Mizah KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Mizah

Mizah Kategorisindeki Son Paylaşımlar

İşte Mizah

   Televizyon izlerken ve yine bir Türk dizisinde "spa" masajının hayvan olan "sıpa" olarak yanlış anlaşılma espirisini görüyorum. Bunun mizah derecesini kafamda ölçerken beyin kanamasından hastanede gözlerimi açıyorum...

İyi, Kötü ve Ben

Acaba ben �ok mu �irkinim? Allah bana g�zellik vermemi?, �ok tipsiz bir surat ?eklim var ve g�zellikten hi� nasibimi almamy?ym. O, bana g�zellik yerine tanrysal g��ler verdi, tertemiz bir kalp verdi, bir de kyryk bir el verdi. Allah�ym sana ?�k�rlerimi g�rd�?�nden e

Acaba Ben Neyim?

Yava? yava? kendimi bulmaya ba?lady?ym ?u gnlerde eskiden neler oldu?umu, kendimi nasyl hissetti?imi anket ?eklinde sizlerle payla?mak istiyorum. Benim hangisini olmamy istiyorsanyz ltfen o ?ykky i?aretleyin ve yazyn. Ankete katylan arkada?lara ?imdiden ok te?ekkr ederim... a) Ynsan

Fıkra Sanmayın

Bir g�n ?ehirler arasy bir otob�s yolculu?unda bir Ystanbullu ile Tuncelili tany?yrlar. Ylerleyen saatlerde muhabbet hayli koyula?yr. S�z k�peklerden a�ylyr... Ystanbullu yolcu der ki; benim bir k�pe?im var. Ben ona yirmi lira veriyorum ve "git bana iki tane hamburger al" diyorum, gid

Merak

Ybrahim Tatlyses, "Yalnyzym dostlarym... Yalnyzym yalnyz..." diyor. E?er gerekten yalnyzsa bu dostlar nereden ykty? Dostlary varsa nasyl yalnyz oluyor? Peki, vanilya neden byle gzel kokar? Babam byle gzel pasta yapmayy nereden ?rendi? Mutfakta biri mi var?

Şarz(!)

�Adyn ne?� dedi, �Walter� dedim. �Benimki de Yona� dedi. �Atyyorsun� dedim, �sen de� dedi. Sustuk, birbirimize baktyk. Sa�lary saryya boyanmy?ty, diplerinden ger�ek rengi anla?ylyyordu. �Evet boya, �akma sary?ynym ben. Ama �akma sary?ynlar daha seksi olurlar, bilirsi

Akıllı Olun

Oldum olasy sevmem ?u Nisan 1 ?akalaryny� G�z�mde �e?ek ?akasy� ile aralarynda hi�bir fark yoktur. E? dost akrabanyn dolayly yollardan intikam alma g�n� gibidir. Yemezsen olay � ?aka yaptyk, bu g�n Nisaaaan 1!� olayyna ba?lanyr. Yersen, �kyvran ?imdi sen bunu uzun zamandyr

Yahşi Cazibe

Hu hu� Ben geldim. ?�yle ��, be?, on, on be?, kyrk, kyrk be? dakikanyzy almaya geldim. Sebebi ziyaretim �ok yah?i. Kemal�le Cazibe�yi anlatmaya geldim. Pekmez�im Peker�imin dedektif g�zl�?�nden bakmaya geldim. Yzleyenler bilirler. Simge�nin su ysytycysy ile yapty?y yeme

Reenkarnasyon (Karmasyon)

Uzun zaman olmu? yine Klavyemiz paslanmadan bir iki cmle ili?tirelim araya. De?inilecek konu sykyntysy ekiyorum bu aralar. Sonbahar da bitti bitecek ?imdi o konuya girsem ge kalmy? olurum, ky? iin de erken olur ?u sonbahar gese de hznleri de ekip getirse kendisi ile beraber. Gmse ky?yn a

Erkek Ne İster?

Bu sorunun kadyn versiyonuyla milyon kez kar?yla?tyk. ?imdi de bulu? �a?yna ermi?, yeni yetme misali tersten bakyp �erkek ne ister?� sorusunu bu dersimizde irdeleyece?iz: Kadynlaryn erkeklerin parasyna de?il de yaky?yklyly?yna tav olduklaryny bilmek ister. Bir kere "seni seviyorum" dedikten

Ben Sen O...

BALZAC: Yyi dostluklar temiz hesaplarla kurulur. BEN: Bir balonla ba?lamy?ty arkada?lylyklary, balon patlady diye biter mi payla?tyklary? EDYSON: Sonunda ampul buldum. VATANDA?: Buldun da ne oldu sanki(!)? Faturayy biz dyoruz BEN: Babam sa? olsun! .ASAF: Yalnyzlyk payla?ylmaz, payla?yl

Seni ?a?kyn Seni!

Aceleyle kyrmyzy y?ykta bekleyen taksiye do?ru ko?tum, kapysyny ayp n koltu?a oturdum. Taksiciye hi bakmadan gidece?im yeri syledim. Hi bir cevap vermeyince halen kyrmyzy y?ykta beleyen taksicinin suratyna kafamy kaldyryp baktym. Adam a?zy bir kary? ayk, gzleri prtlemi?, iki eli direksiyonda

Hayvan Sevgisi

Ynternette takylyrken Amerika`nyn me?hur nl sary?yny Paris Hilton hakkynda bir haber gzme arpty. Bizim kyz me?ersem hayvanlara ok d?knm? domuz, kedi, kpek v.s. Hayvanlaryna bir yenisini daha eklemi? "hamster" almy?. Paris Hilton`un hamsteri rahat edecek tabii, yetmemi? hamsterina bir de z

Oyun!

?yle bir baktymda sitemiz sessiz geldi. Biraz canlanmak iin bir oyun oynayalym. Oyunumuzun ady "stdeki ye nasyl biri?" Altdaki ben nasyl biriyim?

Kk Bir Umut

Dn ak?am Ilgaza iki yolcum vardy. Listeme baktym, gndz kyzymyz satmy? biletleri. Saat 19.00 da 55-60 ya?larynda bir bay ve yakla?yk 60 ya?larynda bir bayan geldi. Ykisinin birlikte olmalary mmkn de?il gibiydi. Bayan havaly, bakymly, gzler fyr dnyor. Amcada bildi?imiz syradan kyl bir vatan

Haksyz myyym ?

Bildi?iniz gibi otobs yazyhanesinde aly?yyorum. Dn ak?am bir vatanda? geldi. Merkezimizin telefonunu istedi, verdim. Saat 22.00 syralarynda yine geldi. Elindeki zarfy gsterip patronunuzla konu?tum bu zarfy Ankaraya gnderece?im dedi. Adamyn derdi zarfy Ankaraya gndermek, ama byk takylyyor

Platon-ik Felsefe Anlayy?y

Lise yyllarynda felsefe dersinde hoca anlatyrdy pek bir ?ey anlamazdyk. Hoca sadece anlatyrdy. Bizim kitabyn aynysyndan onda da vardy ve bizim okudu?umuzu aynen bize geri okurdu. Kendinden bir ?ey katmaz, katmasy da beklenemezdi nk Felsefe dersine Edebiyat Hocasy giriyordu. Komik O da bir ?ey m

Gondol Taksi!

Sabah eski bir arkada?ymla gr?tm. Eski anylarymyzdan bahsettik gldk.Birini sizinle de payla?mak istedim. Gondolla ilk tany?mamyzdy. Hayatymda ilk defa gondola binecektim. O gn zerimde de kysa bir etek vardy. Ylk bini? olmasyna ra?men deli cesareti olsa gerek ki en uca oturmu?tuk. Neyse, gond

zlenen

Bazen beyazy da bulunsa ben hep kyrmyzy yzl olany severim. ?yle rengi ate? kyrmyzysy gibi seksi olanyny... Onu alyp serin bir suya sokacaksyn kirlerinden arynacak, nce kendisi serinleyecek ve sonra beni serinletecek. Ellerine alacaksyn onu yumu?acyk, sonra dudaklaryna gtreceksin hafife di?ley

Hi Byle Yapmazdym

Arkada?larla gitti?imiz meknyn merdivenlerinden bir anlyk dengemin bozulmasyyla seke seke inerken buldum kendimi. D?mekle dengemi korumak arasynda gidip gelirken ve d?ece?imi sanyp y?lyk y?ly?a ba?yryrken garsonun beni tutma bahanesiyle taciz etmesine mi yanayym, merakly baky?larla beni szen i

Sende mi Gizem?

Olay yeri Bodrum, yer; 23 Nisan tren alany. Ne olur Gizem hadi herkes bize bakyyor! Bo?aydy yalvarmalary kk merin Gizem de tipik bayan triplerine girmi?ti. O kadar kalabaly?a aldyrmadan dans etmedi merle. Bu mer kesin ak?am eve alkoll gelmi?tir, ya da nemli bir gn unutmu?tur ya da mar

Gemi?ten Bir Any

Gemi?de ya?amy? oldu?um hi unutamady?ym ve aklyma her geldi?inde beni kahkahalara bo?an bir anymy payla?mak istiyorum sizlerle. Bundan birka yyl nce halk oyunlary oynamak iin provalar yapyyorduk. Hepimiz aly?tyk sahneye ykmak iin hazyryz. 23 Nisan gn geldi, biz sahnedeyiz oyunumuzu oy

Palyao

Yimden komik bir ?eyler yazmak geldi. Uzun zamandyr d?nyordum yazmayy ama komik olsun diye de bir abam ve planym yoktu. Gecenin saat bilmem kaynda aklyma d?t, bende bari komik olsun dedim. Bu i?in ba?langy kysmy, gelin grn ki yle komik yazaca?ym demeyle komik yazy yazylmyyor. yle iste?

Synyftan Atyldym

Arkada?lar ben SS ye hazyrlanan bir vatanda?ym. Erzurum i?letmede okuyordum ama amady 2.synyfta byraktym. ?imdi sil ba?tan alyyorum. Aslynda biraz zor oluyor ya? gelmi? 23e, synav sistemi de?i?mi?, synyfa bakyyorum bebe dolu. Tamam, erke?im sonuta synyftaki kyzlarla ya? farkym olsa da sorun de?i

Camdaki Ka?yt

Bilindi?i gibi havalar so?udu ve kapylary kapatmak zorunda kaldyk. Ancak insanlar yaz ayyndan aly?kanlyk gere?i kapyyy ayk zannederek dmdz ieriye girmek istedi?inden (hele birde gzlkl ise kaynylmaz oluyor)kapy camyna arpyyor. Kapy camy kalyn oldu?unda ?imdiye kadar kt bir kaza ya?anmady.

Bu da Benim Cezam

?leden sonra ba?layyp gece on ikiye kadar aly?ty?ym i?yerinin biti?i?ine akvaryum evi ayldy, daha do?rusu petshop. Be? ay nce ?ehir iinde olmasyna ra?men koca koca cins kpekler kapy nne ba?lanmaya ba?landy, haliyle kpekler etrafy kirletmeye ve olumsuz grntler olu?turmaya da ba?ladylar. B

Artyk Hayata Farkly Bakyyorum

Zamany oktan gelmi?, eskisi gibi de?il hibir ?ey. nceden grd?m, grdklerim ?imdi o kadar silikle?tiler ki gzmde anlatamam. Bazy ?eylerin de?i?ti?inin ben de farkyndaydym. Ama grmemezlikten geliyordum. Ta ki o gerekle yzle?ene kadar. Artyk hayata farkly bir aydan bakma zamany oktan gelm

Sen misin Yardym Eden?

