Mizah KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Mizah

Mizah Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Yyl 2050

Yyl 2050, maden 1 milyar liralyklar tedavle girdi. Yyl 2050, emeklilik ya?y erkekler iin 84, kadynlar iin 82ye ykaryldy; ama maa?lar hala denemiyor. Yyl 2050, dnyanyn en byk l Trkiye oldu. Ne kadar kyna yaksak azdyr. Yyl 2050, Tayyeap hla ba?ta! Politik kariyerini ba?ary ile

Hamsi Tava

Her mevsimin, her nimetin ayry bir gzelli?i, ayry bir tady vardyr. rnek olarak; balyklaryn bile mevsimine gre pi?irme yntemleri ve mevsimine gre hangisinin yenilece?i konusunda tercihler vardyr. rnek verecek olursak; hamsinin tavasy, inekopun yzgarasy, karidesin ha?lamasy makbuldr. Kadynyn i

Marka

Bilhassa Trkiyede olu?turulan suni hadiseler ba?ta olmak zere, tm hadiselere bizim nasyl bakmamyzy isteyen, ynlendiren marjinal evrelerin oyunlaryny bir nevi ayklamak iin gzel bir misal ve tecrbedir. Denemek isteyenler a?a?yda sordu?um sorulary syrasyyla takip edip tecrbe edebilirler.

Annesinden Solucan Bekleyen Ku? Yavrusu

aly?ty?ym yerde yemek olmady?y iin hergn yemek sorunu ya?yyorum. Dy?ary ykyp yeme olasyly?ym da olmady?y iin haliyle kabak ni?anlymyn ba?yna patlyyor. Garibim ba?larda beni doyurmak iin elinden geleni yapyyordu ama ?imdilerde O´da beni ba?yndan savmaya ba?lady... O´na gvenerek yan

Endamym Yeter

Dn canym sykkyn bir vaziyette evde ks ks oturuyordum. Telefon aldy ve arayan Kyraty. Biraz konu?tuktan sonra sesimin iyi gelmedi?ini fark etmi? ve neyim oldu?unu sordu. Ben de bir ?eyim olmady?yny, sadece canymyn biraz sykkyn oldu?unu syledim. Keyifsiz oldu?um zamanlarda buraya takyldy?ymy bi

?imdi Reklmlar 2

Gnde bir yumurta kyran kazanyr! Hepimiz en az bir kez izlemi?izdir bu reklmy. Bizim evde izlemek ne kelime! Direkt uygulamaya geiyoruz. Ba?rollerde de benim canavarlar oynuyor tabi ki. Aylyk aly?veri?imizi yapmy?yz, elimizde po?etlerle eve atmy?yz kendimizi. Ben e?ime, malzemeleri yerl

Kamyoncu Edebiyaty

Geen gn trafikteyken bir kamyonun arkasyndaki parlak ama minik bir yazy dikkatimi ekti. Yyice yakla?ynca yazyyy okumaya aly?tym. Aynen aktaryyorum: "?imdi fren yapsam ne b.k yiceksin?"

Hayatym Roman

Roman sevgilim "h" harfini ne syler, ne yazar. Bu beni hi rahatsyz etmiyordu. Ta ki balyk almaya gitti?imizde "abi amsi var my, amsi?" diyene kadar.

Uyku Arasy Dondurma

Benim biricik o?lum geen ak?am yatmadan nce bir tane dondurma yemi?ti. Tekrardan ba?ka e?it istedi. Bende ertesi gn yemesini istedim, fazla gelir diye vermedim, yatyrdym. Sabah olmamy?, karanlykty. O?lum kalkmy? sabaha yakyn, y?yklary da yakmamy?. Bir de e?im a?yrdy, i?e gidecekti. Buz dolabyny

D?mekten Beter Oldu

Yine bir gn okuldan ykmy? otobse binmi?tik. En uzun yolculu?u ben yapty?ym iin sa? olsunlar bana yer vermi?lerdi. Kyz arkada?larym da ayaktaydy. Buradaki otobslerde ters koltuklarda var yani gidi? istikametine ters ynde. Baktym bizim kyzlardan biri iyi tutunamamy?, "D?eceksin!" diye ikaz etti
Sayfalar: Önceki 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 22 Sonraki (Tamamı)