Hayallerimiz KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Hayallerimiz

Hayallerimiz Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Yeniden...

  Merhabalar... Kaç sene önce hatırlamıyorum ama ben bu siteyi kullanıyordum, girip akıl alıyordum. Bugün yine aklıma geldi girdim, şaşırdım. Baya değişmiş ama olsun hâla aynı.    Ben üniversite sınavına hazırlanıyorum ama sırala

Hayallerimin Mesleğine Doğru...

  Merhaba millet! Bu sitede yazmaya karar verdim. Şimdi "niye?" diye soracaksınız. Aslında birçok nedeni var.  İçimde patlamaya hazır bomba gibi olan duygularım ve ancak yazıyla ifade etme kabiliyetim bu nedenlerin büyük bir kısmı. Pekala eğer ge

Hedefler midir Mutluluk?

  Ağzında emzik vardı ilk hayalini kurduğunda. Belki bir, belki de iki yaşındaydın. Hayatının en başında her güne yeni bir hayalle başlarken şimdi neden sadece hedeflerin var? Klişeleşmiş bir soru vardır ya hani: “Hayalin var mı?”. Arkadaşım tabi ki var!

Bir Düş Düşlüyorum

Aslynda bunu yazmadan �nce d�?�nd�m. B�yle bir �lkede b�yle insanlara derdimi anlatamam dedim ama eminim ki aranyzda beni anlayacak bir �ok ki?i olacaktyr. Konuya direk ba?lyyorum. Hep k���kken sorarlar bize: "B�y�y�nce ne olmak istiyorsun?" Ytiraf etmek gerekirse uydu

Gelecekteki Sevgili

Uzaklarda, hatta ok uzaklarda... Utan verici, kyrycy, zc anylardan arynmy? bir ?ekilde kar?yla?mak isterdim seninle. Mkemmel bir ortama gerek yok ya da romantik. Sadece beni o an sevmeye ba?lady?yn bir zaman olsun istiyorum. Kim oldu?um, ne yapty?ym, nasyl grnd?m silinsin istiyorum aklynda

Hayalimdeki Huzur

Herkes gibi benim de bir hayalim var. Mesel deniz kenarynda bir evim olsun. Ama yalnyz ya?ayayym orda. Ysterim bir de hizmetlim olsun emrimde. Ben ne dersem anynda iste?imi yerine getirsin. Ara ara havuza gireyim, byrakayym kendimi sulara... Gne? baty?yny izlerken uyuyakalayym. Sabah gzm aty?y

Biri Beni Durdursun

Yazmak ba?ymlylyk yapmy? olmaly bende. Her ya?ady?ym olayy, her hisseti?im duyguyu kelimelere dkmek istiyorum. Bir de beni okuyup anlayaninsanlar istiyorum. Ehliyetim olsun istiyorum, hazyr olmu?ken son model de arabam olsun istiyorum. Sevdi?im ocukla mutlu bir birliktelik istiyorum. Ve her isted

Mavi Gzl Di?i Aslan

Hep diyorum ben aslanym diye. Gel gr ki trmn son rne?iyim. Belki son rnek de?il ama bilinen son rne?iyim. Kurt adamlar, vampirler gibi Do?rusu ben aslan-adam olarak Amandi kabilesindenim. Bu kabile ok uzaklarda ya?ayan yary insan yary aslan olan bir tr Kabilenin hayatta kalan son yesiyim

Anubis ve Ben

Eski Mysyr tanrylaryndan Anubisi ok severim. Onun hikyelerini okumaya bayylyrym. Askere giderken otobste Anubis ile muhabbet ettim. Ona Askerde hastalanyrsam beni bulmasyny ve bana yardym etmesini syledim. O da olur dedi. Aradan gnler geti ve Anubis verdi?i sz tuttu. Onu ilk grd?mde ok

nemli Olan Mutlulu?umuz

Kck bir ada hayal edin. Mesel, ?ehir grlts, sabah i?e/okula yeti?me abasy, gereksiz insanlar, gereksiz sava?lar, gereksiz tarty?malar yok. Sakin bir ada, hatta sizin olan bir ada. Siz istemedike kimse gelemez bu adaya. Ama basit kk bir ada da de?il. Sadece, dileklerinizin gerekle?ti?i

Seviyorsan Syle de Bilsin

Bir kyzdan ho?lanyrsyn, ama syleyemezsin. Yine atarsyn... Aylar sonra cesaretini toplar aylyrsyn. Bu sefer de erkek arkada?ynyn oldu?unu ?renirsin. Ne kadar kt... Ne gzel sylemi? stad Necip Fazyl: Sevdi?ini belli et. Gizlemek ba?kalaryna fyrsat vermektir...

Ah Johnny Ah!

Ah ahhh Az nce foto?raflaryna baktym da ?yle bir i geirdim Sen bizim evde ya?asan, hibir ?ey yapmadan yle otursan da ben sana baksam. Bu da byle bir hayal i?te; Johnny Depp gelecek de (hem de bizim eve) ben de ona ok tatlysyn diyece?im. Of ya! Ne tatly bir adam Say uzun, kysa olmu? far

Hayallere Do?ru Bir Adym

Benim hayallerim aslynda ok uzak de?il. Bir adym tede ama adym atmaya korkuyorum. "Ya bir engel ykarsa?" diye d?nyorum. Acaba yanly? my yapyyorum? Son adymymy atmaly myyym? Yoksa hep bu korkuyla my ya?amalyyym? Bir trl karar veremiyorum.