Hangi okul yada kurs olursa olsun, ?rencilik de, ?retmenlik de meziyet istiyor. Bir gn oturmu? src adayy bir ka arkada?la muhabbet ediyoruz. Birazdan di?er bir arkada? ve direksiyon hocasy yanymyza geldi. Hocasy ba?lady arkada?a takylmaya, "Anlatayym my, anlatayym my?" Arkada? da, "Yapmayyn h

Sycaktandyr

Malumunuz havalar olduka sycak. Geen gn kendi kendime sormak zorunda kaldym, "Acaba sycaklar insany sakar yapar my" diye. Dn evde kahvalty yaparken masadaki bo? bir taba?y kenara iteyim dedim. Ama tabak adeta fyrlady ve tabi sonu: tuz buz. Neyse dedim, olur arada. Annemin aferin demesi de bana

Alyrym Maa?yny

Ahmet, ?u anda nasyl kahkahalar atyyorum anlatamam sana. Hak ettin sen. Bir daha bilmedi?in i? konularyna a?yk atyp inatla?mazsyn. Hayatymda 37 ya?yna gelmi? ama senin kadar cahil kendisini geli?tirmemi? bir insan daha grmedim. Ynsan anlamayabilir ama bilmedi?i konularda nasyl ysrar eder bunu anlay

Anket

Bir arkada?ymyn evine ziyarete gitmi?tim. Lise birde okuyan sevimli bir kyzy var. Kyz biz babasyyla sohbet ederken yanyma geldi, Abi bir anket yapyyorum sende katylyr mysyn?dedi ve daha cevabymy beklemeden defterini ykaryp ilk soruyu yneltti; Bir bayanla tany?ty?ynyzda ncelikle neresine dikkat

Rezervasyon

Kim ne derse desin yurdum insany ok masum. Arabamyn tamirde oldu?una sinir olmu? bir vaziyette otobs yolculu?unun ok sykycy olaca?yny d?nyordum ki imdada muzip ?ofrmz yeti?ti. YETT Otobsne binmi? hareket saatinin bekliyorduk. Orta ya?ly bir adamca?yz merdivenlerin birini tyrmandyktan

Lise Yyllarym

Lisedeyken Beden E?itimi derslerinde okulun arka tarafynda kyzlarla sigara ierdik. Hocamyz biraz uuk bir adamdy. Herkes sigarasyny yakty, bende tam yakaca?ym syrada arkadan bir rzgr geldi, salarym yanmasyn diye u?ra?yrken sigarayy zar-zor yakabildim. Spor salonuna girerken hoca bana yakla?ty,

Oyun

Herkes alttaki yeye iki seenek sunacak, o da; cevabyny verip bi alttakine soracak... Ylk nce ben ba?lyyorum; kfte mi, pizza my?

Kim Ne Olsun?

Bugn meccanenin yazysyny okurken ileride pervannenin istedi?i tarz millet vekili aday adayly?y d?ncesi aklyma takyldy. Ayny zaman da siteden "kim, ne olabilir?" diye de mizahi d?ndm. Aklyma gelen bir ka ki?iyi yazmak istedim... Mesela; edilerden pervanne ve ayy?y?y yorumlaryndan ki?ilikleri

Sobe!

Hadi gelin burda hep beraber saklamba oynayalym. Nasyl oynayaca?ymyzy da anlatayym; Ylk nce ebe benim, bir arkada?ymyzy sobeliyecem. O da istedi?i bir arkada?ymyzy sobeleyecek, sobeleyince sobelenen arkada? ebe olacak. Oynamak isteyen arkada?larymyz katylabilirler. Oyuna katylmak cretsizdir.

?irinler Ky

Bir ?irinler ky kuralym aramyzda, ne dersiniz? ?irinlerin bazylary ?yleydi: Uykucu ?irin, Ressam ?irin, ?air ?irin, Ahy ?irin, Usta ?irin, ?irin Baba, ?irine, Tembel ?irin, aly?kan ?irin, Sevimli ?irin, Somurtkan ?irin, Obur ?irin, fkeli ?irin, Hayalci ?irin, Sakar ?irin, Bilge ?irin, ?akacy ?

Maksat A?zymyz Tatlansyn

Bugn cumartesi, haftanyn son i? gn, hadi biraz hafta sonunun getirdi?i tatil keyfinin tadyny ykartalym. Ysteyenler di?er ye arkada?lary iinde ikolata tahmininde bulunabilir. Ben bitter ikolatayym. Peki ya siz? Stl kakaolu; iyilik mele?i gibiyim, herkesin yardymyna ko?arym, etliye stlye

El pmek

Dn, bir arkada?ym o?luna di? hedi?i yapyyormu?, a?yrdy, gittim. Salondaki misafirlere selam verip, yardym etmek iin mutfa?a getim. Y?imiz bitince de kimse yokmu?,(kalabaly?y da sevmem zaten, fazlada girmek istemem) odaya getim. Yeri girince tam kar?ymda orta ya?ly bir bayan oturuyordu; "Elimi

Kimden Yzin Aldyn?

Geenlerde kendime bir kot pantolon aldym. Giydim, ak?am eve gelince o?lum grd; "kimden izin aldyn, babamdan izin aldyn my?" dedi. "Evet, o?lum babandan izin aldym" dedim. Bu seferde demesin mi; "bir daha benden de izin al, alyrken" diye. "Oldu canym, affedersin bir daha ki sefere senden de izin a

Hain Grip

Sonunda tatile yktym. Okul yok stres yok ne gzel dinlenecektim ki galiba grip oluyorum. Belirtileri grmeye ba?ladym. Sevinsem mi zlsem mi kararsyzym. Yok yani, synav dneminde hasta olsam daha kt olacakty. Ama ?imdi de okul yok, ne gzel gezecektim. Galiba baky? aysyna gre de?i?ken bir duru

Salata Yaptym

Gemi? dneme ait bir any. Yurtdy?yndan misafirlerim gelece?i iin heyecanlyydym. Konuklarymyn da damak zevklerini d?nd?mden, onlaryn be?enebilece?i tarzda yemek menm olu?turmaya aly?tym. Onlara hitap edecek e?itli yemekler hazyrladym. Masa dzeni grkemli, ayryntyya girmeye gerek yok. Sadec

U.F.O

Gkyznde uan, muhtemelen bu kriz zamanlarynda LPG ile aly?an, ne d? belirsiz cisimlere kysaca UFO deriz. Bir kysym insanlaryn kendilerine ufff! yaptyklary iddiasy da vardyr. Biz bunlarla abi adam kafayy syyyrmy?, baksana uzaylylar tarafyndan kendisine mikro ip takyldy?yny iddia ediyor di

Yanly? Cevap

Bugn hocama gittim. Haftaya dnem devimi tanytmam gerek eksik var my diye sormak iin. Ba?lyklara gz atacakty sadece, korktu?um iin yalnyz gitmedim. Biraz sapyk adam, ne olur ne olmaz diye. Elimdeki k?yda bakty, "Resimde koy" dedi. "Tamam!" dedim, arkada?yma bakyyor "Bak bak, bana nasylda glm

Ylk Dans

Ylk kez bir d?n salonunda ki d?ne annemin ysrary zerine gidecektim. Byk ?ehirde ok yeniydik henz. O yyllaryn modasy Hlya Av?ar sa kesimi, kot pantolon, zerine byk tokaly siyah kemer modaydy. Annemin halasynyn o?lunun d?nyd. Bu byk halanyn benle ya?yt o?luda vardy. ocukluk

Hey Dj

Bu sabah ola?andy?y olarak, radyo dinleyerek gittim gidece?im yere. nl bir radyo kanalyny dinliyorum. Bayan dj, canly yayyna konuk alyyor. Konuk bir erkek, asker oldu?unu sylyor. Dj soruyor; "?afak ka?" Konuk cevaplyyor; "356". Dj kafasyna gre teselli veriyor; "Ohoo! Bitmi? yav bir ?ey kalma

Telefon Sapy?ym

Bundan be? yyl nce telefonuma sapyk dadandy. O zamanlar kurtulmak iin elimden geleni ardyma koymadym. Defalarca numaramy de?i?tirdim faydasyzdy. Hatta paranoyak oldum aryyordu ve "?imdi felanca yerdesin" diyordu ve herzaman haklyydy. Fazla naz a?yk usundyryr derler ya i?te o hesap bir sre sonra

Ba?lyk Bulamadym

Kar?ynyzda bir afet-i devran. Gzellik desen on numara. Karakter desen tam da olmasy gerekti?i gibi. Hani "Allah tan ba?ka ihsan istemem" diyebilece?iniz, hep hayalini kurdu?unuz muhte?em bir kadyn. A?yk oldunuz ve a?kynyza kar?ylyk buldunuz. Bulutlar zerinde uuyorsunuz mutluluktan. Ama o da ne?

Kli?eler

Dilimize yerle?en kli?eler zerine konu?acak ok ?ey var. Belki de irdeledike bizlerin komik taraflary da ortaya ykacak. Kullandy?ymyzda kimse tarafyndan yadyrganmayan kli?eler belki ok zaman kurtarycy bile oluyor. ?u anda 70 milyon bizi izliyor, nmzdeki malara bakaca?yz, enkaz devraldyk

WC Monologlary

Genellikle umumi tuvaletlerin duvarlaryny ssleyen geli?igzel,naky?ly yazylar vardyr.Kimin hangi akla hizmetle,neden yazdy?y henz zlememi? ancak hedeflerine ula?malarynda ne gibi sonular elde ettiklerini de merak etti?im bir durumdur.Ancak benim de?inmek istedi?im,i?letmelerin tuvaletlere ast

Patlamaz Abi!

Bugn abime bilgisayar almaya gittik. Her?ey gayet normaldi, eve gittik bilgisayary kurdum fi?lerini takdym. Elektrik anahtaryny amady?ymy sanyyordum, gzme kyrmyzy olan akym paneli takyldy. Benim bilgisayarymda yoktu yle bir?ey, merakyn gz yksyn tuttum bunu ektim. Birden bir patlama sesi bil

Geyik Serbest

Orta okul yyllarynda synyf da sessiz film oynuyoruz. Saf bir arkada?y Maymunlar Cehenneminden kay?y anlatmasy iin ?retmen tahtaya kaldyrdy. Ama ?retmenin de bizim yapaca?ymyz ?akadan haberi vardy. Arkada? ne anlatyrsa anlatsyn kesinlikle maymun demek yoktu. Arkada? bize maymun takliti yapar

Ystanbul Entegre Toplu Ta?yma

Sitedeki biro?unuzun malumudur ki Y.E.T.Tde aly?yyorum. aly?maktan onur duydu?um bu kurumla ilgili ?ikayet, te?ekkr ve nerilerinizi bildirmenizdir sizden istirhamym. Sizden gelen bilgiler kesinlikle de?erlendirilecektir. ?imdiden te?ekkr ederim.

