Kadınlar Klübü KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Kadınlar Klübü

Kadınlar Klübü Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Yıl Sonu Balosu

  Merhaba millet! Uzun zamandır yazamadım çünkü sınavlarla boÄŸuÅŸmaktaydım. Biz gençlerin iÅŸi de çok zor. Bunlar yetmezmiÅŸ gibi bir telaÅŸ daha ekleniyor. Özellikle biz kızlara: Balo telaşı!  Evet, bazılarÄ

Cinsiyet Rolü

Kyzlar size sadece ?unu soruyorum: Sizi üzen birinin pe?inden niye ko?uyorsunuz? Hepimiz öyleyiz bende dâhil. Akylsyzyz o zaman. Erkeklerin bizi yenebilece?ini dü?ünüyoruz. Komik de?il mi? Biz onlardan çok daha güçlüyüz. (Beyler kusura bakmayyn ama biz olmazsak haliniz vahim.) Gücünüz

bin kez gelsem dünyaya kadyn olmak isterdim

ilk ba?ta feminist olmady?ymy belirtiyim tam tersi erkekleri çok severim(: ama kadyn olmak öyle güzel bir ?ey ki. mesela syrada erkekler kolaylyk sa?lar araya kaynayabilirsin arabalar ye?il bile yansa durup yol verir a?yr yükleri ta?ymak zorunda de?ilsin ü?üsen ceket omuzlarynda para harcamana

Hassas Bir Durum

Son zamanlaryn modasy haline gelen, kendini aldatan kocalarynyn cinsel organlaryny kesen kadynlar... Ben de bir kadyn olmama ra?men bunu bir vah?et olarak görüyorum. Acaba bu kadynlaryn duygusally?yna, hassasly?yna sy?yyor mu? Benim ba?yma bir aldatma olayy gelse ben ne yapardym bilemiyorum…

Ah Biz Kadynlar

Her insanyn içinde duvarlar oldu?unu dü?ünüyorum. Kadynlaryn, erkeklerin… Hepimizin içinde yan yana, syra syra duvarlar… Sosyal hayatymyzy, i? hayatymyzy, aile hayatymyzy, özel hayatymyzy, cinsel hayatymyzy birbirinden ayyran yüksek duvarlar… Ama kadynlarla erkekler arasyndaki fark; bi

Mutfaktaki Hünerli Eller

Pazarlar, manavlar, marketler çe?it çe?it meyveler, sebzeler, yiyeceklerle dolu. Her geçen gün yeni ambalajlarda abur cuburlar, hazyr soslar, kremalar çykyyor. Bir de i?tahynyz yerinizdeyse artyk canynyzyn çekmeyece?i ?ey yok. Tabi bunlary mideye götürmek kolay da, almasy o kadar kolay de?il

8 Mart

Tarihi daha eskilere dayanan(8 Mart 1857) kadyn-erkek hak e?itli?inin mücadelesi, bundan tam 153 yyl önce 129 kadynyn yanan bir fabrikada can vermesiyle 8 Mart´ta kutlanmaya ba?landy. Tarihe kaynaklyk eden bu olay, 8 Mart günü haklaryny alabilmek için son çare olarak greve giden kadynlaryn, g

Nasyl Yani?

Erkeklerle alakaly duydu?um bir ?eyi payla?mak istiyorum. Erkekler her zaman ma?dur olan kadynyn yanynda olurlarmy?… Diyelim ki e?inizi veya sevgilinizi biriyle yakaladynyz. E?er ili?kinizi bitirme taraftary de?ilseniz asla ve asla di?er kadyna yönelik hakaret ve tartaklama giri?iminde bulunmayac

Ah ?u Kyzlar!

Bazy durumlarda iyi tanydy?ynyz ve sevmedi?i ?eyleri iyi bildi?iniz bir kyz arkada?ynyz, çok yaky?ykly bir erkek kar?ysynda de?i?iverir. O ki?inin sevdi?i ?eyi sevmedi?i halde kendisinin de sevdi?ini dile getiriverir. Hem de bunu sizin gözünüzün içine baka baka yapar. Bu durumun ?ahitli?inden

Kadynlar

Sanal alem dedikleri yerde kaldyn olmak! Aslynda kadyn olmak her yerde zor. Real hayatta da sanal alemde de zor. Yani en zor taraflaryny ya?ayan herzaman kadyn. Aslynda hayatyn büyük olumsuzlu?unu ya?ayan da büyük ölçüde kadyn. Törelerde kadynlar ölür, kadynlar zorla evlendirilir, dayak y
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 (All)