Hayallerimiz KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Hayallerimiz

Hayallerimiz Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Hayallerimiz

Hayallerimiz de?il mi? Bizi bizden alan, bizi bizden alan. Varly?ymyzy unutup, olmasyny istedi?imiz ula?amayaca?ymyzy bildi?imiz, yinede hayalini kurdu?umuz... Hayaller, bizi bizden alan. Biziz, bizden alan, hayallerimizi de?il mi?

Dnya

Herkesin birbirine iyilik yapty?y, kt hi bir ?eyin barynmady?y, insanlaryn zgrce ya?ady?y, mutlu ve huzurlu oldu?u, paranyn olmady?y, zamanyn bol oldu?u, herkesin e?it oldu?u, tertemiz toz pembe bir dnya istemiyorum esasynda. Sadece insanyn insan gibi ya?ayabildi?i bir dnya hayal ediyorum

Synava Do?ru

Nedense her yyl ok iyi konsantre oldu?um ayk?retim synavlaryna bu yyl konsantre olamyyorum. Belki de son synyf olmasyndan dolayydyr. ?urada kaldy iki gn. Ama bende synav tela?y yok, typky geen yyl oldu?u gibi. Geen yyl da byle synava aly?asym olmamy?ty synav ncesi, ama sorular aly?ty?ym y

Kayyp Aranyyor

Akly hr, fikri hr, iyilikte yary?an, takvaya sarylan, bary?yl, e?ine i?ine, sadyk, eline beline diline hakim, anasyny atasyny bilen, gvenilir, zverili, ne yapty?yny bilen, gle, saygyly, bo? i?lere bo?una zaman ayyrmayan, azimli, aly?kan, koca gbekli de?il koca yrekli "genlik aranyyor.

Hayalin Bylesi

Ben ocukken tek hayalim; Kk Emrah ile film evirmekti, tabi ady o zaman yleydi ?imdi byd. Ama ya?ym gere?i onun hep kyz karde?i olmak isterdim. Biraz a?lak bir yapym oldu?u iin, hayallerimde onunla ekilen sykyntylarda a?lady?ymyzy falan hayal ederdim. Geenlerde bunu bir arkada?la payl

ocuktuk

ocuktuk! Dokunulmazly?ymyz oldu?u dnemler, milletvekilinin bir k? gibi bir ?eydik yani. Herkesin ocuklu?u kadar deli dolu ya?anmy?lyklarla kendini anylara yazdyrmy? bir ocukluk. Kaderin ayny apartmana tayin etti?i, drt kyzdyk. Syradan ocuk imajy takyndy?ymyz zamanlarda olurdu. Fakat oyunla

zgrlk Ekme?im Suyum

Hayatta istedi?in zaman, istedi?in yere gitmek kadar gzel bir duygu olamaz herhalde. zgurce, istedi?in byklkte adymlarla yakla?mak o ok arzulady?yn mekana. Toplum prangasyny aya?yndan sokmu?lu?un dayanylmaz hafifli?i, insanyn ruhundayken ya?ayabilmek umarsyzca. Bu yazyyy okuyan ki?iler

Blk Blk Olmu?uz

Biliyorum ki dergilerden, kitaplardan, internetten ve daha bir ok kaynaktan bilgi edinme imkanym var. Ama ben, dizinin dibine oturup a?zyndan yalan ve gerek dnyayla ilgili faydaly bilgiler ?renebilece?im birisinin olmasyny ok ama ok isterdim. Ysterdim ama nafile... Zira blk blk olmu?

Teklif Aldym

ok mutlu oldum ve daha e?imle bile payla?madan sizlerle payla?yyorum mutlulu?umu. Yakla?yk bir saat nce i? yerinin teli aldy ve kar?ymda hi tanymady?ym bir bey "nasylsynyz" diye soruyor. Neyse adamca?yz kendini tanytty ve konu?maya ba?ladyk. Bana birteklifte bulundu, ben havalara utum, ok mut

Anne Olmak Ya da Olamamak

Sabah sabah gzel bir gn deyip ne?eli ve mutlu olacaktym. Kendime sz vermi?tim. Gzelce yataktan kalkyp zerimi giydim. Makyajymy yapyp hyrkamy aldym ve yola yktym. ok sevdi?im bir arkada?ymyn evinin nnden geiyordum ki ieriden ba?yry?ma, a?lama sesleri... Dayanamadym, kapynyn zilini
Sayfalar: Önceki 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sonraki (Tamamı)