Kysmet Atyryyoruz

Duyduk duymadyk demeyin, kysmet atyraca?ym. Birka gn evvel yazmy?tym, arkada?ym ya?a kendisinden byk bir bayanla a?k ya?yyor. Hatyrlarsynyz. Kadyn bana bayan arkada? bulmu?, oda benden ya?a byk. Yylba?ynda Almanya dan gelecekler ve benim do?um gnm hep birlikte geirecekmi?iz. Ben yylb

Yurdum Sapy?y

Birka gndr aly?ty?ym yayyn kurulu?unun alo yayyn aryza ve ?ikyet telefonlaryna bakyyorum arkada? izinli oldu?u iin. Gece olunca telefonu telesekretere byrakyyorum. Sabah gelen mesajlary dinliyorum. Mesaj 1 ?urada yayyn yok, mesaj 2 burada yayyn yok, mesaj 3 ?u kanaly seyredemiyorum. Te

Hadi Buyrun Kkken Yapylan Yaramazlyk Ytiraflaryna

Hepimiz kkken birok yaramazlyklar yapmy?yzdyr mutlaka. Ylk itiraflar benden olsun. Kkken karde?imle bir olup, k?ydy saryp sigara niyetine ierdik. ocukluk arkada?larymyzla bir olup; pazarlardan, bakkallardan gidip, birimiz bakkal sahibini konu?turur, di?erimizde bakkaldan yiyecekleri alar

Soru

Soru basit. Kendin sor, kendin cevapla olmasyn istedim. Ne zaman adam oluruz? Belki mizah, belki itiraf tadynda payla?ymlarynyz olacak. Aslynda bu soruyu bir ok kez sormu?uzdur kendi kendimize, hatta beklide ok zaman demi?izdir biz adam olmayyz! diye. Peki neden? Laf kalabaly?y yapmyyor, mikrof

Tosmanak

Ak?am yeme?ini hazyrlamak zere mutfa?a girdim. Buzdolabyndan ykardy?ym yspanaklary yykamaya ba?ladym. Benim bcr cady eksik olur mu; o da damlady dibime. ― Anne, naapyyosun? Kyzymy yldyrtaca?yny bile bile: ― Yyiyim kyzym, sen ne yapyyorsun? ― Ya anne yle sorm

Telefon Sapy?y mysyn O?lum!

Kaynanam ile konu?urken o?lum hemen ieriden bana a?yryp; "Anne ben de konu?cam, babaanemle" dedi. "Tamam o?lum" dedim, konu?mamy bitirince telefonu o?luma verdim konu?tu babaannesi ile. Bir sre sonra sesi kesildi o?lumun. Benim de biraz i?im vardy bakamamy?tym o?luma. Odasyna gittim bakmak iin,

Ailesi Nerde?

Geen gn evde otururken tavanda bir rmcek dikkatimi ekti. Mendille alyp penceren attym, in?allah lmemi?tir. Tekrar yerime getim, ama rahat edemedim. Koltu?u ektim bi?ey yok. Annem sinirlendi "Ne aryyon, gece vakti?" diye sordu. "Deminki rmce?in ailesini." dedim, sanki rmcek ailesi aramak

Vatanda?lyk Numarasy

Toplu ta?yma aralarynda yer vermemek iin uyuyor takliti yapmak en bilinen vatanda?lyk numaralaryndan bir tanesidir. Ya da kuyru?un en sonundan gelip biraz mahupmu? gibi "evde ocu?umu byraktym" yalanyna ben de ba?vurmu?umdur.

Havanyz Batsyn

Televizyonda malaryn ba?langycynda ya da sonun da olsun, dy?arlarda yapylan rportajlar da olsun ve daha buna benzer televizyon grntlerin de bizim Trkler alyrlar ellerine cep telefonlaryny, bir gzel syrytyrlar. Bir tek bizim Trkler de vardyr bu. Ellerinde ki son model cep telefonlaryny gya g

Basky Balyk

Bu gn ?leden sonra, hem canymyn sykyntysyndan hemde midemin a?rysyndan1 saatli?ine evden dy?ary yktym. Ne alakaysa deniz havasy iyi gelir hesaby. Neyse uzatmyyayym, iskeleye indim. Bfeden bir gazete aldym, iskele korkuluklaryna yaslanaraktan hem okumaya hemde balyk tutanlary seyretmeye ba?

Tersten Baksak

Tam bir konu?manyn orta yerinde pat diye sylenen ataszlerini duydu?umda bu atalarymyzda ma?allah her?eyi d?np bi sz uyduru vermi?ler derim. Mesela ´´Avcy nekadar hal bilirse, ayy o kadar yol bilir´´ yada ´´Tilki ma?araya sy?mamy? kuyru?una sprge ba?lamy?&a

ok Bilmi?

Geen pazar o?lumla evde sykyldyk gezmeye yktyk. Tabi benim gzler vitrinlerde, gezerken niyet de de?i?ti hemen.Bir dkyanyn nnde dizili antalary grnce dayanamadym, fiyatyda ok uygundu hemen bir tane alayym dedim. O?lum hemen elimi tutup beni eki?tirdi " Anne gezmeye gidicez" dedi. Artyk gez

Yhtiyar Niyazi

Memleketten babamyn Niyazi amcasy geldi, 78 ya?larynda, eli yz buru?mu? ama ok sevecen bir ihtiyar. Hasta oldu?u iin babamlar burada ki doktorlara gtrecekler. Ak?am ho?geldin demek iin gittik. Bizim ihtiyar dizleri a?rydy?y iin namazy sandalye zerinde oturarak kylyyor. Annem de bu kendili?i

Yine Konu?tum

Drt tane 20lik di?lerim ekilecekti. E?imde seviniyor du bir sre konu?amayaca?ym iin. Ben de "Merak etme sen, o?lum beni aratmaz" dedim. Ameliyat gn geldi, uyuttular beni, uyandy?ymda tepemde hem?ire zerimde ki makinelerin kablolaryny ykarmak iin bekliyordu, "Bitti mi?" diye sordum, "Bi

Yalancylar Sizi

Hadi bakalym, konu yalan ama biz gereki olaca?yz. Herkes blbl gibi ?akyyacak ama kyvyrmak yok yle. Kem km etmeyin, hele-hele ben hi yalan sylemedim demeyin, kimse yemez. Pembe, siyah, beyaz yalanlar da olur. En son kime hangi sebeple yalan sylediniz?

Tekin Atyn iftesi Yaman Oldu

7, ta? atlasyn 8 ya?yndaydym. Kyde, anneannemin evinin yukary tarafynda yemye?il ve alabildi?ine geni? bir bahe vardy. Bu bahede top oynar, ip atlardyk. Tabiri yerindeyse at ko?turulacak kadar bykt bu bahemiz. At dedim de aklyma geldi; bir amcamyz vardy Deli A?r derlerdi. Yani ady my A

E?lence Olsun

Son gnlerde kafam bir bankanyn ykardy?y kredi kartyna takyldy. Dyt dyt kart. Bu ne biim isim, hi ho?uma gitmedi. Peki siz bir kredi karty yapacak olsanyz, adyna ne derdiniz?

ytyhly Don

Dn ak?am teyzemlere iftara davetliydik. Teyzem elli ya?yna merdiven dayamy? ama hala fevkalade kyskan bir kadyndyr. Neyse iftardan sonra erkekler teravi namazyna gitti. Bizde misler gibi ayymyzy demleyip kadyn kadyna muhabbete daldyk. Annemler, kuzenler, karde?ler laflyyoruz. Teyzem, &a

Glme Kom?una Gelir Ba?yna

Geen ky?, i? gr?mesine gidecektim ve kt bir tesadf sonucu i? yerlerini kary?tyrmy?tym. Kendine bunu bir sene boyunca malzeme eden, her ortamda bu ya?ady?ym talihsiz olayy gle gle anlatan arkada?ymyn ba?yna benimkinden daha beter bir olay geldi ve ?imdi ben ona katyla katyla glyorum. Yntern

Kalple Beyin Tiyatrosu

Bir hy?ymla dalarsyn odaya, sa?a sola bakarsyn ka? atyly, gzler gergin. Ne yapaca?yny bilemeyen ?a?kyn rdek ya?rusu gibisindir. Oflayarak oturursun yerine. Derinden nefes almak istersin syky syky ya. Kalple beyin temas halindedir. Beyin kalbe kabul et azda olsa haklyydy der. Kalp: tamam ol

?eytan Aldy Gtrd(!)

Bugn 20lik di?imin ekilmesi iin randevum vardy. Ka ay nce film ekilmi?ti, filmi de bugn randevuya gtrmem lazymdy. Gtrmezsem randevuyu ka ay sonrasyna verecekler bilmiyorum. Di?imin a?rysy artyka artyyor. Ne zamandyr filmi hazyrlayayym, elimin altynda dursun derken bu gne kadar unutmu?

Yedi Fatiha Bir Gol

Hepinizin bildi?i gibi bu ak?am 21:45te Hyrvatistan-Trkiye may var. Malary hep son dakika golleri ile gtrdk. Diyece?im ?u ki inanmak ve dua ok nemli, son mayn ardyndan spikerin Ardaya bir sorusu oldu. "Bu gece e?lence yaparsynyz de?il mi?" diye. Arda´nyn cevaby gerekten ok gzel

Nazarym De?iyor

Elim de olmayan sebeplerden dolayy nazarym de?iyor ne yazyk ki! Bir ?ey grd?mde ho?uma gidiyor "Ma?allah" diyorum ama yine de etki ediyor. Bir gn yolda bir-iki ya?larynda bir ocuk tatly ve typy? typy? yryordu. Ben de "Ay ne tatly ma?allah, ne gzel yryor" dedim, ocuk yere d?t. Yine bir g

Ah ?u ocuklar

Geti?imiz gnlerde i? yerimizin kk bir misafiri vardy. Y?yeri aly?anlaryndan Aynur abla 6 ya?yndaki kyzyny yani Merveyi de yanynda getirmi?ti. Biz de o gn patronumla birlikte aly?yyorduk ve Merve yanymyza geldi. Tabii ben her zaman ki gibi yine ba?ladym munzurluk yapmaya. Ben: Merve bu(patr

Global Dnya

Yyi midir kt mdr bu dnyanyn global hali tam anlayabilmi? de?ilim. Tabi ki bu baky? aysyna gre de?i?iyor. Geen gnlerde dersin birinde hoca yine globallik hakkynda konu?uyordu. "Geen sene buradaki st fiyatlary ykty, nk Avustralyadaki inekler hastalanmy?" dedi. Ben koptum, yanymdaki ky

Kyna Gecesi Kefal Gecesi

rfmzde detimiz de kyna geceleri bir gelenektir, de?il mi? Yalnyz bizim memleketin kyna geceleri bir tuhaf. Daha 4 sene nce fark ettim, bu ilgin adetleri. Ystanbulda kalmamy? ama Yzmit de devam ediyor. Bizim akrabalaryn yarysy orda oturuyor. Neyse efenim konuya dalayym bir an evvel, sizi bun

Gitti?in Yola Dikkat Et

Bu hikyeyi yyllar nce bizim memleketteki yerel bir radyoya katylan konuk dinleyici anlatmy?ty, aynen aktaryyorum. O geceki konu dinleyicilerin ba?laryndan geen ilgin ve komik olaylar. Dinleyici kamyon ?ofrl? yapan nakliyeci bir abimiz. Ve ?imdi sz ona byrakyyorum;Adapazaryna

Yyl 2050

Yyl 2050, maden 1 milyar liralyklar tedavle girdi. Yyl 2050, emeklilik ya?y erkekler iin 84, kadynlar iin 82ye ykaryldy; ama maa?lar hala denemiyor. Yyl 2050, dnyanyn en byk l Trkiye oldu. Ne kadar kyna yaksak azdyr. Yyl 2050, Tayyeap hla ba?ta! Politik kariyerini ba?ary ile

Hamsi Tava

Her mevsimin, her nimetin ayry bir gzelli?i, ayry bir tady vardyr. rnek olarak; balyklaryn bile mevsimine gre pi?irme yntemleri ve mevsimine gre hangisinin yenilece?i konusunda tercihler vardyr. rnek verecek olursak; hamsinin tavasy, inekopun yzgarasy, karidesin ha?lamasy makbuldr. Kadynyn i

Marka

Bilhassa Trkiyede olu?turulan suni hadiseler ba?ta olmak zere, tm hadiselere bizim nasyl bakmamyzy isteyen, ynlendiren marjinal evrelerin oyunlaryny bir nevi ayklamak iin gzel bir misal ve tecrbedir. Denemek isteyenler a?a?yda sordu?um sorulary syrasyyla takip edip tecrbe edebilirler.

