Hayallerimiz KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Hayallerimiz

Hayallerimiz Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Kayyplardasyn 9

Sen syrtynda bir uval mutlulukla, ben syrtymda bir uval huzurla geleyim ln tam ortasyna. Bir hasret a?lyyor ba?rymda ki sorma. ?u dnyanyn karga?asyndan uzakla?tyr beni. Al kalbinin stne oturt kalbimi. Ver omzun, uyut beni. Her?eyi bir kenara, bizi bir kenara koy. Greceksin yapabiliriz, ben

Ysimsiz Hayaller

Benim bir hayalim vardy sanki ama neydi? Ya da yle bir ?ey var myydy? U?runa aly?yp didindi?im, ula?abilmek iin sava?ty?ym bir nokta var my? Ben ne olaca?ym yahu? Bu soruyu okulumdaki rehberlik ?retmenime sordu?umda, sen gelece?i d?nece?ine ?imdiyi d?n, sana kar?yly?yny gelecekte verirler

Sevdi?im ?arky

Srekli alan bir ?arky gibiyim. Beni, sevdi?in ?arky sanabilirsin ama ?arky ba?a sardyka sykylyp gidersin. Ancak sevdi?in ?arky de?ilim. Bir sre sonra ses ykarmayy keserim ya d?meye tekrar basar dinlersin ya da benim listemden ikinci ?arkymy seerek hayat denen karma?ayy benden dinlersin. Bir m

Uzat Ellerini Hayalime

Kapat gzlerini Elini uzat Unut aklyndaki tm soru i?aretlerini. Gven gibi anlamlary alma bile d?ncelerine. ykarmy?, i?in varmy? Unut, her ?eyi unut! Kapat gzlerini Uzat ellerini Sz veriyorum sana; her ?ey sahip oldu?undan daha kt olmayacak. ?imdi sakyn d?nme Byrak kendini,

Hayalim

Ye?illik bir alan 400 m2 arsa ierisinde elli?er metrekareden 100 m2 iki katly ev, evin bahesinde zenle budanmy? bir top akasya a?acy. A?acyn etrafyna da a?atan yuvarlak bir masa. Masanyn etrafynda da yine a?atan banklar. Evin mutfak kapysy da bu a?acyn altyna aylyyor. Tabiri caizse bir nevi k

Gece

Unutamady?yn bir gece var my? Y?te bu gece benim gecem diyebildi?in... Yoksa her gece senin iinde ayny my? Peki senin gecenin sonu olan gndz, senin iin neyi ifade ediyor? Sen de benim kadar ?izofreni... Benim kadar zgr msn? Yazdyklarymy anlayacak kadar bo?lukta mysyn, yoksa hayatyn kurbany

Kayyplardasyn 8

Tertemiz tebessmlerle yzne bakyp Allaha ?kretmek istiyorum. Huzur ve mutlulukla gzlerimizi kapayyp, huzur ve mutlulukla gzlerimizi aalym istiyorum. Seni sen gibi grmeyi, sana sen gibi de?er vermeyi, seni Allahyn ryzasyyla Allahyn huzurunda hellim olarak sevmeyi istiyorum. Sana muhabbet dol

Kitap Yazmak

Bilmiyorum iinizde deneyen oldu mu? Y?in garip tarafy konu var her ?ey hazyr ama arady?ym yazy ortamyny yakalayamadym bir trl. O deri kaply defterden eskiler al ve yaz O defteri bulamadym hala. Bilgisayar ortamynda denedim bir iki kere o da i?e yaramady. O so?uk ekran btn enerjimi alyyor. Bira

Her Yer Toz Pembe

Kalbimin bir yarysy eski hkmn giymi? katran karasy, di?er yarysy hayallerle bezenmi? gelece?e bakan toz pembesi. Gitmedi?im gezmedi?im lke kalmady d?lerimde her ?ehirde ba?ka a?klara vuruldum "o" d?lerde... Yreksizlerle, ksknlerle, mitsizlerle u?ra?amam ben... Byk dalgalar gibi ha?metl

Hayallerim Olmasa...

Hi hayallerim olmasa diye d?ndnz m? Ben d?nmek bile istemiyorum, nk benim hayallerim kendi ya?ama nedenim. Kurgusu bize ait olan o muhte?em hayat, o?unu kusursuz yaratyryz. Aslynda kusursuz olmasy gerek dnyaya dnd?mzde monoton bir hayat sunar bize. Y?te hayalleri gzel yapan da bu
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 Sonraki (Tamamı)