahasayamady?ym bir ok ?ey. Farkly olmak gzeldir, farklylyk zenginlik demektir. Gelin grin ki farkly olandan hep ekiniriz, hep bizim gibiler olsun isteriz yanymyzda. o?u zaman farkly olany

Bir Zamanlar; Ben

Zamanynda ok ylgyndym. Aklyna eseni yapan, uary, ele avuca sy?maz bir yapym vardy. Aile baskysy grmeden, dolu dolu, ylgynca ve zgrce ya?adym hayatymyn o dnemlerini. Ailemden hi bir ?eyimi saklamazdym. Arkada? gurubum kafa dengiydi, ev partileri verir e?lenirdik. Yetmezdi toplanyr en yakyn d

Beni Ne Kadar Seversin?

Beni ne kadar seversin bilemem, ama ben yyldyzlary bitirdim gkyznde, yetmez mi? Beni ne kadar zledin bilemem, ama artyk saymda hi siyah yok. Beni ne kadar kyskanyrsyn bilemem, ama belimde kamburum var. Beni ne kadar diline d?rlsn bilemem, ama ben artyk konu?amyyorum. Benim elimi ne kadar t

Bekleyen Dervi?!

Sizi kim bekliyor biliyor musunuz? ok aly?yn sizi ?hret bekliyor, k?eyi dn sevgilin bekliyor, zlme sakyn alacakly kapyya gelmi? seni bekliyor. Vatan borcu seni bekliyor, synavlar seni bekliyor Saymakla bitmez. Peki sizi kimin ya da neyin beklemesini isterdiniz? Allah korusun Azrail beklemesi

Sessiz Ol

Bir varmy? bir yokmu?lar ile masal tadynda hayatlar dilimizde. Ne elimizde kalan ile, ne kayyp olanyn hatyrasy ile yetinemeyen kahramanlaryz. Kahraman olmak iin ya?yyoruz de?il mi aslynda? Kimsenin olmasa bile kendimizin kahramany olmak iin yelteniyoruz. Bir byk sava? ke?ke kazanylsa; zayiat olm

Davacyyym

Bugnlerde yine gecelere kafa tutuyorum. Sizler rahat rahat uyurken, ben sitenin bekili?ini yapyyorum. Uyumuyorum, uyuyamyyorum. Yalnyzca kendimle olan kavgama son vermeye aly?yyorum. Beni kazanmanyn yollaryny ararken hep yeniliyorum, bir trl filizlenmeyi ba?aramyyorum. Gemi?e ait olan ?eyleri

Kim Kime Hkim?

Dn kitap okurken bir cmle beni ok etkiledi: "Sz a?zymyzda iken biz ona, a?zymyzdan yktyktan sonra o bize hkim olur". Syleyeceklerimizi iyice d?nmemizin ve sylediklerimizin de arkasynda durmamyzyn ne kadar nemli oldu?unu anladym. Payla?mak istedim, nk burada gerekten ok konu?uyoruz.

Her Acynyn Tady Farklyymy?

Onu tanydy?ymda daha iki gnlk di?i bir Rottweiler yavrusuydu. Yalnyzdym, evremdeki herkesten darbe grm?tm. Ona sy?ynmy?tym btn sevgimi ona vermi?tim. Hayattaki tek gere?im oydu, Allaha her gece dua edip bana ba?y?lamasyny diliyordum. Ama gn getike byyor evde bakymy zorla?yyordu, ?uan

Olur mu Olur

Sormak istedi?im evinde, ailesinin iinde konu?amayan erkekler, kendisini dy?arda ifade edermi?. Mesela, i? yerinde ya da arkada? ortamynda. Ben bunu arkada?ymdan duydu?umda kahkalarla kar?yladym. nk inanmak istemedim. Hangi yzyylda ya?yyoruz? "Olmaz olmaz" dedim ama olur tarafyny da d?nmeden

Size Soruyorum

"Asla ve asla yapmam" dedi?iniz 3 ?ey nedir? Sebepleri nelerdir?

Byle mi Olmaly?

Hep merak etmi?imdir, neden evlilik sonunda aileye katylan yeni insanla, aile fertleri bir zaman sonra anla?amaz olur ve olmadyk ?eyler iin birbirlerini kyrmaya ba?larlar? Bu merakymy ayny olay ba?yma gelince, gidermi? oldum bir bakyma. Bir insan (karde?iniz), hayatyny birle?tirdi?i insan iin, o i

Gelece?im

Dn ak?amzeri d?tn aklyma. Yanyna ko?tum. Tuttum ellerini, yzne baktym. Ne kadar da solgundun. Gzlerin hi de?i?memi?ti oysa. Bir tek yzndeki izgiler derinle?mi?ti. Bir de belinden sonra boynun da bklm?t. Hznn koca binayy sarmy?ty. Daha girerken titredi yre?im. Gzlerim dolmu?tu. Gel

ok zldm

Arkada?ymdaydym dn ak?am, szlme haber verdim mesaj gnderdim orda oldu?uma dair. Aradan saatler geti, bana sordun mu oraya gitmek iin? dedi, bende, sana my soracam bir yere giderken? dedim, tarty?tyk sonra konu kapandy. Gece konu?tuk, "sen yine arkada?yna diye yk, beraber gezelim birlikte

Sanal Alemin Oyunlary

A?layarak Ebru diye bir kyz arkada?ym geldi geenlerde yanyma. Konu?amyyordu, rahatlayynca anlatty. Ebru bir lezbiyendi. Tercihleri farkly, yadyrgamak bana d?mez. Bir kyz tanymy?ty nette, kyz nette arkada?yma soyunmu?. Tabi Ebru durur mu, onun kadar olmasa da yapmy?. Aradan bir sre getikten sonra

Derdime Bir are

Ayaklarymy ?tt?m iin, birka gndr midemde feci ?i?lik ve gaz var. Hani derler ya Bir tys bin doktora bedel; do?ru vallahi. ?i?tim kaldym ayol, sevmiyorum ila kullanmayy ba?y?yklyk yapabilir diye. Uzun zamandyr bekledim ama dn canyma tak dedi. Nefes alamyyorum yahu. Gittim eczaneden Bekuni

Ynan Meselesi

Sizce, ateist bir insanla din hakkynda konu?mak ne kadar do?rudur veya ne kadar yanly?tyr?

Ylik Kanseri

De?erli arkada?lar, anneler, babalar, a?abeyler, karde?ler. Kan kanserine yakalanmy? ki?ilere, ilik vermekten kaynan arkada?lara sesleniyorum... Ylik ne demektir bilmeyenlerimiz var ya da ilik verince ona da bir ?ey olacak diye korkuyorlar. Hayyr, kesinlikle verene bir zarar olmady?yny bildirmek is

Yeniden Do?alym

Bugn yeni bir ba?langy yapmak geldi iimden, zerimdeki yk hafifletmem lazymdy. Bu sabah yeniden do?malyydym, tm isyanlarymdan syyrylyp. Yeniden ve tertemiz ba?lamalyydym hayata. Toprak ana, beni do?du?um andaki gibi kabul etmeliydi. Nasyl ki annemin karnyndan zerre gnahsyz do?duysam, toprak a

Ya?am Her?eye Ra?men Gzeldir

Ya?am, bir aydan monoton sayylabilir. Btn gnler birbirine benzer. Ayny ?eyler giyilir, ayny yollar yrnr. Ya?am buna benzer rutinlerle, tekrarlarla doludur. Ama becerebilirsek, monoton hayatlarymyzy her yeni gnde, her yeni ayda, onlara yeni sesler, yeni nefesler katarak renklendirebiliriz. Ya

Ya?arken lmek

Bugn seni d?ndm yssyz kapylaryn ardynda. Yalnyzly?yn bu kadar kt ve acy oldu?unu, i?te o an anladym aresizlik iinde. Yava? yava? yol almy?ken lme do?ru, ne garip ya?arken lmek, acylar iinde drt duvar arasynda. Doktorlar ne bilir lmek mi zor, yoksa yalnyzlyk my? Seni byle acylar iinde

Yeniden Ba?lamak

15 ?ubat 2008 cuma gn 3. kez kyl dnmesinden ameliyat oldum. Bu sefer doktorumu da de?i?tirdim. Bu doktor 200 hastasynyn yalnyzca ikisini 2 kez ameliyat etmi?. Yntem olarak da farkly bir ameliyat. Kyl yuvasyny alyp oraya ba?ka bir doku koyuyor ve bir hafta tpl geziyorsunuz. Oturmada da hi zorl

Ne Yapmalyyym?

Ayryldy?ym ocu?a tekrar ?yk oldum. Ama ?rendim ki, arkada?ymda me?er ondan ho?lanyyormu?. ?imdi sizce ne yapmalyyym? Arkada?yma ra?men onunla birlikte olmaly myyym? Ne yapmalyyym? ocukta ok ho?, arada kaldym. Yapycy tavsiye ve fikirlerinizle, bana yardymcy olmanyzy istiyorum.

?iirli Cumalar

Kyrdyn my incittin mi birileriniKimleri kazandym, yitirdiklerim kimler?Kendimi yeniledim mi yazdyklarymda?Yeniden d?nmeliyimDostluklarymy, ili?kilerimiGzlerim ocukluk foto?raflarynda my kaldyYitirdim mi yoksa masumiyetimi?Borlarymy dedim mi?Do?ru setim mi sorul

Dostluk

"Herkesin do?rusu kendine" demeyi bildim de "bana dokunmayan yylan bin ya?asyn" diyemedim. Yre?imin bir tarafy "bir ?ans daha ver" derken br tarafy "ne ?ansy canym yetti artyk" dedi. zlmeni istemedim hibir zaman, o laflary da zlesin diye de?il "dost acy syler" diye syledim. Hayatym boyunca

Deprem

Korktum, hem de bacaklarymyn dizlerimin ba?y zld korkudan. Kaacak yer aradym. Sonra durdum ve Elimdeki sigarayy sndrmeliyim diye d?ndm. Ko?a ko?a mutfa?a gittim. Ardyndan hemen evden yktym. Tek ba?ynaydym. Aklymda yzlerce d?nce ve soru i?areti vardy. lseydim (!) kim bilir kimlerin h

Di? Kangreni

KPSS synavlary iin ders aly?maya, bilgisayar sertifikasy almak iin de kursa ba?ladym. Hafta sonlary 6 saat kurs alyyorum, hafta ii ak?amlary ders aly?yyorum. Gndzleri de sa?lyk sorunlary sebebiyle hastaneye gidiyorum. ncelikle sa?lyk sorunlaryny halletmem gerekiyordu ve i?e di? doktoruyla ba

Marka Takyntysy

Uzun zamandyr grmedi?im bi arkada?ymla gr?tk geenlerde. Garip bir marka takyntysy alyvermi? kyzy. neden byle ?eylerle vnmezdi. ok de?i?mi? buldum kendisini yyllar sonra. zldm de ayny zamanda. Farkly ?eylerden bahsediyorduk ama laf dnp dola?yp ayakkabysynyn markasyna, ka paraya aldy?y

Bayanlar Biraz Cesaret

Ben bu bayanlary bir trl anlamyyorum. Bayanlar hayallerini, umutlaryny, kendilerini feda edip, hi bir zaman istedikleri gibi zgr bir hayat ya?ayamyyorlar. Hanymlar! Sadece biraz cesaretli olun ve bu dnyada size ihtiyacy olan insanlar da var bunu bilin.

Ystikal Mar?ymyzyn Kabul

Bugn Yskikll Mar?ymyzyn kabulnn 87. yyl dnmn kutluyoruz. Merhum Mehmet Akif Ersoyun en kalb, milli ve manevi duygularyn en st seviyeye ykty?y anda kaleme aldy?y mar?ymyzdan, bir takym evrelerin rahatsyzlyk duydu?unu ayklady?y "Hak, Ezan, Cennet, Yman" gibi szcklerin en iyi ?ekilde k

Ne Yapmaly

ok sevdi?im bir insan sebepsiz yere bana kst galiba. Hi bir a?ryma cevap vermiyor, hi bir selamymy almyyor. Sizler byle bir durumla hi kar?yla?tynyz my? Byle bir durum kar?ysynda ne yapmaly?

Geldin mi Bahar?

Bahar ne hatyrlatyr insana? Bana anylary anymsatyr. Glmekten gzlerden akan ya?y, bazen de hznl bir ?arkyyy. Bir co?ku verir ta iten, sanki ok gzel bir haber almy?casyna. Cama vuran o gne? yok mu, hani "kalk ne duruyorsun, ben ysytmaya ba?lamy?ken seni sen hala uyuyorsun" der gibi. Ilyk esen

Mazo?ist

Synyf arkada?ym kendine zarar veriyor. Her zaman uzun kollu giyiniyor veya mini etek giydi?i zaman da hep kalyn orap giyiyor, yani tenini gstermiyor. Rahatsyz oldu?undan veya din sebebten de?il bu giyim tarzy. G?s dekoltesi oluyor bazy kyyafetlerinde. Okulda dedikodu aldy ba?yny gidiyor, neymi?

Kan Vermenin Faydalary

Arkada?lar kan merkezi aly?any bir arkada?ynyz olarak, kan bulma konusundaki sykynty ve yanly? bildi?imiz birok konuya istinaden kan; verme zerine bir yazy yazyp sizlerle payla?mak istedim. Kan vermenin faydalary: Kan vermek kemik ili?i ya?lanmasyny nleyip, kan yapymynyn aktif olmasyna yardymcy

Zor Karar

Karar vermem gerek, ama bir trl veremiyorum. Benim iin ok zor bir karar. Ama kararym bu olacak ve Trkiyeye gelece?im, ama ailem bilmeyecek. Onlar iin ok kt olacak biliyorum. Ailem beni ok seviyor, beni affetmeyecekler onuda biliyorum. Ama mecburum, ben Almanyayy sevmiyorum ve erkek arkad

Hayallerin Ayak Numaralary

Hayallerin synyry olmaz de?il mi? Dalar gideriz hayallere, synyr tanymadan, synyr tanymayan mavi gklere sanki. Ancak geen gn bir syle?ide synyrlaryny grdm hayallerin, duydum. Bir ?air-yazar diyordu ki "Hayallerin ayak izleri 2930 dur, hi grdnz m 40-41ini?" Ne yazyk ki bizler bydk,

Erkekler

Bazy erkekler vardyr aldatmayy marifet sanyrlar. Sonunda sulu olunca zeytinya?y gibi yze ykmayy ba?aryrlar. Kimileri de sevdi mi tam sever. Byle birisini bulmak, bu zamanda ok zor. Erkekleri ktledi?imi veya feminist oldu?umu d?nmeyin. Yapmak istedikten sonra kyzlar da yapyyor. Ama hayatynda

Evlilik Kolay my?

Sizlerinde bildi?i gibi, bu hayat ko?ullarynda evlilik yapmak, gerektende ok zor bir i?. Hem bir bayan olarak, hem de erkek olarak, hepimiz e?it de?erde, borsuz harsyz bir evlilik iin neler gerekli en azyndan biliyoruz. Ve para para para. Gerekten mutlu, huzurlu, borsuz, harsyz bir evlilik y

im Olduk

Belki de hayatymyzda grd?mz en gzel geceydi de?il mi dost? Hi bu kadar ylyk esen bir rzgra maruz kalmamy?tyk deniz o kadar so?ukken. Rzgra e?lik edercesine kayan yyldyzlar grmemi?tik. E?kyya filmi gsterimdeydi ve biz o gece ok ?ehit saymy?tyk. Her ?ehit iin bir kadeh kaldyrmy?tyk. Dn

Sizin Hayaliniz Nedir?

Hani filmlerde olur ya; dedesinden ya da bilmem nesinden miras kalyr. Hayaty 360 derece dner. ok zengin olur ve bir hayali vardyr. Onu gerekle?tirmek ok kolaydyr artyk. Peki ya siz birden bire ok zengin olsanyz gerekle?tirmek istedi?iniz tek hayaliniz ne olurdu?

Hatyrlanmak Gzeldir

Buraya geleli yakla?yk 2 yyl oldu ve bana yakynlyk gsteren ilk ki?i sen oldun. Nadir de olsa bir ba?kaydy seninle olan sohbetlerimiz ve inan ok da e?lenceliydi. Hakikaten tanynmaya de?er bir insansyn ve iyi ki tanymy?ym dediklerimdensin, her ne kadar yz yze gr?memi?sek de... Canym arkada?ym iy

Sanal Uyu?turucu

Her geen gn yozla?ma konusunda ko?ar adymlarla ilerliyoruz. Bunu herkes biliyor fakat bunun nn geen ne yazyk ki yok. Geen hafta bir bijutericide 55 ya?larynda bir hanymyn liseye giden kyzy iin kocaman halka iine "sexy" yazylmy? kpeleri nasyl bir hevesle aldy?yny fark ettim. Kendi, kendime g

Tercihiniz Ne ?

Dinimizde evlenmek iin aday bakarken drt byk kriter gz nnde bulundurulurmu?. Bunlar gzel ahlak, stat, asalet ve gzellik-yaky?yklylyk olarak belirtiliyor. Dinimize gre ,ilk ba?ta gzel ahlak geliyor sonra asalet sonra para ve gzellik geliyor syralamaya gre. Zaman iinde bu syralama sre

Sokak Kpe?i

Arap kyzynyn camdan bakty?y gibi, gzlerim dy?aryda ki ya?murda. Sa?a sola hyzly hyzly yryen kalabalyk ve onlary yslatmak iin adeta yary?an, ya?mur damlalary. Kimisi dalgyn, kimisi tela?ly, kimisi memnun, kimisi fkeli. Hepsinin yeti?ece?i bir yer var sanki. Bu ke?meke?in ierisinde kaybolmu? bir

Yeni Nesil

Yeni nesil neden byle? Hakikaten bakyyorum da inanylmaz derecede kk yapyly ve geli?memi?. Liseyi bitirmesine az bir zaman kalmy? genler bile neredeyse ortaokul a?laryndaki ocuklarla ayny boyda. Ben kendimden ve arkada?larymdan bilirim. Benim boyum da kilom da idealdi. Ama ?imdi bakyyorum da

?ampiyonun Ba? Harfi

Galatasaray-Be?ikta? derbisi Galatasaraylylar iin hsranla sonulandy. Damarlaryndaki asil kanyn rengini Galatasarayyn renklerinden alan ba?ta ben olmak zere tm taraftarlaryn Fener mayndaki havasy bu vesileyle maalesef, zlerek sylyorum, hatta itiraf ediyorum ki snd. Haliyle bize de tek bi

En Gzel Hediye

Bugn aklyna my geldim? Beni mi hatyrladyn bir ara? Bir u?rayyp merhaba diyesin geldi, ama vaktin mi olmady? Minik bir mesaj yollamak istedin, ama kontrn m yoktu? Gzel bir mail atmak istedin, ama yazmak zor mu geldi? Bir yerde oturup ay ysmarlamak istedin, ama i?in mi oktu? En azyndan bir hedi

Do?al Olmak

Kar?ysynda ki insana, kendini be?endirmek u?runa bin bir ?ekle girmek, yani birden kendi ki?ili?inden syyrylyp, bamba?ka biri olmak ne kadar do?ru? Neden en do?al, en yalyn halinle sevilmek varken, yapay olmayy seer insanlar? Kimileri okbilmi?lik taslayyverirler birden, ya da ok zenginmi? havalar

Bir Tutam Sknet

Eskiler ne sylemi?lerse do?ru sylemi?ler, laf olsun diye de?il yani, syledikleri her szde onca zaman gemesine kar?yn, mutlaka haklylyk payy var.Hayat tecrbelerini, gzel tespitleriyle btnle?tirmi?ler ve bizlere de miras olarak taptaze haliyle byrakmy?lar. Mesela, sz gm?se skt altyn

Kalp mi Yalancy Dil mi Yalancy ?

Yalan ve yalancylyk hepimizin bildi?i temel yasaklardandyr. Ama bu yasak, iinde ocuklara verdi?imiz ?tten daha fazlasyny baryndyryr aslynda. Yalancylyk insanyn kendi kendini inkar etmesidir. Ynsan olmanyn ?erefli basama?yna ayak basamayanlar, kendilerinin sahte varlyklar oldu?unu srekli yalan s

Sil Ba?tan

yle anlar gelir ki, zamany geriye almak isteriz. Yapylan veya yapmy? oldu?umuz hatalardan en kestirme kurtulu? yolu olarak grrz bunu. Ama sadece isteriz ve istemenin tesine geemez bir trl. Zaman gemi?tir, ya?anan ya?anmy?tyr. Bir o?umuzun istedi?i ?eydir hayaty de?i?tirmek. Ke?ke hayatyn d

Yasak A?k

Uzun zamandyr u?rayamady?ym bir arkada?yma ak?am i? yky?y u?ramy?tym. Yz hafif tebessml fakat biraz d?nceli olarak kar?ylady beni. Biraz oturduktan sonra "Senin bir sorunun var karde?im, nedir?" diye sordu?um da her?eyi anlatty. Yasak bir a?k ya?ady?yny syledi. Evli bir kadyna a?yk olmu?tu.

Mspete evirin

Sitede en ok kar?yla?ty?ym konulardan biri olan "a?yk oldum", "imkansyz a?k" gibi meselelere ki?iye gre derman olur mu diye bir nerim olsun istedim. Eskiden uygulanan bir misal vereyim; adamyn birinin sinirli tabiatyndan dolayy ldrme zaafy var ve bunu toplum huzurunu kayracak ?ekilde engel

Denemeden Alma

Geen sene bir tanydy?ymyzyn kyzy evlenmi?ti. Damat adayy akly ba?ynda, i?inde-gcnde, evine-e?ine ba?ly oldu?u halde kyz 7-8 ay sonra ayrylmaya kalkty. Aile tutucu bir aile oldu?u iin, ayrylmalaryna kesinlikle kar?yydylar. Aileye gre; kyzyn geerli bir sebebi yoktu. Adam evine bakyyor, karysyna

Gerek Kapysy

Her birimiz, bir di?erimizden istifade etmek mecburiyetindeyiz, e?er kendimizi geli?tirmek istiyorsak... Kar?ymyzdakinden kar?yly?yny almadan verdi?imiz hizmet, ibadettir. Hepimiz, hepimize muhtacyz. Biz koyun de?iliz; akylla ?ereflenmi? insanlaryz. Bizden beklenen odur ki; zmzdeki d?nceleri ke

Arkada?yn Biri Bir Gn

Sevdi?iniz bir arkada?ynyz size bir konudan dolayy kyzsa ve Bir daha gr?meyelim dese, ardyndan da telefonu suratynyza kapatsa ne yaparsynyz? Tekrar konu?maya my aly?yrsynyz yoksa bir daha aramaz mysynyz?

Evlilik zerine

Neden gnmz bekarlary evlili?i kendilerine ok uzak grrler?

ocuk Gzyle Hamilelik

ocuklaryn hamilelik anlayy?y beni ldrd! Abimin hanymy hamile ve di?er abimin kyzy ya?ynda cady, bizde oturuyorduk. Kuca?ymda otururken "Hala onun karnynda bebek mi var?" diye sordu. "Evet, orda bebek var yazyn gne?ler ok olunca do?acak." dedim. Epeyce bir sre geti kula?yma yakla?ty; "Hala

?a?yrdym ve Anlamadym

Ben msn de farkly ilden bir arkada?ymla konu?urken, yanyma ba?ka bir arkada? geldi. Msnden maillerime bakaca?ym dedi ve pcnin ba?yna oturdu. Benim konu?tu?um arkada? bana yazyyordu hala, ben de yanymdakine ona cevap yazmasyny syledim. O da benim dediklerimi aynen yazdy. Ertesi gn bende yazy?ty?ym

zgr D?ncelerimiz

ok de?i?ken varlyklaryz, ncelikle bunu kabul etmek gerek. Hayyrlary, evete biledn?tryoruz. Ya?antymyzdan my,yoksa yeti?memizden mi kaynaklanyyor bilemiyorum, ama bazen yle duygular ya?yyoruz ki verdi?imiz cevaplarlabunu grebiliyoruz. Bana gre kararsyzlykla ilgili de?il. yle anlar g

Kolay Y? De?il

ok kyzgynym, ocu?unun iyili?ini istemek bu kadar my su? O?lum bu sene birinci synyfa ba?lady, onun her trl sorumlulu?u benim zerimde nk biyolojik babasyyla bo?analy olduka zaman geti. Biyolojik baba diyorum, nk haftada sadece iki bilemedin saat vakit ayyryryor o?luna. Evimize en yak

Beni Bana Byrakyn

Grmcelerimin srekli hayatyma hkm srmeleri yznden onlarla arama mesafe koymu?tum. nk srekli zerimde hkm srp hayatymyza kary?yyorlardy. Daha nceleri pardssz dy?aryya ykmazdym, zamanla kendimi pardsnn altynda a?yr hissetmeye ba?ladym ve yarym mont giyiyorum. Dn oturuyoruz, mis

Glmse!

Glmse! Bulutlar gitsin. Glmse! Karanlyk bitsin. Bir serenin kanadyyla asylsan da hayata, en zayyf noktan kalbinse de, bitmi? a?klaryn, kaybedilmi? dostluklaryn kalmy?sa da geriye, glmse! Hayat; canyny yakacak kadar sert indirmi?se de sopasyny, gzlerin kuru kuru bakmayy zlemi?se de, hi umud

Vatan Sa?olsun Anne

Gle gle o?lum diyorsun. Sen a?larken ben nasyl glerim anne? Sen a?lama diye gidiyorum ben, bilmiyor musun anne? Kendine dikkat et diyorsun, nce Allaha sonra komutanlaryma emanet ediyorsun. Merak etme, Atamyn izindeyim ben anne. Sa?-salim dn o?lum, hayyrly tezkereler diliyorsun. Ben dnm

Merhaba !

Bir Merhabayla ba?lamak gne. Tanydy?yn-tanymady?yn herkese sylemek sabah sabah. Gzlerinin iine bakmak ve tatly bir tebessm gzlerdeki o y?y?yn tam kalbine oturtmak. Hayatyn her trl derdinden sadece 1,5 saniyeli?ine uzakla?mak. Tm gnn gzel gemesinin temelini 1,5 saniyede atmak. 1,5 san

Aldatylan Ne Sorar?

E?inizin sizi aldatty?yny ?rendiniz. Aklynyza ilk gelen ?ey, e?inizle sevgilisi hakkyndaki detaylar oldu. rne?in ona ne hediyeler aldy?y, zel bir ?arkylary olup olmady?y vs Bu ili?ki nasyl ba?lady? Aldatyrken hi beni d?ndn m? Onunla ili?ki ya?adyktan sonra kendini sulu hissettin mi? gibi

Laf Olsun

o?u zaman ?u durumla kar?yla?yrym,"Ne yapyyorsun" denilince "niversitedeyim" diye cevap veriyorum ve ?u cevaby yapy?tyryyorlar ardyndan "Okuyupta ne olacaksyn? niversite okuyanlar bo?ta geziyor." Sinir oluyorum byle insanlara. Y?siz gezen niversiteli insanlaryn kendi sulary. Her zaman syleri

Seviye

Neden bir st seviyedeki bir alt seviyedekini hep kk grr? Ynsan, i?inde bir st seviyeye ykty?y zaman her?ey de?i?ir mi? Ne ilgintir ki, o?u insan byle. Synyfyn bir st seviyeye yksyn da insanly?yn bir alt seviyeye inmesin. Hi bir zaman Allah`yn yaratty?y bir kulu kmsemeye kimsenin hak

Evlilik Dedi?in

Evlilik deyince ne anlyyoruz? Erkekler;E?im yemek pi?irsin, temizli?i yapsyn, ocuk do?ursun, szmden dy?ary ykmasyn, gnlm alsyn, annemin-babamyn dediklerini yapsyn. Kendi tabirlerince (fazla dyrdyr yapmasyn, ben ve ailem istedi?i zaman konu?sun) Her lafa kary?masyn. Bayanlar;Evime pa

Kanady Kyryk Dostluklara

Her ?eyin olmu?tur hayatta. Evin, araban, iyi bir i?in, tatminkar bir e?in, olu?un-ocu?un, sevdi?in akrabalaryn vs Yine de bir bo?luk vardyr iinde bir trl dolduramady?yn. Kt ?eyleri bir kenara byrak, iyi ?eyleri bile payla?acak kimsen yoktur belki. yle ?eyler birikmi?tir ki mrnn kuytular

Ne Yapmaly?

Yeni bir ili?kiye ba?ladym. Henz 15 gn oldu. Erkek arkada?ymy be?eniyorum ok da ho?uma gidiyor. Ancak sorunlarymyz var. Erkek arkada?ym eski kyz arkada?yny unutamamy?, unutmuyor da! Ben de unutturmak istiyorum ya da pes etmek. Hangisi bilmiyorum ama kaybetmeyi de sevmiyorum. Kyz arkada?y ayrylyrk

Ky? Uykusu

Bana nem veren tek bir arkada?ymdy. Sycakly?y, samimiyeti, anlayy?y, drstl? daha bir ok sebep sayabilece?im birisini kendimden so?uttum. Srekli o bana gelirdi. Ben istesem de gidemezdim. Kk bir kyzym var, havalar so?uk dy?ary ykmak onun sa?ly?y aysyndan iyi de?il. Ben bunu kendisine izah

Seimlerimiz

Bugn i?e giderken srekli d?ndm. Kader. Kadere kesinlikle inanyyorum. ?unu farkettim ki nmzde binlerce seenek ve hepsinin sahip oldu?u bir kader var. Zira bizler, seimlerimizle kaderimizi belirliyoruz. Seimler ok nemli. Do?ru kararlar ve do?ru insanlar; seimlerimizin kaynylmaz sonular

Doyumsuz Ynsanlar

Hep d?nrm, Ynsanlar niye doyumsuzdur? diye. Hep daha fazlasyny ister, elindekilerin kyymetini hibir zaman bilemezler. Kaybedince de ahlanyp-vahlanyrlar. Yanly? anlamayyn bu sylediklerimin iinde ben de varym.

ocuk Sahibi

Geenlerde dolmu?ta, tam arkamda oturan iki kadynyn konu?masyna tanyk oldum. Kadyn arkada?yna ?yle diyordu ocu?u kesinlikle ayka sevmeyeceksin, sonra ?ymaryr ve yz bulup kt ?eyleri de yapmak iin cesaret bulur. Onu gece uyurken seveceksin o yzden, ben yle yapyyorum. Her dedi?imi de dinliyo

Kyrylan Kalpler

Cam bir vazoya benzer insan kalbi, kyryldy?y zaman tamiri zor olur. Yapy?tyrsan da eskisini tutmaz asla. Toparlamasy g olur. zerinden ne kadar zaman geerse gesin, acysy bir soluk misali durur derinliklerin de insanyn. Kyrmak kolaydyr fakat tamiri kyrmak kadar kolay de?ildir. Paralanmy? kalpler

Edepsiz Yazy

Drt ev uza?ymda oturan bir kom?um var. 13 sene nce bu eve ta?yndy?ym ilk gn kapyda e?yalary grnce bana ay getirmi?ti. Bu gzel hareketine ok sevinmi?tim. O gn bu gndr, her ne kadar ya?am ?ekillerimiz, ya?ama baky? aymyz ve fikirlerimiz birbirine hi uymasa da kom?uluk ba?larymyz hi kopma

Assos

Arkada?lar; anakkale taraflarynda Midilli Adasy´yla kar?y kar?yya bir yer, ady Assos. Bir di?er ady Behramkale, Aristo´nun ya?ady?y topraklar. Bozulmamy?, bakir yerlerden biri. Do?ayla ba? ba?a kalabilece?iniz, tertemiz suyu ve do?asyyla huzuru arayanlaryn gidebilece?i ender yerlerden.

Hayatymda Noktalary Kaldyrdym, nlemlere Dikkat!

Hayatymda yeni bir sayfa ayyorum artyk. Geen hafta iinde i? yerinden ayryldym. Ama o kadar karamsar de?ilim hayata kar?y. Kendi kendime demiyorum, i? bulamam, ben ?unu yapamam, bunu diyemem. Ben bir ?ekilde biliyorum ki, hayat bana daha neler getirecek. Ayaklarymyn zerinde dimdik durmasyny se

Aslynda Sen Bensin

Bir yerde bir ?ey okumu?tum. Ynsanlar sizden neden nefret eder? Evet, cidden neden nefret ederler? D?ncelerim uymaz; sevmezler, hareketlerim ters gelir; sevmezler, argolara ba?vururum; sevmezler vs Ama bir ?ey dikkatimi ekti ki ok ilgin hakikaten. Kimileri de bizi aslynda bizim gibi olmak iste

Hangisi Sulu?

Erkek arkada?ymy terk ettikten 3 gn sonra, ba?kasyyla ykmaya ba?lady. 15 gn sonra ondan da ayrylynca, bana gelip beni aldatty?y iin benden zr diledi. Me?er aldatmamy? beni kendince. nk benden ayryldyktan sonra ba?kalaryyla ykmy?. Benimle birlikteyken yapmady?y iin aldatmy? sayylmazmy?. Ba

lm Bir Kapydyr

Ynsanlar neden lme d?mandyr? lm neden korkutur?

A?k Dedikleri

Uzun zamandan beri arkada?ym, dostum dedi?im, hi ekinmeden btn syrlarymy payla?ty?ym ki?i, bugn beni sevdi?ini ayklady. Bu durumda dostlu?umuz da bitmi? oldu. nk ikimiz iinde imkansyz bir durum. Bundan sonra konu?mama karary aldyk. Bu a?k dedikleri neden imkansyz olany seviyor?

Beklenen zlem

Nihayet Ystanbula ya?masy beklenen kar, dn ak?am saatlerinde ya?maya ba?layarak, yzmz gldrd. Lapa lapa kar ya?yyor. Pazartesi gn okullar da tatil. ocuklaryn mutlulu?unu tahmin etmemek mmkn de?il. Kar ya?madan aman aman hayaller kuruluyordu. Dy?aryda btn gn kalynacak, kartopu oynanac

Yntihar Kader mi?

Hemen hemen herkes bir intihar haberinden sonra kendine sormu?tur, Yntihar kader mi?. lece?imiz gn yani ecelimiz gelmeden kendimizi ldre bilir miyiz? Bu sorulary kendime ok sordum ve ara?tyrdym hepsinin cevabyny buldum sizinle de payla?mak istiyorum, birbirimizi aydynlatmalyyyz. Yntihar etmek

Cinsellik mi? Aile mi?

"Mutlu bir evlili?in yolu nereden geer?" sorusuna yapylan anketlerde hep; "cinsellik en nemlisi" diye sonular yayynlanyr. Elbette ok nemli, partnerlerin birbirini bu anlamda mutlu etmesi. Mutsuzluk ise genelde yykylamayan tabulardan, kadynlaryn isteklerini sylemekten utanmasyndan, erkeklerin i

Szlendim

Babam beni sevdi?ime vermiyordu. Pazar ak?amy istemeye geldiler ve sz yzkleri takyldy. Damady babam be?enmi?. Yim artyk ok huzurlu, ok mutluyum. Sonunda birbirimizin olabildik. Gururla yz?m parma?ymda her gr?mde, yzmden tebessm eksik olmuyor. Darysy sizlere.

Ynsanyn Ynsana Verdi?i Zarar

Yki karde?. Habil ve Kabil. Babalarynyn (Hz. demin) buyru?una uymayan Kabil, karde?i Habili kyskanlyk yznden ldryor ve bylece insanly?yn ilk cinayeti i?leniyor. Ve sonrasy... Fatih ortaly?y kasyp kavuruyor ve o pasif insancyklar yznden canlarymyz gidiyor... anakkale iin sava?yyor ve ve

Yksek Sese Dikkat!

Yksek sesin hayata ne derece zarar verdi?ini ?renmek iin bir deney yapylmy? ve deneyde 80 adet yumurta kullanylmy?. Yumurtalary ikiye ayyrarak kuluka makinelerine koymu?lar. Birine ok yksek derecede mzik sesi vererek yumurtadan ykmasyny beklemi?ler ve di?eri de sessiz sakin bir kulukada gn

Firuze

Gzlerinde tela?, yyllar sence yava?. Acelen ne bekle firuze... Bu ?arky annemin ok az yslanan gzlerindeki, her aldy?ynda grd?m ama asla anlamyny, hatyrlattyklaryny bilmedi?im gizemdir kkl?mden beri. Benim her zaman kontroll, cany acysa da glen annemin, her duydu?unda dalyp gitti?i szl

Ba?yn Sa?olsun

Meralimm nickli arkada?ymyzyn yakyn zamanda annesinin vefatyny yazmy?tym. Aradan fazla zaman gemeden bu kez de babasynyn vefat etti?ini ?rendim. Merhuma Allahtan rahmet, kederli ailesine sabyr diliyorum. Bu kysa zamanda hem anneyi hem babayy kaybetmek gerekten zor. Hele ki gurbette olunca daha z

Ben Geldim!