Annesinden Solucan Bekleyen Ku? Yavrusu

aly?ty?ym yerde yemek olmady?y iin hergn yemek sorunu ya?yyorum. Dy?ary ykyp yeme olasyly?ym da olmady?y iin haliyle kabak ni?anlymyn ba?yna patlyyor. Garibim ba?larda beni doyurmak iin elinden geleni yapyyordu ama ?imdilerde O´da beni ba?yndan savmaya ba?lady... O´na gvenerek yan

Endamym Yeter

Dn canym sykkyn bir vaziyette evde ks ks oturuyordum. Telefon aldy ve arayan Kyraty. Biraz konu?tuktan sonra sesimin iyi gelmedi?ini fark etmi? ve neyim oldu?unu sordu. Ben de bir ?eyim olmady?yny, sadece canymyn biraz sykkyn oldu?unu syledim. Keyifsiz oldu?um zamanlarda buraya takyldy?ymy bi

?imdi Reklmlar 2

Gnde bir yumurta kyran kazanyr! Hepimiz en az bir kez izlemi?izdir bu reklmy. Bizim evde izlemek ne kelime! Direkt uygulamaya geiyoruz. Ba?rollerde de benim canavarlar oynuyor tabi ki. Aylyk aly?veri?imizi yapmy?yz, elimizde po?etlerle eve atmy?yz kendimizi. Ben e?ime, malzemeleri yerl

Kamyoncu Edebiyaty

Geen gn trafikteyken bir kamyonun arkasyndaki parlak ama minik bir yazy dikkatimi ekti. Yyice yakla?ynca yazyyy okumaya aly?tym. Aynen aktaryyorum: "?imdi fren yapsam ne b.k yiceksin?"

Hayatym Roman

Roman sevgilim "h" harfini ne syler, ne yazar. Bu beni hi rahatsyz etmiyordu. Ta ki balyk almaya gitti?imizde "abi amsi var my, amsi?" diyene kadar.

Uyku Arasy Dondurma

Benim biricik o?lum geen ak?am yatmadan nce bir tane dondurma yemi?ti. Tekrardan ba?ka e?it istedi. Bende ertesi gn yemesini istedim, fazla gelir diye vermedim, yatyrdym. Sabah olmamy?, karanlykty. O?lum kalkmy? sabaha yakyn, y?yklary da yakmamy?. Bir de e?im a?yrdy, i?e gidecekti. Buz dolabyny

D?mekten Beter Oldu

Yine bir gn okuldan ykmy? otobse binmi?tik. En uzun yolculu?u ben yapty?ym iin sa? olsunlar bana yer vermi?lerdi. Kyz arkada?larym da ayaktaydy. Buradaki otobslerde ters koltuklarda var yani gidi? istikametine ters ynde. Baktym bizim kyzlardan biri iyi tutunamamy?, "D?eceksin!" diye ikaz etti

Kara Bahtly Takym: Be?ikta? JK

Hedefimiz ?ampiyonluktu. Ne oldu? Bizi ekemeyenler mi dersiniz, hakemin taraf tutmasy my dersiniz, futbolculary satyn my aldylar dersiniz, artyk ne derseniz diyin; maksat yolumuza ta? koymakty Ne geti ellerine, al i?te ne olduk? Lig ncs ldreyim kendimi bu da yetmezmi? gibi, Sivasta b

Erkek mi, Di?i mi?

?retmen ?rencilerine sormu?; "Bilgisayar erkek mi, di?i mi sizce?"Kyz ?renciler: Bilgisayar erkektir. nk bilgisayarlar aslynda sorunlary zmek iin yaratylmalaryna ra?men mrlerinin drtte nu sorun yaratarak geirirler. Daha da nemlisi bunlardan bir tane aldy?ynyz an, biraz daha sabr

Sekiz Ta?

O sene ailece kye gitmi?tik. Bir ak?am annemler tutturmu? kom?uya gidecek ama biz 4 kyz gitmemek iin cebelle?iyoruz. Babaannemde kalsynlar benle diyince evde kaldyk. Yer ky olup hava kararynca bcek sesleri duyulur. Bizde e?lence olsun diye en i?ren korku hikayeleri anlatyr, sonra korkudan my

Babam Dedi: Manyak

Anasynyfyna ba?lady?ym daha ilk gnlerde zekmyn dayanylmaz lezzetinden herkes payyna d?eni almy?ty. Bunlaryn ilki de tabi ki anasynyfy ?retmenim Sebile Hanymdy. Okul ncesi e?itimde, ocuklaryn el becerilerini geli?tirmek amacyyla yapylan uygulamalardan velilere gyna gelmi?ti ve masraflar, nered

Rus Ajany

Geen sene tatilde otele gelen folklor ekibi beni de Rus zannederek piste a?yryp oyunlaryna e?lik etmemi istediler. Syrayla kaldyrdyklary konuklara bir oyun oynatyp akyllarynca e?leniyorlardy. Syra bana geldi?inde ?ansyma Ankara misket havasy ykmy?ty. Ben de bu oyunu iyi oynady?ymdan hepsi birbiri

Eyvah Yylan!

Geen yaz kydeyim, tuvalete gideyim dedim, gitmez olaydym. Alaturka tuvalet. Neyse oturdum, delikten yylan ykmaz my? Tumanymy ba?lamadan katym. Anlayaca?ynyz rezil oldum.

Komik Parti

Bir do?um gn ancak bu kadar komik kutlanyr sanyrym. Yemekteyiz e?im ve o?lumda bir tela?. Hadi acele edin ya da ak?am yeme?ini fazla kayrma diye uyarylar. Cin gibiyim, anladyk pastaya yer byraktyk diyince herkeste bir kahkaha. Kom?umuzun kyzlary da bizde. Onlar servis yapyyor, beni yerimden

Kasap Havasy

Bu hafta sonu, bir arkada?ymla Bakyrky sahiline indi?imiz de dikkatimi eken ilk ?ey, ?yklaryn pe?inde gezen iek satycylary oldu. ?yklaryn kayp, iekilerin kovalamasy gerekten ok acayip ve komikti. Onlary seyrederken seneler nce ki bir anym aklyma geldi. Yine Bakyrky sahilinde, kyz arkad

Temel

E?im in?aatta aly?yyor, asyl i?ini yapmyyor ama geici olarak temel atyyorlar. Bugn de ekibi de?i?ti. E?ime "Gnn nasyl geti?" diye sordum. O da, Yyi geti temel attyk dedi. Ben de bazy zamanlarda aklyma eser, munzurluk d?nrm."Temeli a?a?y my attynyz?" dedim. E?im tam anlamady, "Yok yukary

Bizim Ekibin Halleri

Ben yakla?yk 3,5 yyldyr ayny bankada aly?yyorum. Bu sre iinde ok sykyntyly dnemler geirsem de yzmden tebessm hi eksik olmady. Neden mi? ?yle anlatayym: Fi?ek gibi bir ekibimiz var. ok kalabalyk bir blm olmamyza ra?men bizim takym13 ki?i. Bu takymda geen komik olaylary sizlerle payla?m

Saklamba

Cumartesi gn btn aile kyz karde?ime yeme?e gittik. oluk ocuk ev resmen yykylyyor. Bir sre sonra bizim yumurcaklar, Teyzecim, halacym hadi saklamba oynayalym diye tutturdu. E hadi dedik ablamla oynayalym bari. Ufaklyklardan biri ebe oldu. 6 ya?yndaki ye?enime ba?yryyorum E?er bakarsan

Yntikam

Bir ka haftadyr durmadan Amerikadan bana Viagra reklmy geliyordu e-mail olarak. Bir gn yine maillerime bakarken "Yine Viagra" dedim. Arkada?ym ?a?yrdy; "Sana da my geliyor?" dedi. "Bana da geliyor o maillerden" diyerek di?er arkada?ym da lafa kary?ty. Glmeye ba?ladyk, i?i ?akaya vurdum "Viagra

Yz Yfadeleri Yazyya Dklrse

Yazylaryn konu?tu?u bir ortamdayyz. Ama yalnyzca yazmyyoruz. Virgller, parantezler, iki nokta st steler, tyrnak i?aretleriyle de glyoruz, kyzyyoruz, a?lyyoruz, dil ykartyyoruz, gz kyrpyyoruz. Peki, bu ?ekillere aly?ynca neler olaca?yny d?ndk m? Ben not defterlerimde bile cmlelerin sonuna

Evlilik zerine 2

Evlilik hazyrlyklaryna ba?lady?ym erkek arkada?yma "bana ne zaman romantik bir ?ekilde evlilik teklifinde bulunacaksyn" diye sordum ve ne dese be?enirsiniz; "dur ?u tany?ma ve isteme olaylaryny bir atlatalym da"...

Sabah Oldu Horoz tt

Sabah oldu, horoz tt ama ben bir trl sykyntydan kurtulamadym. Kyzlar biraz gelin de takylalym. Bu can sykyntysyndan kurtulayym. Hadi sizi bekliyorum...

Anket

Erkeklerin de kyzlyk zary olsaydy ne olurdu? -Daha nce kendi cinsiyetleri iin hi kaygylanmadyklary namus kavramy inceden inceye onlary d?ndrmeye ba?lardy. -Kurnaz bir bayan tarafyndan evlilik vaadiyle kandyrylyp, sabah kullanyldyklaryny anladyklarynda, a?lamayy artyk erkekli?in ?anyn

Ydrarda ?eker Nasyl Tahlil Edilir?

