Hayallerimiz KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Hayallerimiz

Hayallerimiz Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Ystiyorum Y?te

O kadar ok bunaldym ki hayatyn monotonlu?undan, ?yle ykyp gecenin bir yarysy, lo? y?yklar altynda saatlerce dola?mak istiyorum. Hayaty tiye alyp dalga gemek istiyorum. Bir barda sabaha kadar e?lenmek istiyorum. Hi kimsenin ne syledi?ine takmadan berdu?a ya?amak istiyorum. Odamy yaramaz ocukl

Hayallerime Ula?amadym

Hayal kurardym bir zamanlar. Ama kurdu?um hayallerden bir tanesi bile olmady. Onun iin hayaller benden uzak. Hayal kelimesi benim iin hibir ?ey ifade etmiyor. Ama siz yinede ko?un hayalerinizin pe?inden. Kim bilir? Belki sizler ula?yrsynyz, ben ula?amadym...

Kardelen

Hayat ne kadar garip; ini?li, yky?ly. Hayallerinin pe?inden gidiyorsun hyrsla ko?arken, yle byk bir kaya ykyyor ki nne; ya kardelen olup kayayy deleceksin ya da hayallerinden vazgeeeksin. Ben bir kardelen olmak istedim hayatym boyunca. Yylmadan her ky? karlaryn altyndan ykabilmek. Ne karla

Sonunda Ystedi?im Oldu

Hayatym boyunca hep insanlara yardym etmeye adadym kendimi. Onlara nasyl faydaly olabilirim, nasyl mutlu edebilirim d?ncesiyle bir ok projeye girdim. Hayattan umudumu hi kesmedim. Ydeallerimden en nemlisi radyoculuktu ve onu da cumartesi gn ulusal bir radyo kanalyyla yapty?ym anla?mayla gere

Diliyorum

Tm insanlyk iin bir dile?im var. Sava?yn, nefretin, kavgalaryn, kyskanlyklaryn, kslklerin, dedikodularyn kysacasy hibir ktl?n olmady?y bir dnya diliyorum. Tm insanlaryn bary? iinde, huzur iinde ya?ayabildi?i, dil, din, yrk ayrymy yapylmaksyzyn e?it grld? bir dnya diliyorum. Mutlu

Hayaller Gerekle?miyor

Bir zamanlar bir hayalim vardy. Sevdi?im kyz yanymda olsun; onunla beraber her?eye ggs germeyi, beraber a yatyp kalkmayy, ayny yasty?a ba? koymayy, uzun yyllar beraber huzurlu ve sevgi dolu bir yuvam olmasyny isterdim. Ama olmady, tek bir kelime ile ba?lamadan bitirdi. Hayallerimiz neden hi olmu

Bo?versem Derdi Tasayy

Hayat tm acymasyzly?yyla iten ie beni bitiriyor. Her ?eyi bo?versem ve sadece aly?yp yesem. Hi bir emelim, hedefim olmasa ve tabii bu sayede sorunlarymda. A?ka da yer olmasyn hayatymda, vicdansyzly?ada. Bir cennet misali gibi;Hi bir derdim tasam olmadan devam etse mrm. Her gn kt haberler

Hadi sohbete

Bu bir sohbet yazysy olsun. Hadi ne olur, bu yazyya yorum diye ba?ynyzdan geen gzel bir anynyzy yazyn. Syle ne?e dolu, sevgi dolu, dostluk arkada?lyk dolu anylarynyzy. Bir defaya mahsus tarty?madan dolu dolu sohbetin tadyna varalym tm site olarak. Konusu olmasyn, ele?tirmeyelim. Sadece anlatalym

Artyk Hayallerim Yok

Yki hayalim vardy bir zamanlar. Ykisi de olmady. Bende hayal kurmayy byraktym. Bir gn yeniden hayal kurmayy ?renebilir miyim acaba? Bir zamanlar, bir balyky gnlerce denizde kalyr, dnd?nde ba?yndan geenleri yle gzel anlatyr ki herkes onun denizkyzlaryyla, peri kyzlaryyla bir arada oldu?una

D?ler Soka?y

Bir sokak d?lyorum, sakinleri kanaat ve huzur iinde ya?asyn, zenginlik ve ykseklerde olmasyn gzleri, mmin ve mtevazi kimseler olsunlar. Fakr-u zaruretlerine ra?men ya?ayy? tarzlaryndan gayet memnun, iinde bulunduklary hayat ?artlaryndan dolayy o derece msterih olsunlar. Bir sokak d?lyorum
Sayfalar: Önceki 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sonraki (Tamamı)