Yryorum; sonsuzlu?a my? Sona do?ru mu? Bilerek mi? Bilmeyerek mi? Her gn yeni bir umutla yepyeni cmleler kurmaya aly?arak hayata dair! Her?ey tek renk mi? Tek renk tm renkler mi bilmiyorum ama ben hep griyim onu biliyorum. Her konu?mamda her yazymda devrik olmayan cmleler kurmaya abalyyorum,

Gzellik

Her insanyn gzellik anlayy?y farklydyr. Fakat ?imdi bahsedeci?imiz gzellik suret gzelli?i. Dolayysyyla dy? gzellik greceliden ziyade genele bakar. Mesela; gen ve gzel bir (isim vermek ho? olmaz) sunucu yada oyuncu sylesem burada o?unuzun; "evet,gerekten gzel" diyece?iniz trden. Neyse asy

Hayat ok Zor

ok gzel geen bir ocuklu?umun ardyndan, lise sonda babam iflas etti. En dost bildi?im insan yzme kar?y, herkesin iinde, sen bu bayram bayramlyk alamazsyn, baban iflas etti dedi. Liseyi bitirip bir i?e ba?lamak, okumak ve polis olmak hayalimi suya d?rd. Abim niversiteyi byrakty. Hi bir z

Zamane Genleri

Zaman ilerledike, genlerde de?i?kenlik gryorum. Ben daha 18 ya?yndayym, ama benim gibi genlerin bazy davrany?lary, beni deli ediyor. rnek vermek istiyorum; Bir yere gideceksiniz otobse biniyorsunuz, o?u koltukta oturan genler var, bir sonra ki duraktan orta ya?larda bir bayan biniyor otobs

Pozitif Olun

Biz dnyaya yalnyzca ya?amak iin de?il, ayny zamanda fark yaratmak iin de geliyoruz. ?imdi size soruyorum; E?er bir hayaliniz yoksa, hayalinizi gerekle?tirme ?ansynyz olabilir mi? Arkada?lar daha ok d?nn, d?nn ki iinizdeki yaratycyly?ynyzy ortaya ykaryn ve mizah duygunuzu da buna yansyty

Hem Kt Hem Gzel Bir Do?um Gn

Hem kt hem gzel nasyl oluyor? diyeceksiniz. Dn tatil yaptym, evde oturuyordum. Ak?amzeri ni?anlymyn en samimi arkada?y arady a?lyyordu. Ni?anlym da drt ay nce araba aldy ve yeni yeni ysynyyordu arabaya. Hep dikkatli kullanmasyny sylyordum. Arkada?y telefonda ni?anlymyn trafik kazasy geir

Bekle Beni Plates

Platese ba?lamaya karar verdim. Kendim iin bir ?eyler yapmalyyym. Sinemaya gitmekten, kitap okumaktan, aly?veri? yapmaktan ya da gezmekten daha ba?ka bir ?ey diye d?nyordum uzun zamandyr. Kurslary ara?tyrdym biraz, ama beni eken bir ?ey yoktu. Sonra birden neden plates olmasyn? dedim. Hi d?

En Byk Taklam

Yakla?yk olarak 1,5 yyl nce, yine bu siteye ilk defa bir kararymy yazmy?tym. nmzdeki sene hacca gitme kararymy ayklamy?tym. Ancak hayat yle allady pullady ki, bir sezonu kayrdym. Kendimi bir trl istedi?im hatta oturtamadym. Oysaki her geen gn syrtymdaki yk, pe?imdeki hezeyan artmy?ty. Ka

Kamak

Bazen insan kamak ister ya bir yerlere, ben de yle yaptym. Bir sreli?ine yktym, yakla?yk bir hafta oldu. Gzel lkemizin so?uk bir sahil kentindeyim. Ynanyn yakla?yk bir hafta oldu ama yle uzun geldi ki bana, ailemi, evimi, odamy, yasty?ymy bile zledim. Eski sevgililerim aklyma geliyor. Ayryld

Hayata Dair 2

Yalnyzlyk arkada?tyr insana. Sa?yr bir arkada?. Onunla konu?amazsynyz, onu duyamazsynyz. Yalnyzly?ynyz size yolda? olur kimi zaman. Bazen ondan sykylyr ayrylmak istersiniz ama byrakmak istemez sizi. Nasyl olsa siz de ona arkada? oldunuz. Yalnyzly?ynyz ve siz. ?u lml dnyadaki belki de tek gerek

Zaman

Gnler gelir geer umarsyz, vefasyz. Ne saatler, ne gnler, ne de yyllar d?nr geride byraktyklaryny. Kendi kafalaryna gre hareket ederler, hyzlyca geip giderler. Zaman avularymyzyn iinden akyp giderken ardyndan bakakalyryz sessizce. Haykyrmak isteriz, kelimeler dilimizin ucuna kadar gelir, yu

ilekli Pasta

Benim ?ansym, ok sevilmek ve sevmek oldu her zaman. Arkada?larym, ailem ve akrabalarym tarafyndan poh pohlanarak bydm. Bu ne kadar iyi bilmiyorum. Belki de bu yzden aldy?ym ilk darbe sarsmy?ty beni ve kendimde kaybolmu?tum. Bir ki?inin sevgisi iin, bin ki?inin sevgisini byrakyp uzaklara gidece

?ans Getir Bana

Hayatynyzda bir ?eylerin size ?ans getirdi?ine inanyrmysynyz? Hani, czdanda ta?ynan hurma ekirde?i, bozuk para, de?i?ik bir ta? parasy yada kk oyuncak ?eklinde de?i?ik sevimli hayvanlar veya yakynynyzdan birinin resmi. Size ?ans getirdi?ine inandy?ynyz ne var?

Yazyk Genlerimize

Gne?li bir gndenyararlanyp arkada?larymyzla kyz kulesine gitmeye karar verdik ve gittik. Oradaki manzaranyn etkisinde kalarak sizlerle payla?mak istedim. Tekneyle kyz kulesinegitmek iin syramyzy beklerken, Trk genlerimizin, yabancy bayanlara yapmy? olduklary naho? hareketler hite i aycy de

Sabret

Hayat boyunca tatly, acy bir ok any ya?aryz. Gzel anlary bazen tebessm, bazen kahkahalarla, bazen hoplayyp zyplayarak, bazen en yakynymyzdakininin kuca?yna atlayarak kar?ylaryz. Ya acy anlar? Kendimce hayatymda ya?ady?ym birebir beni ilgilendiren hi kt bir anym olmady benim. Canym bildi?imin a

Hastane Gnl?

Hastayym, ktym, ok fenayym. Her ky? mevsiminde tekrarlanan hastalyklar serisinden... "A?y" dediler, olduk ama ne fayda. "Bol C Vitamini al" dediler ama ne fayda ki, vcut C Vitamini´ni depolayamyyormu?. Yani kasa kasa aldy?ym ve tketti?im o portakallar bo?una my gitti? Oysa daha da etkili

Hafif Uyku - A?yr Uyku

Uykusu hafif olanlar bilirler. Minik ?eylere uyanmak bazen canymyzy sykar. Ama bir trl uyanmak bilmeyenlerle kendimizi kyyaslady?ymyzda, iyi ki uykumuz hafifmi? diye seviniriz. Tabi ok a?yry hafif olanlarda da, uyuma problemi olur. Saatlerce yatakta dn dn, uyuyamazlar. Bu yzden, a?yr uykusu ol

Aranyzdayym

Canymyn ok sykyldy?y bir gnde, internette gezinirken, bu siteye rastladym. Ve ?imdi aranyzdayym. Evet bu syralar canym ok sykylyyor ve srekli uyuyorum. Dy?ary ykmyyorum, yemek de yemiyorum, kom?uya da gitmiyorum. Gnm televizyon kar?ysynda, yatmakla geiyor. Di?er ?eyleri yapmak iimden gelmi

Bir aya Ne Dersiniz?

Demli?in alty kaynanaymy?, srekli kaynar dururmu?. st ise gelinmi?, alty kaynadyka o da olgunla?yrmy?. E? ise bardakmy?, hem kaynana doldururmu? onu, hem de gelin. ocuklar ise ?ekermi?, aya tad verirlermi?. Grmce de ay ka?y?y oluyormu?, arada bir gelip kary?tyryp gidiyormu?. Kayynpeder ise

Bo?uldu?um Bir An

Devrik bir yrekle isyanyn e?i?indeyim artyk. Ya?ady?ym her kare foto?raf, her bakty?ymda solukla?an, her ?eyin anlamyny yitirdi?i bo?lukta asyly duran bir adam gibiyim. Ynsanlar kolonisi iinde tanydyk bir yz gremiyorum artyk. Ben miyim yabancyla?an, onlar my? Yimde a?layan nehir amasyzlyk yat

"Bazylary" Diye Ba?layanlar

o?umuzun toplum iinde de konu?maya ba?larken kullandy?ymyz kelimedir bazylary. ?u an yorum yapma hakky sanaldaki arkada?lara ait oldu?u iin, sanal dnyayy baz alarak yazyyorum anlatmak istediklerimi. Kendimi de katarak sylyorum. Neden bir konu yazarken yazyyy belirsiz hedeflerle bitirip, dips

Allah Ta? Eder

"Allah ta? eder, Allah yakar". Tabiri caizse, bu ve buna benzer kelimeler, kk ocuklara ok kullanylyr. Genelde ocuklar bir hata yaptyklarynda sylenir . Ama asyl hatayy, ocuklarymyzy kk ya?larda farkynda olmadan korkutarak yapyyoruz. Oysa ki bilemiyoruz, ocuklarymyza hem korku, hem so?uma,

Grcler

Bir hafta boyunca mantyk evlili?i mi yoksa a?k evlili?i mi diye kendimi sorguladyktan sonra, cuma ak?amy bekledi?imiz misafirler geldi. Ho?geldiniz demek iin ieri girdi?imde btn gzler bana evrilmi? ve herkes beni izliyordu. O?lanynda bana bakty?yny fark ettim, o anda iim buz kesti, hibir ?ey

Yabancylar

Hi tanymadan sempati duydu?unuz insanlar oldu mu? Sadece yazylaryna, yorumlaryna bakarak tanymaya aly?ty?ynyz, sevdi?iniz, kyzdy?ynyz, kyryldy?ynyz. O an iin kimli?inin nemi yok. Belki sokakta kar?yla?sanyz grntsn ne srp konu?maktan imtina edece?iniz onlarca ki?i. Ne garip 8 aydyr bu sit

E?cinsel Koca

Kadynyn biri evine dnyor, apartmandan yksek mzik sesleri geliyor. Ylgintir ki, mzik sesi kendi dairesinden gelmekte. Zile basyyor, kocasyny aryyor, fakat ne cevap veren var, ne de kapyyy aan. Anahtarla kapyyy da aamyyor, i taraftan kilidin zerinde anahtar takyly. Kadyn tela?lanyyor, itfaiy

Hayata Dair

Ya?amak zorunda oldu?umuz hayatta kimi zaman yle ?eyler oluyor ki, yapacak hibir ?eyiniz olmady?yny fark ediyorsunuz. Belki de pes etme zamanynyn geldi?ini... yle karamsar, yle bo? bakyyorsunuz ki hayata, deta mutlak son yakla?my? gibi. Dnp arkanyza bakty?ynyzda ise karanlyk bir yalnyzlyk gr

Popler Olmak

Ben 18 ya?ynda bir gencim, lise sondayym. Okulda ok popler ocuklardan biriyim. Bir arkada?ym daha var, okulda hep birlikte gezeriz. Ben de o da e?er demek gerekiyorsa boylu poslu yaky?ykly ocuklaryz ama biz illa popler olalym herkes bize baksyn gibi bir kaygymyz hi olmady. Asla millete kendimi

Cazgyryn Tekiyim

Ytirafsa itiraf i?te. Evet ben cazgyryn tekiyim ama hak edene. Geenlerde bilgisayaryma virs bula?my?, format atayym dedim. Yzdm yzdm kuyru?una geldim, derken ?ifre sordu. Tamamdyr deyip ?ifreyi girdim, uyumsuz oldu?unu syledi. Tekrarladym, yine yok. "Olmuyor i?te olmuyor, delirece?im" diyerek

Yalanla Bir Yere Varamazsynyz

Sadece buradakilere de?il szm, reel hayattakiler iin de geerli. Kendinizi oldu?unuzdan farkly de?il, oldu?unuz gibi gsterin! Yalan sylemenin, geni? geni? atyp tutmanyn bir anlamy yok, neyseniz o olun. Fakirli?in ,irkinli?in veya gereki olmanyn utanylacak bir tarafy yok. Drst ve seviyeli o

Dnlerin Sorumlulary

Gazete haberleri beni ?a?yrtmaya devam ediyor. Bilmiyorum okudunuz mu ama beni ok etkiledi bu haber. 12 ya?ynda bir kyz ocu?u karyn a?rysy ?ikayetiyle gitti?i hastanede 8.5 aylyk hamile oldu?unu ?reniyor. Baba kyzyn dayysyndan ?ikayeti olurken, dayy babanyn arkada?yndan ?ikayeti oluyor. Yani bi

Kalsam my Gitsem mi?

?yle evreme bir bakyyorum da insanlaryn hepsi i?in de, gcn de hayatlaryny kazanmak, daha huzurlu bir ortamda ya?amak iin yrpynyyorlar. Peki neden bunca i?in arasynda di?er insanlarla u?ra?mayy kesmeyip, dedikodu pe?inde ko?uyorlar? Biz, insan o?luyuz. Elimizde ki hi bir ?eyle yetin meyiz. Eyv

En Uzak Mesafe Neresidir?

En uzak mesafe neresidir? En uzak mesafe kendime olan uzakly?ymdyr. Hayatyn etrefilli argumanlarynda imkansyz hayallerime en uza?ym. Grnen mecazi mesafelere de?il, ruhani ya?amymda zme en uza?ym. Arkada?laryma, dostlaryma, aileme, hayatymda ki her bireye en uza?ym. zlemlerime, hasretlerime en

?a?yryp Kaldyk

Lise bire giden bir kyzym var. Derslerinde olduka da ba?aryly. Hatta synyfta ilk te. ?retmenleri de ok seviyorlar. Geen gn e?im kyzymyn cep telefonunda, en samimi kyz arkada?yna gnderdi?i bir mesajy okumu?. Mesajda "beni sevdi?ine emin misin?" yazyyormu?. Kyzymla konu?mak istiyoruz ama sze

Kk, Byk, Ortanca

"Sen kksn, sus bakayym" diye ba?layan konu?malar yeti?kin haline gelsek de kaynylmaz son olur genelde. Ben zemedim henz bir evde byk m, kk m, ortanca my ok eker? Kk synyflandyrmasyna girmeden nce kendi tarafymdan bakyyorum tabi. Sen kksn sus, bakkala, markete kkler gider.

Neden Hep Byle?

Sevgili arkada?lar, hayatyma en az 500 ya da daha fazla kadyn girdi ama sanki hepsinde bir eksiklik vardy ya da ben yle olmasyny istedim. Ancak en son ki sevgilime hakikatten a?yk oldum. Ne acydyr ki onca a?klarymyn arasynda en sevdi?im, beni anlamady ve terketti. Bu konuyu ok d?ndm inanyn. Son

Dans Mzi?i

Arkada?lar bilenler bilir. Bilindi?i zere ni?anyma iki, ay var. Sizlere bir konuda dany?mak, fikrinizi almak istiyorum. Yardymcy olursanyz inanyn ok mutlu olurum. Dans mzi?i aryyorum. ok bilindik bir ?ey olmasyn istedim. Sordu?um bir ka arkada?ym "yabancy da olabilir" dedi ama ben kararsyzym

Te?ekkr Ederim

Bugn ayyn son gn. Yine batacak gne? ama bu sefer sen varsyn yanymda. O?lum! Gzmn nuru! Yoktun daha ncesinde. Bir gevrek siyahtym, bir bekleme salonuydu sessizli?im. Tek gl?n yetti bozmaya. Biraz da?ynykty sen geldi?inde ortalyk ama affet, ben da?yttym. Sen yoktun, ben da?ynyktym, yalnyzdy

Fyrtynanyn Sessizli?i

Ynsan hak etti?ini ya?army?. Bana do?ru gelmiyor bu sz. Ya da ki?isine gre belki de do?rudur. Ailesiz olmak kimin hakkydyr ki? ok ?kr kendi yuvam var ama insan karde?lerini, babasyny zlyor. Hi akyllaryna gelmez miyim acaba? En son bayramda gr?tk, hep birlikte babamdaydyk. zellikle izledi

Zaferlerim

Her insanyn gerekle?tirmek istedi?i hayalleri, ba?armak istedi?i amalary vardyr. Tm bunlar iin bir ok aba gsterir, emek harcaryz. Sonu hsran olur kimi zaman... Yenilmi? ve ezik hissederiz kendimizi. Hatta her ?eyi bo? verip ylesine ya?ady?ymyz zamanlarda olur. Ama e?er kazanyrsak, amalary

Zaman Kavramy

Hayata felsefik sorularla cevap araken, zaman kavramyny kendimce yorumlamaya aly?yrdym. Zaman kavramynyn olmady?yna dair cevaplar retir, zamansyz gelen her ?eye aslynda zamany uydurmaya aly?yrdym. Yok arkada?lar yle de?ilmi?; hayatta zaman, mekan dinlemeden paldyr kldr gelen insana has duygula

Mantyk Evlili?i

Sizce mantyk evlili?i yapmak do?ru bir ?eymi? Yani birini sevmeden, syrf o sizi seviyor diye yada durumu iyi, hali vakti yerinde biri oldu?u iin evlenir miydiniz onunla? Onun yanynda mutlusunuz, kendinizi iyi rahat hissediyorsunuz, size duymak istedi?iniz her?eyi sylyor ama ne yaparsa yapsyn onun

Canymsyn

Sen benim her?eyim, gzmn bebe?isin. Hayatymyn a?kyyla yollarymy birle?tirip, en ok anlam katansyn bize. Yyi ki varsyn. Sen, baban ve benim en gzel hediyemizsi. Evimizin en gzel sesisin. Yyi ki do?dun bebe?im. Seni seviyoruz.

Size Bir Soru

Sizlere sormak istedi?im bir soru var. Yki kelime var ve bu iki kelimenin anlamlary konusunda sizlerden gr? almak istiyorum. Kelimelerimizden biri tence di?eri ise yengere. Bunlar herhangi bir ek almamy?, takysyz, yani kelimenin kendisi. Ne diyorsunuz, yardymcy olabilecek misiniz? Hadi bakalym

Acemi Cemaat

Olay Erzurum´da oluyor. Millet ky camiinde ?len namazy kylyyor. Bu arada H.G. adly vatanda? yere yy?ylyyor. Habere gre cemaat namazyn bitmesini bekliyor. Namaz bitince de ok ge kalynyyor. Kalp kyrizinden gidiyor adam. Haber do?ru ise namazyn bitmesini beklemek yanly? tabi. Ymam nde arkad

Yaprak Olmak my? Pusula Olmak my?

Hepimizde bir tela?, bir me?guliyet. Hayat karma?asyna takylmy?, uyum sa?lamak adyna sa?a, sola savruluyoruz adeta. Rzgara kapylmy? bir yaprak gibi kimilerimiz. Gidece?i yn bilmeden savrulup duruyor. Kimilerimiz daha sa?lama almy? kendini. Ynn kendi tayin ediyor. Ve do?ru yn bularak elbet. A

Daha Kt Oldum

Sonunda mide rahatsyzl?ym sonulandy. Doktor midem de asit oldu?unu soyledi, ila yazdy. Hi aksatmadan ilalarymy dikkatlice bir haftadan beri kullanyyorum. Fakat kendimi daha da ?i? hissediyorum ve ?i?tim de. Daha ncede yle hissediyordum ama ilacym bu rahatsyzlyklarymyn gitmesi iindi. Ama daha

Ta?ynmanyn ilesi

E?imin mesle?i gere?i bulundu?umuz semtten ba?ka bir semte ta?ynmak zorundaydyk. Bunun iin de sadece bir haftamyz vardy. Zaman kysytlyydy ve bu sre ierisinde hem ev bulup kiralamak hem de e?yalary toparlamak gerekiyordu. Bu i? yle sanyldy?y kadar da kolay de?ildi. Neyse birka gn iinde alel-ac

Yazyk

Sizlerden payla?ymsa, adam gibi payla?ym bekliyorum ey dini ve Kur-an´y a?yzlaryna alan insanlar. Bizlere bir ?ey aktarmaksa amacynyz rica ederim daha mantykly olsun. Konunuzun dy?yna ykmak, bir bayana hakaret etmek, o bayany (ucuz bayan) tabirinizle olmadyk i?renliklerinize a?zynyza almak b

Yanly? Numara

Bir gn hi tanymady?ynyz bir numaradan "seni seviyorum" diye mesaj gelirse ne yaparsynyz? Ben syleyeyim, e?er evliyseniz e?inizle aranyzda byk sorunlar ykar. Bir gen kyzsanyz "kim bu sapyk yine" diyerek strese girersiniz. Ama gen bir delikanlyysanyz, hemen koltuklarynyz kabaryr, havalara gire

Susmak

Konu?ulan konuyu bo? ve basit buluyoruzdur, susaryz. Konu?ulan konu yle mantyk dy?ydyr ki, sadece hayretle dinler, sessiz bir tepkiyle belli ederiz duru?umuzu. Susmak aslynda o kadar da basit di?ildir. Bazen konu?arak anlatabilece?imizden daha fazla anlam gizlidir. Kelimelerle tarif edilemeyen acyl

Siz Olsaydynyz?

Gerek ya?anylan, ya?ady?ym bir konuyu sizlerle payla?mak istedim. Arkada?ymyn "bu d?ne gitmeliyiz, gitmelisin" ysraryna anlam veremeyerek birlikte gittik. D?n salonuna girdi?imizde;bu d?n m, cenaze treni mi ?phesi olu?tu. Masalardaki tm insanlaryn yznde glmser bir tavyr yakalayam

Kkl?mzn Masallary

Hani hep "bir varmy? bir yokmu?" diye ba?layyp, "onlar ermi? muradyna" diye biten masallary vardyr kkl?mzn. Bazen diyorum ki ne yaptyysa o masallar yapty bize yapaca?yny. yle gzeldir ki, ktler mutlaka belasyny bulur, iyiler mutlaka sonunda sevdiklerini de alyp yanlaryna giderler mutluluk

Umut Dolu Paylaşımlara

Ylk c�mleler zordur her zaman...� Kimi zaman nasyl ba?layaca?yny bilemez insan... �zellikle de ne yazaca?yny kurgulamadyysan, duygularynyn ne s�yleyece?ini bilmiyor ve hazyrlyksyzsan bu zorlu?u her zaman ya?arsyn. Ama yalnyzken ve kendimle yazarken bu zorlu?u hi� ya?amadym ben.

Yaşam Bir İmaj

Artyk ya?amak bir imaj sorunu. Ymajlarla hayata tutunuyor insanlaryn �o?u. ��nk� artyk iyilik bir imaj, �fke bir imaj, yenilik ve �zg�rl�k iste?i bir imaj. ��nk� hep �?retildi bize sevgi, iyi insan olmak, k�t�l�k ve nefret �?retildi. �?retildi bize imajlaryn ger

Anti Yenilikçiyiz

Yenilikler hep zor gelir insana. Nedeni bellidir aslynda; biraz yeni olan, bilinmeyenden korkmak, biraz da yeniden en ba?tan ba?lamak� O y�zden de?il midir inatla yanly? oldu?unu, bize zarar verdi?ini bilerek yanly?larymyzdan bile vazge�ememek� Yenilikler eme?e syfyrdan ba?lam

Derin Suskunluk

Gece uykunun arasynda en ok bunlar takylyyor insanyn aklyna; Nereye gidiyorum diyorsun; nereye? Ben nereye, dostlarym nereye? Yanly? nerede? Kim eksik, kim fazla? Zaman hyzla tkeniyor oysa. Bir kez daha eksik kalan ?eyleri konu?sak Sylenmemi? ?eyleri, yalanlary geri alsak, bo

Yeniden Merhaba

Gne yeni bir tebessmle ba?ladym bugn! Yepyeni umutlar ve ben Her ?eyin gzel olaca?yna inanyr oldum. Atym perdelerimi gne; merhaba dedim. Sanki bugn bamba?ka bir gnd. Umutsuzluk yoktu bugn, yepyeni umutlar ve ben vardym. Hznleri rafa kaldyrdym, acylary denizlere attym. Hayal

Hayat Acımasız

Hayat neden bu kadar acymasyz olur. Sevdiklerin bile sana yalancy g�lerler.Y?ler iyi gittimi, herkez yanynda ama ufak bir sarsynty ya?a maddi a�ydan, �evrende kimse kalmyyor. Ama diye ba?lanyyor c�mlelere ben onlara �ok yardym ettim diyorsun. Bunlar yetmiyormu? me?ersem.

Gülümsemek

  Biz daha çok gizli gizli gülen bir toplumuz.  "Çok güldük inşallah ağlamayız!" diyen başka bir toplum var mı merak ediyorum...  Erkek çocuklarına "karı gibi gülme!", kız çocuklarına "aman kızım fazla gülme hafi

A?kyn Ya?y

Her birimiz hayatta bir a?k ya?amy?yzdyr. Kimimiz kendimizden ya?ca kk birine, kimimiz kendimizden byk birine, neden dengimiz olan birileri kar?ymyza ykmaz bilemiyorum. Bu nllerde bile var. rne?in; Pynar Altu?, kendinden kk biri ile birlikte gzel bir a?k ya?amakta. Tabii a?kyn ya?

Anne

  Öyle zor ki anne yokluğun, kaç geceyi sabah ettim. Uğruna akıttığım gözyaşları seni getiremezdi bana. Yorgun düşen bedenim dayanamıyor bazen. Küçükken daha hiçbir şeyin farkında değildim. Duyduğumda inanamamıştım ve derdim ki &

Ekilen Tohumlar

Bir ka insan grdm. Kimi traktryle, kimi arabasyyla, kimide yaya olarak omuzlamy? baltayy, kre?i baheye gitmekteler. aly?an insanlara rastladym. Tam ysynmamy? havaya ra?men terlemi?lerdi, alyn teri akyyordu. En erkeninden yiyecekleri tereyi, maydanozu ve so?any ekiyorlardy. Onlar aslynda

Benim Eserim

Evet son yirmi drt saat; hayatymyn anlamynyn de?i?me yyldnmne.... Tam sekiz yyl nce bugn, yre?imde tarifsiz co?kular, bedenimde iki canla tutmu?tum hastahanenin yolunu... Onu bekliyorduk . Dokuz ay on gndr ailemize , yuvamyza katylmasyny bekliyorduk. Ama o bir trl aramyza katylmak

Karakter

Biriyle tany?yryz. Severiz, ho?lanyryz hatta bazen a?yk oluruz. Nedense kar?ymyzdakini hibir zaman kabul etmeyiz, edemeyiz. Kafamyzda canlandyrdy?ymyz bir karakter vardyr. Ona bu karakteri giydirmeye aly?yryz. Yolunda gitmesi gereken her ?ey o anda alt st olur belkide.. Neden kar?ymyzdakini anl

Hayat

Sizce hayat nedir? Bence ok acymasyz, kk bir dikkatsizlikte ve hatada srm srm srndren bir alem. Parasy olanlaryn, a?a olmayanlaryn kle oldugu, bencil ya?ayanlaryn mutlu oldugu, kendini ikinci plana atyp ba?kalarynyn mutlulugu iin ya?ayanlara zindan olan bir alem.

Ko?ulsuz Saygy

Saygyly olanyn hakky saygy, iyilik yapanyn iyiliktir. Y?te bu duygu ve aklyn bu hkm gere?ince, her insan kendisine yapylan iyilik kar?ysynda minnet duyar ve iyilik yapana te?ekkr eder.Benimde yaptygym bu. Onun iinde ya?amda saygy ko?ulsuz olmaly. Sevgiyi istedigine diledi?in kadar verebilirs

Mutlulu?un De?eri

Hep yyllaryn arkasyndaki hznlerimiz gelir aklymyza yada yyllarca hznleri ya?amy?yzdyr hep. Ama bir ?eyi unuturuz ki ya?adyklarymyzda bizim tecrbelerimizdir de?il mi? Bazen yre?imiz derin derin yanar, acyr, iin iin syzlar belki. Yeri gelir bakamayyz belki yarynlara, o hznlerimiz yznde

Adnan Menderes Havalimany

Her yyl yaz yakla?ti?i zaman, kendi yurdundan uzak ya?ayanlaryn iinde farkly duygular ba?lar. Trkiyeye gitme heyecany, sevdiklerini grme mutlulu?u ve o yolculu?un tatly tela?y. Bu duygulary uzak kalmayanlar anlayamazlar. Ua?a bindi?inde o heyecan ba?lar. Ua?yn inmesi yakla?ty?y zaman,insanyn

Renksiz Hayat

Bu gn d?ndm de, renkler olmasaydy ne yapardyk acaba? ?u, siyah beyaz televizyon dnemini hatyrlayanlar, muhakkak bana hak verecektir. Bizim iin sanatylar siyah ve gri salylar diye ikiye ayrylyrdy. Sary ve kyzyl saly sanatcylar var deseler inanmazdyk herhalde. Bu siyah beyaz donem

Sen ve Son

Unutmak, ne derin ?eydir ki, unutulanlara unutu?laryny bile unutturur. Unutulmak, ne acy ?eydir ki, Unutulanyn, unutulu?una a?layy?yny kimse hatyrlamaz. lm unutu?lara gmyor yzmz, tenimizi tanydyklarymyza yabancyla?tyryyor. Ya?arken lm anmyyoruz o yzden ya?arken lmle aramyza sahte m

El Srme Yareme

Acyyla yo?rulmu? bir tebesm belirir glmsememde. Kan ierim, kyzylcyk ?erbeti derim. Glmsetti?im yzler bir el srse yre?ime, grecekler ne kadar derin bir yara var ierisinde. Her olumsuzlu?a ra?men, bir yerlerde beni bekleyen o mutlulu?un, zlemini hasretle beklerim. Nasyl ki ya?mur

Bu Ne Yllet

Pek o?umuz burada her trl sorunu payla?tyk, kimi aldatty?yny, kimi aldatyldy?yny, kimi ilk a?kyny, kimi terkedildi?ini. Neler neler payla?tyk.Ama bir arkada?ymyn yle bir derdi varmy?ki o kadar samimi olmamyza ra?men saatlerce kyvrandy ama syleyemedi.ksece?ime dair yemin etmesem genede

Son Durak

Bu sabah berbat bir telefonla uyandym. Dn gece, beraber ayny masada oturdu?umuz insan bugn hastanede. Yksek sratle giderken, ?erit de?i?tiren bir araca sa? arka taraftan arpmy?. Hayati tehlikesinin olmady?y belirtildi. Ancak ortopedik olarak ayak kysymlarynda ciddi yaralanma sz konusu. ?u

Kullanym Kylavuzu

Bir rn satyn aldynyz ve zelliklerini ?renmek iin kullanym kylavuzuna gz atmak istediniz. Ancak ne gresiniz ! Kylavuzun bir ok dilde yazylmy? oldu?unu ancak iinde Trke evirisinin bulunmady?yny gryorsunuz. Sinirleniyorsunuz ve lkemizde satylan bir rnn nasyl Trke kylavuzunun olamaya

Ynsan

Hani hep deriz ya, yeter ki insan olalym yeter. Hi d?ndnz m acaba, bu insan olmanyn ls nedir? Mutlaka bu konuda herkesin, kendi manty?y do?rultusunda belirledi?i bir l birimi vardyr. Hepimiz kendi llerimize gre di?er insanlary yargylar ve iyi ya da kt olarak synyflandyryryz. Peki

Giderken

evremizdeki insanlarla az yada ok bir ?eyler payla?yryz. Ya?arken, ya?ama dair, insanly?a dair, gzele, iyiye, dostlu?a, arkada?ly?a. Bunlaryn dozu, aradaki ili?kilerin durumuna gre de?i?ir. Sonra gn gelir bir ?ekilde ili?kiler kopar, kopmak zorunda kalyr yada kopartyryz. Aradakiler de biter

Riyakar Dost

Gven duyulacak insan kalmamy? bu hayatta. Bugn kanka dedi?in insan, yaryn seni yolda grse tanymaz olmu?. Arkada?lyk lm?te bizim haberimiz olmamy?. Herkesi kendi yre?imizle grd?mz iin en ufak dahi syrrymyzy sevgiyle anlatsak yaryn silahyn namlusundan ykar gibi kar?y kar?yya geldi?imizi g

Yshak Ku?u

Hep karanlyk ormanlarda geti ocukluk ryalarym. Tam anlamyyla kabus denilemeyen, fakat pek de ho? olmayan bu mphem sahnede, rolm neydi benim? Srekli gidiyordum ve u?ultular eksik olmuyordu saaklarymdan. Ko?uyordum sonsuzluktaki bir renge,son vagonu kayrmak zereymi?im de, abalyyormu?um m

Stresin Kayna?y

Yyllar nceydi hayatymyza "stres" diye bir kavram girdi. Ne anlama geldi?i konusunda aykasy pek de bir fikrim yoktu. Nasyl olabilirdi ki! Var olan problemler bir ?ekilde zlyordu. Ya da en ba?ta herhangi bir sorun ykmyyordu. Zamanla anladym ki "insan"la u?ra?makmy? stresin kayna?y. "Onur"un, "

Evlilik

Belki ?imdiye kadar "Evlenince a?k biter, sevgi azalyr, hayat monotonla?yr" szn defalarca duydunuz. Gariptir ki, evlenmeden nce birbirini lesiye sevdi?ini sandy?ynyz ok sayyda ift, sanki bu sz hakly ykarmaya yemin etmi? gibi, geimsizlikleriyle sizi etkiledi.Peki gerek nedir? Ate?

Baskynyn Sonucu

Bazen anne ve babalarymyz bir ?eyleri yasaklarken, ne gibi sonuclar doguraca?yny bilmiyorlar. Y?te sizlere bir rnek... Annem ve babam beni fazla dy?ary ykartmazlardy, bakkala bile zor gonderirlerdi. p atmaya inerdim, "hemen gel oyalanma" derlerdi. Bir yere gitmek istesem, izin vermezlerdi. Bir

Saygynyn Gzelli?i

Saygyya de?er vermeyen ki?iler ne kadar byk kayyptalar de?il mi? Saygy gsteren o?unlukla kar?yly?ynda saygy bulur. Mtevazi, kibar, anlayy?ly olmanyn yany syra saygyly olabilmeyi ba?armak bamba?ka bir gzelliktir. Saygy ailelerin iinde, saygy okulda, saygy arkada?larda, hatta saygy sokakta dah

Kendini Ke?fetmek

Bazen nasyl varlyklar oldu?umuzu d?nmeden edemiyorum. Her ?eyle alakalyyyz, her ?eyi istiyoruz, her ?eyden etkileniyoruz. Y?te bu sebeple mutlu olmamyz zor, mutsuz olmamyz da bir o kadar kolay. Hayatymyzdan keyif almamyz ise hemen hemen imkansyz.Peki biz yzyyllar boyu mutsuz mu olaca?yz? Bug

Dile Gelen Mektuplar

Uzun yyllar oldu bir dosttan, sevgiliden ya da akrabadan mektup almayaly. Cep telefonlary, bilgisayar gibi teknoloji rnleri hayatymyza girdi?inden beri mektuplarymyzy unuttuk. Yeri geldi asker mektubu oldu, yeri geldi ulary yakylarak sevgiliye sitem oldu. Yeri geldi sylaya kavu?ma mjdesi oldu m

Sabyr

Her ne kadar hayat bazen ekilmez ve bazy ?eyler insana kezzap acysy verse de, ya?anan tm olumsuzluklara, tm acylara ra?men hayat devam ediyor. Bunlaryn bir gn bitece?i, dnyalyk dertlerin dnyada kalaca?y, bu dnyada ektiklerimize kar?y br dnyada mkafatlandyrylaca?ymyzy bilmemiz, tm ya?a

Leyla ile Mecnun

Dillerde destandyr Leyla ile Mecnunun a?klary, bir o?umuz imrenmi?izdir. Byle bir yce a?ky neden bizler de ya?ayamyyoruz acaba? Ne eksi?imiz var bizim ya?amy? oldu?umuz a?klarda merak ediyorum ama hayatin bizlere neler getirece?ini ve bir o kadar da neler gtrece?ini bilememekteyiz. Her

Hayat Tv

Bazy insanlar hayaty ya?ar, bazylaryysa seyreder. Bir toplumda seyredenlerin sayysy azalmadykca orda ciddi bir de?i?im olmayaca?y kesindir. Biz ya?amaktan ok seyretmekten yana bir milletiz. Mahallede evin, dkkanyn-kahvenin nne bir sandalye atyp geleni geeni seyretmekten sykylmayan ok. Otoyol

Memleketim

Ah memleketim ah! Nasyl da zledim. O gmr?e yakla?ynca nasyl da heyecan basyyor. Ne gzel bir duygudur o, ya?amayan bilemez. Havasy, o topragymyn kokusu bir ba?ka. Hele ki o sycak kanly insanlarymyz. Her haliyle ayry bir havasi var memleketimin. Nasyl da bekliyorum yazy sabyrsyzlykla..

Rzgarla Giden Selamlar

Zaman zaman ayk havaya ykar selamlarym sevdiklerimi. Hafife esen rzgaryn onlara ula?tyrdy?yny bilirim hissetmeseler de ve her rzgaryn bana selamlar getirdi?ine inanarak mutlu olurum. Aslynda sevdiklerimizi aklymyzdan geirdi?imiz her an, rzgarla gndeririz selamymyzy. Onlar da sarmalanyr f

Syr Kapysy

Oldum olasy yolda sakat bir dilenci grdm m sadaka veriyorum. Bir nebze de olsa vicdanym rahatlasyn diye. Ama sakat ya da ok ya?ly de?ilse vermiyorum, sonuta aly?yp para kazanabilir diye d?nyorum. Yine bir gn arkada?ymla yktyk dy?arda geziyoruz. Yolda orta ya?ly bir bey grdk, dileniyo

Sapyklyk Yzahy

Bizim gelinin kyz karde?i, ablasyna a?layarak dert yanmy?. Sorununu uzatmadan kysaca geece?im. Ablasyna, "benim e?im sapyk sanyrym, eski e?yalarynyn arasynda porno cdleri grdm" demi?. Ablasy da, "zlme bekarken izliyordur" demi? ve fazla sorun etmemesini sylemi?. Benim aklyma hemen ?u sorula

Alt Yazy Okuyamyyoruz

Evde keyifle izledi?im televizyon saatlerini zler oldum. Ne zaman bir?ey izlemeye kalksam, kumanda birinin elinde. yldyracak gibi oluyorum. Bir kanal var ve yakyn bir zamanda karde? kanaly daha oldu, isim vermeyeyim reklama girer. Sadece yabancy sinema ve diziler veriyorlar. Kanalda do?al olarak

Yyi Gnler

Bir mr geiriyoruz dnya zerinde. Bir hayat, bin umut, binlerce mutluluk, hzn. Bazen ?ans, bazen kader diyoruz adyna ama ya?yyoruz acymasyzca, hoyratca bize ayrylan srede. Arkada?lar, dostluklar, a?klar geiyor bir bir nmzden. Kimimiz trilyoner oluyor ama mutlulu?u satyn alamyyor, kimimiz

Dedikodu

Y? yerindeki samimi arkada?larymdan biriyle, benim bildi?im hibir sebep yokken aramyz bozuldu. nce aramyza bir so?ukluk girdi ve yava? yava? koptuk. Ylerleyen gnlerde ortak bir arkada?ymyz anlatty durumu. Me?er hi alakasyz yerden syledi?im bir kelimeyi eviren bir arkada?, kendisine olayy k

Altyncy His

Algylarynyn ok geli?mi? oldu?unu d?nen var my aranyzda? Ben kendim iin cevaplarsam, evet... Sevdi?im, ilgilendi?im bir insanyn bana yanly? yapaca?yny hep anladym hayatym boyunca. Ya allah ykardy kar?yma ya da ben ?phelendim. Ben ?phelendike de gerek mi oldu? Ynsanlaryn benim iin k

Kyskanlyk

Kyskanlyk duygusu hemen her ortamda ya?anmaktadyr. zellikle ba?aryly olan olamayany, fakir zengini, az seven ok seveni kyskanyr. A?yry kyskanlyk bizlere byk zararlar verebilir. Aslynda bu a?yry kyskanlyk duygusu insany ku?atan bir zehirdir ve tedavisi de ok zordur. Kar?ysynda ki insana za

Yeteri Kadar Saygyly myyyz?