Y?lerin yo?un ve stresli oldu?u bir gn, kapydan biri girdi ve dedi ki Ben yeni atama oldum, laboratuar teknikeriyim. Ho? geldin, hayyrly olsunlar falan filan. Benim nmde idrar bardaklary ve tahlil yapyyorum. Arkada?tan bir soru Abi idrarda ?eker nasyl bakylyr?. ?eytan aklyma girdi, adamyn

mez ?akasy

Olmasy gerekenden kk bir ya?ta gitmi?tim niversiteye. Babam beni devlet yurdu kapysynyn nnde byrakty ve gitti, ardyna bakmadan. Bense yle baka kalmy?tym arkasyndan. Sonradan aldy?ym mektubun da "geri bakarsam seni byrakmaya kyyamazdym" yazysyny okumu?tum. Canym babacy?ym benim. Neyse okullary

Birazda Glelim

Bu ak?am biraz da glelim istedik, bir fykra ak?amy yapalym dedik. Ylk fykra benden. Karadenizli oldu?um iin tabiki bir "Temel" fykrasy:) Temel hastaneye gitmektedir. Giri?te birinin a?lady?yny grr. Yakla?yr ve sorar; - "Hayrola hem?erim! Neden a?lyyorsun?" Adam; - "Kan tahlil

6.Zil

Oturdu?umuz apartmanda sekiz daire var, biz numarada oturuyoruz. Apartmanyn giri? katynda da Mrvet ablanyn tuhafiyesi var, onlarda alty numarada oturuyorlar. Mrvet abla evde i?i yo?un oldu?u zamanlarda, dkkana inmiyor. Dkkana gelenlerde, Mrvet ablanyn dkkan camyna yapy?tyrdy?y "6.zile basyn

Bilgisayar Kavgasy

nceden evde kumanda kavgasy olurdu, ?imdi bilgisayar kavgasy ba?lady. Ak?am e?im gelince, ba?laryz yemek sonrasy bilgisayar kavgasyna. Bazen gzel uyum oluyor. Onun dizisi varken ben rahata oturuyorum bilgisayar ba?yna. Benim dizim varken de O rahat ediyor. Komik ama cuma ak?amlary televizyonda i

Benden Sana

Sana olan duygularymy nasyl anlataca?ymy bilemiyorum. Sevgin yle derinlerindeki yre?imin, kanatsyz ku?lar ne kadar ya?arsa, i?te ben de o kadar ya?arym. Kmr gzlerinin bana ektirdiklerini bir Rabbim bilir, bir ben bilirim. ylesine kapylmy? ki yre?im yre?ine, gzlerim ylesine hapsolmu? ki g

Canym Annem, Hain Kedi, Talihsiz Gvercin

Oturdu?umuz mahallede, zorda ve de darda kalanlar, ilk gidebilecekleri adresi ok iyi biliyorlar artyk. Anneci?im, yardyma muhta olanlara, maddi ve manevi olarak, elinden gelen her ?eyi yapar. E?er altyndan kalkamayaca?y bir i? olursa, bizleri ve ye?enlerimizi de grevlendirir. Bu yzden, ailecek b

Besle Kargayy Oysun Gzn

Dn ak?am o?lum ile oynamak istedim. E?imi de a?yrdym o?lum sevinsin diye. Ho?una gidiyor bizimle bir arada oynamak. Biraz oynadym o?lumla, e?im geldi. O?lum demesin mi "anneyi dvelim mi?" diye. E?im de, "ocuklar dvmez o?lum babalar dver" demesin mi! Ben ?a?kynlykla onlara bakyyorum. Bacaksyz,

?imdi Reklamlar

Ben e?lenmek istiyordum, o dinlenmek. Salaryma baktyka de?i?ti, daha anlayy?ly oldu. O doberman istedi, benim aklym fifideydi. Dolgun salaryma baktyka de?i?ti, daha anlayy?ly oldu. Hatyrladynyz de?il mi? Me?hur B plany reticisi Blendaxyn yaratycy reklamlaryndan biri . ?ampuan bu ya, erkeklerin

Tence ile Yengere

Tm arkada?lara bir nceki konumda gsterdikleri merak ve ilgiye sonsuz te?ekkrlerimi sunuyorum. Herkes gerekten de ok gzel fikirler retti ve ok mantykly yakla?ymlar sergiledi. ?imdi gelelim kelimelerimizin anlamlaryna. Bunu da gzel bir hikyeyle ayklarsak sanyrym daha anla?ylyr olacak.

Mart Kedileri

Uzun bir ky? dneminden sonra nihayet bahar kendini gsterdi ve Mart ayy geldi.Kediler damlarda ko?u?turuyorlar:Vaktimiz geldi miyavvv, vaktimiz geldi miyavvvVe bulabildikleri kuytu bir k?ede garip sesler ykartarak bitiriyorlar i?i. Bu gnde byle bir olaya ?ahit oldum, zavally kediler

Çay ve Biz

Asyrlardyr kahvalty sofralarymyzyn olmazsa olmazydyr. �ay. Bir arkada?ymyzy i? yerinde ziyaret ederiz, �ay ysmarlar. Bir kom?umuza oturmaya gideriz, �ay ikram eder. Tiryakiler bir sigara yakar, yanynda �ay g�r�r�z. Bilgisayaryn kar?ysynda otururken masamyzyn �st�ne so?uyan

Anne Bedduasy

Lise e gitti?im seneydi. Hem okula, hem i?e gidiyordum. ie?i burnunda, yeni yetme bir stajerdim. Y?e gitti?im bir gn, evden ykarken annemle aty?tyk. ok kyzdy bana ve "git bir yerin kyrylsyn da gel emi" dedi. Tabi bende kapyyy arptym ve yktym. Ak?am oldu, eve dnyordum. Bindim otob

Kedifobi

Gnmz hayvanlarynda bile psikolojik rahatsyzlyklar belirir oldu. Halamlaryn kedisinde monofobi (yalnyz kalma korkusu) var. Syrf o rahatsyz olmasyn diye, yine ben rahatsyz oldum. Bugn bana byrakyldy. Kediler herhangi bir mekana girdi?inde, ilk i? olarak heryeri dola?yr. Odalar pati pati gezilir.

Evleniyoruz Mutluyuz

Ba?ly?a aldanyp nikah davetiyemi beklemeyin bo?a. Bazy insanlar evlendiklerinde ok sevinirler. Sevinmekle de kalmazlar, gelin arabalarynyn arkasyna yazarlar "evlendik mutluyuz". ok syradan, herkes bunu yapyyor. Oraya bir yazy yazyyorsan, bir amacy olmaly. Mesela hava atmak gibi; "evleniyoruz g

Kellik

Kellik,erkekler iin elbette biraz cazibenin yitirilmesi demek. stelik tam olarak areside bulunmu? de?il. Bu yzden kel erkekler iin "hormonlary ok fazla yani ok erkekler bu yzden salary dklyor" gibi laflar ortaya atylmy?tyr. Hemen sylemek gerek bu erkekler iin ok nemli ama kadynla

1 Nisan

Bazen elimize geen fyrsatlary iyi de?erlendiririz. Y?te o iyi fyrsatlardan bir tanesi de 1 nisan ?akalary. Bugn de elime fyrsat gemi?, durur muyum? Grmcemin e?ine kaynym ay dolduruyordu. Bir baktym nmde tuz, hemen verdim tuzu uzattyrdym aktyrmadan. Kaynym da atty tuzu eni?tenin ayyna. Be

1 Nisan Felaketim Oldu

Bundan 7 yyl nce bugn, Allahym o gn hi unutamam. Belle?imde kt m, iyi mi bilmem ama yer edindi bir kere. Yengem pimpirikli bir kadyn, her ?eyden abuk korkar. Bunu bilmeme ra?men bir ?aka yapayym dedim. Yengem bu arada 9 aylyk hamile, ha do?urdu ha do?uracak. Bende sabahyn sekizi hi unutmam

Telefon Şakası

İş yerinde sakin sakin �aly?yrken sekreter hanym; "seni bir adam aryyor, kim oldu?unu s�ylemedi" dedi ve tak diye ba?lady telefonu. "Efendim" diyorum kar?ydaki ses "merhaba garda?" dedi, "merhaba" dedim. "Sen benim kyzyma mesaj �ekmi?sin, sen kimsin, niye rahatsyz ediyorsun?" habire sayyy

Gizli Gzellikler

Geen ak?am arkada?ym arady gel konu?acaklarymyz var diye. Gittim hazyrlamy? aylary, kekleri, po?aalary. Oturduk, bi yandan koyu sohbet ederken bir yandan da aty?tyryyoruz. Arkada?ymyn dal gibi gzel bir fizi?i var. Erkek arkada?y da fizi?ini ok be?enir zellikle bacaklaryny, tabi mayolu grm

inli ve Trafik

Bugn yurt dy?yndan misafirlerim vardy. Sabah ilk i?im olarak onlary havaalanyndan almakty. Havaalanynda bir mddet bekledikten sonra, misafirlerimizin ua?y alana indi. Gzm uaktan inen yolculardaydy. O kadar yolcu iinden ekik gzl inli misafirlerimi aryyordum. Nihayet onlary grdm ve seslen

Haylaz

Bundan yyllar nce olmu? bir olayy anlataca?ym size. Abimle ablam anlatty?ynda yykylmy?tym glmekten. Ynandyrycy gelmeyebilir ama do?ru bir olay. nceden her mahallede kk kk esnaflar yer alyrdy. Haylaz bakkalda bunlardan biriydi. Tabi ?imdi kk bakkallaryn yerini byk marketler aldy, o

Kaza Geliyorum Demez

Uzun zamandyr grmedi?im arkada?ym Salih i ziyaret etmek iin Mahmut beye gidiyordum. Arabayla yola yktym. Kocasinan mahallesi ne geldi?im zaman trafik okadar syky?yktyki sycaktan bunalmy?tym. 2006 nyn temmuz ayy. Ak?am saatleri hava kararyyordu. Midemin bozuldu?unu anladym ve ok syky?tym. Tanymad

Test Sorunu

zellikle kozmetik rnlerinde iki ibare vardyr. Bunlardan bir tanesi ozonla bary?yk ibaresidir ki bunu anlamak mmkn. Yani ozon delici zelli?i yoktur. Ykincisi ise, beni hep muallakta byrakmy?tyr. Hayvanlar zerinde test edilmemi?tir. Hem bu test olayy nedir ki?Diyelimki test edildi, kremin hayva

Canym O?lum

Y? yky?y evimin bulundu?u sokaktaki kuafrme u?radym. Salarymy kysacyk kestirdim. E?im ve o?ullarym yeni sa stilimmden ho?lanmadylar. Sabah byk o?lumu okula gnderdikten sonra biraz uzandym uyumu?um. alan telefonun sesine uyandym arayan kuafrmd, hemen oraya gelmemi ysrarla sylyordu. zer

Hala Sa?lamym

Dn gece kyzlar ok ysrar etti ve diskoya gittik. Ben ikiyi o kadar kayrdym ki yapmady?ym sakarlyk kalmady. Yanymdan geen eli iki dolu garsonu, bizim arkada?lardan biri sandym ve kadeh toku?turayym dedim. Ama orada alty bardak oldu?unu grmedim ve hepsine vurdum. Btn bardaklar yere ve st

Kyz Veriyoruz Kolay My?