Ke?kelerim Galip

Hayatta hi "Yyi ki"lerim olmady benim, hep ke?ke dedim. Ke?ke ?yle sylemeseydim. Ke?ke onu yapmasaydym. Bu ke?keler uzady gitti. Sanyrym onu hala seviyorum. Unutamadym, unutmak ok zor gerekten. Ne zaman sevdi?imi sylesem bile pi?manlyk duyup konuyu de?i?tiriyorum. Bunu bende kabul edemiy

Bu ?ehirden Gitmeli

Bu ?ehirden gitmek istiyorum artyk. Yepyeni meknlar ke?fetmek, yepyeni hayatlar tanymak, yepyeni arkada?lyklar edinmek istiyorum. Buralardan gitmek istiyorum bamba?ka bir ?ehre. Buradan ok uzak olmasyn ama farkly bir yer olsun istiyorum. Bugne kadar hi gitmedi?im bir yer olsun. Gezip tozmak isti

Hayallerim Tkendi

En byk hayalim istedi?im meslekle ilgili bir okul okumakty. Ona yakyn bir ?eyler okudum... Bir i?im olsun, ayaklarymyn zerinde durabileyim istedim. Btn abam buydu zaten ama okudu?um okul hi bir i?e yaramyyor. ?uan i?siz evde oturuyorum. Tek ?ansym KPSS, o da ne kadar gereki bir synav belli

Bir Garip Haller

Ba?lady yine gkyzmde asyly duran sitemkr yakary?lar Ya?murdan sonra aan gkku?a?y gibiyim. Ya?murla gne?in meyvesiyim; tatlyyym, grkemliyim, esrarengizim Hep uzaktan bakylan, hi dokunulamayanym. Hakkynda bin bir sylentiler olan ama asla ne oldu?unu ortaya koyamayanym. Oysa ne ok isterdi

Bebek Odasy

Bu aralar bana neler oluyor bilmiyorum. Evleneli yedi ay oldu ama iki aydyr annelik duygularym yle yo?unla?ty ki anlatamam. Daha ortada hi bir ?ey yokken gittim bebek odasy sipari?i verdim. Biliyorum Bebek olmadan odasy olur mu? diyeceksiniz, ama ne yapayym, duygularyma hkim olamyyorum... A

D? ya da Hayal

Hava yle gzel yle melenkolik ki... Sabahtan beri iimden Zeytinburnu sahilinden ba?layyp Samatyaya kadar Atilla Ylhanyn "Sisler Bulvary" ?iiri e?li?inde yrmek geliyor. Belki geer diye payla?mak istedim...

Kayyplardasyn 9

Sen syrtynda bir uval mutlulukla, ben syrtymda bir uval huzurla geleyim ln tam ortasyna. Bir hasret a?lyyor ba?rymda ki sorma. ?u dnyanyn karga?asyndan uzakla?tyr beni. Al kalbinin stne oturt kalbimi. Ver omzun, uyut beni. Her?eyi bir kenara, bizi bir kenara koy. Greceksin yapabiliriz, ben

Ysimsiz Hayaller

Benim bir hayalim vardy sanki ama neydi? Ya da yle bir ?ey var myydy? U?runa aly?yp didindi?im, ula?abilmek iin sava?ty?ym bir nokta var my? Ben ne olaca?ym yahu? Bu soruyu okulumdaki rehberlik ?retmenime sordu?umda, sen gelece?i d?nece?ine ?imdiyi d?n, sana kar?yly?yny gelecekte verirler

Sevdi?im ?arky

Srekli alan bir ?arky gibiyim. Beni, sevdi?in ?arky sanabilirsin ama ?arky ba?a sardyka sykylyp gidersin. Ancak sevdi?in ?arky de?ilim. Bir sre sonra ses ykarmayy keserim ya d?meye tekrar basar dinlersin ya da benim listemden ikinci ?arkymy seerek hayat denen karma?ayy benden dinlersin. Bir m

Uzat Ellerini Hayalime

Kapat gzlerini Elini uzat Unut aklyndaki tm soru i?aretlerini. Gven gibi anlamlary alma bile d?ncelerine. ykarmy?, i?in varmy? Unut, her ?eyi unut! Kapat gzlerini Uzat ellerini Sz veriyorum sana; her ?ey sahip oldu?undan daha kt olmayacak. ?imdi sakyn d?nme Byrak kendini,

Hayalim

Ye?illik bir alan 400 m2 arsa ierisinde elli?er metrekareden 100 m2 iki katly ev, evin bahesinde zenle budanmy? bir top akasya a?acy. A?acyn etrafyna da a?atan yuvarlak bir masa. Masanyn etrafynda da yine a?atan banklar. Evin mutfak kapysy da bu a?acyn altyna aylyyor. Tabiri caizse bir nevi k

Gece

Unutamady?yn bir gece var my? Y?te bu gece benim gecem diyebildi?in... Yoksa her gece senin iinde ayny my? Peki senin gecenin sonu olan gndz, senin iin neyi ifade ediyor? Sen de benim kadar ?izofreni... Benim kadar zgr msn? Yazdyklarymy anlayacak kadar bo?lukta mysyn, yoksa hayatyn kurbany