Bazen izmeyi yle a?yyoruz ki, hi d?nmyoruz verilen emek nedir? Bazen synyrlary yle a?yyoruz ki, ne kadar ileri gitti?imizi bile goremiyoruz de?il mi? Gzmze bir anda bir perde ekiveriyoruz. Ama belki hi aklimiza gelmiyor, bir ?eylerin u?runda ne kadar emek verildigi. Hemen ya yargyyla

Kk Abdullah

Ben hastanede gvenlik grevlisi olarak aly?yyorum. Bu gn iimi burkan olay, bir vefat haberiydi. Daha ya?yndaydy ve gzlerimin iine bakarak can verdi. zerine televizyon d?m? kk Abdullahyn Anlatamam ailesi feryat figan haldeydiler, elimden hibir ?ey gelmiyordu. Kk Abdullah gz

Gzellik

Hayatta kalma igds kadynlarda ok kuvvetlidir. Kadynyn gzelli?ini ve gzelli?e tepki vermesini belirleyen genler, grntsn dzeltmeye zen gstermesini sa?lar. Bu milyonlarca yyldyr byledir. Bu yzdendir ki, bugn bile dnyanyn en byk sektrleri kozmetik ve gzellik rn sektrleridir.

Otlakcylyk

Sigaranyn kendisi yeterince kt bir aly?kanlyk de?ilmi? gibi, tiryakilerde bir de birbirinden otlanma aly?kanly?y vardyr. Kimse kimseye "bak czdanyndan para aldym tamammy?" ya da "kaza?yny giyip gittim" diye cmleler kurmaz. Ama sanki sigara kamunun ortak malydyr. Ortada duruyorsa birinindir ama

Fiziksel Grn?

Ynsanlaryn byk bir kysmynyn yaptygy hatalardan biri de fiziksel grn?yle insanlary yargylamasydyr. Kiminin yznde, aya?ynda, kolunda vb. yerlerinde bir sorun vardyr. Ynsanlar, sanki bu onun suuymu? gibi insanlary yargylar ve asa?ylarlar. Ancak, herkes byle yapmady?yny savunur ve yapa

Mundar

Kedi ula?amady?y ci?ere mundar dermi?.Peki ya ynsanlar?Ynsan, kedilerden ok daha farkly olarak hem ula?amady?y hem de ula?ty?yna mundar demektedyr. Biri ho?landy?y insany elde edemedi?i iin onu ktler, tekisi ise elde etti?inden sykyldy?y iin bunu yapar...

Artyk Yazamyyorum

Ben, o yyllaryn eskitemedi?i ?air. Elime aldy?ym zaman ka?ydy kalemi, anlatyrdym her?eyi tek tek. Bir sana bakmaktan alamazdym kendimi, birde yazmaktan. Ne gzel anlatyrdym a?kymyzy. So?uk ky? geceleri ?yerek birbirimize sokulurduk. Elin yanardy sobada acysyny ben ekerdim. Bazan ?arky sylerdim.

Nasyl Evlat Bu?

Sabah i? yerine gitti?imde acy ve beni derinden yaralayan bir haber aldym. Bir arkada?ym, z o?lu tarafyndan dvlerek ldrlm?. O adam o?lunu okutabilmek iin, ak?am i? yky?y p toplardy. Onu o ?ekilde okutup asker etti, evlendirdi. Cumartesi yine hurda toplamy? gidiyordu Ya?ar sen kalp h

Bir Hayat Kadynynyn Hikayesi

Ben sa?lyk personeli olarak bir hastanede aly?yyorum. Trafik kazasynda a?yr yaralanan bir hayat kadyny getirildi aly?ty?ym servise. Bacaklary kyrylmy?, acilen ameliyata alynmy?, sonra da benim aly?ty?ym servise yatyrylmy?ty. O zamana kadar hastanyn mesle?i ile ilgili bir bilgi verilmemi?ti. Yapy

nce Allah Sonra Yallah

Ymam arkada?ym elektrikten anlady?ym iin, minaredeki hoparlr tamir edip edemeyece?imi sordu. "Elbette yaparym" dedim. Minareye ykan kapynyn kilidini aty, "sen yk ben geliyorum" dedi .Dne dne ykyyordum merdivenleri, olduka de?i?ik bir duyguydu. Tam yaryya gelmi?tim ki elektrikler kes

Unutamazsynyz

Unutmak istedi?inizi unutamazsynyz. Ne kadar unutmaya aly?sanyz da kalp unutamaz. Belki stleri tozlanmy?tyr, belki eskimi? , belkide irkinle?mi?tir grmeyeli ama bir yerlerde mutlaka vardyr. Kalbin byle bir i?levi yoktur , beceriksizdir bu konuda... Unutmayy beceremez. Mesela zorlay

Milletin ivisi ykmy?

Bugn gazetenin birinde acy bir haber okudum. Buna anne yre?i nasyl dayanyr, bilmiyorum.Bu bayanyn iki o?lu var. Kk olan, abisine "karyna hastayym" demi?. Bunun zerine abisi, karde?inin kafasyny kesmi?. ok talihsiz bir olay. ?imdi anne hangi evladyna zlsn; mezara giden o?luna my? Ha

Baty Hayrany Olmak

Bir zamanlar baty bu hastaly?a yakalanmy?ty; Trk kahvesi imek, Trk gibi giyinmek moda olmu?tu. ?imdi ise bizde bir baty hayranly?y aldy ba?yny gidiyor.Biz gerekten batyly olmak istiyorsak, de?erlerimize veda edip onlaryn de?erlerini benimsememiz gerekir. Batyly olunca ne olaca?yny az ok t

Ya?ama Arzusu

Kocaeli´nde ya?ady?ymyz o elim deprem olmadan ce bir ayly?yna oradaydym, akraba ziyareti sebebiyle. Orada ya?ayanlar iyi bilir, byk deprem ya?anmadan nce arty depremler oluyordu. Tabii kimin aklyna gelir ki bylesine byk bir deprem ya?amak. Bu arty depremler oldu?unda elektrikler

Sahibinden Satylyk

Zamana vuran koyu glgeler, toplama ieklerin aydynly?ynda kesinle?mi? acy sevgiler, bilinmeyen ve grnmeyen sykyntylaryn ipularyna dair ciddi tahminler yapabildi?imiz feodal geceler... Odanyn ortasynda kendimi sayyklyyorum, kendi ritelimi kendimden ykartyyorum, kendi iimi ldryorum, ken

Hayaty ekilmez Kylan Ne?

Bazen her ?ey yle bo? geliyor ki insana. Yine de hayatyn stne stne gidiyoruz. Her zaman deriz ki hayat ekilmez, yle mi dersiniz? Hayyr. Bu hayaty ya?ayan da, gzelim hayaty iimizdeki ktlkleri ykartarak bu hale getiren de bizleriz. Bazen insanyn yzne tokat gibi arpan kelimeler, hec

Evlilik Karary

Evlilik karary, ki?inin hayatyndaki nemli dnm noktalaryndan biridir. "Benimle evlenir misin?" sorusunu takiben, hem tatly hem de uyku kayran bir heyecan ba?lar o?u zaman. Eski dzenimizden ayrylyp yeni dzene geerken, maddi hazyrlyklaryn yany syra manevi hazyrlyklar da emek, zaman ve enerj

?ans

Bazylary "do?arken ?ansly do?ulur" derler. Gerekten do?ru bir kelime, bunu bire bir ya?amy? biriyim. Nedendir bilinmez, etrafymda o kadar ?ansly insan var ki bir bana u?ramayan bu ?ansy, nasyl yakalayaca?ymy asla bilemiyorum. Geri ya?amy? oldu?umuz hayat bilinmezliklerle dolu. Ne yapsak hayaty

ocuklarymyz

ucuklarymyzyn yeti?tirilmesi, bebeklik dneminden ergenlik a?yna gelinceye kadar bilinli bir ?ekilde bytlmesi zerinde nemle durulmasy gereken bir konudur. Annelerin i?i hite kolay de?ildir bu konuda. Bir insany yeti?tirmek ve onu ileriki yyllarda toplumun iine sokmak daha da nemlisi

E?ler Arasy Diyalog

Ben 14 yyllyk evliyim, e?imle pek sohbet edemiyoruz. Halbuki e?ler srekli diyalog ierisinde olmaly. Hele ki ocuklar varsa, onlaryn hayatlary hakkyndaki konu?malar ok nemli. Ne yazyk ki bizim en uzun sohbetimiz 15,20 dakika sryor. Tabi sonu tarty?mayla bitiyor.

Ertelemek

Hayat ertelemekle geiyor farkynda mysynyz? ?u koleji bir kazanayym ondan sonra, niversiteyi bir bitireyim ondan sonra, hele bir i?e gireyim, ya evlenelim de hallederiz, ocuklar bir bysn, emekli olalym tamam. Hi d?ndnz m, ?yle geriye do?ru dnpbaktynyz my hi? Neleri ertelememi?iz

Ynsano?luna

Sen ok tanydyk birisin, iimizden biri. Sahi sen uzun yyllardyr kendi ki?isel refahyndan ba?ka bir?ey d?ndn m? Bir dostun, bir arkada?yn iin hayatyny riske attyn my? Sahi sen yyllardyr hi a?yk oldun mu? Sevdi?in kadyn iin unutulmaz bir jest yaptyn my? Olup bitenlere, haksyzlyklara kar?ysyn,

Azrailin Teyet Gei?i

Dn bir kez daha yanymdaydy azrail, selam vermi? geerken. lmle selamla?mak garip bir duygu. Daha nce de ya?adym bunu ama her defasynda bocalyyor insan. Aly?ylmyyor lmn yakynly?yna, sanyrym aly?mak istemiyoruz lmn varly?yna. Merhaba; hayata, yeniden do?an gne! Merhaba; sevgiye, gzelli?e

Susmalyyym

Y?te bir gnn gecesi daha. Yimde yaprak kymyldamyyor. Kimseyi zlemiyorum. Kafamda ba?ly ve sonlu tek bir cmle bile yok. Azalan ve o?alan bo?luk duygulary. Tanrym gelip tykandy?ym ve bir adym teye gidemedi?im yer burasy my? Burada my kalaca?ym hep? Bu gece kendimle kalamam. Bu gece kendime

zgrlk

Bilim adamlary ve felsefisi d?nrlerin ara?tyrmalarynda etik ve toplumsal de?erlerin insanlaryn gerekte yapmak istedikleri bazy ?eyleri, kysytladyklary daha do?rusu bu de?erlere ba?ly kalmak adyna kendilerini dizginledikleri bulunmu?.Do?ruluk derecesi bence insanyn kendisine ne kadar drst olabi

Darlaceze

Aslynda mitsizlik kapysy de?ildir bu kapylar; ?efkatin, merhametin ve insan onurunu yceltmenin kapysydyr. Bir asyrdan fazla oldu kurulaly. zelli?inden hi bir ?ey kaybetmedi. Ynsanlar kendi z evlatlaryndan dy?landyka daha da artty bu ?efkat mekanynyn nemi. Kimleri a?yrlamady ki bu meka

Zamany Algylamak

Zamanyn nasyl geti?inden ok nelerle ve nasyl de?erlendirilerek geti?i nemlidir. Mesela ben, ebeveynimin memleketinde iken yani kyde ya da kk bir yerle?im yerinde iken ve zaman da ne?eli geiyorsa zamanyn ne kadar yava? geti?ini sylenip durmu?umdur. Oysa byk ?ehirde ve byk ?ehrin ka

Ayakta Kalmak

Ne ya?arsak ya?ayalym, hep bir ?eyleri geride byrakyp ayakta durmaya aly?yryz. zmemek iin sevenlerimizi zorla da olsa gleriz bir ?ekilde. Her yykyly?ta yeniden kalkmak iin abalaryz. Ya?adyklarymyzy geride byrakyryz ya da zerlerini kapatyryz. Ama yinede iimizi kemirir belki. Acytyr incede

Gvenmek ve Ynanmak

Her insan kendine yakyn buldu?u ki?iye gvenir ve inanyr. Ama nereden bilecek ki kar?ysyndaki insan iki yzl, riyakar, bir o kadar da dzenbaz. Her insan kendisi iyi ise kar?ysyndaki insany da kendi gibi grr ama ne var ki her zaman olmasa da bazy zamanlarda yanylyr. Benim ba?ymdan da byl

Sigara my Sa?lyk my?

Sigara byrakyldyktan yirmi dakika sonra, tansiyon ve nabyz normale iniyor. Sekiz saat sonra, kandaki oksijen normal dzeye ykyyor. Yirmi drt saat sonra, kalp krizi riski %25 azalyyor. Kalp krizi tehlikesi sigara imeyenlerin seviyesine, ancak on be? yyl sonra gelebiliyor. Dnya da; 2000 yylynd

Kyzym Artyk Bir Lsev Gnlls

Kyzym artyk gnll bir lsev yesi. Onunla gurur duyuyorum. Daha on iki ya?ynda olmasyna ra?men, tamamen kendi iste?i ve u?ra?laryyla byle gzel bir grevi aldy. Allah, alnynyn akyyla ba?aryly olmasyny sa?lasyn. Onunla ve onun gibi yre?i olan bir ok ocu?umuzla gurur duyuyorum. Yapabildikler

İlk İşim İlk Maaşım

Bir bu�uk ay �nce hayatymyn ilk i?ine ba?ladym. Bir �?renciye ders vererek �zel �?retmenlik yapyyorum. Olduk�a akylly, hirsly, konu?kan bir �?renci ve ?u ana kadar iyi ge�ti �ok ?�k�r. Fark ettim ki, yeni ?eyler �?retmek, e?itmek, �devlerinde yardymcy olmak �ok g

So?uk

Bundan bir ka yyl nceye kadar akrabalarym arasynda lakabym "so?uk" tu. Bunun nedeni ise aileme ya da akrabalaryma kar?y hep so?uk bir tutum sergilememdi. Arkada?larym da ise bu tr davrany?laryn tam tersini uyguluyorum. Bilerek de?il sanyrym mizacym bu... Hatta bir gn rahmetli anneannem,

Gldrmeyen A?k

Onu hi tanymadym, sadece bir arkada?ymyn askerlik arkada?y olarak hikayesini i?ittim. Yler acytan olmaz olsun denilen hikayesini. Ysmi Nadir, belki ismi gibi nadir bir hayat ya?ayaca?y iin ona bu isim rast gele ama ok anlamly olarak verilmi?. Yirmi ya?larynda, pehlivan gibi bir ocukmu? Nadi

Umut

Kimimizin hie saydy?y, grmezden geldi?i, kimimizin ise sahip oldu?u tek ?ey, ya?ama sevincimiz umut. Sonbaharda gp giden, ye?eren yapraklarla, yolu gzlenen ku?laryn bahara kanat yrpy?y. Kimilerinin, bir gece yarysy karanlyktan syyrylyp yyldyzlara ula?mak iin kurdu?u kpr belkide. Ya?amamy

Bugn Do?um Gnm Ama

Bugn benim do?um gnm ama hi mutlu birgn de?il. ok yalnyzym, sevdi?im hibir kimse yanymda de?il. Kendimi ok mutsuz hissediyorum. Bugn benim iin ok kt bir gn oldu, belki de bugne kadar ya?ady?ym en kt do?um gnmd, ok yanlyzym...

Evlilik

Hepimizin eninde sonunda sordu?u bir sorudur evlilik nedir? Bence evlilik, l ile suyun birle?mesidir. Ykisi zor gibi grnse de, iki ruhun birbirlerine susamy?asyna zlemidir. Ancak su fazla olursa l bir batakly?a evirir, l fazla olursa suyu kurutur. Dengede oldu?u zamanl ve su bir

ocuktuk

ocuklu?umu doyasyya ya?adym, hem de mutlu bir ?ekilde. Dnp maziye bakty?ymda ister istemez bir tebessm ediyorum. ok zlyorum eski ve bir o kadar da gzel yyllary. Elimizde de?il tabi gemi?i tekrar ya?ayabilmek. Bydk ve bymekle beraber o saf duygular da yok oldu. Mahallede kyz erkek k

Ne Kadar Karde?iz?

Bizim inancymyz, gelenek ve greneklerimiz her kesime her varly?a birlik ve beraber olmayy, uyum iinde ya?amayy gsteriyor. Bu ayk gere?e ra?men acaba biz ne kadar karde?iz? Gnllerimiz ne kadar bir ve beraber? Ynsanlar; kana, kine, sava?a doymamaktadyr. Hepimiz iin en hayyrlysy olan bary? ve d

Szm Tm Babalara

Hayatta bazy sevgilerin yerini hi bir ?ey tutamaz. Baba sevgisi de i?te bunlardan biri. Zaten bu sevgi tam ya?anamady?y zaman ba?ka ki?iler de bu sevginin eksikli?i kapatylmaya aly?ylyyor. Ama ne yazyk ki olmuyor, yerini tutmuyor kimse. Szm bu yazyyy okuyan tm babalara! Byrakyn evlatlar

Kslk

Bir ki?iye herhangi bir sebeple ksmek ve sonrasynda bary?abilmek benim iin ok zor. Kolay kolay zr dilemesini becerebilen bir insan de?ilimdir. Hakly da olsam haksyz da olsam ilk adymy kar?y taraftan beklerim. Bazy kslklerim 4 yyl hatta 7 yyly bile a?my?tyr, ama kar?y taraf ksm?se tabi.

Hastalyk ve Sa?lyk

Dipsiz kuyularda sanar ya insan bazen kendini, hani hi ykamayaca?yny d?nr oradan. Avazy ykty?ynca ba?yrmak ister, sesinin duyulmayaca?yny bile bile. Daracyktyr o derinler, kypyrdayamazsyn, kollaryny bile oynatamazsyn. Yinden binlerce dua okursun. Asyndyr ve lesiye susuz. Kafan hep g?e

Yyiki Varsynyz

Canym arkada?larym benim, iyiki varsynyz. Sizleri seviyorum. Benim dnya tatlysy iki arkada?ym var. Onlarla her ?eyi payla?yyoruz. Ynsan sykyntylaryny birilerine anlatmadan rahatlayamaz. Y?te bu arkada?larymla her trl konuda birbirimizi dinliyor ve yorumlar yapyyoruz. Tabi arada aty?tygymyz,

Verilen ve Grlen De?er

Kar?ymyzdakine ya da herhangi bir sevdi?imiz ki?iye de?er verirken birde bakmy?yz ki biz de?ersiz durumuna d?m?z. Grmesi iin elimizden geleni yaparyz ama nafile. Sonra birde bakmy?yz ki biz de?ersiz kalyvermi?iz. Bir laf vardyr ya; Ynsanlara gere?inden fazla de?er verme, sonunda de?ersiz olan

Yimizdeki ocuk

Etrafymyzda kasylyp duran, gl oldu?u imajyny vermeye aly?an insanlara rastlamy?yzdyr. A?yr csseleriyle havaly havaly yrrler. Bir oklary onlary ok gl zanneder. Oysa onlarda etten kemikten insanlardyr. Dar zamanlarynda aresizli?e d?erlerse bir de bakmy?synyz ocuk gibi oluvermi?lerdi

U?ursuzluk mudur Nedir Anlayamadym

Bugnlerde zerimde bir u?ursuzluk mu var, nedir anlayamadym. Geen hafta doktora gitmek iin evden ykmy?tym. Minibs biraz gittikten sonra antam hafif gelmeye ba?lady. Baktym ki czdanym yok. Ylk defa ba?yma byle bir ?ey gelmi?ti. Ne yapaca?ymy ?a?yrmy?tym. Yanymda oturan ?retmen ben vereyim pa

Hyz Delisi

Bu gn Florya sahil yolunda aracymla trafikte seyrediyordum. O yolda ara syra radar uygulamasy yapylyyordu. Bende bunu bildi?im iin normal hyzymda yol alyyordum. Bir anda arkamda bir jeep belirdi. Dikiz aynasyndan kontrol ettim. nk hemen aracymyn arkasyndaydy. Arada hi takip mesafesi byrakmamy?

Mutluluk Nerede?

?imdiye kadar sitede ok yazylar okuduk. Kimisi evlili?inden ?ikayeti, kimisi e?ini aldatyyor, kimisi aldatylyyor. Aslynda bunlar benim gibi bekar ki?ilere hi iyi birer rnek de?il. Syka duydu?umuz bu konular yznden evlilik gibi kutsal bir messeseden korkar hale geldik. Merak etti?im; peki

Y?te Arkada?lyk Bu

Bizim evin nunde trafik y?yklaryvar. Bugn tam y?y?yn altynda duran bir gen dikkatimi ekti. Yanynda kk birvalizivardy. Biraz sonra bir gen daha geldi yanyna, sarylyp kucakla?tylar. yle sevgi doluydular ki, sonra kollaryny birbirlerinin omuzuna atyp uzakla?tylar. Kyskandym onlary,

Dayaky Kocanyn Sonu

Amcamlaryn binasyna yakla?yk 5 ay nce yeni evli bir ift ta?ynmy?ty. Duydu?uma gre ikisi de ok farkly ?ehirlerde otururken, tesadf eseri telefonda tany?my?lardy ve ky ortamynda ya?ayan gen kyz ardyna bakmadan bu adama kamy?ty. ?ehir ya?amyna aly?masy zor grnyordu lakin sorun bunlarla k

Ya?landym

Bu sabah tra? oldum, hafiften kestirdim suraty. Kesik ok mu diye aynaya dikkatlice baktym. Salaryn neredeyse drtte biri beyazlamy?, alyn yary aylmy?, ka?larym sanki biraz daha atyk ve alnymda resmen ya?lyly?yn belirtisi olan izgiler olu?maya ba?lamy?. Allah´ym mrmn belkide yarydan

lmcl Takynty

Beni ok zen bir konuyu sizlerle payla?mak istiyorum. aly?ty?ym ?irkette i?im gere?i gr?t?m birok ?irket elemany vardy. O da onlardan biriydi. Y?ini ok iyi yapar, kazandy?y parayy hak etmek iin kendini paralardy. Ne sorun olsa arardym, arabuk zp bana dnerdi. Bir cumartesi gn, elinde

Bu Gece

Ve i?te; karanlyk kt, ak?am oldu, daha sonra da gece olacak! Kim bilir ka evsiz kendine kalacak bir yer arayacak. Kim bilir alacaklydan biraz daha mhlet alan ki?i, aresizli?ini yaryn nasyl haykyraca?yny d?nyor. Kimbilir ka koku?mu? e?ini aldatacak bu karanlyk gecede. Ka telefon sapy?y nic

Syradan Olmamak

Bugn her zamankinden farkly ?eyler yapmayy deneyin. Sabah ak?am i?e, eve veyahut ba?ka yerlere giderken kullandy?ynyz yollary de?i?tirin mesela. Ekseriyetle kysa yollary tercih ederiz, bugn de daha uzun olan yolu deneyin. Y?e ya da okula erken gidiyorsanyz, bugn bir de?i?iklik yapyn ve kendinize

Erkek Milleti

Ne onlarla ne de onlarsyz oluyor. Bu hayatta bayanlaryn i?i ok zor. Bayanlar iin edinilen kany, me?er erkekler iin geerliymi?. Hani derler ya bayanlary anlamak gtr. Hayyr, aksine erkekleri anlamak ok g. Ne istediklerini tahmin edemiyoruz. Ho? erkekler de ne istediklerini bilmiyor ya. S

Dost Aryyorum

Yine ya?mur ya?yyor yslanyyorum. Yine lodos var ?yorum arkada?. Yasty?ym kaldyrym ta?y, yorganym gk yz. Bir dost eli aryyorum tutup kaldyracak. Bir kucak aryyorum symsycak saracak. Bir ift gz aryyorum, sevgiyle bakacak. Bir dost aryyorum beni anlayacak.

Nisan Ya?muru

Bugn dy?ary yktym, ya?murun ya?dygyny biliyordum ama ?emsiye almadym. Kkken nisan ya?muru ya?arken salarymyzy ayp yslatyrdyk. Annemler; "nisan ya?muru berekettir, salarynyz uzar islatyrsanyz" derdi. Yolda giderken ya?ly bir teyzeyi grdm, eliyle salaryny ovu?turuyordu ya?mur her yerin

Kitap Ukalalary

Bugn kitap okumanyn yararlaryny bilmeyen yoktur. Her ?eyden nce insan bunu kendisi iin okumaly. Rahatsyz oldugum konu kimi kitap okuyanlar iin. Kitap onlaryn zihinlerini aarken kltrlerini artytyryrken ukalala?tyryyor. Kendilerini bilge ok bilmi? zannediyorlar. Milletin szn kesip oturup an

Byk Konu?manyn Bedeli

Hani deler ya "bir musibet bin nasihatten daha hayyrlydyr diye. Evet gerektende yle. Byk konu?manyn bedelini sadece biz de?il, evlatlarymyz ya da ba?kalary da ekebiliyor. Bir arkada?ym vardy akrabaydyk ayny zamanda. Ba?ka bir akrabamyzyn kyzy birisi ile kamy?ty. Annesi "benim kyzym yle b

Hayyr Yapmak Lazym

Yki sene nce kyz arkada?ymla bunalyma girmi?tik ve bir sene iinde defa izin yapyk Yeni yylda Trkiye´ye katyk. Her gn barda iip iip efkar da?yttyk. Paralary har vurup harman savurduk Yzinden dnd?mn ilk gn, radara yakalandym. Cezalaryn ardy arkasy kesilmedi. Be?inci ay oldu y

Yazy Bekliyoruz

Bahar gelince insan bedenini farkly duygular sarar. Mutluluk, heyecan, umut. Gne?in syca?y yaktyka insanyn iide yle yanar. ok gzel duygulara yer verir. ogu zaman yaza hazyrlyktyr bahar aylary. Kimileri tatil kyleri arar, kimileri ne yapaca?ynyn planlaryny kurar, kimileri ise yaza inc

Kylerde Cuma

Elbette her yerde kylynyyor cuma namazy, ama kylerde bir ba?ka tady var. Kylerde aly?ma o kadar ok ki insanlar aly?madan ba?laryny alamyyorlar. Sycak yaz gnlerinde ok aly?yp a?acyn glgesinde buz gibi ayrany iince keyiflerine diyecek yoktur.Birde cuma namazy rahatlatyr onlary, yaz gn

Trkiye´de Ya?amak

Trkiye de ya?amayy ok isterdim, zlyorum ok. Sanki biz biraz yabancyymy?yz gibi grlsekte o?u insanlaryn gznde, bazy szler bizi incitse de ben o lkeyi ok seviyorum ve insanlaryny da. "Neden ba?ka bir lkeye tatile gitmiyorsun?" sorusu geldi?inde, vazgeemedi?imi sylyorum. ekiyor be

Yim Daralyyor

Neden byle oldu bilmiyorum. Son bir ka gndr ok sykyntylyyym, nedenini bilmedi?im bir ?ey bu. Bugnde okulda durup durup a?ladym. Dokunsanyz a?lyyorum anlayaca?ynyz. Okula gitmeden nce babamla tarty?tyk. Okula gidene kadar gzmdeki ya?lary kontrol edemedim. Nedir bu iimdeki sykynty? Bir d

Ho?geldim

Beni, bana getiren bahar my yoksa kendime duydu?um o derin zlem mi? Hangisi bilmiyorum. Yimin sy?mak iin ba?ka bir i arady?y anda, derin bir nefesin aly?y yada veri?i esnasynda birden kar?yma ykyverdim. ylesine ?a?yrdym ki, nk bo?lu?a d?t?m zamanyn dar geldi?i bir anda ykaryp

Ba?ymyzyn Tacy Anne ve Babalarymyz

Ynsanlar do?ar, byr ve belli bir zamandan sonrada bir bakar ki hayatyn tam ortasyndadyr. Mcadele oktan ba?lamy?tyr artyk. Evlenmi?se zerine aldy?y ailesinin sorumlulu?u, ocuklaryn yeti?tirilmesi, e?itimi derken birde bakmy? ki ya? kemale ermi?. Zaman tkenmi?, anne ve baba artyk ya?lanmy? al

Teknoloji a?yndayyz

Ya?y ileri olan, 60´ly yylaryn ku?aklary olan dedelerimiz, ninelerimiz nesillerin bozuldu?undan ?ikayet edip dururlar. Kendi genliklerindeki de?erlerin kaybolmasyndan dem vururlar hep. ?imdiki genli?i hi be?enmezler. Zaman zaman bu laflary kafamyza takyp kendimizi iyi hissetmedi?imiz an

Sana Geliyorum

Nasyl dersin ki yanlyzym? De?ilsin birtanem. Ben varym senden kilometrelerce de uzak olsam ben hep seninleyim. Biliyorum beni zlyorsun. Son mesajynda "hastayym, yanlyzym hani gelecektin?" deyip bana sitem etmi?sin. Canym sana symsyky sarylyp bak geldim demeyi ne ok isterdim. Gelemedim birtanem ge

Gizli Hznler

Gleriz her zaman ama belki iimiz o kadar glmez. Her ne kadar glsekte, yinede iimizdeki hznleri yeri gelip saklayamoyoruz. Yimizdeki ocuk hep a?lyyor.Ama yinede hayata bir yerlerden tutunup devam etmeye aly?yyoruz bir ?ekilde. Yorgun bedenimizle belki. A?lamak, glmek, acy ekmek, k

Yntiharyn Bahanesi

Bugn grd?m, ya?adygym ve yazdy?ym bir sz; "intihar eden insanlara kyzmayyn, onlaryn d?tkleri duruma d?meden". Normal biri nasyl da kyzar; "sen ne diyorsun, intiharyn bahanesi olmaz, kesinlikle hayat gzel, agalar gzel, ku?lar gzel baksana bi evrene bunca gzelligi nasyl grmezsin, ya ail

Eksik Olan Ne

Hafta sonu ok gzel bir hava vardy, ya?ady?ym ?ehirde. Bahar gzelli?ini hi eksiksiz sunmu?, gne? ona ayak uydurmu?, rzgar tatly esintilerle dola?yyor. Kelimenin tam manasyyla bahar; "ben geldim" diye y?lyklar atyyordu. Her hafta sonu oldu?u gibi ocuklarymy alyp gezintiye yktym. Malum b

Karanlyktan Aydynly?a

Karanlyktan aydynly?a uzun ve kasvetli bir yoldan geliyorum. Her adymda biraz daha byd?m, biraz daha gere?e erdi?im bir yolun teker st yolcusuyum. Ysel bir yolculu?un, kaoslaryndan ihtiya molasy vermeden geiyorum. Yhanete arpyp, biran sendeliyorum ama o aldatycy karanlyk tutuyor elim

Ama

Hepimizin bir amacy vardyr ?u yalan hayatta, amasyz ya?anamaz. Hep bir ?eyler eksik ve bo? olur ya?antymyzda. Peki bu ama iin ykty?ymyz yolda di?er ya?ayabileceklerimizi bir kenara atyyor muyuz ya da onlary da ayny zamanda ya?ayabiliyor muyuz? Gn geliyor ama iin sevdiklerimizi kyrabiliyor

Dile Gelen Gece

Gece konu?uyordu. Gece beni de?il, bizi konu?uyordu. Kendini aydynlatan, gzlerini kama?tyran siyah a?kymyzy konu?uyordu. Evet gece konu?uyordu. Bizim siyah a?kymyz dilini zm?, gece dile gelmi?ti. Siyah a?kymyz, her ?eyi yapabilecek kadar bykt. Geceyi bile dile getirmi?ti. Gece bugnlerde

Hala my Ysraf?

Biz insanlar elimizdeki ?eylerin niye hi kyymetini bilmeyiz ki? Afrika da ve daha pek ok yerde alyktan her gn onlarca insan lyor ve bizler hala israf ediyoruz. Ysraf edip atty?ymyz bir para ekme?in, bir avu bulgurun bir araya getirildi?inde ne kadar insany doyuraca?yny bilsek belkide yap

ka?ytylara Dikkat

Bir ara Genlik Parky´ndan ykmy? kaldyrym kenarynda yryordum. Az ileride bir kalabalyk grdm. Bir adamyn ba?yna toplanmy? tarty?yyorlardy. Bu hararetli tarty?ma dikkatimi ekti. Bir ka adam srekli birbiriyle kavgaly gibiydi. Baktym ki adamyn biri bul karayy al parayy oyunu yapyyor, teki

Gzel Bir Sabah

Gzlerimi aty?ymda gne? y?yklaryny yeni salyyordu dnyanyn zerine. Ku?lar gzel ?arkylarla gnn do?u?unu kutluyor, rzgar gecenin kasvetini da?ytyyordu sanki. Hemen yata?ymdan kalktym, pencereyi ardyna kadar atym, gne?in y?yklaryny, ku?laryn seslerini, rzgaryn esintisini davet ettim odama. Ne

Grd?ne Sevinmek

nce mitlerdi terk eden bedeni, iekler amayacak gne? bir daha hi do?mayacakty artyk. Bir vapur dd?nn sesinde yitirilen sevdayy, hibir ya?mur ye?ertemeyecek ti artyk. Dik bir yoku?tan a?a?yya arabayy bo?a almak ve gzlerini symsyky kapatmak myydy hissedilen? Bu kadar kr olmak ne anlamsyzd

Seni Seviyorum

Bir gece vakti radyo dinledi?im esnada tesadfen bir frekansy atym. Temasy a?k, sevgi, acy v.s. konulardy. ?imdi anlataca?ym hikaye beni ok etkildi?i iin sizlerle payla?mak istiyorum. Delikanlynyn biri synyf arkada?yna a?yk olmu? ama aylamyyor sevdi?i kyza. Kimi zaman bu gzel kyz, bilmedi?i k

Kar?y Pencereler

Gnmzde hayat apartmanlarda geiyor. Evimizin pencerelerini aty?ymyzda kar?ymyzda ba?ka pencereler gryoruz. Bunlar kar?y kom?ularyn pencereleri oluyor. Hayatta etrafymyzda vuku bulan olaylary pencerelerimizdan seyrederiz. ocuklaryn sokakta oyun oynayy?lary ve seslerini ykselterek konu?malary

Ne Oldu Bana?

Gnlerdir yle halsiz, yle yorgunum ki kolumu kaldyracak dermanym yok. Yimden hi bir ?ey yapmak gelmiyor. Hele bugn halsizli?im hat safhada. Uyumak, gnlerce yata?ymdan kalkmamak istiyorum. Depresyonda myyym yoksa bu bahar yorgunlu?u mu anlamadym?

Szde Ynsan

Gen ayy sabah ge saatte uyandy. Yzn bile yykamady, gnaydyn demedi kahvaltyyy hazyrlayan annesine ve kahvaltyyy bitirince eline sa?lyk demedi. Annesine bir kuru te?ekkr bile etmeden ykty asyk suratyyla dy?aryya. Ylk fyrsatta basty gzelim imlerin stne. Omuz vurdu kar?ydan gelen insana.

A?ladym

Berbat bir evlili?im var. Geen sene ne gzel ayrylmy?tym. Ev tuttum ve bir sene kadar ayry ya?adyk. Fakat canym kyzymdan ayry d?meye dayanamadym, bary?tyk. O da istedi bary?mayy, dzelece?ine dair vaadler verdi. Ama maalesef, her ?ey ayny duruma geldi tekrar. Kaybedilmi? bir yyl daha mrden.

Dnyanyn ivisi

Uzun sredir Turkiye´den ayry kaldy?ym iin sadece diplomasi noktasynda haberdardym lkemden. Ama bugn biraz internetten okudum da ne olmu? Turkiye´nin aile kavramina ya? Okuduklaryma inanamyyorum aile mevhumu o kadar yypranmy? ki, evli erkekler iin tek e?lilik artik neredeyse bir isti

Takyntylarym

Yaradyly?ym gere?i maalesef birok takyntym var. Kimsenin taba?yny, ana?yny, barda?yny kullanamam istesem de yapamam. Mesela evde herkesin reel yedi?i kaptan reel yemem ?okella kutusundan kimseye kullandy?y byakla almasyna izin vermem, herkes taba?yna ka?ykla koyar. Zor bir durum olmady?y mdde

Neden Bu Kadar Sinirliyiz?