Bu kyz milleti de ne seici oluyor Ya Rab! Geen gn ablama grc geldi. Ve evet hala evlenmedi. Nasyl olsa ya?y msait daha evlenmemesine. Ama o kadar ok zellik aryyor ki bilemezsiniz. Maddeler halinde hazyrlamy? dersiniz.Madde 1: Kel olmayacak, ablama dedim ki peruk takar ne olacak.Madd

Szde Soykyrym

Ne zaman szde soykyrym iddialary ortaya atylsa ayny ?eyi sylerim."Biz soykyrym yapamayyz. Yapmy?ta olamayyz" nk bu sistemli bir olaydyr. Bizim bnyemize aykyry bir kere. Yalnyzca Nazileri d?nmek yeter. Milyonlarca Yahudiyi, aykyry insany yok etmek iin inanylmaz bir dzenek kurulmu?. Bu insa

Ystifa Ediyorum

Yengecim ve bur konusunda azycyk ezi?im. Ystemiyorum karde?im. Bilenler iyi bilir; duygusallyk boyutu kanser edici, vereme yolaycy yan etkiler ta?yr. Zaten asla burcumla hava atamadym. Kysmet de?lmi? i?te. Ynsan tahtyny yapyyor, bahtyny yapamyyor. Okadar aly?, abala ,kendini parala, neye yar

ocukluk ve Yaramazlyk

Geen gn btn kyzlar toplandyk bizde. Eski gnleri konu?tuk; yapty?ymyz tm delilikleri, yaramazlyklary. Glmekten karnymyza kramplar girdi. ?imdi d?nnce "gerekten bunlary ben mi yaptym?" diyoruz, inanamyyoruz. Ne kadar byd?mz, olgunla?ty?ymyzy anlyyoruz. Ablam bir gn okul yky?y ar

Korkutmanyn Bylesi

Bir keresinde teyzemin yedi ya?yndaki o?lunun girdi?i lavabonun penceresinden ieriye, ii doldurulmu? tilkiyi havalandyrma camyndan ieri atmy?tym ve ocuk korkudan kapyyy kitledi?ini unutup ba?yra ba?yra kapyyy aamayyp yumruklayarak amaya aly?ty. Kapyyy aty?ymda dili tutuldu ve bir saat konu?a

Tarihi Olay

Babamyn halasy, seksen ksr ya?ynda. Dn onlara ziyarete gitmi?tik. Torunlary, onlaryn anneleri, annem ve ben hep birlikte oturuyoruz. Konu bekaretten ayldy. Byk hala atlady ortaya "aman kyzlar ok acyyor, yerinize oturamyyorsunuz" diye. Annemler "korkutma kyzlary" dese de hala susmuyor. Bende

Ah Şu Kediler

Belki hepimizin ba?yna gelmi?tir, bu olay! Ben �ok ya?adym, hatta o kadar �ok geldi ki ba?yma artyk �ok dikkatli davranyyordum ama d�n yine dalgynly?yma geldi olan oldu. Elime ��p kovasyny aldym, ��p tenekesine do?ru y�r�d�m ve ��p� bo?altmaya ba?ladym. Birde

Birazda Glelim

Geen gn kyzymla gzel bir diyalogumuz geti, biz ok eglendik sizlede payla?mak isterim. Ben, kyzyma seni ok seviyorum diye sze ba?ladym, oda bana aynysyny syledi. Sonra ben espiriye vurmak iin, senin beni sevmeni seviyorum, dedim. Gld o devam ettirdi, ben senin gzlerini degil gzlklerini

Kurba?anyn Feryady

Memur maa?yyla kuru? kenara konulmayaca?yny aklym kesince, bu yyl i? tutayym dedim. Biraz eltik (prin) ekmeye karar verdim. Pazar gn tohumu samak iin iki gn nceden araziyi su ile doldurdum. Tohumu samaya ba?ladym ve bir ara mola verdim. Oturdum sigaramy yaktym. O esnada kurba?alaryn vak

Di?siz Kaynanam

Geen ak?am sevgili kaynanam, pazardan ?yle kocaman kocaman, ye?il ye?il erik almy?. Neyse yemekten sonra balkonda oturduk. Ben gitim mutfaktan kocaman bir tabaktaki erikleri aldym, geldim. Ha bir de yanyna tuz, ba?ladym yemeye. Tabi ysyrdyka ykan seste cabasy, bilirsiniz i?te. Canym kaynanam

Ystemeyerek Yedirdim

Geen yaz ya?ady?ym bir olayy anlataca?ym size. Ablamyn arkada?lary bir de bizim kuzenler ak?am ayyna gelecekti. Tabi bilirsiniz ak?am ayy iin brek, rek, kek, sarma gibi ?eyler hazyrlanyyor. Her ?eyi hazyrlamy?tyk ablamla. Sonra ablam "ben markete gidiyorum" dedi ve ykty. Bende yemeklerin kal

Ysim Koyarken D?nmek Gerekir

Dokuz ay nceden ba?lanylyr, bebek iin isim aranmaya. Aylarca o mu olsun, bu mu olsun diye. D?nrler d?ndke de i?in iinden ykamazlar. Ysmin anlamy ki?inin kendisiyle zle?irmi?. Ysminden huy almy? derler, bizim oralarda. Ben iki isimliyim; demek ki babam bir ismin verece?i zellik yetmez bi

G Gsteri?i

Anlamyyorum ?u erkekleri ellerinde zapdedemeyecekleri kadar byk ve ta?kyn kpekler, dudaklarynda hadi ge bu kpe?in nndende grelim der gibi pis bir syryty?. Yeter artyk ya. Normalde kpekten korkan biri de?ilim hatta severim ancak uslu olacak kpek dedi?in, gzlerinde ?eytani pyryltylar akma

Lunapark Macerasy

Bundan yakla?yk iki yyl nceydi, ailece resmi bir merasime katylmy?tyk. Hava sycak neredeyse buharla?aca?yz, ortam kalabalyk, konu?macynyn sesi bile kula?ymyza gelmiyor. Sykyntydan lyoruz. Byk teyzem (50 ya?ynda) kck teyzem(30) ablam (21) ve ben (17). Neyse, bizimkilerle fyrsatyny bulup kapyd

A?lasam my Glsem mi?

Lise son synyftaydym, ok samimi bir arkada?ym okuldan bir ocuktan ho?lanyyordu. Kantinde oturdu?umuz bir gn ocuk yanynda arkada?yyla geldi ve bizim kyz tm cesaretini toparlayyp "beraber dondurma yemeye gidelim mi?" dedi. ocukta hi itiraz etmedi, beraber yktyk okula yakyn br cafeye gittik. Ar

Ylan-y A?k

Onu ilk kez her gn bilfiil gitti?im dernekte grdm. O zaten oraya benden alty, yedi ay nce ba?lamy? ama ben takylmaya ba?lady?ym ilk hafta ba?ka yerdeymi?. Neyse ilk grd?m anda dedim ki; "Allahym bu ne biim ?ey? Kalbim onun avularynda atyyor sanki" dememle pervane bcekli?im ba?lady. Kesinli

Kyskandy?ymy Sandy

E?imin teyzesi vergi memuru ve bir ok bar, restorantlarda halkla ili?kilerden sorumlu arkada?lary var, dolayysyyla gitti?imiz yerlerde sylemesi ayyp hesap demiyoruz. O ak?amy yine davetliyiz fakat e?im hazyrlykly de?il zerinde fazla para yok, Allahtan e?imin teyzesi yanymyzda ve merak etmeyin be

Abidinin in ilesi

Bugn bir arkada?ymyn atlyesine u?radym. Kendisi elektroniki. inden ithal ettikleri cihazlaryn tamiratyny yapyyor. Ne de olsa tamir ettikleri Cin maly. Kaliteleri hi yok. Elektronik devrede meydana gelen bir aryzayy bulmak yerine, o devreyi komple de?i?tiriyorlar. Selam verip atlyesine gird

Yki Duta Bir Di?

Canym kayynvalidem hastanede di?lerini yaptyryyor. ?u anda yalnyzca adet di?i kaldy. Artyk hasteneye gidip gelmekten hastanenin di? blmndeki doktorlarla kanki olmu? durumda... Her kontrole gidi?inde onlara su bre?i, yaprak sarmasy, tatly yapyp gtryor. Gecen gitmesinde de dut g

Elveda Gümüş

Hepsini �ok seviyorum, ama aralarynda en �ok g�m�?� seviyorum. So?uk ky? g�nlerinde �?�mesine dayanamam. Her zaman kirlendi?inde, onu temizlemek bana ayry bir keyif veriyor. �zellikle hafta sonlary, sabahtan ak?ama kadar onu temizlemekle u?ra?yrym. Senin temiz ve bakymly g�r

Bir Tatil Anysy

Zaman aktyka dnem de de?i?iyor. ?imdiki yazylarda yazlyk konulara dnd. Bende bu dngye uyup yaz tatili anylarymdan bir kuble anlatayym dedim.Bundan be? sene evvel tatil beldesine gidiyoruz, otobsle. Kuzenlerimle ve de abimlerle birlikte. Yolda ihtiya molasy verdik. Neyse yemek sipari? ett

Kyzymyz Olacakty

Drt yyldyr birlikteyiz ve drt yyldyr byk bir yanly?yny grmedik. ok iffetli sayylmaz ama ailesine ba?lydyr. O kadar komik ki; ailenin her ferdi mutlaka gnde bir ka kez muhabbete tutu?ur. Neyse kyzymyzyn kyzy kyzymyzdyr deyip hamileli?ini ho?grdk. Her ne kadar babasyny tanymady?ymyz bir kyzy

Hediye Sipari?i

Babalar gn geldi, atty. Aslynda benim ocuklar, bana saat alsalar diye de iimden geirmiyor de?ilim. E?im belki bu yazyyy okur da, bana bir saat aldyryr. Markayy buraya yazmam do?ru olmaz, o anlar zaten. ( ocuklar gzlerim pek grmyor. Rakamlary okunakly, rengi de lacivert olsun. )

Tkrk Sava?y

Bugn i? yerinde, resmen glme krizine girdim. Hi demezsiniz bunlar otuz ya?larynda diye, sanyrsynyz ufacyk afacanlar. yle muzyrlyk yapyyorlar ki. Y? yerinde damacanayla su bulunduruyoruz ki bu sycaklar da hararetimizi bir tek o kesebiliyor. Neyse damacananyn yanynda bulunan bardaklardan bi

Bitti?im An

Ben okulda genelde pantolon giyerim. Yine bir gn pantolon giymi?im okuldayym. Her zaman ki gibi Mustafayla dala?yyoruz. Birbirimize sen misin bana dala?an derken tekme atmaya aly?tym ve caaaaaarrt diye bir ses geldi arkamdan. Hemen elimi popoma koydum, pantolonum patlamy?ty. Allahtan pek fa

Yanly? Anlama

Bir gn tiyatroma aly?a aly?a gidiyordum. Sonra yolun kenarynda bir adam, kamyonunu yana?tyrmy? gaza basyyor durmadan. Tam yanyndan getim, ben de o arada repliklerimi yani szlerimi syleye syleye gidiyorum. Tam egzozun yanyna geldim, adam bir gaza basty zerime hep dumanlar geldi. Kap kara

D?e Kalka Ya?yyoruz

Ray sistemi kullanylan byk ?ehirlerde ya?ayanlar bilirler. Metro duraklaryndan birindeyim, trenden inmi? merdivenlerden yukary do?ru ykyyorum. zerimde Yspanyol paa bir pantolon, aya?ymda sivri burun izmeler... Seri adymlarla ilerliyorum, acelem de var. Bir anda nasyl olduysa izmemin ucu

Y?in Pf Noktasy

Ben yzmeyi beceremiyorum. Yzebilmem iin bir ka taktik gsterdiler ama uygulamaya gelince tehlikeler atlatyyorum. Kendi kendime diyorum ki "kyzym sumisali suyun kaldyrma kuvveti vardyr. Sen at kendini stne bak greceksin, su seni yukary kaldyracak". Ama yok batma tehlikesi ya?yyorum ve onca yu

Sper Anneanne

Benim bir anneannem var. Allah ylesini d?manymyn ba?yna versin. 85e merdiven dayady ama hala elinden her i? gelir. Srekli biz torunlaryndan ?ikayet edip mrm kuruttunuz der durur. Bir gn anneannemin yanyna gittim oturuyoruz, geen yyl falan hani ?u Caner, Tlin falan vardy ya o dnemler.

Benim Kocam Aldatmaz

Geen gn ar?ivi temizliyordum. Yurt ii ve yurt dy?ynda yapylmy? anketlerin resmi sonularynyn bulundu?u bir ar?iv bu. Neyse, ben kary?tyryrken bir yandan da ift kopya olanlary ayyryyorum atmak iin. Derken elime yle bir anket sonucu geti ki koptum artyk. Bunu sizlerle de payla?mak istedim ve a?

