Mizah KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Mizah

Mizah Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Hain Grip

Sonunda tatile yktym. Okul yok stres yok ne gzel dinlenecektim ki galiba grip oluyorum. Belirtileri grmeye ba?ladym. Sevinsem mi zlsem mi kararsyzym. Yok yani, synav dneminde hasta olsam daha kt olacakty. Ama ?imdi de okul yok, ne gzel gezecektim. Galiba baky? aysyna gre de?i?ken bir duru

Salata Yaptym

Gemi? dneme ait bir any. Yurtdy?yndan misafirlerim gelece?i iin heyecanlyydym. Konuklarymyn da damak zevklerini d?nd?mden, onlaryn be?enebilece?i tarzda yemek menm olu?turmaya aly?tym. Onlara hitap edecek e?itli yemekler hazyrladym. Masa dzeni grkemli, ayryntyya girmeye gerek yok. Sadec

U.F.O

Gkyznde uan, muhtemelen bu kriz zamanlarynda LPG ile aly?an, ne d? belirsiz cisimlere kysaca UFO deriz. Bir kysym insanlaryn kendilerine ufff! yaptyklary iddiasy da vardyr. Biz bunlarla abi adam kafayy syyyrmy?, baksana uzaylylar tarafyndan kendisine mikro ip takyldy?yny iddia ediyor di

Yanly? Cevap

Bugn hocama gittim. Haftaya dnem devimi tanytmam gerek eksik var my diye sormak iin. Ba?lyklara gz atacakty sadece, korktu?um iin yalnyz gitmedim. Biraz sapyk adam, ne olur ne olmaz diye. Elimdeki k?yda bakty, "Resimde koy" dedi. "Tamam!" dedim, arkada?yma bakyyor "Bak bak, bana nasylda glm

Ylk Dans

Ylk kez bir d?n salonunda ki d?ne annemin ysrary zerine gidecektim. Byk ?ehirde ok yeniydik henz. O yyllaryn modasy Hlya Av?ar sa kesimi, kot pantolon, zerine byk tokaly siyah kemer modaydy. Annemin halasynyn o?lunun d?nyd. Bu byk halanyn benle ya?yt o?luda vardy. ocukluk

Hey Dj

Bu sabah ola?andy?y olarak, radyo dinleyerek gittim gidece?im yere. nl bir radyo kanalyny dinliyorum. Bayan dj, canly yayyna konuk alyyor. Konuk bir erkek, asker oldu?unu sylyor. Dj soruyor; "?afak ka?" Konuk cevaplyyor; "356". Dj kafasyna gre teselli veriyor; "Ohoo! Bitmi? yav bir ?ey kalma

Telefon Sapy?ym

Bundan be? yyl nce telefonuma sapyk dadandy. O zamanlar kurtulmak iin elimden geleni ardyma koymadym. Defalarca numaramy de?i?tirdim faydasyzdy. Hatta paranoyak oldum aryyordu ve "?imdi felanca yerdesin" diyordu ve herzaman haklyydy. Fazla naz a?yk usundyryr derler ya i?te o hesap bir sre sonra

Ba?lyk Bulamadym

Kar?ynyzda bir afet-i devran. Gzellik desen on numara. Karakter desen tam da olmasy gerekti?i gibi. Hani "Allah tan ba?ka ihsan istemem" diyebilece?iniz, hep hayalini kurdu?unuz muhte?em bir kadyn. A?yk oldunuz ve a?kynyza kar?ylyk buldunuz. Bulutlar zerinde uuyorsunuz mutluluktan. Ama o da ne?

Kli?eler

Dilimize yerle?en kli?eler zerine konu?acak ok ?ey var. Belki de irdeledike bizlerin komik taraflary da ortaya ykacak. Kullandy?ymyzda kimse tarafyndan yadyrganmayan kli?eler belki ok zaman kurtarycy bile oluyor. ?u anda 70 milyon bizi izliyor, nmzdeki malara bakaca?yz, enkaz devraldyk

WC Monologlary

Genellikle umumi tuvaletlerin duvarlaryny ssleyen geli?igzel,naky?ly yazylar vardyr.Kimin hangi akla hizmetle,neden yazdy?y henz zlememi? ancak hedeflerine ula?malarynda ne gibi sonular elde ettiklerini de merak etti?im bir durumdur.Ancak benim de?inmek istedi?im,i?letmelerin tuvaletlere ast
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 22 Sonraki (Tamamı)