Kayyplardasyn 8

Tertemiz tebessmlerle yzne bakyp Allaha ?kretmek istiyorum. Huzur ve mutlulukla gzlerimizi kapayyp, huzur ve mutlulukla gzlerimizi aalym istiyorum. Seni sen gibi grmeyi, sana sen gibi de?er vermeyi, seni Allahyn ryzasyyla Allahyn huzurunda hellim olarak sevmeyi istiyorum. Sana muhabbet dol

Kitap Yazmak

Bilmiyorum iinizde deneyen oldu mu? Y?in garip tarafy konu var her ?ey hazyr ama arady?ym yazy ortamyny yakalayamadym bir trl. O deri kaply defterden eskiler al ve yaz O defteri bulamadym hala. Bilgisayar ortamynda denedim bir iki kere o da i?e yaramady. O so?uk ekran btn enerjimi alyyor. Bira

Her Yer Toz Pembe

Kalbimin bir yarysy eski hkmn giymi? katran karasy, di?er yarysy hayallerle bezenmi? gelece?e bakan toz pembesi. Gitmedi?im gezmedi?im lke kalmady d?lerimde her ?ehirde ba?ka a?klara vuruldum "o" d?lerde... Yreksizlerle, ksknlerle, mitsizlerle u?ra?amam ben... Byk dalgalar gibi ha?metl

Hayallerim Olmasa...

Hi hayallerim olmasa diye d?ndnz m? Ben d?nmek bile istemiyorum, nk benim hayallerim kendi ya?ama nedenim. Kurgusu bize ait olan o muhte?em hayat, o?unu kusursuz yaratyryz. Aslynda kusursuz olmasy gerek dnyaya dnd?mzde monoton bir hayat sunar bize. Y?te hayalleri gzel yapan da bu

Ryalaryma Gelsen

Seni o kadar ok zledim ki, iimden yazacak kelime bulamyyorum. Bin paraya blndm. Sorunlarymyn stesinden nasyl gelece?im onu da bilmiyorum. Bocalyyorum srekli, karma kary?y?ym. Bedenim sanki bin paralara blnyor gibi acy ekiyorum. Canym ok ama ok acyyor, bir trl toparlayamyyorum kafam

Karamsar Hayalim

Ben lise 2.synyf ?rencisiyim. Yki yyl sonrasyny d?nyorum bildi?iniz gibi synavlar var. Derslerim iyi gidiyor fakat birok problemim var. Yani kendimi derslerime vermekte ok zorlanyyorum. Bazen ergenlikten, bazen maddiyat ve maneviyattan. Bir anda bolluktan a?a?ylara d?tk. Zorda kalmanyn ne de

Size Sorsalardy

Do?ma hakkymyz olsaydy nasyl olurdu diye d?ndm bir an. Biliyorum mmkn de?il byle bir ?ey. Yine de d?ndm ben. "Ben do?mak istermiydim?" diye ?yle bir hayatymy gzden geirdim. Can tatly ya, ya?ady?ym onca ?eye ra?men ben bu hakky kullanyrdym galiba.

Hayaller Yarym Kalmasyn

Bundan be? sene ncesiydi... Ne kadar mit doluydum, ne kadar mutluydum. Mezun olmu?tum Artyk ?retmendim diye d?nrken her ?eyin bu kadar tozpembe olmady?yny, halen daha atanamamy? olarak ?renmi? bulunmaktayym. Peki, ben ne yaptym? Evlenip, ocuk do?urdum ve kocamyn elime verece?i -be?

Ne Olalym?

Sizce biz ne olalym-ne olmayalym? Siz lkede ne olmak isterdiniz? Farzedelim ki oldunuz, ne yapmak istersiniz?

Konu?an Sessizlikler

"Gkyz gkyzdr. Hikyeler hikyedir. Hatyralar hatyradyr. Hayaller hayaldir. Ve gerekler gerektir" diyen bir gecenin sabahyna uyanyyorum. Gerekesi dalgalara saklanmy? bir tebessmle gerekle?en duygu selimin srkledi?i sahildeyim sonra. Tarifsiz bir teselliye kucak amy?ym. Kendi kendin

Evim Evim Gzel Evim

Geen hafta kiralyk ok gzel bir daire buldum. Bugn kontrat imzalayacaktyk. ?len sonu ev sahibi arady. Evi bana kiralamaktan vazgemi?ler. Neymi? efendim, be? ay sonra ta?ynacakmy?yz. D?ne kadar ev bos duracakty. Telefonda ysrar ettim bana kiralamalary iin. Kadyn esiyle konu?up haber verecekti

Tek Hayalim

ok yer gezdim, ok diyar grdm. Bazy yerlerde hayretimi gizleyemezken, bazylarynda hznlendim ama ne kadar uzaklara gitsem de, her gidi?in bir dn? oldu, yle yada byle. ?imdi bakyyorum da, beni ba?layan hi bir ?ey yok buralarda. ?imdide ben gidemiyorum. Neden acaba? Ya yyllar beni ok yordu,

Parmaklyklar Ardynda

Siteye ye oldu?umdan ?u ana kadar tm yazylary ve yorumlary okuyarak bazy hayatsal tecrbeler edindi?imi itiraf ediyorurum. Aramizda kalsyn sitesi benim iin ikinci hayat okulu oldu. ncelikle iyi ki varsyn diyorum. 2009 yyly iinde olmasa da artyk benim de gerekle?tirmek istedi?im hayalim gnde

Lks hayat!

