Hayallerimiz KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Hayallerimiz

Hayallerimiz Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Seviyorsan Syle de Bilsin

Bir kyzdan ho?lanyrsyn, ama syleyemezsin. Yine atarsyn... Aylar sonra cesaretini toplar aylyrsyn. Bu sefer de erkek arkada?ynyn oldu?unu ?renirsin. Ne kadar kt... Ne gzel sylemi? stad Necip Fazyl: Sevdi?ini belli et. Gizlemek ba?kalaryna fyrsat vermektir...

Ah Johnny Ah!

Ah ahhh Az nce foto?raflaryna baktym da ?yle bir i geirdim Sen bizim evde ya?asan, hibir ?ey yapmadan yle otursan da ben sana baksam. Bu da byle bir hayal i?te; Johnny Depp gelecek de (hem de bizim eve) ben de ona ok tatlysyn diyece?im. Of ya! Ne tatly bir adam Say uzun, kysa olmu? far

Tatil Ystiyorum

?uan i?i-gc, telefonu, bilgisayary byrakyp; kayp gidesim var. Deniz, sahil, buz gibi limonata, dalgalaryn sesi... Mzik sesi dahi istemiyorum. Teknolojiden uzak, kafa dinleyebilece?im bir tatil istiyorum... Gidesim var... Gidip de bir daha dnmeyesim var.

Hayallere Do?ru Bir Adym

Benim hayallerim aslynda ok uzak de?il. Bir adym tede ama adym atmaya korkuyorum. "Ya bir engel ykarsa?" diye d?nyorum. Acaba yanly? my yapyyorum? Son adymymy atmaly myyym? Yoksa hep bu korkuyla my ya?amalyyym? Bir trl karar veremiyorum.

Ke?kelerim Galip

Hayatta hi "Yyi ki"lerim olmady benim, hep ke?ke dedim. Ke?ke ?yle sylemeseydim. Ke?ke onu yapmasaydym. Bu ke?keler uzady gitti. Sanyrym onu hala seviyorum. Unutamadym, unutmak ok zor gerekten. Ne zaman sevdi?imi sylesem bile pi?manlyk duyup konuyu de?i?tiriyorum. Bunu bende kabul edemiy

Bu ?ehirden Gitmeli

Bu ?ehirden gitmek istiyorum artyk. Yepyeni meknlar ke?fetmek, yepyeni hayatlar tanymak, yepyeni arkada?lyklar edinmek istiyorum. Buralardan gitmek istiyorum bamba?ka bir ?ehre. Buradan ok uzak olmasyn ama farkly bir yer olsun istiyorum. Bugne kadar hi gitmedi?im bir yer olsun. Gezip tozmak isti

Hayallerim Tkendi

En byk hayalim istedi?im meslekle ilgili bir okul okumakty. Ona yakyn bir ?eyler okudum... Bir i?im olsun, ayaklarymyn zerinde durabileyim istedim. Btn abam buydu zaten ama okudu?um okul hi bir i?e yaramyyor. ?uan i?siz evde oturuyorum. Tek ?ansym KPSS, o da ne kadar gereki bir synav belli

Bir Garip Haller

Ba?lady yine gkyzmde asyly duran sitemkr yakary?lar Ya?murdan sonra aan gkku?a?y gibiyim. Ya?murla gne?in meyvesiyim; tatlyyym, grkemliyim, esrarengizim Hep uzaktan bakylan, hi dokunulamayanym. Hakkynda bin bir sylentiler olan ama asla ne oldu?unu ortaya koyamayanym. Oysa ne ok isterdi

Bebek Odasy

Bu aralar bana neler oluyor bilmiyorum. Evleneli yedi ay oldu ama iki aydyr annelik duygularym yle yo?unla?ty ki anlatamam. Daha ortada hi bir ?ey yokken gittim bebek odasy sipari?i verdim. Biliyorum Bebek olmadan odasy olur mu? diyeceksiniz, ama ne yapayym, duygularyma hkim olamyyorum... A

D? ya da Hayal

Hava yle gzel yle melenkolik ki... Sabahtan beri iimden Zeytinburnu sahilinden ba?layyp Samatyaya kadar Atilla Ylhanyn "Sisler Bulvary" ?iiri e?li?inde yrmek geliyor. Belki geer diye payla?mak istedim...
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 Sonraki (Tamamı)