Annesiyle Tany?tyrmady

Geen sene bu aylarda, erkek arkada?ymla sevgi yuma?y oldu?umuz bir dnemde artyk i?i resmiyete dkp ailelerimizle tany?ma karary aldyk (kanymca sadece ben almy?ym bu karary). nce ben onun annesiyle tany?acaktym daha sonra da o benim annemle. Neyse efendim sonunda o heyecanla bekledi?im gn geldi,

Hayyr Olamaz

Bir gn yine okuldayym. Synyfyn nnde kyzlarla vydy vydy konu?uyoruz. O ara ?eyda bana bir ?ey syledi, tam olarak hatyrlamyyorum ne dedi?ini. Yana?yna masum bir pck kondurayym derken kafasyny evirmesiyle dudaklarymyz ku?ular gibi bir ?ekilde birle?ti. Yalnyz btn okul buna ?ahit oldu ve btn

Onomametrik Test

Onomastik (onomastique), dilbilimin zel isimleri inceleyen dalydyr. Kelime olarak, yunanca onoma (isim) kknden gelmekte olup kysaca isimbilim olarak ifade edilebilir. Onamasti?in en nemli zelli?i nispeten kyt hammadde (veri) den mmkn oldu?unca rn (sonu) elde edilebilinmesidir. Ayny zamanda

Deli Ymam Olunca

Geen gn Bakyrky Ruh ve Sinir Hastanesi´ne gittim. Birlikte gitti?imiz ?fr, ba?yndan geen bir olayy anlatty. Sizinle payla?mak istedim. Bir gn bizim ?fr, rahatsyzlanan amcasyny Bakyrky´e gtryor. Yeride doktorlaryn gzetimindeyken, bunlar da dy?aryda bir ka akraba ile ot

Kedi Firarda

Sitenin eski yeleri, ben ve halamlaryn kedi arasyndaki o derin a?ky bilirler. Efendim dn kendileri ve kedileri bizdeydiler. Malumunuz hava sycak dolayysyyla tm pencere ve kapylarda ayk. O sevimli kedicik! Bu ara balkona ykyp yan kom?unun balkonundan evine girmi?. Tabi biz bunu kayboldu?unu f

Buğulu Gece

Arkada?lar, artyk biliyorsunuz erkek arkada?ymyn ne kadar beni sahiplendi?ini de?il mi? Bu gayet a�yk. Bunu �nceki yazylarymda da belirtmi?tim zaten. Yine size onunla ilgili bir maceramy anlatmak istiyorum. Yine g�nlerden bir g�n so?uk bir ky? g�n�yd� kanymca. Annem evde yoktu

apkyn Otomobiller

Teknoloji artyk synyr tanymyyor, tanymamaya da devam edecek gibi. Teknoloji hayatymyzyn her anynda kendisini gstermekte.?imdilerde Navigasyon sistemleri, hayatymyza kolaylyklar katmakta. Onlar bile ilk yktyklary gn gibi de?iller. nceleri sadece gidece?imiz yeri harita da bize rota izerek y

Çok Utanmıştım

Bundan birka� yyl �nce bir ak?am, sevgilimle dy?ary �ykacaktyk. Ben hazyrlanmaya �aly?yrken �a?ry atty, bu �a?rynyn anlamy kapydayym, geldi. Paldyr k�ld�r ayakkabylarymy giydim, ko?a ko?a a?a?yya indim, a?a?yda arabasyny g�rd�m a�tym kapyyy atladym arabaya ama yanymda ki ada

Modern Erke?in Durumu

Gn gelip de erkekler adyna "Yazyktyr, kategorize etmeyin" triplerine girece?imi syleselerdi, "Beter olsunlar, hep kadynlary my kategorize edecekler; beden lleriyle, salaryyla ba?laryyla, kyl-ty politikalaryyla oynayacaklar" diye cevap verir, zerine de en hain feminist syryty?ymla glerdim. A

Yeni Yngilizce ?renenin Halide Bu Olur Y?te

Bu yazyyy bir yerde okudum, ok ho?uma gitti. Sizinle payla?mak istedim. Hello! can friendim. My Abuzittin. Haw are you friendim. oluk childiren how besttir in?allah. My questions sorarsan besttim, Allaha ?kr. World i?te yuvarlanyp goingim. My mader what yaping? Keyfi beatifuldur in?allah. E

Her Yerde Makyaj Yapylmaz

Bir gn aly?veri? yapty?ym bir ma?azanyn camynyn nnde bir bayan ve erkek durdu. Ma?azanyn ii dy?arydan grnmedi?i iin bayan camy ayna olarak kullanmaya ba?lady. Ba?tan bir gzel makyajyny yapty daha sonra da elbisesinin g?s dekoltesini dzelti. Y?i bitince birka dakika sonra camynyn nnde m

35 Numara

Bugn annemle ar?yya yktyk. Uzun zamandyr ykmamy?tym. ?yle ykyyym da, bir ar?y havasy alyyym dedim. Yyi de yaptym, de?i?iklik oldu. Neyse uzun lafyn kysasy makbuldur derler ya yle yapayym bende. ar?yda ?ahit oldu?um bir olayy anlatmak istiyorum size. Ayakkaby ma?azasyndayyz, dkkana girdi?im

Hani Bu Ak?am Bir ?ey Yapacaktyk?

?imdiki patronum eski aly?yty?ym yerde muhasebeciydi. Gn ierisinde kendisiyle bir konu hakkynda konu?mu? ve ak?am oldu?unda bir toplanty yapma karary almy?tyk. Aradan bir ka saat gemi?ti ve patronum odamyza geldi?inde ona "hani biz seninle bu ak?am bir ?ey yapacaktyk?" diye sormamla odada kahka

Param Yok

Aklyma geldike gld?m ve utandy?ym bir anym var. Beyfendinin benimle konu?acaklary varmy?. Yakyn diye yryerek gittim ve yanyma hibir ?ey almadym. Konu konuyu atyka baya yol yrd?mzn farkyna varyp ben eve gidiyorum dedim. ?ehir ii otobsne bin yryerek gitme, paran var my? diye

Balyk Katili

O?lum ok istiyor diye balyk aldyk. Markasy da japonmu?, turuncu turuncu suyun iinde geziyor. Sabah bir, ak?am bir yem verilecekmi?,yle besleniyolarmy?. Yem de ekirdek ii kadar. O?lum "anne bu tek olmasyn, ona arkada? alalym" deyince; aldyk bir arkada? daha o erkekmi?, turuncu da kyzmy?. Ben or

Dayymla p?tk

Geti?imiz gnlerde dayymyn kyzynyn ni?any vardy ve Ystanbul´daki byk dayymlarda gelmi?lerdi. Dayymy grnce hemen yanyna gittim ve "ho?geldin" deyip ona saryldym. Tam pecekken ikimizde ba?larymyzy ayny tarafa evirmi?iz. Tekrar denedik, yine olmady ve nasyl oldu bilmiyorum amadayymla p?

Eyvah Basyldym

Bir gn evdeyim, tamam genelinde evdeyim ama anlataca?ym olay evde geiyor. Neyse uzatmayayym kyssadan hisse bir du? alayym dedim. E tabi yaz havasy, dy?arysy kan revan, e bizde teknolojiye yeti?emedik ve eve bir klima taktyramadyk. Velhasyl ben du?a girdim. E madem yslanyyorum du?u byraktym ve jaku

Eski A?kymyn Do?um Anlayy?y

Bu nasyl do?um? Eski kyz arkada?ymla gebelik zerine konu?urken kyz arkada?ymyn a?zyndan ykan cmle aynen ?uydu; "anlamyyorum do?ururken o ocuk nasyl kyymyzdan ykyyor, ok canym yanar ya". ?imdi ben hangisine yanayym? Bu kyzyn niversite okudu?una my? Beni terk edip gitmi? olmasyna my? "ocuk or

Hey Gidi Gnler

Dn ak?am siteden birka karde?imle konu?urken sz dnd dolandy ve ocuklu?umuza geldi. ok e?lendik ocukluk anylarymyzy anlatyrken Ylk nce ?unu syleyeyim; ben ocuklarymdan daha gzel bir ocukluk geirmi?im. Sanyrym ilkokula ilk ba?lady?ym yyllardy. Beni babaannem bytt, onlarla ya?adym ?im

?ofr, Teyze, Polis

?imdi bu kelimeler iin ne alaka diyeceksiniz. Ama durunda bir anlatayym. Dn ak?am yine her zamanki gibi 18:30 civarlarynda i?ten yktym. Dolmu?a bindim buraya kadar her ?ey ve herkes normal. Dolmu? bir sonraki durakta tyklym tyklym oldu. Tabi malum oru nedeniyle de herkes bir asabi, birbirine tip

Sitenizin Tiryakisi Oldum

Yki gnlk yeyim Ynanmayanlar kayyt tarihime bakabilirler. Yki gndr de i?ten gelip yazylary okumaktan, tenceredeki mis gibi kokan yemekleri yaktym. Peynir, ekmekle karnymy doyurmak zorunda kaldym. Yazylary oku oku bitmiyor. Hepsini okumaya kalksam mrm yetmeyecek. Ama hepsini de bilmek istiy

Son Sz Erkek Syler

Erkeklerin kullandy?yna ?ahit olunmu?, kalypla?my? ve gnmze kadar gelmi? bir szdr "son sz biz syleriz". Demek ki evin reisi erkekler o?unlukla "benim dedi?im olur" demi?ler ve son sz onlar sylemi?ler. Son sz hala beyler sylyor arkada?lar. Hatta ?ahit oldu?um kadaryyla bir bey di?er a

Hastalar

Ben eczanede aly?yyorum. Ak?ama kadar o kadar komik ?eyler oluyor ki. Fitili hap sanyp yutanlar, hapy fitil sanyp kullananlar daha neler neler... Doktor krem yazyyor. Diyorsun ki; "sabah, ak?am srlecek" sordu?u soru "a my, tok mu?"... Siz olsanyz ne cevap verirsiniz?

Kfte

Hayatymda ilk defa can sykyntysyndan bir i?e yarayayym, kfte yapayym dedim o da gzel olmamy?. Evdekiler soruyor; "bunun iine sen ne kattyn?". Halbuki bilindik malzemeler ama tutturamadym sanyrym, ta? gibi olmu? kfte. Olsun bence baslangy iin iyi. Artyk bidaha ki sefere, o da yaparsam...

?ifa Niyetine Dana Yli?i

Beni az ok tanyyorsunuz, bir kuafrn gazabyna u?rayyp, salaryny yakan ve yypratan biriyim. Bu sebepten dolayy da salarymy kestim, hem de yakyn bir zamandaVelhasyl sonrasy acy olan, nk kysacyk kestim. ?imdi uyumak bile harap ediyor beni, ryalarymda bile salarymy uzun ve sary olarak gr

Gecesi 20 Bin Dolar

Yngiltere de bir gazeteci m?teri kyly?yna girerek nl bir top modelin gecesi 20 bin dolara hayat kadynly?y yapty?yny ortaya ykardy. Haber Yngiltere de yapylyyor bizim gazetecilerimiz de ba?kasynyn ortaya ykarty?y ile yetiniyor. Acaba bu lkemizde yapylsa katane bu ?ekilde top model ykardy?