Bugn ben hastaneye gittim, i?lemlerimi yaptyrdym. Doktorun odasyna yktym ama odasynda yok. Bu durumu ba?hekime ?ikayete gittim, ba?hekim yerinde yok. Neyse orada beklemeye koyuldum.Tam bu syrada dy?ardan bir kalabalyk ses geldi,tabi merakly milletiz yktym baktym. Kalabalyk ierisinde biri gen,

Son Nokta

Cmle sonlarynakoydu?umuz noktanyn, aslyndahayatymyzda ne ok yer etti?inin farkynda myyyz acaba? ?yle bir d?nelim; nelere nokta koymadyk ki bu zamana kadar hayatta? Do?duk, kundaktayken emeklemeye ba?ladyk, ana kuca?yna nokta koyduk. Hi bir derdimizi anlatamamanyn verdi?i sykyntyyy a?lama

Ya?lanmaktan Korkmuyorum

Ya?lylyk bir ok ki?inin korkusudur. Halbuki gn gelip mutlaka kapymyzy alacaktyr. Gn getike bir gn daha ya?lanmyyor muyuz? Ynsan haliyle korkuyor tabi, ya?lyly?yn getirdi?i sorunlardan. En guzeli ne biliyor musunuz? Elden ve ayaktan d?meden, kimsenin eline bakmadan ekip gitmek bu dnyada

Geceler

Nedir bizim iin geceler, neleri ya?aryz? Kimileri iin dinlenme any. Kimileri iin duygulary, anylary, hasreti kimsesiz ortamda gizlice ya?ama imkany. Kimileri iinse drt duvar efkary. Gne?in baty?yyla ba?lar anylaryn do?u?u. Gzler sanki o any bekler, biriktirdiklerini azad etmek iin. A?ykl

Payla?mak

Bu gn ?le yeme?imi alyp arabaya do?ru ilerlerken evsiz biri yanyma geldi; zenci, say ba?y da?ylmy? bir kadyn. Gzmn iine bakyp evsiz oldu?unu ve karnynyn ok a oldu?unu syledi. E?er isterse yeme?imi payla?abilece?imi ama para veremeyece?imi syleyince gzleri parlady. Kendime ne ysmarla

Ya?amyn Anlamsyzla?ty?y Anlar

o?u zaman anlamlandyrylamyyor hayat. Bo?, anlamsyz, sama. Ya?ady?yn yapty?yn hi bir ?eyden zevk alamaz oluyorsun. Ya?amak adeta saman yemek gibi oluyor. Tat alma duyularyn yok edilmi?, zel bir operasyonla alynmy? gibi. Ya da bir robotmu?um gibi geliyor bedenim. Bedenim ve ben iki ayry varlyk gib

Fobilerimden Nasyl Kurtulurum?

Hayatymda ua?a hi binmedim, ok merak etti?im halde. O denli korkuyorum. Lunaparklarda insanlar canlary pahasyna e?lencenin doru?unu ya?amak adyna her alete binebiliyor. Ben ise sadece arpy?an otoya binmeye cesaret edebiliyorum. Bir ocuk kadar korkak olmam; insanlaryn dilinde dalga konusu ha

Cepte ylgynlyk

Dnyamyzy trafik, magazin, hastane, kresel ysynma felaketlerinden sonra bu defa da cep telefonu sarsty. Bakyyorsunuz bir toplantynyn en can alycy yerinde bir cyyaklama sesi. Ne oluyor? Birilerinin cep telefonu alyyor. Tm dikkatler orada odaklanyyor. Syleyece?imizi de, dinledi?imizi de unutuyoruz

Karakterler Benze?mesi

Hayatta kar?yla?ty?ymyz insanlarda kimi zaman nl ki?ilere benzeyen insanlara rastlaryz. Ne kadar benzedi?i konusunda arkada?larymyzla tarty?yryz hatta. Bir de oyuncularyn oynady?y karakterlere benzeyen insanlara rastlaryz. Ben mesela bir yaz gezisinde ebeveynimin memleketine gitti?imde, ilede

Kibirliler

e?itli i?lemler yaparken ya da bazy durumlarda kar?yma burnu havada, kendini be?enmi? ve ba?ka insanlary hep hor grmeye, kk d?rmeye aly?an insanlar ykyyor. yle sinir oluyorum ki anlatamam. Her ?eyi kendileri biliyormu? gibi ve ba?kalary hi bilmezmi? gibi davranyyorlar. Bu insanlar kibirli

Gecikmeyelim

gnlk dnyadayyz. Ama ne zaman gideriz, ne zaman son oyunumuzu oynaryz hi belli olmaz. Ama ne olur gsterece?imiz sevgilerde gecikmeyelim. Bazen insan yle durumlarda oluyor ki, bir anda iindeki sevgi fkeye dn?ebiliyor. Kar?ymyzdaki insani yle bir kyryyoruz ki isteyerek ya da istemeyerek.

Komedyenler

Kimi insanlar ba?ka insanlary gldrmeyi kendilerine i? edinmi?lerdir. Ekmeklerini bu i?lerden kazanyrlar. Ba?kalaryny gldrrken kendi i dnyalary nasyldyr diye d?ndk m hi? Aslynda komedyenler hassas insanlardyr. Onlaryn da gnllerinde bir takym gnl yaralary vardyr. Kimbilir gemi?lerinde

Aradaki Fark

Bugn okulda sinirleri gev?etme, rahatlama semineri vardy. Synyfta herkes kendine bir e? seip farkly yntemleri deneyecekti. Ellere masaj ve kar?yndaki insanla syrt syrta veya ba?ka pozisyonlarda onun sycakly?yny hissetme gibi; rahatlatycy bir mzik e?li?inde. Synyftan bir adam ve kadyn dikkati

Okul Yyllary

Syralarda oturup da zaman geirmenin bys hala anylarymda. Ne unutulmaz gnlerdi o gnler. Haddinden fazla haylaz, yeni yetme gen kyzlardyk o zamanlar. ok komik olaylar ya?amy?yz. Dnp bakty?ymda iin iin glyorum hala. Yaramazlyklarymyz diz boyu olurdu. ?retmenler sanki arkada?larymyz gibi

Rgar Kapaklary

Son gnlerde gazetelerde, televizyonda yerinde olmasy gereken fakat olmayan rgar kapaklary yznden kuyuya d?p canyny veren ouklaryn haberleri vardy. Bazy insanlar bu kapaklary alyp satarak para kazanyrken, bazylarynyn daha kckken lmesine neden oluyorlar. Orhan Veli, daha gen ya?ta b

Zombi

Hayatyn karma?asy ierisinde insanlar birbir gelip geiyor seyrsefer hi bitmiyor. Hergn ko?u?turma bir yary? haline gelmi? makinele?mi?, insan olmanyn tesinde maddeye dn?m?z. Y?, ekmek kavgasy, hayat mcadelesi, gelecek kaygysyny nleme abalary bizi insan olmanyn tesine ynlendirmi?. Hib

Zavally Dede

Bizim mahallede bir dede var tam altmy? ya?ynda. Allah rahmet etsin hanymy ok iyi bir insandy ama vefat etti. Bizim dede tuturdu, ben evlenece?im param var nasyl olsa hem de ya?ly kadyn istemem diye. Yakyn evreden nerilen drt, be? tane kadyny istemedi, illa gen alacakmy?. Hi bilmedi?imiz b

Ben leyim Yerine

Dn ak?am erkenden yattym. Karde?im yanyma geldi, abla annem bayylmy? deyince bir anda fyrladym yataktan. Eli aya?y buz kesilmi?ti. Ellerini ovarken aklymdan okadar ok ?ey gemi?ti ki. Onu kaybedersem ben ne yapardym, Allahym d?nmesi bile beni bu hayattan koparyyordu. Ellerini ovalarken okadar a

Yntikam

Anlataca?ym hikaye gerekten olmu? bi olaydyr, kysaltarak anlataca?ym. Hakimin biri bir gn evine gitti?inde, karysyny aldatyrken yakalamy? ve sormu?, "bu adamy my seviyorsun?" karysy da, "evet" demi?. Bunun zerine adam bo?anmy? ve kadyn o adamla evlemmi?. Bir hayli zaman getikten sonra, hakim

Hayat Ne Yin Var?

Neden bu alanlarda yalanlar dola?yyor? Ynsanca ya?amanyn zevkini ykarmanyn anlamy; yalanmy? Hakikatleri, d?nerek davranmayy bilmenin insanca ya?amak oldu?unu bilenlere de?ildir szm. Bilmeyenler anlasynlar...

arkyn Di?lerindeki ocuklar

Yavrularymyn ekti?i ileden bahsedece?im size. Sadece benim ocuklarymyn de?il aslynda, tm ocuklarymyzyn ekti?i ilelerden. Yki ocu?umda zel bir okulda, burslu olarak okuyor. Yani kendi emeklerinin kar?yly?ynda, istedikleri okulda okuyorlar. Trkiye´de ya?ayan ok az ocu?un sahip ol

Uyku

Ka gn oldu kafamy ?yle yasty?a koyup da deliksiz bir uyku ekmeyeli. Uyuyamyyorum. Gecenin bir vakti oldu, hala ayaktayym. A?rylarymdan uyuyamyyorum. Gzlerimden uyku akyyor; tek d?nd?m uyku, sadece birazcyk uyku Ah ne olurdu ?yle deliksiz, uyanmadan iki saat uyuyabilseydim. Allah kims

Birimiz Hepimiz Yin

Kyrmyzy y?ykta beklerken ka?yt mendil uzatan bir ocu?a kayytsyz kalamyyoruz. Sokakta aly?tyrylan ocuklar iin zlyor, ailelerine kyzyyoruz. Tinerci, balici diye etiketleyip kendimizden uzakla?tyrdy?ymyz uyu?turucu ve uucu madde ba?ymlysy genlerden sadece kayyoruz. Aslynda onlary grmezden ge

zledim

Ke?ke yanymda olsaydyn anne. Dizlerine yatyp a?layamadym hi. Yyllar nasyl geti bilmiyorum. Gz ya?larym hi dinmedi. Ama akan gzya?larym de?ildi, kanayan yaramdy. Hep iime akittim.Yoklu?unla yasamak nede zor. Hep glyorum ama iim kan a?lyyor anne. Allah sabryny veriyor ama, yinede yoklu?un

Neden

Gnmzde aile ii huzursuzluklaryn ve bo?anmalaryn giderek artty?y bir gerektir. Evlilik neden yykylabilir? Ekonomik sykyntylardan my? E?lerin birbiriyle kar?ylykly oturup konu?mamalaryndan, anla?amamalaryndan my? Kyskanlyktan my? Yoksa sadakatsizlikten mi? Ya da e?itimsizlik, ki?ilik

D?ndnz M?

Modernizmin dayatty?y ili?kiler a?y i huzuru sarsyyor. Kriz ya?ayan ebeveynlere soruyoruz: Bo?anma kararyny almadan nce yapylabilecek her ?eyi yaptynyz my? Bunun ocu?unuzu nasyl etkileyece?ini d?ndnz m?

Yanlyzlyk

Hani sokaktasyndyr, yrrsn kalabalykta ama yalnyzsyndyr onca insan arasynda. Konu?ur birileri bir ?eyler anlatyr dinlemezsin. Hep ba?ka yerlerdedir aklyn ve hep uyumak istersin uyanmamak zere bir daha. Ke?keler vardyr hayatynda hep. E?er ke?keler varsa hayatynda sen yoksundur aslynda.

tesi Yok mu?

Bundan birka ay nce ni?anlanan bir kyz arkada?ym, ?uan byk bir yykym iinde. Sebebi ise ni?anlysynyn (artyk eski ni?anlysy) biseksel oldu?unu itiraf etmesi. Enteresan olan ba?ka bir yany ise, o ?ahsiyetin bu ?ekilde kabullenilmesini beklemesi.Anlamyyorum neler oluyor bu insan yrkyna. Nefisl

Ke?keleri Silin

Geen gn birinden duydu?umda beynimde ?im?ek gibi akty; "ke?keleri silin hayatynyzdan", d?nsenize ke?keleri siliyorsunuz ve yeniden ba?lyyorsunuz. Bozulan bilgisayarynyzy tertemiz yaptyryp, yeniden aly?maya ba?lyyorsunuz gibi bir ?ey. B ence bu hayattaki mutluluk anahtarlaryndan biri ol

Canym Ablam

Ablamy bugn Trkiye´ye u?urluyorum. Bir ay sonra da ben gelecegim. Evde bir ayda olsa, tek ocuk olarak kalaca?ym diye sevinirdim. Ancak ablamy ?imdiden zlemeye ba?ladym onun olmayaca?yny d?nnce. Bugn okula giderken ablamla vedala?tym fakat duramadym hastayym bahanesiyle eve geldim.

Sava?lar Olmasyn

Bary? iinde, huzur iinde ya?amak varken; kuru? iin, bir kary? toprak iin de?er mi can almaya, canlar yakmaya? Arkada yykyk enkazlar, gz ya?ly anneler, babalar, evlatlar byrakmaya? Bunlaryn hesaby nasyl verilir?Sava?lar olmasyn, canlar yanmasyn. ocuklar annesiz, babasiz; anne, babalar

Zordur Ya?amak

Bir gn uyanyrsyn ve hayatynda her ?ey de?i?ir. Bir adymla, bir szle de?i?ir hayatyn. Tm dzenin, tm hayallerin ve tm gelece?in bir anda yok olur. Bilirsin yle olaca?yny ama yinede istersin. Neden biliyor musun? Kendin iin ya?amamy?syndyr hi, hep ba?kalarynyn istedi?i bir hayatyn olmu?tur. He

Ayakkabym Yok

Bugn her ?eyim ters gidiyor. Y?e ge kaldym, bu da yetmezmi? gibi ok isteyerek aldy?ym ayakkabylarymy yerinde bulamadym. almy?lar! Ba?kasynyn malyny almak her insanyn harcy de?ildir. Allah bu i?i yapany yslah etsin. Ayakkabym eskimeden yenisini almak zorunda byraktylar. Bari in?allah ihtiyacy ola

Ya?arken lmeyelim

Hayaty do?ru ya?amak iin, hi bir zaman ge kalynmy? de?ildir. nemli olan ya?lanmak de?il, ya?lyly?a teslim olmamaktyr. Her ya?ta yapmamyz gereken i?lerimizin ve grevlerimizin oldu?unu bilmek. Y?im bitti, ya?landym, bu ya?tan sonra artyk bir ?ey yapamam anlayy?y, ya?arken lmeyi kabullenme anlamy

Beni Kategorize Etme

Beni bir kalyba sokmaya aly?ma ne olur. A?larsam avaz avaz, glersem kahkahayla glmeliyim. Mlayim anymy yakaladyn my tadyny ykar i?te masum bir kediyim. Aman kuyru?uma basma hayaty sana zehir ederim. Beni bir kalyba sokma ne olur hanym hanymcyk bir deliyim. Rahat byrak iimdeki tuhaf ocu?u ben

ocukluk Y?te

Bilirsiniz, genelde kylerde ocuklaryn ya?lary ya kk ya da byk yazylyr veya ikinciside do?duktan sonra ikisi birlikte yazylyr. Benimki de ge yazylmy?. Tabii yedi ya?yna geldi?imde,okula syrf bir yyl daha ge gitmemem iin bizimkiler tekrar ya?ymy byttrmek istediler. Neyse mahkemeye gittik

D?nler

Yaryn ye?enimin d?n var. D?n salonunda olacak. Eski ky d?nleri aklyma geldike, salon d?nlerinin ok monoton oldu?unu d?nrm hep. ylemiydi eskiden? Cuma ak?amyndan ba?layyp pazar ak?amyna kadar sren e?lencenin eksik olmady?y koca gn. Kyna gecesinden ba?layyp damat evinde biten sr

Kendimiz Ettik Kendimiz Bulduk

Gazetede Antalyada hava sycakly?ynyn mevsim normallerinin zerinde oldu?u yazyyor. Almanya bu mevsimde yagmurlu olurdu oysa haftalardir tek bir damla d?medi. 1900l yyllaryn ba?ynda fosilli yakytla aly?an motoru icad eden ?ahys, nereden bilebilirdi ki dnyanyn dzenini bozaca?yny? Milyonlarca yy

Gzel Dostluklar

Nedir dostluk?Dostluk; sevgidir,saygydyr, ho?grdr, kar?yndaki insani dinlemek, dertle?mek, yardym etmektir. Dost bildi?inin, ince detaylaryny bilmek de?ildir dostluk. Kar?ylykly saygy duyuluyor ve birbirini anlayabiliyorsa dostluk bitmez. Bir tany?mayla, bir tesadfle ba?layabilen arkada?ly?yn so

Merdiven

Hayat; ini?i ve yky?y olan bir merdiven gibi adeta. Dnyaya gnderilen ve zamanyn ipine takylan sahnelerde seyahat eden biz insanlar, bu hayaty typky bir merdivenin basamaklarynda ykyyor gibi ya?yyoruz. Zaman zaman hedefi belirleme noktasynda hata yapyyoruz. Bu hayat merdivenini hangi noktaya

Seni Sevginden Uyandyramam

Uykunda a?lyyorsun. Uykunda pyorum seni. Korkmadan a?lyyorum seninle. Senin iin bir ?ey yapamayy?yma, seni bu dnyada yapayalnyz, kimsesiz byraky?yma a?lyyorum. Senin iin gereklik yok, bu hayat, bu hayatyn kurallary yok. Kendine nasyl derinden ve katyksyz inanyyorsan, bu hayata, bu insanlara da

Zor

Ne zor bir sabaha uyanmy?tym bugn. Syrf en sevdi?imin hatyryna, yzn grmek istemedi?im biriyle yanyana olmak zorundaydym. Ne yapacaktym, ne hissedecektim bilemedim, aresiz yktym evden grevimi yerine getirdim. En sevdi?im nasyl da mutlu olmu?tu, yyllardyr grmek istedi?i tablo ancak bir ar

Yanlyzlyk

yle anlar gelir ki gecemize, gndzmze hkmeder. Yalnyzlyk duygusu o buz gibi kolaryyla hzn ta?yyarak koynunda saryp sarmalar insany. E?er ki isyan edersen yle sykar ki insany nefes alamazsyn, oldu?u gibi ya?amaya karar verirsin hayaty. Ylk nce yanlyzlyklaryny sevmeyi ?renirsin. Hani ocukla

Dnyanyn En Korkun Yaraty?y

Evet, dnyanyn en korkun yaraty?y insano?lu. Ya?ady?ymyz bu sistemde, i?kence ederek katleden tek canly trdr. Hayvanlar bile sadece ihtiyalaryny kar?ylamak, yani a kalmamak iin ldrme drtsne sahiptir. Ama insanlar iin bu sz konusu de?il. o?u zaman korunmak, korumak ya da malyna sahip

Yhanet Affedillirmi?

Bunu yakla?yk bir sene nce ?rendim. Belki ?ahyslara gre de?i?ebilir affetmek. Anlataca?ym konu bir arkada?ymyn ya?adyklaryndan ibaret.Arkada?ym 10 sene evvel birini ok sevmi? ama babasy istemedi?i iin o ki?iyle evlenememi?. O da kendisini ilk isteyen ki?iyle evlenmi?. Sanyrym yanly?y burda

Kadyn Olmak

"Ke?ke anam beni kyz do?ursaydy" ?eklindeki cmleyi neredeyse o?u erkek kulanyyor. Bayan olmanyn albenisi hakkyndaki tezlere kimi zaman katylsam da bunun sorumlusunun yine erkeklerin oldu?unu d?nyorum. Bayanlary ayrycalykly kylan yine kar?y cinsimiz de?il mi?Bu konuya hayvanlar aleminden bir

Beklemek

Bazen biz insanlar beklemekten nefret ederiz. Beklemenin sebebine baglidir halbuki. Bazen belki de beklediginiz seylerde gec kaliriz. Mesela gsterecegimiz sevgilerde bekledigimiz zaman gec kalmisizdir. Bazen beklemekte iyi bir ilac oluyor bizler icin. Zaman herseyin ilacidir. Bu ilac bazen aci ba

Hoca Lazym

Dnyada pek ok badire atlattym ama bu sefer durum vahim.Ak?am yeme?ini henz yemi?tim, zile basyldy acy acy, atym kapyyy gen bir arkada? ve yanynda bir bayan nce tanyyamadym ama ieri buyur ettim.Cok samimi olmasakta bir ara bende babasynyn ayyny imek zere evlerinde bulunmu?tum, evet

Anne Yre?i

ok a?lyyordu. O kadar ki, ok uzaktan bile, feryatlary duyuluyordu. Bir sre sonra sesi kesildi. Merak edip o yne do?ru gittim. Grd?m manzara hi ho? de?ildi. Bir kadyn, bayylmy? ve yerde yatyyordu. Etrafyna toplanan insanlar, ona yardym etmeye aly?yyordu. Derken doktor geldi, sedyeye alyp, ac

Daraltyyor Annem Beni

Sanki tm gelen misafirleri kar?ylamak zorundayym. Ne zaman misafir gelse "kyzym bir ho?geldin desene" diyor, "git otur yanlarynda, muhabbet et". Bana ne ya onlar senin misafirlerin diyorum. Sinirimi zyplatyyor. U?ra?amam ho? geldin, ho? gittin muhabbetleriyle. Geen gn yine gelmi?ler. Y? yky?

Biz Karde?tik

Bu satyrlary yazarken gece ve gndz kavgalaryny yitirmi? gece yeni bir gnden aldy?y karanlyk saatlerle doluyordu. Ve ben sana yazyyorum bundan nce hep oldu?u gibi, zaten bu satyrlary senden ba?ka kiminle payla?mak isterim ki, kim anlar ki beni benim senin tarafyndan anla?ylmayy istedigim kadar?

eli?ki

Arkada?ymyzdy, ilk genlik dnemimizde srekli bir arada oldu?umuz arkada?ymyzdy. Gvercin beslerdik o dnemlerde, ady ku?u Zafer´di. Sonra kendini kapyp koyuverdi hayatyn aky?yna ve arkada?ly?ymyzda bitti. Acaba o da sever miydi mercimek orbasyny ya da kaptyrmy? myydy gnln deli bir sevda

Her Ynsan De?erlidir Aslynda

Her insan de?erlidir aslynda. Ama bazen insan haketti?i de?eri bulamazken, bazende insanlar kendi de?erlerini kendi elleri ile yok ederler. ok de?er verenler kar?yly?yny bulamazlarken, de?er vermeyenlere bir de bakmy?synyz ki nasyl da ok de?erli olup ykmy?lar. Hepimiz insanyz, bizi di?ercanlylar

Y?ten Ayrylyyorum

Ya bu patronum neden bana byle davranyyor bilmiyorum? Patronum artyk karde?iyle olan ili?kimi biliyor ve biz evleniyoruz. Ama bana davrany?lary de?i?ti. Bende yeni bir i? aramaya ba?ladym haberiniz olsun arkada?lar, Beylikdz tarafyndan i? aryyorum. Of ya aly?my?tym ben bu firmaya. Benim iin

Alykla Terbiye

Hani ben diyetteyim ya bu aralar, iyice tozuttum. Aklym gidip geliyor. Bende saldym kendimi; sabahlary kahvaltymy yapyyorum gzelce, ?len orba, salata, ak?am yzgara, yo?urt yle gei?tiriyorum. Geen sabah kalktym, aym tabi yine, ba?ym a?ryyor. Kendime ok gzel bir gmlek aldym, hani fyrfyrly mo

Havai Fi?eklerle D?nler

Buralarda yapylan d?nlerde son bir ka yylda havai fi?ekler atylmaya ba?landy. nce bir iki d?nde derken dalga dalga yayylmaya ba?lady bu aksiyon. D?n sahipleri ortamy daha bir ?enlendirmek iin bunu yapyyor olabilirler. Ama etraflaryndaki insanlary ne kadar rahatsyz ettiklerini hesaba katmyyo

Bo?anma

Son zamanlarda arkada?larymyn bo?anma haberlerini alyyorum. Nedenlerini bilmesem de ok zc bir olay. Severek a?k evlili?i yapan insanlaryn, d?man olarak ayrylmalary ok tuhafyma gidiyor. Bir de ocuklarynyn olmasy cabasy. Evlilik kutsal bir olgudur, bu olguya madem hazyr de?ilsiniz neden kalky?y

Anne zlemi

Elleri kynaly, yre?i yaraly annem... Bak ben geldim. Yine sana yazyyorum, yine seni anyyorum, benim bal anam, iek kokulu gl anam! Tam yirmiyedi yyl oldu... Koskaca yirmiyedi yyl, sensiz, kokunsuz geen yirmiyedi yyl anne... Her aklyma d??nde saatlerce a?lady?ym, her hata yapy?

Anne Olmak

Bugn uzun zamandyr grmedi?im bir arkada?ymla kar?yla?tym. Hamileydi ve ay sonra anne olacakty. Onun o mutlulu?unu o heyecanyny grnce hem sevindim hem de zldm. Anne olacakt, yani o en kutsal greve sahip olacakty. Ynanyn o anda ona ok zendim. Karnynda bir can ta?yyordu. Bu ne gzel bir ?

Nisan 1

On be? senelik arkada?ym, kendisi evlendikten sonra beni evlendirme derdine d?t. Beni Bucak´a kyz grmeye a?yrdy. Ylla "anneni babany da al gel, ertsei gn istersiniz" dedi. "Hadi ordan" dedim "daha kyzy tanymyyorum". Atladym motoruma, ilk hedef Bucak ileri. Gittim, kyzy grr grmez vuruld

Gven Bitti

Ynsanlara zerre kadar gvenim kalmady artyk. Kendiniz gibi gryorsunuz, tm samimiyetinizle kalbinizi ayyorsunuz sonra ne mi oluyor? E tabi ki hsran. Aly?tym my desem buna? Ne acy ki evet aly?tym. Bunu sylemek ne kadar kt. Akyllandym my bilmiyorum ama artyk de?i?tim. Hi kimse umurumda olmayac

Tadilaty Olmayan Yaraly Bir Sevda

Hani hayallerimiz vardy, sen dizime ba?yny koyup uzanyrken salarynyn kokusu ellerimde kalacakty. Hani umutlarymyz vardy, yan yana uyurken dahi ellerimiz birbirine dokunacakty. Hani mitlerimiz vardy, birlikte kek yaparken kek hamurunu tepsiye dkp kapta kalanyny birlikte syyyracaktyk. Hani ryalar

A?k Ve Sevgi

A?k ve sevgi ikisi de ayny anlama geldi?ini d?nm? olsak bile, farkly iki anlam te?kil etmektedir. Ynsan olarak hayatymyz da olmazsa olmaz olan bu iki gzel kelime insanyn hayatyny de?i?tirecek kadar, mrnden mr veya ya?amyna daha da renk katabilecek kadar gzel iki kelime.. A?k ve sevgi,

Ya?amdan Gzel Anlar

Etrafta dola?yrken insanlary incelemeyi seviyorum. Ynsanyn oldu?u her yerde oldu?u gibi her ?ey karma kary?yk. Ruhu en ok ele veren yerimizde gzler sanyrym ki, gzlerde e?it e?it duygu dans ediyor, yzlerde takyly maskelere inat. Genel bir bezginlik, kyrgynlyk ve yorgunluk ifadesinin yanynda

Cehalet Mutluluk Mu

Hayatymyzda ya?ady?ymyz zamanlar boyunca hep bir ?eyleri ?renmek isteriz. Bilmedi?imiz konulary ?renmek merak alanymyzdyr. Bazy insanlar ok okur, ok aly?yr, ok ?renir ama bir sre sonra bildikleri ona sykynty vermeye ba?lar. Bazen "cehalet, mutluluktur" szn hatyrlarym. Hani Matrix filminde

Fobi tesi

Her sene tam yazylacakken kursa vazgeiyorum. Korkum ok byk. Aslynda ok istiyorum ehiyet almayy ama cesaretim syfyr. Sanyrym kaza geirdikten sonra olu?tu bu fobi. Kaza hayatyma ok etki etti. Hatta genciz lm bize u?ramaz diye d?nrken o zaman anladym ki lm yany ba?ymda. Arabaya biner binm

Garip Duygulardayym

Alyp ba?ymy gidesim geliyor uzaklara, hem de ok uzaklara. Ama nereye ve nasyl gidece?imi d?ndke de batyyorum. Sakin, sessiz, derdin, kederin olmady?y mutlu olunabilecek bir yer var my? Her yanym dertli, her yanym hznl. Bu durum benimle beraber mr boyu srecege benzer. Hi mi glmez yz

Te?ekkrler

Biz bu erkeklerin ok mu zerine gidiyoruz ne? Dedi?imiz kadar kaba, kyro, ilgisiz, sevgisiz de?iller ya. Bizlere numara yapyyorlar heralde. Kadynlary anlamak zor derler bir de, asyl erkekleri anlamak zor. Tabii bir kysmy byle. Gerekten byle olmayyp gze girmek iin numara yapanlarda var. Kyz

Domino Ta?laryyyz

Hayatyn domino ta?lary gibiyiz. Birimizin yykyly?y, di?erinin hayattan syyryly?y olup ykyyor. Beni sen, seni bir ba?kasy umarsyzca yykyyor. Hayatyn dengesinini korumakla grevlendirilmi? gibiyiz. Sen, ben, onlar farkymyz yok aynadaki yansymalarymyzda. Bir yanda a?layanlar, bir yanda a?latanlary

Otomobil Alyrken

Ben otomotiv sektrnde aly?yyorum, 2.el binek oto alym-satymynda saty? uzmany olarak. Kendimiz diye sylemiyorum biz ?irket olarak hi bir zaman m?terimizi ma?dur edecek bir aracy ne alyryz, ne de bile bile satyp m?terimizi ma?dur ederiz. Ama etrafymyzda ok kirli i?lere ?ahit oluyoruz. Dnen do

Zor Syralama

yle kt, yle hyrsly bir dnyada ya?yyoruz ki, para her ?ey olmu? artyk. Sanki hi lmeyece?iz. Ben ?unu ok iyi biliyorum ki artyk kyzlar (yani bir o?u) bir erkekte nce paraya, sonra karizmaya, sonra yaky?yklyly?a ve en son da efendili?e bakyyorlar. Bu syralamanyn nasyl olmasy gerekti?ini i

Uzaklyk

Diyelimki; biriyle tany?tynyz, arkada? oldunuz ama ba?ka ?ehirlerdesiniz sizce bu arkada?lyk a?k bile olsa uzaklyk sorun mudur? Neden ba?ka ?ehirdeki bir insan sevilmez mi? Ha bir de ya? sorun mudur? Arkada? seerken ya?ynyza uygun mu ararsynyz? Kendinizden byk ya da kk biri insan degil midir?

Bahary Ya?ayalym

Ortam iyice gerginle?ti, siyasetti, Cumhurba?kanyydy derken herkes iinde kendi bildi?ini savunup duruyor.Eve giderken yol kenaryndaki erik, kiraz ve ?eftali a?alaryny grdm, ne gzel iek amy?lar, ve ne gzel kokuyorlardy.Havada ok gzel stelik, su aka aka yolunu bulur, byrakyn siniri

Ynsanlar Neden Yntihar Eder?

Bugn ok acy bir haber aldym. Daha nce yanymda aly?an bir elamanymyn askerlik bitimine 110 gn kala intihar etti?i haberini aldym. Dnyam ba?yma yykyldy.Sanki bir evladym, bir karde?im ya da bir o?lum intihar etmi? gibi acysyny ya?yyorum. Neden Ferhat intihar ettin? Neden arkada?ym neden? Bi

Kedi Bile Yapmaz

Bir kedimiz vardy di?iydi, ok gzel c tane yavrusu vardy. Yavru kedilerin de ayny gnde ld. Babam len kedileri git pe atyver dedi, babamyn dedi?ini yaptym, ama yarym saat sonra baktym kedi pten yavrularyny getirmi?, stlerinde miyavlyyor, tekrar gtrdm pe tekrar ayny yere getirmi?ti

Ya?am Arma?andyr Bize

Bazen her ?ey anlamsyzla?yr, bo?ulur gibi hisseder ya insan kendini? Masalar sandalyeler zerine gelir. Seni anlamayan,bo? konu?an, bo? bakan insanlarla sonusuz cmleler payla?mak zorunda kalyrsyn. Ayrylamazsyn o ortamdan ne kadar istesen de. Hayatyn gerekli?idir bu, kurmu? oldu?un dzenin getird

?a?yrdym Kaldym

O?lum dokuz ya?ynda. Bu hafta ba?ynda bana bir arkada?yny eve davet edip edemeyece?ini sordu. Bende bir sakyncasy olmady?yny ama ailesiyle tany?mady?ymyzy, izin verip vermeyeceklerini bilmedi?imi, ailesinden izin alabilirse hafta sonunu bizde geirebilece?ini syledim. Dn ak?am o?lum sevinle i

Yolun Sonu

Bazen hayatta neler de yapabiliyoruz. Belki bir lafymyz bir hayat sndryor. Ama ?unu hep unutuyoruz, bir gn bir kuru topra?yn altyna girece?imizi, hepimizin orada bulu?aca?yny. Ya?amanyn bir anlamy var aslynda, bunu unutmamalyyyz. Hayata hep acy deriz ama bu hayaty ya?ayan yine bizler de?il m

Neydi Hayat?

Hi bir zaman seni seviyorum demeyen babaya duyulan zlem mi yoksa a?lamak istedi?in zamanlarda gl olmak zorunda oldu?unu d?nd?nde, gzya?laryny iine akytmak my? Bu kadar zor muydu hayat? Oysa hi birimizin hayata gelirken seme ?ansy yoktu. E?er hayatymda kyzym olmasaydy, hayatyn hi bi

Bayan ?fr

Geenlerde ni?anlym ve onun arkada?yyla trafikte gidiyoruz. Tabi yanymyzdan bayan ?ofrlerde geiyor ama gayet rkek bir araba kullany?lary var. Tabi bende bunun farkyndayym. O syrada ni?anlymyn arkada?y; bayanlaryn trafikte ok ekingen olduklaryndan, cesaretli olmadyklaryndan, aslynda byle insanl

Bu?ulu Sabahlarda Zaman

Bu?ulu sabahlaryn yssyzly?yny santim santim ya?adym zor yyllarymda. A?kyn vurgununa d?meden nce anlayamyyordum bu tip duygulary. Ystemedi?im ?eyler mecburiyetlere itti beni. Aslynda sykycy olan ?eyler beni oyalamy? me?er. Eski duygularym uzakla?ty benden. Sratli esen rzgarlaryn oldu?u mekanlar y

Fikirler ve Saygy

Y?im gere?i dakikalyk vesikalyk foto?raflar ekiyorum ve o?altyyorum da i?yerimde ve size bir sre nce gerekle?en bir olayy anlatayym; Y?yerine trbanly gen bir bayan geldi ve foto?raf gerekliymi? acele tarafyndan. Ayk ?retime kayyt olmak iin gerekliymi? resim, fakat trbanly resimler kabul e

Azycyk Ylgiye Yhtiyacym Var

Ayk ayk sylyorum i?te; azycyk ilgiye ihtiyacym var. Bir ka gndr ok a?yr bir grip geiriyorum ve evde dinleniyorum. "Ne var bunda" diyeceksiniz. Evet haklysynyz da ama kendimi ok yalnyz hissediyorum. Yerimden kalkacak halim yok. stelik evde o?lumun arkada?yda misafirimiz. Bir de onlarla u?r

Ku?lu Enerji

Gecenlerde bizim evin gne? enerjisi patlamy? kom?unun evini su basmy?.Ssabah ilk i?i teknikeri agyryp yaptyrmak oldu babamyn. Neyse, yaptylar ama kapagyny ayk unutmu?lar adamlar. Iine ku? d?m? lm? garibim. Haftalarca bizimkiler bu suyla yykandylar. Musluklardan gle igren bir koku geliyordu

Yaza Merhaba Derken

Yine yaz geldi. Benim mevsimim. Btn mevsimler iinde yaz mevsiminin ayry bir anlamy vardyr. Ben bu mevsime a?y?ym. Bir kysym insanlar iin sykyntyly geecek bir mevsim oldu?u a?ikar. Bir zamanlar benim iin de sykyntyly yyllaryn oldu?u bir mevsimdi.Arkamda byrakty?ym zor yylarymyn ardyndan bu mev

Y? Yeri Yasaklary

?u i? yerindeki yasaklar var ya beni yldyrtyyor. Yok sigara iilmez, yok mesengera girilmez, yok ?u, yok bu. Bu ne ya? Esir miyiz yoksa insan my? Sigara imek iin ?irketin dy?yna, hatta o yetmiyor ?irket bahesinin dy?yna ykyyoruz. Sevgili patronumuz sigara imiyor ama ma?alah e?i yani patron

Arabuluculuk

Siz siz olun asla bir arkada?ynyzyn, ba?ka bir arkada?ynyzla arasyny yapmaya kalkmayyn. Niye diyecek olursanyz; valla olan aradakine oluyor. Siz kendinizce ?yle d?nebilirsiniz; ok iyi insanlar, eminim mutlu bir ift olabilirler. Y?te tam burda yanylgyya d?t?nz an olabilir. nk tany?tyr

Yeti?en Yarynlara Yazyk

Uzun zamandyr gr?medigim arkada?ymla piknik alanynda kar?yla?tyk. Bir vakyfda grevli oldugunu anlatty. Okuma, yazma bilmeyen bir sr insanlara yardym ettiklerini anlatty. Bana, gnll gretmen olmamy teklif etti. nce ?a?yrdym ama biraz ho?uma gitti. D?nsenize; onlardan birine bile okumayy, y

Kyzy Dvmeli mi?

evremde ne kadar aile tanydyysam, gzlemledim. Pek ok aile kyz ocu?una kary?maz oldu. Ayk, sayk giyinmeler, gayet rahat davrany?lar, istedi?i her saatte telefon konu?malary ve daha neler neler. Ama bir ?eyede ?ahit oldum; bu tip kyzlar kocayyda abuk buluyorlar. Hanym hanymcyk, nice gzel, ahla

Sykyldym

Her zaman iyi niyetli olmaktan, bu iyi niyetimi insanlaryn kullanmasyndan, zlmekten, "kim ne yapyyor acaba, o bana kyryldy my, bu niye aramady, dur ben bir arasam my" diye d?nmekten, arkada?larymyn ve herkesin sorunlaryna yardymcy olmaktan da sykyldym. Niye benim yanymda de?il kimse kt gnmde

Sabryn Sonu Selamettir

Hi bir zaman insanlara art niyet beslemedim. nk biliyorum ki ki?i kendi nefsini ne kadar az ?ymartyrsa, o kadar ok kazanyr. Gemi?e ?yle bir gz gezdirdim de baktym ki nice olaylarla synanmy?ym. Bu i? yerine ilk girdi?imde iki tane patronum vardy. Biri ok ukala, di?eri ise patron havasynd

Ucuz Mal

Pazara yalnyz gnderdi hatun beni ihtiyalaryn listesini verdi elime, neler alynacak elimdeki ka?ytta yazyyor ama paramda yeterli gelince ne bulduysam aldym. Adam ba?yryyordu sekiz orap bir lira. Gel de alma karde?im adama lira verdim koydu po?ete do?ru drst bakmadym bile. Eve geldim vne

Sa?dylyk

ocukluktan beri yedi?imiz, iti?imiz ayry gitmeyen en yakyn arkada?ymyn d?n oluyor. Neyse geldi yanyma, "Faruk sen benim sadycymsyn" dedi. Bilmiyorum normalde sadylyk evli insanlardan olur ama bizim adetlerimizde damadyn en yakyn arkada?y sady oluyor. Haftaya d?n oluyor. Ynanyn arkada?tan

Trk Mutfa?y

Bizim Trk mutfa?ynyn stune yok. Dnyada hemen hemen bizim damak zevkimizi be?enmeyen yok. Hem doyurucu hem lezzetli. Hele kebaplarymyz harika. Etli yemeklerimiz, yre yemeklerimiz, hamur i?lerimiz. ?imdi a?yzlarymyz sulanacak ama sulanacak kadar da var de?il mi? Bizim yemeklerimizi yiyince b

ykmaz Sokak

Hayatdan gzel beklentileri olan bir insanym. Bu ya?yma geldim beklentilerime hala cevap alamadym. Gerek karde?lerimden, gerek dost sandy?ym insanlardan ok ?ey istemiyorum. Sadece a?lady?ymda gzya?ymy silecek, hasta oldu?umda gemi? olsuna gelecek, zor gnmde syrtymy dayayyp ona gvenip her ?eyin

Hatyralar

Dn gece otururken aklyma geldi, aldym albmleri elime, daldym yine hatyralara. Bir bir gz attym maziye. Gzel, anlamly, bazysy ne?eli, bazysy hznl gnlere. Her ?ey ne kadar abuk gemi?, gnler ne kadar acymasyz davranmy? bize. Bebeklik resimlerimden bu gnlere geldi?imde, ?a?yryp kaldym ne

Bir Gn Mutlaka

Hayattta sevdi?im szlerden birisidir "bir gn mutlaka". Aslynda anlamasyny bilen ve anlayan iin gzel bir sz. Her neyse aslynda iimde ?u an fyrtynalar kopuyor. A?lamak, hykyrmak, lanet olsun ?u dnyanyn dzenine demek geliyor. Oysa desem de demesem de hi bir ?ey de?i?mez. nk tabiatyn ka

A?lamak Ystiyorum

Yre?im yle dolu ki, artyk zerine bile basamyyorum. Bir ?ey daha eklense, tuzla buz olacak sanki btn hayatym. Yimde bitmeyen bir syzy, korku, zlem, sevgi ve hasret var. Duygularym karmakary?yk, istesem de zemiyorum. Ne oluyor bana, ne yapyyorum ben? Soruyorum kendime...

