Hayallerimiz KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Hayallerimiz

Hayallerimiz Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Ynsanlyk Adyna

Elimize aldy?ymyz kalemle bir ok ?eyi izebiliriz. Hayatymyzy da izebilmemiz bir kalemin ucunda olsaydy. Neler izerdik ki hayata dair! Gzel bir dnya, ne?eli, mutlu , umutlu insanlaryn oldu?u, kederin, zntnn insanlardan uzak kaldy?y..Ne kavgalar olurdu, ne sava?lar olurdu. Kalemi he

Kyymetini Bilin

Geen gn canym babacy?ymy ziyarete gittik kyzymla. Babamyn evi denize syfyr denecek kadar yakyn. Ortada sadece kyrmyzy gllerle, sarma?yklarla ve kocaman bir dut a?acyyla, vi?ne a?acy olan kocaman bir bahe var. Bahenin nde kumsal. Canym mele?im, prensesim bahede oyun ounamak istedi. Neyse pren

Tuzak

Arkada?lar hayal kurarken bile ok dikkatli olmak lazym. E?er hayal varsa, hayal kyrykly?y da vardyr. Bunu bildi?im halde o tuza?a d?tm. Peki ama "beni bana kstren o zalimin hi suu yok mu?" demekten de kendimi alamyyorum...

Babam Gibi Olsun

Benimde her kyz gibi, bir e? adayynda arady?ym kriterler var. ogu kriterler hepinizin bildigi ?eyler. Yani saygy, sevgi, iyi espri anlayy?y, komik, canayakyn, sycak gibi ?eyler. Ama anladim ki benim arady?ym ki?i aslynda babam gibi olsun. Benim babam gibi saygyly, komik, delikanly, sevecen ve d

Kendini Yyi Hissetmenin Yolu

o?umuz kendimizi zgn hissederiz, nk her istedi?imize sahip olamayyz. Sahip olduklarymyzla da yetinmeyiz. Aslynda bir nevi de olsa onlara sahibizdir. Onlaryn de?erini anlamaya ba?lady?ymyz an, onlara artyk sahip olamady?ymyz andyr... Belki melankolik biri olabilirsiniz. Herkes pozitif ol

Cerrah

Yleride cerrah olsam, hayallerime kavu?sam ok mutlu olurum. D?nsenize kklkten beri hayal etti?iniz bir mesle?e kavu?uyorsun, bu tadyna doyulmayan bir mutluluk. Ama ben daha typ blmnn birinci synyfyndayym

Hayat Gzel

Hayata hep bir tarafyndan tutunmaya aly?yr insan. Bazen hafif esen bir rzgary salarynyzda hissetti?inizde, kirpiklerinizin uzandy?y yeri her zamankinden daha gzel grrsnz. Herkesi seviyorum, hayat ok gzel diye geer aklynyzdan. Tm irkinliklere ra?men hayat ok gzel. Ve bazen d?en kuru b

Dilek

Herkesin isteyipte ula?amady?y bir ka iste?i vardyr hayattan. Sihirli bir de?ne?im olsaydy ya da sihirli bir lambam, en ok onun yanymda olmasyny isterdim. Peki ya size sorulsaydy bu sual, en ok neyi dilerdiniz?

Gzel misin?

ocuklu?umdan beri hayallerimde sokaklaryny ar?ynlady?ym, o hep grmek istedi?im gzel ?ehir, sana geliyorum Hayallerimdeki kadar gzel misin? ok fazla kalamayaca?ym, istedi?im gibi gezemeyece?im, orada ya?ayan sevdiklerimi ziyaret edemeyece?im belki ama olsun Buna bile razyyym Dilerim bir

Dosta Sesleni?

Seni tanymyyorum, ne garip Ellerini, gzlerini, yre?ini ve yre?indekileri tanymyyorum. D?nyorum da bazen; uzaktan da olsa hissetmeli seni. Bir gnlk gazete gibi okumaly, yazmaly sendeki "bitmi?ler"i. Sevda olmamaly aslynda bunun ady. Bunun ady a?k olmamaly. Olmamy?laryn dergahy gibi kalmaly y
Sayfalar: Önceki 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sonraki (Tamamı)