Ba?ly?y grnce anlamy?synyzdyr, konu Milli Piyangonun yylba?y byk ikramiyesi. Meblayy duyunca herkez gibi bende ´´Ya bana ykarsa´´ demeden edemedim ba?ladym tatly tatly hayellere... Bir ev aldym. Byk bir garajy vardy, iinde aston martinler, bahesinde kocaman yzm

Ah be Hayal

Ah be hayal, byrak pe?imi! Nasyl olsa olmayacaksyn ne u?ra?yrsyn benle. yk aklymdan diyorum, ne laf anlamaz ?eysin sen byle... Siz hi hayallerinizi ba?ynyzdan savdynyz my?

Kayyplardasyn 7

?imdi aklyma sz geirip unutturamam seni. O yzden kalbime sesleniyorum; Kalbim! Unut kendini! lp biti?imde en hafif geleni sen olmalysyn mantyk terazimde. Kimseye syleyip haykyramyyor olmam en a?yr geleni. Nasyl oldu?unu zemesem de aklym, fikrim, manty?ym, hislerim seninle dolu. En ku

Hayaller ve Gerekler

Her birimizin kendince gerekle?en veya gerekle?memi? bir ok hayalleri vardyr.rne?in; benim hayalimde iyi bir futbolcu olmakty ama ne yazyk ki yetene?inde olsa benim zamanymda torpilin vede elinden tutan kimse yoksa hayalden teye gememekte istekleriniz.Peki sizinde hayattynyzda ocukluk dn

Fransyz Kalmamy?lar

Zamanyn birinde bir Fransyz Osmanly Devleti hakkynda inceleme yapmak iin Ystanbul´a geliyor.Aslynda gayesi ok ta gzel ?eyler edinmemek.Sirkeci´de gemiden inerken aya?y takylyyor ve para kesesi yere d?yor.Paralaryn bir kysmy denize bir kysmyda etrafa saylyyor.Orada bulunan Osmanlyla

Baltalamayyn Ne Olur!

Hayaller gzel ama hayalim yok. En son ne zaman hayal kurdunuz bir ocuk gibi hatyrlyyor musunuz? Yoksa birileri her hayalinizden sonra; Samalama. Yine ocuklar gibi hayal kurmaya ba?ladyn diyerek hayallerinizi baltalayyp iinize mi atmayy ?retti? Hayaller olmadan bir hitir insan ve siz bir hi

Kysmet

Hani hepimizin bir hayali vardyr. Kysmetse ev almak, araba almak vs. gibi. aly?yyorum ve Allaha bin ?krler olsun elim-aya?ym tutuyor. Benim son zamanlarda iki dile?im var. Birincisi; Allah nasip ederse hayyrly, eli yz dzgn, helal st emmi? ve beni ben olarak kabul edecek bir bayanla evlenmek

Kim Olmak Ysterdiniz?

Merak ediyorum, elinizde fyrsat olsaydy, 24 saat iin kimin yerine gemek isterdiniz?

En Gzel Hayalim

Bir gn yolda yrrken ya da ne bileyim bir ?eylerin tela?yny ya?arken, beklenmedik bir anda benim iin dnyaya gelmi?, benim iin yaratylmy? o ki?iyle kar?yla?sam... Ve bana sadece gzlerime bakarak Bak i?te geldim artyk hi gitmemecesine dese... Benim o insan dese... Sonra ben sinirlensem ve o

Kaynylmaz Felaketler

Yyl 2015...lkemiz 2 yyl nceki 8.2lik depremin yaralaryny sarmaya aly?yyordu. Kresel sorunlardan dolayy susuzluk had safhadaydy ve birok lkeyle bu yzden sava?yn e?i?ine gelmi?tik. 7 yyl nceki(yani bugnk)sorunlaryn hibiri kalmamy?ty artyk. O zamanyn gndeminden d?meyen terr, ?imdilerde ye

Yalnyzlyk Yalnyz Kalsyn

Nasyl da d?rm? gnler bizi yorgun. Eller yorulmu?. Yrek yorgun. Kalem yorgun. Ady hzndr duygu nehirlerini dolduran berrak suyun. Etraf karanlyk ?u an, havada hafif toz duman. Rzgary sarmy? bir hazan. Ah bir g bulsam da, yy?ylyp kaldy?ym yerden kalksam. Kendimi kendime byraksam da artyk dik

Benden Sana Emanet

Kalypla?my? szcklerden kurtardym kendimi. Zaten her kalyptan ayny anlam beklenmemeliydi. Kaybettiklerimin arasyndan ykardym sevgimi. Yoklu?una dayanmak kolay gzkse de, niye yok olasyn ki sebepsiz yere. Ben bile kaybetmi? olabilirim seni. D?ndm de, seni bulaca?ym yer belli. Belki ben bulmak i

Onu Susturamayyz

Sessizli?i biliriz. Kyymetinin ne oldu?unu da. Sessizl?in faydalaryny da biliriz. Sessiz olmayy da. Susmasyny da biliriz. Susturmasyny da. Peki neyin grlts bu? Nedir bu susmayan? Anlat anlat bitirilemeyen, dinledike zevk veren, okuduka co?turan, ama yine de fke olu?turmayan. Bu ses de neyin

Sade Gecemin Sessiz Ss Ol

Bu geceyi sessizlikle ssledim sayende. Usulca Aya kstm, yyldyzlara nazlandym, olur da acylarym diner diye. Yinde senin oldu?un gnler nasyl bu kadar gzel, d?ncelerimi me?gul edi?in niye bu kadar tatly, merak ediyorum. Sz geiremesem bile, artyk yre?ime kyzmyyorum. Beni dinlemedikleri iin,

Ah Ah!