Bazen nemsizle?en zel Gnler

Herkesin kendine gre zelle?tirdi?i, gznde bytt? gnler. En gzeli, en zeli belki anneler gn. Ne hissediyorum bilmiyorum? ?imdi kimsesizleri d?nuyorum da. Bayramlarda, anneler gnnde, babalar gnnde; ilerinde bir yara, bir syzy belki bu gnler. Bazen nasylda zeller anlamsyzla?yyor d

Bana Kalkan El Kyrylyr

Bundan , drt ay nce e?imle tarty?yyorduk. E?im ayakta duruyordu, ben masa ba?ynda sandalyede oturuyordum ama kolumu masaya yaslamy?tym. Tarty?ma byd, e?im sinirli bir ?ekilde zerime do?ru yrd. Elini kaldyryp bana yumruk atmak zereyken, ani bir refleksle kendimi arkaya sandalyeme yasladym

Dilenci Dualary

Hemen hemen her gn kar?ymyza ykyyor dilenciler. Hatta bazylary ekip halinde aly?yyorlar. Hepsinin kuca?ynda bir ocuk, madem bakamayacaksyn ne diye do?urursun? Artyk ABye girecez ya onlarynda dua stilleri de?i?ti. nceden; "Allah ne muradyn varsa versin" derlerdi sadece. ?imdilerde "Allah sevdi?

9 ?ubat 2007 Saat 22:41´de ?rendim

Bu hayat dedi?imiz bo? yer, o tarihte bana yle bir tekme atty ki acysy asla unutulmaz. O bo? yer bende yle byk bir derin yara aty ki asla kapanmaz. Yre?imi, bedenimi, hayat denen can damarymy yle kur?unsuz vurdular o tarihte. Biricik babamy kara topra?a verdim bo? dnyanyn o vaktinde...

Ne Yapmalyyym?

Yakla?yk drt aydyr iyi giden bir ili?kim var. Ama ?u son iki haftadyr her ?ey berbat. Sevgilim bunalyma girdi?inden beri yani. Ve sonunda asla kimseyle evlenmeyece?ini, bu ili?kinin de bir gn bitece?ini syledi. ?yle de bir ?ey var; szleri ile davrany?lary tutarsyz. Ben onu ok seviyorum, ay

A?abeyim Asker

Yaryn a?abeyimin yemin treni var. Oraya gidecegiz. O´nu ok zledim. Sadece sizinle payla?mak istedim. A?abeyimle birlikte tm askerlerimize hayyrly tezkereler.

Bebe?im

Herkesin iinde bir zlem vardyr. Kimi iyi bir aile, kimileri gzel bir gelecek. Benim ise zlemim, iimde olu?turmu? oldu?um ve ?u anda dy?a vurum olarak grd?m bebek zlemi. Nedenini bilemiyor, son zamanlarda kafamdan silemiyorum. Zor oldu?unu biliyorum; bir bebe?in bakymy, onun sorunlary, gelec

Seni ok zledim Baba

Babacy?ym sen gittin gideli evde ne gzya?ymyz dindi, ne de ismin dilimizden d?t. Me?er sen bizim canymyzmy?syn, nefesimiz, hayatymyzmy?syn da haberimiz yokmu?. Bugn gnlerden cuma babacy?ym. Sen 91 gn nce, yine bir cuma gn saat 22:41de bizi terk ettin ve saat 3:30da cumartesi gn kara top

yle Bir Yerdeyim

yle bir yerdeyim ki, bilemedi?im. yle bir mekandayym ki, bir uzakla?sam mr boyu dnmek istemeyeci?im. zerimden itemedigimsahte baky?lar, tahamml edemedi?im sivri diller, sonunu getiremedigim hsran arkada?lyklar, terk edilmi? nice a?yklar. Hepsi yany ba?ymda onlar bana, ben onlara bakyyorum.

Kimlere Emanet Acaba?

Bazen grduklerimize, duyduklarymyza inanamyyoruz ama gerekler bunlar. Okul mdrleri ya da ba?ymyzdakiler acaba nelere gz yumuyorlar? Geenlerde bir ?eye denk geldim. Okul mdr; kendi ykarlary iin, ?rencilerin uyu?turucu kullanymyna ve satymyna gz yumuyordu. Buna engel olmak isteyen ?r

Dini Smrmeyin

Geende bizim kurumda temizlik i?ilerinin ?irketi de?i?ti. Ayny i?iler, i?lerinden ayrylmadan di?er ?irkette i?e ba?ladylar. Yanlyz bunlaryn eski ?irketten, aly?tyklary sene iin tazminat almalary gerekiyor. Bizim i?iler toplanyp hep beraber eski ?irkete gidiyorlar. ?irket sahibi hacy, hoca cemi

yle Kyzyyorum ki Kendime

Yk hafta nce doktora gittim. Bu ky? ekti?im g?s a?rylaryndan dolayy, doktor acilen sigarayy byrakmamy syledi. Kronik bron?itim olduka ilerlemi?. Bende kararlyydym byrakmaya ve tam sekiz gn a?zyma tek bir sigara bile koymamy?tym. Gnde iki paket ien bir ki?i iin, olduka iyi bir zaman dilimi

Yalanlar

Ynsanlary kandyrmak, saf duygulary ile oynamak, hie saymak ne kadar ho? geliyor bazy insanlara? Bazen mecburi yalanlar olur, lafymyz yok. Bir hayat kurtarmak iin, ara bulmak, bary?tyrmak iin iyi ynde sylenen yalanlar olabilir. Ama ya kirli yalanlar? ok mu ho? acaba? ?aka yapylyr ama aykla

Anneme Hediyem

Bugn sol yanym ok acyyor, hem de yle bir acyyor ki anlatamam. Di?er gnlerde acyyor ama bugn biraz daha a?yr basty nk yaryn anneler gn. Bu yazyyy canym anama, anneler gn hediyesi olarak yazyyorum. Bugn bir kere daha yoklu?un iimi kavurdu anam, bugn anneler gn. Bende ne kadar ok

Mazimde Kalan Kanady Kyryk Arkada?yma

Bilinmeyen bir yerde saklanmy?, tm insanlardan uzak, ne yapar ne edersin? Mehule do?ru gittin hem de ardynda tm arkada?laryny byrakarak. Geen gn senden konu?tuk, seni andyk. Ylk gnce tatly gl?melerle, sonra acymsy duygularla. Acaba gitti?in yolda mutlu oldun mu? Yoksa bu byktym dedi?in hayat

Yrek Sevgisi

Ben Aslanyar; kon?u ulka Yran Azerbaycan´ynden bir mezunam ki,syzle artyk tany? olmak, kono?mak ve hagigi dostlokistirem. Sanki banim yazdiklerim bu sytaden silinip dahi bir nee ay uzaklara getmi?idim. A?k olson, dostlok olson, ana dilimiz turky varolson. Sak ve ?ad ya?asin bizim ellar.

Teyzemin Anneler Gn

Teyzemim 2003´den beri anneler gnn mutlu bir ?ekilde kutlady?yny grmedim. Aksine o gn gzya?lary hi kurumaz. Her anneler gnnde sabah erkenden kalkar, abdestini alyr, do?ru o?lunun yanyna gider. Giderken de gz pynarlary hep ya?lanyr. O?lunun yanyna vardy?ynda, kendini zor olsa da gz y

Buruk Bir Gn

Yine bir anneler gn daha geldi. Zaman geerken nasyl da geti?ininin farkyna varamyyor insan. Benim ve benim gibilerin yaralary kanyyor, acyyor derin derin belki. zlem ta iimizde sakly. "Anne" ne gzel bir kelime de?il mi? zledim, aradym, ya?ayamadym, gzya?larym dinmedi, seni kimseye anlatama

Sana Her?ey Feda Olsun

Annelerba?kadyr ya.Ben annemi okseviyorum. Onsuz bir yere gitmem,tek kalamyyorum.O benim birtanem ya. Btn gzellikleri onun nne sersem yine de hakkyny deyemem. Canym annem, annelergnn kutlu olsun.

?ampiyon Fenerbahe

Zor bir synavdan geen Fenerbahemiz, nihayet mutlu sona ula?ty. Liglerin bitimine iki hafta kala byk bir ba?aryya imza atarak, Trkiyemizin medary iftihary Fenerbahemiz ?ampiyon oldu. Tm cefakar taraftarymyza, tm futbolcularymyza sonsuz te?ekkrler. Bizleri bu gzel anneler gnnde sevindird

Hayat Nedir?

?u hayat ne kadar tuhaf bir ?ey de?il mi? Herkes iin anlamy, manasy ok farkly. Kimileri iin domino ta?y, kimileri iin bir dansz, kimileri iin bir bebe?in a?layy?y, kimileri iin bir varolu? ya da kimileri iin bir fidanyn do?up byy? ve lmdr. Herkes farkly bir ?eyler d?lyor ve bek

Dtgn Daniz

Yureyimin gogonden (asimaninda) bir gune? yok. Goylerdan arem amma kanatim yok. Yel tak daglari gezerem sesim yok. Yureyim dmanli dag ama ya?i?i yok. Yurim daniz amma karagim yok. Yollar zak gcm yok. Srgn tak krbetdeyim krtlmakim yok. Gam danizinden yuzerim ammasahil yok. Gine seslen be

Meydan Okumak

De?i?meliyim, degi?tirmeliyim. Kt giden ve iimi karartan her?eyi degi?tirmeliyim. Evet yapabilirim, biliyorum. Bunu yapabilecek gc yaradan vermi? bizlere. Ynsan dilerse kainata meydan okuyabiliyorken, kendini ve evresindekileri zen ?eylere kar?yda meydan okuyabilir. Bende ba?aracagym. Her

lm

Ben lmn so?uk yzyle bu hafta tany?tym. ok sevdi?im dayymy kaybettym. lm haberini hep ba?kalaryndan dyardym. Falanyn amcasy, filanyn babasy gibi. Ama bu defa benim ok yakynymdan geti ve beni ok etkiledi. lmn ne kadar acy ve gerek oldu?unu ?imdi ok iyi biliyorum ve hep dua ediyor

Kararsyz Kalmak

Bazen yle tuhaf ?eyler olur ki hayatymyzda, korkularymyz ve kararsyzlyklarymyz yznden yaptyklarymyza, ya?ady?ymyz olaylara bir anlam veremeyiz. Aslynda ok kararly ve mantykly grnen insanlaryzdyr ama bazen yle ikilemler iine d?yoruz ki, bu ben miyim ya da gerekten mantykly karar my verdim

Satarken Yyi

Aly?-veri? yapmak kadar gzel bir ?ey var my biz bayanlar iin? Bir nevi stres atma yntemi ama bu sefer benim iin tam stres oldu. Kendime iki tane kot pantolon ve bir de ayakkaby aldym. Almaz olaydym. Satarken atyp tutuyorlar, bizim rnlerimiz sper kalite diye. Ama bir problemi ykynca rnl

Annelik Bamba?ka

Evladunun eline i?ne batsa, annenin cany acyr sanyrym. Dn e?im, bebe?imizin srekli a?zyny geveledi?ini syledi. "Di? ykartyyor galiba" dedi. Yki ya?ynda ama normalde ykartmy?ty o?unu. O anda i?im vardy, sonra ben baktym. A?zyny da amyyordu ama belliki bir ?eyler vardy. Gldrdm zorla bir ?eki

Kararsyzym

Of ya! Yki aydyr birlikte oldu?um ki?iye kar?y, ?u an ne hissetti?imi bilmiyorum. Acaba gitse canym acyr my diye d?nyorum. ok kararsyzym; ne onunla oluyor, ne de onsuz. Nasyl davranaca?ymy ?a?yrdym. Bu bir gei? dnemi mi acaba?

Sende Beni D?ndn M

Ystanbul her zamankinden farkly bu gece. Yyldyzlar bulutlaryn ardynda yitip gitmi? y?y?yny esirgiyor benden. Mumlar eriyip bitmi?, ben sana yazmalardayym yine. Belki bu son yrpyny?ym son a?rym. Ba?ym seni d?nmeden bir gn bile yasty?a d?medi bilesin. Bir gece bile senli d?lere kapanmamazlyk e

Yyi Dostluklar

Hep vefasiz dostlardan sikayet goruyorum, duyuyorum. Bende sizlere bildigim dostlarimi anlatacagim. Bazen bende uzun yillardir tanidigim dostalarimi arayamadigim gunler oluyor. Tabi ki onlarda bazen beni aramiyorlar. Ben diyorum ki belki bir sebepleri vardir. Bazen insan oyle dagiliyor ki su ha

Durmak Yok

En ba?ta ben olmak zere pek ok arkada?ymyz bir bahar rehavetinden, bir can sykyntysyndan bahsediyoruz. Oysa yapacak o kadar ?ey varki:" Bir ivi bir nal kurtaryr, bir nal bir at kurtaryr, bir at bir yi?it kurtaryr, bir yi?it vatany kurtaryr" manty?yyla bakmak lazym olaya... Biraz tasarru

Bunalyyorum

Her?eyden sykyldym dayanacak gcm kalmady. Sabyr ta?y olmaktan sykyldym, ba?kalrynyn mutlulu?u icin kendimi feda etmekten, sinir, stres olmaktan sykyldym. Borc demekten, taksit yatyrmaktan, e?imin maddi anlamda yaralaryni tamir etmekten, her sabah i?e gelmekten, i? yerinde kpek gibi caly?yp hak

Babam

ok ama ok mutsuzum. Babamyn tahlil sonularynyn kt ykmasy beni ok yykty ve babam bu rahatsyzly?yny bilmiyor. Canym yanyyor, iim paralanyyor. Bugn ekilicek emarda kanserin yayylyp yayylmady?yna bakylycak ve e?er yayylmy?sa kemotorapi grcek, yayylmamy?sa ameliyat olucak. Ben babamy kayb

Bekle Beni Yzmirim

Y?te o gn geldi. Yim kypyr kypyr. Ynsan bu kadar m zler? Sanki yyllar olmu? gitmeyeli, grmeyeli, kokusunu almayaly. Ne kadar zlemi?im seni. Ne kadar grmek istemi?im o nazly duru?unu. Ne kadar zlemi?im gne?in saklady?y yyldyzlary gece grmeyi, dilek dilemeyi. Yaryn geliyorum sana. Kok

Karanlyk

ok mu korkuyorum ne, her gece bende bu sama d?nceler. Nedenini bile bilmiyorum. Belkide gerekten korkmam gereken bir ?ey var. Son zamanlarda kendimi kaybetmeye ba?ladym, rahat uyuyamyyorum hatta hi uyuyamyyorum. Sanki arkamda birileri var, arkamy dnnce uzakla?yyorlar. Ailem bu ya?ta sen

Bence

Sevmek, sevilmek kadar gzel bir ?ey yok ama nemli olan iyi ve do?ru insany bulmak. E?er seviliyor ve seviyorsanyz sizden mutlu kimsede yok, hayattan daha ne istersiniz? Zaten ok inceleme yapsak kimse mutlu de?ildir bulundu?u konumdan, nemli olan hayattan zevk alarak ya?amaktyr.......

Keileri Kayracaktym

Be? seneden fazla oldu ama krizin etkileri hala devam ediyor. Kolay kolay geece?e de benzemiyor. Bir ok insanymyzy canyndan bezdirdi. Ama sanmayyn ki, bu memlekette herkesin cebi delik. Ne demi? atalarymyz; i? bilenin, kyly ku?ananyn. Krizi de a?ar, a?ry da?yny da. Geen sene bir arkada?ym be

Ayrycaly?ynyz Nedir?

Bu sitede neler oluyor byle anlamyyorum. Tamam sonuta ?ampiyon oldunuz, tebrikler. Peki bu nerden ykty? Fenerbaheli olmak ayrycalyktyr. Neden? Bu sene ?ampiyon oldunuz diye mi? Yleride ba?ka bir takym ?ampiyon olunca, ayrycalyk syrasy ona my geecek? Yok yle bir ?ey. Herkes kendi takymy iin b

Bende mi Gariplik ?

Kyz arkada?ym dn gece babasyyla yatmy? ve kyna gecemin olaca?y son gn tekrar babamla yataca?ym dedi. ?a?yrdym aykasy. "Ben babamy ok seviyorum, onun iin lrm ama babamla yatmak gibi bir huyum yoktur, ikincisi tek yatmayy seviyorum" dedim. Benim gr?m de ona ters geldi. "Evlenince iki ki?i

Yakary?

Btn insanlar Allahym derken, ben Yaratan diyorum. Seni, varly?yny inkar etsem biliyorum ki bu kafirlikten, gevurluktan ok enayilik olacak ve yine biliyorum ki bu dnyayy, insanlary, tabiaty yaratan, geceyi gndzden ayyran, insanlara can veren, can alan mutlaka ama mutlaka biri olarak senvarsyn

Taksiciye Bak

Geenlerde en yakyn arkada?ymla bir arkada?ymy ziyarete gittik. Dn?mzde sitemize hep beraber gelecektik. Apartmanyn yanynda taksi dura?y vardy fakat tek bir taksi yoktu. Yleride bir tane taksinin bekledi?ini grdk ve gittik, bindik. Gen bir ocuktu ve Allah sahibine ba?y?lasyn ok yaky?yklyydy

Pes Etmek Yok

Umutlary, hayalleri, hedefleri olan biriyim ben ve ya?amaktan bir o kadar korkan ama mcadelesinden, sava?yndan hi vazgeememi? biri. Gl olunur mu, yoksa do?ulur mu? Yyllardyr cevap aryyorum bu soruya ve ?imdi yardym istiyorum. Ya?ama sava?y veren soruma cevap verebilecek olan tm dostlardan

Hayat Y?te

Bugn dahada iim rahat. Babamyn doktorunu aradym ve sonucu bugn ayklanacakty. Doktor bana kanserin yayylmady?yny ve ba?ka organlarada atlamady?yny syledi ve ok mutlu oldum. Ameliyatla kanserli kitlenin alynaca?yny syledi. Bakalym ameliyaty ne zaman olacak. Ynanyn ka gndr iimdeki bu acy ben

Ablasynyn Yavrusu

On be? ay bitti karde?im geldi. Nasyl zlemi?im onu, nasyl o kadar ok mutlu oldum ki. Ona saryldy?ymda kkken neler yaptyklarymyz aklyma geldi ve tabi ki beni nasyl kyzdyrdy?y. O kadar gzel bir duygu ki bu karde? sevgisi, zaten bunu ya?ayanlar daha iyi bilir. Karde?imin biri geldi kavu?tum. ?imd

Yeter Artyk Hayat

Benden aldyklaryn yeter artyk hayat! Daha ne istiyorsun ki... Yarynlarymy, umutlarymy, gelece?imi, her ?eyimi aldyn. Ben senden bir ?ey istemiyorum artyk. Gllerimi soldurdun, gnlerimi zindan ettin. Sadece istedi?im dzenli bir ya?am tarzyydy. Sen bana bunu ok grdn. Kstm her

Kilon Mu Var Derdin Var

Ky?yn hareketsizlikten olsa gerek, az buuk kilo alyyoruz. Zaten Trk kadynlarynyn yapysy kilo almaya elveri?li oluyor. Maalesef iler acysy bir durum sz konusu olabiliyor. Kilonun bir gramy bile, kadyn milletinin ba?lyca d?many olmasyna yetiyor da artyyor. Hele de benim gibi takyntyly bayan

Ystemesekte Kirleniyoruz

Bana mutlulu?un resmini iz deseler, verdikleri o ka?yda bir izgi bile atmadan byrakyrdym. nk mutluluk bu de?il midir? Tertemiz olmak, dokunulmamak. En masum olanymyz, en az yalan syleyenimiz de?il mi? Ya peki hi sylemeyen var my? Hayatyn iinde belki mecbur olmasak kirlenmezdik ama byrakmazl

Ysyanym Kendime

Yalnyzym ve yalnyzly?ym her gn byyen bir kabus gibi stme geliyor. Bu yalnyzlyk beni nereye gtrr, bilmiyorum. Nasyl geer bu hayat. Biliyorum ki bu gnlerde geecek, bu sykyntylarda bitecek!...Ne yalnyzly?a, ne haksyzly?a, ne de sana Yykylmadym ve yykylmayaca?ym. Sava?ym kimseyle de?

eyiz Sandy?y

Ben ocukken televizyonda reklamlar dnerdi her gen kyzyn ryasy zetina diki? makinesi diye. Valla byle bir zamanda ryamyz olmaktan ykty bu slogan. eyiz dizmek ryalyktan kabusluk mertebesine ula?ty. Hakikaten de byk bte ayyrmak gerekiyor evlenmek iin. Yapylan bu masrafla arsa alsak hi d

Ya?amak

Ba?ly ba?yna bir sorumluluktur hayaty ya?amak... Yti?in her yudum suda , yedi?in bir lokma ekmekte bile bir sorumlulu?un vardyr kendine... Ya?amalysyn her ne olursa olsun, hayat ne kadar a?yr gelirse gelsin... Tm engellere tm engellemelere ra?men ya?amalysyn hayaty iliklerine kadar ... Ynsan

Aldatmanyn Bedeli

Artyk zaman de?i?ti. nceden nyargylarym, erkeklerin zerine daha yo?undu. Belki de bayanlara yaky?tyramady?ym iin, toz kondurmak istemiyordum. Yhanet eden edene... Kimin eli kimin cebinde artyk bilinmiyor. Evli bayanlara ne oldu anlamyyorum. Nasyl bu kadar kolay vazgeebiliyorlar e?le

Kyramyyorum Ama Kyrylyyorum

Benim ok kt huylarym var. Kendimi de?i?tirmek istiyorum ama de?i?tiremiyorum. ok iyi niyetliyim , duygusalym, alak gnllym, kim ne derse inanyyorum, kimseye kar?y kt d?ncelerim yok. Ynsanlar benden bir ?ey istediklerinde hayyr diyemiyorum. En kts de bu bazen bana yalny? gelse

Aile Yi ?iddet

Aile ii ?iddet, ne kadar artty yurdumda... Neden? Neden bu erkekler en ufak ?eyde hemen ?iddete ba?vuruyor? Oysa ki kendinden gsze el kaldyrmak acizlikten ba?ka bir ?ey de?ildir. Hep bir bahaneleri oluyor ?iddet e?ilimi gsteren erkeklerin. Bazen evremden gryorum o kadar kk ki ?iddet

Oldu?um Gibi Kabullenin

Kyzymla oyun oynamasyny ok seviyorum. aly?an bir anne oldu?um iin, i?ten eve giti?imde ak?am saatlerimin o?unu kyzyma ayyryyorum. Bu yzden de bizim evde bir sorun ya?anyyor. E?im ve kayynvalidemden, kyzymla ok ilgilendi?im iin hep laf yiyorum. E?im "ya biraz da bizimle ilgilen, biz de biraz y

ok zledim

Gurbet acysyny eken bilir. Etrafymda binlerce insan var ama ben yalnyzym. Kendimi hep bir misafir gibi hissettim, ben buradakiler gibi de?ilim ve onlar gibi olmakta istemiyorum. Gurbette en kt zamanlar geceler, insanyn iine aynen dy?arydaki gibi bir karanlyk iner ve oturur hznl bir ?arkyyla a

Yykylan Umut Dolu Hayaller

Geenlerde, uzun zamandyr gr?medi?im, ok sevdi?im bir ablamla gr?tm. ok gzel, alymly bir bayandy kendisi ama onu o kadar bitkin, ya?amakdan bykmy? bir halde grdm ki iim burkuldu. Neyse oturduk parkta biraz sohbet ettik. En son gr?memiz iki yyl olmu?, uzun bir zaman. Bana bu iki yyl iin

Neden?

Bir avu toprak iin, para veya petrol iin, lke veya kyta iin de?er mi sava?maya? Neden birbirimizi ekemiyoruz? Neden nefsimizin kurbany oluyoruz? Neden bu kadar bencil ogumuz? Neden kar?ymyzdakine, kendimize davranylmasyny istedi?imiz gibi davranmyyoruz? nk sadece skr edenler ve kendisiyl

Yittim Gittim Bittim

Byktym artyk ya?amaktan. Ynsan bykar my hayattan? Ben byktym i?te byktyrdylar. Yeter dokunmayyn bana, byrakyn yaralarymla beni ba?ba?a diyorum ama dedi?imle kalyyorum. Bakyyorum ki hayatyma girivermi?ler. Off insanlar! Yordunuz beni, yyktynyz, zdnz. Btn sevinlerimi yok ettiniz. ?imdi gidiy

Burdan yky? Yok

Ka hastane odasy daha grmek, ya?ama ba?lar adamy?.. Havadaki bu sterilize koku intiharyn kokusu mudur? Damarlardan her ekilen kan acylaryny da eker mi insanyn ya da ka ?rmede ykar iindeki zehir? Nedir bu serum, fizyolojik mutlu eder mi insany? O zaman iki yetmez misli yrmeli damarlarymda.

Geiyormu? Kara Gn

Ynsanyn kendini toparlamasy, hayata kar?y gl durmasy, her ?ey kendi elinde. Kara gn kararyp kalmazmy?, evet zaman her ?eyin ilacyymy?! ?unu ok iyi anladym ki; de?meyecek birisi iin bir damla gzya?y dkmeye de?mez. nemli olan insanyn do?ruyu bulup, emin adymlarla do?ru yolda yrmesid

Son ?ans

Ynsan do?arken nasyl bir hayaty olaca?yny bilemez. Her insanyn hayalleri vardyr; iyi bir gelece?inin olmasy gzel bir hayatynyn olmasy gibi. Ama ne var ki bazylarymyzyn bu hayattan beklentileri hayalden teye gidememekte. Kimi gzel bir i? ve ailesinin olmasyny ister, kimi e?inden ayrylmy?tyr yeni b

Acemi ?ansy

E?im senelerdir altyly oynar, arada tutturdu?u oldu. Ben ok kyzyyordum oynamasyna, nk kumardan farky olmady?yny d?nyorum. Ama dinleyen kim? Bir gn bende ?ansymy deneyeyim dedim (nasylsa yle ya da byle oynanacak) ve 5 liralyk kupon yaptym, e?ime yatyrmasyny syledim. Ama inat etti yatyrmady

Arkada?ym

Bundan tam alti ay nce, cok bunladigim bir gnde nette biriylen tanistim. Basladik sohbet etmeye ama hic bir zaman diger erkekler gibi kamera varmi, resim varmi gibi sorular sormadi. Tabi o sormayinca bende sormadim, ama eninde sonunda sorar diye bekliyordum. Bu gune kadar sormadi ve bu yuzden cok

Gerek Arkada?

zerinde akrep var deseler uyardy?y iin ona te?ekkr edersin. Maneviyatyn da akrepleri vardyr. Ynsanlara zarar verir. Mesela; kfrl konu?mak, yalan sylemek, birilerini arkadan eki?tirmek gibi. Y?te iindeki bu akrepleri uyaran ki?iyle mutlaka arkada? ol. O senin iyili?ini istiyordur

Byktym Y?te

Her?ey stmemi geliyor ne? Havanyn sycakly?y, dnyanyn bozulu?u, insanlaryn iki yzll?, ailelerin sorumsuzlu?u. Hi sorunsuz gn ya?amyyorum. Acaba ben mi ok abartyyorum diyorum ama en byk hatam iki yzl birde yalan konu?amama oldu herhalde. Bu gne kadar hep ayk szl oldu?um iin, insanla

Kayyp Acysy

Hep televizyondan izler, zlrdm kayyplara. Ynsan tam olarak ba?yndan gemedike anlamyyor. Geen gece, ok sevdi?imiz bir aile dostumuzun kyzy eve gelmedi.Her birimiz bir yerde aradyk, mahvolduk. Hele anne, babasy yykyldy resmen. Ama neyse ki arkada?yndaymy? kyz. Sabah eve geldi ama bizi bir

Kyyaslamayyn

Bu aralar ok dikkatimi eken bir konu var. Ynsanlar kendileriyle ba?kalaryny ok kyyaslyyorlar. Sanki bir yary?ma gibi. Mesala bazy kyzlar kendilerini bir mankenle kyyaslar veya ok ?i?koyum diye, diyete girer ve sonra da hasta olur. Bazylary da arkada?larynyn kusurlaryny anlata anlata biti

Her?ey Duaymy?

Anladym ki; yrekten istenen her?ey layyk bir kar?ylyk buluyormu? yaradan tarafyndan. Anladym ki; aslynda her acy ona dnmemiz ve ondan baska yardymcymyz olmady?yny anlamamyz iin bir sebepmi?. Konu ne olursa olsun ve ne kadar imkansyz olursa olsun onun izni ile oluveriyormu?. Bunun en gzel rnegi

Sanal Dnya

Sanal alemde a?k olmaz deriz ama hal bu ki klliyen yalan. ok yakyn arkada?larym, karde?lerim olsun ok gzel birliktelikler, a?klar ya?adylar sanal alem dedikleri bu alemde.Kysmet bir bana glmedi, glmeyecekte de?il tabi. Ama ne var ki, her?eyin hayyrlysy. Hayyrsyz biri olaca?yna hi olmasyn dah

zlemlerimi Ype Serdim

Uzun bir sreden sonra bugn ilk defa ama?yr astym baheye. Ne ok severdim bir zamanlar kendi evimde bu i?i yapmayy. zelliklede o?lu?umun o kck tulumlaryny, badilerini, oraplaryny asyp kurutmayy. Hepsini bir bir per, koklardym bayram ?ekeri gibi dururlardy balkonumda. Bugnde o duyguyu

Chat Arkada?ly?y

Geen ak?am bir muhabbet sitesinde arkada?ymyn ablasyna denk geldim. Hala olayyn ?okundayym. Kendisi evli ve iki ocu?u var. Ba?ladyk konu?maya.. . Kendisini yalnyz hissediyormu? , yeni dostluklara ihtiyacy varmy?. Ynanylmaz sinirlendim. Tabi mahup olmasyn diye kim oldu?umu slemedim ama ben b

Neden?

Yedi senedir bir ?irkette ynetici asistanly?y yapyyorum. Arada niversiteye gittim, geldim. Ama burdan ne ben vazgetim, ne mdrm benden vazgeti. Bu yedi sene iinde i?yerinin idari kysmy hep dy?lady beni. Atlye kysmynda ise sadece erkekler var ve onlarla aramyz gayet iyi. Her trl faaliyette

Nefis

Bizim muhitdeki evler genel de bahe ierisinde olur. Havalar ysynyr ysynmaz teyzeler kendilerini baheye atar. A?alaryn altynda sacy kurarlar, bir yandan hamur yo?urup bir yandan da pi?irirler. O kadar gzel kokar ki gzlemeler bir mil ileriden kokusu duyulur. Geen arkada?ymla yola ykty

Keskin Sirkenin Zarary Kendi Kpne

Bazen insanlar kendilerini ne sanyyorlar bilmiyorum. Srekli bir ?eylerin pe?inde olup insanlary karalamaya, iftira atmaya aly?yyorlar. Ama neyi unutuyorlar bilmezler, o yaptiklarynyn da bir sonu oldu?unu. Gn gelince uvallayacaklaryny bilmezler. Ynsan iinde ne ta?yrsa gn gelince her zaman

Kyryk Cmleler

Hi bir ?ey iin gcm yok. Odanyn k?esindeyim; ellerimi dizlerime ba?lamy?, kafamy dizlerime dayamy?ym. Nesnelerin dnyasy ve ruhum. Aslynda byle sykyntyly anlaryn bir televizyon y?ly?yyla blnmesine aly?my? biri olarak, ilk kez bunu yapmyyorum. Aslynda bunu yapmama nedenim, bunu gerekten iste

Yemek Yapmayy Unutmu?um

Yakla?yk drt yyldyr mutfa?a sadece hafta sonlary temizlemek iin giriyorum. aly?ty?ym ve ge ykty?ym iin daha nceleri yemekleri e?im yapyyordu, eve giti?imde masa hazyr beni bekliyor olurdu. Bir yyldyr da kayynvaldem de kaldy?ym iin yemekleri kayynvalidem yapyyor. Anlayaca?ynyz ?imdi ok zorla

Biskvi

Bugn o kadar berbat geiyor ki, yani nasyl anlatsam bilmiyorum. Sabah patronum geldi, kahvaltysyny yapty. Bir sre sonra ay almak iin odasyndan ykty. Dn de biskvi almy?ty iki tane, birisini biz ayp biraz yemi?tik. Onu grm?, "bunu kim aty" dedi. Bende "biz atyk" dedim. Vay efendim neden a

E?ime Ba?ymlyymy?ym

Dilsiz rumuzlu bayanyn yazdyklaryny okudum da ?u anda farkettim. Ben de e?ime ba?ymlyymy?ym me?er. Aynen dilsizinde ifade etti?i gibi; ne fatura yatyrmaktan haberim var, ne de ev geindirmekle ilgili. E?im evimizin her trl ihtiyalaryny kar?ylyyor...

Ystanbul

Bo?azynla bylyorsun beni. Ortasynda mavi deniz, Ystanbul. Denizlere sarylmy?tyr bedeni, uygarly?yn be?i?idir, Ystanbul. Gelen geldi, yy?yldylar ba?yna, altyn dendi topra?yna, ta?yna. Giriyorsun insanlaryn d?ne, ?en olarak kalamadyn, Ystanbul. Her yanyny gecekondular sardy. Ye?illikler bitti, g

Milli Hastaly?ymyz TV

Son yyllarda televizyon kolik bir millet olduk yktyk. Televizyon saty?laryndaki patlamada bunun bir kanyty... Hatta bu konuda bir dnya ikincili?imiz de var. Bakyn Almanya nal topluyor. Bizden ok geride kaldy, ?imdilik dnya altyncysy... Bizde dnya ikincili?i ile idare edece?iz artyk. Dnya

Eskiyi De?mek

Eskiyi de?memek gerekir aslynda. Sonuta bir beraberlik ba?lady my, bundan ncesinin nemi olmamaly. nk hayaty o andan itibaren ya?anmasy gerekti?ini iyi biliyoruz. Tabi biz akylly kyzlar, bizden ncesini hep merak ederiz. Ne yapmy?, ne etmi?, nasyl birileriyle beraber olmu?? Sormasak atlaryz me

Ryzyk

Bir o?umuzun en byk umutlaryndan biri olan KPSS; kimimizi sevindirirken, kimimizide zd. Ankara-ankaya´da masa ba?y memurlu?una giren bir vatanda?yn KPSS´den aldy?y puan 40. Kiminizin hemen aklyna torpille girmi?tir diye n yargy gelebilir, aslynda girme nedeni ok basit. O bo? olan

Abla Deste?i

Canym ablalarym benim, nasylda zledim onlary... Yki ablam var. Kk ya?ta annemizi kaybettik. Ben ok kktm ama ablalarymyn ya?lary onun zerinde idi. Acaba nasyl bir duyguydu? Yaralaryny de?mek bile istemedim yyllarca... Ama her zaman anlyyordum onlary... Ben de hi belli etmezdim iimdeki

Umutsuzlu?um Ve Hayat

Her ?ey korkularla dolu. Hep kaybetmeye mahkumuyuz galiba. Her ?ey yalan, her ?ey riya, her ?eyin ykar oldu?u bir ya?am tarzymyz var galiba. Drste ya?anylan her ?eyde bir korku var, bir ykar. Kaybetmekten korkuyoruz. Yyide, hayatyn tamamy zaten korkaklyklarla dolu. Susmak her ?eyi halleder diye

Okuldaki Ybadet

Dn gece zel bir televizyon kanalynda bir haber izledimve sizinle payla?mak istedim. Ystanbulda bir okulda ?renciler ?le tenefsnde okulun kazan dairesine girip namaz kylyyorlar. Bu sanki byk bir sumu? gibi anlatylyyordu. O ?rencilere kimse zorla namaz kyldyrmyyordu. Kendi tercihleriydi. Y

Yeni Bir Dnem Ba?larken

Her?ey bitti artyk. Unutamady?ym gemi?imin kalyntylary da yok oldu ?imdi. Zamanyn tany?y, gnlmn efkarlanan dumanly saatlerinde sadece any ya?amak ve gn geirmek var bundan sonra. Neden bo? hayallerin pe?inden gideyim ki? Neden sana a?yk olayym ki? Benim daha ba?ka ok avuntularym var zaten

Dikkat Edin

Arkada?lar sonunda bu da oldu. Antalya´nyn Kemer ilesinde; homoseksel erkek ve kadynlara hizmet verilecek bir otel aylacakmy?. Yanlyz bir uyaryda bulunuluyor; otelin bu zelli?ini bilmeden tatile gidecek olan normal iftlerin ba?lary derde girmesin diye ?imdiden insanlar haberdar ediliyor.

