Mizah KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Mizah

Mizah Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Patlamaz Abi!

Bugn abime bilgisayar almaya gittik. Her?ey gayet normaldi, eve gittik bilgisayary kurdum fi?lerini takdym. Elektrik anahtaryny amady?ymy sanyyordum, gzme kyrmyzy olan akym paneli takyldy. Benim bilgisayarymda yoktu yle bir?ey, merakyn gz yksyn tuttum bunu ektim. Birden bir patlama sesi bil

Geyik Serbest

Orta okul yyllarynda synyf da sessiz film oynuyoruz. Saf bir arkada?y Maymunlar Cehenneminden kay?y anlatmasy iin ?retmen tahtaya kaldyrdy. Ama ?retmenin de bizim yapaca?ymyz ?akadan haberi vardy. Arkada? ne anlatyrsa anlatsyn kesinlikle maymun demek yoktu. Arkada? bize maymun takliti yapar

Ystanbul Entegre Toplu Ta?yma

Sitedeki biro?unuzun malumudur ki Y.E.T.Tde aly?yyorum. aly?maktan onur duydu?um bu kurumla ilgili ?ikayet, te?ekkr ve nerilerinizi bildirmenizdir sizden istirhamym. Sizden gelen bilgiler kesinlikle de?erlendirilecektir. ?imdiden te?ekkr ederim.

Kysmet Atyryyoruz

Duyduk duymadyk demeyin, kysmet atyraca?ym. Birka gn evvel yazmy?tym, arkada?ym ya?a kendisinden byk bir bayanla a?k ya?yyor. Hatyrlarsynyz. Kadyn bana bayan arkada? bulmu?, oda benden ya?a byk. Yylba?ynda Almanya dan gelecekler ve benim do?um gnm hep birlikte geirecekmi?iz. Ben yylb

Yurdum Sapy?y

Birka gndr aly?ty?ym yayyn kurulu?unun alo yayyn aryza ve ?ikyet telefonlaryna bakyyorum arkada? izinli oldu?u iin. Gece olunca telefonu telesekretere byrakyyorum. Sabah gelen mesajlary dinliyorum. Mesaj 1 ?urada yayyn yok, mesaj 2 burada yayyn yok, mesaj 3 ?u kanaly seyredemiyorum. Te

Hadi Buyrun Kkken Yapylan Yaramazlyk Ytiraflaryna

Hepimiz kkken birok yaramazlyklar yapmy?yzdyr mutlaka. Ylk itiraflar benden olsun. Kkken karde?imle bir olup, k?ydy saryp sigara niyetine ierdik. ocukluk arkada?larymyzla bir olup; pazarlardan, bakkallardan gidip, birimiz bakkal sahibini konu?turur, di?erimizde bakkaldan yiyecekleri alar

Soru

Soru basit. Kendin sor, kendin cevapla olmasyn istedim. Ne zaman adam oluruz? Belki mizah, belki itiraf tadynda payla?ymlarynyz olacak. Aslynda bu soruyu bir ok kez sormu?uzdur kendi kendimize, hatta beklide ok zaman demi?izdir biz adam olmayyz! diye. Peki neden? Laf kalabaly?y yapmyyor, mikrof

Tosmanak

Ak?am yeme?ini hazyrlamak zere mutfa?a girdim. Buzdolabyndan ykardy?ym yspanaklary yykamaya ba?ladym. Benim bcr cady eksik olur mu; o da damlady dibime. ― Anne, naapyyosun? Kyzymy yldyrtaca?yny bile bile: ― Yyiyim kyzym, sen ne yapyyorsun? ― Ya anne yle sorm

Telefon Sapy?y mysyn O?lum!

Kaynanam ile konu?urken o?lum hemen ieriden bana a?yryp; "Anne ben de konu?cam, babaanemle" dedi. "Tamam o?lum" dedim, konu?mamy bitirince telefonu o?luma verdim konu?tu babaannesi ile. Bir sre sonra sesi kesildi o?lumun. Benim de biraz i?im vardy bakamamy?tym o?luma. Odasyna gittim bakmak iin,

Ailesi Nerde?

Geen gn evde otururken tavanda bir rmcek dikkatimi ekti. Mendille alyp penceren attym, in?allah lmemi?tir. Tekrar yerime getim, ama rahat edemedim. Koltu?u ektim bi?ey yok. Annem sinirlendi "Ne aryyon, gece vakti?" diye sordu. "Deminki rmce?in ailesini." dedim, sanki rmcek ailesi aramak
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22 Sonraki (Tamamı)