Ke?ke esmer, uzun boylu, ela gzl, ince yapyly, ho? ve yaky?ykly biri yksa kar?yma. Ama nerde?...

De?meyin Keyfime

Bembeyaz yata?ymda uyansam ve krallar gibi bir kahvalty yapsam. Ne i?im olsun, ne de gcm hatta sorunlary da bir tarafa byraksam. Dnya benim etrafymda dnse ve bende dnyayy dnp dola?sam. Sa?ly?ym da keyfim gibi yerinde olsa ve ben sevmeye de sevilmeye de doyamasam. Son model arabam olsa ve bir

Kayyplardasyn 6

Kirpiklerim yslak ama yanaklarym kuru. Gzlerim bu?ulu ama mitlerim duru. Senin iin atyyor bu yrek, heyecan dolu. Artyk belli olmuyor hislerimin sa?y solu. Ne olur, mutluluk olsun bu hikayenin sonu. Seni kaybetmek iimde ayry bir korku. Sen merak etme ben beklerim hasretle yolunu. Gnlm ok ?k

Kayyplardasyn 5

Bu aralar pek esiyor, malum havalar ayaz. Gnlmde bir bahar, iimde sycacyk yaz. Satyrlarym pembe ama, artyk sayfam beyaz. Hatta farkettim de, gl kokuyor biraz. Sanki senli d?lerdeyim, elime de almy?ym bir saz. Trk sylyorum kendimce, myryldanyyorum avaz avaz. Bakyyorum da, hi stne alynmyyo

Kayyplardasyn 4

Seninle ne zaman tany?tym bilmiyorum. Hangi dili konu?tu?unu, neye inandy?yny, nereli oldu?unu hi sormadym. Hi bir fikrim yoktu ba?ta. Ama anladym ki yreklerimizin dili ayny, inancy ayny ve mekany ayny. Sana nasyl hitap etmeliyim hi d?nmedim. nk seni d?nmeden sevdim. Sevgin o kadar muhte?

Kararsyz

Arkadaslar, bu hafta iinde grc gelecekmi? bana. Geen ay d?nde grm?ler ve ok be?enmi?ler beni. Bugne kadar burada olsun, Trkiye de olsun ok istemeye gelenler oldu fakat hi ciddiye almadym. Birbirini tanymadanevlilik karary alan insanlara kyzardym. Gelenler oldu?unda kyz karde?imle birl

A?k My Mantyk My?

Son gnlerde kendimi d?nmekten alykoyamady?ym bir durum sz konusu, evlilik. Ya?ym daha 18 evlilik filan d?nmyorum, ancak kuzenimin geen gnlerde evlenmesi zerine merak ettim bu konuyu. o?u insan a?k evlili?i yapyyor, bir o?u da mantyk evlili?i. A?k evlili?i mi, mantyk evlili?i mi? Sorusuna

Mukavva Evler

Evler vardy eskiden, yan yana evler. Avlularynda asmalar, bahelerinde erik a?alary vardy, ocuklar alsyn diye. Aslynda, bir nevi ocuklara ikramdy o a?alar. Evlerin; alydan itleri, tahtadan bahe kapylary olurdu. Ynsanlar ya?arlardy o evlerde. Ky? geceleri ?mezlerdi. Masallar anlatyr, oyun

Hayallerimiz

Hayallerimiz de?il mi? Bizi bizden alan, bizi bizden alan. Varly?ymyzy unutup, olmasyny istedi?imiz ula?amayaca?ymyzy bildi?imiz, yinede hayalini kurdu?umuz... Hayaller, bizi bizden alan. Biziz, bizden alan, hayallerimizi de?il mi?

Dnya

Herkesin birbirine iyilik yapty?y, kt hi bir ?eyin barynmady?y, insanlaryn zgrce ya?ady?y, mutlu ve huzurlu oldu?u, paranyn olmady?y, zamanyn bol oldu?u, herkesin e?it oldu?u, tertemiz toz pembe bir dnya istemiyorum esasynda. Sadece insanyn insan gibi ya?ayabildi?i bir dnya hayal ediyorum

Synava Do?ru

Nedense her yyl ok iyi konsantre oldu?um ayk?retim synavlaryna bu yyl konsantre olamyyorum. Belki de son synyf olmasyndan dolayydyr. ?urada kaldy iki gn. Ama bende synav tela?y yok, typky geen yyl oldu?u gibi. Geen yyl da byle synava aly?asym olmamy?ty synav ncesi, ama sorular aly?ty?ym y

Kayyp Aranyyor

Akly hr, fikri hr, iyilikte yary?an, takvaya sarylan, bary?yl, e?ine i?ine, sadyk, eline beline diline hakim, anasyny atasyny bilen, gvenilir, zverili, ne yapty?yny bilen, gle, saygyly, bo? i?lere bo?una zaman ayyrmayan, azimli, aly?kan, koca gbekli de?il koca yrekli "genlik aranyyor.