Anlamsyz Yazy

Canym sykylyyor ya! Bahardan mydyr, yoksa benim ruhumdan mydyr bilmem ama ok sykylyyorum. Sabahlary yataktan kalkmak istemiyorum. Bazen adym bile atmak istemiyorum. Yn?allah en kysa zamanda bu melankoliden kurtulurum. ok bunaldym ya! Kursa kayyt oldum belki bir faydasy olur hem de yeni ?eyler

?a?yrdym Kaldym

Bir haftalyk bir sevin ya?adym, kursa?ymda kaldy. Dil kursuna gidecektim. Bugn sabah kadyn arayyp alamayacaklaryny0 syledi, zgnm dedi. zgn olmasy bir ?eyi de?istirmiyordu. Bir anda hevesim kyryldy. Zaten buuk yyldyr u?ra?yyoruz, bir trl gidemedim almadylar. Byle olunca da insanyn

Gyda Terrne Devam

lkemizde gyda sektrnde retim yapan bir ok fabrika var. Bunlaryn byk bir blm i pazara hitap etmekte. Yhracata aly?an fabrikalar, retiminde kullandyklary hammaddeleri seerken ok titizler. Ama konu i pazara gelince ayny hassasiyetleri yok veya nadir. Bu fabrikalar, hammaddelerinde s

Yzninle Hasta Olabilir Miyim

E?imle maceralarymyz hi bitmez. Bakalym kim pes edecek. Ya ben e?imi anlatmaktan bykaca?ym yada o benimle u?ra?maktan... Neyse konuya gireyim. E?im bir ka gnl?ne ?ehir dy?yna ykmy?ty. Ben tabi evde yalnyzym, aniden fenala?tym. E?imi aradym telefonu kapaly. Belli ki eve dnmek zere

Bir Yerlerden Ba?layabilsem

Bir gnn ardyndan yine son yazyyor. Gne? batmaya hazyrlanyyor. ocuklu?um aklyma geliyor bir ah ekiyorum. Ynsan bu ya?a gelince daha iyi anlyyormu? hayaty. Hi bitmeyecek gibi geliyordu ya?antym. O zaman fark edemiyordum zamanyn bu kadar abuk geti?ini. Belki de annem haklyydy. Ben mi ok y

Sakladym

Sakladym her ?eyi artyk kimse bulamaz. Her ?eyi attym iime, hepsi bende sakly. Sevinlerimi, zntlerimi, hayal kyryklyklarymy, fkemi onlary da attym. stn de iyice kapattym artyk hi kimse bulamayacak. Belki gn gelip ihtiya duyaca?ym onlara, o zamanda tozlu ve eskimi? olacaklar, fke

Uyumayy Seviyorum

Bizim burada ?u an ky? ve ok so?uk. Yani Trkiye´nin tam tersi. Ben sabahlary uyumayy ok seven biriyim. Vallahi deseler bize tm ayly?yny ver ve iki saat daha uyu, hi d?nmeden veririm. Annem ise bu huyuma ok kyzyyor. Her cuma sabahy temizlik gndr diye beni uykudan kaldyryr ve ar?afla

Testkolik Nesil

Okullar bir kere daha, yyl sonuna yakla?ty. Yakynda karneler verilecek, kimi ?renci eme?inin kar?yly?yny alyp sevinecek, kimi de tm bir yyl boyunca, yan gelip yatmanyn faturasyny aldy?y kt notlarla deyecek. Burada sulanmasy gereken ocuklar de?il. Peki kim? Sanyrym sistem diyeceksi

Uzla?amady?ym Yasty?ym

Gnlerden beri bir boyun a?rysy ekiyorum ki sormayyn. Sorun kendi yasty?ymyn haricinde silikon, ku? ty, yn v.b yatamamam. Bir gn ablamla dy?ary yktyk, annem ve anneannem de evde. Onlar bir araya gelir de durur mu hi? Neyse gezdik, dolandyk, dndk eve. Bir baktym ki bahar temizli?i yapmy?

Depresyondayym

Kuzenimin d?n vardy haftaya. Bu yzden dip boyasy gelmi? saclaryma boya yaptyrmaya ve atalla?an ularynyn kyryklaryny aldyrmaya kuafre gittim. ?leden sonra civary kuafrdeydim. Ba?ladylar boyama i?lemine, bekleme sresindeyken a?kym arady. "Ne yapyyorsun?" dedi. "Hi salarymy boyatyyorum"

Kary?manyn Hudutlary

Tyrnaklaryma manikr, pedikr kendim yapyyorum. Ama fazla uzatmam, hatta o?uzaman kknden keserim. Geenlerde boylary biraz bym?, sevdi?im ki?i grd, "onlary hemen kes" dedi, hnk oldum. "Kesece?im varsa da senin inadyna kesmeyece?im" dedim. "Yyi sen uzat da bir gr bakayym, cesaretin varsa

En De?erli Hazinemiz

En de?erli hazinemiz nedir biliyor musunuz?Tertemiz, drst olan yre?imizdir. Tabiki bazen yre?imizin bir k?esi ya da tamamy pas tutmu?tur ya da tozlanmystyr. Ama en guzeli o paslanmy? olan yanyny temizleyip tozlaryny almaktyr. D?nn ki; kararmy? bir zinciri parlatyyoruz, temizletiyoruz. Ne kad

?iddet

Ailede, okulda, sokakta, i? yerinde ?iddet. Televizyonlarda ve gazetelerde haber olarak verilen olaylaryn byk bir kysmy ?iddet ierikli. Bir haberde ?iddet olgusu yoksa, haber niteli?i ta?ymyyor adeta. ?iddet ieriklli haberlere bakarsanyz iki nemli tespiti yapmanyz mmkn. Birincisi; o?unlu

Arkada? Kazy?y

Bir gn boyunca bana yardym etti ve hi ekinmeden gn sonu benden para istedi. Ne yapmalyyym? Arkakada?ymy terk mi edeyim, yoksa bu senin hakkyn deyip para my vereyim..?

Hak Aryyorum

O gn saymla ilgili olan olayyn hemen ardyndan doktora gittim. Doktor bana rapor verdi ve ?ikayet de bulunmamyz gerekti?ini syledi. Direk karakola gittik. Polisler, ba?ly oldu?umuz yerdeki karakola gitmemiz gerekti?ini syledi. Gittik. Orada ki karakolda ba?ka bir karakola, o karakolda ba?

Bu Ne Dikkatsizlik?

Bizim evin yan tarafyna yapylan yeni binanyn kanalizasyon borularyny ekmek iin, cadde oldu?u gibi e?ildi. E?me i?lemleri yapylyrken, makinalardan birinin yerin altyndan geen elektirik kablosuna temasyndan dolayy mti? bir patlama oldu. O syrada balkonda oturuyordum. Bizim evin nnden geen ya?ly

Korkuyorum Bunalyyorum

Bu yazdyklarym biraz uzun olacak ama artyk ok bunaldym ve her?eyden byktym. Bir ?ekilde iimdekileri bo?altmam gerekiyor. nk olmuyor. Herkesten ve her?eyden nefret etmeye ba?ladym. Zamanynda bir ok arkada?lary olan bir insandym. Ama zaman getike arkada?larym teker teker benden uzakla?tyla

Geri Verin

Benden aldyklarynyzy geri verin. Oda, oda kiraya verilen, her odasynda bir ailenin ya?adygy ah?ap binalarymy, tahta sandelyesinde ekirdek itleyip gazoz iti?im bahe sinemalarymy geri verin. Arnavut kaldyrymlarymy, Yedikule´deki marul bahelerimi, Bayrampa?a´daki enginar bahelerim

Aldy?ym Hediye

Bu yylda yyl sonu geldi ve yavrularymyz karnelerini alacak sevdi?im. Bu hafta sonu ocuklarymyzyn okulunun yyl sonu etkinlikleri vardy. Tm hafta sonu ocuklarymyzla me?guldm. Cumartesi ak?amy okul yeme?i ve ?rencilerin resim sergisi vardy. Biliyor musun sevdi?im, en ok aly?ma kyzymyza aitti

Dostumu Kaybettim

Bir ka gnl?ne ?ehir dy?yna gitmi?tim. Geri dnd?mde, bir zamanlar bir ok ?eyimi payla?ty?ym oynady?ym ve ihmal etti?im kpe?imin ld?n ?rendim. Onu bir ok sama nedenden dolayy ok ihmal ettim. Halbuki o benim zor gnmde hep yanymda oldu. Atty?ym topu bana her zaman geri getirdi ve baky

Yeni Bir Yuva

Pembe bir bina, kapydan girince so?uk mermer taban ve lila rengi duvarlar, bir kat a?a?yya inip sola dnd?nde nnde mavi beyaz boncuklardan yapylmy? balyk ?eklinde bir paspasy olan elik kapy... Umutla, a?kla ieri girdiler. Her bir e?yayy, evet evet en ufak e?yayy zene bezenebtelerini a?

Artyk Yyiyim

Her ?ey st ste mi gelir? Ylk nce merdivenlerden d?tm. Aya?ym kyrylyyordu nerdeyse ama bir burkulma ve ezikle kurtuldum. Sonrasynda sa boyatayym derken sa derimi yaktym ki o da yakynda geecekmi?. Doktor iimi rahatlatty. Allahym ne mutlu bana. Arkasyndan bugn elimde bardak kyryldy. Haydi ko?

Zamany Gelmeden Olmaz Bir ok ?ey

Ola ki gnn birinde hatyralarsan beni, sakyn ardyna bakma. Ben oktan gitmi? olaca?ym senden. Bana verdi?in szleri de unut. Zaten ben sana, sen de bana oka bo? szler sarfettik. Ardynda binbir bilmecenin oldu?u yyllary devirdik beraberce. Ben insan sarrafy olurken seni de tanydym. Me?er ne bo? h

Adalet Yerini Bulmuyor

Geen yaz bir ahbabymyz hastaneye gitmek iin yanynda e?lik etmemi istedi. mraniyeskdar minbs hattyndaydyk. Tam Millet Bahesine yakla?ty?ymyz an adamyn biri ?fre ba?yrdy. abuk karakola ek dedi. O an bir anlam verememi?tim. Sonra adam ba?yrmaya devam etti Birisi paramy aldy, kimse inem

Hastalyk

Evet, insan o?lunun ba?yna ne gelir bilinmiyor ama hasta olunca ?reniyorsun kimin ne boldu?unu. Vefasyz sevgiliye bu isyan, beni ok sevdi?ini syleyen yare. Hastaly?ym sonucu ocu?um olmayacak, zaten lmn kyyysyndan dnm? bi insanyn ocuk d?necek halide olmuyor. Yakla?ik iki aydyr hastaydym.

Nelerin stesinden Geldim?

Hayatta hi bir zaman ?unu unutmamaya aly?tym; her zaman durumu daha beter olanlary. Onun iin her zaman halimize skr etmeliyiz. Tabiki hayatta iimi ok acytan ?eyler oldu. Ama her zaman her d?t?mde geri kalktym. Yyldy?ym zamanlar da olmu?tu elbet. Bir gn durdum baktym acylarym beni yykmamal

ok Duygulandym

Bu hafta Fransa´ da Anneler Gn idi. O?lumda hafta da iki gn kre?e gidiyor. Bebe?im iki ya?ynda, kre?te gya ocuklar annelerine mektup yazmy?lar Anneler Gn iin. Dnde ?retmeni bana karty verdi, hi beklemiyordum. Fransyzcayi pek anlamyyorum ama yinede anlady?ym cmleler vardy. O kad

Sevmiyorum

Karalahana yeme?ini kkken birinin evinde yemi?tim ve o gnden sonra a?zyma sokmadym. Geenlerde Artvin yresinin bir gsterisi vardy ve i? yerime bu yeme?i gndermi?ler. Yanynda mysyr ekme?i, yo?urt vardy. Y?tahla ka?y?y elime aldym ama yutamadym. Anladym ki bu yeme?i ben sevmiyorum. Tady ok acy

Katil Oluyordum

Anneler gnnde karde?lerle anla?yp, annemize gzel bir hediye alacaktyk bu yyl. Tabiki bu hediye di?er anneler gnnde aldy?ymyz hediyelerden daha bir farkly olmalyydy. Sonunda karar verip gzel bir akvaryum aldyk. Yinede sava? baly?y. Adyny da Mavi? koyduk. Do?al olarak Mavi?´in haftada bir

?yoruz

Ynsanyz, sykylyyoruz, hava sycak olsa dahi ?yoruz. Sycak bir selamda teselli aryyoruz ysynmak iin... Bir acy kahvenin kyrk yyl hatyry vardy. Dile kolay tam kyrk yyl... Peki ya ?imdi? ?imdi ise ?yoruz artyk. Merhabasyz, selamsyz, kahvesiz, kpksz ?tyoruz. "Siftah senden, b

Netteki aresiz Kyz

Nette tanydy?ym ve ilk zamanlar ho?lanyp sevdi?im biri oldu. Onunla konu?mak iin ve onu daha iyi tanymak iin bu siteye davet ettim. Fakat zamanla onu tanydyka ona kar?y iimde a?k namyna bir?ey kalmady. nk hayatynda ok fazla hata yapan biri oldu?unu anladym ve bundan dolayy ona hayatynda

Yyilikten Maraz Do?ar

Bir gn evde otururken can sykyntysyndan mesengerymy ayp bakayym dedim. Kar?ymda uzun zamandyr, yakla?yk drt aydyr grmedi?im bir arkada?ym. Ayyp olmasyn diye selam verdim, halini, hatyryny sordum. Aman sormaz olsaydym. Neyse; maddi anlamda kntye u?ramy?, i? yerini kapatmy? ve hayatyna son

Mutluluktan Korkuyorum

Ne zaman yre?imde kk kypyrtylar olsa ve gzbebeklerim nadir pyryltylarla y?yldasa korkuyorum, nk o gn olmazsa gelecek gn mutlaka beni veya ok de?er verdi?im ki?ileri zecek bir ?eyler oluyor. Kty d?npte ba?yma gelmesi de?il bu, hep iyi temennilerim vardyr do?acak gne. On ay gzya?

Katylyyor musun?

Ynsan olmak, insanlaryn birbirine saygy gstermesi midir?Ya da insanlara yapylan uygulamasyz sular mydyr? ?unu unutmayalym; insan freedir saygy gsterdigi srece. Yani ba?kalarynyn zgrlgnkysytlamyyorsak, free takyldy?ymyz srece bence insan gibi ya?yyoruzdur. Bazy insanlaryn dili bir

Nereye?

Ey insanlar; evrenize bir bakyn. Bir ko?u?turmacadyr gidiyorsunuz. Hi etrafynyzdaki garibanlary d?nmyorsunuz. ?u koca dnyada yapayalnyzym. Bir arayanym, soranym yok. Bir selam verin bari, sadaka olur.

Hayat Ya?amaya De?er

Hayatta zaman zaman belki ok acy ekenler olmu?tur ya da hep a?lamy?yzdyr. Ya gzel anylarymyz? Mutluyken, neden mutluyum diyor muyuz? Ama mutsuzken, neden mutsuzum diyoruz. Acylarymyz olmasaydy, gzel gnlerimizin de?erini bilebilir miydik? Bence bilemezdik. Bir ?eyleri bilebilmek iin, bir ?eyler

Hafta Sonu

Neden hafta sonu izni olmayan bir yerde aly?yyorum diye soruyorum hep kendime. aly?ty?ym yer gerekten ok gzel. aly?ma arkada?larym da iyiler. Ama istedi?im hi bir ?eyi yapamyyorum. Ynanmayacaksynyz ama bu beni kahrediyor. Yazyn cumartesi ve pazaryn yeri ayry bir ?ey. D?n olur, kutlama o

Ho?geldin

Babasyna gre ok uzun bir bekleyi?, annesi iin ise tam bir ileydi ve bir o kadar da heyecanly. Alp Batu nihayet aramyzda. Sancyly bekleyi?lerimiz ve endi?elerimiz, yerini sevince byrakty. Minicik, pamuk elleri, henz aylmy? gzleri, kurumamy? gbek ba?y ve muhte?em kokusuyla tam drt kilo d

Anne

Bu gn ben on sekiz ya?yndayym anne, anlatmalyyym. Unutulmu?, zeri kapanmy? her ?eyi anlatmalyyym anne. A?klary anlataca?ym, ay y?y?ynda grd?m bu yz anne. Geceyi, dertlere sy?ynan insanlary anlataca?ym. Bu gn ben on sekiz ya?yndayym anne. Kalemimi k?ydymy boynu bkk byrakmadym. Anlattym ann

Ymaj

Ya?ady?ymyz yzyyl, imajlaryn hakimiyetine teslim edilmi?. Her gn nmze konan yzlerce, hatta binlerce imaj; isim, marka, imge, reklam diye bize "gerekli?in modern ady" diye takdim ediliyor. Sanal, dnyada olu?turulan hayali kurgular, artyk gerekten kendisinden daha nemli ve cazip.

Modasy Geer Hayattan Y?lerin

Zamanymyn ilk dnemlerinde oyunlara gelmedim ben. Ama birtakym olaylar bana u?rady bilinsizce. Saf a?yk rolm iyi oynamy?ym me?er, derinden samimi duygularymla. Ynsan bydke algylary ve hayata baky?y da de?i?iyor. Eskiden ho?landy?y ?eylerden ho?lanmamaya ba?lyyor. Gemi?in bilinmeyen zamanlary

zledim

Hasret dolu, syla dolu, sevgi dolu zlemek. Kilometrelerin ardynda yine de yrekler birlikte. Sanki byrakty?ymyz gibi duruyor sevdiklerimiz. Oysaki yyllar nasyl da geiyor, bir mr gemi? gibi sanki. Eski anylarymyz bir bir aklymyzdan geerek, kavu?mayy iple ekerek, o gnn bir an nce gelmesi

Ltfen Dikkat

Ynsanlar arkada?laryny, dostlaryny, sevgililerini iyi sesinler karde?im. Yster synava tabi tutun, isterseniz geni? bir slale ara?tyrmasy yapyn ama yapyn. Bir rnek vereyim sizlere; benim memleketimde niversiteli bir ift i?te ne yapyp edip ya?adyklary bazy ?eyleri kameraya almy?lar. Ve an gel

Kendinizi Terkedip Gitmek Ystediniz mi Hi?

Ben bu aralar, bunun hayalini kuruyorum. Normal ya?yyorum gnm. O kadar normal geliyor ki her ?ey gn iinde, keyif bile alyyorum. Ama ak?am, pi?manlyk sancylary. Nasyl yaparsyn bunlary diye kendime soruyorum. Sanki gndzleri iime ba?ka bir ruh giriyor ve ak?ama terkediyor. Bende yaptyklaryma ?a

Masallarda Kaldy

Bir varmy? bir yokmu? diye ba?layan masallarla uyutulurduk ocukken. Yyilikle ktl? ayry?tyrmayy, saygyyy, sevgiyi ?retirdi bu masallar. Ninniler sylerdi annelerimiz, sevgisini katarak uyumamyz iin. Bildikleri en gzel sevgi ifadesiydi bu. Dedelerimiz, ninelerimiz, dizlerine oturtur, hikyeler

ok Zor Ya

Dy?aryda grrler, be?enirler, gelirler Tanry misafiri olarak. Kyzyn varsa, evin kapysy hep alar. Bizim evin kyzy da benim ya? Tamam gzel insanyn be?enilip istenmesi ho? ama ok stresli ya. Acayip stres oluyorum, o kahveyi yapyp milletin kar?ysyna gitmek ok zor. D?ece?im elimde kahve tepsisiyle

Byklerimiz

Toplumumuzda esen de?i?im rzgarlary bazen tayfunlara dn?yor. Bu de?i?im en ok ocuklary ve ya?lylary etkiliyor. O kadar grmezden geliyoruz ki, dedeler ve torunlary birlikte yrpynyyorlar tutunacak bir dal aryyorlar. ?imdilerde kasabalara kadar gelmi? olan kre? ve huzur evleri bu tayfunda sizce

Sapyka

Evlisin diye e?ine her ?ey mbah my? Sanmyyorum. Sokakta ya da nette grd? cinsellik olaylarynyn, e?inin stnde uygulamak istenmesi caiz midir? Bir bakyyorsunuz sapyka isteklerle ak?am karysynyn koynuna giriyor. Ee tabi kadyn istemeyince adam kadyny tersliyor. Yok analdy, yok l fanteziydi, de

A?ky Yin Uzayacak

Uzun zamandyr bir arkada?ymyn stnde durdu?u bir konu vardy. Boy kysaly?yna zm. Ve sonunda birok ki?inin tybbi operasyonla boyunun uzady?yny ara?tyrdyk. ?imdi bizde bu i?e koyulduk. Sevgilisinden kysa oldu?u iin ok fazla sorun ya?yyorlardy. Ynsan sevdi?inin yzne nasyl kysa oldu?unu vurabili

Amerika´nyn Di?er Yz

Havaalanyna indi?imde geceydi. O saatte bile her yer insan kaynyyordu. Dnyanyn en byk lkelerinden birindeydim. Etrafta her yrktan, her dinden insanlar vardy. Bunu da kyyafetlerinden ve giyim tarzlaryndan anlyyordum. Evet burasy Amerika, ryalarymyzyn parlak lkesi. Ba? tacymyz ve o?umuzun hayal

Pazartesi Sendromu

Hafta sonundan ykynca ya da daha ykmadan bir yorgunluktur alyr. Evde duranlar iin belki o kadar stres olmuyordur ama ali?anlar iin bi hayli pisikolojikmen kafalarynda; "yaryn i? var ?imdi kim gidecek?" gibisinden bir tela? alyr belki. Hafta sonu bir ?ey yapmasa bile insan pazartesi gn yinede

zenilen Hayatlar

Bizim milletimizde, hepimizde de?il ok skr de, biraz Avrupaly gibi olma, onlar gibi ya?ama zentisi oldu?unu gryorum televizyonlardan falan. Evden kaan kyzlar, isyan eden genlerimizde var malesef. Ben Avrupa´da ya?yyorum, biraz anlatayym burasy nasyl diye dedim. Burada kyzlarda (hep

Bary?tyk My?

Eni?tenizle pazar gn sabah 10:00´da bulu?acaktyk. Gr? saatini erken vakite almamyzyn sebebi de, eve gn a?armadan dnebilmek. Pazar gn geldi, atty ama ben daha ne yalan ataca?ymy bile bulamadym izin koparmak iin. Bir yandan annem nme ama?yr yy?yyor, di?er yandan sessize aldy?ym tele

Ryadan Gere?e

Ne zaman ryamda lm haberi grsem gerekte ykyyor. Geen hafta ryamda bir cenaze de bulunmu?tum. Bu hafta vey dayymyn o?lunun lm haberini aldym. lmden hi korkmam aslynda, hep aklymdadyr. Ama duydu?um anda ok fena oluyorum. lmn hayatimdaki yeri byk nk. Belki annemin, ben kkken

Nasyl Bir Mantyk Bu?

Yster erkek, ister bayan olsun her naneyi yer, yapmady?y halt kalmaz. Sonra da evlenece?i insanyn namuslu, temiz olmasyny bekler. Nasyl bir mantyk, nasyl bir insanlyk hi anlamam ve aklyma gelince midemi bulandyryyor yleleri. Kadynyn namussuzu olur da, erke?in olmaz my? Vallahi bal gibi olur...

E?itimci Geinenlere

ocuklarymy okula verene kadar ?retmenlere kutsal bir gzle bakardym. Mesleklerine olan inancym ve saygym sonsuz ama bu i?i yapan bazy ki?ilere de?il. O kadar ok yanly?lar yapylyyor ki, bu mesle?e en yaky?mayacak davrany?lar bile yapylyyor. Hem e?itimci geinirler, hem de en cahil insandan da

Ana Kuzusu

Geen hafta baldyzymyn o?lunun askerlik yapty?y Yzmite gittik. Birli?inden izin alyp, Sapanca Glnn kenarynda piknik yaparak gnmz geirip, askere de moral verecektik. Ykindi vakti asker hasyryn zerinde uyumaya ba?lady. Birde baktym; bizim bacanak ve baldyz biri bir yanyna, biri bir yanyna y

Gidi?inin Yyldnm Bugn

Gitti?in gnden beri ne ok ?ey de?i?ti hayatymyzda ... Halbuki d?ncesi bile yykarken yoklu?unun ?imdi gerekten yoksun bir daha hi olmamak zere... Ynsano?lunun aly?amayaca?y , kaldyramayaca?y acy yokmu? me?er yeryznde... Gidi?inle bydm ben... Geceleri zerimi kendim rtebiliyorum ar

Kaynanamyn Bedduasy

E?im kkken ok yaramazmy?, iki yasina kadar. E?im srekli, "ben kkken ok akyllyymy?ym" deyince; kaynanam da, "seni ki?iyle zor durdururduk" dedi. E?im annesine sordu; "ok mu beddua ettin" dedi. "Evet senin ocugunda sana ektirsin diye ok dedim" dedi. Ben de, "anne benim ne suum var" de

Kpry Gemek

Geen gn sevgilimle konu?uyorduk. Zaten bir ok konu hakkynda uzun soluklu ve derin konu?malar geer aramyzda. zellikle ikili il?kiler ve bir ili?kiyi olu?turan tm sreler zerine renkli, bir o kadar da koyu sohbetlerimiz olur. Konu bu kez kpry gemekti. Yani genelde erkeklerin kpry geti

Bol Kpkl Kahve

Arkada?lar ben bir trl kahveyi pi?irirken kprtemiyorum. So?uk su ve kysyk ate?te de denedim. Hatta pi?irmeden nce iyicene bir kary?tyrdym ama birinci barda?a yetiyor kahvenin kp? sadece,di?er bardaklara yetmiyor. Beni istemeye geldiklerinde nasyl takdim edece?im? Amcalarymyn e?lerine yaptyry

Ho?geldin Yi?idim Aslanym

Geen haberlerde bir ?ehidimizin abisi ?ehit karde?inin tabutunu kar?ylarken, havaya ate? aarak aynen bu szleri sarfetmi?ti, yre?i yanarak. Ah ke?ke sende onurunla, ?erefinle lseydin de; bende seni aynen bu gurur dolu, onur dolu sevgi dolu szlerle kar?ylasaydym, ba?rym yanarak. Kalan mrmn d

Estetik Gerekli Mi ?

Estetik yaptyrma ya?y on yedilere kadar d?m?. Ve aileler ss´yi kazanan ocuklaryna hediye olarak, estetik yaptyrmalaryna msade veriyormu?. Estetik yaptyrmanyn dinen sakyncalary nelerdir tam olarak bilmiyorum ama zr bulunmady?y srece estetik taraftary de?ilim. Herkes do?al haliyle ka

Kargalarlaryn Ayk Hava Konseri

Evimizin hemen kar?ysyn da a?alar, a?alaryn tepesinde de kargalaryn yuvasy var. Gne? do?arken ve batarken, tm gn gag sesiyle srekli tyorlar. Bende sabah gne? do?arken onlaryn sesiyle uyanyyorum. Birde di?er ku? sesleriyle ama ku? seslerini kargalar bastyryyor. Ku? sesleri ok ama karga sesl

ss Synavy

ocuklarymyz SS synavyna girecekler bu hafta sonu hepsine ba?arylar dilemek istiyorum. O gencecik yrekler ne de heyecanly atyyor ?imdi. Geleceklerini bir synavla belirlemek ne kadarda zor onlar iin. Ailelere seslenmek istiyorum. Genlerimize basky yapmadan onlary severek yreklendirmeye aly?maly

Galiba Bydm

Ynsanlara daha ho?grl bakmayy, hayatymdaki her ?eyden ders ykarmayy, hep kendimi sulamamayy, zira kar?ymdaki insanlarynda hataly olma olasylyklarynyn yksek oldu?unu, insanlaryn mevkilerine gre ses akorduna sahip olduklaryny, herkes her ?eyi ciddiye alyrken bazylarynyn hep mutlu olabilecekleri

?imdi Hayata Atylma Zamany

Ylk okul, orta okul, lise derken niversitede bitti en sonunda. ?u an hayatymyn en zor anlaryndan birini ya?yyorum..Arkada?larym ve aly?ty?ym ortamymdan ayrylyp yeniden aile yanyna dnme vakti. Ynanyn ok zor, kendi ayaklarymyn zerinde durmaya yeni yeni aly?my?ken yeniden ailemin yanyna dnmek

Ah ?u Genlik

Hi hayatynyzda "ah ?u genli?im" dedi?iniz oldu mu? Ne gzel ?ey de?il mi gen olmak? Ne gzel ?ey de?il mi mutlu olmak? Peki ya sonrasy? Kendinize bir sorun bakalym. ?u kysa hayatta genli?inize ne kadar vakit ayyrdynyz? Kolay de?il tabi ama insan bir kere dnyaya geliyor ve bir kere gen kalyyor.

Hatalarymyz

Bazen hatalarymyzdan dolayy hayatymyzyn son bulmasyny istedi?imiz olmu?tur. Ama ben diyorum ki; hatalarymyz bizim sonumuz de?il, ba?langycymyz olmaly. Hatalarymyzdan ders almalyyyz ki, bir dahaki sefere ayny hatayy yapypta ba?ymyza daha ok byk i?ler amayalym. Hatalarymyz bizim yolumuzdur aslynda

Bu Kez Haddini Bildirdim

Y?yerimde yine ok zor bir gne merhaba demi?tik. Sabah programy yapmak iin patronun masasynyn etrafynda toplandyk, zavally ?frmz ve ben. Patron sabah sabah o kadar negatif enerjiyi nerden bulur, bu adamyn suratyda birgn olsun glmez mi? Allahym her sabah katlanmak ne zor sana diye iimden onl

Para Para Para

Herkeste olmayan, kimilerinin kimilerine zulm etmesine, kimilerinin lksne, kimilerinin vicdanyna, kimilerinin mutlulu?una, kimilerinin zevkine sebep olan ?ey para. Herkese u?rarken aslynda o?unu esg een ?ey para. Ynsanlary birbirine d?ren ?ey para. Bugn bor iinde yzerken, yine bor al

Konu?mak

Bazen konu?ma sorunlarymyz yznden, o?u zaman byk sorunlar da ykabiliyor. Neden? Demek ki konu?masyny bilmiyoruz. Sorunlardan kamak yerine konu?arak sorunlary halletmeye aly?ty?ymyz zaman, hem daha byk kyrgynlyklara yol amamy? oluruz, hem de sorunlary zm? oluruz. Bir de yanly? anla?y

Gnlk

Herkesin olmasada, o?u ki?inin hayatyny payla?abilece?i bir gnl? vardyr. Benimde hayatymy payla?ty?ym bir gnl?m vardy. Sonra ben bir arkada?ymyn yanyna Kastamonu´ya gitmi?tim. Bir hafta eve gelmemi?tim. Ben oradayken teyzemler gelmi?ler eve ve tabi ocuklary da. ocuklar onun ok de?erl

23 Haziran

Gelmez dedi?im gn geldi. Karde?im 23 Haziran´da evleniyor. Bende odamda nihayet tek kalabilece?im. Zaten i?i gere?i uzun yollara gitti?inden aly?my?tym tek kalmaya ama ne var ki geldi?inde bana hi rahat yoktu. Her?eyimin orta?y, bakalym evlenince ne yapacak? Ama karde?imi her ne yaparsa yaps

e?it Ynsan

Geen gn Zincirli Kuyu`daki mezarlyklar mdrl?ne gittim. Odalardan birindeki yazy dikkatimi ekti."Hayatta e?it insan vardyr. Kimisi ekmek gibidir; her gn ararsyn, kimisi ila gibidir; lazym olunca ararsyn, kimisi de mikrop gibidir; sen aramazsyn o gelir seni bulur" diye yazyyordu. Hakikate

Kuru Temizleme

Maa?ymyn yarysy fiyatynda bir gece elbisesi almy?tym. Geen ay yeni tany?my? sayyldy?ym bir arkada?ym, kendi yakynyn d?nnde bu kyyafetimi giymek istedi. Ben de olmaz veremem diyemedim. nk; yok demesini bilmeyecek bir yapyya sahibim. Annemin kyzaca?yny bilerek gizliden po?ete koydum ve get

Bekleyen Birileri Var

Arkada?lar yaryn babalar gn. Her zaman yapty?ym a?ryyy tekrarlyyorum. Yaryn Darlacezeyi veya yakynymyzda bulunan ya?lylar yurtlaryny ziyaret edelim. Onlaryn bizlerden bekledi?i hediye de?il, sadece ilgi. Haydi bakalym; i?i olmayan, babasy olmayan dostlar yaryn kendinizi gsterin...

Taciz

Her birey mutlaka ya?antysynda istem dy?y bir takym olaylar ya?ar. rne?in taciz gibi. Taciz insan ya?amynda ayry bir pencere olu?turmaktadyr. Cinsel tacizi ya?amy? olanlar iin bir ok durum tetikleyici olabilir. ocukken ya da daha sonra ya?anmy? cinsel taciz, o?unlukla ki?i farkynda olsa da, olm

Telesekretere Konu?amayanlardanym

Birini ararsynyz, o an telefon kapalydyr ve kar?ydan bir ses beliriverir; mesajynyz varsa bip sesinden sonra byrakynyz. Y?te o an, enesi d?k ben, nutkum tutulmu? gibi konu?mayy unutuveriyorum. Bir bo?lu?a konu?mak kadar zor bir ?ey yok sanyrym. Bip sesini duyar duymaz anynda kapatyyorum. E

Rezillik

Arkada?la konu?uyordum mesengerda. Daha sonra benden di?er adresimi istedi, bende verdim. Ama arkada?ym iki alt tire yerine, bir alt tire yapynca olan olmu? ve ben zannetti?i kyzla konu?maya ba?lamy?. "Kyz sana numaramy vereyim, ben ka?arym" deyince ipler kopmu?. Daha sonra benimle konu?tu arkada?ym

Ne Byk Cesaret

Bir tanydy?ymyz internette, bir ay kadar tanydy?y bir kyzla evlenmeye karar vermi?. Neyse bir gn gittiler kyzy alyp getirdiler. Daha evleneli ay olmu?tu ki bugn duydum kyz, bazy de?erli e?yalary alyp annesinin evine geri dnm?. Gerekten ne byk cesaret, daha iki gnlk tanydy?yn kyzy kay

Hap Yemiyorum

Benim tuhaf bir takyntym daha var, ben hap iemiyorum. Resmen bo?azymda kalyyor ve yutamyyorum. O yuzden a?ry kesici imem gerekiyorsa, suda eriyenleri iiyorum ( bunlaryn tady i?ren maalasef). Sanyrym psikolojik bir konu. Yani bir lokma ekme?i yutabiliyorsam, bir minicik hapy da yutabilmem lazim d

Bir Aksilik ykmazsa

Drt gzle Trkiye´ye gitmeyi bekliyorum. Bir taraftan da bir aksilik ykarsa diye her an tetikteyim. Geen ay birden bir ?ey ykmy?ty ve gidemeyece?imiz kesinle?mi?ti.Hayyrlysy olsun demi?tik ama zlm?tm. Nereden ne ykaca?y belli olmuyor. Bir ka ay iinde dzelttik ama bu sefer e?im kon

Eski Dostlar

Her?eyin yenisine talep olmasyna ra?men, eskisi makbul olan en de?erli ?ey dostluktur. Dostluklar eskimez, sadece yyllanyrlar. Uzun zaman ara verilse de, gerekten eski dostlar kaldyklary yerden devam ederler. Zaman sadece dostluklary gerek anlamda biriktirir, sa?lam, syky tutar. ?u gnlerde kalbin

Kazaya Neden Olan Kyz

Bir kav?akta duran mini etekli gzel bir kyz, zincirleme trafik kazasyna neden oldu. Kav?akta bekleyen aralar lambanyn ye?il yanmasy ile birlikte hareket etti. Fakat aralardan biri duraklayynca, gz kyzda olan srclerden biri hafiften nde ki araca arpty ve onun arkasyndaki arata ona. Bu d

Hatyrlayanym Olmady

Babalar gnym? bu gn. Sadece evremden duydum. Bir umut bekledim. Belki henz ocu?um yok ama yeti?tirdi?im yzlerce ?renciden bir tanesi bile beni hatyrlamady. Arayyp ?retmenim "babalar gnn kutlu olsun" demedi. Ey dnya, ey insanlar bu kadar my vefasyzsynyz?

Bir Buruk Gn

Bu gne kadar hi kutlayamady babalar gnn. Yster miydi kutlamayy bilinmez. O olay ncesi de hi kutlamamy?ty zaten. Hep babasyyla arasynda bir duvar vardy. O duvary ne kyz ne de babasy a?abildi. Yapysy gere?i zaten so?uk, otorite bir babaydy. Di?er ocuklaryyla arasynda bu so?ukluk oldu mu, olm

Tu?ba zay

Dn ablamlarda kaldym. Onlarla ar?yyy gezdik. Bir ma?azaya girdik, asansre binecektik ki, kasada Tu?ba zay´y grdk. Eni?temin "Tu?ba de?ilmi bu?" demesiyle bize bakyp, glmsedi. Sanyyorum imza isteyece?iz sandy. Fakat aldandy. Serdar Orta, Ebru Gnde? olsaydy imzasyz ayrylmazdym oradan.

