Mizah KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Mizah

Mizah Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Sende mi Gizem?

Olay yeri Bodrum, yer; 23 Nisan tren alany. Ne olur Gizem hadi herkes bize bakyyor! Bo?aydy yalvarmalary kk merin Gizem de tipik bayan triplerine girmi?ti. O kadar kalabaly?a aldyrmadan dans etmedi merle. Bu mer kesin ak?am eve alkoll gelmi?tir, ya da nemli bir gn unutmu?tur ya da mar

Gemi?ten Bir Any

Gemi?de ya?amy? oldu?um hi unutamady?ym ve aklyma her geldi?inde beni kahkahalara bo?an bir anymy payla?mak istiyorum sizlerle. Bundan birka yyl nce halk oyunlary oynamak iin provalar yapyyorduk. Hepimiz aly?tyk sahneye ykmak iin hazyryz. 23 Nisan gn geldi, biz sahnedeyiz oyunumuzu oy

Palyao

Yimden komik bir ?eyler yazmak geldi. Uzun zamandyr d?nyordum yazmayy ama komik olsun diye de bir abam ve planym yoktu. Gecenin saat bilmem kaynda aklyma d?t, bende bari komik olsun dedim. Bu i?in ba?langy kysmy, gelin grn ki yle komik yazaca?ym demeyle komik yazy yazylmyyor. yle iste?

Synyftan Atyldym

Arkada?lar ben SS ye hazyrlanan bir vatanda?ym. Erzurum i?letmede okuyordum ama amady 2.synyfta byraktym. ?imdi sil ba?tan alyyorum. Aslynda biraz zor oluyor ya? gelmi? 23e, synav sistemi de?i?mi?, synyfa bakyyorum bebe dolu. Tamam, erke?im sonuta synyftaki kyzlarla ya? farkym olsa da sorun de?i

Camdaki Ka?yt

Bilindi?i gibi havalar so?udu ve kapylary kapatmak zorunda kaldyk. Ancak insanlar yaz ayyndan aly?kanlyk gere?i kapyyy ayk zannederek dmdz ieriye girmek istedi?inden (hele birde gzlkl ise kaynylmaz oluyor)kapy camyna arpyyor. Kapy camy kalyn oldu?unda ?imdiye kadar kt bir kaza ya?anmady.

Bu da Benim Cezam

?leden sonra ba?layyp gece on ikiye kadar aly?ty?ym i?yerinin biti?i?ine akvaryum evi ayldy, daha do?rusu petshop. Be? ay nce ?ehir iinde olmasyna ra?men koca koca cins kpekler kapy nne ba?lanmaya ba?landy, haliyle kpekler etrafy kirletmeye ve olumsuz grntler olu?turmaya da ba?ladylar. B

Artyk Hayata Farkly Bakyyorum

Zamany oktan gelmi?, eskisi gibi de?il hibir ?ey. nceden grd?m, grdklerim ?imdi o kadar silikle?tiler ki gzmde anlatamam. Bazy ?eylerin de?i?ti?inin ben de farkyndaydym. Ama grmemezlikten geliyordum. Ta ki o gerekle yzle?ene kadar. Artyk hayata farkly bir aydan bakma zamany oktan gelm

Sen misin Yardym Eden?

Hangi okul yada kurs olursa olsun, ?rencilik de, ?retmenlik de meziyet istiyor. Bir gn oturmu? src adayy bir ka arkada?la muhabbet ediyoruz. Birazdan di?er bir arkada? ve direksiyon hocasy yanymyza geldi. Hocasy ba?lady arkada?a takylmaya, "Anlatayym my, anlatayym my?" Arkada? da, "Yapmayyn h

Sycaktandyr

Malumunuz havalar olduka sycak. Geen gn kendi kendime sormak zorunda kaldym, "Acaba sycaklar insany sakar yapar my" diye. Dn evde kahvalty yaparken masadaki bo? bir taba?y kenara iteyim dedim. Ama tabak adeta fyrlady ve tabi sonu: tuz buz. Neyse dedim, olur arada. Annemin aferin demesi de bana

Alyrym Maa?yny

Ahmet, ?u anda nasyl kahkahalar atyyorum anlatamam sana. Hak ettin sen. Bir daha bilmedi?in i? konularyna a?yk atyp inatla?mazsyn. Hayatymda 37 ya?yna gelmi? ama senin kadar cahil kendisini geli?tirmemi? bir insan daha grmedim. Ynsan anlamayabilir ama bilmedi?i konularda nasyl ysrar eder bunu anlay
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 22 Sonraki (Tamamı)