Hayalin Bylesi

Ben ocukken tek hayalim; Kk Emrah ile film evirmekti, tabi ady o zaman yleydi ?imdi byd. Ama ya?ym gere?i onun hep kyz karde?i olmak isterdim. Biraz a?lak bir yapym oldu?u iin, hayallerimde onunla ekilen sykyntylarda a?lady?ymyzy falan hayal ederdim. Geenlerde bunu bir arkada?la payl

ocuktuk

ocuktuk! Dokunulmazly?ymyz oldu?u dnemler, milletvekilinin bir k? gibi bir ?eydik yani. Herkesin ocuklu?u kadar deli dolu ya?anmy?lyklarla kendini anylara yazdyrmy? bir ocukluk. Kaderin ayny apartmana tayin etti?i, drt kyzdyk. Syradan ocuk imajy takyndy?ymyz zamanlarda olurdu. Fakat oyunla

zgrlk Ekme?im Suyum

Hayatta istedi?in zaman, istedi?in yere gitmek kadar gzel bir duygu olamaz herhalde. zgurce, istedi?in byklkte adymlarla yakla?mak o ok arzulady?yn mekana. Toplum prangasyny aya?yndan sokmu?lu?un dayanylmaz hafifli?i, insanyn ruhundayken ya?ayabilmek umarsyzca. Bu yazyyy okuyan ki?iler

Blk Blk Olmu?uz

Biliyorum ki dergilerden, kitaplardan, internetten ve daha bir ok kaynaktan bilgi edinme imkanym var. Ama ben, dizinin dibine oturup a?zyndan yalan ve gerek dnyayla ilgili faydaly bilgiler ?renebilece?im birisinin olmasyny ok ama ok isterdim. Ysterdim ama nafile... Zira blk blk olmu?

Teklif Aldym

ok mutlu oldum ve daha e?imle bile payla?madan sizlerle payla?yyorum mutlulu?umu. Yakla?yk bir saat nce i? yerinin teli aldy ve kar?ymda hi tanymady?ym bir bey "nasylsynyz" diye soruyor. Neyse adamca?yz kendini tanytty ve konu?maya ba?ladyk. Bana birteklifte bulundu, ben havalara utum, ok mut

Anne Olmak Ya da Olamamak

Sabah sabah gzel bir gn deyip ne?eli ve mutlu olacaktym. Kendime sz vermi?tim. Gzelce yataktan kalkyp zerimi giydim. Makyajymy yapyp hyrkamy aldym ve yola yktym. ok sevdi?im bir arkada?ymyn evinin nnden geiyordum ki ieriden ba?yry?ma, a?lama sesleri... Dayanamadym, kapynyn zilini

Ynsanlyk Adyna

Elimize aldy?ymyz kalemle bir ok ?eyi izebiliriz. Hayatymyzy da izebilmemiz bir kalemin ucunda olsaydy. Neler izerdik ki hayata dair! Gzel bir dnya, ne?eli, mutlu , umutlu insanlaryn oldu?u, kederin, zntnn insanlardan uzak kaldy?y..Ne kavgalar olurdu, ne sava?lar olurdu. Kalemi he

Kyymetini Bilin

Geen gn canym babacy?ymy ziyarete gittik kyzymla. Babamyn evi denize syfyr denecek kadar yakyn. Ortada sadece kyrmyzy gllerle, sarma?yklarla ve kocaman bir dut a?acyyla, vi?ne a?acy olan kocaman bir bahe var. Bahenin nde kumsal. Canym mele?im, prensesim bahede oyun ounamak istedi. Neyse pren

Tuzak

Arkada?lar hayal kurarken bile ok dikkatli olmak lazym. E?er hayal varsa, hayal kyrykly?y da vardyr. Bunu bildi?im halde o tuza?a d?tm. Peki ama "beni bana kstren o zalimin hi suu yok mu?" demekten de kendimi alamyyorum...

Babam Gibi Olsun

Benimde her kyz gibi, bir e? adayynda arady?ym kriterler var. ogu kriterler hepinizin bildigi ?eyler. Yani saygy, sevgi, iyi espri anlayy?y, komik, canayakyn, sycak gibi ?eyler. Ama anladim ki benim arady?ym ki?i aslynda babam gibi olsun. Benim babam gibi saygyly, komik, delikanly, sevecen ve d

Kendini Yyi Hissetmenin Yolu

o?umuz kendimizi zgn hissederiz, nk her istedi?imize sahip olamayyz. Sahip olduklarymyzla da yetinmeyiz. Aslynda bir nevi de olsa onlara sahibizdir. Onlaryn de?erini anlamaya ba?lady?ymyz an, onlara artyk sahip olamady?ymyz andyr... Belki melankolik biri olabilirsiniz. Herkes pozitif ol

Cerrah

Yleride cerrah olsam, hayallerime kavu?sam ok mutlu olurum. D?nsenize kklkten beri hayal etti?iniz bir mesle?e kavu?uyorsun, bu tadyna doyulmayan bir mutluluk. Ama ben daha typ blmnn birinci synyfyndayym

Hayat Gzel

Hayata hep bir tarafyndan tutunmaya aly?yr insan. Bazen hafif esen bir rzgary salarynyzda hissetti?inizde, kirpiklerinizin uzandy?y yeri her zamankinden daha gzel grrsnz. Herkesi seviyorum, hayat ok gzel diye geer aklynyzdan. Tm irkinliklere ra?men hayat ok gzel. Ve bazen d?en kuru b

Dilek

Herkesin isteyipte ula?amady?y bir ka iste?i vardyr hayattan. Sihirli bir de?ne?im olsaydy ya da sihirli bir lambam, en ok onun yanymda olmasyny isterdim. Peki ya size sorulsaydy bu sual, en ok neyi dilerdiniz?

