Hayata Dair KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Hayata Dair

Hayata Dair Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Tuhafız İşte... Hem de Hepimiz!

Ynsanlar ger�ekten �ok garip. Ger�ekten... Ynsanlar neden birbiri ile kavga eder hi� d�?�nd�n�z m�? Ben d�?�nd�m; cany sykylan, kendini g�stermeye �aly?an, b�b�rlenmek isteyen, heyecan arayan insanlar kavga etmeyi marifet sanyyorlar. Oysaki herkes birbirine kar?y s

Bir Boşluk

   Bölüm 1: Korkuyorum, çünkü anahtarını kimselere veremediğim kişi bir gün gelip alacak o anahtarı! Korkuyorum; o kişi için bilmeden şuursuzca feda edebileceğim şeylerimin gitmesinden korkuyorum. Güzel bir rüyadayken nefes almay

Hayatın Anlamına Dair Bir Şeyler

Hayat sadece bize verilen bir g�rev mi? Bilemiyorum bo? zamanlarymda hep d�?�n�yorum. Hayatymdaki iki-�� dakikalyk k���k aralarda bile d�?�n�yorum. Hani otob�se do?ru y�r�rken, i?e giderken, okula giderken veya bir yerlerde bir ?ey beklerken... D�?�n�yorum acab

Hayat Garip

Bu sene makine mhendisli?ini kazandym. ok arzulady?ym blmd ama okula ba?lamadan her ?ey anlamyny yitirdi. Daha ay ncesine kadar kazanmak lm gibi geliyordu. ?imdi ise her ?ey bo? gibi. Her ?ey bitti! Okul har cretini nasyl deyece?im diye d?nyorum. Synyfy nasyl geece?imi d?nyorum.

Öylesine

Aklymda belli bir ?ey yok da?ynyk d�?�ncelerden ba?ka. Son zamanlarda s�rekli kendimi sorgularken buluyorum. Oldum olasy her ?eyde mantykly bir a�yklama aramy?ymdyr, �Normalde b�yle olmasy gerekirken neden b�yle� ?eklinde uzayyp giden... Her ne kadar ya? kemale erdi desek de daha

Hepsi Çinli

Koreli, Japon, �inli, Tayvanly, Endonezyaly... Fakat biz T�rklere g�re onlaryn hepsi �inli! Biz T�rklerin ve di?er �lke insanlarynyn Asyalylara baky? a�ysy neden b�yle? �ekik g�zl� olduklary i�in mi? Yani birbirine benzedikleri i�in� Tabi ki de bize g�re bu b�yle.

Silgi Yasak!

Yeni bir sayfa hi aylmayacakty hayatta. Sadece yeni gelenler, yeni ykanlar, yeni hayal kyryklyklary, yeni tesadfler, yeni a?klar Ama asla tertemiz bir sayfa olmayacak! Hibir ?ey silinmeyecek, hibir ?ey yok olmayacak. zeri yorganla da rtlmeyecek toprakla da. Hep orada olacak. Hi beklemedi?

Kıskançlık

Ynsanly?yn do?asynda olan kyskan�lyk, �zellikle T�rk insanynda bir hayli bariz ?ekilde kendini g�steriyor. Kyz olsun, erkek olsun millet�e kyskancyz... Ailemizden, �evremizden, hatta en yakyn arkada?ymyzdan bile beraber oldu?umuz insany kyskanabiliyoruz. Duydu?umuz olaylaryn neticesin

Aynı Konu Farklı Zamanlar; Yalnızlık

Yapmak istemedi?im ?eyleri yapty?ym do?rudur. Arkada?larymy uyardy?ym konularda bizzat kendim ayny konuyu a�ty?ym da do?rudur. Yanly? yapty?ymy da biliyorum. Uzaktan kendime k�f�r de ediyorum ama dayanamyyorum. Yalnyzlyk ne lanet bir ?eymi?. Ynsan ailesi dy?ynda da birine ihtiya� duyabil

Geriye Bakynca

ok uzun yyllar nce syka takyldy?ym emektar sitem! Sitem diyorum alynmayyn gemi?te ok eme?imiz geti buraya. Vay be! ?u anda d?nnce ne gnlerdi diyorum. Mahkemelik bile oldum bu site yznden. Tamam, artyk uslandym, biraz daha ya?landym. ok ?ey de?i?ti hayatymda bir ?ey hari; yine ya
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 219 Sonraki (Tamamı)