Kamaz Olaydym

ok parlak bir ?renci de?ildim okuldayken, derslere bile pek girmedim desem yalan olmaz hani. Neyse biz gene kankalarla okuldan kamy?syz takylyyoruz. Kankalary da grmeyin gitsin. Btn saplary aramy?lar, bulmu?lar, bir araya koymu?lar gibi semece. Sayayym grubu da; ben (eleba?lary), Berna (

Doktor Civanym

Son zamanlarda yoruldu?um zamanlar ensemden tm ba?yma do?ru bir uyu?ma oluyor. Ba?larda umursamadym ama ?imdi uyu?mayla beraber halsizlikte kyor zerime, yapty?ym i?e konsantre olamyyorum. Anneci?im "kolesteroln m var acaba?" diyordu hep ama aniden oldu?u iin ve elim, aya?ym kesildi?i iin so

Yddia

Sykylmadan sonuna kadar okursanyz e?lenece?inizden eminim.1989 yylynyn temmuz ayy idi. O zamanlar Ystanbul ok daha temiz, daha sakindi. Erkan, karde?i Serkan ve ben Bostancy sahiline indik. Gece ortalyk sakin ve yssyzdy. Denize girip deniz fenerine kadar kim nce yzer diye iddia ya girdik. mz

Temizliki Kadyn

Geen gn arkada?ymyn evini temizletmek iin yol kenarlarynda bekleyen, yvmiyeli kadynlardan birini alyp evi temizletmeye gtrecektik. Birka tane bayan ile gr?tk ama ok ya?ly olduklary iin yapamazlar diye anla?amadyk. Tam vazgemek zereydik ki, 35 ya?larynda gen bir bayan geldi. "Ben geley

Bir Kasa Muz

Hayatynyzda hi bir kasa muz yediniz mi? Ben yedim, sevgili babam yedirdi. Ben o dnemlerde sekiz ya?larynda falandym. D?nn sekiz ya?yndaki bir ocu?un midesini ka adet muz alabilir? Benim midem onlarca aldy. Babam muzlary bana vitamin niyetine de?il ceza niyetine yedirdi, bunu da burada belirte

R?veti Ye?enler

Trkiyede ya?yyorsak r?vete aly?kynyz demektir. R?vet taaa ierlere bir yerlere, evlerimizin iine girip, ekirdek ailelerin iinde volta atmakta Yapym gere?i bakkala, markete, pazara (keza hayatymda bir kere pazar yaptym, hi sevmedim) gitmeyi sevmiyorum. Apartmanda ya?ayan hali hazyr da be

Bizim Evin Halleri

Ailece toplandy?ymyz bir gn; ge saatlere kadar oturduk, sohbet ettik, e?lendik. Artyk gz kapaklarymyz iyice kapanyr hale geldi?inde, herkes yatmak iin odalara ekildi. Benimde o kadar uykum gelmi?ti ki, yasty?a ba?ymy koyar koymaz uyumu?um. Artyk ne kadar uyumu?um bilemiyorum ama bir ara gz

Dster Hadi

Ye?enimle vakit ldrmeye aly?yyorum. Bu arada kyz ve 3 ya?ynda. Baya bir d?ndkten sonra; Hadi gel spor yapalym diyorum. O yalandan sayyyor. Ykiy, dyt, yeti filan... Sonra ?ynav ekiyorum. Bisiklet hareketini yapyyorum. Vs. vs. hareketler yaptyktan sonra hadi gel bir ko?alym evin iinde d

Ayy

Dn gece kalp krizi geirip lece?im sandym. Niye mi? Anlatayym efendim. nce olayyn ba?yny anlatayym ki daha iyi anlayasynyz. Bundan bir ka ay nce gitti?im bir ?ehirde sokak panayyry vardy, orada dola?yrken sokak satycysynyn bir tanesi oyuncaklar satyyordu. Baktym bir oyuncak ayy, pek sevimli, k

Kyzlarla Sadece Erkekler Gezer

Lisede okurken, bo? ders nedeni ile okuldan erken yktyk. Ben annemi arayarak, "anne ben kyzlarla biraz gezece?im" dedim. Annem de bana, "sen erkek misin kyzlarla gezeceksin, abuk eve gel" dedi... Ne zaman beraber gezen kyz ?renciler grsem, hep glme tutuyor. Bir gn deli diye arkamdan ba?yr

Zoooort

Seneler nce yaz tatilinde, bir buuk ayly?yna kur-an kursunda yatyly kalmy?tym. Btn kyzlar hocalarla beraber hi vakit geirmeden saf tutup namazymyzy kylyyorduk. Bir gn ?le namazy iin saf tuttuk, ba? hocada yanymyza gelip bizlerle namaz kylmaya karar vermi?ti. Tam namaza ba?ladyk nc re

Nasyl Anlarym?

Uzun sredir "boynuzlanmak" zerine yazylar yazylyyor. Bende hepsini okudu?umdan srekli ryalarym da boynuzlandy?ymy gryorum. Boynuz artyk korkulu ryam olmaya ba?lady. Her gn aynaya bakyyorum, boynuzlarym ykmy? my diye...12 yyllyk evliyim, "evimiz olsun,arabamyz olsun" diye abalarken, boyn

Cici Anne

Ara da bir e?im takylyr bana, "sana yardymcy getiriyim mi" diye? E?im; "syrf seni d?nd?m den canym, bak rahatsyzsyn yardymcy olur sana, bir i?te yapmazsyn "diyor."Yok canym ben i?lerimi kendim hallediyorum, yardymcyya falan ihtiyacym yok, hem benim temizledi?im gibi temizleyemez o" diyorum. S

?a?kyn Horozlar

Bayramda kyden kuzenlerim geldi. ?imdi hepsi evli barkly oluk ocuk sahibi insanlar. Eskilerden konu?tuk. Ben kkken kyden amcalarym halalarym gelince, kuzenlerimi hadi parka gidelim diye kandyryp evden ykaryr, sonra onlary dymdyzlak ortada byrakyr, bir k?eye saklanyp izlerdim. Bunlarda

Hep Benimi Bulur

Hep benimi bulur ya! Gndz u?ra? u?ra? gece rahat byrakmazlar tabi, hep "gerildim" konusu yznden. Merakyna dahil olduk sabaha kadar konu?tular ba?ymda(ryamda tabi). Birde ilk de?il bu. Biz arkada?lar toplanyp evde geceleri film izlerdik. Ne kadar kar?y yksam da sonu gelir bir korku filmine daya

D?ene Glnr

Bu sabah zerimde bir a?yrlyk vardy. Y? yerine gitmek aly?mak istemiyorum, byraksalar uyuyaca?ym o kadar yani. Neyse elimiz mahkum yktyk yola, her zaman indi?im duraktan bir ka durak ileride indim ki, so?uk hava aar belki diye. Otobsten indik yanymda kyz karde?im var, kol kola kaldyrymda y

Menopoz

Aslynda menopoz, kadynlaryn tahmin etti?i gibi korkulacak bir ?ey olmayyp, vcudun kendi diliyle konu?masydyr diyebiliriz. ?yle ki; Normal zamanda "ba?ym a?ryyor, bu gece olmaz" lary yutmak zorunda kalan erkekler, zaman gelip de tahamml synyrlary zorlanynca, do?al olarak kar?y savunmaya geerler.

Misafir Güvercin

Ankara, me?hur ayazyyla tanynyr. Ge�enlerde evimizin b�c�r cadysy pencereden dy?aryya bakarken dikkatini �atynyn alt kysmyndaki su borularyna t�neyen g�vercinler �ekmi?. Belli bir s�re onlary seyrettikten sonra, gelip yanyma ne sorsa be?enirsiniz? �Hava �ok so?uk o g�vercinl

Dünya Ahiret Bacımsın

Ben güzellik uzmanıyım. Bundan dört yyl önce ba?ymdan ge�en bir olayy payla?mak istiyorum. Y?yerimin civarynda pe?imde dola?an birisi vardy ama �yle b�yle de?il, adamy canyndan bezdiriyor. Bir g�n b�yle y�r�rken kafamy kaldyrdy?ym anda g�zg�ze geldik. Han

Ambulans

arkada? gezmeye ykmy?yz yolda ilerliyoruz. yle dkkanlara ma?azalara bakynarak geiyoruz. Tam o esnada arkadan ambulans fireni alyyor ?yle bir bakyp nme dnyorum ama, bizim akylly arkada?yn biri fazla kaptyryyor ve nnde duran koskocaman a?aca yle bir arpyyor ki, bir an ambulansy dur

Yapy?yk Ykizler

Okulum tabiri caizse da?yn tepesinde. Ky?lary buz kesiyor. Resmen donuyorsun. Geenlerde okul yky?y otobs bekliyoruz. ?apkam, atkym, eldivenim ne bulduysam takmy?ym kysaca. Beyefendide ne ?apka ne atky. Hi bir?ey yok. Neymi? efendim ?myormu?. Aslynda ?yor belli ama takacak atkysy yoktu yanyn

i?im Geldi

Antalyanyn ya?murlaryny bilir misiniz bilmiyorum. Byle ya?murlu bir gnde ya?ady?ym ve asla unutamayaca?ym bir anymy payla?mak istiyorum. Almanca kursundan ykmy?ym, saat 21 :30 civary Antalyayy sel aldy. Ya?mur yle byle ya?myyor, sular dizlerimize kadar uzanmakta. Kyz arkada?ymyn evi uzak m

Hele Bir Evet De

Karde?im bir futbol hayranydyr. Hem arkada?laryyla oynamaya, hem de ma lary izlemeye bayylyr. Ynternetten Roberto Carlosun, Cristiano Ronaldonun, Ronaldinionun gol hareketlerini izleme de bir numaradyr her halde. Sayesinde ben bile bu adamlaryn isimlerini ?rendim. Hatta elinde olsaymy?, bana fu

Yntikamyn Bylesi

Y?yerinde bir arkada?ymla fena halde zytla?my?tyk. O kadar pis bir erkekki yapylan temizli?e bile saygysy yok. Sinir ?ey! Birgn benimle ileri derecede tarty?ynca hatta zerime yrynce ona dedimki; "vur hadi bana vurda dnya ka bucak gstereyim sana!" Kendisi asker kaa?y. Korkunun gzn sevey

Ne Yapsaydym Yani?

Geen ak?am pi?ti oynadyk ya canlarym, hani hep ben yenmi?tim. Ya siz farketmediniz diye bende sylemedim, aslynda bir kerelik yalny? ka?yt atmy?tym, sizde grmeden devam ettiniz, e bende hi bozmadan devam ettim. O kadar da gldm yahu, birinizde anlamadynyz yuh size, ama di?erlerinde yok yle b

Eyvah

Sabah kalktym bir ka bir?ey aty?tyryp tv baktym. Sonra lavaboya gittim, ?yle gerine gerine aynaya baktym ve ylece dona kaldym. O da ne? n di?imde kocaman bir eksik var. Hem ?a?yrdym "nasyl olur ya" diye hemde a?layacak hale geldim. Ynanmyyorum ya falan diyorum, off ya, ne yapycam ?imdi ya falan

Yz?n Burnuna Tak

Geenlerde ablama bir hediye aldym, ?yle orta boy ayycyklardan. Sa? olsun masasyndan gzel bir yer ayyrmy? bu sevimli ayycy?a. Bir ka gn sonra msn den grntl konu?ma yapyyoruz. Dedim ki sana aldy?ym ayycy?y gryor musun? Evet dedi. Tamam dedim, onun hizasyna e?il ve daha dikkatli bak dedim
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 22 Sonraki (Tamamı)