Gzel misin?

ocuklu?umdan beri hayallerimde sokaklaryny ar?ynlady?ym, o hep grmek istedi?im gzel ?ehir, sana geliyorum Hayallerimdeki kadar gzel misin? ok fazla kalamayaca?ym, istedi?im gibi gezemeyece?im, orada ya?ayan sevdiklerimi ziyaret edemeyece?im belki ama olsun Buna bile razyyym Dilerim bir

Dosta Sesleni?

Seni tanymyyorum, ne garip Ellerini, gzlerini, yre?ini ve yre?indekileri tanymyyorum. D?nyorum da bazen; uzaktan da olsa hissetmeli seni. Bir gnlk gazete gibi okumaly, yazmaly sendeki "bitmi?ler"i. Sevda olmamaly aslynda bunun ady. Bunun ady a?k olmamaly. Olmamy?laryn dergahy gibi kalmaly y

Ystiyorum Y?te

O kadar ok bunaldym ki hayatyn monotonlu?undan, ?yle ykyp gecenin bir yarysy, lo? y?yklar altynda saatlerce dola?mak istiyorum. Hayaty tiye alyp dalga gemek istiyorum. Bir barda sabaha kadar e?lenmek istiyorum. Hi kimsenin ne syledi?ine takmadan berdu?a ya?amak istiyorum. Odamy yaramaz ocukl

Hayallerime Ula?amadym

Hayal kurardym bir zamanlar. Ama kurdu?um hayallerden bir tanesi bile olmady. Onun iin hayaller benden uzak. Hayal kelimesi benim iin hibir ?ey ifade etmiyor. Ama siz yinede ko?un hayalerinizin pe?inden. Kim bilir? Belki sizler ula?yrsynyz, ben ula?amadym...

Kardelen

Hayat ne kadar garip; ini?li, yky?ly. Hayallerinin pe?inden gidiyorsun hyrsla ko?arken, yle byk bir kaya ykyyor ki nne; ya kardelen olup kayayy deleceksin ya da hayallerinden vazgeeeksin. Ben bir kardelen olmak istedim hayatym boyunca. Yylmadan her ky? karlaryn altyndan ykabilmek. Ne karla

Sonunda Ystedi?im Oldu

Hayatym boyunca hep insanlara yardym etmeye adadym kendimi. Onlara nasyl faydaly olabilirim, nasyl mutlu edebilirim d?ncesiyle bir ok projeye girdim. Hayattan umudumu hi kesmedim. Ydeallerimden en nemlisi radyoculuktu ve onu da cumartesi gn ulusal bir radyo kanalyyla yapty?ym anla?mayla gere

Diliyorum

Tm insanlyk iin bir dile?im var. Sava?yn, nefretin, kavgalaryn, kyskanlyklaryn, kslklerin, dedikodularyn kysacasy hibir ktl?n olmady?y bir dnya diliyorum. Tm insanlaryn bary? iinde, huzur iinde ya?ayabildi?i, dil, din, yrk ayrymy yapylmaksyzyn e?it grld? bir dnya diliyorum. Mutlu

Hayaller Gerekle?miyor

Bir zamanlar bir hayalim vardy. Sevdi?im kyz yanymda olsun; onunla beraber her?eye ggs germeyi, beraber a yatyp kalkmayy, ayny yasty?a ba? koymayy, uzun yyllar beraber huzurlu ve sevgi dolu bir yuvam olmasyny isterdim. Ama olmady, tek bir kelime ile ba?lamadan bitirdi. Hayallerimiz neden hi olmu

Bo?versem Derdi Tasayy

Hayat tm acymasyzly?yyla iten ie beni bitiriyor. Her ?eyi bo?versem ve sadece aly?yp yesem. Hi bir emelim, hedefim olmasa ve tabii bu sayede sorunlarymda. A?ka da yer olmasyn hayatymda, vicdansyzly?ada. Bir cennet misali gibi;Hi bir derdim tasam olmadan devam etse mrm. Her gn kt haberler

Hadi sohbete

Bu bir sohbet yazysy olsun. Hadi ne olur, bu yazyya yorum diye ba?ynyzdan geen gzel bir anynyzy yazyn. Syle ne?e dolu, sevgi dolu, dostluk arkada?lyk dolu anylarynyzy. Bir defaya mahsus tarty?madan dolu dolu sohbetin tadyna varalym tm site olarak. Konusu olmasyn, ele?tirmeyelim. Sadece anlatalym

Artyk Hayallerim Yok

Yki hayalim vardy bir zamanlar. Ykisi de olmady. Bende hayal kurmayy byraktym. Bir gn yeniden hayal kurmayy ?renebilir miyim acaba? Bir zamanlar, bir balyky gnlerce denizde kalyr, dnd?nde ba?yndan geenleri yle gzel anlatyr ki herkes onun denizkyzlaryyla, peri kyzlaryyla bir arada oldu?una

D?ler Soka?y

Bir sokak d?lyorum, sakinleri kanaat ve huzur iinde ya?asyn, zenginlik ve ykseklerde olmasyn gzleri, mmin ve mtevazi kimseler olsunlar. Fakr-u zaruretlerine ra?men ya?ayy? tarzlaryndan gayet memnun, iinde bulunduklary hayat ?artlaryndan dolayy o derece msterih olsunlar. Bir sokak d?lyorum

Sitemiz yelerine

Selamlar olsun, tm site halkyna. Bu gece sizin geceniz. Editrler olarak bu geceyi sevgi ve dostluk adyna sizinle payla?mak istedik. Ramazan ayynda, istedik ki dostu muhabbetler edelim.Bu da bizim fasyl gecemiz olsun, ne dersiniz? Siteye ilk ye oldu?unuz andan, bu zaman dilimine kadar her ?ey