Evlilik

Evlenece?in ki?inin ne gzelli?ine, ne de fizi?ine bakacaksyn. Tek bakman gereken yre?idir. Unutmayyn gzellik zamanyn hazimetine u?rayarak varly?yny yitirir ama kalp gzelli?i asla kaybolmaz. Hatta zamanla daha da gzelle?ir. Gzelli?e aldanylarak evlilik yapanlar ise, tabi hepsi iin demiyoru

Hayat Oyunu

Dn hayatymyn en kt gnlerinden birini ya?adym. niversiteden bir arkada?ym, ba? a?rysyndan dolayy hastaneye gitmi?. Doktor ba?ynda tmr oldu?unu ve bu tmrn byk oldu?unu sylemi?. Yani ameliyat olmasy gerekiyormu?. Ystanbul´a gnderdiler ve oradaki doktor arkada?ymyn ailesine her?eye

nemli Gnler Kavgaly Gnler

Ya ben neden anneler gn, babalar gn, bayram sabahlary ailemle tokala?mayy kutlamayy ba?aramyyorum? Utanyyorum ya. Ailem o sycakly?y veriyor ama ne bileyim? Bu yzden her nemli gnde kavga ediyoruz...

Ystemiyorum

Kyrylan bir kalbin tamiri ok zordur derler ya sonsuz inanyyorum bu sze. Onca ya?anylanlardan sonra, insan nasyl yeni bir sayfa ayp yenilerini oraya isleyebilir ki? yle diyorlar bana eskiye bir snger ek diye, neden neden ekiyim ki. Ki?ilerin asyl yzn unutup hibir ?ey olmamy? gibi glm

Sonum

Glp e?lenerek geirdi?im gndzler yerini gecelere byrakty?y zaman; iimde tarifi imkansyz duygular yer alyyor. Kendimi seven, elimden, aya?ymdan, gzmden, her uzvumdan memnun bir insanym ve bunlar bir gn ryecek. Karamsar bir insan da de?ilim ama sonumuz buysa e?er biraz daha d?nmem gere

Bary? Yin lm M Gerekliydi?

Fransada ve her yerde ya?andy?yny tahmin etti?im bir olayy anlatmak istiyorum. Yyllarca sren karde?lerin bir cenaze ile biten ksl?n anlatmak istiyorum sizlere. Yyllar ncesin de bir hi u?runa ksen karde?ler, yyllarca ks dururlar, anneleri ise hastadyr ve yryemiyordur. Ve nasyl da evlatl

Kararsyzym

Gnlerdir d?nyorum; ba?ymdan o kadar ok ?ey geti ki, artyk birine anlatyp rahatlamak, derle?mek istiyorum. Bana bir yol gstersin, destek olsun istiyorum. Ama cesaret edemyyorum. Konuya nasyl girece?im, ne diyece?im bir trl karar veremedym. Acaba ya?adyklarymy anlatsam ablam bana ne der, kyza

Kadyn ve Ydeal

Vakti zamanynda okumu?tum. Fikri ve siyasi tavrymyn iptidai halinin olu?masynda amil olmu? bir de?erli ?air-mtefekkir, kadyn hakkynda; "kadyn idealden bir izgidir, erke?in elini uzatyp ula?amayaca?y bir noktada olmalydyr", diyordu. stat derde olmaz my? Kadyn oldu idealden bir izgi. Ara ki bul

Muzip Hyrsyz

Ankara´ da bir evi soymaya giden hyrsyz, evde kayda de?er bir?ey bulamayynca o evden ykyp kar?y eve girmi?. Oradada i?e yarar bir?ey bulamayynca; yataklarynda yatan e?leri bayyltyp kadynlaryn yerlerini de?i?tirmi?. Ayyldyklarynda, kadynlar kendilerini kar?y kom?ularynyn kocalaryny

Ayryly?yn Son Darbesi

Ayrylyklarda neden insanlar birbirini kyrarlar, bir trl anlam veremiyorum. Yki sevgili veya evlili?ini bitiren iftler ayrylyk syrasynda birbirlerine olmadyk laflar, beddualar sylerler. Yleride yz yze bakma olasyly?y oldu?unu unutarak. Bir beraberli?in ba?lamasy kadar bitmeside zor olsa da norm

Su Bre?i

Sabahlary i?e yeti?ebilmek adyna kahvalty yapmadan ykyyorum. o?u ki?i gibi evden ofise gelmeden hemen yakynymyzdaki pastaneden 200 gr kadar su bre?i alyyorum. ay ve su bre?ive ak?am sitede yapylan yorum ve yazylar harika gidiyorlar. Asyl sorun ?u yorum ve yazylar my yoksa su bre?imi benim ?u

Haklyyym Bence

Kyzdym ok kyzdym, hayyr ben agrasif birisi de de?ilim. 70 kiloluk ablam 52 kiloluk benim kyyafetlerimin iine girmeyi nasyl beceriyor anlamy? de?ilim. ykardy?y zaman zerimde emanet gibi duruyor. Ama yok illa o benim kyyafetlerimi giyecek. Yine sy?sa dert de?il. stelik kalkmy? bana bir de beddua

Bugun Varyz Yaryn Yokuz

Belki bazen tamiri zor hatalar yapabiliyoruz. Bilmeden, d?nmeden kt olaylara neden oluyoruz. Kalpler, kyryyoruz farkynda olarak ya da olmadan. Sonrasynda pi?man oluyorsak oluyoruz ya da kimi zaman banane deyip geiyoruz. Peki hi d?ndk m bir gn topra?a girece?imizi? Bir saniye sonra ne olac

Hemen Gvenmeyin

Amcamlaryn st dairesine yeni bir apartman sakini ta?ynmy?. Kapylary kar?ylykly olan di?er aile ile amcamyn e?inin arasy ok iyi. Srekli gidip gelirler birbirlerine. Bir ak?am oturmaya gittik. Kahvelerimizi pi?irdik,derken yengem "durun size bir ?ey anlataca?ym" dedi. "Bu zamanda kom?unu, girip y

Dedikodu

Kadynlar neden dedikodu yapar hala anlamy? de?ilim. Hadi bir olay duydun, gitti?in arkada?yna ya ?yle olmu? dedin. Arkasyndan neden bir de okkaly yorum yapma gere?i duyuyorsun? Bakalym do?ru mu? ?u an yle bir yerdeyim ki vallahi burdaki bayanlara madalya takmak lazym. Olsun ya da olmasyn bir ?eyle

Ne Oluyoruz?

Dn gece 22:30 gibi eve geldim kaynanamlardan. okta yorgunum. Neyse biraz durdum. O?lum da yok, kaynanamlar Turkiye´ye gidecekleri iin orada kaldy dn gece. Neyse bende biraz televizyon izledim, sesinide amadym fazla. Saat 24:00´a do?ru yattym, uyudum. Alttan vuruyorlar. Saat ka bilm

Evlilik Yyl Dnmmz

Yedinci yylymy bugn geride byrakarak, sekizinci yylyma giriyorum. Tam yedi yyl gemi? acysyyla, tatlysyyla. Nikah memurunun szn tutup ayny yasty?a ba? koyduk, ayny evi payla?tyk, ayny havayy soluyoruz. Bugn evlilik yyl dnummz. Tam yedi yyl nce bugn, o beyaz gelinli?i giydim, baba oca?yna v

Te?ekkr Ederim

Kendime ben bile inanamyyorum. Sizlerle tany?ty?ym gnden beri, alkol azalttym ve di?er sorunlarymyn da stesinden geliyorum. Yorumlarynyz beni ok etkiledi ve do?ru kararlar almama yardymcy oldu. Sizlere ok te?ekkr ediyorum. Bundan sonra size btn itiraflarymy yazaca?ym, size ok gveniyorum. B

Erke?in Meraklysy

Malum bilirsiniz, ?imdilerde eski gnleri d?nerek geiyor gnlerim. Bu geen sre ierisinde ufak da olsa aklyma bir ?ey takyldy. Erkekler niin her?eyi merak edip irdeliyor? Onu ilk grd?m gn hari, di?er bulu?tu?umuz zamanlarda her seferinde ayny soruyu soruyordu bana. "antanyn iinde ne va

Hadi Bayanlar A?lamak Yok

Ben bu bayanlary anlamyyorum, anlayamyyorum. Tamam bende bir bayanym ve bende a?yk oldum. Her ili?kide oldu?u gibi sorunlarym oldu ama asla ayym bayym olmadym. Anlamady?ym ?u; ki?iler anla?amaz ayrylyr bu normal bir ?ey. Ama kahrolmalar, a?lamalar, yok sessiz telefonlar bunlar ok komik. nk b

Hayata Renk Katmak

Bizim evin arka tarafynda bo? alan var. Orada bayanlar kimi zaman ay demleyip oturur ge bir vakite kadar. Dn sycak havalaryn etkisiyle eve gidip bir an nce serin bir yer bulup uyumak istedim. Ama bizimkiler canymyz sykylyyo diyerek uyumama izin vermediler. Yemek fasly derken saat oldu 21:00. Tam

Yardym Edin

Bu aralar bana ne oldu?unu anlayamyyorum. Hi kimseyle konu?amyyorum, derdimi hi bir arkada?yma anlatmyyorum. Srekli yalnyz kalmak istiyorum. Btn derdimi, sykyntylarymy iime atyyorum. Arkada?larymla zaten aram iyi de?il. Herkes kendi aleminde. Dertleri, tasalary dedikodu. En iyi arkada?larynyn

Trkn ?ifresi 869

ATOdan tketiciye 869 a?rysy. Ankara Ticaret Odasy (ATO) Ba?kany Sinan Aygn, ithal rnler yerine, barkodu 869 ile ba?layan yerli maly rnleri satyn alma a?rysy yapty. Aygn, tketim maly ithalatyna giden her 6 bin 500 dolaryn Trkiyede bir ki?iyi i?siz byrakty?yny belirterek, 869u al, oc

Erkek Arkada?

D?nyorumda; ben bir hata my yapyyorum? Sorun ?u ki; nedense benim erkek arkada?larym, bayan arkada?larymdan ok. Sakyn yanly? anla?ylmasyn bu. Erkek arkada?larymla yle ykyp dola?an bir insan de?ilim. ama telefonda olsun, internette olsun konu?ur dertle?iriz. Ve bu arkada?lyk ileri boyuta asla g

Evde Kaldym

Evde kaldym! Aslynda ya?ym evlilik iin ok ok erken ama evrem beni ister istemez bu d?nceye srklyor. Bugn arkada?ymyn bir tanesi ni?anlanyyor, tanesi evli, bunlardan ikisininde ocu?u var. Yani anlayaca?ynyz benim ya?ytlarym ocuk bakyyor ve benimle srekli dalga geiyorlar; " evde k

Algylama Farky

Bazen ki?ilerin d?nceleri farkly oldu?u iin birbirlerini farkly algylar, farkly d?nr, farkly yorumlarlar. Her insan bir de?ildir, ayny da d?nemez. Bu yzden yanly? anla?ylmalar ortaya ykar. Bazen benim de anlatma sorunum ok oluyor, yanly? anla?ylabiliyorum. Kar?ymdaki tarafyndan b

Armudun Yyisini Ayylar Yer

evreme bakyyorum da genelde birbirini tamamlayan evli ift sayysy ok az. Ya kadyn erkekten her ynyle daha stn ya da tam tersi. Bakyyorsunuz erkek ok akylly, kltrl ailesine ba?ly ve sadece yuvasyny d?nr. Bunun tersine kadyn umursamaz, pasakly ve hi bir yn ile o erke?in yanyna dahi

Ne Olacak Halimiz?

Arkada?lar benim bu siteye ilk yazym. Ne olacak bu Trkiyenin hali byle? Geen bir gazetede okudum; adam evine giren hyrsyzy ldrd? iin 10 yyl hapis yemi?. Ben artyk anlayamyyorum nasyl i?tir bu? Adalet bunun neresinde? Yoksa ben mi ok duyarly davranyyorum? Millet oy tela?yna d?m?, bir sr

Tutunacak Dallar

Tatilin vermi? oldu?u rahatlykla elimde kitabym, pencerenin nnde otururken gzme, evin bahesindeki asma ili?ti. Yyllardyr bakty?ym ama nedense gremedi?im bir ?ey dikkatimi ekti bir anda. Asma yyllaryn asmasy, dedemin babasy dikmi?. ok kalyn gvdesi var. Neredeyse evin tm duvaryna sarylmy?

Gzya?y

Ya?amymyzda geli?en kt olaylar kar?ysynda bayanlar, erkeklere oranla a?layabildi?i iin ok ?anslylar. Biz erkekler bir zc olay kar?ysynda a?layamyyoruz. Gzya?larymyzy iimize kan olarak akytyryz. yle bir an gelir ki hykyryklarla a?lamak isteriz ama gzmzden o rahatlatycy damlalar bir t

Karabasan

Cumartesi a?yry sycaklardan dolayy uyumakta zorluk ektim. Bir o yana , bir bu yana dndm derken uykuya dalmy?ym. Kysa boylu, gzleri parlak bir adam sokakta oynayan kyzlara el parma?yyla; "siz gnnz greceksiniz" gibisinden i?aret ediyordu. Eline aldy?y bir ta?la hyzlyca ko?tu ve bu ta?y ben

Trkiye´den Guinesslik lmler

Balkona 50 ki?inin ykmasy sonucu meydana gelen toplu lm. (Dudullu da bir ni?an treninde) TEM de seyreden arataki 5 ki?inin radyoda oynak ?arky alynca aracy sa?a ekerek, otoyolda gbek atmaya ba?lamasy ve nn ayry ayry aralaryn arpmasy sonucu lm.(Adapazary, Hendek) Elektrik dire?ine y

Dokunma Yanarsyn

En gzel kyyafetlerimi giydim bugn, hi makyaj yapmadym ve farkettim ki kirpiklerim boyamasamda uzun ve gzel. Uzun zamandyr aramady?ym dostlarymy aradym, onlary ne ok ihmal etti?imi anladym. Y? yky?y ma?aza vitrilerine baktym, kendime minik mavi iekleri olan beyaz bir elbise aldym ve koca bir

Ayakkabylar Ve Sevgililer

Ne zor kadyn olmak, her kyyafetin altyna uygun bir ayakkaby giymek zorunda kalyyorsun. Her gn farkly ayakkaby giydi?in iinde maalesef ayakkaby ya da terlik aya?yny ba?ka ba?ka yerlerden acytyyor. Ak?am eve dnd?nde yplak ayakla gezmek iin can atyyorsun. Ayakkabylary sevgililere benzetiyorum

Yple ekiyorum

Gn getike heyecanlanyyorum. Bahar temizli?ide yapyyorum. Amaizin gnmz belli de?il. O kadar heyecanlyym ki. Kysmet olursa Allahyn izni ile yedinci ayyn ya ortasynda ya da sonunda yola ykaca?yz in?allah. Diyorumki kendi kendime "hadi kyz, bitir temizli?i valizleri hazyrlamaya ba?la". E?ime d

O Any Unutamyyorum

Mayys aylaryydy, Gaziantep Teknisyen Okulu son synyf ?rencisiydim. Yani okulun abilerinden. Meslek okulu yylda bitiyordu. Bir okul yky?y, dzgn kyyafetli olmam demek ki dikkatini ekmi?ti, gen adamyn biri yanyma yakla?ti; "a?abey bana bir ekmek parasy verir misin?" dedi. Ben ?a?yrdym, ya?y 26

Siz Ne Dinliyorsunuz

Ya?ymyz yaryya yakla?ty?y iin bazy ?eyleri ok abuk kavrar olduk.Mzikten bahsetmek istiyorum biraz. Nerede a?yr ba?ly,sakin dertli ve gariban birini grsem trk halk mzi?i, trk sanat mzi?i dinliyor. Nerede bir i?i-gc, hali-vakti yerinde birini grsem o da hareketli trden mzikleri dinli

Sevginin Bedeli

Ben bir yyl nce alty yyllyk dostumu, her?eyimi kaybettim. Sevdi?i insan u?runa deli bir anynda kendini gzmn nnde kayalyklardan a?a?yya byrakty. O sahneyi unutamyyorum, ok derin bir acydyr. Beni anlayanlarynyz umarym vardyr ve arkada?ym ne iin, kimin iin bunlary ya?ady bilmiyorum. ?imdi o ad

Ya?amyn Anlamy

Ya?amak o kadar gzel ki hayattan tat almasyny bilene. Bana kalyrsa hayaty ya?amasyny bilmiyoruz. Ufak tefek ?eyler iin bu ya?amy kendimize zindan etmek yerine, olaylary bytmeden halledebilsek ne gzel olurdu. Bence ya?amayy de?erli kylan en gzel ?ey sevmektir. Ynsanca anla?mak varken, sevmek va

?imdi Sustum

ok de?il bundan yakla?yk bir yyl ncesine kadar ben, ben de?ildim. Tamam, kt bir insan de?ildim. Hatta iyi biri olarak bile de?erlendiriliyordum. Hayatymyn hi bir dneminde bilerek ve isteyerek ktlk yapty?ymy sanmyyorum. Ynsanlary hep sevdim, saygy duymaya, de?er verme?e aly?tym Ama bu yete

Gne? Dogudan Ykselir

Yurdumun sadece belli dnemlerinde hatyrlanan, batydan bakynca az geli?mi? grnen ama olabildi?ince az yozla?my? topraklary. Gne?in do?du?u "Do?um". Horlandykca gzelle?en, unutuldukca tarihte en ok yer edinen topraklarymyz. Ynsanyyla, topra?y, havasyyla, suyuyla, verdi?i huzurla bir ba?ka, b

Bebe?im Ya?mur

Bugn benim birtanecik minik bebe?imin do?um gn. Tam iki ya?yny bitirdi. Bundan iki sene ncesini hatyrlyyorum da. Zaman denen kavram ne kadar da abuk geiyor. O zamanlarda her?eyini a?layarak anlatmaya aly?an minicik bebe?im, ?imdi anne bile diyebiliyor. Onun byy?ne tanyk olmak harika bir d

Glmse

Hayat bir glmseme mesafesi kadar uzunsa, daima glmseyelim ki mrmze mr katylsyn. Evet bende biliyorum, acylara glmsemek kolay de?ildir. Ama diyorum ki bir denesek. Ben acylara glmsemeyi ba?ardym ya da becerdim demiyorum, hep beraber denesek diyorum. Bence denersek hibir ?ey kaybetmey

Geceler

Ey gzel gece! Biliyorum ki senden sonra gne? do?acak. Biliyorum ki senin y?y?yn olan ay ve yyldyzlar, y?yklaryyla gzlerime grmeyi ?retecek. Ne kadar rktc grnse de karanly?yn, biliyorum ki en zifiri anyny aydynlatan o y?yklar, beni gne?in gz kama?tyran y?y?yna aly?tyracak. Gne? do?du

Batyl Ynan

evremizde grd?mz bazy batyl inanlar insana bu kadary da pes dedirtiyor. Neymi? merdiven altyndan gemek, ayna kyrmak, gece tyrnak kesmek daha bir yy?yn samalyk. Bugn yeni bir ?ey daha ?rendim. Ruhsal sorun ya?ayan biri, gvercin kalbi yedi?inde dzeliyormu?. Ynsanlar belki parasyzlyktan bel

Cesur Ol

Herkesin korkulary, kaybettikleri var. Her ?eye ra?men nefes almak ok gzel. Ynsanlar ya?adyklary olaylarla, bunu iyi anlayabiliyorlar. Her ?eye ra?men hata yapmak veya hatalaryny telafi etmekte gzel ?eyler. Size kfr eden, saygy duymayan, sizi kmseyen ki?ilerden de uzak durun. Gerekten g

Olmady Beceremedim

Bugn gzel bir yazy yazmak istedim ama ne yazaca?ymy bilemedim. D?ndm d?ndm bir trl karar veremedim. ocuklarymy anlatsam dedim, onlaryn gznde ki pembe dnyayy, anlatacak kelimeleri dile getirebilir miydim? Ya?adyklary ykarsyz, menfaatsiz, o tertemiz dnyayy anlatabilri miydim? Hangimiz

ok Konu?tun Tamam Sus

Bir ok erke?in "ok konu?tun tamam sus" srekli hanymyna syledi?i szdur. Bazy erkekler srekli e?inin enesinden ?ikayet ederler. Ysterler ki kendileri isteyince konu?sunlar, ba?ka zaman sussunlar. Bazen haklylar. nk bazy kadynlar gerekten bo? konu?urlar. Ama bazy erkekler de hakly de?iller.

Ayrym Yapylmamaly

Geenlerde kye bir ka gnl?ne gitmi?tim. Kymze yazlykylar gelmi? bir ka gen vardy. Nezaketen tany?tyk, a?yrladyk falan. Sohbet ederken konu yrk ayrymyna geldi. Ben erkez oldu?umu syledim ve birden bire kendimi bir tarty?manyn iinde buldum. Bizim bu lkeden olmady?myzy, yurdumuza dnmemi

Ba?rolm Karaktermi?

Ilk okul yyllarymda arkada? oldugum bir ocuk vardy. Samimiydik, yedigimiz itigimiz ayry gitmezdi. Okuldan sonra bile evlerimiz uzak olsada oyun iin toplanyrdyk arkada?larla. Gzel gnlerdi.I?te ben o ocuga a?yktym. Fakat onun kime a?yk oldugunu merak ediyordum. Bir gn yine arkada?larla yold

Mesenger Bilmecesi

Ne zaman girdi, nasyl girdi hayatymyza? Ynanyn hatyrlamyyorum. Ama bir anda herkes ba?ymlysy oldu. Sanki su gibi. Olmazsa olmazymyz oluverdi. Neden mi bahsediyorum? Mesengerdan tabiki de. Artyk romantizm de kalmady. Sevgilime ?yle gzel, etkileyicibir konu?ma hazyrlayyp ykma teklifi etmektense, m

Canymy Byraktym

Bu sabah kendimden bir para byrakyp yktym dy?ary... Yre?im yaraly , kalbim kyryk... Kar?ysynda a?lamamak iin kendimi zor tuttum. Ama elimden gelen bir?ey yoktu. Sadece bir ka dakika daha fazla grmek iin yanyna uzanyp, o bal yanaklaryndan ptm. Evet melek kyzymy gndr grmyorum ve d

Ylkokul Sendromu

Drdnc synyfa gemi?tim. Okul de?i?tirdi?im iin ok zorluk ya?yyordum. Arkada?larymy zlyordum. Yeni okula kayyt olmu?tum. Ylk gnler synyfymy, arkada?larymy ok sevmi?tim. Ama ?retmenim ya?ly bir bunakty. Bir de o zamanlar derslerim ok iyiydi, devlerimi gn gnne yapardym. Ama ?ret

Hatyrladyka Mutlu Olmak

dnm arazi ierisinde, sadece be? hane... Orda yyl ya?amak zorunda kalan be? kadyn. Kiminin sebebi ocu?unu babasyndan ayyrmamak, kimininse e?ini yalnyz byrakmamak da? ba?ynda. Tamamen fedakarlykNe ocuklara bir park nede ailelere ihtiya giderecek bir market, hibir ?ey yok. Babalarsa ma

Elveda Fystyk

Ky? sonuydu, bir pazartesi ofise gitti?imde birbirinden gzel drt tane menek?e koyulmu?tu masamyn zerine. Patronumun iyi tarafyna gelmi? olmalyydy ki iek almy?ty bize. "Se birini" dedi.Mor olanyny ben aldym. Masamda, monitrmn yanyna koydum. Her sabah ona bakyp "naber fystyk" diyerek ba?lady

Sevmek Nedir?

Sevmek, sevilmek, bir mr boyu o sevgiyi ya?atmak yrek ister. Birlikte hayat denen mcadeleyi g?slemek anlayy? ister. Sevginin temeli budur. Kavga etmeden sorunlara are bulmak. Birbirlerinin kusurlaryny aramadan gemi?teki kusurlary unutup, gelecege mitle bakmak. Gerek sevgi, saygy, a?k ve ya

Gelde Glme

Kar?y kom?umuz olan teyze, niversite mezunu olan kyzyny evlenmek istedi?i ayny okuldan mezun synyf arkada?yna vermedi. Damady kyzyndan yksek mevkide ve daha yksek e?itimli olmalyymy?, en az doktora yapmy? olmasy gerekirmi?. Bu teyze yksek eczacy olan o?lunu iki hafta nce ortaokul mezunu ve aly

Anlamadim Ne Oluyor?

Bu ara bir yorgunluk, uyku, unutkanlyk, konu?ma zorlu?u. Mmkn oldugunca konu?mamaya aly?yyorum. Erkende yatyyorum bu ara. Havalarda sycak de?il ki sycaktan desem. Saf saf geziyorum ortalarda. Ama bir hayli yo?un geiyor ya ondan. Ama kendime gelmek istiyorum ya. Byle uyur gezer gibi, sanki bu d

Tavlamak

Gen erkekler aralarynda konu?urken, tavlamak kelimesini syk syk kullanyrlar. Kar?y cinsi bir ?ekilde ikna edip arkada?ly?a kabul ettirmek, tavlamak anlamyna gelir. Peki erkekler kendi aralarynda bunu derken, kadynlar neden bu kelimeyi oka kullanmazlar bunu anlamy? de?ilim. Nedir bu tavlamak? Erke

A?ka Susamy?

Bu hayatyn en ok insany acylara srkleyen ynlerinden bitaneside a?ka, sevgiye susamy? olarak ya?ayandyr. Ynsan kendisini d?nd? kadarda kar?ysyndakinide d?nmelidir. Adam iktidarsyz yada bilgi olayy syfyr. Kadyn ise doyumsuz vede ihtirasly. Nasyl olacak ?imdi bunlaryn anla?malary? Insan sev

A?k ve Gurur

Gerektende bir ili?kiyi ba?tan sona ayny kylmak ok zor. Her iki tarafta hep maziyi aramakta. Biz ilk aylarda byle de?ildik, sanki koptuk gibi denilmesi hep an meselesi olmu?tur. Kimin iin ili?ki, hep ayny dzeyde gitmi?tir ki. Mesela ilk gnlerde heyecan daha fazla olmakta. nk ili?ki y

Bakirelik Kystaslary

Ne kadar nemlidir, bir erkek iin evlenece?i insanyn bakire olmasy, hi d?ndnz m? o?unuz zaten bu kystastyr diyebilirsiniz. yle nemlidir ki syrf bunun iin o ki?iyi sevseniz bile, ailenize uygun olamayaca?yndan evlenmek istemezsiniz. Ya da hazmetmesi g geldi?inden byle bir ?eyi kabul e

De?arj Olmak

Bazen rahatlama yntemidir, kfretmek. Yinizden atamady?ynyz siniri bu yntemle atmanyz mmkn olabilir. Bir nevi de?arj yntemidir bu. Bazy otoritelerce kanytlanmy?tyr bile.Siz ?imdi bunu okudu?unuzda kfretmek terbiyesizliktir diyebilirsiniz. Ama ben insanlaryn yzne kfretmeyi baz almadym

De?er

Bugn ocuklu yengem vefat etti ve anladim ki hayat gerekten ok bo?mu?. Bence insanyn sa?ly?y yerindeyse, di?er problemler geicidir. Para, pul ve mal bo? ?eyler. Ynsanyn ne kadar parasy olsa bile, sa?lykly de?ilsen hayat bo?tur.Benim annemde hasta ve yengemin haberini duyunca oturup a?ladym. A

Korkuyorum

ok byk bir synavdan geiyorum... ?u gnlerde aklyma ve yre?ime daha ok ihtiyacym var. Kendime ve inanlaryma ok ihtiyacym var. Kendimi kaybedip sorunlarymyn iinde kaybolmaktan korkuyorum. Dimdik ayakta olmalyyym. Yykylmaya hakkym yok. Hatta sarsylmaya bile Evet korkuyorum Ama geecek, bili

Ya?amdan

ok sevilen ve sayylan bir sanaty yakyn bir zamanda semtimize gelecek. Ablam da bu konsere gitmeyi ok istiyor. Eni?teme dnp "gideriz de?il mi?" dedi. O da yary kyzgyn, yary dalga geermi? gibi cevap verdi. "Ben seni be? milyon insanyn iine mi sokacaca?ym? Git kasetini al, otur evinde dinle" ded

Mektupla?mak ld

nceleri uzaklardaki akraba dost ya da arkada?larymyzla tek haberle?me ?ekliydi mektup. Bir hevesle ka?ydy kalemi alyr ba?ladym yazmaya. Hele bir de beklemesi yok mu postacy, kapyyy iki kere alar misali evin nnden bir postacy geti mi durdurur sorardym bir ?ey var my diye. Uzun zaman oldu kimseye

Hi D?ndk m?

Bazen ?u hayattan yle yeniliyoruz ki; Belki o?u zaman ?ikayet ediyoruz halimizden. Peki ya beterin de beteri oldu?u aklymyza geliyor mu? Hi d?ndk m? Sava?yn glgesindeki ocuklary, anneleri, babalary, hayata yarym tutunan insanlarymyzy, alyktan lenleri. Krleri: hayatta ki renkleri grmeden

Seksenli Yyllar

Ya?ym gere?i seksenli yyllaryn ba?larynda ocukluk evresini geirebildim. Belki seksenlere ait ok ?ey aklymda de?il ama az da olsa bir ?eyler kalmy? akyl penceremde. Hayal meyal de olsa gemi?e dnp bakty?ymda, milenyumla birlikte ok ?ey kaybetti?imizin farkyna vardym. ocukluk yyllarynda,

Hayat Fani

Hayat fani lm any ne kadarda do?ru bir szm? bu. Etrafymyzda ki olaylary grnce hayatyn ne kadar da bo? oldu?unu anladym. Hibir ?eyi aklyna takmaya de?mez aslynda. Kimseye de ksmeye ne de kyrmaya de?mez ama biz insano?lu hi ders almyyoruz. lm unutup ya?amaya aly?yyoruz ta ki bir yakyny

Nereye Kadar?

Neden bu denli sorumsuz ve tuhaflyklar ierisinde ya?yyoruz? Neden anlamsyz harcamalar yapyp birbirimize hava atma yary?y ierisindeyiz ki? Bir ekmek dahi alamayan inasanlary grmek istemiyoruz, gnlerce bo?azyndan yiyecek gemeyen insanlar varken, duyarsyzca hayatymyza devam edebiliyoruz. Yardym el

Temiz Olmak

Temizli?in ne kadar nemli oldu?unu hepimiz kabul ederiz. Temizlik nce ki?inin kendisinden ba?lar. Kendi temiz olursa evre temizli?i olur ancak. Bu gn bir arkada?ymyn bana anlatty?y bir ?eyi, onun a?zyndan anlataca?ym size Bir i? iin resmi bir kurumda, bir arkada?ymyn yanyndaydym. Orada aly?

Cifte Standart

Ya?anmadan bazy olayary anlamak gerekten ok zor. lkemizde ya?anan aldatmalarda kadyn aldatty?y zaman olaylar lme kadar gidebiliyor ama aldatan erkek oldu?u zaman o?u kadyn ba?y?lamak zorunda kalyyor. Kadynyn veya erkegin alatmayy ba?y?lamasy do?rumu bilmiyorum ama her?ey mantyk erevesinde v

zr

Bazen yle hatalar yaparyzki kyraryz, incitiriz bizi sevenleri, anne, baba, karde?, e?, arkada?, ocu?umuz, kom?u ,yada yoldaki yabancy. Tamam en ba?ta yapmamak en iyisi bunu kabul ediyorum. Ama oldu diyelim. Peki nasyl olmalyda bu kyrdy?ymyz gnlleri geri alabilelim? Bu konudaki fikir ve beyanla

Ka Berdel Daha

Do?u ve Gneydo?u Anadolu da ba?lyk parasy denkle?tiremeyenlerin ba?vurduklary bir yntem ; berdel... Aileler, kyz ocuklaryny aralarynda de?i?erek erkek ocuklaryyla evlendiriyorlar. Gnler ve yyllar gese de ya?ady?ymyz bu lkede de?i?meyen yegane olay ; berdel... Halen kck kyzla

Mutluluk

Hayat anlardan olu?tu?u gibi, mutluluklarda anlardan ibaret. yle uzun vadeli mutluluk arayy?y iinde olmak, sadece kk mutluluklary da es gememize neden oluyor. Unutmadan buradan anlyk ya?ayyn, ipin ucunu kayryn anlamy ykmasyn. Mutlulu?u bir bebe?in gl?nde mi yakaladynyz? Ya da bir kedin

Toplum Kurallaryny A?ylama

o?ununuz hatta hepiniz bilirsiniz a?ynyn ne oldu?unu. o?unuzun a?ydan ne kadar korktu?unu da ben biliyorum. Bir bebek ya?ama merhaba dedi?i ilk gnlerden itibaren a?ylama programyna alynmalydyr. Ylk a?ysy, ilk emzirmeden hemen sonra ba?lar. Daha sonra periyodik aralyklarla devam eder. Ta ki erge

Gerdek Gecesi Adetleri

lkemize has, ok gerdek gecesi adetleri vardyr. Hatta her yreye gre de?i?mektedir bile. Y?in e?lencesi olsun diye yapylmadyk ?ey kalmaz. Az bilgim olsa da bu konu hakkynda nacizane bilgilerimi sunmak istedim. Gerdek gecesi damadyn; syrtyna vurularak gelinin yanyna gnderildi?ini biliyorum. Ve

Melekler Yanynyzda Olsun

Hayatymyzda ba?ymyza gelen bazy olaylar bizlerin ok daha farkly d?nmesine neden oluyor. Geenlerde ok kt bir kaza atlattym. Kaza anynda dikkatimi eken ?ey atlatty?ym felaketten ok, kk bir iyilik yapty?ym ya?ly bir teyzenin melekler yanynda olsun evladym dedi?i oldu. Kaza anynda gzmn

Gerek Do?um

Ana rahminden dnyaya do?up, dnyadan da ahirete do?uyoruz. Bu do?al bir dng. Bazen yle bunalyp, yle sykylyyor ve ahirete do?mayy mit ediyoruz. Ama ne denli hazyrlyklyyyz. Yaratanymyza kar?y kulluk grevlerimizin ne kadaryny yerine getirebiliyoruz ki? Nasylsa ben iyi bir insanym rahatly?y var i

Erkekten Arkada? Olur mu?

Bir kadynla bir erkek sadece sevgili mi olmaly? Ykisi sadece arkada? olamaz my? Benim evremde sadece arkada? gzyle grd?m bir ok erkek arkada?larymvar ama nedense o?u bayan arkada?larym bunu anlamyyor. Bana hep bir bayan erkekle arkada? olamaz derler. Hatta bazylary bana kyzyyor sonra da hay

Yeniden Sevmek

Varmysynyz hayata ba?ka pencereden bakmaya! Ama bu sefer sitem ve karamsarlyk do?rultusunda de?il. Kimbilir belki bir yazy yn verir bundan sonraki ya?amymyza ya da bir yorum dank eder yerle?mi? fikirlerimizin iine... Y?te bu titizlikte vuku bulmu? bir rnek gsterece?im size: Bir gn, kyrl

A?k ve Bitpazary

Yyllar yyly kitaplaryny okur, sohbetlerine katylyrym. Fakat halen ?renemedim. Nedir bu a?k diye sormu? adamyn biri Mevlanaya. Oda ben olda bil demi?. Ne mantyk ne de hesap kitap vardyr a?kyn do?asynda, sadece ve sadece O vardyr. Sevgiden farky ise sevgi hak edilir a?k verilir. Ayak parmaklary

Seim

Hayat bu bellimi olur belki bir gn, hayatynyzda gn gelir a?kynyzla dostunuz arasynda kalyr seim yapmak zorunda kalyrsynyz... Peki byle bir hadiseyle kar?yla?saydynyz kimi seerdiniz?

Pi?man Olmak

Zaman zaman ya?ady?ymyz duygulardan birisi bu pi?manlyk!... Pi?man olmak, hznl gnlerin geirilmesi yanynda, bize o?u zamanda ders verir. Bunlar bize bir daha o konuyla ilgili, yanly? yapmamamyzy ?retir. Peki siz neden pi?man oldunuz ve ne dersi aldynyz? Benimle payla?yr mysynyz

Sevdi?iniz Yin Ne Yapabilirsiniz?

?imdi siz soruyorum; sevdi?iniz, a?kym dedi?iniz insan iin ne kadar fedakarlyk yapabilirsiniz? Onun yznn bir an bile asylmamasy iin, onu bir an tebessm ederken grebilmek iin neler yaparsynyz? Sakyn bana "canymy bile seve seve veririm" gibi yapamayaca?ynyz ?eyleri sylemeyin. nk canyny bil

Grmce, Grmeyeyim lnce

Hayatymyz bizim olmaly. Kimseye izin vermemeliyiz kary?malary iin. Ba?kasy kary?ty?y zaman, dzenimiz alt st oluyor. Demek istedi?im ?u, srekli hayatynyza kary?anlar oldu?u zaman huzurunuzda kaar. Mesela bir rnek vereyim; grmcelerim srekli hayatymyza kary?yrlar. nceleri daha fazla kary?y

40 Ya?ynda Gelen Mutluluk

Allah´yma binlerce ?kretsem az. Sonunda ok sevdi?im ablamy ba?gz ettik. Yyllardyr hayalini kurdu?u gelinligi giymek 40 ya?ynda nasip oldu. Ynanmazsynyz ama okta yaky?my?ty. Ge evlendi?i iin ablamy irkin filan sanmayyn. O dnyanyn en gzel insany. Yiyle, dy?yyla her?eyiyle dnyanyn en g

Yuvam Yykyldy

ocu?um ana synyfyna ba?lady. Benimde ?retmenlerle sava?ym ba?lady. ?retmen hikaye okurken, o?lum baca?yny ok?ady diye be? ya?yndaki o?lumun adyny sapy?a ykardy. Aile olarak bizi de sulady, "ne biim ocuk yeti?tiriyoruz" diye. Bizede sapyk damgasy vurdu. E?itimcilere bakyn siz ?imdi. Btn bunl

Hakkynyzy Arayyn

Yzin iin e?im bu ayyn 27´sinde ayrylacakty. Geri evirdiler, sekizinci ayin 6´synda demi?lerdi. E?im de ya i?ten ykacakty ya da susacakty. Kabul etmedi, "ayyn 27´sine kadar aly?yrym ykarym" demisti. E?imle birlikte ki?i daha ayny durumdaydy. ?imdi ne oldu?Byk ?ef bir alt T

Kary?tyrmayalym

Nedense hep byleyiz. fkeye biner, dolu dizgin gideriz. Ynsan olarak, bulundu?umuz makam ve vazife olarak farkly farkly hallerimiz vardyr. Bu do?aldir. Mesela, sen evinde farkly olursun, i?inde farkly, ocu?una farkly. nk ocu?una at olursun, kovboyculuk oynarsyn. Y? yerinde mdr ve vakarlysyn

Ylk Tokat

Son derece gzel geen ilkokul hayatymdan sonra, ya?ady?ym semtte bulunan yeni aylmy? olan ortaokula ba?lamy?tym.Sorunsuz geen 1. synyftan sonra 2. synyfta birden kt ?eyler ya?amaya ba?ladym ve bu kt ?eyler ?retmenlerimin de sayesinde daha da kt oldu. Sessiz ve biraz pasif bir ?renciye d

Egoistiz

Hepimiz, ben merkezciyiz. Yok ben yle de?ilim dedi?inizi duyar gibiyim. Burada telepati yaptym, e?er demiyorsanyz da stnze alynmayyn derim. Nitekim de yleyiz. Ynsan ruhunda megalomanlyk yatar. Kimine gre; bunun dozajy az, ok de?i?ir. Yani ben biraz egoistim diyebiliyorum, kendim iin.