Her?ey Aramyzda

Din muhabbetleri, siyaset kavgalary, fikir ayrylyklary yeterince konu?uldu ve tarty?yldy diye d?nyorum. Zaten yeteri kadar siyaset yeteri kadar din ve yeteri kadar farkly kesimlerin haberlerini duyuyoruz, okuyoruz. Gelin hep birlikte sitemizin adyna yaky?yr ?ekilde syrlarymyzy payla?alym, dertler

Hayalimdi

Bundan 4 sene nce, bir mata birini grm?tm. Ben, kolay kolay sevemeyen biriyim. Ama Onu grnce iimin tutu?maya ba?lady?yny anladym Bir anda nasyl olduysa Onu sevmeye ba?ladym. Ben asla bunu yapmam dedi?im ?eyleri, yaptym. Kesinlikle kt bir ?ey aklynyza gelmesin Yani O aramadan be

Kedi

Kedi olmak istiyorum. Halamyn iki kedisi var ya?amlaryny yakyndan inceliyorum yyllardyr. Bir de kendi hayatyma bakyyorum. Onlarynki bana daha uygun. Seve seve ya?arym gibime geliyor. Bir kere gnde 16 saat uyuyorlar. Bu bile yeterli kedi olmayy istemem iin. Geri ben de 12 saat uyuyorum ama onlar g

Asker Olaca?ym

Artyk bende asker olaca?ym. Ben do?u?tan bedensel engelliydim, ta ki 2005 yylyna kadar. Ama hi bir zaman engelli olarak da grmemi?tim kendimi. nk benim yre?im, d?ncelerim ve sevgim engelli de?il. Yimde bir ukdeydi her Trk genci gibi asker olmak ve belki de bu vatan iin ?ehit olmak. Ve o h

Ev Ystiyorum

Ne garip de?il mi, her?eyinin olupta evinin olmayy?y. Bu da nasip belki, ama ne olurdu evim olsaydy? Sadece benim olsaydy. ocuklarymyn gelece?ini daha gzel yn verebilirdim belki. Cep telefonumun ayly? yazysyna "in?allah evim olur" yazdym. Hani nekadar ok dua, o kadar byk bir umut olurdu. Bu

Hayallerim Ve Hayat

Hayal kurabilmek ne gzel, kurabilece?in bi hayalinin olmasy ne gzel. Kurdu?un her hayalden birinin olmasy ne gzel. Gelece?e dair planlar kurabilmek, gelece?e umutla bakabilmek, hi bir zaman yanlyz olmady?yny hissedebilmek, hayata sykyca tutunabilmek, ne olursa olsun, ne ya?arsan ya?a umudunu kay

Hakkimiz

Gean ak?am Turk dilini seven arkada?lerimle bir mutlu yeginak varimidi. Orada nvan oldi bir trkce kalime btn dnyada 125 dilin iinden birinci seilip buna gre en sevindim ve sevinmek ve sevmakin yasak olmasin nee saat ntdum. En marakile bu heberi dostlerime beyan etddim. Evet o kalime bizi

devsiz Tatil

Ne zaman yil ierisinde bir haftalyk yada daha uzun bir sre tatilimiz olsa, tatilde bitirmek zere verilmi? devlerimiz oluyor. Bayram tatili iin ?imdiden btn devleri verdiler. ?ikayetim yok, devlerden ok yararlanyldy?yny d?nyorum. Ama devsiz bir tatil nasyl olurdu merak etmiyor da de?ili

?ren ?ren Bitmiyor

Yenice farketti?im bir?eyi payla?mak istedim. Hayattaki bilgileri ?ren ?ren bitirmek imkansyz. Allah´yn ilminin synyrsyz ve sonsuz oldu?unu biliriz fakat birka gne kadar ?ahsen hi bu derecede kavrayamamy?tym. Beynimiz ne muhte?em bir kapasiteye sahip. Bilgiyi ykledike daha da kuvvetleni

Sihirli De?nek

Elimizde bir sihirli de?nek oldu?unu d?nelim. Dnya ve kendiniz iin istedi?iniz tek bir ?eyi yapabilme hakkynyz var, ayny zamanda asla bunu yapmazdym dedi?iniz bir ?ey. Bunlar ne olurdu? Ve nedenleri neler olurdu. E?er benin elimde sihirli bir de?nek olsa; ilk nce dnya iin bary?y sa?lardym.

Zaman Ystikrarly Gelecek Zamany

ok nceden belirledi?im, ileriye dnk, sa?lam ve gerekten planly hayallerim var. Daha do?rusu ilerisi iin hayat planlamasy. Hayatymyn her zaman bir dzen iinde olmasyny istiyorum. Ba?kalary iin de?il, kendim iin ya?amayy, kendim iin hayattan zevk almayy istiyorum. Ve yine kendim iin mutlu o

I?ynlama

Geen gn duyduklaryma inanamadym laf nerden ayldy bilmiyorum. Matematik dersindeyim, kadyn birden bulundu?umuz kampuste ki Profesrn birinden bahsetti. Ylgin olan adam y?ynlama zerinde deney yapyyormu? "Ba?ardy, fotonlary y?ynlady" dedi. Ynansam my inanmasam my bilmiyorum, ama iim rperdi.
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 Sonraki (Tamamı)