Duyarly Olalym

Bugn i? yerine iki tane Amerikaly vatanda? geldi. ?ahsen onlaryn konu?tuklaryny, yaptyklary i?leri dinleyince kendimden ve Trkl?mden utandym. Adam yabancy lkeden gelmi? ve bizim kimsesiz ocuklarymyz iin gnll olarak aly?yyorlar. Ellerinde yaptyklary i?leri kanytlayan belgeler ve gazetelerd

Yeni Nesil Bu mu?

Belkide hepimizin her gn ?ahit oldu?u bir olaydyr ama inanyn rahatsyzlyk verici bir olay benim iin. Benim ya?ytlarym, benden 1-2 ya? bykler olsun, yani kendinden byk insanlara olan davrany?lary bahsetmek istedi?im. Hani "bizim zamanymyzda" diye ba?layan bir laf vardyr ya? Bende yeni nesilim am

Yalan Dnyanyn Yalan Ynsanlary

Arkada?lar bu dnya yle bir hala gelmi? ki; kendisi gibi insanlary, yani bizlerde yalan olmu?uz. Ben on ya?yndaydym babamy kaybetti?imde.Ve o ya?ymdan beri bu hayaty, koca slalem var ama tek ba?yma ya?adym. Aslynda yanly? anlamayyn niyetim duygu smrs yapmak de?il ya da kendime acyndyrmak. S

Ailemiz Byyor

2007 yyly bir bana u?urlu gelmedi galiba. Ailemiz bu sene git gide byyor. A?abeyim evlendi, e?i hamile. Ablam da 2.ocu?una hamile. Di?er ablam kysa bir zamanda ni?anlanacak. Kuzenim evlendi ama ben ne niversiteyi kazanabildim ne de sevdi?im insana kavu?abildim. Hatta bir de stne ayryldyk, aile

Zamana Yenik D?en Arkada?lyklar

Ben hep arkada?lyklaryn dostluklaryn gerek yzne inandym. Her zaman dedim ki ; Arkada? olmu?sun, konu?mu?sun, bir ?eyler payla?my?syn o zaman bu arkada?lyk, dostluk kolay kolay bitmez. Ama ne kadar ok yanylmy?ym. Zaman ilerledike yanly?lar ykyyor ortaya, kk ?eyler aranyzy bozmaya ba?lyy

Ykinci de Biliniyor Kyymet

Ynsan elindekini kaybedince de?erini bilirmi?. Evet gerekten de yle, ama e?er ki elimizden uup gitmeden, kyymetini bilebiliyorsak ne mutlu bize. Ne oluyor biliyor musunuz? Erkeklerin o?u, ikinci hanymlarynda anlyyor bunu. Kendim bizzat grdm, ya?amasam da iinde bulundum. Ve grmeye de devam

Gerek Dost

Biriyle dost olursun arkada?yndyr, geyik yapty?yn gnn geirdi?in ki?idir. Bazen dostun olur yeri gelir, seni bir anne edasyyla dinler. O gngrm? nasihatlarynyn en gzellerini seer senin iin. Gn gelir seninle bir arkada? olur, glp e?lendi?in saatlerin saatleri kovalady?y. Gn gelir sevgi

So?uk Bedenini ptm

Ben daha 10 ya?yndayken, babam hasta olmu?tu ve yataklara d?t. Kyde oldu?umuz iin babamyzy bazy ?ehir merkezlerine gtrdk ama iyile?medi. Sonra "ta?y, topra?y altyn" dedikleri bir umut besledi?imiz Ystanbul´a getirdiler babamy, ben kyde kalmy?tym. Babamyn bir aya?yny kesmi?lerdi ve hafy

Yarime Bilet

Bir ay kadar nceydi. Yarime bir bilet vardy elimde. ?a?kyn, korkak, endi?eli bakakaldym elimdeki bilete. Gzlerimden akan ya?yn neden oldu?unu bile anlayamyyordum. Ne sevinebildim ne de zlebildim gnlmce. Ardymda byrakacaklarym iin zlrken, beni bekleyen vuslat iin sevinemedim. Sadece kortum

Yarym Kalmy?lyklara

Bazy ?eylerin bitmesi yanly?tyr belkide. Bazy ?eyler yarym kalmaly, mahsus yarym byrakylmaly belkide. Tam tadyndayken, tam olmasy gerekti?i anda... Henz bitmemi?ken, henz taze ve canlyyken... Bitmemi? bir sr hikaye, bitmemi? bir sr resim, yarym kalmy? besteler, yarym kalmy? bir hayat belki. O

De?er Vermenin De?ersizli?i

evrenizde birilerine de?er verirsiniz . Hi bir art niyet beslemeden, zelliklede net ortamynda birilerine kar?y insanca davranyrsynyz. Hatta normal hayatta yzne bakylmayacak, bir ortamda dahi bulunmak istemeyece?iniz ki?ileri, insan yerine koyarsynyz. Bunun kar?yly?ynda sizi bir?eyle sulamay

Zehirlendim

Yki gn nce arkada?lar, akrabalar falan kyz kyza toplandyk, yedik, itik. Her?ey ok gseldi, ta ki i? yerinde rahatsyzlanana kadar. hemen acile gtrdler. Allahym o nasyl bir sancydyr yle? Canymy al diye yalvaryyorum artyk. Ayny ?ekilde di?er arkada?larymda, hep beraber zehirlendik. mrmden m

ocuk Yeti?tirmek Zor

ouklarmyzy yeti?tirirken her ynden kyz, erkek ayyrymy yapmayalym. Genelde kyz ouklarna sorumluluk duygusunu fazlasy ile a?ylarken, erkek ocuklarny bu duygudan eksik yeti?tiriyoruz. Bence kyz ev i?lerine yardym eder, erkek yapmaz diye bir ?ey olmamaly. Mesela sofra kurup toplarken kyz ocu

?oklar Furyasy

Gnlerden bir gn, bir arkada?ymla birlikte bilgisayarda bir ?eyler bakyp arkada?la mzik falan indiriyoruz. Derken efendim, benim sosyal arkada?ym "bak ben bir siteye ye oldum" dedi. Bende saf kyz olarak "o ne ki?" dedim. "Gel bakalym birlikte" dedi. Bende bakyyorum falan. Siteyide bir grn, ivi

Bo?luk

Sakin bir sonbahar gnyd. Dola?yyordum yalnyz, kimseniz, sessizce. Etrafymda insanlar, a?alar ve arabalar.Birden durdum; yrd?m o uzun, bitmek bilmeyen kaldyrymyn tam ortasynda. Baktym etrafyma, yanymdan geenlere, gk yzne, binalara "ne i?im var ki benim burada?" dedim kendi kendime. Evet

Sary K?k´te Kahvalty

Ben derim "yok byle bir ?ehir" diye olamaz da zaten. Dn bylen bilir btn gece aly?tym. Ak?am da daha nce hi gr?medi?im bir arkada?ymla plan yaptyk sabah kahvaltyda bulu?aca?yz. Sa?olsun geldi, aldy beny i?ten bulu?tuk. "Ne yapsak, gzel Ystanbul´umun neresinde a karnymyzy doyursak" de

Ara?tyrma Ruhu

Ynternet a?yndayyz Her ?ey elimizin altynda. Eskiden bir konu ara?tyraca?ymyzda, mimarlyk, in?aat ya da bir dev, ara?tyrylacak ne varsa u?ra?yrdyk. aba harcardyk, kimi zaman arkada?larla birlikte fikir aly?veri?leri yapardyk. Bazen bilen birilerine dany?yrdyk, giderdik, gelirdik. Sonra o i?im

E? Ruhum Nerede?

Otuz ya?yndayym. Bugne kadar bir ok ili?kim oldu. Kimi kysa srd, kimi uzun. Ya?ady?ym ili?kilerde genelde seilen taraf oldum. Srekli ilgi ve yo?un sevgi grdm ve bunun sonucunda belkide arady?ym insan kar?yma ykty ama ben gremedim. Sevilmek elbetteki gzel bir duygu ama tek ba?yna bir ?ey i

Rahatly?yn Sonu

Lisedeki muhabbetlerimizin cesaretini ve kendine zg rahat havasyny hi unutmayaca?ym. Bir gn erkeklerle koyu bir sohbete dalmy?tyk. Biz iki kyzyz. Arkada?ym ocuklara prezervatifin nasyl bir ?ey oldu?unu ok merak etti?ini syledi. Synyfymyzyn ya?a en byk ve en yaky?ykly ocu?u olan arkada?ym

Seni Bekledim

Sabaha kadar gzme uyku girmedi. Hani "gelece?im demi?tin ya sevdi?im, btn gece seni bekledim. En gzel elbiselerimi giydim, makyaj yaptym sen gelirsin diye. Ama gelmedin sevdi?im, bugnde gelmedin. Her cuma bekledi?im gibi bu cuma da bekledim. cuma geti sen hala yoksun. Gelemeyi?inin nedenin

Biraz Vicdan

?u an ya?ady?ym moral bozuklu?unu sizlere nasyl anlatsam, bilmiyorum. Hayatta hep gl olmaya aly?tym ama bi yere kadar. Artyk ne gcm var ne de sylenecek szlerim. Hepsini tkettim. Babam vefat ettikten sonra kimseye ba?lanmamaya yemin ettim ama olmady i?te. Yeminimin arkasynda duramadym. Ya?ad

Hayat Nedir?

Yinde ya?ady?ymyz her?ey bir syrra ba?ly. Nedir bu syr? Her gn kullandy?ymyz bir kelime "hayat". Nasil my? "Vay anasyny ?u i? hayatymy kaydyrdy", "hayatymdan bezdim", "olmaz olsun ?u hayat", "hayata neden geldim?", benim hayatym byle olmamalyydy"... Din litaratrnde "Hay" Allah´yn haya

Canym Karde?im

Glm, biliyorum artyk sana sz vermi?tim hayatyna kary?mayacaktym. Ama ben senin a?abeyinim sonuta. Hani hep sana derdim ya; "seni zgn grd?mde yre?im kan a?lyyor" diye. Me?er ne basit bir ?eymi? seni zgn grp a?lamam. Peki ya seni artyk bir daha hi gremeyece?imi bilmek ne kadar acy bili

Zytlyklar

Hayat; iyi-kt, gzel-irkin, do?ru-yanly?, siyah-beyaz gibi zytlyklar zerine kurulmu?tur. Ynsanlarda ilk baky?ta birbirine zyt gibi grnen kadyn ve erkek gibi iki e?it varlyktan meydana geliyor. Bakty?ynyzda onca zytly?a ve bu zytlyklaryn bir araya gelmesine ra?men dnya mkemmel bir denge ier

Festival

Geen gn semtimizde folklr gsterisi vardy ve yurtdy?yndan 12 grup katylmy?ty. Kore, Makedonya, rdn... Canym ok sykyldy?y iin bizimkilere e?lik ettim ve izlemeye gittim. Kostmlerini hi ekinmeden dy?aryda de?i?tirdiler, geri belediyemizin bunda byk hatasy var, soyunma kabini koyulabilirdi

Hayal Kyrykly?y

Yakla?yk iki yyl nce ok ciddi bir ili?kiden yktym ve o bunalymla arkada?larym bana bir arkada?lyk sitesi nerdi. Kayyt oldum ve ok ho? biriyle tany?tym. Ylk olarak mesengerdan sohbete ba?ladyk. Sonra telefon. Ama ok garip tavyrlary vardy ve hi gven vermiyordu. Bende aly?yk olmadygym iin gr

Kuzenlerim

Benim kuzenim var, ayny ya?tayyz ama farkly karakterdeyiz hepimiz. Kuzenim ?elale, ok iyi. Onunla tm syrlarymy payla?yyorum. Tam benlik ama di?er kuzenim Leman, tam bir hasta. Bizi hi sevmez, biz derken ?elale´yle beni. O di?er kuzenimi sever. nk ikiside ayny, sinir tipler. Yani kuzen

Gurur mu?

Bazen bazy olaylar sonucunda yle bir d?ncelerimiz kary?yr ki sevdiklerimizi bile gzmz grmez. Uzakla?tyryryz belki kimi zaman. Kyraryz ya da. Ama "gitme" diyemeyiz de?il mi? Delicesine sevsek bile "gitme" diyemeyiz. Nedir bizi boylesine katyla?tyran? Ya?adyklarymyz my yoksa gururumuz mu? Ama i

Ynsan Nedir?

Evet, bu soru bize belki acayip gelebilir ama hani byklerden duyaryz ya Ynsan olmadyn veya olamadyn daha. Nedir bu insan olmak? Ynsan ile hayvan arasyndaki fark nedir? Hayvandan betersin! Bu kelimeyi biz ba?kasyna kullanyyoruz, o?u hatalary grnce. Ne demek, insan hayvandan nasyl beter olur? Yo

z Ele?tiri

Ailem, akrabalarym, e?im, dostum, sosyal evrem... Bu saydy?ym ki?iler, yanyma gelip birilerini eki?tirdikleri zaman ya da ki?iler hakkynda olay yaratacak haberler getirdikleri zaman bir yandan dinlemek istemeyip susturuyorum, ama kimi zaman da byle bir atakta bulunmayyp dinliyorum. Ve bylece

Gnller Bir Olmayynca

A?abeyim, kom?umuzun kyzyna a?yk oldu. Deli gibi sevdi. Fakat kyz, amcamyn o?luna a?yk oldu. Tabi o, ona yz vermeyince o da gidip teki kuzenimizle ykmaya ba?ladylar. Bunun adyny siz koyun..?

Beynimdeki Cmle

Bombo? bir yanlyzly?yn iine d?tm. 28. kattan d?en biri gibiyim. Herkesi geti?imde buraya kadar sorun yok diyorum. Anladym ki nasyl d?t?m de?il, yere nasyl akyldy?ym nemliymi?. Ben i?te byle bombo? bir yanlyzly?yn iine yzm paralanarak d?tm. Nerden geldim, nasyl atladym anlamadym. Kaf

Erkeklerin Dili

Erkekler evremizde srekli var olan ama anlayamady?ymyz evrensel bir dil kullanyyor. Zaman zaman bizi zorlayan "Erkeke" szckler de?il baky?lar, mimikler ve jestler zerine kurulu. Peki, bu dili bilmek ne i?imize yarayacak? Bir lisan bir insandyr" derler. Ynsanlyk kapasitemizi geni?letmek ii

Seksenli Yyllar

Dn d?ndm de seksenli yyllar daha bir gzeldi. Her ?eyin heyecanly, insanlyk daha do?aldy. Bu do?allyk ekranlara ta?ynyrdy. Hangimiz merakla Zenginler de A?lar dizindeki Marianna ile a?lamadyk yada Muhte?em Ykili kuzen Balkiyle glmedik. Her hafta bekledi?im bir dizi vardy; Kara ?im?ek. Yeri

Ne Bu Grlt?

Terminallerde, her arabanyn yany ba?yndaki tabelada arabanyn gidece?i yer yazylydyr. Ayryca arabanyn zerinde de gidilecek yer yazar. Ama nedense bunlar yeterli olmaz. Her arabanyn ba?ynda bir adam, hepsi birden avazlary ykty?y kadar, arabanyn gidece?i yerin adyny ba?yryr. Yalnyz ba?yrsalar iyi, ne

Elveda Bebe?im

Dn uzak memlekete gelin giden arkada?ym ziyaretime geldi. Uzun uzun hasret giderelim diye bizimkilerden izin aldy. Canym arkada?ym aylyk bebe?ini d?rm? yakla?yk bir ay nce. Aylyp hava alsyn diye e?inin ysrary zerine buraya gelmi?. yle de?i?ik ?eyler anlatty ki, yeri geldi gzlerim doldu,

Ayyrdylar

Ben geen sene nette tanydy?ym biriyle ykmaya ba?ladym. Ba?ta ylesineydi ama sonra ona a?yk oldum. Daha sonra annemle tany?tyrdym. Yani ailemdeki herkes ?rendi. Tabi babam hari. Ylkokul mezunu diye herkes ayyrmaya aly?ty. Neymi? benden 7 ya? bykm?. Ben 17 ya?yndayym o ise 24 ya?ynda. Ama bir

Aldatyldym my?

Yki senelyk evliyim, bir o?lum var ama halen daha e?imle ilgili aklymda soru i?areti var. Y?yerinde beraber aly?ty?y ve birazda dy?a dnk, herkesin ?ikayeti oldu?u bir bayan var. Ben be? aylyk hamileyken i?ten eve geldi. Y? iin bir malzeme alaca?yny syledi. Oradan da bir i?te sorun ykty?yny, o

Kadyn ve Erkek

Son gnlerde sitede bir kadyn erkek aty?masydyr aldy ba?yny gidiyor. Ne kadynlar erkeklerden, ne erkekler kadynlardan, ne de herkes kendi hemcinsinden memnun gibi grnmyor. Neden anlayamyyorum, payla?amady?ymyz ne? Hi mi insan gibi insan kalmady? Bir insanyn ba?ka bir insany anlamaya aly?masy b

Aldatylmasyn

Bende bir yaraly gnl var asla tamir olmaz. ?u kadar syleyeyim bu bir sitemdir. Syleyin sevgililer aldatmasyn, seven sevgililer aldatylmasyn...

Bymemenin Syrry

Bymenin ok zor ve btn ykn kendi syrtlarynda oldu?unu syleyen bykler beni de bymekten alykoydular. Nasyl my? Onlar sayesinde bymek istemiyordum. Hatta bymemek iin elmden gelen her ?eyi yaptym ve ba?ardym. ?u an 17 ya?ynda olmama ra?men 5 ya?ynda gibi gzkyorum. nk boyum kysa kal

Gzya?y

Her insan gzya?y dker. Nasyl my? Kimi sevinten, kimi ise zntden. Ne var ki, hayatym da o kadar sahte gzya?y dkenler var ki, riyakar, dzenbaz sadece kendi iin ya?ayan vurdum duymaz. Burada bile, yani iimizde birok sahte gzya?y dken, birok ki?i bulunmakta. Ynsanlary tanydyka bu ki?i

zel Ynsanlar

Her sylenene inanyr mysynyz? Gznzle grmedi?iniz, kula?ynyzla i?itmedi?iniz? Bir ?ey duydu?unuzda, hemen gaza gelir misiniz? Hepinizin asla dedi?ini i?itir gibiyim. Zaten bu zellik yle herkese mahsus de?ildir. Onlar zel insanlardyr. Bu tr insanlar, her duyduklaryna inandyklary iin, sy

Gzel Dostluklara

Birbirimizi fazla tanymasakta sitede veya nette geli?en gzel dostluklar ne kadar gzel. Gerekten insanlar bazen tarti?sa da genel olarak d?nnce birbirimize birok konuda yardymcy oluyor ve dert orta?y oluyoruz. Bir insanyn dostunu arkada?yny zlemesinin gzelli?ini anlyyoruz. Dilerim tarti?mala

Hediye

Kk bir hediyenin kocaman glcklere, eri?ilmez mutluluklara neden oldu?unu bilmeyen yoktur D?nld?nz, de?erli oldu?unuzu hissettirir insana Ne oldu?u nemli de?il, hatyrlandy?yny, nemsendi?ini hatyrlatsyn yeterHediyelerin en gzeli de herhangi bir nedeni olmaksyzyn verilen hediyele

Nasyl Yakla?abiliriz?

Bazen hi tanymadyklarymyz, bilmediklerimiz ama bir ?ekilde ilgilimizi ekmi? olan ki?ilerle diyolo?a girmek istedi?imiz anlar, zaman dilimi ierisinde sregelmi?tir. Bu gibi vakalarda ama yyly?mak, asylmak ya da problem ykarmak, kar?yndakinin kafasyny a?rytmak, sorun olmak de?il de o ?ahyslara d

Neden Evlenmek Ystiyoruz?

Tek ba?yna mutsuz olmak yetmez; iki ki?ilik mutsuzluklar in?a etmek iin ysrarla ve kararlylykla evleniyoruz. Hyrla?ma ihtiyacymyzy doya doya giderebilmek iin... De?i?iklik olsun diye, arada bir ykylan ve yt ykarmadan, sessiz sakin yenen ak?am yemeklerinde sykyntydan patlamak iin. Tatil gnleri

Yapabiliriz

mr bakiyemizden aldy?ymyz her dakika, hayaty yakalamak adyna byk bir adym olsa gerek. yle ki yapylacak i?ler bu kadar okken, tanynacak insanlar, sylenecek szler, a?ylmasy gereken engeller mevcutken; her any dolu dolu ya?amak en do?rusu. En son ne zaman bir yarayy sardynyz? Ne zaman el el

Depremin Byrakty?y Gzya?lary

Geen sahilde ya?ly bir amcayla tany?tym. 60 ya?larynda, salaryna tamamen aklar d?m? ve hi yz glmeyen bir adamdy. nce keyifli bir sohbet ettik. Amcacym ka ocu?un var dedi?imde, amcanyn gzleri doldu ya?lar akmaya ba?lady. Ben ?a?kyn ?a?kyn, baka kaldym. Biraz sakinle?tikten sonra ba?l

Kadyna ?iddet

Son yyllarda kadyna kar?y, ?iddet iyice artty. Kadyn dvmek, erkek adama yaky?mayan bir ?ey olsa da bizim Trk erkekleri, kadyn dvmekten vazgeece?e benzemiyor. Peki, bunun altynda yatan gerek sebep ne? Psikolojik mi yoksa kyskanlyk my? Bana gre karysyny dven adam erkek de?ildir. Erkeklik, kad

Sessiz Sevinin

Sevincimizi yksek grltyle ba?da?tyrdy?ymyz kesin. Bunun bilinaltyndaki nedenini merak etmiyor de?ilim. Mesela; korna sesi, ulusal sevin melodimiz. Silah sesi, sevin naramyz adeta. Peki neden? Ama iimizdeki sevinci payla?mak my? Ben sevindim, hadi sende sevin olayy my? Mantyk buysa; zorlayyc

Gelin ve Damat my? Yoksa Kle mi?

Bazy insanlaryn; gelin ve damada baky? ayaryny, tavyrlaryny, beklentilerini sizlerle payla?mak istedim. Bir ok insan ncelikle o?lunu ya da kyzyny evlendirmeyi d?nrken; "o?lum ya da kyzym mutlu olsun, ba?ka bir ?ey istemem" derler. yle mi acaba? Grd?m kadaryyla bu sadece szde kalyyor. Mese

Hi Trk`e Benzemiyorsunuz

Bilirsiniz Almancylar diye bir insan toplulu?u var. Zamanyn da vatanyndan ayrylmy?, ileride rahat ya?ayabilmek iin el kapylarynda aly?maya gidenler. Y?te bu Almancylar, gzn aly?yp yazyn da memleketine dnerler, bir nevi kendi topra?ynyn kokusunu solumak iin. Ne umutlarla giderler... Kysa zam

lm Ayrylyktan Daha Zor

Evet internette okudu?um ara?tyrma yazysynyn konusu tam da bu ?ekildeydi. Ebeveynleri ayrylan ocuklarla, onlardan birini kaybetmi? ocuklar arasynda yapylan incelemeler sonucunda; ayryly?yn lm kadar zor olmady?yna, anne veya babasyny hi grmeyecek olmanyn ocu?un ruhsal geli?iminde ok daha by

Kr D?m

Ynsanlara haketti?i de?eri veremiyorum, bunu ba?aramyyorum. Kyrmak istiyorum, konu?mak istemiyorum ba?aramyyorum. Sevmek istiyorum, sevemiyorum. Unutmak istiyorum, unutamyyorum. Etrafymdakileri anlamak istiyorum, onlar beni anlamyyor, anla?amyyorum. Terk etmek istiyorum buralary, edemiyorum. Nedend

Anne

Kelimelerle anlatylamayan, fedakarlyk ve kar?ylyksyz sevgiyi tarif et deselerdi bana; herhalde sadece "anne" derdim...

Yeni Bir Ba?langy

Bundan 4-5 sene nce hayatyn ne kadar zor oldu?unu d?nrdm. Daha niversiteyi kazanamamy?tym ve ileride benim adyma nelerin geli?ece?ini bilmiyordum. niversiteye kazanacak myyym yoksa kazanamayacak myyym? Bu iki soru beni yldyrtmaya yetiyordu. Ve kazandym... Ama okul bittikten sonra bana bu kad

Kay?lara Do?ru

Her geen zaman daha bir mitlerim tkeniyor. A?ka olan inancym zaten sarsylmy?ty daha nce. Ancak talihten yana da kyrylyyor mitlerim. Yzmdeki hayal kyrykly?ynyn yansymalaryny ne kadar silmeye aly?sam da ba?aramyyorum. Gcm yetmiyor bir ok ?eyi de?i?tirmeye. Bir ok ?eyden so?umu?ken, insanla

Hayallerimiz

Biz insanlara sorulsa, hayatymyzda en ok neyi isteriz diye bir co?umuz ba?lar saymaya araba, para vs. Ama gerekten bunlar ve bir yy?yn sama istekler ve arzular bizleri mutlu etmez. Cnk insanlaryn bu gibi istekleri hi bitmek bilmez. Bence hayatymyzda bizleri gerekten mutlu edecek ?eyler isteme

Elveda

Yeri geldi gldk, yeri geldi a?ladyk, yeri geldi tarty?tyk, yeri geldi kavga ettik. Ysteyerek ya da istemeden sizleri kyrmy?ta olabilirim. Hatamy bilipte sizlerden zr dilememi?sem zr dilerim. Hakkynyzy helal edin. Yki buuk gnlk bir araba yolculu?u yapaca?yz, yola gidenin i?ini Allah bilir. K

Hangimiz

Hangimiz korkmadyk ki karanly?a bo?uldu?umuzda, do?mayacak sandy?ymyz gnler bize neleri getirdi.Hangimiz sevmekten korkmadyk ki, hangimiz umutsuz kalmadyk ki.Hangi karly da?lara gne?i do?urmadyk ki! ykmaz sandy?ymyz her yolun sonunda mutlaka bir yky? yolu bulduk. Umudumuzun bitti?i anda

Temizlik

Temizlik kavramy her ne kadar tek bir anlam ifade ediyor gibi grnse de gerekte ki?iden ortama, zamandan mekana kadar pek ok etkene gre de?i?en bir anlam ta?yyor. zellikle de yaz aylarynda bu grnt tamamen ortaya btn yplakly?yyla ykyyor. rne?in; otobslerde, piknik alanlarynda, deniz ken

?ansly Erkekler

Hayatta en ok syledi?im ?eylerden biri; ke?ke erkek olsaydym lafydyr. Geri ?u an bu teknolojiyle mmkn ama do?u?tan olmasyny tercih ederdim. Vallahi d?nyorum, d?nyorum bayan olmanyn hi iyi bir tarafyny bulamyyorum. Hayat sanki erkekler zerine kurulu. zgrlk deseniz onlarda, rahatlyk de

?ikayetim Var

Sayyn uzmanym; sabahtan ak?ama kadar internette ky kurup, asker retip, di?er kylere saldyry yapty?ynyz gibi biraz da gnlk ykmasy gereken raporlarla ilgilenseniz de hem ben, hem hastalar zor durumda kalmasalar daha iyi olmaz my? Ak?ama kadar pe?inizde ko?maktan yoruldum...

Hayata Dair

Koca bir gn daha tkettik. Herkeste bir yerlere yeti?menin tela?y, bende onlardan biri. Bazen ok mutlu ama bazen de iine ok kapanyk bir ruh hali. Bir ok ki?inin sorunlaryny halletmek iin abalyyor ama sz konusu kendi sorunlarym olunca kimseye aylamama halleri. Belki de kendimi ok yeterli g

Neden?

Zerre kadar iyili?in mkafatynyn, zerre kadar ktl?n de mutlak bir cezasynyn oldu?unu neden unutuyoruz acaba? Neden ba?ymyza gelen felaketlerin, yapty?ymyz bir ktl?n cezasy oldu?unu d?nemiyor ya da d?nmek istemiyoruz? Adaletten neden bu kadar korkuyoruz? Biri kana girsin, cezasyny di?eri

?erefsiz yktyn

Sana bir gn byle bir ?ey diyebilece?im aklymyn ucundan gemezdi. ocuklarymyz, yuvamyz ne kadar gzeldi, bilirsin herkes bize imrenirdi. Nazarlanaca?yz diye de arada endi?elenirdik. Nazar my ,kader mi olan oldu artyk. Nasyl soktun o kadyny hayatymyza hala bir anlam veremiyorum. O kadyny ilk grd?

Kayyp Sadakat

Bilmiyorum hatyrlayanynyz var my? Hani genelde evli iftler arasynda olurdu Hani birlikte oldu?un ki?iden ba?kasyna karde?ten ba?ka gzle bakylmazdy Hani iyi gnde kt gnde birlikte olunurdu Hani drstl?n karde?i, saygy ve sevginin by? olan sadakatten bahsediyorum Hani Trke szlkte ke

Hey Gidi Gnler!

Herhalde, bir tek bizim ku?a?a zg bir ?ey olmasa gerek; kendini bu denli haksyzly?a u?ramy? hissetmek. ?u anda elimde, Bo?azii niversitesi Sosyoloji Blm ?retim yelerinin geen sene Osmanly Bankasy Mzesinde dzenledi?i: Trkiyede Hayat Tarzy Temsilleri, 1980-2005 sergisinin kitaby var.

Evli Ynsanlar da A?yk Olabilir

Neden evli insanlaryn sevmesi byk sumu? gibi bakylyyor? Ben bekarym, evli insanlaryn sevmesi, a?yk olmasy gayet normal. Bir erkek e?ini aldatyyorsa, kadyn kendinigzden geirmeli. Bir erke?i de?i?tirecektek ?ey kadyndyr. Kadyn aldatyrsa da, ayny ?ey geerli. Ama ben ?una dainanan biriyim; cha

Hayat

Hayat,zor ama ok zor bir synav. yle bir synav ki kaybetmek ok kolay, kazanmak ise belki de daha kolay. Zaferler ok yakyn ama bir o kadar da uzak. Aradaki mesafe gzle grlr kadar yakyn ama yakla?mak, i?te o ok zor. Kimi zaman yle bir an gelir ki; hibir ?ey, hi kimse engel olamaz adym atman

Her?eyi Seviyorum

Sabahlary mesaj sesiyle uyanyp, a?kymyn "gnaydyn balym, bu gn nasylsyn, iyi uyudun mu?" demesini seviyorum. Ardyndan annemin "haydi kahvalty hazyr" diye ba?yrmasyny, sycacyk blnm? ekme?e reel srmeyi, demli ayyn kokusunu seviyorum. Ardyndan aceleyle giyinip kapyda servis beklemeyi ama her def

O ?imdi Asker

Tm zlemimle, tm hasretimle ve tm heyecanymla yregimden yreginize merhaba... ?u anda Tunceli Hozat´ta vatani grevimi yapyyorum ve aylardyr giremiyordum, sizleri ok zledim. zgr olmanyn tadyny ykaryn. Dostluk ve gerekten manevi payla?ym kayna?y olan bu siteden ayry kalmak, sizlerden

A?k Ve Aly?kanlyk

Annemin o me?hur laflaryndan bir tanesidir; "aly?kanlyk sevgiden de, a?ktanda stndr". Geri ayny seri kapsamynda "beraber olaca?yn adamy seerken ?una dikkat et" demi?li?i de vardyr. Ak?am olup eve girdi?inizde, kapylarynyzy kapatyp dnyanyn geri kalanyny dy?aryda byrakty?ynyzda huzurlu musun, d

Yalan

Yalan, yalan, yalan... Do?du?um gnden bugne kadar geen, koca bir yirmi drt sene yalanmy? yalan oldu. Zamanynda birer gere?im olan bebekli?im, ocuklu?um, genli?im ?imdi birer yalanym, kayyplarym. Bu dnya yalan ve bir kayyp dnyasy, her geen gn gerekler yalan oluyor varly?yny sahiplendi?im

Yalan

Nedenkimi insanlar bu kadar yalansyler ve syledi?i yalany savunur? Kandyrdy?yny d?n? ki?i aslynda kendisinden ba?kasy de?ildir. Ama bunu bu inansanlara anlatmak zordur. Hepimiz, kk de olsa, yalan sylyoruz ama bazy insanlar varki hayatlary gibi kendileride yalan ve bu yalany srekli.

Her Ku? Vaktinde termi?

Ya?ymdan dolayy herkezin gzne batyyorum. Neymi? efendim; evde kalmy?my?ym. Ya, insan bir ya?a geldi?inde illaki evlenmek zorunda mydyr? Yada niin birileri bizleri istedi?i gibi ynlemdirmeye aly?yr.?Artyk dedemlere varana kadar herkez beni evlendirme tela?yna d?t. Srekli bana birilerinden

Y? Hayaty

Zaman hyzly bi ?eklide gemeye devam ediyor. Ylk, orta, lise derken syra niversiteye geliyor. Sonrasynda birde bakyyorsun ki niversitenin ilk yyly bitmi? ve syra staja gelmi?. Trkiyenin en byk tekstil fabrikasynda staja ba?ladym. Bu hafta 3. haftam.3 hafta kaldy geriye. Geen 3 haftalyk bu sre

Ben Kimim?

"Ben kimim?" diye sordu?umda, diyecektir di?er ki?iler; "Ki?iyi en iyi bilen, yine kendisidir ki?inin". Derlerse de inanmam. "Sizler de inanmayyn" derim. Elbette vardyr bir d?ncem, kim oldu?um hakkynda. Bilirim, yalnyz beni ba?lar. Beni tanyyan, bilen, gren, i?iten ki?i sayysynca benler vardyr, b

Evlilik zerine

Anlayamady?ym ve gzlemledi?im bir?ey var ki; evlilik herkesce farkly my yorumlanyyor her?ey gibi? Evet hayatta herkezin farkly bir baky? aysy ve yorumlayy?y vardyr. Evlilikte de sanyrym bu byle. Ama benim anlayamady?ym ?u ki; evliyim diye e?imin tapusu bende diye bakan zihniyet ta?ymak neden? Ben

Dil Yarasy

Ne gzel anlatmy?ty Orhan baba ?arkysynda; "dil yarasy, en acy yara imi?". Gerekten de yledir. Her derdin bir ilacy vardyr ama dilin aty?y yara asla kapanmaz. Tam kabuk tutar gibi olur, tekrar akla gelir sylenenler, tekrar kanar. Dilin kemi?i yoktur. A?zymyzdan her ykan sz, iki defa d?np,

Umutlar Tkenmemeli Hayatta

Her ?ehrin, her semtin ayry bir havasy, ayry bir atmosferi vardy. Bir yerde biten, kllenen umutlar, bir ba?ka yerde yeniden filizlenebiliyordu. Ben de bu filizlenen umutlary olan ki?ilerden biriyim. Gnlmde derin izler byrakan, yorucu yyllaryn geti?i mekandan uzak bir yere gitti?imde; yeni umutla

Ysyan

Ysyan; var olandan kopu?, varolmasy istenene vasyl olamama durumudur. Bir ba?ka deyi?le reel olana ba?kaldyry, ideal olarak addedilene kenetlenme mcadelesi olarak ifade edilebilir. Y?te bu ba?lamda, insan, isyandan ba?ymsyz tanymlanamaz. Ynsanyn tanryyla bile gerek anlamda ilk ili?kisi bir isyan i

Yli?kilerde Kimin Dedi?i Olur?

Dnyaca nl perkison ustasy olan Burhan cal´y hepimiz tanyryz. Bir programda kadynlaryn erkekler zerinde daha baskyn oldu?unu ve bunu kabullenmeyen erkeklerin en ba?yndan 1-0 ma?lub olduklaryny, kabullenenlerin ise beraberli?i kurtardyklaryny anlatmy?ty. Acaba gerekten de ili?kilerde k

Ynsan

Biz insano?lu, bu gzelim dnyayy bu kadar ya?anmaz hale getirdikten sonra bu dnyaya yeni bireyler getiriyoruz. Ne kadar acymasyz varlyklaryz biz. Tabi bunlardan bir taneside ben. Kendimi ayyrt etmiyorum, benimde 9 ya?ynda bir kyzym var ve gelecekte onu neler bekliyor az ok tahmin edebiliyorum ve

Televizyon Mptelasy

Ev hanymlaryny televizyon dizileri esiraldy. Ak?am e? eve geldi?inde, sabah byrakty?y gibi her?ey. "Yemek mutfakta, ysyt ye, ben televizyon seyrediyorum" der e?. Adamsabyr eker.Acaba hala byle e?ler var mydyr? Sabahtan ak?ama kadar televizyonseyreden...

Kayan Yyldyzlar

Kkken yyldyz kaydy?yny grd?mzde dilek tutun derlerdi ve bizlerde aklymyza geleni dilerdik. Ama daha sonralary ?rendik o kayan yyldyzla beraber birde hayatyn kaydy?yny. Ne kadar d?ndrc bir durum her insanyn bir yyldyzynyn olmasy. Varolu? ve yokolu?laryn bir birine ba?ly olmasy. Sanki biz